MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 583/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

598. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

803. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova

 

819. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale

 

871. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare īn agricultura ecologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

Īn temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind īnfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul VI „Tarife pentru servicii conexe (auxiliare)” va avea următorul cuprins:

 

            „VI. TARIFE PENTRU SERVICII CONEXE (AUXILIARE)

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Codul

Tariful

(euro)

Unitate de măsură

1.

Copiere/multiplicare/editare pagină A4 color

S1

0,3

€/pagină

2.

Copiere/multiplicare/editare pagină A4 alb/negru

S2

0,2

€/pagină

3.

Utilizare sală fitness

S3

7

€/persoană/zi

4.

Utilizare saună

S4

3

€/persoană/oră

5.

Utilizare bazin

S5

5

€/persoană/zi

6.

Editare carnet zbor

S6

34,20

€/document

7.

Eliberare adeverinţă

S7

4,56

€/document

8.

Eliberare duplicat diplomă

S8

13,68

€/certificat

9.

Broşură subiecte admitere

S9

13,68

€/document

10.

Abonament sală fitness

S10

25

€/persoană/lună

11.

Cazare

C1

8,00

€/persoană/noapte

12.

Parcare autoturisme

P1

37,62

€/autoturism/lună

13.

Utilizare microbuz pe platformă

S11

10,26

€/m iscare

14.

Tractare aeronavă

S12

11,40

€/operaţiune

15.

Staţionare aeronavă pe platformă

S13

2,00

€/tonă/oră

16.

Parcare aeronave pe platformă

PA 1

12,00

€/tonă/zi

17.

Parcare aeronave pe platformă

PA 2

120

€/tonă/lună

18.

Parcare aeronave hangar durată scurtă (pānă īn 4 zile)

PA 3

22,8

€/tonă/zi

19.

Parcare aeronave hangar durată medie (5 zile-14 zile)

PA 4

16,8

€/tonă/zi

20.

Parcare aeronave hangar durată lungă (15 zile-31 de zile)

PA 5

10,26

€/tonă/zi”

 

2. Capitolul VII „Tarife de exploatare a Aerodromului «Gheorghe Valentin Bibescu» - Ploieşti” va avea următorul cuprins:

 

            „VII TARIFE DE EXPLOATARE A AERODROMULUI «GHEORGHE VALENTIN BIBESCU» - PLOIEŞTI

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Codul

Tariful

euro

Unitate de măsură

1.

Tarif de aterizare aeronave < 3000 kg MTOW

EA1

3,0

€/tonă/aterizare

2.

Tarif de aterizare aeronave ≥ 3000 kg MTOW

EA2

6,0

€/tonă/aterizare

3.

Abonament zilnic aterizare decolare aeronave < 3000 kg MTOW īn orele de program

EA3

20

€/aeronavă/zi

4.

Abonament zilnic aterizare decolare aeronave ≥ 3000 kg MTOW īn orele de program

EA4

40

€/aeronavă/zi

5.

Abonament lunar aterizare aeronave < 3000 kg MTOW īn orele de program

EA5

120

€/aeronavă/lună

6.

Abonament lunar aterizare aeronavă ≥ 3000 kg MTOW īn orele de program

EA6

240

€/aeronavă/lună

7.

Abonament zilnic aterizare īn afara programului de lucru aeronave < 3000 kg MTOW

EA7

12

€/aeronavă/zi

8.

Abonament zilnic aterizare īn afara programului de lucru aeronave ≥ 3000 kg MTOW

EA8

24

€/aeronavă/zi

9.

Abonament zilnic aterizare de la răsărit la apus pentru aeronave < 3000 kg MTOW

EA9

30

€/aeronavă/zi

10.

Abonament zilnic aterizare de la răsărit la apus pentru aeronave ≥ 3000 kg MTOW

EA10

60

€/aeronavă/zi

11.

Abonament lunar aterizare īn afara programului de lucru aeronave < 3000 kg MTOW

EA11

80

€/aeronavă/lună

12.

Abonament lunar aterizare īn afara programului de lucru aeronave ≥ 3000 kg MTOW

EA12

160

€/aeronavă/lună

13.

Abonament lunar aterizare (īn timpul şi īn afara programului de lucru) aeronave < 3000 kg MTOW

EA13

160

€/aeronavă/lună

14.

Abonament lunar aterizare (īn timpul şi īn afara programului de lucru) aeronave ≥ 3000 kg MTOW

EA14

320

€/aeronavă/lună

15.

Tarif de iluminare

EI15

3,0

€/tonă/aterizare

16.

Tarif de staţionare

ES16

0,4

€/tonă/oră

17.

Parcare aeronavă < 3000 kg MTOW pe platformă

EP17

6

€/tonă/zi

18.

