MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1008         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 15 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

923. - Hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

974. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor 1.6,1.23,11.2 şi IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

5.566/2.775/2.084. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului a unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi. Împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului,

Mitea Ilie Dumitru Haralambie

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 923.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor suprafeţe de teren care trec din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al acestuia şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul şi codul unic de Identificare al acesteia

Persoana juridica la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tarla

Parcelă

Carte funciară

Suprafaţă

Categorie de folosinţă

Judeţul

U.A.T.

(ha)

Ialomiţa

Borduşani

Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116

Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

143

604

21476 (CF vechi 739)

10,4672

ape, bălţi

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

08.05.02

144

606/1

21476 (CF vechi 739)

4,0645

ape, bălţi

144

606/2

21476 (CF vechi 739)

4,6350

ape, bălţi

170

619

21476 (CF vechi 739)

7,4338

ape, bălţi

168

619/1

21476 (CF vechi 739)

3,2949

ape, bălţi

239

1024

20529 (CF vechi 868)

2,5615

ape, bălţi

164

687

21129 (CF vechi 743)

2,9983

ape, bălţi

 

 

 

 

 

 

 

35,4752

[ha]

 

 

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul şi codul unic de Identificare al acesteia

Persoana juridica la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tarla

Parcelă

Carte funciară

Suprafaţă

Categorie de folosinţă

Judeţul

U.A.T.

(ha)

Ialomiţa

Borduşani

Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116

Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

137

565/1

21476 (CF vechi 739)

0,4733

drumuri exploatare

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

08.05.02

154

572/3

20520 (CF vechi 736)

0,2806

drumuri exploatare

154

572/4

20520 (CF vechi 736)

0,2056

drumuri exploatare

137

572/2

21129 (CF vechi 743)

0,0864

drumuri exploatare

147

572/1

21476 (CF vechi 739)

1,7886

drumuri exploatare

137

574

21476 (CF vechi 739)

1,0733

drumuri exploatare

140

589/1

21476 (CF vechi 739)

0,3843

drumuri exploatare

140

589/2

21476 (CF vechi 739)

0,8674

drumuri exploatare

146

614

21476 (CF vechi 739)

1,6831

drumuri exploatare

145

614/1

21476 (CF vechi 739)

0,5361

drumuri exploatare

155

651/1

20520 (CF vechi 736)

1,3891

drumuri exploatare

155

651/2

20611 (CF vechi 737)

0,8092

drumuri exploatare

155

651/3

20529 (CF vechi 868)

0,2908

drumuri exploatare

158

656

20520 (CF vechi 736)

1,7868

drumuri exploatare

157

659/1

20520 (CF vechi 736)

0,1145

drumuri exploatare

158

664

20520 (CF vechi 736)

0,3021

drumuri exploatare

158

664/1

20520 (CF vechi 736)

0,8763

drumuri exploatare

158

666/9

20520 (CF vechi 736)

0,1595

drumuri exploatare

158

668

20520 (CF vechi 736)

0,5226

drumuri exploatare

160

673

20520 (CF vechi 736)

0,9749

drumuri exploatare

161

677

20520 (CF vechi 736)

0,6061

drumuri exploatare

164

686

21129 (CF vechi 743)

0,3255

drumuri exploatare

164

688

21129 (CF vechi 743)

0,9462

drumuri exploatare

167

699/2

21129 (CF vechi 743)

0,8359

drumuri exploatare

167

701

21129 (CF vechi 743)

0,2169

drumuri exploatare

167

703/1

20532 (CF vechi 805)

0,9770

drumuri exploatare

167

703/2

20529 (CF vechi 868)

6,2050

drumuri exploatare

167

707

21129 (CF vechi 743)

0,4332

drumuri exploatare

168

713

21476 (CF vechi 739)

0,5634

drumuri exploatare

168

714

21476 (CF vechi 739)

0,3014

drumuri exploatare

168

717

21476 (CF vechi 739)

0,1860

drumuri exploatare

170

722

21476 (CF vechi 739)

1,3656

drumuri exploatare

170

724

21476 (CF vechi 739)

0,5571

drumuri exploatare

170

757

20532 (CF vechi 805)

1,3884

drumuri exploatare

182

763

20532 (CF vechi 805)

0,2365

drumuri exploatare

182

764

20532 (CF vechi 805)

1,1352

drumuri exploatare

183

767

20529 (CF vechi 868)

0,4451

drumuri exploatare

184

774

20529 (CF vechi 868)

1,5667

drumuri exploatare

184

775

20529 (CF vechi 868)

0,9662

drumuri exploatare

188

792

21128 (CF vechi 738)

1,1522

drumuri exploatare

188

798

21128 (CF vechi 738)

1,2485

drumuri exploatare

189

801

20529 (CF vechi 868)

0,8931

drumuri exploatare

192

818/1

20520 (CF vechi 736)

0,3763

drumuri exploatare

192

818/2

22488 (CF vechi 735)

0,6802

drumuri exploatare

192

818/3

20529 (CF vechi 868)

0,3244

drumuri exploatare

195

837/1

20529 (CF vechi 868)

0,3994

drumuri exploatare

195

837/2

20529 (CF vechi 868)

0,3637

drumuri exploatare

198

849

22488 (CF vechi 735)

0,2709

drumuri exploatare

199

856

20611 (CF vechi 737)

0,2968

drumuri exploatare

202

866

20611 (CF vechi 737)

0,7683

drumuri exploatare

 

 

 

 

 

203

871

20611 (CF vechi 737)

0,8538

drumuri exploatare

 

 

204

874

20529 (CF vechi 868)

2,5218

drumuri exploatare

206

880

20529 (CF vechi 868)

