MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 1017/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1017         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

903. - Hotărāre pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.845. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 

3.592. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

102. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decāt operatorii de distribuţie concesionari

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 751 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul naţional de mobilitate, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

Ministrul fondurilor europene,

Dragoş Cristian Dinu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 903.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural cu grad de marginalizare peste medie şi grad de marginalizare severă, a unităţilor administrativ-teritoriale cu grad redus de dezvoltare conform valorilor indicelui dezvoltării umane locale şi a unităţilor administrativ-teritoriale īn care ponderea şomerilor īnregistraţi sau a persoanelor beneficiare de venit minim garantat şi alocaţie pentru susţinerea familiei īn populaţia după domiciliu, 18-62 de ani, este de peste 10%, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale din judeţele laşi şi Vaslui

 

Nr.  crt.

Siruta

Judeţ

Localitate

Mediu

0

1

2

3

4

1

9026

ALBA

BUCERDEA GRĀNOASĂ

Mediul rural

2

4106

ALBA

CĀLNIC

Mediul rural

3

3761

ALBA

CENADE

Mediul rural

4

3805

ALBA

CERGĂU

Mediul rural

5

3958

ALBA

CETATEA DE BALTĂ

Mediul rural

6

4188

ALBA

CRĂCIUNELU DE JOS

Mediul rural

7

4268

ALBA

DOSTAT

Mediul rural

8

4302

ALBA

FĂRĂU

Mediul rural

9

4703

ALBA

HOPĀRTA

Mediul rural

10

4981

ALBA

ĪNTREGALDE

Mediul rural

11

5103

ALBA

JIDVEI

Mediul rural

12

6627

ALBA

RĀMEŢ

Mediul rural

13

6930

ALBA

ROŞIA DE SECAŞ

Mediul rural

14

7044

ALBA

SĂLIŞTEA

Mediul rural

15

7099

ALBA

SĂSCIORI

Mediul rural

16

9887

ARAD

BATA

Mediul rural

17

10006

ARAD

BIRCHIŞ

Mediul rural

18

10293

ARAD

BUTENI

Mediul rural

19

10532

ARAD

CRAIVA

Mediul rural

20

11423

ARAD

MIŞCA

Mediul rural

21

12402

ARAD

ŞIŞTAROVĂŢ

Mediul rural

22

13999

ARGEŞ

ANINOASA

Mediul rural

23

14405

ARGEŞ

BEREVOEŞTI

Mediul rural

24

14922

ARGEŞ

BUGHEA DE JOS

Mediul rural

25

20063

ARGEŞ

BUGHEA DE SUS

Mediul rural

26

15402

ARGEŞ

CETĂŢENI

Mediul rural

27

15741

ARGEŞ

CORBENI

Mediul rural

28

16285

ARGEŞ

DAVIDEŞTI

Mediul rural

29

16472

ARGEŞ

DRAGOSLAVELE

Mediul rural

30

16659

ARGEŞ

HĀRTIEŞTI

Mediul rural

31

16739

ARGEŞ

IZVORU

Mediul rural

32

17049

ARGEŞ

MĂLURENI

Mediul rural

33

17209

ARGEŞ

MICEŞTI

Mediul rural

34

18162

ARGEŞ

POPEŞTI

Mediul rural

35

20048

ARGEŞ

RĀCA

Mediul rural

36

18554

ARGEŞ

SĂLĂTRUCU

Mediul rural

37

18858

ARGEŞ

STOENEŞTI

Mediul rural

38

19249

ARGEŞ

TIGVENI

Mediul rural

39

19338

ARGEŞ

ŢIŢEŞTI

Mediul rural

40

19560

ARGEŞ

UNGHENI

Mediul rural

41

13524

ARGEŞ

VALEA MARE PRAVĂŢ

Mediul rural

42

21249

BACĂU

BEREŞTI BISTRIŢA

Mediul rural

43

21418

BACĂU

BERZUNŢI

Mediul rural

44

21506

BACĂU

BLĂGEŞTI

Mediul rural

45

21597

BACĂU

BRUSTUROASA

Mediul rural

46

26338

BACĂU

BUCIUMI

Mediul rural

47

21891

BACĂU

COLONEŞTI

Mediul rural

48

21971

BACĂU

CORBASCA

Mediul rural

49

22059

BACĂU

COŢOFĂNEŞTI

Mediul rural

 

