MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 596/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 596         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 august 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

554. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, şi a schimbului de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

877. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice”

 

881. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015

 

1.124. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

 

2.313. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.483. - Decizie privind sancţionarea Societăţii INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURSARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

1.484. - Decizie privind sancţionarea Societăţii ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, şi a schimbului de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (4) şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015.

Art. 2. - Se aprobă schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii Republicii Moldova şi României, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 21 iulie 2016, privind notificarea şi, respectiv, confirmarea îndeplinirii măsurilor şi condiţionalităţilor necesare eliberării primei tranşe în valoare de 60.000.000 euro.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 554.

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2005, municipiul Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7

www.mf.gov.md, tel. (022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

 

19 iulie 2016 nr. 21-03

La nr. .........................................

 

Doamnei Anca Dana Dragu,

ministrul finanţelor publice din România

 

Stimată Doamnă Ministru,

 

În contextul implementării Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa Cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-ministrul României şi prim-ministrul Republicii Moldova, din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016 (în continuare, „Acord*), solicităm respectuos modificarea calendarului tranşei I, fără modificarea sumei aferente a tranşei menţionate.

Astfel, propunem modificarea corespunzătoare a anexei 1 (Calendarul de efectuare a tranşelor din finanţarea rambursabilă).

- Tranşa 1 (60.000.000,00 euro) - 24 august 2016.

Apreciem sprijinul dumneavoastră în procesul de consolidare a stabilităţii Republicii Moldova şi sperăm că eforturile noastre bilaterale vor contribui la consolidarea cooperării economice şi financiare între ţările noastre.

 

Cu deosebită consideraţiune,

ministru,

Octavian Armaşu

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Str. Apolodor nr. 17

CABINET MINISTRU

Sectorul 5, Bucureşti

Nr. 54.388 din 22 iulie 2016

Tel: +021 319 97 49

 

Fax: +021 312 16 30

 

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

 

Domnului Octavian Armaşu,

ministrul finanţelor

 

Ref.: Modificarea Calendarului de eliberare a primei tranşe din finanţarea rambursabilă în sumă de până la 150 milioane de euro Stimate Domnule Ministru,

 

Ca urmare a Scrisorii dumneavoastră nr. 21-03 din 19 iulie 2016 prin care solicitaţi modificarea calendarului aferent primei tranşe din cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016, fără modificarea sumei aferente, vă comunicăm acordul nostru cu privire la eliberarea sumei de 60.000.000 euro aferente tranşei nr. 1 în data de 24 august 2016.

De asemenea salutăm progresele înregistrate în ceea ce priveşte negocierile pentru încheierea unui aranjament financiar cu Fondul Monetar Internaţional, reflectate şi în declaraţia FMI de la finalul misiunii. Înţelegem că cea mai mare parte a măsurilor de reformă au fost agreate, discuţiile urmând să continue în următoarele zile, în scurt timp urmând să fie anunţat un acord la nivel tehnic („staff level agreement”). În acest sens, în vederea realizării demersurilor pentru efectuarea transferului primei tranşe, este necesară notificarea obţinerii acordului la nivel tehnic (“staff level agreement”), pentru a putea confirma îndeplinirea măsurilor agreate prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie, respectiv din data de 5 februarie2016.

În acest sens dorim să vă informăm că, în conformitate cu Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, schimburile de scrisori purtate între România şi Republica Moldova pentru stabilirea datei primei trageri, cât şi pentru notificarea şi confirmarea îndeplinirii măsurilor agreate între părţi vor fi aprobate printr-o hotărâre a Guvernului. După publicarea hotărârii Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice va putea realiza demersurile necesare eliberării primei tranşe, în valoare de 60.000.000 euro, în data de 24 august 2016. În acest sens vă rugăm să aveţi în vedere prevederile art. 3 pct. 1 lit. b) ale Acordului de împrumut, respectiv transmiterea solicitării de fonduri cu cel puţin 10 zile înainte de data tragerii, respectiv până la data de 11 august 2016, în formatul prevăzut în anexa 2 din acord. De asemenea precizăm că solicitarea de fonduri trebuie să fie însoţită de opinia legală emisă de Ministerul Justiţiei din Republica Moldova şi de lista semnăturilor autorizate să angajeze în mod valabil Republica Moldova, în calitate de împrumutat.

Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate, vă rugăm să primiţi, Domnule Ministru, expresia Înaltei noastre consideraţii,

 

Anca Dana Dragu,

ministrul finanţelor publice

 

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA

PRIME-MINISTER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

Chişinău. 18 iulie 2016

 

Stimate Domnule Prim-ministru,

 

Vă mulţumesc pentru reiterarea disponibilităţii României de a acorda sprijin Republicii Moldova întru implementarea agendei de reforme asumate în parcursul său de integrare europeană.

Profit de această ocazie pentru a reconfirma angajamentul ferm de a avansa pe calea implementării tuturor acţiunilor Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare şi a Acordului de Asociere, pe care le apreciem ca extrem de importante pentru succesul de modernizare a ţării şi îmbunătăţire a nivelului de trai al cetăţenilor. Guvernul şi Parlamentul lucrează activ în acest sens, perfect conştienţi de importanţa momentului istoric.

Suntem în grafic şi în ceea ce priveşte relaţia cu Fondul Monetar Internaţional, fiind o chestiune de zile până când de la Washington va veni concluzia vizitei de succes a Misiunii FMI la Chişinău din 5-15 iulie, cu anunţarea în următoarea săptămână a unui „staff level agreement.

În context, având în vedere îndeplinirea de către Moldova a condiţiilor necesare, exprim speranţa unui răspuns pozitiv rapid cu privire la transferarea primei tranşe de 60 milioane de euro din creditul rambursabil de 160 milioane euro acordat de România. Din punct de vedere bugetar este cheie pentru noi ca debursarea acestei tranşe să fie realizată până la 24 august curent.

Vă mulţumesc încă o dată pentru sprijinul României în parcursul European al Republicii Moldova şi în implementarea programului de reforme bazat pe valorile democratice.

Acceptaţi, stimate Domnule Prim-ministru, expresia Înaltei mele consideraţii.

 

 

Pavel Filip

Excelenţei Sale

 

Domnului Dacian Cioloş,

 

prim-ministru al României

 

 

 

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA

PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

Chişinău, 29 iulie 2016

 

Stimate Domnule Prim-ministru,

 

Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră de răspuns din 21 iulie 2016 şi pentru reiterarea disponibilităţii României de a acorda sprijin Republicii Moldova pentru implementarea agendei de reforme asumate în parcursul său de integrare europeană.

Ţin să vă informez că, urmare a misiunii Fondului Monetar Internaţional din 5-15 iulie 2016 şi discuţiilor ulterioare purtate la Washington la 26 iulie a fost anunţat acordul la nivel de personal între experţii FMI şi autorităţile Republicii Moldova asupra unui program de reforme economice susţinut de un aranjament de finanţare pe 3 ani prin intermediul Mecanismului de finanţare extinsă (EFF) şi al Mecanismului extins de creditare (ECF). Acest acord urmează a fi aprobat de conducerea FMI şi de Consiliul Executiv în luna octombrie curent.

În contextul celor agreate anterior, dat fiind că acordul la nivel de personal (staff level agreement) a fost anunţat, reiterăm rugămintea cu privire la transferarea primei tranşe de 60 mii. euro din creditul rambursabil de 150 mii. euro în termenul bugetar solicitat.

Acceptaţi, stimate Domnule Prim-ministru, expresia Înaltei mele consideraţii.

Stimate Domnule Prim-ministru,

Am primit scrisoarea dumneavoastră din 18 iulie 2016, care prezintă de o manieră detaliată eforturile făcute în ultimele luni de Republica Moldova pe calea reformelor şi implementării Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Ţin să remarc orientarea pragmatică, determinată a Guvernului Republicii Moldova, căreia i se datorează măsurile adoptate pe aceste paliere.

Aşa cum am convenit în cursul discuţiilor noastre, aprofundarea de o manieră credibilă a reformelor este singura opţiune care poate consolida stabilitatea Republicii Moldova, parcursul său european şi încrederea cetăţenilor în autorităţile statului. Pe aceste imperative s-a fondat, de la bun început, abordarea României în relaţia cu Republica Moldova, iar evoluţiile puse în mişcare de acţiunile Guvernului pe care îl conduceţi confirmă această poziţie.