Parcare aeronavă > 3000 kg MTOW pe platformă

EP18

12

€/tonă/zi

19.

Parcare aeronavă < 3000 kg MTOW pe platformă

EP19

80,0

€/aeronavă/lună

20.

Parcare aeronavă > 3000 kg MTOW pe platformă

EP20

100

€/aeronavă/lună

21.

Parcare aeronavă īn hangar īn funcţie de tipul de a/c

EP21

120

€/aeronavă/lună”

 

3. Nota va avea următorul cuprins:

„NOTÔ

- Vor fi scutite de la plata tarifelor de aterizare, iluminare şi de staţionare aeronavele prevăzute la art. 31 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aeronavele Aeroclubului Romāniei, īn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.889/2006 privind transmiterea unor imobile aflate īn domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului Romāniei īn administrarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

- Pentru aplicarea scutirilor, utilizatorii trebuie să transmită īn scris, după caz, detaliile necesare cu 24 de ore īnainte de īnceperea zborului.

- Aeronavele care au o masă la decolare mai mică de 1 tonă vor fi tarifate ca o tonă. Peste 1 tonă, masele sub 500 kg se neglijează, masele mai mari de 500 kg se rotunjesc la tonă.

- Solicitarea de abonamente de decolare/aterizare valabile īn afara orelor de program se face cu minimum 2 zile īnainte de intrarea lor īn vigoare.

- īn cazul neplăţii tarifelor aprobate de către operatorii aeronavelor, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (SSAvC) va interzice dreptul de folosinţă al aerodromului pānă la recuperarea sumelor restante şi va urma toate demersurile legale.

- Proprietarii sau deţinătorii de aeronave civile beneficiază de gratuitate pentru serviciile prevăzute īn capitolul VII pentru zborurile care se efectuează īn interesul SSAvC.

- Primele 2 ore de staţionare sunt gratuite.

- Serviciile de parcare şi parcare aeronave īn hangar se vor oferi īn limita spaţiului disponibil.

- Serviciile enumerate mai sus se fac fără asumarea răspunderii SSAvC pentru eventualele deteriorări produse aeronavelor pe perioada staţionării sau parcării.

- Toate cursurile specificate au tarife calculate pentru clase standard cu 12 cursanţi şi pentru sesiunile planificate şi publicate. Īn situaţia īn care unul sau mai mulţi cursanţi īşi manifestă dorinţa de a īncepe un curs (fie şi numai partea teoretică) destinat personalului navigant īn afara sesiunilor planificate, cu o participare mai mică de 12 persoane, SSAvC are dreptul să practice tarife majorate astfel:

- 200% pānă la 3 participanţi (inclusiv);

- 100% pānă la 6 participanţi (inclusiv);

- cu 50% pānă la 9 participanţi (inclusiv);

- cu 25% pānă la 11 participanţi (inclusiv).

- La cerere, SSAvC poate desfăşura şi alte cursuri decāt cele aprobate de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă, acestea fiind tarifate cu 7,5 euro/oră/cursant, īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind īnfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003. Documentele eliberate după un astfel de curs se vor referi numai la absolvirea respectivului curs, necreānd niciun fel de responsabilitate pentru instituţie.

- SSAvC poate desfăşura cursuri aprobate de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă, necuprinse īn prezenta anexă, care vor fi tarifate cu 7,5 euro/oră/cursant, īn condiţiile descrise mai sus.

- Pentru pachete care cuprind mai multe ore de zbor (pentru care plata se face īn totalitate la īnceputul cursului) se pot practica următoarele reduceri de tarile:

- 3% pentru primele 25 de ore de zbor;

- 5% pentru un număr mai mare de 25 de ore de zbor.

- Tarifele ACMI pe ora de zbor comercial pot fi recorelate īn funcţie de preţurile la combustibili şi se pot modifica cu mai mult de 3% faţă de valoarea contractată iniţial.

- Tarifele prevăzute pentru pregătirea CPL, ATPL, PPL, precum şi a altor cursuri aprobate pot fi reduse īn cazul unor serii de mai mult de 12 elevi piloţi cu pānă la 25%, cu aprobarea Consiliului de conducere.

- īn afara orelor de program publicate īn AIP Romānia, operarea aeronavelor pe Aerodromul «Gheorghe Valentin Bibescu» - Ploieşti se va efectua īn regim VFR, numai pe timp de zi şi numai pe bază de abonament, pe răspunderea deplină a operatorilor aerieni, SSAvC neasigurānd niciun fel de servicii specifice de aerodrom (trafic, stingere incendii, ambulanţă etc.). Operatorii aerieni au obligaţia de a respecta īn totalitate dispoziţiile Hotărārii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de

autorizare a zborurilor īn spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor īn care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decāt aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 598.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova.