50

22111

BACĂU

DAMIENEŞTI

Mediul rural

51

22488

BACĂU

FILIPENI

Mediul rural

52

20607

BĀCĂU

GURA VĂII

Mediul rural

53

22941

BACĂU

HORGEŞTI

Mediul rural

54

23047

BACĂU

HURUIEŞTI

Mediul rural

55

23127

BACĂU

IZVORU BERHECIULUI

Mediul rural

56

23207

BACĂU

LIPOVA

Mediul rural

57

23494

BACĂU

MOTOŞENI

Mediul rural

58

26353

BACĂU

ODOBEŞTI

Mediul rural

59

23948

BACĂU

ORBENI

Mediul rural

60

24187

BACĂU

PĀNCEŞTI

Mediul rural

61

24034

BACĂU

PARAVA

Mediul rural

62

24089

BACĂU

PARINCEA

Mediul rural

63

24338

BACĂU

PĀRJOL

Mediul rural

64

24427

BACĂU

PLOPANA

Mediul rural

65

24524

BACĂU

PODU TURCULUI

Mediul rural

66

24837

BACĂU

RĀCHITOASA

Mediul rural

67

24999

BACĂU

ROŞIORI

Mediul rural

68

25148

BACĂU

SĂNDULENI

Mediul rural

69

25362

BACĂU

SECUIENI

Mediul rural

70

25521

BACĂU

STĂNIŞEŞTI

Mediul rural

71

20670

BACĂU

ŞTEFAN CEL MARE

Mediul rural

72

25745

BACĂU

TĂTĂRĂŞTI

Mediul rural

73

25932

BACĂU

UNGURENI

Mediul rural

74

26083

BACĂU

VALEA SEACĂ

Mediul rural

75

26118

BACĂU

VULTURENI

Mediul rural

76

27070

BIHOR

ABRAM

Mediul rural

77

27169

BIHOR

ABRĂMUŢ

Mediul rural

78

27329

BIHOR

BALC

Mediul rural

79

27383

BIHOR

BATĂR

Mediul rural

80

27560

BIHOR

BOROD

Mediul rural

81

27846

BIHOR

BUDUREASA

Mediul rural

82

27908

BIHOR

BUDUSLĂU

Mediul rural

83

28497

BIHOR

CHERECHIU

Mediul rural

84

28665

BIHOR

CIUMEGHIU

Mediul rural

85

29001

BIHOR

CURTUIŞENI

Mediul rural

86

29092

BIHOR

DIOSIG

Mediul rural

87

29341

BIHOR

DRĂGEŞTI

Mediul rural

88

29403

BIHOR

FINIŞ

Mediul rural

89

29573

BIHOR

HOLOD

Mediul rural

90

29662

BIHOR

HUSASĂU DE TINCA

Mediul rural

91

29724

BIHOR

INEU

Mediul rural

92

29813

BIHOR

LĂZĂRENI

Mediul rural

93

29902

BIHOR

LUGAŞU DE JOS

Mediul rural

94

30648

BIHOR

RĂBĂGANI

Mediul rural

95

31333

BIHOR

ŞIMIAN

Mediul rural

96

31422

BIHOR

ŞOIMI

Mediul rural

97

31262

BIHOR

SUPLACU DE BARCAU

Mediul rural

98

31789

BIHOR

TINCA

Mediul rural

99

32768

BISTRIŢA-NĂSĂUD

BUDEŞTI

Mediul rural

 

