MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 591/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 591         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 august 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

532. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ca urmare a reevaluării

 

535. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna

 

539. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

 

540. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

 

541. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

417. - Ordin pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 627/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

33. - Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

1.446. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, a fuziunii prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A. şi MetLife Europe Limited şi retragerea autorizaţiei de funcţionare Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ca urmare a reevaluării

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 532.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

26160

8.19.01

27-63

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

17.148.241,24 lei

114129

8.19.01

27-112

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

4.303.901,90 lei

114128

8.19.01

27-110

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

2.425.114,80 lei

114008

8.19.01

27-09

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

4.501.356,20 lei

114009

8.19.01

27-12

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

562.458,67 lei

114112

8.19.01

27-84

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

3.289.334,07 lei

114125

8.19.01

27-104

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

668.491,87 lei

114010

8.19.01

27-15

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142.834,89 lei

114011

8.19.01

27-16

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

160.087,92 lei

114012

8.19.01

27-17

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142.834,89 lei

114013

8.19.01

27-18

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.461,40 lei

114014

8.19.01

27-19

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142.834,89 lei

114015

8.19.01

27-20

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142.834,89 lei

114062

8.19,01

27-21

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

160.087,92 lei

114063

8.19,01

27-23

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

132.075,23 lei

114064

8.19,01

27-24

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

115.093,14 lei

114065

8.19,01

27-25

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

136.765,36 lei

114066

8.19.01

27-26

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

93.321,89 lei

114067

8.19.01

27-27

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

128.573,19 lei

114068

8.19.01

27-28

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

109.140,96 lei

114069

8.19.01

27-29

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

101.739,08 lei

114070

8.19.01

27-30

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

100.579,54 lei

114072

8.19.01

27-32

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

101.739,08 lei

114073

8.19.01

27-33

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

101.739,08 lei

114074

8.19.01

27-35

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

164.138,01 lei

114075

8.19.01

27-36

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

100.363,47 lei

114076

8.19.01

27-37

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.200,37 lei

114077

8.19.01

27-38

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

168.074,69 lei

114078

8.19.01

27-39

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.184,98 lei

114079

8.19.01

27-40

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.184,98 lei

114080

8.19.01

27-41

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.184,98 lei

114081

8.19,01

27-44

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.962,38 lei

114082

8.19,01

27-45

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

174.477,80 lei

114083

8.19,01

27-46

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.962,38 lei

114084

8.19,01

27-47

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

152.999,37 lei

114085

8.19.01

27-48

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.962,23 lei

114087

8.19.01

27-54

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

178.258,16 lei

114088

8.19.01

27-55

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

156.693,45 lei

114089

8.19.01

27-56

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

163.628,36 lei

114090

8.19.01

27-57

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

156.693,45 lei

114091

8.19.01

27-58

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.147,25 lei

114092

8.19.01

27-59

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.226,49 lei

114093

8.19.01

27-60

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.147,25 lei

114094

8.19.01

27-61

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

134.709,33 lei

114095

8.19.01

27-66

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

147.671,19 lei

114096

8.19.01

27-67

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

182.291,06 lei

114097

8.19.01

27-68

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

138.864,88 lei

114098

8.19.01

27-69

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

165 161,39 lei

114099

8.19.01

27-70

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

245.442,91 lei

114100

8.19.01

27-71

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

152 999,37 lei

114101

8.19.01

27-72

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.224,77 lei

114102

8.19.01

27-73

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

152,938,93 lei

114103

8.19.01

27-74

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

150.397,54 lei

114104

8.19.01

27-75

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

150.397,54 lei

114105

8.19.01

27-76

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114106

8.19.01

27-77

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 26Î3478

Judeţul Neamţ

144.055,44 lei

114107

8.19.01

27-78

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

195.382,31 lei

114108

8.19.01

22-79

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114109

8.19.01

27-80

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114110

8.19.01

27-82

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

148.817,31 lei

114111

8.19.01

27-83

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114113

8.19.01

27-91

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

204.060,56 lei

114114

8.19.01

27-92

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.502,13 lei

114115

8.19.01

27-94

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

115.668,46 lei

114116

8.19.01

27-95

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

147.844,09 lei

114117

8.19.01

27-96

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

282.320,54 lei

114118

8.19.01

27-97

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

861.730,01 lei

114119

8.19,01

27-98

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

719.728,47 lei

114120

8.19,01

27-99

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

319.632,38 lei

114121

8.19,01

27-100

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

233.142,86 lei

114122

8.19,01

27-101

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

436.774,38 lei

114123

8.19.01

27-102

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

326.001,84 lei

114124

8.19.01

27-103

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

385.011,39 lei

114126

8.19.01

27-105

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

421.040,22 lei

114127

8.19.01

27-106

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

361.609,71 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 535.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilele (CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1