0,2263

drumuri exploatare

206

884

20529 (CF vechi 868)

0,4904

drumuri exploatare

209/1

890

20529 (CF vechi 868)

0,3261

drumuri exploatare

209

895

20529 (CF vechi 868)

1,5628

drumuri exploatare

211

907

20529 (CF vechi 868)

1,0865

drumuri exploatare

213

910

20529 (CF vechi 868)

0,6559

drumuri exploatare

213

913/1

20611 (CF vechi 737)

0,1870

drumuri exploatare

213

913/2

20529 (CF vechi 868)

0,9553

drumuri exploatare

213

913/1/2

20529 (CF vechi 868)

0,4510

drumuri exploatare

213

913/1/1

20529 (CF vechi 868)

0,8445

drumuri exploatare

215

919

20529 (CF vechi 868)

0,7813

drumuri exploatare

216

925

20529 (CF vechi 868)

0,1549

drumuri exploatare

217

927

20529 (CF vechi 868)

0,9611

drumuri exploatare

218

931

20529 (CF vechi 868)

0,8196

drumuri exploatare

219

934

20529 (CF vechi 868)

0,7986

drumuri exploatare

220

941

20529 (CF vechi 868)

1,4279

drumuri exploatare

220

942

20529 (CF vechi 868)

1,1209

drumuri exploatare

228

967

20529 (CF vechi 868)

0,0577

drumuri exploatare

228

970

20529 (CF vechi 868)

0,1398

drumuri exploatare

229

975

20529 (CF vechi 868)

0,4890

drumuri exploatare

230

978

20529 (CF vechi 868)

0,1133

drumuri exploatare

235

1002

20529 (CF vechi 868)

0,3974

drumuri exploatare

233

1003

20529 (CF vechi 868)

0,2091

drumuri exploatare

236

1015/1

20529 (CF vechi 868)

0,4310

drumuri exploatare

236

1015/2

20529 (CF vechi 868)

0,1188

drumuri exploatare

239

1042

20529 (CF vechi 868)

0,3803

drumuri exploatare

190

807

20611 (CF vechi 737)

0,5594

drumuri exploatare

209/1

899

20529 (CF vechi 868)

1,7596

drumuri exploatare

209/1

900

20529 (CF vechi 868)

1,1557

drumuri exploatare

182

762/2

20532 (CF vechi 805)

0,3226

drumuri exploatare

151

635/2

21129 (CF vechi 743)

1,7350

drumuri exploatare

151

635/1/1

21476 (CF vechi 739)

0,2702

drumuri exploatare

230

985/2

20529 (CF vechi 868)

0,1384

drumuri exploatare

236

1012/2

20529 (CF vechi 868)

0,1883

drumuri exploatare

142

596/1

21476 (CF vechi 739)

0,2275

drumuri exploatare

144

610

21476 (CF vechi 739)

0,2981

drumuri exploatare

158

663

20520 (CF vechi 736)

0,2365

drumuri exploatare

167

695

21129 (CF vechi 743)

0,5791

drumuri exploatare

192

816

20611 (CF vechi 737)

1,2508

drumuri exploatare

210

902

20529 (CF vechi 868)

0,8884

drumuri exploatare

210

904

20529 (CF vechi 868)

0,4806

drumuri exploatare

213

913/1

20529 (CF vechi 868)

2,8841

drumuri exploatare

224

952

20529 (CF vechi 868)

0,7627

drumuri exploatare

230

983

20529 (CF vechi 868)

0,1261

drumuri exploatare

230

987

20529 (CF vechi 868)

0,9904

drumuri exploatare

 

 

 

 

 

 

 

74,1013

[ha]

 

 

 

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul şi codul unic de Identificare al acesteia

Persoana juridica la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tarla

Parcelă

Carte funciară

Suprafaţă

Categorie de folosinţă

Judeţul

U.A.T.

(ha)

Ialomiţa

Borduşani

Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116

Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

184

787

20529 (CF vechi 868)

1,4964

curţi, construcţii

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

08.05.02

226

956

20529 (CF vechi 868)

1,6048

curţi, construcţii

239

1036

20529 (CF vechi 868)

8,8783

curţi, construcţii

240

1045

20529 (CF vechi 868)

2,6213

curţi, construcţii

240

1047

20529 (CF vechi 868)

3,0591

curţi, construcţii

241

1053

20529 (CF vechi 868)

1,1468

curţi, construcţii

241

1052

20529 (CF vechi 868)

1,6891

curţi, construcţii

137

566

21476 (CF vechi 739)

0,7697

curţi, construcţii

137

571

21476 (CF vechi 739)

1,7780

curţi, construcţii

137

575

21476 (CF vechi 739)

1,4025

curţi, construcţii

138

578

21476 (CF vechi 739)

0,8239

curţi, construcţii

139

581

21476 (CF vechi 739)

0,4463

curţi, construcţii

139

582

21476 (CF vechi 739)

1,4163

curţi, construcţii

139

586

21476 (CF vechi 739)

0,3099

curţi, construcţii

140

590

21476 (CF vechi 739)

0,1954

curţi, construcţii

142

595

21476 (CF vechi 739)

0,1683

curţi, construcţii

142

597

21476 (CF vechi 739)

0,7094

curţi, construcţii

142

600

21476 (CF vechi 739)

0,1380

curţi, construcţii

144

608

21476 (CF vechi 739)

0,6825

curţi, construcţii

146

617

21476 (CF vechi 739)

1,1047

curţi, construcţii

146

620/1

21476 (CF vechi 739)

1,7966

curţi, construcţii

146

620/2

21476 (CF vechi 739)