100

179953

BISTRIŢA-NĀSĂUD

CICEU MIHĂIEŞTI

Mediul rural

101

179686

BISTRIŢA-NĂSĂUD

DUMITRIŢA

Mediul rural

102

33337

BISTRIŢA-NĂSĂUD

ILVA MARE

Mediul rural

103

33382

BISTRIŢA-NĀSĂUD

JOSENII BARGĂULUI

Mediul rural

104

33541

BISTRIŢA-NĀSĂUD

LIVEZILE

Mediul rural

105

34155

BISTRIŢA-NĂSĂUD

PARVA

Mediul rural

106

34173

BISTRIŢA-NĂSĂUD

PETRU RAREŞ

Mediul rural

107

34360

BISTRIŢA-NĀSĂUD

ROMULI

Mediul rural

108

35152

BISTRIŢA-NĂSĂUD

TĀRLIŞUA

Mediul rural

109

34985

BISTRIŢA-NĂSĂUD

TEACA

Mediul rural

110

35090

BISTRIŢA-NĀSĂUD

TIHA BĀRGĂULUI

Mediul rural

111

35312

BISTRIŢA-NĂSĂUD

URMENIŞ

Mediul rural

112

35429

BISTRIŢA-NĀSĂUD

ZAGRA

Mediul rural

113

36131

BOTOŞANI

ALBEŞTI

Mediul rural

114

39983

BOTOŞANI

BLĀNDEŞTI

Mediul rural

115

36499

BOTOŞANI

CĂLĂRAŞI

Mediul rural

116

36532

BOTOŞANI

CONCEŞTI

Mediul rural

117

36649

BOTOŞANI

CORDĂRENI

Mediul rural

118

36676

BOTOŞANI

CORLĂŢENI

Mediul rural

119

39975

BOTOŞANI

COŞULA

Mediul rural

120

36952

BOTOŞANI

CRISTINEŞTI

Mediul rural

121

37057

BOTOŞANI

DĀNGENI

Mediul rural

122

39959

BOTOŞANI

DIMĂCHENI

Mediul rural

123

37217

BOTOŞANI

DURNEŞTI

Mediul rural

124

37280

BOTOŞANI

FLĂMĀNZI

Mediul urban

125

37324

BOTOŞANI

FRUMUŞICA

Mediul rural

126

37397

BOTOŞANI

GEORGE ENESCU

Mediul rural

127

37459

BOTOŞANI

GORBĂNEŞTI

Mediul rural

128

37618

BOTOŞANI

HĂNEŞTI

Mediul rural

129

37672

BOTOŞANI

HILIŞEU-HORIA

Mediul rural

130

37770

BOTOŞANI

HUDEŞTI

Mediul rural

131

39942

BOTOŞANI

LOZNA

Mediul rural

132

37958

BOTOŞANI

MANOLEASA

Mediul rural

133

38241

BOTOŞANI

MIHĂLĂŞENI

Mediul rural

134

38321

BOTOŞANI

MILEANCA

Mediul rural

135

38376

BOTOŞANI

MITOC

Mediul rural

136

38544

BOTOŞANI

POMĀRLA

Mediul rural

137

38580

BOTOŞANI

PRĂJENI

Mediul rural

138

38633

BOTOŞANI

RĂDĂUŢI-PRUT

Mediul rural

139

38679

BOTOŞANI

RĂUŞENI

Mediul rural

140

38731

BOTOŞANI

RIPICENI

Mediul rural

141

38893

BOTOŞANI

SANTA MARE

Mediul rural

142

35884

BOTOŞANI

STĂUCENI

Mediul rural

143

39168

BOTOŞANI

ŞTEFĂNEŞTI

Mediul urban

144

38982

BOTOŞANI

SUHARĂU

Mediul rural

145

39328

BOTOŞANI

TRUŞEŞTI

Mediul rural

146

39417

BOTOŞANI

UNGURENI

Mediul rural

147

39532

BOTOŞANI

UNŢENI

Mediul rural

148

39612

BOTOŞANI

VĂCULEŞTI

Mediul rural

149

39658

BOTOŞANI

VIIŞOARA

Mediul rural

 

150

42968

BRĂILA

CIOCILE

Mediul rural

151

43019

BRĂILA

CIREŞU

Mediul rural

152

43073

BRĂILA

DUDEŞTI

Mediul rural

153

43117

BRĂILA

FRECĂŢEI

Mediul rural

154

43180

BRĂILA

GALBENU

Mediul rural

155

43279

BRĂILA

GRĂDIŞTEA

Mediul rural

156

43466

BRĂILA

JIRLĂU

Mediul rural

157

43698

BRĂILA

RACOVIŢĂ

Mediul rural

158

43732

BRĂILA

RĀMNICELU

Mediul rural

159

43812

BRĂILA

ROŞIORI

Mediul rural

160

44060

BRĂILA

STĂNCUŢA

Mediul rural

161

44140

BRĂILA

ŞUTEŞTI

Mediul rural

162

44328

BRĂILA

ULMU

Mediul rural

163

44462

BRĂILA

VIŞANI

Mediul rural

164

44505

BRĂILA

VIZIRU

Mediul rural

165

44532

BRĂILA

ZĂVOAIA

Mediul rural

166

40526

BRAŞOV

APAŢA

Mediul rural

167

42498

BRAŞOV

AUGUSTIN

Mediul rural

168

40688

BRAŞOV

BUDILA

Mediul rural

169

40704

BRAŞOV

BUNEŞTI

Mediul rural

170

40768

BRAŞOV

CAŢA

Mediul rural

171

40820

BRAŞOV

CINCU

Mediul rural

172

40857

BRAŞOV

COMANA

Mediul rural

173

42456

BRAŞOV

CRIZBAV

Mediul rural

174

41177

BRAŞOV

HOGHIZ

Mediul rural

175

41248

BRAŞOV

HOMOROD

Mediul rural

176

41284

BRAŞOV

JIBERT

Mediul rural

177

41346

BRAŞOV

LISA

Mediul rural

178

41382

BRAŞOV

MĂIERUŞ

Mediul rural

179

41541

BRAŞOV

ORMENIŞ

Mediul rural

180

41578

BRAŞOV

PĂRĂU

Mediul rural

181

41701

BRAŞOV

RACOŞ

Mediul rural

182

41818

BRAŞOV

ŞERCAIA

Mediul rural

183

41854

BRAŞOV

ŞINCA

Mediul rural

184

41943

BRAŞOV

ŞOARŞ

Mediul rural

185

42003

BRAŞOV

TĂRLUNGENI

Mediul rural

186

42058

BRAŞOV

TELIU

Mediul rural

187

42076

BRAŞOV

TICUŞU

Mediul rural

188

42156

BRAŞOV

UNGRA

Mediul rural

189

42183

BRAŞOV

VAMA BUZĂULUI

Mediul rural

190

44863

BUZĂU

AMARU

Mediul rural

191

44989

BUZĂU

BĂLĂCEANU

Mediul rural

192

44934

BUZĂU

BALTA ALBĂ

Mediul rural

193

45245

BUZĂU

BISOCA

Mediul rural

194

45334

BUZĂU

BLĂJANI

Mediul rural

195

45361

BUZĂU

BOLDU

Mediul rural

196

45389

BUZĂU

BOZIORU

Mediul rural

197

45496

BUZĂU

BRĂDEANU

Mediul rural

198

45539

BUZĂU

BRĂEŞTI

Mediul rural

199

45673

BUZĂU

BUDA

Mediul rural

 