(2) Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova este īmpărţit īn 39 de sectoare cadastrale, potrivit īn anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 iulie 2016.

Nr. 803.

 

ANEXĂ*)

 

Schiţa cu sectorizarea cadastrală, comuna Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova

 


Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova este īmpărţit īn 39 de sectoare cadastrale:

- 23 sectoare cadastrale īn intravilan

-16 sectoare cadastrale īn extravilan

 

*) Anexa este reprodusă īn facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale

 

Avānd īn vedere:

- dispoziţiile art. 9 alin. (34*) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 9 din 14 iulie 2016 prin care au fost aprobate Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,

īn temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 iulie 2016.

Nr. 819.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA ŞI MODALITATEA

de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale

 

ARTICOLUL 1

Scopul procedurii

 

Prezenta procedură stabileşte modalitatea de alocare a sumelor, responsabilităţile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea şi monitorizarea finanţării lucrărilor de īnregistrare sistematică demarate de către unităţile administrativ-teritoriale īn aplicarea prevederilor art. 9 alin. (341)-(3412) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare

 

Prezenta procedură se aplică lucrărilor de īnregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (program) iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale din cadrul acestora, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (341) şi (342) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 3

Beneficiari

 

Beneficiarii sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, oraşele şi municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora.

 

ARTICOLUL 4

Definiţii şi acronime utilizate

 

UAT - unitatea administrativ-teritorială;

ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

Finanţare complementară - surse complementare de finanţare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare;

PVR tehnic - Procesul-verbal de recepţie a documentelor tehnice ale cadastrului, astfel cum este prevăzut īn specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;

PVR servicii - Procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de īnregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică īncheiate de unităţile administrativ-teritoriale.

 

ARTICOLUL 5

Descrierea procedurii

 

Modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a derulării contractelor avānd ca obiect lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale se desfăşoară după cum urmează:

1. Analiza bugetului de venituri proprii şi realizarea proiectului de buget pe venituri proprii

Īn vederea alocării sumelor pentru finanţarea lucrărilor de īnregistrare sistematică ce au ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, ANCPI efectuează o analiză bugetară asupra realizării veniturilor proprii, comparativ cu celelalte cheltuieli care se finanţează din această sursă de finanţare, şi transmite Consiliului de administraţie suma disponibilă pentru finanţarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător.

2. Aprobarea bugetului pe venituri proprii

Consiliul de administraţie va aproba şi va dispune alocarea īn mod egal a sumelor necesare finanţării lucrărilor de īnregistrare sistematică pentru fiecare UAT, īn limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziţie distinctă de transferuri īn bugetul ANCPI şi, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale īn vigoare, vor fi repartizate īn bugetele OCPI-urilor şi vor constitui surse de finanţare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.

3. Aprobare buget/Solicitare de rectificare bugetară

După aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza īn bugetul fiecărui OCPI, la o poziţie distinctă de transferuri, sumele corespunzătoare finanţării lucrărilor de īnregistrare sistematică, astfel cum au fost aprobate de consiliul de administraţie.

4. Comunicarea documentelor către OCPI

După aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecărui OCPI: fila de buget cu suma aprobată şi alocată pentru finanţarea lucrărilor de īnregistrare sistematică corespunzătoare UAT-urilor din aria de competenţă a fiecărui OCPI, modelul contractului de finanţare, specificaţiile tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, precum şi extrasul din anexa la hotărārea consiliului de administraţie prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din fiecare judeţ.

5. Comunicarea documentelor către UAT-uri

OCPS va comunica fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială suma alocată pentru finanţarea lucrărilor de īnregistrare sistematică, conform formularului prevăzut īn anexa nr. 1. De asemenea va transmite modelul contractului de finanţare prevăzut īn anexa nr. 2, precum şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.

6. Transmiterea solicitărilor de finanţare de către UAT-uri către OCPI

(1) Īn situaţia īn care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de īnregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, īntocmită conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3, şi contractul de finanţare semnat, īntocmit īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare parte. Termenul pānă la care UAT-urile pot solicita īncheierea contractului de finanţare este de maximum 45 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei proceduri, pentru anul 2016. Pentru anii următori, termenul de 45 de zile se va calcula de la primirea īnştiinţării transmise de către OCPI fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială.

(2) La īmplinirea a 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile, OCPI va notifica UAT-urile din aria de competenţă care nu au solicitat īncheierea contractului de finanţare, pentru īncheierea contractului de finanţare īntr-un termen de 15 zile de la primirea notificării, sub sancţiunea pierderii finanţării. Notificarea va fi īntocmită conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4.