2,8256

curţi, construcţii

149

630

21476 (CF vechi 739)

0,3246

curţi, construcţii

149

631

21476 (CF vechi 739)

2,2329

curţi, construcţii

155

645

20520 (CF vechi 736)

2,5555

curţi, construcţii

155

652

20520 (CF vechi 736)

1,4973

curţi, construcţii

156

654/1

20520 (CF vechi 736)

1,3373

curţi, construcţii

156

655

20520 (CF vechi 730)

1,9840

curţi, construcţii

157

658

20520 (CF vechi 736)

0,6225

curţi, construcţii

157

660/2

20520 (CF vechi 736)

3,3149

curţi, construcţii

157

661

20520 (CF vechi 736)

0,9986

curţi, construcţii

158

667

20520 (CF vechi 736)

1,2486

curţi, construcţii

159

670

20520 (CF vechi 736)

0,6610

curţi, construcţii

160

672

20520 (CF vechi 736)

1,9412

curţi, construcţii

163

684

21129 (CF vechi 743)

1,0087

curţi, construcţii

165

690

21129 (CF vechi 743)

1,4173

curţi, construcţii

167

700

21129 (CF vechi 743)

1,8436

curţi, construcţii

169

708

21129 (CF vechi 743)

0,5968

curţi, construcţii

167

711

21129 (CF vechi 743)

0.1169

curţi, construcţii

168

723/1

21476 (CF vechi 739)

0,2006

curţi, construcţii

168

723/2

21476 (CF vechi 739)

0,0201

curţi, construcţii

182

759

20532 (CF vechi 805)

1,0383

curţi, construcţii

182

760

20532 (CF vechi 805)

0,9301

curţi, construcţii

183

768

20529 (CF vechi 868)

0,3289

curţi, construcţii

183

769

20529 (CF vechi 868)

0,4338

curţi, construcţii

183

773

20529 (CF vechi 868)

2,2928

curţi, construcţii

184

776

20529 (CF vechi 868)

0,1676

curţi, construcţii

184

777

20529 (CF vechi 868)

0,1850

curţi, construcţii

184

779

20529 (CF vechi 868)

0,2003

curţi, construcţii

 

 

 

 

 

184

780

20529 (CF vechi 868)

0,1382

curţi, construcţii

 

 

184

782

20529 (CF vechi 868)

2,1048

curţi, construcţii

184

784

20529 (CF vechi 868)

1,7727

curţi, construcţii

184

786

20529 (CF vechi 868)

2,2133

curţi, construcţii

187

789

20529 (CF vechi 868)

0,7495

curţi, construcţii

188

795

21128 (CF vechi 738)

0,7212

curţi, construcţii

188

798/1

21128 (CF vechi 738)

0,8318

curţi, construcţii

189

802/3

21128 (CF vechi 738)

0,8695

curţi, construcţii

191

809

20611 (CF vechi 737)

2,6957

curţi, construcţii

191

811

20611 (CF vechi 737)

0,9889

curţi, construcţii

191

812

20611 (CF vechi 737)

0,4947

curţi, construcţii

191

814

20611 (CF vechi 737)

0,5116

curţi, construcţii

193

821

20520 (CF vechi 736)

1,3602

curţi, construcţii

198

846

22488 (CF vechi 735)

0,5485

curţi, construcţii

198

848

22488 (CF vechi 735)

0,2367

curţi, construcţii

199

353

20611 (CF vechi 737)

0,7230

curţi, construcţii

199

857

20611 (CF vechi 737)

0,6235

curţi, construcţii

199

858

20611 (CF vechi 737)

0,2870

curţi, construcţii

199

860

20611 (CF vechi 737)

0,2911

curţi, construcţii

201

863

20611 (CF vechi 737)

5,6052

curţi, construcţii

202

865

20611 (CF vechi 737)

0,1334

curţi, construcţii

202

867

20611 (CF vechi 737)

1,5144

curţi, construcţii

202

868

20611 (CF vechi 737)

1,0592

curţi, construcţii

203

870

20611 (CF vechi 737)

1,8636

curţi, construcţii

203

872

20611 (CF vechi 737)

2,1156

curţi, construcţii

204

876

20529 (CF vechi 868)

0,2700

curţi, construcţii

204

877

20529 (CF vechi 868)

0,7001

curţi, construcţii

204

878

20529 (CF vechi 868)

0,4859

curţi, construcţii

206

883

20529 (CF vechi 868)

1,3330

curţi, construcţii

207

886

20529 (CF vechi 868)

2,1276

curţi, construcţii

208

891

20529 (CF vechi 868)

0,6539

curţi, construcţii

209

893

20529 (CF vechi 868)

0,1260

curţi, construcţii

209

894

20529 (CF vechi 868)

0,2344

curţi, construcţii

211

906

20529 (CF vechi 868)

1,2385

curţi, construcţii

212

909

20529 (CF vechi 868)

1,0271

curţi, construcţii

213

912

20529 (CF vechi 868)

0,6992

curţi, construcţii

214

916

20529 (CF vechi 868)

0,7452

curţi, construcţii

2Î5

920

20529 (CF vechi 868)

0,8371

curţi, construcţii

216

922

20529 (CF vechi 868)

1,2519

curţi, construcţii

216

923

20529 (CF vechi 868)

1,7209

curţi, construcţii

216

924/1

20529 (CF vechi 868)

2,2662

curţi, construcţii

216

924/2

20529 (CF vechi 868)

5,1542

curţi, construcţii

216

924/3

20529 (CF vechi 868)

0,5064

curţi, construcţii

218

932

20529 (CF vechi 868)