200

45753

BUZĂU

CALVINI

Mediul rural

201

45888

BUZĂU

CĂNEŞTI

Mediul rural

202

45959

BUZĂU

CĂTINA

Mediul rural

203

46108

BUZĂU

CHILIILE

Mediul rural

204

46180

BUZĂU

CHIOJDU

Mediul rural

205

46251

BUZĂU

CILIBIA

Mediul rural

206

46313

BUZĂU

CISLĂU

Mediul rural

207

46554

BUZĂU

COZIENI

Mediul rural

208

50564

BUZĂU

FLORICA

Mediul rural

209

47006

BUZĂU

GREBĂNU

Mediul rural

210

47159

BUZĂU

LARGU

Mediul rural

211

47186

BUZĂU

LOPĂTARI

Mediul rural

212

47300

BUZĂU

LUCIU

Mediul rural

213

47337

BUZĂU

MĂGURA

Mediul rural

214

47417

BUZĂU

MĂRGĂRITEŞTI

Mediul rural

215

47578

BUZĂU

MIHĂILEŞTI

Mediul rural

216

47774

BUZĂU

MOVILA BANULUI

Mediul rural

217

47818

BUZĂU

MURGEŞTI

Mediul rural

218

47854

BUZĂU

NĂENI

Mediul rural

219

48021

BUZĂU

ODĂILE

Mediul rural

220

48227

BUZĂU

PĂNĂTĂU

Mediul rural

221

48165

BUZĂU

PARDOŞI

Mediul rural

222

48682

BUZĂU

PODGORIA

Mediul rural

223

48744

BUZĂU

POGOANELE

Mediul urban

224

48922

BUZĂU

RACOVIŢENI

Mediul rural

225

48968

BUZĂU

RĀMNICELU

Mediul rural

226

49019

BUZĂU

ROBEASCĂ

Mediul rural

227

49046

BUZĂU

RUŞEŢU

Mediul rural

228

49073

BUZĂU

SĂGEATA

Mediul rural

229

49153

BUZĂU

SAHĂTENI

Mediul rural

230

49233

BUZĂU

SĂRULEŞTI

Mediul rural

231

49313

BUZĂU

SCORŢOASA

Mediul rural

232

49439

BUZĂU

SCUTELNICI

Mediul rural

233

49545

BUZĂU

SMEENI

Mediul rural

234

49849

BUZĂU

ŢINTEŞTI

Mediul rural

235

49769

BUZĂU

TOPLICENI

Mediul rural

236

49894

BUZĂU

ULMENI

Mediul rural

237

50399

BUZĂU

VĀLCELELE

Mediul rural

238

50068

BUZĂU

VALEA SALCIEI

Mediul rural

239

50326

BUZĂU

VIPEREŞTI

Mediul rural

240

101458

CĂLĂRAŞI

BUDEŞTI

Mediul urban

241

101822

CĂLĂRAŞI

CHISELET

Mediul rural

242

102419

CĂLĂRAŞI

CURCANI

Mediul rural

243

93441

CĂLĂRAŞI

DOROBANŢU

Mediul rural

244

102945

CĂLĂRAŞI

FRUMUŞANI

Mediul rural

245

103568

CĂLĂRAŞI

GURBĂNEŞTI

Mediul rural

246

103764

CĂLĂRAŞI

ILEANA

Mediul rural

247

93851

CĂLĂRAŞI

LEHLIU

Mediul rural

248

104083

CĂLĂRAŞI

LUICA

Mediul rural

249

104181

CĂLĂRAŞI

MĂNĂSTIREA

Mediul rural

 