2

3

4

5

6

114017

8,19.01

14-05

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

5.448698,81

114018

8.19.01

14-09

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

43.867,79

114019

8.19.01

14-10

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

144.667,56

114020

8.19.01

14-11

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

198.771,69

114021

8.19.01

14-12

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

201.942,72

114022

8.19.01

14-13

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

135.939,69

114023

8.19.01

14-14

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

147.994,91

114024

8.19.01

14-16

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

167.478,85

114025

8.19.01

14-17

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

178.360,14

114026

8.19.01

14-18

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

304.664,59

114027

8.19.01

14-19

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

183.159,68

114028

8.19.01

14-20

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

168.696,24

114029

8.19.01

14-21

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

244.099,55

114030

8.19.01

14-22

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

245.509,85

114033

8.19.01

14-25

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

347.597,88

114034

8.19.01

14-27

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

236.549,57

114131

8.19.01

14-28

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

221.515,54

114132

8.19.01

14-29

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

267.292,31

114133

8.19.01

14-30

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

481.030,63

114134

8.19.01

14-33

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

253.796,68

114135

8.19.01

14-102

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

330.777,59

114136

8.19.01

14-36

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

326.603,61

114137

8.19.01

14-37

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

291.874,01

114138

8.19.01

14-38

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

288.288,90

114139

8.19.01

14-39

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

320.630,72

114140

8.19.01

14-40

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

319.758,78

114141

8.19.01

14-41

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

398.127,14

114142

8.19.01

14-42

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

249.290,86

114143

8.19.01

14-43

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

259.637,52

114144

8.19.01

14-44

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

260.625,13

114145

8.19.01

14-45

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

274.127,97

114146

8.19.01

14-46

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

351.173,55

114147

8.19.01

14-47

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

397.204,76

114148

8.19.01

14-48

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

327.313,24

114149

8.19.01

14-49

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

262.101,75

114150

8.19.01

14-50

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

307.090,36

114151

8.19.01

14-51

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

292.636,13

114152

8.19.01

14-52

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

399.187,31

114153

8,19.01

14-53

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

963,930,98

114157

8,19.01

14-58

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

2.438.374,79

121195

8.19.01

14-103

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

3.081.374,94

144717

8.19.01

14-107

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

473.854,41

149932

8.19.01

14-110

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

840.941,63

153639

8.19.01

14-104

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

921.664,71

153834

8.19.01

14-108

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

1.010.322,59

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 şi ale art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 şi 813 bis din 4 decembrie 2008;

b) Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi 690 bis din 14 octombrie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul afacerilor externe.

Lazăr Comănescu

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 539.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii şi acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fără a se aduce atingere prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.”

2. La articolul 3, literele g), i), k), I) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) deşeu de baterie sau acumulator - orice baterie sau acumulator care constituie deşeu potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

..........................................................................................................................

i) eliminare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 211/2011, republicată;

..........................................................................................................................

k) aparat - orice echipament electric sau electronic, definit potrivit lit. a) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, care este alimentat integral sau parţial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest mod;

l) producător - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, introduce pentru prima dată pe piaţă în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori vehicule;

..........................................................................................................................

r) rata de colectare pentru un an calendaristic-procentajul obţinut prin împărţirea greutăţii deşeurilor de baterii portabile şi de acumulatori portabili colectaţi, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) sau potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile şi acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terţi pentru a fi vânduţi utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv şi al celor 2 ani calendaristici precedenţi;”.

3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) unelte electrice fără fir; această exceptare privind uneltele electrice fără fir se aplică până la 31 decembrie 2016.”

5. La articolul 6, alineatele (3), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistraţi în Registrul naţional al producătorilor şi importatorilor de baterii şi acumulatori gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(4) înregistrarea prevăzută la alin. (3) se realizează în conformitate cu cerinţele procedurale pentru înregistrare prevăzute în anexa nr. 4. 7

..........................................................................................................................

 (7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii şi acumulatori proveniţi de la producători care nu sunt înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (3).”

6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) Fără a aduce atingere Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cifrele anuale privind colectarea şi vânzările includ bateriile şi acumulatorii încorporaţi în aparate.”

7. La articolul 7 alineatul (10), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.”

8. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

(101) în condiţiile art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, republicată, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori, prin punctele de colectare prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.”