7. Īncheierea contractului de finanţare

(1) OCPI va semna contractul de finanţare īn limita sumelor aprobate şi comunicate de către ANCPI prin extrasul din anexa la hotărārea consiliului de administraţie, un exemplar al acestuia urmānd a fi transmis UAT-ului.

(2) UAT-urile vor include sumele prevăzute īn contractul de finanţare īn bugetul de venituri şi cheltuieli, la o poziţie distinctă, ca sursă de finanţare complementară.

8. Atribuţii şi responsabilităţi

(1) După semnarea contractului de finanţare, atāt OCPI, cāt şi UAT vor desemna prin act administrativ o persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare. Persoana responsabilă din cadrul UAT va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică.

(2) Principalele atribuţii ale responsabililor de contract, ce vor fi stabilite prin fişa postului, sunt:

a) asigurarea derulării contractului de finanţare īn conformitate cu prevederile şi termenele contractuale;

b) īndeplinirea tuturor demersurilor īn vederea efectuării recepţiilor, comunicării documentelor īn forma, condiţiile şi termenele stabilite de prezenta procedură şi de prevederile legale īn vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;

c) comunicarea, īn termenele şi īn forma prevăzute de contractele de finanţare, contractele de achiziţie īncheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale īn vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, efectuării recepţiilor serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel īncāt să nu se pericliteze buna desfăşurare a contractelor;

d) informarea de īndată a şefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute īn derularea contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate;

e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI īn vederea monitorizării contractelor īn termenele şi condiţiile stabilite;

f) verificarea corespondenţei dintre numărul imobilelor recepţionate īn PVR tehnic şi imobilele menţionate Īn PVR servicii şi īn factură, transmise de către UAT īn vederea transferului sumelor necesare efectuării plăţii,

(3) La nivelul UAT, responsabilul de contract mai īndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) asigură corelarea prevederilor şi termenelor din contractele de finanţare cu cele din contractele de achiziţie publică īncheiate cu prestatorii de servicii;

b) transmite către OCPI toate documentele necesare finanţării şi monitorizării, fiind responsabil pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor şi documentelor comunicate.

9. Derularea procedurii de achiziţie şi semnarea contractului do achiziţie publică cu persoanele autorizate de ANCPI

(1) UAT este responsabilă de demararea procedurilor de achiziţie īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īn materia achiziţiilor publice şi de īncheierea contractelor de achiziţie publică cu prestatorii de servicii, care pot fi persoane fizice autorizate īn categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate īn clasele I, ii sau Iii.

(2) Contractul de achiziţie publică va fi īncheiat īn baza specificaţiilor tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI şi cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare.

(3) UAT beneficiară a finanţării complementare răspunde de respectarea legislaţiei īn materia achiziţiilor publice īn ceea priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

10. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finanţare

(1) īn termen de 3 zile lucrătoare de la īncheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.

(2) īn cazul īn care valoarea serviciilor contractate de UAT este mai mică decāt valoarea sumei prevăzute īn contractul de finanţare, valoarea acestuia din urmă va fi modificată īn mod corespunzător prin act adiţional, īntocmit conform modelului prevăzut īn anexa nr. 5, şi, totodată, se va diminua şi bugetul la poziţia bugetară de transferuri. OCPI va disponibiliza sumele rămase neutilizate īn urma rectificării bugetului către ANCPI.

11. Derularea şi recepţia lucrărilor de īnregistrare sistematică

(1) Lucrările de īnregistrare sistematică se realizează cu respectarea specificaţiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, şi a celorlalte prevederi legale īn domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.

(2) UAT va comunica către OCPI lunar, pānă la data de 5 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin īntocmirea unui raport, conform anexei nr. 6.

(3) OCPI va comunica către ANCPI lunar, pānă la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin īntocmirea unui raport, conform anexei nr. 7.

(4) La finalizarea lucrărilor de cadastru sistematic OCPI īntocmeşte PVR tehnic, īn care se vor menţiona numărul de imobile recepţionate īn vederea deschiderii cărţilor funciare şi numărul de imobile pentru care au existat cărţi funciare care au geometrie asociată, īnregistrate īn sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pānă la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date e-Terra şi solicită ANCPI verificarea numărului de imobile recepţionate īn vederea deschiderii cărţilor funciare.

(5) După confirmarea scrisă de către ANCPI a numărului de imobile recepţionate, OCPI va transmite un exemplar original al PVR tehnic către UAT, īn vederea emiterii PVR servicii.

(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către UAT şi prestator īn termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic.