250

92587

CĂLĂRAŞI

MODELU

Mediul rural

251

104323

CĂLĂRAŞI

NANA

Mediul rural

252

94312

CĂLĂRAŞI

ROSETI

Mediul rural

253

104886

CALARAŞI

SĂRULEŞTI

Mediul rural

254

105222

CĂLĂRAŞI

SOHATU

Mediul rural

255

105384

CĂLĂRAŞI

ŞOLDANU

Mediul rural

256

105259

CĂLĂRAŞI

SPANŢOV

Mediul rural

257

105455

CĂLĂRAŞI

TĂMĂDĂU MARE

Mediul rural

258

94606

CĂLĂRAŞI

ULMU

Mediul rural

259

94768

CĂLĂRAŞI

VLAD ŢEPEŞ

Mediul rural

260

51387

CARAŞ-SEVERIN

BERLIŞTE

Mediul rural

261

51751

CARAŞ-SEVERIN

BUCOŞNIŢA

Mediul rural

262

51804

CARAŞ-SEVERIN

CARAŞOVA

Mediul rural

263

51984

CARAŞ-SEVERIN

CIUCHICI

Mediul rural

264

52696

CARAŞ-SEVERIN

DOGNECEA

Mediul rural

265

53345

CARAŞ-SEVERIN

NAIDĂŞ

Mediul rural

266

54109

CARAŞ-SEVERIN

SOCOL

Mediul rural

267

54163

CARAŞ-SEVERIN

ŞOPOTU NOU

Mediul rural

268

55598

CLUJ

AITON

Mediul rural

269

56327

CLUJ

BUZA

Mediul rural

270

56522

CLUJ

CĂMĂRAŞU

Mediul rural

271

57225

CLUJ

CIURILA

Mediul rural

272

58794

CLUJ

PĂLATCA

Mediul rural

273

58856

CLUJ

PANTICEU

Mediul rural

274

59130

CLUJ

RECEA-CRISTUR

Mediul rural

275

59283

CLUJ

SĂCUIEU

Mediul rural

276

59586

CLUJ

SĀNPAUL

Mediul rural

277

60099

CLUJ

VULTURENI

Mediul rural

278

60883

CONSTANŢA

ADAMCLISI

Mediul rural

279

61069

CONSTANŢA

BĂNEASA

Mediul urban

280

61121

CONSTANŢA

CASTELU

Mediul rural

281

63300

CONSTANŢA

CUZA VODA

Mediul rural

282

61675

CONSTANŢA

DELENI

Mediul rural

283

61737

CONSTANŢA

DOBROMIR

Mediul rural

284

63161

CONSTANŢA

DUMBRĂVENI

Mediul rural

285

61808

CONSTANŢA

GĀRLICIU

Mediul rural

286

61951

CONSTANŢA

ION CORVIN

Mediul rural

287

62253

CONSTANŢA

MIHAI VITEAZU

Mediul rural

288

62609

CONSTANŢA

PANTELIMON

Mediul rural

289

63802

COVASNA

BĂŢANI

Mediul rural

290

63866

COVASNA

BELIN

Mediul rural

291

63937

COVASNA

BOROŞNEU MARE

Mediul rural

292

64041

COVASNA

BRĂDUŢ

Mediul rural

293

64005

COVASNA

BRATEŞ

Mediul rural

294

64096

COVASNA

BREŢCU

Mediul rural

295

65147

COVASNA

DALNIC

Mediul rural

296

65154

COVASNA

ESTELNIC

Mediul rural

297

64318

COVASNA

GHELINŢA

Mediul rural

298

64390

COVASNA

HĂGHIG

Mediul rural

299

64568

COVASNA

MOACŞA

Mediul rural

 

