MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 650/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 650         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 august 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

4. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

10. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 459 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 460 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.688. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cami”din municipiul Bucureşti

 

4.694. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

 

4.695. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesionala „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” din municipiul Tulcea

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în a două sesiune ordinară a anului 2016, în ziua de 1 septembrie 2016, ora 16,00.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 4.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor decide:

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor este convocată în a două sesiune ordinară a anului 2016 în ziua de joi, 1 septembrie 2016, ora 13,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 10.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 459

din 28 Iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Enel Energie Muntenia - S.A., cu sediul în Bucureşti, în Dosarul nr. 17.371/302/2015/a1 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.649D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.650D/2015, nr. 1.651D/2015, nr. 1.659D/2015, nr. 1.675D/2015, nr. 1.676D/2015, nr. 1.677D/2015, nr. 1.689D/2015, nr. 1.691D/2015, nr. 1.705D/2015, nr. 1.707D/2015, nr. 1.708D/2015, nr. 1.709D/2015, nr. 1.726D/2015, nr. 1.753D/2015, nr. 115D/2016, nr. 158D/2016, nr. 187D/2016, nr. 319D/2016, nr.421D/2016, nr. 609D/2016 şi nr. 711D/2016, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Enel Energie Muntenia - S.A., cu sediul în Bucureşti, în dosarele nr. 18.414/302/2015/a 1 şi nr. 18.418/302/2015/a 1 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, în dosarele nr. 30.173/301/2015/ai, nr. 30.205/301/2015/a 1, nr. 26.161/301/2015/a1 şi nr. 6.077/301/2016/a1 ale Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 90.081/299/2015, nr. 103,427/299/2015, nr. 101.009/299/2015, nr. 101.025/299/2015, nr. 105.118/299/2015. nr. 101.007/299/2015, nr. 114.154/299/2015 şi nr. 7,446/299/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 21.936/303/2015/a 1 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 47.422/300/201 5/a1, nr. 64.1 30/300/201 5/a 1, nr. 67.82 2/300/2015/a 1, nr. 64.1 27/300/201 5/a 1 şi nr. 1.926/300/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, precum şi în Dosarul nr. 5.598/1748/2015/a1 al Judecătoriei Cornetu.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.649D/2015, nr. 1.650D/2015, nr. 1.651D/2015, nr. 1.659D/2015, nr. 1.675D/2015, nr. 1.676D/2015, nr. 1.677D/2015, nr. 1.689D/2015, nr. 1.691D/2015, nr. 1.705D/2015, nr. 1.707D/2015, nr. 1.708D/2015, nr. 1.709D/2015, nr. 1.726D/2015, nr. 1.753D/2015, nr. 115D/2016, nr. 158D/2016, nr. 187D/2016, nr. 319D/2016, nr. 421D/2016, nr. 609D/2016 şi nr. 711D/2016, pune în discuţie, din oficiu, conexarea cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor menţionate la Dosarul nr. 1.649D/2015, care este primul înregistrat

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, în acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 71 din 18 februarie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