(7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri:

a) cărţile funciare care au geometrie asociata, īnregistrate īn Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, pānă la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date e-Terra;

b) imobilele care sunt cuprinse īn planurile parcelare realizate īn baza unor contracte de finanţare din fonduri publice.

(8) īn cazul imobilelor prevăzute la art. 11 alin. (221)-(2211) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta maximum 60 lei pentru cartea funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral şi 50% din preţul ofertat pentru un imobil.

(9) UAT-urile care au iniţiat lucrări de īnregistrare sistematică prin protocoale de colaborare īncheiate cu ANCPI vor beneficia de cofinanţarea prevăzută la art. 9 alin. (32) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Emiterea facturii de către prestator

Prestatorul va emite factura corespunzătoare serviciilor prestate īn termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data īncheierii PVR servicii, care va fi īnregistrată la sediul primăriei UAT.

13. Solicitarea de către UAT a transferului sumelor necesare efectuării plăţilor către OCPI

UAT va transmite solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor, īntocmită conform anexei nr. 8, care va fi īnsoţită de PVR tehnic, de PVR servicii şi de factură, īn copie conform cu originalul.

14. Verificarea documentelor de plată şi solicitarea transferului de fonduri către ANCPI de către OCPI

OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, respectiv va stabili corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate īn PVR tehnic şi imobilele menţionate īn PVR servicii şi īn factură şi va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri.

15. Verificarea documentelor şi deschiderea de fonduri către OCPI

(1) ANCPI va transfera fondurile către OCPI īn urma verificării documentaţiei transmise de către acesta īn copie conformă cu originalul, respectiv: PVR tehnic, PVR servicii şi factură, transmise de către UAT, precum şi īn baza adresei Direcţiei informatice prin care se confirmă numărul de cărţi funciare īnfiinţate din oficiu īn Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

(2) ANCPI va efectua virarea sumelor īn ordinea īnregistrării solicitărilor şi īn limita fondurilor disponibile.

16. Transferul fondurilor către UAT

(1) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare īn contul UAT menţionat īn contractul de finanţare, īn termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora īn contul de Trezorerie.

(2) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la Trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanţarea contractelor de īnregistrare sistematică.

17. Efectuarea plăţii de către UAT

(1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziţie publică şi va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată, īn termen de o zi lucrătoare de la data efectuării plăţii.

(2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale īn vigoare privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

(3) īn cazul īn care UAT nu va efectua plata, fondurile neutilizate vor fi restituite īn contul OCPI, pānă cel tārziu la data de 24 decembrie a anului īn curs.

(4) OCPI va transfera aceste sume īn contul ANCPI, conform normelor privind īncheierea exerciţiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanţelor Publice.

 

ARTICOLUL 6

Anexe

 

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Către

Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei .............................................

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Primar,

Vă comunicăm că, īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (343) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost alocată īn bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............................................. suma de ...................... lei, sumă aferentă finanţării lucrărilor de īnregistrare sistematică ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, avānd ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.

Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016.

Vă transmitem alăturat un model al contractului de finanţare şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.

 

Cu deosebită consideraţie,

Director,

.............................................

Contabil-şef,

.............................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

........................................................................................

UN ITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

........................................................................................

Nr. ................./......................

Nr. ................./......................

 

CONTRACT

pentru finanţarea īn cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de īnregistrare sistematică Iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

 

Īn conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (341)-(3412) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. ........ din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016.

Părţile contractante

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............................................., denumit īn continuare OCPI, cu sediul īn ............................................., tel. .........................., fax .........................., cod fiscal .........................., cont deschis la ............................................., reprezentat de director,

īn calitate de finanţator,

şi

unitatea administrativ-teritorială ............................................., judeţul ............................................., reprezentată prin ............................................., īn calitate de primar, cu sediul īn ............................................., judeţul ............................................., tel. .........................., fax .........................., cod fiscal .........................., cont ............................................., deschis la Trezoreria ............................................., ca beneficiar al finanţării,

au convenit īncheierea prezentului contract

 

ARTICOLUL 1

Definiţii şi abrevieri

 

Termenii utilizaţi īn prezentul contract vor avea următoarele īnţelesuri:

 a) ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

b) OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

c) OMFP- ordinul ministrului finanţelor publice:

d) contract de finanţare - reprezintă prezentul contract de finanţare;

e) program naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară;

f) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;

g) credit de angajament - limita maximă īn cadrul căreia pot fi īncheiate angajamentele legale īn timpul anului bugetar;

h) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentānd limita maximă pānă la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi īn cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate īn cursul exerciţiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni;

i) Procedură - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016;

j) PVR tehnic - proces-verbal de recepţie a documentelor tehnice ale cadastrului prevăzut de specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;

k) PVR servicii - proces-verbal de recepţie a serviciilor conform contractelor de achiziţie publică.