300

64602

COVASNA

OJDULA

Mediul rural

301

64942

COVASNA

VĀLCELE

Mediul rural

302

65011

COVASNA

ZAGON

Mediul rural

303

66198

DĀMBOVIŢA

BĂLENI

Mediul rural

304

66697

DĂMBOVIŢA

COJASCA

Mediul rural

305

66768

DĀMBOVIŢA

CONŢEŞTI

Mediul rural

306

66955

DĂMBOVIŢA

CORNĂŢELU

Mediul rural

307

67121

DĀMBOVIŢA

COSTEŞTII DIN VALE

Mediul rural

308

67167

DĀMBOVIŢA

CRĀNGURILE

Mediul rural

309

67292

DĀMBOVIŢA

DOBRA

Mediul rural

310

67737

DĀMBOVIŢA

I. L. CARAGIALE

Mediul rural

311

65869

DĀMBOVIŢA

IEDERA

Mediul rural

312

67835

DĀMBOVIŢA

LUDEŞTI

Mediul rural

313

68002

DĀMBOVIŢA

MĂNEŞTI

Mediul rural

314

68182

DĀMBOVIŢA

MOROENI

Mediul rural

315

68468

DĀMBOVIŢA

POTLOGI

Mediul rural

316

69394

DĀMBOVIŢA

VIŞINEŞTI

Mediul rural

317

70637

DOLJ

AMĂRĂŞTII DE JOS

Mediul rural

318

70673

DOLJ

AMĂRĂŞTII DE SUS

Mediul rural

319

70744

DOLJ

ARGETOAIA

Mediul rural

320

70940

DOLJ

BĀRCA

Mediul rural

321

70897

DOLJ

BISTREŢ

Mediul rural

322

70968

DOLJ

BOTOŞEŞTI-PAIA

Mediul rural

323

70986

DOLJ

BRABOVA

Mediul rural

324

71199

DOLJ

BRATOVOEŞTI

Mediul rural

325

71340

DOLJ

BULZEŞTI

Mediul rural

326

71457

DOLJ

CALOPĂR

Mediul rural

327

71518

DOLJ

CARAULA

Mediul rural

328

74867

DOLJ

CĀRNA

Mediul rural

329

71536

DOLJ

CARPEN

Mediul rural

330

71572

DOLJ

CASTRANOVA

Mediul rural

331

74842

DOLJ

CATANE

Mediul rural

332

71698

DOLJ

CERAT

Mediul rural

333

71723

DOLJ

CERNATEŞTI

Mediul rural

334

71787

DOLJ

CETATE

Mediul rural

335

71812

DOLJ

CIOROIAŞI

Mediul rural

336

71885

DOLJ

COŞOVENI

Mediul rural

337

74875

DOLJ

COŢOFENII DIN FAŢA

Mediul rural

338

72052

DOLJ

DIOŞTI

Mediul rural

339

72098

DOLJ

DOBREŞTI

Mediul rural

340

72221

DOLJ

DRĂNIC

Mediul rural

341

72276

DOLJ

FĂRCAŞ

Mediul rural

342

72383

DOLJ

CALICEA MARE

Mediul rural

343

72579

DOLJ

GĀNGIOVA

Mediul rural

344

72409

DOLJ

GHERCEŞTI

Mediul rural

345

74907

DOLJ

GHIDICI

Mediul rural

346

74915

DOLJ

GHINDENI

Mediul rural

347

72463

DOLJ

GIGHERA

Mediul rural

348

72533

DOLJ

GIURGIŢA

Mediul rural

349

72604

DOLJ

GOGOŞU

Mediul rural

 

350

72640

DOLJ

GOICEA

Mediul rural

351

72819

DOLJ

GRECEŞTI

Mediul rural

352

74923

DOLJ

ĪNTORSURA

Mediul rural

353

72953

DOLJ

LIPOVU

Mediul rural

354

72980

DOLJ

MĂCEŞU DE JOS

Mediul rural

355

73013

DOLJ

MĂCEŞU DE SUS

Mediul rural

356

73031

DOLJ

MAGLAVIT

Mediul rural

357

73317

DOLJ

MĀRŞANI

Mediul rural

358

73335

DOLJ

MOŢĂTEI

Mediul rural

359

73371

DOLJ

MURGAŞI

Mediul rural

360

73460

DOLJ

NEGOI

Mediul rural

361

73503

DOLJ

ORODEL

Mediul rural

362

73567

DOLJ

OSTROVENI

Mediul rural

363

73594

DOLJ

PERIŞOR

Mediul rural

364

73665

DOLJ

PISCU VECHI

Mediul rural

365

73709

DOLJ

PLENIŢA

Mediul rural

366

74931

DOLJ

PLEŞOI

Mediul rural

367

73852

DOLJ

RADOVAN

Mediul rural

368

73905

DOLJ

RAST

Mediul rural

369

74949

DOLJ

ROJIŞTE

Mediul rural

370

73996

DOLJ

SADOVA

Mediul rural

371

74028

DOLJ

SĂLCUŢA

Mediul rural

372

74073

DOLJ

SCĂEŞTI

Mediul rural

373

74108

DOLJ

SEACA DE CĀMP

Mediul rural

374

74135

DOLJ

SEACA DE PĂDURE

Mediul rural

375

74171

DOLJ

SECU

Mediul rural

376

74224

DOLJ

SILIŞTEA CRUCII

Mediul rural

377

74242

DOLJ

ŞOPOT

Mediul rural

378

74359

DOLJ

TERPEZIŢA

Mediul rural

379

74411

DOLJ

TESLUI

Mediul rural

380

74509

DOLJ

ŢUGLUI

Mediul rural

381

74536

DOLJ

UNIREA

Mediul rural

382

74554

DOLJ

URZICUŢA

Mediul rural

383

74581

DOLJ

VALEA STANCIULUI

Mediul rural

384

74732

DOLJ

VĀRTOP

Mediul rural

385

74616

DOLJ

VELA

Mediul rural

386

74705

DOLJ

VERBIŢA

Mediul rural

387

75542

GALAŢI

BĂLĂBĂNEŞTI

Mediul rural

388

75613

GALAŢI

BĂLĂŞEŞTI

Mediul rural

389

75668

GALAŢI

BALENI

Mediul rural

390

75686

GALAŢI

BĂNEASA

Mediul rural

391

75515

GALAŢI

BARCEA

Mediul rural

392

75338

GALAŢI

BEREŞTI

Mediul urban

393

75356

GALAŢI

BEREŞTI MERIA

Mediul rural

394

75766

GALAŢI

BRĂHĂŞEŞTI

Mediul rural

395

75819

GALAŢI

BUCIUMENI

Mediul rural

396

75864

GALAŢI

CAVADINEŞTI

Mediul rural

397

75917

GALAŢI

CERŢEŞTI

Mediul rural

398

76004

GALAŢI

CORNI

Mediul rural

399

76111

GALAŢI

COSTACHE NEGRI

Mediul rural

 