7. Prin încheierile din 6 noiembrie 2015 şi 11 noiembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 17.371/302/2015/a1, nr. 18.414/302/2015/a 1 şi nr. 18.418/302/2015/a 1 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, prin încheierile din 19 octombrie 2015, 11 noiembrie 2015 şi 15 aprilie 2016 pronunţate în dosarele nr. 30.173/301/2015/al, nr. 30,205/301/2015/a1, nr. 26 161/301/2015/a1 şi nr. 6.077/301/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, prin încheierile din 2 octombrie 2015, 6 noiembrie 2015, 4 noiembrie 2015, 9 noiembrie 2015, 13 noiembrie 2015, 5 noiembrie 2015, 21 ianuarie 2016 şi 21 martie 2016, pronunţate în dosarele nr. 90.081/299/2015, nr. 103.427/299/2015, nr. 101 009/299/2015, nr. 101.025/299/2015, nr. 105.118/299/2015, nr. 101.007/299/2015, nr. 114.154/299/2015 şi nr. 7.446/299/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, prin încheierea din 2 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 21.936/303/2015/a 1 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, prin încheierile din 22 octombrie 2015, 8 decembrie 2015,1 februarie 2016 şi 25 martie 2016, pronunţate în dosarele nr. 47.422/300/2015/a1, nr. 64.130/300/2015/a 1 nr. 67.822/300/2015/a1 şi nr. 64.127/300/2015/a1 şi nr. 1.926/300/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, precum şi prin încheierea din 2 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.598/1.748/2015/a1 al Judecătoriei Cornetu, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Enel Energie Muntenia - S.A., cu sediul în Bucureşti, cu ocazia soluţionării unor cereri prin care s-a solicitat reexaminarea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia apreciază, în esenţă, că art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013, astfel cum este redactat în prezent, oferă posibilitatea instanţelor de judecată să îl interpreteze în mod diferit, atunci când pe rolul acestora se află cereri de chemare îh judecată similare cu cele formulate în speţele de faţă, cu consecinţa încălcării accesului liber la justiţie şi a principiului egalităţii în drepturi, precum şi a principiului constituţional potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi este egală pentru toţi. Astfel, autoarea excepţiei precizează că, atunci când sunt înregistrate cereri de chemare în judecată similare celor formulate de reclamantă în cauzele de faţă, în care obiectul este reprezentat de pretenţii băneşti rezultate ca urmare a neachitării de către pârât a unor facturi, şi a căror contravaloare este formată atât din debitul principal, cât şi din penalităţi, unele instanţe de judecată consideră că nu se află în prezenţa unor acţiuni cu două capete de cerere care au finalitate diferită, iar timbrarea se face în mod corect, raportat la întregul debit. Însă, există şi instanţe care consideră aceste acţiuni ca având două capete de cerere cu finalitate diferită şi, pe cale de consecinţă, solicită timbrarea distinctă pentru fiecare din aceste capete de cerere.

9. Prin urmare, consideră că prin interpretarea variată dată de instanţele judecătoreşti noţiunii de „finalitate diferită” se aduce atingere accesului liber la justiţie şi este restrânsă posibilitatea de a-şi exercita drepturile rezultând dintr-un raport juridic, deoarece se află în imposibilitatea de a i se judeca cererea de chemare în judecată şi de a obţine o hotărâre care să îi permită recuperarea întregului debit (atât debit principal, cât şi penalităţi), în acest context, se arată că accesul liber la justiţie este consacrat ca drept fundamental, atât prin art. 21 din Constituţie, cât şi prin art. 10 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, iar cu privire la acest principiu, Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a reţinut că acesta semnifică posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct şi nemijlocit instanţelor de judecată pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor sale legitime. Prin urmare, se apreciază că existenţa oricărui impediment administrativ - care nu are o justificare obiectivă sau raţională şi care ar putea, până la urmă, să nege acest drept al persoanei - încalcă prevederile art. 21 din Constituţie.

10. În continuare, autoarea excepţiei susţine că sunt încălcate prevederile constituţionale art. 16 alin, (1) şi cele ale art. 124 alin. (2), ca urmare a aplicării de către instanţele judecătoreşti, pe rolul cărora se află speţele, a unui tratament juridic diferit unor situaţii identice, „deşi textul de lege aplicabil este acelaşi, dar nu suficient de clar, astfel încât să nu dea naştere la interpretări diferite”.

11. De asemenea, se precizează că potrivit art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate, însă autoarea excepţiei consideră că în acest mod este amânată satisfacerea creanţei reclamantului, ca urmare a parcurgerii unei noi etape procesuale. În acest context, apreciază că, în situaţia în care textul de lege a cărui neconstituţionalitate o invocă - în forma în care este redactat în prezent - ar fi suficient de clar, astfel încât să nu dea naştere unor interpretări diferite ale instanţelor de judecată, reclamantul nu ar mai fi nevoit să formuleze şi cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru şi, pe cale de consecinţă, cererea sa introductivă s-ar soluţiona mult mai rapid.

12. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că aspectele relevate de autoarea excepţiei privesc modul de aplicare şi interpretare a normelor criticate, şi nu pot fi convertite în vicii de neconstituţionalitate, menite să justifice contrarietatea acestora cu prevederile constituţionale invocate.

13. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. Totodată, arată că aplicarea neunitară a unor dispoziţii legale poate face obiectul unor proceduri distincte reglementate de Codul de procedură civilă, aceasta neintrând, însă, sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională.

14. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că, împrejurarea că dispoziţiile legale criticate necesită interpretarea instanţei, în vederea aplicării la o cauză concretă, nu poate determina, prin sine, o încălcare a drepturilor părţilor consacrate prin dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. Astfel, interpretarea în vederea aplicării la un caz concret este inerentă oricărei dispoziţii legale, având în vedere că legiuitorul reglementează raporturi juridice abstracte, ce au un caracter general faţă de particularităţile fiecărui raport juridic ce face obiectul unui litigiu. În ceea ce priveşte susţinerea cu privire la existenţa unei practici neunitare a instanţelor în interpretarea dispoziţiilor legale criticate, se arată că această chestiune nu priveşte constituţionalitatea normei, iar legiuitorul a prevăzut în Codul de procedură civilă căi procedurale speciale în vederea unificării practicii judiciare.

15. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa de judecată constată că, în esenţă, autorii excepţiei invocă o problemă de interpretare şi aplicare a legii la cazul concret, de către instanţele de judecată. Or, maniera în care instanţele interpretează şi aplică legea nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Cu toate acestea, consideră că singura instituţie competentă să respingă excepţia de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, pentru acest motiv, este Curtea Constituţională, iar nu Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

16. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că determinarea finalităţii capetelor de cerere cu care a fost învestită instanţa de judecată nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate, ci completul învestit cu reexaminarea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru are competenţa de a analiza dacă s-a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale criticate. Cât priveşte invocarea faptului că textul de lege criticat a primit interpretări diferite din partea instanţelor de judecată, reţine că nici aceste aspecte nu sunt supuse controlului Curţii Constituţionale, întrucât doar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii, prin deciziile pronunţate asupra recursurilor în interesul legii.

17. Judecătoria Cornetu apreciază că motivele invocate de autoarea excepţiei nu constituie, în realitate, critici de neconstituţionalitate, ci reprezintă o problemă de interpretare şi aplicare unitară a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 de către instanţele judecătoreşti.

18. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

19. Guvernul, exprimându-si punctul de vedere în dosarele nr. 1.649D/2015, nr. 1.650D/2015, nr. 1 651D/2015, nr. 1.659D/201 5, nr. 1.675D/2015, nr. 1.676D/2015, nr. 1.677D/2015, nr. 1.691D/2015, nr. 1.705D/2015, nr. 1.707D/2015, nr. 1.708D/2015, nr. 1.709D/2015, nr. 1.726D/2015, nr. 1.753D/2015, nr. 187D/2016, nr. 319D/2016 şi nr. 609D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, menţionând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, arată că, deşi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale consacră „dreptul la un tribunal”, acest drept nu este absolut şi poate face obiectul unor limitări, de vreme ce, prin însăşi natura sa, reclamă o reglementare din partea statului, care urmează a alege mijlocele prin care le va folosi în acest scop (Hotărârea din 24 mai 2006, pronunţată în Cauza Weissman şi alţii împotriva României). Astfel, în această privinţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a negat niciodată că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei persoane la un tribunal (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 13 iulie 1995, pronunţată în Cauza Tolstoy-Miloslavsky împotriva Regatului Unit). Asigurarea egalităţii părţilor în faţa justiţiei şi a liberului acces la justiţie cuprinde şi componenta privitoare la cheltuielile judiciare, în care se regăsesc taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, aspecte asupra cărora s-a pronunţat şi Curtea Constituţională care, în jurisprudenţa sa, a statuat că dispoziţiile art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la aceste taxe, iar în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice. De altfel, echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de către instanţă, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii. În situaţia în care persoana nu este în măsură să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, aceasta poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale, în ceea ce priveşte modul de aplicare şi interpretare a normelor criticate, se arată că, potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional, aceste aspecte nu pot fi convertite în vicii de neconstituţionalitate menite să justifice contrarietatea dispoziţiilor criticate cu cele constituţionale, invocate în susţinerea excepţiei Din această perspectivă, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În plus, menţionează că, prin prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, a fost corectată soluţia legislativă din vechea reglementare, fiind prevăzut un sistem mai echitabil de sancţionare în cazul unor acţiuni cu mai multe capete de cerere insuficient timbrate. Astfel, avantajul noii reglementări este acela că acţiunea nu se mai anulează în întregul ei, ci se anulează doar capetele de cerere netimbrate corespunzător.