9. La articolul 71, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, autorizarea, reautorizarea, revizuirea şi vizarea anuală a licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi aprobarea planului de operare pentru producătorii prevăzuţi la art. 7 alin. (7) lit. a) se exceptează de la procedura aprobării tacite.”

10. La articolul 8 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) să asigure proiectarea şi să realizeze aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă de utilizatorul final, iar în cazul în care acestea nu pot fi înlăturate cu uşurinţă de utilizatorul final, aparatele se proiectează astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă de personal tehnic calificat care este independent de producător;

b) să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite de instrucţiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în siguranţă de utilizatorul final sau de personal tehnic calificat care este independent de producător şi care conţin informaţii privind tipul bateriilor şi al acumulatorilor încorporaţi;”.

11. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când, din motive de siguranţă de performanţă, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este necesară şi impune o conectare permanentă Intre aparat şi baterie sau acumulator.”

12. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile art. 7 sau cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă cel puţin legislaţia Uniunii Europene şi legislaţia naţională armonizată cu aceasta, în special în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, siguranţa şi gestionarea deşeurilor.”

13. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în echipamentele electrice şi electronice colectaţi împreună cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora.”

14. La articolul 9, după alineatul (11) se Introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării se realizează potrivit Regulamentului (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori.”

15. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Normele detaliate adoptate de către Comisie referitoare la exporturile de deşeuri de baterii şi acumulatori în afara Uniunii Europene se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

16. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectaţi potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.”

17. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Derogările de la cerinţele de etichetare stabilite în prezentul articol adoptate de către Comisia Europeană se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

18. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Normele detaliate adoptate de către Comisie referitoare la completarea cerinţei prevăzute la alin. (1), Inclusiv metode armonizate de determinare a capacităţii şi a utilizării adecvate a bateriilor şi acumulatorilor, se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene “

19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexe

Art. 18 - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se actualizează prin ordin al ministrul mediului, apelor şi pădurilor.”

20. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică procedura de înregistrare şi de raportare a producătorilor de baterii şi acumulatori corespunzător prevederilor stabilite prin prezenta hotărâre, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

Art. III. - (1) înregistrările efectuate în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru producătorii de baterii şi acumulatori, în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, cu modificările ulterioare, rămân valabile în condiţiile în care au fost efectuate.

(2) Cererile de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit normelor în vigoare la data depunerii cererii.

Art. IV. - Bateriile şi acumulatorii care nu îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri, dar care au fost introduse pe piaţă în mod legal înainte de intrarea în vigoare a interdicţiilor prevăzute la art. 4, pot fi comercializaţi în continuare până la epuizarea stocurilor.

Art. V. - Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2013/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66fCE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor portabili care conţin cadmiu şi sunt destinaţi utilizării în uneltele electrice fără fir şi a bateriilor tip „nasture” cu conţinut redus de mercur, şi de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 540.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1 132/2008)

 

Cerinţe procedurale pentru înregistrare

 

1. Cerinţe pentru înregistrare

Înregistrarea producătorilor de baterii şi acumulatori se face la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (denumită în continuare ANPM), în format letric sau în format electronic.

Producătorii de baterii şi acumulatori se înregistrează doar o singură dată în România, atunci când introduc baterii şi acumulatori pentru prima dată cu titlu profesional şi cu această ocazie li se furnizează un număr de înregistrare.

2. Informaţii furnizate de către producători:

Producătorii de baterii şi acumulatori furnizează ANPM următoarele informaţii:

a) denumirea producătorului şi denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care îşi desfăşoară activitatea în respectivul stat membru;

b) adresa (adresele) producătorului: codul poştal şi localitatea, denumirea străzii şi numărul, ţara, URL, numărul de telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax şi adresa de e-mail ale producătorului, dacă este cazul;

c) precizări cu privire la tipurile de baterii şi acumulatori introduşi pe piaţă de producător: baterii şi acumulatori portabili, baterii şi acumulatori industriali sau baterii şi acumulatori auto;

d) informaţii cu privire la modul în care producătorul îşi îndeplineşte obligaţiile: printr-un sistem individual sau colectiv;

e) data cererii de înregistrare;

f) codul naţional de identificare a producătorului, inclusiv numărul european de identificare fiscală sau numărul naţional de identificare fiscală al producătorului (opţional);

g) o declaraţie prin care se precizează că informaţiile furnizate sunt adevărate.

În cadrul procedurii de înregistrare menţionate la pct. 1 al doilea paragraf, producătorii de baterii şi acumulatori nu sunt obligaţi să furnizeze nicio altă informaţie în afara celor specificate la pct. 2 lit. a)-g).