1,4365

curţi, construcţii

220

936

20529 (CF vechi 868)

1,1984

curţi, construcţii

220

937

20529 (CF vechi 868)

0,4689

curţi, construcţii

220

938

20529 (CF vechi 868)

0,5729

curţi, construcţii

221

945

20529 (CF vechi 868)

0,8103

curţi, construcţii

222

947

20529 (CF vechi 868)

1,6973

curţi, construcţii

222

948

20529 (CF vechi 868)

1,3829

curţi, construcţii

 

 

 

 

 

226

958

20529 (CF vechi 868)

0,3451

curţi, construcţii

 

 

226

959

20529 (CF vechi 868)

0,8549

curţi, construcţii

228

965

20529 (CF vechi 868)

0,3627

curţi, construcţii

228

968/2

20529 (CF vechi 868)

0,0614

curţi, construcţii

228

969

20529 (CF vechi 868)

0,1024

curţi, construcţii

228

962

20529 (CF vechi 868)

0,1223

curţi, construcţii

228

963

20529 (CF vechi 868)

0.1120

curţi, construcţii

229

977/1

20529 (CF vechi 868)

0,8564

curţi, construcţii

229

977/2

20529 (CF vechi 868)

1,5792

curţi, construcţii

229

977/3

20529 (CF vechi 868)

0,0819

curţi, construcţii

230

984/2

20529 (CF vechi 868)

0,5734

curţi, construcţii

231

988

20529 (CF vechi 868)

0,1938

curţi, construcţii

231

991

20529 (CF vechi 868)

0,9940

curţi, construcţii

231

992

20529 (CF vechi 868)

0,8451

curţi, construcţii

230

997

20529 (CF vechi 868)

1,0899

curţi, construcţii

232

999

20529 (CF vechi 868)

0,6450

curţi, construcţii

234

1001

20529 (CF vechi 868)

1,3872

curţi, construcţii

233

1004

20529 (CF vechi 868)

1,4954

curţi, construcţii

234

1006

20529 (CF vechi 868)

0,8404

curţi, construcţii

235

1008

20529 (CF vechi 868)

0,6477

curţi, construcţii

213

1009

20529 (CF vechi 868)

0,4204

curţi, construcţii

235

1010

20529 (CF vechi 868)

0,6633

curţi, construcţii

236

1013

20529 (CF vechi 868)

1,1598

curţi, construcţii

236

1014

20529 (CF vechi 868)

1,5255

curţi, construcţii

236

1016

20529 (CF vechi 868)

1,4786

curţi, construcţii

237

1018/1

20529 (CF vechi 868)

1,2630

curţi, construcţii

237

1018/2

20529 (CF vechi 868)

1,1330

curţi, construcţii

239

1035

20529 (CF vechi 868)

0,2709

curţi, construcţii

239

1040

20529 (CF vechi 868)

2,6956

curţi, construcţii

239

1043

20529 (CF vechi 868)

0,7918

curţi, construcţii

240

1049

20529 (CF vechi 868)

0,4733

curţi, construcţii

240

1050

20529 (CF vechi 868)

0,8803

curţi, construcţii

242

1054

20529 (CF vechi 868)

0,9409

curţi, construcţii

160/1

675

20520 (CF vechi 736)

1,9252

curţi, construcţii

190

806

20611 (CF vechi 737)

2,2838

curţi, construcţii

209/1

897

20529 (CF vechi 868)

1,0716

curţi, construcţii

209/1

898

20529 (CF vechi 868)

0,3758

curţi, construcţii

158

666/3

20520 (CF vechi 736)

1,0779

curţi, construcţii

182

761/4

20532 (CF vechi 805)

1,5927

curţi, construcţii

137

568/3

21476 (CF vechi 739)

0,5399

curţi, construcţii

137

568/5

21476 (CF vechi 739)

0,4687

curţi, construcţii

143

601/2

21476 (CF vechi 739)

1,0310

curţi, construcţii

170

720/2

21476 (CF vechi 739)

1,9630

curţi, construcţii

168

720/4

21476 (CF vechi 739)

0,5793

curţi, construcţii

184

783/2

20529 (CF vechi 868)

0,2817

curţi, construcţii

210

901/2

20529 (CF vechi 868)

1,1708

curţi, construcţii

227

960/3

20529 (CF vechi 868)

0,1713

curţi, construcţii

229

974/2

20529 (CF vechi 868)

0,3251

curţi, construcţii

147

625

21476 (CF vechi 739)

1,0909

curţi, construcţii

 

 

 

 

 

 

 

166,8455

[ha]

 

 

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul şi codul unic de Identificare al acesteia

Persoana juridica la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tarla

Parcelă

Carte funciară

Suprafaţă

Categorie de folosinţă

Judeţul

U.A.T.

(ha)

 

Ialomiţa

Borduşani

Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116

Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

155

643

20520 (CF vechi 736)

12,9147

neproductiv

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

08.05.02

183

770

20529 (CF vechi 868)

9,8203

neproductiv

239

1032

20529 (CF vechi 868)

3,0960

neproductiv

230

979

20529 (CF vechi 868)

1,7478

neproductiv

145

613

21476 (CF vechi 739)

0,7619

neproductiv

147

622

21476 (CF vechi 739)

3,1685

neproductiv

148

626/1

21476 (CF vechi 739)

0,9947

neproductiv

148

627

21476 (CF vechi 739)

0,5172

neproductiv

148

628

21476 (CF vechi 739)

0,2841

neproductiv

 

 

170

723/1/1

21476 (CF vechi 739)

4,1610

neproductiv

182

762/1

20532 (CF vechi 805)

0,1166

neproductiv

191

813

20611 (CF vechi 737)

1,0345

neproductiv

196

842

20520 (CF vechi 736)

0,2862

neproductiv

199

859

20611 (CF vechi 737)

0,7501

neproductiv

214

915/1

20529 (CF vechi 868)

4,2760

neproductiv

228

964

20529 (CF vechi 868)

8,8380

neproductiv

239

1030

20529 (CF vechi 868)

1,0315

neproductiv

242

1055/3

20529 (CF vechi 868)

12,7080

neproductiv

154

641/1

20520 (CF vechi 736)

2,0579

neproductiv

 

 

 

 

 

 

 

68,5650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344,9870

[ha]

 

 

 

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul şi codul unic de Identificare al acesteia

Persoana juridica la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tarla

Parcelă

Carte funciară

Suprafaţă

Categorie de folosinţă

Judeţul

U.A.T.

