MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 667/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 august 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

777. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

778. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe

 

779. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

780. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

781. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

782. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

783. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

784. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

592. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

896. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 202/2016 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2016

 

1.865/1.735. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

ACTE ALE AUTORITÂTII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN D6MENIUL ENERGIEI

 

1.423. - Decizie privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 19 septembrie 2016, domnul general de brigadă cu o stea Codreanu Dumitru Ioan trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 29 august 2016.

Nr. 777.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, menţionat în anexa1 la prezentul decret, trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MJNISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 29 august 2016.

Nr. 778.


1 Anexa conţine informaţii clasificate, potrivit legii, şi urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 910/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 5 septembrie 2016, domnul Viorel Adrian Podar, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 779.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 908/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2016, doamna Ioana Airinei, preşedinte cu delegaţie al Tribunalului Harghita, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 780.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 906/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 septembrie 2016, doamna Ioana Buzea, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 781.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 905/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2016, domnul judecător dr. Adrian Bordea, preşedintele Secţiei a II-a civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 782.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 127/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Ionescu Dan Gheorghe se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 783.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar-şef de poliţie Tanco llie Alexandru i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie şi îi încetează raporturile de serviciu cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 30 august 2016.

Nr. 784.

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 4*) convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 592.


*) Traducere.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

 

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor 17, sectorul 5

RO- 70060 Bucureşti, România

În atenţia domnului Attila György, secretar de stat

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Bd. Dinicu Golescu 38, sectorul 1

RO - 77113 Bucureşti

România

 

JUOPS/SEE/AIA/amc no.

 

Luxemburg, 15 aprilie 2016

Subiect: Reabilitarea drumurilor etapa a VI-a (FI 23.840)

Contractul de finanţare semnat de către şt între România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. („CNADNR*) la 19-22 decembrie 2006 la Bucureşti, după cum a fost amendat ulterior („Contractul de finanţare”)

Amendament nr. 4 la Contractul de finanţare

Stimaţi domni,

Referirea este făcută la

(i) Contractul de finanţare după cum este definit mai sus;

(ii) Scrisoarea Ministerului Finanţelor Publice din 21 decembrie 2015.

1. INTERPRETARE

În afara cazului în care nu va fi altfel definit, termenii cu majuscule utilizaţi în această scrisoare au acelaşi înţeles cu cel atribuit lor în Contractul de finanţare. Referirile la articole sunt referirile la articolele din Contractul de finanţare.

În această scrisoare

„Data intrării în vigoare” înseamnă data la care Banca confirmă împrumutatului în scris (inclusiv prin poşta electronică) faptul că Banca a primit, în formă şi conţinut satisfăcătoare ei, două (2) originale ale acestei scrisori, corespunzător contrasemnate în numele împrumutatului şi CNADNR, împreună cu o copie a împuternicirilor de semnare respective, în cazul în care nu se prevede altfel, şi copia oricărei alte autorizaţii sau oricărui alt document, altei opinii sau asigurări pe care Banca le consideră necesare sau de dorit (în cazul în care împrumutatul a fost notificat în mod corespunzător) în legătură cu aducerea la îndeplinire a prezentei scrisori sau pentru validitatea şi executarea acesteia.

2. AMENDAMENTE LA CONTRACTUL DE FINANŢARE

Cu începere de la Data intrării în vigoare, Contractul de finanţare se va amenda după cum a fost stabilit mai jos:

Anexa A.1 - Descrierea tehnică

În cadrul paragrafului intitulat „Calendar* al anexei A.1, propoziţia „Data estimată de finalizare este mijlocul anului 2016” se va amenda pentru a fi citită „Data estimată de finalizare este 31 decembrie 2020.”

Anexa A2.1

În cadrul secţiunii nr. 4 (Informaţii la finalul lucrărilor şi în primul an de operare) din anexa A.2.1, data de transmitere a Raportului de finalizare a Proiectului „15 luni după terminarea lucrărilor” va fi înlocuită cu sintagma „6 luni după deschiderea completă pentru trafic”.