 

ARTICOLUL 2

Interpretare

 

Īn prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul şi valoarea contractului

 

Obiectul contractului īl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI, pe anul ........, īn sumă de ......... lei, pentru realizarea lucrărilor de īnregistrare sistematică īn sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de transfer al sumelor

 

(1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face īn conformitate cu prevederile din Procedură, īn limita fondurilor disponibile īn conturile de venit ale ANCPI, precum şi ale prezentului contract de finanţare.

(2) Solicitarea de transfer se īntocmeşte īn scris. Īn original, conform modelului şi īn baza documentaţiei prevăzute īn Procedură, īn limita contractului de finanţare īncheiat.

(3) īn situaţia Īn care documentaţia transmisă de beneficiar la OCPI Īn vederea decontării nu este completă şi conformă cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului īn termen de 5 zile lucrătoare de la data īnregistrării.

(4) īn termen de 5 zile lucrătoare de la data īnregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.

(5) Sumele care constituie transferuri se virează īn conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare.

(6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor pānă la data-limită stabilită prin OMFP privind īncheierea exerciţiului bugetar, dar nu mai tārziu de data de 19 decembrie anul curent.

(7) Sumele acordate şi neutilizate vor fi restituite pānă cel tārziu la data de 24 decembrie anul curent prin virarea acestora de către beneficiar īn contul OCPI din care s-a efectuat finanţarea.

 

ARTICOLUL 5

Durata contractului:

 

Contractul de finanţare intră īn vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi are valabilitate pānă la data de 31 decembrie a anului īn curs.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile părţilor

 

(1) Părţile īnţeleg să īşi asume respectarea drepturilor şi obligaţiilor aferente prezentului contract şi Procedurii.

(2) Obligaţiile beneficiarului:

a) de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederilor legale şi contractuale;

b) de a utiliza sumele transferate īn scopul şi la termenele pentru care au fost acordate;

c) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de īnregistrare sistematică īn limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale īn domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare;

d) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de īnregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale care să cuprindă un număr minim de 100 de imobile;

e) de a prevedea sumele transferate de la finanţator īn bugetul propriu la o poziţie distinctă de venituri, ca buget complementar;

f) de a deschide un cont distinct, la Trezorerie, cont īn care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;

g) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare, care va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică;

h) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabile cu emiterea PVR servicii conform contractului de achiziţie publică;

i) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI PVR servicii va fi semnat de către beneficiar şi prestator īn termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic;

j) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanţare;

k) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate īn vederea efectuării plăţii, formularul standard prevăzut īn anexele la Procedură;

l) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. j) documentele justificative prevăzute īn Procedură;

m) de a respecta prevederile specificaţiilor tehnice aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI, precum şi prevederile Procedurii.

(3) Obligaţiile finanţatorului:

a) să transmită către A.N.C.P.I. solicitarea transferului de fonduri;

b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plăţii, īn limita fondurilor disponibile.

 

ARTICOLUL 7

Modificarea şi īncetarea contractului de finanţare

 

(1) Prezentul contract de finanţare poate fi modificat, prin acordul scris al pārtilor, īn cazuri bine justificate.

(2) īn cazul īn care prin contractul de achiziţie beneficiarul nu angajează īntreaga sumă prevăzută la art. 3, diferenţa neangajată se va disponibiliza prin īncheierea unui act adiţional, īncheiat īn maximum 10 zile de la īncheierea de către beneficiar a contractului de achiziţie.

(3) Prezentul contract de finanţare īncetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate īnceta prin acordul părţilor, prin rezilierea sa de către una dintre părţi sau prin denunţare unilaterală

(4) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, īn situaţia īn care una dintre părţi nu īşi īndeplineşte obligaţiile contractuale.

(5) Prezentul contract de finanţare poate fi denunţat unilateral, īn situaţia īn care beneficiarul nu este de acord cu īncheierea unul act adiţional conform alin. (2).

(6) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanţator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligaţia de a o restitui īn condiţiile prevăzute la alin. (7) şi (8). Finanţatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată şi care trebuie restituită.

(7) īn termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării de primire de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.

(8) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (7) se vor calcula majorări de īntārziere conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 8

Forţa majoră

 

(1) Forţa majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de īmpiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să īşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.

(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de īndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada īn care aceasta acţionează.

(3) īndeplinirea contractului va fi suspendată īn perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pānă la apariţia acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi īn mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care īi stau la dispoziţie pentru limitarea consecinţelor.

 

ARTICOLUL 9

Soluţionarea litigiilor

 

(1) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neīnţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

(2) Dacă părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot adresa instanţelor competente.