3. Tarife de înregistrare

ANPM aplică un tarif pentru analiza documentaţiei şi emiterea numărului de înregistrare potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor pct. 8 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Modificarea datelor de înregistrare

În cazul modificării datelor prevăzute la pct. 2 lit. (i)-(vii), producătorii informează în acest sens ANPM în termen de maximum o lună de la data modificării.

5. Radierea

În cazul în care producătorii îşi pierd calitatea de producători în România, aceştia solicită radierea din evidenţe, informând în acest sens ANPM.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lăcusteni” la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea t „Bunuri imobile”, se modifică poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent cabinet medical şi Biblioteca Publică Locală Lăcusteni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 1.315 mp; Descriptiv: situat în intravilan; Adresa: comuna Lăcusteni, sat Găneşti; Vecini: N - proprietate privată comuna Lăcusteni, S - Diaconu Ion, E - DJ643, V - Secu Lucia”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „20.000 lei”.

 

PRIM-MINIISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dineu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 541.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 627/2010

 

Având în vedere:

- art. 280 alin. (1) lit. e) şi art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 22 şi art. 18 pct. 2 şi 10 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. 1.216 din 24 iunie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 627/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 512 din 22 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La litera A punctul 4, litera e) se abrogă.

2. La litera A, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. În urma verificărilor, organul de control va întocmi proces-verbal de constatare sau notă de constatare, după caz, după formularele-model prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La litera A, punctul 7.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.3. În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) şi ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează formularul-model prevăzut în anexa nr. 61 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 5 iulie 2016.

Nr. 417.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 27 iulie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. - Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. - (1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităţilor cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, respectiv ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, astfel:

a) asigurătorilor şi reasigurătorilor cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;

b) brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi în condiţiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare;

c) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe;

d) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre.

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2016 la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi în condiţiile prevăzute de prezenta normă.

(3) în scopul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015, iar prin stat membru se înţelege statul aparţinând Spaţiului Economic European.

Art. 3. - Raportările contabile prevăzute de prezenta normă se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la Ministerul Finanţelor Publice până cel târziu la data de 16 august 2016.

Art. 4. - Neîndeplinirea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, respectiv ale art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 şi nr. 606 bis din 11 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 28 iulie 2016.

Nr. 33.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, a fuziunii prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A. şi MetLife Europe Limited şi retragerea autorizaţiei de funcţionare Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul nr. 113.108/2006, cu modificările ulterioare, Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum şi a autorizării asigurătorilor rezultaţi astfel, puse în aplicare prin Ordinul nr. 113.111/2006, şi ale prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional,

în baza Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2016*), cu modificările ulterioare, şi a solicitării de către societăţile Metropolitan Life Asigurări - S.A. (prin Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe Limited Dublin Sucursala Bucureşti, entitate care, începând cu data de 1 mai 2016, continuă activitatea Metropolitan Life Asigurări - S.A.), Metlife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RG-33325/04.05.2016, nr. RG-33326/04.05.2016, nr. RG-40871/03.06.2016 şi nr. RG-40872/03.06.2016,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în data de 13 iulie 2016 transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, fuziunea prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A. şi MetLife Europe Limited şi retragerea autorizaţiei de funcţionare Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A., drept care

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, societatea având obligaţia de a transmite notificări individuale tuturor titularilor poliţelor de asigurare prin care să le comunice că:

a) nu mai beneficiază de schema de garantare a Fondului de Garantare a Asiguraţilor;

b) au posibilitatea de a denunţa poliţele de asigurare fără costuri.

Art. 2. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de societate absorbită, şi MetLife Europe Limited, în calitate de societate absorbantă.

Art. 3. - Se retrage la cerere autorizaţia de funcţionare acordată Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A.

Art. 4. - Societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited au obligaţia să înştiinţeze asiguraţii, contractanţii şi beneficiarii contractelor de asigurare cu privire la transfer şi la denumirea şi adresa acestora. Asiguraţii şi contractanţii contractelor transferate, astfel notificaţi, au dreptul să denunţe contractele şi să solicite restituirea primelor plătite în avans şi aferente perioadei neexpirate de valabilitate.

Art. 5. - Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A. are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a menţiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii aprobării, să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiara copia certificatului de înscriere de menţiuni, copia rezoluţiei persoanei desemnate/ directorului prin care s-a dispus radierea Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A, precum şi copia certificatului constatator.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 1.446.


*) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2016, cu modificările ulterioare, nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.