400

76175

GALAŢI

DRĂGUŞENI

Mediul rural

401

76406

GALAŢI

GHIDIGENI

Mediul rural

402

76497

GALAŢI

GOHOR

Mediul rural

403

76558

GALAŢI

GRIVIŢA

Mediul rural

404

76601

GALAŢI

IVEŞTI

Mediul rural

405

76638

GALAŢI

JORĂŞTI

Mediul rural

406

76745

GALAŢI

MOVILENI

Mediul rural

407

75258

GALAŢI

MUNTENI

Mediul rural

408

76763

GALAŢI

NĂMOLOASA

Mediul rural

409

77579

GALAŢI

NEGRILEŞTI

Mediul rural

410

76807

GALAŢI

NICOREŞTI

Mediul rural

411

76932

GALAŢI

OANCEA

Mediul rural

412

77587

GALAŢI

POIANA

Mediul rural

413

77028

GALAŢI

PRIPONEŞTI

Mediul rural

414

77561

GALAŢI

RĂDEŞTI

Mediul rural

415

77126

GALAŢI

SCĀNTEIEŞTI

Mediul rural

416

77260

GALAŢI

SMULŢI

Mediul rural

417

77288

GALAŢI

SUCEVENI

Mediul rural

418

77475

GALAŢI

VALEA MĂRULUI

Mediul rural

419

77509

GALAŢI

VĀRLEZI

Mediul rural

420

77536

GALAŢI

VLĂDEŞTI

Mediul rural

421

101519

GIURGIU

BULBUCATA

Mediul rural

422

101984

GIURGIU

CLEJANI

Mediul rural

423

103087

GIURGIU

GĂIŞENI

Mediul rural

424

103194

GIURGIU

GĂUJANI

Mediul rural

425

103309

GIURGIU

GOGOŞARI

Mediul rural

426

103372

GIURGIU

GOSTINARI

Mediul rural

427

103899

GIURGIU

IZVOARELE

Mediul rural

428

104047

GIURGIU

LETCA NOUĂ

Mediul rural

429

104225

GIURGIU

MĀRŞA

Mediul rural

430

104788

GIURGIU

RĂSUCENI

Mediul rural

431

104975

GIURGIU

SCHITU

Mediul rural

432

105106

GIURGIU

SINGURENI

Mediul rural

433

105348

GIURGIU

STOENEŞTI

Mediul rural

434

154709

GIURGIU

TOPORU

Mediul rural

435

105874

GIURGIU

VĂRĂŞTI

Mediul rural

436

105909

GIURGIU

VEDEA

Mediul rural

437

78472

GORJ

ALBENI

Mediul rural

438

79736

GORJ

CĀLNIC

Mediul rural

439

80506

GORJ

HUREZANI

Mediul rural

440

81380

GORJ

POLOVRAGI

Mediul rural

441

81497

GORJ

ROŞIA DE AMARADIA

Mediul rural

442

83785

HARGHITA

ATID

Mediul rural

443

83847

HARGHITA

AVRAMEŞTI

Mediul rural

444

84175

HARGHITA

CORUND

Mediul rural

445

86446

HARGHITA

COZMENI

Mediul rural

446

84380

HARGHITA

DĀRJIU

Mediul rural

447

84923

HARGHITA

MĂRTINIŞ

Mediul rural

448

85243

HARGHITA

OCLAND

Mediul rural

449

85289

HARGHITA

PLĂIEŞII DE JOS

Mediul rural

 