 

ARTICOLUL 10

Limba care guvernează contractul

 

Limba care guvernează prezentul contract de finanţare este limba romānă.

 

ARTICOLUL 11

Legea aplicabilă contractului

 

Contractul va fi interpretat conform legislaţiei īn vigoare din Romānia.

 

ARTICOLUL 12

Comunicări

 

(1) Orice comunicare referitoare la īndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă īn scris.

(2) Orice document scris trebuie īnregistrat atāt īn momentul transmiterii, cāt şi īn momentul primirii.

(3) Comunicările īntre părţi se pot face prin e-mail, cu condiţia confirmării īn scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a īncheiat īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar avānd aceeaşi valoare juridică.

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BENEFICIAR,

Director,

UN ITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

.............................................

Judeţul .............................................

 

«Localitate»

 

Primar,

 

.............................................

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Solicitare de finanţare

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director,

 

Municipiul/oraşul/comuna ............................................., prin primar ............................................., īn calitate de reprezentat legal,

solicităm īncheierea unui contract de finanţare īn condiţiile art. 9 alin. (34) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn sumă de ........ lei.

Ataşat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanţare.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Primar,

............................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

NOTIFICARE

 

Către

Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei .............................................

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Primar,

 

Īn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (343) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost alocată īn bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............................................., suma de ....... lei, sumă aferentă finanţării lucrărilor de īnregistrare sistematică ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, avānd ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.

Vă notificăm ca īn termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei să procedaţi la īncheierea contractului de finanţare, sub sancţiunea pierderii finanţării.

 

Director

.............................................

Contabil-şef,

.............................................

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

........................................................................................

UN ITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

........................................................................................

Nr. ................./......................

Nr. ................./......................

 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. ......................

la contractul pentru finanţarea īn cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............................................., denumit īn continuare OCPI, cu sediul īn ............................................., tel. .........................., fax .........................., cod fiscal .........................., cont deschis la ............................................., reprezentat de ............................................., director, īn calitate de finanţator,

şi

unitatea administrativ-teritorială ............................................., judeţul ............................................., reprezentată prin ............................................., īn calitate de primar, cu sediul īn ............................................., judeţul ............................................., tel. .........................., fax .........................., cod fiscal .........................., cont deschis la Trezoreria .............................................,

ca beneficiar al finanţării,

au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:

Articolul 3 din Contractul pentru finanţarea īn cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de īnregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, īnregistrat cu nr. .........................., se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 3

Obiectul şi valoarea contractului

Obiectul contractului īl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI, pe anul ......., īn sumă de ....... lei,

pentru realizarea lucrărilor de īnregistrare sistematică īn sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar.”

 

Prezentul act adiţional s-a īncheiat īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar avānd aceeaşi valoare juridică.

 

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BENEFICIAR,

Director,

UN ITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

.............................................

Judeţul .............................................

 

«Localitate»

 

Primar,

 

.............................................

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

Raportare lunară a UAT-urilor către OCPI

 

Denumirea UAT .............................................

Judeţul .............................................

 

1. Date privind contractul de finanţare:

- Numărul şi data contractului: .............................................

- Valoarea contractului: ...... lei

 

2. Date privind contractul de achiziţie publică:

- Numărul şi data contractului .............................................

- Valoarea contractului ...... lei (cu TVA)

- Termen finalizare conform contract

- Obiectul contractului: sector cadastral nr. ...............

- Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral: .............................................

 

3. Date privind executantul lucrărilor de īnregistrare sistematică:

- Numele persoanei fizice autorizate .............................................

- Nr. certificat de autorizare .............................................

- Categoria de autorizare .............................................

sau

- Denumirea persoanei juridice .............................................

- Nr. certificat de autorizare .............................................

- Categoria de autorizare .............................................

 

4. Responsabil de contract din cadrul UAT:

Numele şi prenumele .............................................

Date de contact: .............................................

Telefon .............................................

E-mail .............................................

 

5. Stadiul lucrărilor*:

 

Denumirea activităţii

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4...

Observaţii

Preluare date de la OCPI, primărie

 

 

 

 

 

Derulare campanie de informare locală

 

 

 

 

 

Execuţie măsurători

 

 

 

 

 

Colectare acte de proprietate

 

 

 

 

 

Integrare date existente

 

 

 

 

 

īntocmire documente tehnice ale cadastrului

 

 

 

 

 

Predare documente tehnice copie spre publicare la OCPI

 

 

 

 

 

Publicare documente tehnice

 

 

 

 

 

Soluţionare cereri de rectificare

 

 

 

 

 

Actualizare documente tehnice

 

 

 

 

 

Predare documente tehnice ale cadastrului copie finală la OCPI

 

 

 

 

 

 

* Neefectuat/Īn curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. .........../......................... ).