(ha)

Ialomiţa

Stelnica

Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

70

506A

20094 (CF vechi 296)

26,6994

Arabil

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

08.05.02

71

512A

20149 (CF vechi 295)

109,4556

arabil

73

523/1A

20149 (CF vechi 295)

175,6712

arabil

74

533A

20149 (CF vechi 295)

98,4544

arabil

75

540A

20094 (CF vechi 296)

130,7797

arabil

76

549A

20094 (CF vechi 296)

100,1283

arabil

78

564/1A

20094 (CF vechi 296)

60,6127

arabil

78

564/2A

20094 (CF vechi 296)

142,7062

arabil

80

569A

20094 (CF vechi 296)

62,5334

arabil

87

597A

20094 (CF vechi 296)

27,6392

arabil

87

597/1A

20094 (CF vechi 296)

0,3919

arabil

89

620A

20094 (CF vechi 296)

96,8880

arabil

89

631/1A

20094 (CF vechi 296)

0,5250

arabil

89

631/3/1A

20094 (CF vechi 296)

0,3257

arabil

89

631/3/2A

20094 (CF vechi 296)

0,3150

arabil

95

688A

20094 (CF vechi 296)

112,3302

arabil

96

692A

20094 (CF vechi 296)

174,0192

arabil

100

706A

20094 (CF vechi 296)

77,4869

arabil

101

710A

20094 (CF vechi 296)

177,7157

arabil

102

714A

20094 (CF vechi 296)

117,7830

arabil

108

745A

20094 (CF vechi 296)

3,5074

arabil

109

748A

20094 (CF vechi 296)

163,9756

arabil

109

748/1A

20094 (CF vechi 296)

26,7688

arabil

114

768A

20094 (CF vechi 296)

56,0036

arabil

115

773A

20094 (CF vechi 296)

7,4113

arabil

119

795A

20094 (CF vechi 296)

4,0858

arabil

120

799A

20094 (CF vechi 296)

214,8815

arabil

124

812A

20094 (CF vechi 296)

23,2111

arabil

133

887A

20094 (CF vechi 296)

81,9785

arabil

105/1

725/1A

20094 (CF vechi 296)

104,6340

arabil

106/1

736/1/1A

20094 (CF vechi 296)

95,5694

arabil

106/1

736/1/2A

20094 (CF vechi 296)

46,7390

arabil

106/1

736/1/3A

20094 (CF vechi 296)

1,1861

arabil

106/1

736/3A

20094 (CF vechi 296)

4,0198

arabil

110/1

753/1Ă

20094 (CF vechi 296)

37,3010

arabil

110/2

753/3A

20094 (CF vechi 290)

31,6354

arabil

111/1

757/1A

20094 (CF vechi 296)

76,3415

arabil

111/1

757/4A

20094 (CF vechi 296)

18,5584

Arabil

113/1

761/1A

20094 (CF vechi 296)

404,0495

arabil

118/1

792A

20094 (CF vechi 296)

3,4629

arabil

118/1

792/1A

20094 (CF vechi 296)

4,1883

arabil

125/1

813/6 A

20094 (CF vechi 296)

0,5561

arabil

125/1

813/8 A

20094 (CF vechi 296)

0,6206

arabil

125/1

S13/1/2A

20094 (CF vechi 296)

0,6353

arabil

127/2/1

824/2/2A

20094 (CF vechi 296)

79,6518

arabil

127/2/1

824/2/2A

20094 (CF vechi 296)

36,0000

arabil

127/2/1

824/2/1A

20094 (CF vechi 296)

75,5566

arabil

127/2

824/4A

20094 (CF vechi 296)

0,2274

arabil

127/2

824/6/1A

20094 (CF vechi 296)

1,9259

arabil

127/2

824/6/2A

20094 (CF vechi 296)

0,9381

arabil

 

 

 

 

 

128/1

840/1A

20094 (CF vechi 296)

181,0902

arabil

 

 

128/1

840/5A

20094 (CF vechi 296)

1,7085

arabil

130/1

850/1/1A

20094 (CF vechi 296)

415,2513

arabil

131/1

882/1A

20094 (CF vechi 296)

44,9974

arabil

132/1

884/1A

20094 (CF vechi 296)

268,8180

arabil

134/1

890/1A

20094 (CF vechi 296)

198,4561

arabil

135/1

917/1A

20094 (CF vechi 296)

133,3525

arabil

137/1

922/1/1A

20094 (CF vechi 296)

77,0211

arabil

137/1

922/1 /3A

20094 (CF vechi 296)

1,8097

arabil

56/1

373/1/1A

20094 (CF vechi 296)

26,1479

arabil

56/1

373/1 /2A

20094 (CF vechi 296)

24,8429

arabil

65/1

462/1/1A

20094 (CF vechi 296)