20. De asemenea, în dosarele Curţii Constituţionale nr. 115D/2016, nr. 158D/2016, nr. 421D/2016 şi nr. 711D/2016, Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În acest sens, menţionează faptul că textul criticat în cauzele de faţă este identic cu cel al art. 14 din Legea nr. 146/1997, asupra căruia Curtea s-a mai pronunţat, din perspectiva unor critici similare, prin Decizia nr. 201/2013. În acest context, arată că aspectele relevate de autoarea excepţiei ţin de modul de aplicare şi de interpretare a normelor criticate, ce nu pot fi convertite în vicii de neconstituţionalitate menite să justifice contrarietatea acestora cu dispoziţiile din Legea fundamentală invocate. De altfel, însuşi textul de lege criticat prevede că taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, doar atunci când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, iar nu şi în celelalte cazuri. Aspectele referitoare la determinarea finalităţii capetelor de cerere pentru a stabili taxa judiciară de timbru ce se datorează, nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

21. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

22. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

23. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul cuprins: „Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.”

24. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 aţin. (1) potrivit căruia „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, precum şi art. 124 alin. (2) potrivit căruia „Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi”.

25. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici identice, formulate de acelaşi autor, iar prin Decizia nr. 71 din 18 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din data de 9 mai 2016, a respins excepţia ca inadmisibilă.

26. Astfel, analizând textul de lege şi criticii© de neconstituţionalitate formulate prin raportare la elementele de fapt ale cauzelor în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a observat că din motivarea excepţiei rezultă nemulţumirea autoarei acesteia faţă de interpretarea şi aplicarea neunitară de către instanţele de judecată a textului de lege criticat, ceea ce, în opinia sa, ar genera o încălcare a accesului liber la justiţie şi ar crea, totodată, o situaţie discriminatorie între justiţiabili. Ca atare, Curtea a apreciat că aceste aspecte nu pot fi convertite în vicii de neconstituţionalitate menite să justifice contrarietatea reglementării criticate, cu dispoziţiile invocate din Legea fundamentală.

27. De asemenea, Curtea a reţinut că însuşi textul de lege criticat dispune că taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, doar atunci când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, iar nu şi în celelalte cazuri. Aspectele care determină finalitatea capetelor de cerere necesară pentru a stabili taxa judiciară de timbru ce se datorează, nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, ci sunt de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a instanţelor de judecată ierarhic superioare, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege, potrivit particularităţilor fiecărei cauze. A răspunde criticilor autorilor excepţiei în această situaţie, ar însemna o ingerinţă a Curţii Constituţionale în activitatea de judecată, ceea ce contravine prevederilor art. 126 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

28. În ceea ce priveşte modalitatea de interpretare şi de aplicare concretă, în practică, a prevederilor de lege deduse controlului de constituţionalitate, precum şi necesitatea realizării unei jurisprudenţe unitare a instanţelor de judecată, Curtea a subliniat că, potrivit art. 126 alin. (3) din Constituţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este singura competentă să asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, în acest sens fiind reglementată instituţia recursului în interesul legii, în cuprinsul art. 514 din Codul de procedură civilă.

29. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele examinate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

30. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Enel Energie Muntenia - S.A., cu sediul în Bucureşti, în dosarele nr. 17.371/302/2015/a1, nr. 18.414/302/2015/a1 şi nr. 18.418/302/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă; în dosarele nr. 30.173/301/2015/a1, nr. 30.205/301/2015/a1, nr. 26.161/301/2015/a1 şi nr. 6.077/301/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă; în dosarele nr. 90.081/299/2015, nr. 103.427/299/2015, nr. 101.009/299/2015, nr. 101,025/299/2015, nr. 105.118/299/2015, nr. 101.007/299/2015, nr. 114.154/299/2015 şi nr. 7.446/299/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti; în Dosarul nr. 21.936/303/2015/a1 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă în dosarele nr. 47.422/300/2015/a1, nr. 64.130/300/2015/a1 nr. 67.822/300/2015/a1, nr. 64.127/300/2015/a1 şi nr. 1.926/300/2016/a1 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă; precum şi în Dosarul nr. 5.598/1748/2015/a1 al Judecătoriei Cornetu.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi Judecătoriei Cornetu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 460