Guvernul României a urmărit cu atenţie dinamica reformelor din ultima perioadă, în special în ce priveşte măsurile prioritare convenite în comun în luna ianuarie 2016, precum şi progresele importante pe linia dialogului cu Fondul Monetar Internaţional. În acest sens am luat la cunoştinţă despre concluziile misiunii recent încheiate a Fondului Monetar Internaţional, reflectate şi în declaraţia de la finalul misiunii, conform căreia negocierile au progresat considerabil, convenindu-se asupra unui număr de reforme de importanţă crucială menite să îmbunătăţească guvernanta corporativă şi să sporească transparenţa în sectorul bancar, precum şi să asigure sustenabilitatea financiară a sectorului energetic şi atingerea obiectivelor politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, înţelegem că discuţiile vor continua în următoarele zile, în scurt timp urmând să fie anunţat un acord la nivel tehnic (staff level agreement). În aşteptarea notificării dumneavoastră a acordului la nivel tehnic privind termenii unui aranjament financiar cu Fondul consideram că aceste măsuri prioritare au fost îndeplinite, cumulativ, de o manieră corespunzătoare, permiţându-ne ca, după transmiterea notificării menţionate, să procedăm la realizarea demersurilor pentru transferarea primei tranşe de 60 milioane de euro din creditul rambursabil de 150 de milioane de euro Data primei trageri, precum şi celelalte caracteristici aferente primei tranşe vor fi stabilite prin corespondenţa purtată la nivelul ministerelor de finanţe.

Doresc, în acelaşi timp, să reiterez importanţa deosebită pe care România o acordă, pe mai departe, aprofundării reformelor în Republica Moldova. Susţinem continuarea şi consolidarea în săptămânile următoare a procesului de reforme început, cu precădere în domeniile critice pentru sustenabilitatea procesului de ansamblu de reformă şi modernizare, cum ar fi justiţia, combaterea corupţiei, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi dialogul cu societatea civilă. Vă încurajez să acceleraţi acţiunile dumneavoastră pe toate aceste direcţii, care se regăsesc de altfel şi în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare.

Vă rog să primiţi, stimate Domnule Prim-ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.

 

 

Pavel Filip

Excelenţei Sale

 

Domnului Dacian Cioloş,

 

prim-ministru al României

 

 

Bucureşti, 21 iulie 2016

 

Stimate Domnule Prim-ministru,

Am primit scrisoarea dumneavoastră din 18 iulie 2016, care prezintă de o manieră detaliată eforturile făcute în ultimele luni de Republica Moldova pe calea reformelor şi implementării Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Ţin să remarc orientarea pragmatică, determinată a Guvernului Republicii Moldova, căreia i se datorează măsurile adoptate pe aceste paliere.

Aşa cum am convenit în cursul discuţiilor noastre, aprofundarea de o manieră credibilă a reformelor este singura opţiune care poate consolida stabilitatea Republicii Moldova, parcursul său european şi încrederea cetăţenilor în autorităţile statului. Pe aceste imperative s-a fondat, de îa bun început, abordarea României în relaţia cu Republica Moldova, iar evoluţiile puse în mişcare de acţiunile Guvernului pe care îl conduceţi confirmă această poziţie.

Guvernul României a urmărit cu atenţie dinamica reformelor din ultima perioadă, în special în ce priveşte măsurile prioritare convenite în comun în luna ianuarie 2016, precum şi progresele importante pe linia dialogului cu Fondul Monetar Internaţional. în acest sens am luat la cunoştinţă despre concluziile misiunii recent încheiate a Fondului Monetar Internaţional, reflectate şi în declaraţia de la finalul misiunii, conform căreia negocierile au progresat considerabil, convenindu-se asupra unui număr de reforme de importanţă crucială menite să îmbunătăţească guvernanta corporativă şi să sporească transparenţa în sectorul bancar, precum şi să asigure sustenabilttatea financiară a sectorului energetic şi atingerea obiectivelor politicii fiscal-bugetare pe termen mediu. înţelegem că discuţiile vor continua în următoarele zile, în scurt timp urmând să fie anunţat un acord la nivel tehnic {stafflevel agreement). în aşteptarea notificării dumneavoastră a acordului la nivel tehnic privind termenii unui aranjament financiar cu Fondul consideram că aceste măsuri prioritare au fost îndeplinite, cumulativ, de o manieră corespunzătoare, permiţându-ne ca, după transmiterea notificării menţionate, să procedăm la realizarea demersurilor pentru transferarea primei tranşe de 60 milioane de euro din creditul rambursabil de 150 de milioane de euro. Data primei trageri, precum şi celelalte caracteristici aferente primei tranşe vor fi stabilite prin corespondenţa purtată la nivelul ministerelor de finanţe.