0,5358

arabil

65/1

462/1/2A

20094 (CF vechi 296)

7,4083

arabil

65/1

4 62/2A

20094 (CF vechi 296)

39,7579

arabil

65/1

470A

20094 (CF vechi 296)

0,3560

arabil

65/3

462/5/2A

20094 (CF vechi 296)

3,5418

arabil

65/3

462/5/1A

20094 (CF vechi 296)

0,7627

arabil

68/1

489/1/1A

20094 (CF vechi 296)

260,9592

arabil

81/1

571/1A

20094 (CF vechi 296)

174,2719

arabil

81/1

571/3/1A

20094 (CF vechi 290)

9,6189

arabil

81/1

571/3/2A

20094 (CF vechi 296)

2,5449

arabil

86/1

592/1A

20094 (GF vechi 296)

82,5958

arabil

86/1

593/3A

20094 (CF vechi 296)

1,9646

arabil

88/1

599/3A

20094 (CF vechi 296)

47,4480

arabil

88/1

599/4/1A

20094 (CF vechi 296)

159,2517

arabil

88/1

599/4/3A

20094 (CF vechi 296)

1,0684

arabil

89/1

643/2A

20094 (CF vechi 296)

0,4088

arabil

89/2

643/4A

20094 (CF vechi 296)

0,4860

arabil

89/3

643/5A

20094 (CF vechi 296)

2,9880

arabil

90/1

646/1/1A

20094 (CF vechi 296)

393,6657

arabil

90/1

646/1/2A

20094 (CF vechi 296)

113,9951

arabil

90/1

646/1/3A

20149 (CF vechi 295)

181,6551

arabil

90/1

646/1/4A

20149 (CF vechi 295)

77,4863

arabil

90/1

646/1 /5A

20094 (CF vechi 296)

3,6403

arabil

99/1

703/1A

20094 (CF vechi 296)

96,8008

arabil

99/1

703/3A

20094 (CF vechi 296)

175,8047

arabil

84

586/1/1A

20094 (CF vechi 296)

2,0840

arabil

84

586/1 /2A

20094 (CF vechi 296)

8,2617

arabil

 

 

 

 

 

 

 

6522,9894

 

 

 

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul şi codul unic de Identificare al acesteia

Persoana juridica la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tarla

Parcelă

Carte funciară

Suprafaţă

Categorie de folosinţă

Judeţul

U.A.T.

(ha)

Ialomiţa

Stelnica

Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116

Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

59

398

20094 (CF vechi 296)

1,8838

drumuri exploatare

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

08.05.02

60

400

20094 (CF vechi 296)

1,0047

drumuri exploatare

64

460/1

20094 (CF vechi 296)

0,1952

drumuri exploatare

69

502/1

20094 (CF vechi 296)

0,3666

drumuri exploatare

69

566

20094 (CF vechi 296)

0,2786

drumuri exploatare

71

516/1

20149 (CF vechi 295)

0,6494

drumuri exploatare

76

558

20094 (CF vechi 296)

0,4694

drumuri exploatare

76

568

20094 (CF vechi 296)

0,7385

drumuri exploatare

78

539

20094 (CF vechi 296)

0,8493

drumuri exploatare

80

570

20094 (CF vechi 296)

2,5585

drumuri exploatare

84

586/1

20094 (CF vechi 296)

1,5589

drumuri exploatare

84

589/1/1

20094 (CF vechi 296)

0,5457

drumuri exploatare

89

631/2

20094 (CF vechi 296)

0,0503

drumuri exploatare

89

631/4

20094 (CF vechi 296)

0,1234

drumuri exploatare

95

691

20094 (CF vechi 296)

0,9641

drumuri exploatare

96

696

20094 (CF vechi 296)

0,7897

drumuri exploatare

101

713

20094 (CF vechi 296)

0,4850

drumuri exploatare

102

717

20094 (CF vechi 290)

1,1415

drumuri exploatare

102

724/1

20094 (CF vechi 296)

0,7532

drumuri exploatare

108

746

20094 (CF vechi 296)

0,1212

drumuri exploatare

108

747

20094 (CF vechi 296)

0,6958

drumuri exploatare

109

752

20094 (CF vechi 296)

0,1033

drumuri exploatare

109

753

20094 (CF vechi 296)

1,5487

drumuri exploatare

114

771

20094 (CF vechi 296)

0,8186

drumuri exploatare

115

791/2

20094 (CF vechi 296)

1,0360

drumuri exploatare

115

791/3

20094 (CF vechi 296)

0,8177

drumuri exploatare

119

797

20094 (CF vechi 296)

0,8167

drumuri exploatare

133

889

20094 (CF vechi 296)

0,9478

drumuri exploatare

54/1

302

20155 (CF vechi 282)

2,1189

drumuri exploatare

105/1

734/1

20094 (CF vechi 296)

0,5465

drumuri exploatare

105/1

735

20094 (CF vechi 296)

0,3604

drumuri exploatare

110/2

756

20094 (CF vechi 296)

3,9789

drumuri exploatare

113/1

767

20094 (CF vechi 296)

0,8385

drumuri exploatare

123/1

811

20094 (CF vechi 296)

0,4330

drumuri exploatare

125/1

814/1

20094 (CF vechi 296)

0,2629

drumuri exploatare

125/1

817/1

20094 (CF vechi 296)

2,1308

drumuri exploatare

127/2

839/1

20094 (CF vechi 296)

0,8677

drumuri exploatare

128/1

846/1

20094 (CF vechi 296)

0,6107

drumuri exploatare

130/1

880/1

20094 (CF vechi 296)

0,5331

drumuri exploatare

130/1

880/2

20094 (CF vechi 296)