din 28 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, excepţie ridicată de Gilmar Belecciu, în Dosarul nr. 11.173/212/2014*/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.687D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie â Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014 şi Decizia nr. 533 din 9 octombrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 3 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 11.173/212/2014*/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Gilmar Belecciu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia apreciază, în esenţă, că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt contrare art. 115 alin. (4) din Constituţie, deoarece, în preambulul acestui act normativ, caracterul de urgenţă este determinat de oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, fără a se evidenţia însă existenţa unei situaţii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată. Elementele cuprinse în nota de fundamentare nu sunt de natură să justifice adoptarea ordonanţei de urgenţă, iar nerespectarea exigenţelor cuprinse în dispoziţiile constituţionale menţionate atrage şi înfrângerea art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că ordonanţa de urgenţă menţionată a fost adoptată abuziv şi discriminatoriu, „în paguba şi împotriva intereselor justiţiabilului. De asemenea, se consideră că sunt încălcate dispoziţiile constituţionale referitoare la aşezarea justă a sarcinilor fiscale, întrucât se impune „un impozit mascat”, deoarece destinaţia sumelor provenite din taxele judiciare de timbru nu este în totalitate către sistemul judiciar, ci are menirea de a îndestula bugetul de stat.

6. Totodată, autorul excepţiei consideră că dispoziţiile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin prevederilor constituţionale referitoare la egalitatea în faţa legii a cetăţenilor şi la accesul la justiţie, deoarece, într-un stat de drept, justiţiabilul prejudiciat de stat nu trebuie să plătească acestuia o taxă pentru a se apăra de abuzurile sale, iar, prin cuantumul taxei, justiţiabilului îi este îngrădit dreptul la justiţie, mai ales în acţiunile formulate împotriva actelor prejudiciabile emise de stat, care stabileşte şi taxele. Aceste taxe duc astfel la crearea unui serviciu public prohibitiv şi discriminatoriu pentru justiţiabilul de rând. Deşi jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituţie, iar prevederile constituţionale ale art. 51 consfinţesc dreptul de petiţionare al cetăţenilor, partea interesată este pusă în ipoteza de a contesta un act administrativ fiscal ce impune o obligaţie şi o cale administrativă de contestare prin intermediul instanţei judecătoreşti.

7. În final, autorul excepţiei de neconstituţionalitate mai susţine că nu poate fi obligat la plata unei taxe judiciare de timbru în contestarea unui act emis abuziv de către o instituţie publică ce este scutită de la plata unei asemenea taxe, întrucât această măsură contravine principiului egalităţii în faţa legii, măsura plăţii taxei fiind o formă de discriminare în raporturile cu instituţia publică respectivă.

8. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, verificând dispoziţiile supuse controlului de constituţionalitate, în ansamblul normelor care reglementează desfăşurarea procesului civil, şi prin raportare la drepturile şi libertăţile fundamentale garantate la nivel constituţional, dar şi convenţional, instanţa apreciază că acestea respectă cerinţa conformităţii, atât cu Constituţia, cât şi cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

9. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul conţinut: „în materia contenciosului administrativ; cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unul certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris - 50 Iei;

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei.

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin reglementărilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), care prevede că „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, art. 21 alin. (2)-(4) care consacră accesul liber la justiţie, art. 56 alin. (2) potrivit căruia „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”, şi ale art. 115 alin. (4) care prevede că „Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici identice. În acest sens sunt, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 26 august 2014, Decizia nr. 7 din 15 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2015, Decizia nr. 567 din 15 septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 29 octombrie 2015, şi Decizia nr. 721 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 4 februarie 2016.

15. Astfel, pentru a răspunde criticilor de neconstituţionalitate extrinsecă, prin Decizia nr. 7 din 15 ianuarie 2015, precitată, Curtea a analizat toate motivele invocate de către Guvern în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, şi a ajuns la concluzia că există un grad mare de abatere de la obişnuit, şi anume condiţiile concrete în care urmează să se desfăşoare activitatea sistemului judiciar, având în vedere adoptarea noilor coduri, Codul civil şi Codul de procedură civilă, şi necesitatea finanţării optime a acestui sistem prin raportare la nevoile sale reale, astfel încât a considerat că există o situaţie extraordinară, de natură să justifice adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie nu au fost încălcate.

16. Referitor la criticile de neconstituţionalitate formulate prin raportare la art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea s-a mai pronunţat asupra chestiunii scutirii instituţiilor statului de la plata taxei judiciare de timbru şi a statuat că, aşa cum rezultă din dispoziţiile constituţionale invocate, cetăţenii se bucură de drepturile prevăzute în Constituţie şi în legi, fiind egali în faţa acestora şi a autorităţilor publice, în timp ce autorităţile publice exercită atribuţiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competenţei lor,în realizarea scopului pentru care sunt create.