3. OBLIGAŢII CONTINUE

Prevederile Contractului de finanţare vor continua, cu excepţia a ceea ce se amendează prin prezenta scrisoare, în deplină vigoare şi efect împrumutatul şi CNADNR iau cunoştinţă de faptul că, altfel decât este stabilit şi agreat prin prezenta, această scrisoare nu constituie 6 garanţie a Băncii sau un amendament al vreunui alt termen sau al vreunei alte condiţii a Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare din şi toate drepturile contractuale şi legale pe care le are în conformitate cu Contractul de finanţare şi cu legea aplicabilă.

La solicitarea Băncii şi pe propria cheltuială, împrumutatul va întreprinde toate acele acţiuni sau lucruri necesare sau cerute pentru punerea în aplicare a amendamentelor efectuate sau care urmează a fi efectuate conform prezentei scrisori.

4. LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg, iar părţile la aceasta se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi două (2) originale ale acestei scrisori la Bancă, în atenţia doamnei Angela Iacomucci (tel. + 352 4379 83466, e-mail: iacomucc@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate corespunzător în numele şi din partea României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi a CNADNR, împreună cu o copie a semnăturilor autorizate, dacă nu se prevede altfel, până şi nu mai târziu de o lună de la data prezentei scrisori. Ulterior acestei date, Banca îşi rezervă dreptul, la propria discreţie, prin notificarea împrumutatului, de a confirma dacă acceptarea acestei scrisori de către împrumutat şi CNADNR este considerată ca fiind prezentată într-o manieră validă de împrumutat şi CNADNR.

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Dietmar Dumlich

Massimo Novo

 

Confirmat şi agreat pentru şi din partea României reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice,

Attila György,

secretar de stat                        Data: 3 mai 2016.

 

Confirmat şi agreat pentru şi din partea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,

Cătălin Homor,

director general                       Data: 29 aprilie 2016.

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Bucureşti

21 decembrie 2015

 

Mr. Flavio Schiavo Campo

Şef reprezentanţă BEI România

Banca Europeană de Investiţii Str. Vasile Lascăr nr. 31 Sectorul 2, Bucureşti Nr. fax: 021 3 179 090

Ref: Amendament la Contractul de finanţare nr. 23.840 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a

Stimaţi domni,

Ca urmare a solicitării Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR), vă rugăm să aveţi amabilitatea de a fi de acord cu amendamentul aferent Contractului de finanţare sus-menţionat, în sensul extinderii cu cinci ani a datei de finalizare a proiectului, respectiv până la 31 decembrie 2020.

Această extindere este necesară pentru a permite finalizarea tuturor contractelor incluse în proiect, care au, de asemenea, o perioadă de garanţie cu o medie de patru ani.

Având în vedere importanţa amendamentului mai sus menţionat, aşteptăm opinia dumneavoastră cât mai curând posibil.

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 202/2016 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2016

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 161.726 din 23 august 2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,

în baza prevederilor pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 202/2016 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru acordarea de scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, astfel:

 

Tipul scrisorii de garanţie

Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2016

1

2

a) Scrisorile de garanţie reprezentând 110% din avansul acordat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aferente proiectelor încheiate în baza Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

0,05%

b) Scrisorile de garanţie reprezentând 100% din avansul acordat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aferente proiectelor încheiate în baza Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului

0,05%”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 896.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.865 din 24 august 2016

Nr. 1.735 din 30 august 2016

 

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,

în temeiul art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Ministrul fondurilor europene,

Mihai Busuioc,

Cristian Ghinea

secretar general

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

Nr. crt.