Doresc, în acelaşi timp, să reiterez importanţa deosebită pe care România o acordă, pe mai departe, aprofundării reformelor în Republica Moldova. Susţinem continuarea şi consolidarea în săptămânile următoare a procesului de reforme început, cu precădere în domeniile critice pentru sustenabilitatea procesului de ansamblu de reformă şi modernizare, cum ar fi justiţia, combaterea corupţiei, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi dialogul cu societatea civilă. Vă încurajez să acceleraţi acţiunile dumneavoastră pe toate aceste direcţii, care se regăsesc de altfel şi în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare.

Vă rog să primiţi, stimate Domnule Prim-ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.

 

 

 

Dacian Cioloş

Domnului Pavel Filip,

 

prim-ministrul Republicii Moldova

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91.956 din 18 iulie 2016, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,

în conformitate cu prevederile:

- art. 17 alin. (1) lit. (c) şi alin. (4), art. 45, 63 şi art. 81 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- fişei submăsurii 4.3 - Sprijin pentru investiţii în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea sectorului agricol şi forestier şi capitolul 13.2 - schema 4.3 „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020: aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- art. 1 alin. (1) lit. e) şi ari. 40 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

în temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se instituie schema de ajutor de stat, aferentă submăsurii 4.3 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, intitulată „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice”, denumită în continuare schemă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Schema este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, conform Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 193 din 1 iulie 2014.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 2 august 2016.

Nr. 877.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

.Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin instituie o schemă de ajutor de stat, cu titlul „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice”.

(2) Prezenta schemă este derulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 2. - (1) Scopul prezentei scheme îl reprezintă creşterea gradului de accesibilizare a pădurilor prin înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces din cadrul fondului forestier.

(2) Obiectivul prezentei scheme vizează accesul la terenurile forestiere prin investiţii în drumuri forestiere, deschise publicului în mod gratuit şi care servesc aspectele multifuncţionale ale pădurii.

Art. 3. - Textul prezentei scheme se publică integral pe pagina web oficială a MADR şi AFIR.

Art. 4. - În sensul prezentei scheme, se aplică următoarele definiţii:

1. schemă de ajutoare - Înseamnă orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor

definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită;

2. Întreprindere - În baza art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, se consideră orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale implicate în activităţi de artizanat său alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;

3. Întreprindere aflată în dificultate - Înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

(i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

(ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unul dintre asociaţi are răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, şi atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia ori a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

a) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5, şi

b) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

4. data acordării ajutorului - înseamnă data semnării contractului de finanţare;

5. intensitatea ajutorului - înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de orice deducere de impozite sau alte taxe;

6. Direcţia generală dezvoltare rurală (AM PNDR) - structura din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu rol de Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

7. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) - instituţia din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care are ca atribuţii principale gestionarea financiară şi implementarea tehnică a măsurilor din cadrul PNDR 2014-2020;

8. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) - reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate de Comisia Europeană prin decizie;

9. măsură (M) - set de operaţiuni, din cadrul PNDR 2014- 2020, care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;

10. submăsură (sM) - set de operaţiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu anexa I partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare nr. 808/20141 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

11. Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe site-urile oficiale ale MADR şi AFIR;

12. contract de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat între AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR;

13. proiect eligibil - reprezintă proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, precum şi în PNDR 2014-2020 şi care poate fi selectat în urma apelului de proiecte, conform criteriilor de selecţie aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în Ghidul solicitantului;

14. aspectul multifuncţional - în baza alin. (8) al art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, investiţiile ce fac obiectul finanţării prin prezenta schemă servesc aspecte multifuncţionale cum sunt: gospodărirea pădurilor, desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv, intervenţii în caz de avarii, calamităţi sau dezastre, activităţi sportive, de recreere şi turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora.

 

CAPITOLUL II

Beneficiari şi criterii de eligibilitate

 

Art. 5. - (1) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014, ajutoarele pentru investiţii în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală.

1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014.

(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt cei prevăzuţi în fişa submăsurii 4.3 - Sprijin pentru investiţii în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea sectorului agricol şi forestier din PNDR 2014-2020, respectiv:

a) persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora conform legislaţiei în vigoare;

b) unităţi administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora proprietari de pădure, conform legislaţiei în vigoare;

c) administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi c), pentru investiţiile care vizează fondul forestier deţinut în proprietate publică, nu cad sub incidenţa reglementărilor specifice ajutoarelor de stat.