Principiul egalităţii în drepturi prevăzut de Constituţie pentru cetăţeni nu poate ca, prin extensie, să primească semnificaţia unei egalităţi între cetăţeni şi autorităţile publice. Aşa fiind, nu se poate vorbi despre încălcarea principiului egalităţii decât atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă. Scutirea autorităţilor publice de la consemnarea vreunei cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc, în vederea realizării creanţelor fiscale, are o justificare obiectivă şi raţională, autorităţile respective - creditori bugetari - fiind finanţate de la bugetul de stat pentru a putea funcţiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autorităţile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiaşi buget.

17. Cât priveşte pretinsa încălcare  a dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (2)-(4), Curtea a constatat că prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 reglementează aspecte referitoare la cererile introduse în faţa instanţei de contencios administrativ, şi nu dispun cu privire la jurisdicţiile speciale administrative care, potrivit Constituţiei, sunt facultative şi gratuite. Aşa fiind, dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (4) din Constituţie nu au legătură cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 (a se vedea Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014, precitată).

18. În jurisprudenţa sa, Curtea, în repetate rânduri, a stabilit că prestaţiile judecătoreşti nu trebuie şi nu pot fi în toate cazurile gratuite. Astfel, prin Decizia nr. 87 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 12 februarie 2009, şi Decizia nr. 358 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Atât obligaţia de plată a taxelor judiciare, cât şi excepţie stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetăţenilor aflaţi în situaţii identice, precum şi tuturor litigiilor de aceeaşi natură, neexistând discriminări sau privilegii contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.

19. Plata taxelor judiciare de timbru fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile, obligaţia la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanţa judecătorească) este justificată, ca şi sancţiunea anulării acţiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora. De altfel, contribuţia justiţiabilului poate fi recuperată la cererea acestuia, în temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, de la partea care pierde procesul. Aşadar, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar (a se vedea Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014, precitată).

20. În ceea ce priveşte prevederile constituţionale privind dreptul de petiţionare, Curtea, potrivit jurisprudenţei sale (a se vedea Decizia nr. 389 din 24 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 5 iulie 2011), a statuat că, potrivit art. 51 alin. (1) din Constituţie, dreptul de petiţionare este diferit de dreptul de a introduce acţiuni la instanţele judecătoreşti, iar sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate obţine numai pe calea justiţiei, nu reprezintă un aspect al dreptului de petiţionare. Dreptul de petiţionare se referă la cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiţiei, şi la care autorităţile publice au obligaţia de a răspunde în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată se soluţionează după reguli specifice activităţii de judecată. În consecinţă, textul legal criticat nu este contrar reglementărilor constituţionale cu privire la dreptul de petiţionare, din moment ce conţinutul său normativ nu are nicio relevanţă asupra acestora.

21. De asemenea, Curtea nu a reţinut nici critica raportată la art. 56 alin. (2) din Constituţie, referitor la aşezarea justă a sarcinilor fiscale, întrucât dispoziţiile legale criticate sunt tocmai o aplicare a celor statuate prin normele constituţionale, iar cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii.

22. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele examinate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

23. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gilmar Belecciu în Dosarul nr. 11.173/212/2014*/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cami” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 31 mai 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cami”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Carol Knappe nr. 45, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cami” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cami” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cami din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Cami” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Cami” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia Româno/Franceză „Argessis” din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Cami” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 august 2016.

Nr. 4.688.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 31 mai 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 august 2016.

Nr. 4.694.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mal 2016, acreditate începând cu anul şcolar 2016-2017

 

Judeţul Alba

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evalua re/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”

8/09.05.2016

-

Municipiul Aiud,

Ciumbrud,

Str. Vasile Lucaciu nr. 42,

tel./fax: 0258/866002

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Comerţ

-

Asistent manager

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Arad

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Teoretic

8/09.05.2015

-

Oraşul Sebiş,

Bd. Victoriei nr. 7,

tel. 0257/310711

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electromecanic

Tehnician electromecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

2.