UAT

care se poate împrumuta

Beneficiarul

Titlul proiectului

Valoarea totală

- lei -

1

Municipiul Bacău

Municipiul Bacău

Reabilitare infrastructură urbană, zona I.L. Caragiale - Milcov - intersecţie strada Letea din municipiul Bacău

30.115.444,47

2

Municipiul Vaslui

Municipiul Vaslui

Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Vaslui

55.551.828,91

3

Municipiul Huşi

Municipiul Huşi

Regenerarea municipiului Huşi prin modernizarea spaţiilor publice urbane

53.438.427,41

4

Municipiul Bârlad

Municipiul Bârlad

Străzi: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, extindere cartier Complex Şcolar

70.635.338,84

5

Judeţul Vaslui

Judeţul Vaslui

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

71.002.115,79

6

Comuna Vorona

Parteneriatul dintre comuna Vorona şi Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt”

Campus şcolar - Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

24.512.208,93

7

Comuna Podu Turcului

Comuna Podu Turcului

Obiectiv de construire şi reabilitare campus şcolar - SAM - Alexandru Vlahuţă”, comuna Podu Turcului, judeţul Bacău

28.370.742,29

8

Municipiul Botoşani

Municipiul Botoşani

Consolidarea şi restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani

28.028.826,41

9

Judeţul Suceava

Judeţul Suceava

O clădire de patrimoniu - Muzeu pentru mileniul III

60.673.689,38

10

Municipiul Bacău

Municipiul Bacău

Reabilitarea şi modernizarea Insulei de agrement Bacău

52.178.341,00

11

Municipiul Botoşani

Municipiul Botoşani

Parc regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa Botoşani

87.491.722,07

12

Oraşul Năvodari

Oraşul Năvodari

îmbunătăţirea accesului dintre municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari

42.856.889,71

13

Oraşul Năvodari

Oraşul Năvodari

îmbunătăţirea accesului dintre E60 şi platforma industrială Năvodari prin modernizarea căii rutiere

50.075.446,96

14

Municipiul Constanţa

Municipiul Constanţa

Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale zonei metropolitane Constanţa

32.296.166,58

15

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Modernizarea drumului judeţean 228A Poarta Albă - Ovidiu

23,143.759,60

16

Municipiul Brăila

Municipiul Brăila

Modernizarea Bulevardului Dorobanţilor

129.790.162,20

17

Comuna Cumpăna

Comuna Cumpăna

Campus Şcolar Grup Şcolar Cumpăna

35.915.031,29

18

Oraşul Năvodari

Oraşul Năvodari

Construire centru de afaceri

28.965.213,01

19

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava

74.236.948,56

20

Oraşul Năvodari

Oraşul Năvodari

Construire centru de agrement

30.334.683,88

21

Judeţul Vrancea

Judeţul Vrancea

Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces

23.058.829,52

22

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Modernizarea/Extinderea funcţională a Hipodromului din Ploieşti

77.437.985,08

23

Municipiul Slobozia

Municipiul Slobozia

Reabilitarea funcţională a Pieţei Revoluţiei -  Slobozia

51.640.398,80

24

Municipiul Ploieşti

Parteneriatul dintre UAT municipiul Ploieşti şi judeţul Prahova

Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi Platforma industrială Brazi

90.833.498,09

25

Judeţul Giurgiu

Judeţul Giurgiu

Reabilitare şi modernizare DJ603: Naipu (DN6) - Schitu - Mirau - Stoeneşti - Ianculeşti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ411)

75.119.841,08

26

Municipiul Târgovişte

Municipiul Târgovişte

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte

88.789.047,00

27

Oraşul Breaza

Oraşul Breaza

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraşul Breaza, judeţul Prahova

48.209.259,08

28

Judeţul Giurgiu

Judeţul Giurgiu

Reabilitare şi modernizare DJ411: limită judeţ Călăraşi - Hotarele - Izvoarele - Teiuşu - Mironeşti - Comana - Budeni- Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN61)

109.216.190,48

29

Municipiul Feteşti

Parteneriatul dintre municipiul Feteşti şi Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti

Campus şcolar Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti

27.736.610,46

30

Judeţul Giurgiu

Parteneriatul dintre judeţul Giurgiu şi Mănăstirea Comana

Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe

30.402.000,96

31

Municipiul Târgovişte

Municipiul Târgovişte

Complex turistic de nataţie Târgovişte

88.349.662,24

32

Oraşul Pucioasa

Oraşul Pucioasa

Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în staţiunea turistică Pucioasa