(4) Prezenta schemă nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (2) lit. a) dacă se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) sunt consideraţi persoane aflate în dificultate financiară, conform definiţiei de la art. 4 pct. 3;

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.

Art. 6. - Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unui din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;

b) solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

c) investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, menţionată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020;

d) solicitantul se angajează să asigure funcţionarea la parametrii proiectaţi şi întreţinerea investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranşă de plată;

e) solicitanţii trebuie să facă dovada proprietăţii asupra terenului/administrării terenului în cazul domeniului public al statului;

f) solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiţia se regăseşte în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul deţinătorului;

g) solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiţia în drumuri forestiere acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.

 

CAPITOLUL III

Costurile eligibile, costurile neeligibile, intensitatea ajutorului şi valoarea maximă a ajutorului

 

Art. 7. - (1) Prezenta schemă vizează accesul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) la terenurile forestiere prin realizarea de investiţii legate de înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere, deschise publicului în mod gratuit.

(2) Sunt eligibile în cadrul prezentei scheme următoarele costuri:

a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;

b) achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor şi mărci;

c) costurile generale ale proiectului, legate de cheltuielile menţionate la lit. a) şi b), cum ar fi onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilităţii mediului şi al sustenabilităţii economice, inclusiv studiile de fezabilitate.

(3) Costurile generale ale proiectului prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simplă achiziţie, fără

a se depăşi intensitatea maximă a sprijinului admisă prin prezenta schemă.

Art. 8. - Nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme următoarele costuri:

a) achiziţionarea de bunuri şi echipamente;

b) costurile efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului, cu excepţia costurilor generale ale proiectului enunţate la art. 7 alin. (2) lit. b) şi c);

c) achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport de persoane;

d) costurile precizate la art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, respectiv dobânzile debitoare, achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite, taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;

e) costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;

f) costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

g) costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.

Art. 9 - (1) Intensitatea ajutorului se limitează la 100% din cheltuielile eligibile prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2) Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme este 1.500.000 euro/proiect.

(3) în conformitate cu art. 45 alin. (4) şi art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi, după semnarea contractului, un avans în procent de până la 50% din ajutorul public aferent proiectului, iar plata acestuia se va face după prezentarea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, reglementat de legislaţia naţională în domeniu, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

(4) Garanţia prevăzută la alin. (3) poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.

(5) Valoarea maximă a ajutorului prevăzut la alin. (2) nu poate fi eludată prin divizarea artificială a proiectelor care beneficiază de ajutor.

 

CAPITOLUL IV

Modul de derulare a schemei

 

Art. 10. - (1) Beneficiarii menţionaţi la art. 5 alin, (2) care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 depun cereri de finanţare, cereri care se evaluează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în vigoare la data evaluării.

(2) Cererea de finanţare este însoţită şi de următoarele documente justificative, respectiv:

a) declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) nu se încadrează în definiţia prevăzută la art. 4 pct. 3 - conform modelului anexă la Ghidul solicitantului;

b) declaraţie pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în baza celor enunţate la art. 12 - conform modelului anexă la Ghidul solicitantului;

c) situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat depuse la organele financiare competente, cu excepţia întreprinderilor încadrate în categoria start-up, ale beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a);

d) extrasul de informaţii de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, emis la data cererii de finanţare, şi, dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere depusă la registrul comerţului referitoare la demararea operaţiunilor a beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a);

e) certificatul de atestare fiscală la data acordării finanţării, completat, în cazul întreprinderilor care au obligaţii fiscale restante/exigibile, la secţiunea D pct. III „Menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului” cu informaţii solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informaţii fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secţiunea D pct. III din certificat, ci în adrese ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), eligibilitatea se stabileşte luând în considerare şi aceste adrese, ale beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a);

f) alte documente şi declaraţii, la cererea AFIR, a căror listă va fi detaliată în Ghidul solicitantului, care va fi publicat înainte de anunţarea fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor, pe site-ul oficial al AFIR.

