MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 603/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 603         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

921/623. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.265. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 921 din 3 august 2016

Nr. 623 din 29 iulie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.609 din 3 august 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.369 din 29 iulie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 38 şi 40 se abrogă.

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA

şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 305-307 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„305

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR. FILM. (BL IST. PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

306

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50

mg

COMPR.

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR. FILM. (BLSST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

307

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

n mc Y

1 FLAC, UNIDOZĂ X 30 ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 428 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 429-43S, cu următorul cuprins:

 

„429

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

76.250000

86.655000

0.000000

430

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTH

CARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

78.280000

86.687857

0.000000

431

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA.

K.S,

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

78.208333

86.519000

0.000000

432

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

433

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

434

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S,

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

435

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, CAPAC DIN AL. ŞI SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC

CONŢINÂND PULB. PT. SOL. PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

4. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat”, „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, poziţiile 120 şi 122 se abrogă.

5. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, poziţiile 39,41 şi 43 se abrogă.

6. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 96-98 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„96

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM, (BLIST.PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

97

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

98

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

7. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după poziţia 270 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 271-277, cu următorul cuprins:

 

„271

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.250000

86.655000

0.000000

272

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTH

CARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

78.280000

86.687857

0.000000

273

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

76.208333

86.519000

0.000000

274

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

KS.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.280000

86.687857

0.000000

275

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHA

CUTIE CU BLIST PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

276

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

277

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, CAPAC DIN AL. SI SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC

CONŢINÂND PULB. PT. SOL. PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

8. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, poziţiile 74-76 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„74

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM,

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR, FILM. (BLIST.PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

75

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50 mg

COMPR,

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR, FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

76

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

9. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, după poziţia 109 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 110-116, cu următorul cuprins:

 

„110

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR,

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTH

CARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

111

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM,

PRF

28

78.250000

86.655000

0.000000

112

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHA

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM,

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

113

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

114

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

115

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

78.208333

86.519000

0.000000

116

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIG, CAPAC DIN AL. SI SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC

CONŢINÂND PULB. PT. SOL. PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

10. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, poziţiile 40-42 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„40

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR. FILM. (BL IST, PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

41

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

42

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

11. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană1 subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 92 se Introduc şapte noi poziţii, poziţiile 93-99, cu următorul cuprins:

 

„93

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTH

CARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

94

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.250000

86.655000

0.000000

95

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

96

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

97

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLÎCA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.280000

86.687857

0.000000

98

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

76.208333

86.519000

0.000000

99

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, CAPAC DIN AL. şi SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC CONŢINÂND RULB.PT. sol PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

12. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, poziţiile 92-94 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„92

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

93

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

94

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

13. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, după poziţia 183 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 184-190, cu următorul cuprins:

 

”184

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

185

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR1.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.250000

86.655000

0.000000

186

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTH

CARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

187

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR,

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST.

PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.280000

86.687857

0.000000

188

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

78.208333

86.519000

0.000000

189

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

190

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIG, CAPAC DIN AL. SI SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC

CONŢINÂND PULB. PT. SOL. PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

14. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatic”, poziţiile 9-11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„9

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28

COMPR. FILM. (BL IST. PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

10

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

11

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

PULB. PT, SOL. PERF.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

15. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, după poziţia 16 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 17-23, cu următorul cuprins:

 

„17

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTH

CARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

18

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.250000

86.655000

0.000000

19

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

78.208333

86.519000

0.000000

20

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

21

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

22

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR,

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

23

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, CAPAC DIN AL. şi SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC

CONŢINÂND PULB. PT. SOL PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

16. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţiile 65-67 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„65

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR. FILM.

(BLIST.PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

66

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

67

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 200 mg

PULB, PT. SOL. PERF

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

17. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 140 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 141-147, cu următorul cuprins:

 

„141

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTH

CARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

142

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.250000

86.655000

0.000000

143

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

76.208333

86.519000

0.000000

144

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

145

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

146

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR,

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

KS.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.280000

86.687857

0.000000

147

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, CAPAC DIN AL. şi SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC

CONŢINÂND PULB. PT. SOL. PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

18. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi”, poziţiile 62-64 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„62

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR. FILM. (BL IST. PVC/AL)

P-RF

28

93.845000

103.820000

0.000000

63

W08946008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND 50

mg

COMPR,

FILM.

50 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR, FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

25.505599

29.327200

7.168871

64

W10489001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

PULB, PT. SOL, PERF.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 ML

P-RF

1

347.976000

424.812000

88.108000”

 

19. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi1, după poziţia 124 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 125-131, cu următorul cuprins:

 

„125

W61627006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

KS

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

21.254666

24.439333

0.000000

126

W62033005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

78.250000

86.655000

0.000000

127

W61817001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOLE ACCORD 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ACCORD

HEALTHC

ARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BUST. PVC/AL X 28 COMPR.

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

128

W61628005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO

NAZOL

ZENTIVA

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM,

PRF

28

76.280000

86.687857

0.000000

129

W61628006

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

78.208333

86.519000

0.000000

130

W61627005

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICO NAZOL ZENTIVA 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

ZENTIVA,

K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU BUST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

PRF

28

21.326071

24.607857

0.000000

131

W61664001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORAMOL 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

ALVOGEN

IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU 1 FLAC.

DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, CAPAC DIN AL. SI SIGILIU ROŞU DIN PLASTIC

CONŢINÂND PULB. PT. SOL. PERF.