37.743.539,95

33

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu

68.531.116,60

34

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea

65.807.863,60

35

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitarea şi modernizarea bazei de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea

31.960.773,90

36

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia nord-sud-est a Polului de creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană Craiova

54.958.147,69

37

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional

63.543.615,91

38

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Pasaj denivelat pe bulevardul Tudor Vladimirescu

34.281.920,72

39

Judeţul Mehedinţi

Judeţul Mehedinţi

Reabilitarea DJ 670 Negoieşti - Floreşti (DJ67) Km 64+180-89-890Judeţul Mehedinţi

55.249.852,20

40

Judeţul Dolj

Judeţul Dolj

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate ăl Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

34.506.339,06

41

Judeţul Vâlcea

Judeţul Vâlcea

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

73.932.747,34

42

Judeţul Mehedinţi

Judeţul Mehedinţi

Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Porţile de Fier şi valorificarea lui ca produs turistic

53.838.383,46

43

Judeţul Dolj

Judeţul Dolj

Centrul internaţional Constantin Brâncuşi - centru turistic interactiv

32.151.648,76

44

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Craiova Water Park - complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova

84.838.109,64

45

Judeţul Vâlcea

Judeţul Vâlcea şi oraşul Călimăneşti

Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata

32.668.307,33

46

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Trafic management şi supraveghere video

25.831.835,13

47

Oraşul Sânnicolau Mare

Oraşul Sânnicolau Mare

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii urbane a oraşului Sânnicolau Mare prin realizarea de drumuri orăşeneşti şi trotuare, sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafaţă,

modernizare parcuri

65.825.298,94

48

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega

47.952.037,04

49

Oraşul Nădlac

Oraşul Nădlac

Campus Şcolar - Grup Şcolar „J.G. Tajovsky”

34.083.436,54

50

Municipiul Bistriţa

Municipiul Bistriţa

Edificare şi construire campus şcolar Colegiul Naţional Liviu Rebreanu

30.692.100,31

51

Oraşul Beci ea n

Oraşul Beclean, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

Edificare şi construire campus şcolar

27.802.825,53

52

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Centru TEAM (tehnologie, evoluţie, antreprenoriat, microîntreprindere) - zona metropolitană Cluj - de sprijinire a afacerilor

37.436.728,18

53

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Centru regional de excelenţă pentru industrii creative

58.398.210,62

54

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială

90.612.693,11

55

Judeţul Cluj

Judeţul Cluj

Dezvoltare parc industrial Tetarom 1 - edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură

69.136.932,99

56

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Acces din Strada Oaşului, cartierul Lomb, din Cluj-Napoca

39.768.395,96

57

Judeţul Cluj

Judeţul Cluj

Modernizarea infrastructurii de acces în zona Răchiţele-Prislop-Ic Ponor

59.678.140,51

58

Municipiul Dej

Municipiul Dej

Modernizare străzi în municipiul Dej

75.763.876,48

59

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca

62.522.750,44

60

Comuna Hida

Comuna Hida

Construire campus şcolar Hida

25.123.947,32

61

Judeţul Sălaj

Judeţul Sălaj şi comunele Buciumi şi Mirşid

Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj

35.859.112,12

62

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală

32.306.270,35

63

Municipiul Braşov

Municipiul Braşov

Amenajare Zona turistică Poiana Braşov - amenajare spaţii agrement şi divertisment