(3) Implementarea prezentei scheme se realizează pe baza procedurii AFIR de evaluare, selectare şi contractare a proiectelor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, prin parcurgerea următoarelor etape:

a) lansarea anunţului privind cererea de proiecte finanţate prin schema aferentă sM4.3 - PNDR 2014-2020 de către AFIR, pe site-ul oficial - cu precizări privind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile alocate sesiunii de depunere a proiectelor, locul depunerii cererilor de finanţare, alte informaţii generale;

b) evaluarea-selectarea:

(i) depunerea cererilor de finanţare on-line - prin intermediul portalului AFIR;

(ii) verificarea cererilor de finanţare se face la AFIR;

(iii) cererea de finanţare va fi evaluată din punctul de vedere al eligibilităţii şi selecţiei în condiţiile specificate în cadrul naţional legislativ de implementare;

c) contractarea: după aprobarea raportului de selecţie în care sunt induse proiectele aprobate pentru finanţare, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR) notifică solicitantul privind selecţia proiectului în vederea contractării. În vederea semnării contractului de finanţare, solicitantul se va prezenta la sediul CRFÎR (cu un exemplar original al dosarului cererii de finanţare şi al documentelor anexe pe suport hârtie, conform documentaţiei depuse on-line, care va rămâne la CRFIR;

d) plata: depunerea dosarului cererii de plată, verificarea cheltuielilor, autorizarea şi efectuarea plăţii se vor realiza conform procedurii AFIR;

e) monitorizarea: monitorizarea implementării proiectelor de către AFIR şi AM PNDR, raportarea stadiului implementării de către AM PNDR.

(4) AFIR, după caz, efectuează verificările necesare pentru a stabili dacă toate categoriile de beneficiari întrunesc condiţiile pentru a beneficia de ajutor de stat, pe baza documentelor depuse de aceştia şi a declaraţiilor pe propria răspundere, astfel cum sunt detaliate în Ghidul solicitantului.

 

CAPITOLUL V

Durata schemei şi bugetul aferent acesteia

 

Art. 11. - (1) Prezenta schemă se aplică de la data primirii numărului de exceptare de la Comisia Europeană şi publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii, potrivit reglementărilor europene aferente postperioadei 2014-2020.

(2) Bugetul maxim estimat al prezentei scheme este de 100.000.000 euro, din care 85% contribuţia comunitară prin FEADR şi 15% contribuţia naţională de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VI

Respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 12. - (1) Ajutorul acordat se cumulează cu plăţile menţionate la art. 81 alin. (2) şi la art. 82 din Regulamentul (UE) nr. l1305/2013, în ceea ce priveşte aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o valoare a ajutorului care depăşeşte cele menţionate la art. 9 alin. (2).

(2) Ajutorul acordat se cumulează cu orice ajutor de minimis în privinţa aceloraşi costuri eligibile în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o valoare a ajutorului care depăşeşte cele menţionate la art. 9 alin. (2).

 

CAPITOLUL VII

Publicarea şi raportarea beneficiarilor de ajutor da stat

 

Art. 13. - (1) Publicarea beneficiarilor prezentei scheme care depăşesc 500.000 euro/proiect se realizează în conformitate cu prevederile art. 111,112 şi 113 din Regulamentul UE nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind funcţionarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE)nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului,

(2) Informaţiile menţionate la alin (1) se publică pe pagina web a AFÎR, la adresa www.afir.info.

Art. 14. - (1) MADR, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI), pe baza informaţiilor primite din partea AM PNDR - AFIR, transmite Comisiei, în format electronic, un raport anual, conform celor menţionate în cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(2) AM PNDR şi AFIR ţin evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 702/2014 aplicabile prezentei scheme.

(3) De monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin prezenta schemă se ocupă AM PNDR şi AFIR. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.

(4) Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) au obligaţia să transmită AM PNDR şi AFIR, după caz, raportări periodice şi alte informaţii cu privire la ajutorul primit.

(5) în aplicarea prevederilor alin. (3), AM PNDR şi AFIR, după caz, emit decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

(6) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Evidenţele menţionate la alin. (1) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul prezentei scheme.

Art. 15. - AM PNDR - AFIR prin DGAERI transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informaţiile şi documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea prezentei scheme.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.330 din 12 iulie 2016, în temeiul prevederilor art. 34 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, precum şi al condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 21 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 7 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 şi 20 nu se aplică în cazul în care beneficiarul se găseşte în imposibilitatea de a îndeplini criteriile de eligibilitate, angajamentele sau alte obligaţii din cauza unor circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale.”

2. Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 şi 20 nu se aplică în ceea ce priveşte partea cererii unice de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris APIA că cererea de plată este incorectă sau că a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi ca APIA să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformităţi din cererea de ajutor sau din cererea unică de plată.”

3. Alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Nu se aplică sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 pentru bovinele solicitate în cererea unică de plată, la categoria bivoliţa de lapte, vaca de carne, vaca metisă cu rasă de carne şi vaca de lapte, care nu au cel puţin un produs înregistrat în RNE până la termenul-limită de depunere a cererilor, provenite din import (efectuat în anii 2014 şi 2015), pentru bovinele care au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestaţie), dar şi în alte cazuri în care înregistrarea în RNE nu s-a făcut din motive neimputabile fermierilor, dacă sunt prezentate documente doveditoare, respectiv certificat sanitar-veterinar/alte documente sanitare veterinare justificative sau buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală sau alte documente prin care se probează încadrarea în categoriile de animale pentru care se solicită plata.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 881.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului

din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

 

Având în vedere:

- prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

- referatul de aprobare privind plata sumelor rezultate din Sentinţa civilă nr. 58/26 din 25 septembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 24.068/3/2013, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3.831 din 1 iulie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI II-a contencios administrativ şi fiscal,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la alin. (1) se va efectua de către structura financiar-contabilă şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în legătură cu acestea, stabilite prin hotărârea judecătorească.

Art. 2. - (1) Plata titlurilor devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2016 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2017 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2018 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2019 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2020 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) Plata titlurilor devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2017 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2018 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2019 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2020 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2021 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1)-(2) şi plătite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;

IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.

Art. 3. - Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1)-(2), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul „Cheltuieli de personal”, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, de la titlul „Alte cheltuieli”, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii.

Art. 5. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariate prevăzute în titluri executorii se efectuează pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, fără a le cumula cu drepturile salariate din luna plăţii,

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 6. - Creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin se angajează şi utilizează numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul fondurilor europene,

Dragoş Cristian Dinu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 1.124.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cod 14.13.42.13/PVCSC, prevăzut în anexa nr. 1, utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod 14.13.42.13/PVCSC, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 1 are regim special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 4. - Direcţia generală control venituri persoane fizice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 2.313.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Seria .......... nr. ..........................

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL VENITURI PERSOANE FIZICE

 

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Încheiat astăzi, ......................, luna ......................, anul .........................., în localitatea ........................................., judeţul/sectorul .........................................

Agent(i) constatator(i): numele şi prenumele ............................................................................................................., având funcţia(ile) de ............................................................................................................. la ............................................................................................................., în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor de verificare fiscală nr. ..................... şi a Ordinului de serviciu nr. ....................., în urma ............................................................................................................. efectuat/ă în ziua ......... luna .........................., anul .........................., ora .........................., la ............................................................................................................., din localitatea ........................................., bd./str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................, cod de identificare fiscală ........................................, am constatat:

I. La data(ele), ora(ele) şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

1. .............................................................................................................

2. .............................................................................................................

3. .............................................................................................................

Fapta(ele) de mai sus constituie contravenţie(ii) prevăzută(e) la:

1. art. ....., alin. ....., lit. ....., din .........................................;

2. art. ....., alin. ....., lit. ....., din .........................................;

3. art. ....., alin. ....., lit. ....., din .........................................;

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică, ........................................ (denumirea), cod identificare fiscală ........................................, înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat ........................................, cu nr. ..............., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ........................................, bd./str. ........................................,  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................, reprezentată de ........................................, în calitate de ........................................, cu CNP ........................................, cu domiciliul în localitatea ........................................, bd./str. ........................................,  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................, născut(ă) la data de .........................., în ........................................., judeţul/sectorul ........................................., legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria ........... nr. .........................., emis(ă) de ........................................,  la data de ........................................,

 

b) Persoana fizică: născut(ă) la data de ....................................... (numele şi prenumele), în localitatea ........................................, judeţul/sectorul ........................................, fiul/fiica lui ........................................ şi al/a ........................................, CNP ........................................, domiciliat(ă) în oraşul (comuna) ........................................, bd./str. ........................................,  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................, legitimat(ă) cu BI/CI/paşaport seria ........... nr. .........................., emis(ă) de ........................................, la data de........................................, ocupaţia ........................................, locul de muncă ........................................ .

Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează, conform:

1. art. ....., alin. ....., lit. ....., din ........................................., cu amendă de la ................. lei la ................. lei;

2. art. ....., alin. ....., lit. ....., din ........................................., cu amendă de la ................. lei la ................. lei;

3. art. ....., alin. ....., lit. ....., din ........................................., cu amendă de la ................. lei la ................. lei;

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:

1. În sumă de ............................ (.........................................) lei;

2. În sumă de ............................ (.........................................) lei;

3. În sumă de ............................ (.........................................) lei,

suma totală fiind de ................  (.........................................) lei.

 

Agent(i) constatator(i),

Contravenient,

Martor(i),

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

 

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)

 

Astăzi, ........................................, agentul constatator din cadrul ........................................, având de înmânat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ........... nr. .......................... şi înştiinţarea de plată nr. .........................., m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică  ........................................,  din localitatea ........................................, bd./str. ........................................,  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................, găsind pe contravenient sau pe........................................ (persoana care locuieşte la această adresă), administrator/împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.

Semnătura primitorului şi actul de identitate

...........................................................

 

Formular aprobat prin Op. ANAF nr. .....................................

COD 14.13.42.13/PVCSC

Format A4/t2

 

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finanţelor Publice  ........................................, în contul nr. ........................................ .

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile de

la punctul/punctele ........................................................... (1,2 sau 3), respectiv suma de ........................... (...........................................................) lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul agentului constatator din ...........................................................

 

În caz de neachitare a amenzii(lor) în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale,

II. Sancţiuni complementare:

a) în conformitate cu prevederile art. ....., alin. ....., lit. ....., din ........................................., se confiscă de la contravenient următoarele

bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):

1. .............................................................................................................

2. .............................................................................................................

3. .............................................................................................................

b) Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare:

................................................................................................................

c) Bunurile/Sumele confiscate aparţin:

................................................................................................................

d) Alte sancţiuni complementare:

................................................................................................................

III. Alte menţiuni

La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:

................................................................................................................

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a  contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi, sau se va comunica acestuia în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

 

Agent(i) constatator(i),

Contravenient,

Martor(i),

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

Martor(i) – (date complete privind identitatea)

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

 

NOTE:

În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i).

 

 

Refuzând primirea (negăsind nicio persoană) s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

 

Martor(i) – (date complete privind identitatea)

Agent(i) constatator(i),

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................


*) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.

**) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor1, cod 14.13.42.13/PVCSC

 

1. Denumire: „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

2. Cod: 14,13.42.13/PVCSC

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);

- este înseriat şi numerotat;

- se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.

7. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.

8. Circulă şi se arhivează:

- exemplarul 1, la organul fiscal de administrare competent;

- exemplarul 2, la contravenient;

- exemplarul 3, la organele fiscale care au efectuat constatarea faptei.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 iulie 2016 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/3.638 din 8 iulie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea INSUROM BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bulevardul Ferdinand nr. 46A, bloc R4, scara A, apartament 1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/3148/17.10.2006, cod unic de înregistrare 19108900, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 382/28.12.2006, s-a constatat că:

Societatea INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentaţia completă pentru aprobarea unui nou conducător executiv.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin, (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L, denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Constanţa, bulevardul Ferdinand nr. 46A, bloc R4, scara A, apartament 1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/3148/17.10.2006, cod unic de înregistrare 19108900, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-382/28.12.2006, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare-reasigurare până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 1.483.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 19 iulie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu numărul SA-DRA 3.661 din 11 iulie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Bucureşti, sectorul 3, strada Vlad Dracu numărul 4, bloc B2, scara 1, etaj 4, apartament 14, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/2502/20.02.2004, cod unic de înregistrare 16159577, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 663/30.11.2010, reprezentată legal de domnul Radu Cristian în calitate de conducător executiv, s-au constatat următoarele:

Societatea ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are un capital social subscris şi vărsat în formă bănească la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în localitatea Bucureşti, sectorul 3, strada Vlad Dracu numărul 4, bloc B2, scara 1, etaj 4, apartament 14, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/2502/20.02.2004, cod unic de înregistrare 16159577, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul 663/30.11.2010, reprezentată legal de domnul Radu Cristian în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 1.484.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.