PRF

1

289.980000

354.010000

0.000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna august 2016.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vlad Vasile Voiculescu

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 2 august 2016.

Nr. 1.265.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

Art. 1. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege.

(2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă, cu confirmare de primire.

Art. 2. - În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:

a) documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/ spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele;

b) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/ acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective;

c) situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente;

d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c).

(2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susţinerea cererii.

Art. 4. - Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).

Art. 5. - Organul fiscal verifică documentaţia depusă potrivit art. 2 şi 3.

Art. 6. - (1) Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:

a) decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege;

b) decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.

Art. 7. - (1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări.

(2) în cazul în care organizatorul de astfel de evenimente doreşte reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoţită de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).

(3) în baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 8. - (1) Ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluţionează prin emiterea uneia din următoarele decizii:

a) decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea;

b) decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea.

(2) Dispoziţiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.

Art. 9. - Emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8 alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere.

Art. 10. - Deciziile prevăzute la art. 6-8 se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Art. 11. - Pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6-8 sunt aplicabile prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 12. - Împotriva deciziilor emise potrivit art. 6-8, organizatorii de evenimente pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CERERE

pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar

 

Către

.......................................................................................................................................

(organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale)

 

Contribuabilul ...................................................., având cod de identificare fiscală .................................................... şi domiciliul fiscal în ...................................................., reprezentat prin ...................................................., în calitate de ...................................................., legitimat cu C.I./B.I. seria ........ nr. ................, eliberată de .................................................... la data de ..............................., şi Împuternicirea nr. ....................................................,

solicit prin prezenta cerere aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4 din Legea nr. 70/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de lei, pentru organizarea de evenimente (nunţi şi/sau botezuri).

În vederea aprobării celor solicitate depun următoarele documente:

1. .......................................................................................................................................;

2. .......................................................................................................................................;

3. .......................................................................................................................................;

4. .......................................................................................................................................;

5. .......................................................................................................................................;

6. .......................................................................................................................................;

 

Data

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului

..................................................

....................................................

 

 

 

SITUAŢIA

încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru contribuabilul

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Nr. crt.

Datele de identificare ale beneficiarilor serviciilor pe fiecare contract de furnizare servicii

Contract de furnizare de servicii nr. ..... din ........

Suma totală încasată

Total încasări, din care:

Avans

Diferenţă

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice dedarea datele înscrise în acest document sunt corecte şi complete.

 

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului

....................................................

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală 1) .......................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................

Nr. ........./.....................................

 

DECIZIE

de aprobare a plafonului de încasări în numerar

 

Datele de identificare ale contribuabilului .............................................

Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal

.....................................................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului ............................................

Denumirea/Numele şi prenumele

.....................................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală ...................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală/CNP ..........................................................

 

În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cererea nr. ............. din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................,  

luând în considerare că nivelul maxim al încasărilor obţinut anterior este de ..............., se aprobă un plafon de încasări în numerar, în sumă totală de .............. lei.

Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de stabilire a plafonului de încasări în numerar:

.....................................................................................................................

Temeiul de drept:

.....................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

.....................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .................................

 


1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală 1) .......................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................

Nr. ........./.....................................

 

DECIZIE

de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar

 

Datele de identificare ale contribuabilului .............................................

Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal

.....................................................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului ............................................

Denumirea/Numele şi prenumele

.....................................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală ...................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală/CNP ..........................................................

 

În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cererea nr. ............. din data de ................,  înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar:

.....................................................................................................................

Temeiul de drept:

.....................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

.....................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .................................

 


1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală 1) .......................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................

Nr. ........./.....................................

 

DECIZIE

de reînnoire a plafonului de încasări în numerar

 

Datele de identificare ale contribuabilului .............................................

Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal

.....................................................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului ............................................

Denumirea/Numele şi prenumele

.....................................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală ...................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală/CNP ..........................................................

 

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cererea nr. ............. din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................,

vă comunicăm că plafonul de încasări în numerar aprobat prin Decizia nr. ............. din data de ................, se reînnoieşte.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .................................

 


1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală 1) .......................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................

Nr. ........./.....................................

 

DECIZIE

de modificare a plafonului de încasări în numerar

 

Datele de identificare ale contribuabilului .............................................

Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal

.....................................................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului ............................................

Denumirea/Numele şi prenumele

.....................................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală ...................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală/CNP ..........................................................

 

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicarea prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cererea nr. ............. din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................,

vă comunicăm că plafonul aprobat prin Decizia nr. ............. din data de ................, se modifică după cum urmează:

Se acordă un nou plafon de încasări în numerar în sumă totală de .................... lei.

Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de modificare a plafonului de încasări în numerar:

.....................................................................................................................

Temeiul de drept:

.....................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

.....................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .................................

 


1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală 1) .......................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................

Nr. ........./.....................................

 

DECIZIE

de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar

 

Datele de identificare ale contribuabilului .............................................

Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal

.....................................................................................................................

Datele de identificare ale împuternicitului ............................................

Denumirea/Numele şi prenumele

.....................................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală ...................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Codul de identificare fiscală/CNP ..........................................................

 

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............. din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,

se respinge cererea de modificare a plafonului de încasări în numerar.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a unui alt plafon de încasări în numerar:

.....................................................................................................................

Temeiul de drept:

.....................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

.....................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .................................

 


1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.