31.016.522,80

64

Oraşul Predeal

Oraşul Predeal

Centru de agrement şi SPA Predeal, oraşul Predeal, judeţul Braşov

42.843.340,20

65

Municipiul Braşov

Municipiul Braşov

Centru de afaceri, transfer tehnologic şi incubator de afaceri

70.898.442,00

66

Oraşul Predeal

Oraşul Predeal

Accesibilitate în zona turistică Clăbucet-Cioplea, Predeal

55.270.218,37

67

Judeţul Harghita

Judeţul Harghita

Reabilitare DJ 132

57.476.979,47

68

Judeţul Covasna

Judeţul Covasna

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof - Sfântu Gheorghe

87.223.949,11

69

Municipiul Târgu Secuiesc

Municipiul Târgu Secuiesc

Reabilitarea şi extinderea Grupului Şcolar Gabor Aron

24.871.729,83

70

Oraşul Covasna

Oraşul Covasna

Reabilitarea infrastructurii în staţiunea Covasna

29.759.902,29

71

Judeţul Mureş

Judeţul Mureş

Parc auto pentru sporturi cu motor

55.883.135,92

72

Oraşul Pantelimon

Oraşul Pantelimon

Modernizarea infrastructurii rutiere şi a aliniamentelor stradale din oraşul Pantelimon

55.484.320,24

73

Sectorul 6 Bucureşti

Sectorul 6 Bucureşti

Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei, sectorul 6, Bucureşti

75.188.177,45

74

Oraşul Bragadiru

Oraşul Bragadiru

Modernizarea infrastructurii rutiere, refacerea suprafeţei carosabile, trotuare cu piste pentru biciclete, staţii de autobuz, parcări, indicatoare de direcţie în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov

47.398.544,88

75

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 5

34.102.952,28

76

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 2

34.463.312,45

77

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 8

34.960.674,31

78

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 7

45.311.914,99

79

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 11

34.900.401,80

80

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 9

40.280.311,42

81

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - eficienţa energetică FE1

40.287.932,16

82

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE4

39.782.727,19

83

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 3

37.512.328,94

84

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - FE 6

40.088.170,82

85

Municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Modernizarea infrastructurii rutiere Piaţa Sudului

127.140.761,05

86

Oraşul Voluntari

Oraşul Voluntari

Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea şi modernizarea bulevardului Pipera

68.231.681,99

87

Comuna Dragomireşti-Vale

Comuna Dragomireşti-Vale

Construcţia, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusului pentru Grupul Şcolar Vintilă Brătianu

39.433.294,68

88

Municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf

30.461.626,92

89

Municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi zona adiacentă lor)

88.355.487,98

 

LISTA

proiectelor finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

Nr. crt.

UAT

care se poate împrumuta

Beneficiarul

Titlul proiectului

Valoarea totală

- lei –

fără TVA

1

Comuna Prejmer

Comuna Prejmer

Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din comuna Prejmer, pentru următoarele obiective aferente etapei I

36.522.606

2

Comuna Barca

Comuna Barca

Extindere reţea apă şi canalizare în comuna Bârca, judeţul Dolj

23.047.833

3

Oraşul Tăuţii Măgherăuş

Oraşul Tăuţii Măgherăuş

Canalizare cu staţie de epurare în localităţile Tăuţii Măgherăuş, Buşag şi Merişor, judeţul Maramureş

36.247.895

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Având în vedere:

- Adresa SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI S.P.R.L., lichidatorul judiciar al Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L., înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu nr. 32.598 din 27 aprilie 2016, prin care comunică faptul că, în urma dificultăţilor financiare generate de imposibilitatea clienţilor de a plăti contravaloarea gazelor naturale furnizate, Societatea INTERGAZ - EST - S.R.L. se află în situaţia iminentă de a nu putea plăti contravaloarea gazelor naturale achiziţionate pentru clienţi si, implicit, în situaţia de a declanşa procedura falimentului; totodată, solicită luarea măsurilor care se impun pentru asigurarea continuităţii alimentării cu gaze naturale a clienţilor racordaţi la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a oraşului Zimnicea, prin desemnarea unui furnizor licenţiat de gaze naturale care să preia furnizarea gazelor naturale către aceşti clienţi;