Liceul Tehnologic

9/16.05.2016

-

Comuna Săvârşin, nr. 52,

tel.: 0257/557313

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician zootehnist

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Brăila

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii da bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic „Gh. K. Constanţi nescu1

8/09.05.2016

-

Municipiul Brăila,

sos. Râmnicu Sărat nr. 127,

tel./fax: 0239/611982

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Estetica şi igiena corpului omenesc

-

Cosmetician

Română

Cu frecvenţă/ seral

 

Judeţul Caraş-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Tehnic

9/16.05.2016

-

Municipiul Reşiţa,

bd. A.I. Cuza nr. 39,

tel.: 0724/909171

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecventă (zi)

Electronică automatizări

-

Tehnician aparate electromedicale

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Constanţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”

9/16.05,2016

-

Comuna Mihai Viteazu,

Str. Principală nr. 40,

tel./fax: 0241/767001, 0241/767130

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic nr. 1

9/16.05,2016

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Maramureşului nr. 165/A,

tel./fax: 0264/435504

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul „Ştefan Odobleja”

8/09.05.2016

-

Municipiul Craiova,

str. Electroputere nr. 21,

tel.: 0351/406657

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Analist programator

Română

Cu frecvenţă (zi)

-

Tehnician ehipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Servicii

-

Tehnician în activităţi de secretariat

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Tehnic „Radu Negru”

9/16.05.2016

-

Municipiul Galaţi,

Str. Ştiinţei nr. 119,

tel./fax: 0236/411634

Postliceal/Nivel 3 avansat

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

Electronică automatizări

-

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecvenţă/ zi şi seral

 

Judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Tehnologic „Constantin Bursan”

8/09.05.2016

-

Municipiul Hunedoara,

Str. Turnătorului nr. 1,

tel.: 0254/712391

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Protecţia mediului

-

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi)

Transporturi

-

Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri

Română

Cu frecvenţă (zi)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru instalator în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

2.

Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”

9/16.05.2016

-

Municipiul Orăştie,

str. Octavian Goga nr. 25,

tel.: 0254/241389

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă (seral)

Estetica şi igiena corpului omenesc

-

Tehnician maseur

Română

Cu frecvenţă (seral)

Cosmetician

Română

Cu frecvenţă (seral)

Comerţ

-

Agent comercial

Română

Cu frecvenţă (seral)

 

Judeţul Olt

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic

8/09.05.2015

-

Comuna Iancu Jianu,

str. Barbu Ştirbei nr. 187,

Tel./fax: 0249/456003

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

Română

Cu frecvenţă

(zi)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

Judeţul Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Teoretic „Axente Sever”

8/09.05.2016

-

Municipiul Mediaş,

str. Avram Iancu nr. 18,

tel./fax: 0269/841662

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf, Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sportiv

(filieră vocaţională)

-

Instructor sportiv

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Agricol „Nicolae Cornăţeanu”

8/09.05.2016

-

Municipiul Tulcea,

Str. Isaccei nr. 104,

tel./fax: 0240/534955, 0240/534701

Preşcolar

-

-

-

Română

PP

2.

Liceul Teoretic „Constantin Brătescu”

9/16.05.2016

-

Oraşul Isaccea,

Str. 1 Decembrie nr. 91,

tel./fax: 0240/540301

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Vâlcea

 

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba da predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

9/16.05.2016

-

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

str. Henri Coandă nr. 23,

tel: 0350/405975

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Transporturi

-

Tehnician electromecanic auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

Electronică automatizări

-

Electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecvenţă (zi)

Informatică

-

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă (zi)

2.

Liceul Tehnologic „General Magheru”

9/16.05.2016

-

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 43,

tel,: 035/0401627

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Estetica şi igiena  corpului omenesc

-

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă (zi)

Sportiv (filieră vocaţională)

-

Instructor sportiv

Română

Cu frecvenţă (zi)

Postliceal/Nivel 3 avansat

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002)

Nivel 5

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

-

Tehnician echipamente periferice şi birotică

Română

Cu frecvenţă (zi)

Informatică

-

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Română

Cu frecvenţă (zi)

Electronică automatizări

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecventă (zi)

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” din municipiul Tulcea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 31 mai 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca”, cu sediul în municipiul Tulcea, Strada Sălciilor nr. 8, judeţul Tulcea, începând cu anul şcolar 2016-2017.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” din municipiul Tulcea.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” din municipiul Tulcea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Luca” din municipiul Tulcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 august 2016.

Nr. 4.695.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.