 

Responsabil de contract,

Primar,

.............................................

.............................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Raportare lunară a OCPI către ANCPI

 

Denumirea UAT .............................................

Judeţul .............................................

OCPI .............................................

 

1. Date privind contractul de finanţare: .............................................

- Numărul şi data contractului .............................................

- Valoarea contractului ....... lei

 

2. Date privind contractul de achiziţie publică:

- Numărul şi data contractului .............................................

- Valoarea contractului lei ...... (cu TVA)

- Termen finalizare conform contract .............................................

- Obiectul contractului: sector cadastral nr. .............................................

- Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral .............................................

 

3. Date privind executantul lucrărilor de īnregistrare sistematică:

- Numele persoanei fizice autorizate .............................................

- Nr. certificat de autorizare .............................................

- Categoria de autorizare .............................................

sau

- Denumirea persoanei juridice .............................................

- Nr. certificat de autorizare .............................................

- Categoria de autorizare .............................................

 

4. Responsabil de contract din cadrul UAT:

Numele şi prenumele .............................................

Date de contact: .............................................

Telefon .............................................

E-mail .............................................

 

5. Stadiul lucrărilor*:

 

Denumirea activităţii

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4...

Observaţii

Predare date la executant

 

 

 

 

 

Participare la derulare campanie de informare locală

 

 

 

 

 

Verificare execuţie măsurători

 

 

 

 

 

Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate

 

 

 

 

 

Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - copie spre publicare

 

 

 

 

 

Publicare documente tehnice (60 de zile)

 

 

 

 

 

Soluţionare cereri de rectificare (60 de zile)

 

 

 

 

 

Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - copie finală

 

 

 

 

 

Deschidere cărţi funciare

 

 

 

 

 


* Neefectuat/Īn curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. .........../......................... ).

 

Responsabil de contract,

Director OCPI,

.............................................

.............................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor

 

Subsemnatul .............................................

īn calitate de reprezentat legal al municipiului/oraşului/comunei .............................................

avānd īn vedere Contractul de finanţare nr. ............. din data de ........................, īncheiat īntre ............................................. şi ............................................., precum şi Contractul de achiziţie publică nr. ............. din data de ........................, īncheiat īntre ............................................. şi ............................................., solicit efectuarea transferului sumei de ........ īn contul ............................................., deschis la ............................................. .

Suma de ........  lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ............................................., īn perioada ............................................. ce au fost recepţionate de OCPI ............................................., prin PVR tehnic nr. ........... din data ........................ şi acceptate ca fiind īn deplină concordanţă cu prevederile contractului de achiziţie publică prin PVR servicii nr. ........... din data ........................

Anexăm prezentei īn copie conformă cu originalul următoarele documente:

a) PVR tehnic nr. ............. din data........................ ;

b) PVR servicii nr. ............. din data ........................;

c) Factura nr. ............. din data ........................  .

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Primar,

.............................................

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare īn agricultura ecologică

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.479 din 22 iulie

2016,

īn conformitate cu prevederile art. 92 şi 92a din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice īn ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,

īn temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare īn agricultura ecologică, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 613 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) īn conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din R(CE) nr. 889/2008, să comunice, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data aplicării sancţiunii, orice neregulă sau īncălcare comisă de către operator şi sancţiunea aplicată acestuia conform anexei nr. 2 şi să facă dovada că a informat celelalte organisme de inspecţie şi certificare. De asemenea, se informează şi organismele de inspecţie şi certificare aflate īn state membre sau ţări terţe, īn cazul depistării unor nereguli sau īncălcări referitoare la produse aflate sub controlul acestora;”.

2. La articolul 8 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

„h) īn vederea īndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 92a din R(CE) nr. 889/2008, īn cazul īn care un organism de inspecţie şi certificare constată nereguli īn aplicarea prevederilor privind producţia ecologică, nereguli care afectează statutul produsului, sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta investighează imediat originea neregulilor sau īncălcărilor şi informează, īn conformitate cu lit. d), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Informarea trebuie să cuprindă toate acţiunile īntreprinse (inclusiv informarea celorlalte OIC) şi documentele care demonstrează constatările din timpul investigaţiei;

i) să transmită documentele prevăzute la lit. h) īnsoţite de toate documentele care stau la baza emiterii respectivelor documente, ori de cāte ori acestea sunt solicitate.”

3. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) controale efectuate īn urma sesizărilor sau notificărilor cu privire la nereguli īn activitatea operatorilor sau activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate īn conformitate cu art. 92a din R(CE) nr. 889/2008.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iulie 2016.

Nr. 871.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.