- Comunicarea de către lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI S.P.R.L., prin Adresa înregistrată la ANRE cu nr. 5.299 din 19 iulie 2016, a Sentinţei civile nr. 304 din 13 iunie 2016 privind intrarea în faliment a debitoarei INTERGAZ- EST - S.R.L., pronunţată de Tribunalul Teleorman în Dosarul nr. 4.299/87/2013, publicată în BPI nr. 13.788 din 18 iulie 2016;

- Adresa SNTGN TRANSGAZ - S.A., înregistrată la ANRE cu nr. 51.763 din 14 iulie 2016, prin care solicită numirea unui furnizor de ultimă instanţă corelativ cu retragerea licenţei INTERGAZ - EST - S.R.L., astfel încât la încetarea contractului de transport al gazelor naturale încheiat cu Societatea INTERGAZ - EST - S.R.L., prin denunţare în caz de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, să fie corelate acţiunile sale cu cele ale ANRE şi să fie asigurată alimentarea cu gaze naturale a clienţilor racordaţi la reţeaua de distribuţie din oraşul Zimnicea;

- Adresa Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., înregistrată la ANRE cu nr. 51.128 din 13 iulie 2016, prin care îşi arată disponibilitatea preluării responsabilităţii de distribuitor şi furnizor de ultimă instanţă în localitatea Zimnicea, solicitând comitetului de reglementare al ANRE emiterea unei licenţe provizorii de distribuţie şi furnizare în localitatea Zimnicea;

- Adresa societăţii „Premier Energy” - S.R.L, înregistrată la ANRE cu nr. 50.318 din 11 iulie 2016, prin care îşi exprimă disponibilitatea preluării responsabilităţii de distribuitor şi furnizor de ultimă instanţă, solicitând comitetului de reglementare al ANRE emiterea unei licenţe provizorii de distribuţie şi furnizare în localitatea Zimnicea;

- prevederile art. 15 alin. (2) şi art. 16 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 9 şi 22 din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (10) şi art. 138 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (1) lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Se desemnează Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21, Băneasa Bussiness Center, et. 6, înregistrată în registrul comerţului cu numărul de ordine J40/1614/15.02.2001, să opereze sistemul de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru o perioadă de 2 ani.

(2) Condiţiile de valabilitate a Licenţei nr. 1.827 de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, acordată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 2,763/2013 Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., se completează după cum urmează:

1. se include anexa D1, care cuprinde localitatea unde este amplasat sistemul de distribuţie a gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie;

2. se include anexa D2, care cuprinde caracteristicile tehnice ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

(3) Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. va îndeplini fără întrerupere obligaţiile ce decurg din Licenţa nr. 1.827 de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, pe perioada prevăzută la alin, (1).

(4) Până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A efectuează toate demersurile necesare preluării corespunzătoare a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale însoţite de documentaţiile constituite conform legislaţiei incidente.

(5) Pe perioada prevăzută la alin. (1), S.C, GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile concesionarului prevăzute de lege.

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul ANRE si S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 august 2016.

Nr. 1.423.

 

ANEXA Nr. 1

 

Localitatea unde este amplasat sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea/Comuna

SIRUTA Superior

Localitatea aparţinătoare

SIRUTA

Soluţia de alimentare

1

TR

ZIMNICEA

151978

ZIMNICEA

151987

T

 

ANEXA Nr. 2

 

Informaţii privind caracteristicile tehnice ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Nr. crt.

Municipiu/Oraş/Comună

Localitate

Conducte

Branşamente [km]

Branşamente

[buc]

Nr.

SRM

[buc]

Denumire

Cod

Denumire

Cod

OL

PE

OL

PE

OL

PE

Ř

Km

Dn

Km

Judeţul Teleorman

1.

ZIMNICEA

151978

ZIMNICEA

151987

4

0,045

63

0,165

3,3023

7,2844

30

980

 

8

1,725

90

25,597

12

1,556

125

7,226

 

 

160

1,495

 

 

180

2,241

 

 

225

6,558

 

 

250

1,6

 

 

315

4,126

Total Zimnicea

 

 

 

3,326

 

49,008

3,3023

7,2844

30

980

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.