0,6366

drumuri exploatare

130/1

881/1

20094 (CF vechi 296)

1,3481

drumuri exploatare

131/1

883/1

20094 (CF vechi 296)

0,5624

drumuri exploatare

134/1

916

20094 (CF vechi 296)

0,6614

drumuri exploatare

135/1

919/1

20094 (CF vechi 296)

0,7888

drumuri exploatare

54/1

333/1

20155 (CF vechi 282)

1,3970

drumuri exploatare

54/1

372

20094 (CF vechi 296)

0,1632

drumuri exploatare

62/1

428

20094 (CF vechi 296)

0,6806

drumuri exploatare

62/1

429

20094 (CF vechi 296)

0,1658

drumuri exploatare

62/1

430

20094 (CF vechi 296)

0,4883

drumuri exploatare

64/1

461

20094 (CF vechi 296)

1,5183

drumuri exploatare

 

 

 

 

 

65/1

469

20094 (CF vechi 296)

3,2850

drumuri exploatare

 

 

65/1

475

20094 (CF vechi 290)

0,9551

drumuri exploatare

65/1

475/1

20094 (CF vechi 296)

0,1205

drumuri exploatare

65/1

488/1

20094 (CF vechi 296)

0,7559

drumuri exploatare

65/3

462/3

20094 (CF vechi 296)

0,0368

drumuri exploatare

65/3

462/6/1

20094 (CF vechi 296)

2,7911

drumuri exploatare

65/3

462/6/2

20094 (CF vechi 296)

0,0310

drumuri exploatare

68/1

491

20094 (CF vechi 296)

0,1936

drumuri exploatare

68/1

493

20094 (CF vechi 296)

1,0696

drumuri exploatare

81/1

576

20094 (CF vechi 296)

0,7638

drumuri exploatare

81/1

577/1

20094 (CF vechi 296)

0,5335

drumuri exploatare

88/1

599/6

20094 (CF vechi 296)

0,1566

drumuri exploatare

88/1

618/2

20094 (CF vechi 296)

0,8338

drumuri exploatare

88/1

619

20094 (CF vechi 296)

0,0433

drumuri exploatare

89/3

644

20094 (CF vechi 296)

0,3842

drumuri exploatare

89/3

645

20094 (CF vechi 296)

0,7693

drumuri exploatare

89/3

645/1

20094 (CF vechi 296)

0,3072

drumuri exploatare

90/1

679/1

20094 (CF vechi 296)

0,6245

drumuri exploatare

90/1

680

20149” (CF vechi 295)

0,1760

drumuri exploatare

90/1

680/1

20149 (CF vechi 295)

0,4997

drumuri exploatare

90/1

680/2

20149 (CF vechi 295)

0,3825

drumuri exploatare

90/1

687

20094 (CF vechi 296)

0,7901

drumuri exploatare

90/1

687/1

20094 (CF vechi 296)

0,3838

drumuri exploatare

99/1

704

20094 (CF vechi 296)

0,6040

drumuri exploatare

54/1

346/3/6

20155 (CF vechi 282)

2,2504

drumuri exploatare

58

381/2

20094 (CF vechi 296)

1,5388

drumuri exploatare

137/1

922/1/2

20094 (CF vechi 296)

0,2183

drumuri exploatare

100

709

20094 (CF vechi 296)

0,1093

drumuri exploatare

 

 

 

 

 

 

 

64,0412

[ha]

 

 

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul şi codul unic de Identificare al acesteia

Persoana juridica la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tarla

Parcelă

Carte funciară

Suprafaţă

Categorie de folosinţă

Judeţul

U.A.T.

(ha)

Ialomiţa

Stelnica

Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116

Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,

CUI 14818116

 

301

20155 (CF vechi 282)

4,7729

curţi, construcţii

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

08.05.02

75

548

20094 (CF vechi 296)

8,9482

curţi, construcţii

89

620/2

20094 (CF vechi 296)

4,4471

curţi, construcţii

100

708

20094 (CF vechi 296)

2,1625

curţi, construcţii

127/2

838

20094 (CF vechi 296)

1,6440

curţi, construcţii

54/1

346/1

20155 (CF vechi 282)

14,3768

curţi, construcţii

96

694

20094 (CF vechi 296)

0,4703

curţi, construcţii

58

386

20094 (CF vechi 296)

3,9433

curţi, construcţii

61

407/1

20094 (CF vechi 296)

2,3580

curţi, construcţii

61

407/2

20094 (CF vechi 296)

0,7545

curţi, construcţii

64

441

20094 (CF vechi 296)

3,7195

curţi, construcţii

64

448

20094 (CF vechi 296)

0,4861

curţi, construcţii

64

457

20094 (CF vechi 296)

1,0998

curţi, construcţii

69

502

20094 (CF vechi 296)

0,6743

curţi, construcţii

71

515/1

20149 (CF vechi 295)

0,6924

curţi, construcţii

71

516/1/1

20149 (CF vechi 295)

1,8223

curţi, construcţii

71

516/1/2

20149 (CF vechi 295)

1,8942

curţi, construcţii

73

523/2

20149 (CF vechi 295)

0,9910

curţi, construcţii

73

531

20149 (CF vechi 295)

2,7302

curţi, construcţii

89

626/1

20094 (CF vechi 296)

0,3348

curţi, construcţii

96

697/1

20094 (CF vechi 296)

1,5076

curţi, construcţii

102

715

20094 (CF vechi 296)

1,0894

curţi, construcţii

102

716

20094 (CF vechi 296)

1,7494

curţi, construcţii

102

719

20094 (CF vechi 296)

0,2490

curţi, construcţii

107

744/1

20094 (CF vechi 296)

1,2413

curţi, construcţii

107

744/2

20094 (CF vechi 296)

0,7729

curţi, construcţii

109

748/2

20094 (CF vechi 296)

0,3813

curţi, construcţii

114

770/1/1

20094 (CF vechi 296)

2,0961

curţi, construcţii

114

770/1/2

20094 (CF vechi 296)

0,4346

curţi, construcţii

114

772

20094 (CF vechi 296)

2,5925

curţi, construcţii

115

775

20094 (CF vechi 296)

0,6934

curţi, construcţii

120

801

20094 (CF vechi 296)

0,3495

curţi, construcţii

123

807

20094 (CF vechi 296)

0,3215

curţi, construcţii

133

888

20094 (CF vechi 296)

1,3650

curţi, construcţii

106/1

736/2

20094 (CF vechi 296)

0,1401

curţi, construcţii

106/1

737/1

20094 (CF vechi 296)

2,6073

curţi, construcţii

106/1

739

20094 (CF vechi 296)

0,6243

curţi, construcţii

110/1

753/2

20094 (CF vechi 296)

0,6490

curţi, construcţii

110/2

755

20094 (CF vechi 296)

0,2399

curţi, construcţii

111/1

757/2

20094 (CF vechi 296)

0,5227

curţi, construcţii

111/1

757/3

20094 (CF vechi 296)

0,1071

curţi, construcţii

111/1

760

20094 (CF vechi 296)

0,5783

curţi, construcţii

113/1

762

20094 (CF vechi 296)

2,5385

curţi, construcţii

125/1

813/2

20094 (CF vechi 290)

0,7374

curţi, construcţii

125/1

813/3

20094 (CF vechi 296)

0,0135

curţi, construcţii

125/1

813/7

20094 (CF vechi 296)

0,0153

curţi, construcţii

127/2

824/3/1

20094 (CF vechi 296)

0,8364

curţi, construcţii

127/2

824/3/2

20094 (CF vechi 296)

0,4009

curţi, construcţii

127/2

824/5

20094 (CF vechi 296)

0,0200

curţi, construcţii

128/1

840/3

20094 (CF vechi 296)

0,4143

curţi, construcţii

 

 

 

 

 

128/1

840/4

20094 (CF vechi 296)

1,2321

curţi, construcţii

 

 

128/1

842/1

20094 (CF vechi 296)

1,7903

curţi, construcţii

128/1

843/1

20094 (CF vechi 296)

1,3866

curţi, construcţii

128/1

849/1

20094 (CF vechi 296)

0,9036

curţi, construcţii

130/1

850/2

20094 (CF vechi 296)

1,1188

curţi, construcţii

130/1

857/1

20094 (CF vechi 296)

1,1504

curţi, construcţii

130/1

858/1

20094 (CF vechi 296)

1,1349

curţi, construcţii

130/1

859/1

20094 (CF vechi 296)

0,4078

curţi, construcţii

130/1

876/2

20094 (CF vechi 296)

0,2721

curţi, construcţii

132/1

885

20094 (CF vechi 296)

0,1966

curţi, construcţii

134/1

890/2

20094 (CF vechi 296)

0,8110

curţi, construcţii

134/1

893

20094 (CF vechi 296)

0,7032

curţi, construcţii

134/1

898

20094 (CF vechi 296)

0,3968

curţi, construcţii

135/1

918/1

20094 (CF vechi 296)

4,7349

curţi, construcţii

137/1

922/3

20094 (CF vechi 296)

0,0393

curţi, construcţii

137/1

922/4

20094 (CF vechi 296)

0,3630

curţi, construcţii

137/1

926/1

20094 (CF vechi 296)

0,9644

curţi, construcţii

54/1

312

20155 (CF vechi 282)

0,9018

curţi, construcţii

54/1

333/3/1

20155 (CF vechi 282)

1,3905

curţi, construcţii

54/1

333/3/2

20155 (CF vechi 282)

4,3483

curţi, construcţii

54/1

346/2

20155 (CF vechi 282)

1,2353

curţi, construcţii

56/1

379

20094 (CF vechi 296)

1,1334

curţi, construcţii

62/1

409

20094 (CF vechi 296)

1,0183

curţi, construcţii

62/1

431/3

20094 (CF vechi 296)

0,2824

curţi, construcţii

65/1

466/1

20094 (CF vechi 296)

2,3448

curţi, construcţii

65/1

467

20094 (CF vechi 296)

1,8702

curţi, construcţii

65/1

471/2

20094 (CF vechi 296)

1,8610

curţi, construcţii

65/1

472/2

20094 (CF vechi 296)

0,1094

curţi, construcţii

65/1

473

20094 (CF vechi 296)

0,7907

curţi, construcţii

65/1

476/1/1

20094 (CF vechi 296)

2,7669

curţi, construcţii

65/1

476/1/2

20094 (CF vechi 290)

0,4304

curţi, construcţii

65/1

476/1/3

20094 (CF vechi 296)

2,1196

curţi, construcţii

68/1

492/1

20094 (CF vechi 296)

1,6422

Curţi, construcţii

68/1

492/2

20094 (CF vechi 296)

1,9509

curţi, construcţii

81/1

571/2

20094 (CF vechi 296)

0,4044

curţi, construcţii

81/1

572

20094 (CF vechi 296)

1,7566

curţi, construcţii

81/1

574

20094 (CF vechi 296)

2,0288

curţi, construcţii

86/1

593/2

20094 (CF vechi 296)

8,1869

curţi, construcţii

86/1

595

20094 (CF vechi 296)

1,1677

curţi, construcţii

86/1

596