450

85341

HARGHITA

PRAID

Mediul rural

451

85467

HARGHITA

SĂCEL

Mediul rural

452

85788

HARGHITA

SĀNMARTIN

Mediul rural

453

86501

HARGHITA

SATU MARE

Mediul rural

454

85582

HARGHITA

SECUIENI

Mediul rural

455

85984

HARGHITA

SIMONEŞTI

Mediul rural

456

86222

HARGHITA

ULIEŞ

Mediul rural

457

88216

HUNEDOARA

BĂTRĀNA

Mediul rural

458

89151

HUNEDOARA

CERBĂL

Mediul rural

459

90066

HUNEDOARA

LELESE

Mediul rural

460

90119

HUNEDOARA

LUNCA CERNII DE JOS

Mediul rural

461

92872

IALOMIŢA

ANDRĂŞEŞTI

Mediul rural

462

100923

IALOMIŢA

AXINTELE

Mediul rural

463

92907

IALOMIŢA

BALACIU

Mediul rural

464

180064

IALOMIŢA

BĂRBULEŞTI

Mediul rural

465

101056

IALOMIŢA

BĂRCĂNEŞTI

Mediul rural

466

179784

IALOMIŢA

BORĂNEŞTI

Mediul rural

467

93067

IALOMIŢA

CĂZĂNEŞTI

Mediul urban

468

100709

IALOMIŢA

CIOCĀRLIA

Mediul rural

469

93209

IALOMIŢA

COCORA

Mediul rural

470

180046

IALOMIŢA

GURA IALOMIŢEI

Mediul rural

471

103862

IALOMIŢA

ION ROATĂ

Mediul rural

472

94045

IALOMIŢA

MILOŞEŞTI

Mediul rural

473

94269

IALOMIŢA

REVIGA

Mediul rural

474

943300

IALOMIŢA

SĂLCIOARA

Mediul rural

475

180019

IALOMIŢA

SĂRĂŢENI

Mediul rural

476

179702

IALOMIŢA

TRAIAN

Mediul rural

477

94688

IALOMIŢA

VALEA CIORII

Mediul rural

478

105794

IALOMIŢA

VALEA MĂCRIŞULUI

Mediul rural

479

94795

IALOMIŢA

VLĂDENI

Mediul rural

480

104421

ILFOV

NUCI

Mediul rural

481

107001

MARAMUREŞ

ARDUSAT

Mediul rural

482

179846

MARAMUREŞ

COLTĂU

Mediul rural

483

107868

MARAMUREŞ

COROIENI

Mediul rural

484

108473

MARAMUREŞ

POIENILE DE SUB MUNTE

Mediul rural

485

109265

MARAMUREŞ

ULMENI

Mediul urban

486

109354

MARAMUREŞ

VALEA CHIOARULUI

Mediul rural

487

110571

MEHEDINŢI

BĀCLEŞ

Mediul rural

488

110535

MEHEDINŢI

BĂLĂCIŢA

Mediul rural

489

110456

MEHEDINŢI

BALTA

Mediul rural

490

110688

MEHEDINŢI

BĀLVANEŞTI

Mediul rural

491

114060

MEHEDINŢI

BRANIŞTEA

Mediul rural

492

110740

MEHEDINŢI

BREZNIŢA-MOTRU

Mediul rural

493

111006

MEHEDINŢI

BUTOIEŞTI

Mediul rural

494

111097

MEHEDINŢI

CAZANEŞTI

Mediul rural

495

111275

MEHEDINŢI

CORCOVA

Mediul rural

496

111417

MEHEDINŢI

CORLĂŢEL

Mediul rural

497

111444

MEHEDINŢI

CUJMIR

Mediul rural

498

111550

MEHEDINŢI

DĀRVARI

Mediul rural

499

111480

MEHEDINŢI

DEVESEL

Mediul rural

 

500

111587

MEHEDINŢI

DUMBRAVA

Mediul rural

501

112245

MEHEDINŢI

EŞELNIŢA

Mediul rural

502

111783

MEHEDINŢI

GĀRLA MARE

Mediul rural

503

111818

MEHEDINŢI

GODEANU

Mediul rural

504

111863

MEHEDINŢI

GOGOŞU

Mediul rural

505

111916

MEHEDINŢI

GRECI

Mediul rural

506

111989

MEHEDINŢI

GROZEŞTI

Mediul rural

507

112030

MEHEDINŢI

GRUIA

Mediul rural

508

112076

MEHEDINŢI

HINOVA

Mediul rural

509

112129

MEHEDINŢI

HUSNICIOARA

Mediul rural

510

112263

MEHEDINŢI

ILOVĂŢ

Mediul rural

511

112548

MEHEDINŢI

JIANA

Mediul rural

512

112600

MEHEDINŢI

LIVEZILE

Mediul rural

513

110027

MEHEDINŢI

OBĀRŞIA-CLOŞANI

Mediul rural

514

112744

MEHEDINŢI

OBĀRŞIA DE CĀMP

Mediul rural

515

112771

MEHEDINŢI

OPRIŞOR

Mediul rural

516

112806

MEHEDINŢI

PADINA

Mediul rural

517

112879

MEHEDINŢI

PĂTULELE

Mediul rural

518

113153

MEHEDINŢI

POROINA MARE

Mediul rural

519

113233

MEHEDINŢI

PRUNIŞOR

Mediul rural

520

113395

MEHEDINŢI

PUNGHINA

Mediul rural

521

113466

MEHEDINŢI

ROGOVA

Mediul rural

522

113493

MEHEDINŢI

SALCIA

Mediul rural

523

113698

MEHEDINŢI

ŞOVARNA

Mediul rural

524

113518

MEHEDINŢI

STĀNGĂCEAUA

Mediul rural

525

113732

MEHEDINŢI

TĀMNA

Mediul rural

526

113849

MEHEDINŢI

VĀNĂTORI

Mediul rural

527

113894

MEHEDINŢI

VĀNJULEŢ

Mediul rural

528

113929

MEHEDINŢI

VLĂDAIA

Mediul rural

529

113974

MEHEDINŢI

VOLOIAC

Mediul rural

530

114079

MEHEDINŢI

VRATA

Mediul rural

531

115183

MUREŞ

APOLD

Mediul rural

532

115575

MUREŞ

BAGACIU

Mediul rural

533

115307

MUREŞ

BAHNEA

Mediul rural

534

115389

MUREŞ

BAND

Mediul rural

535

115708

MUREŞ

BEICA DE JOS

Mediul rural

536

115771

MUREŞ

BICHIŞ

Mediul rural

537

116171

MUREŞ

COROISĀNMĂRTIN

Mediul rural

538

116288

MUREŞ

CRĂCIUNEŞTI

Mediul rural

539

116796

MUREŞ

FĀNTĀNELE

Mediul rural

540

116723

MUREŞ

FĂRĂGĂU

Mediul rural

541

117113

MUREŞ

GLODENI

Mediul rural

542

117275

MUREŞ

GREBENIŞU DE CĀMPIE

Mediul rural

543

118094

MUREŞ

MĂGHERANI

Mediul rural

544

118209

MUREŞ

MICA

Mediul rural

545

118469

MUREŞ

NADEŞ

Mediul rural

546

118575

MUREŞ

OGRA

Mediul rural

547

118753

MUREŞ

PĂSĂRENI

Mediul rural

548

118799

MUREŞ

PETELEA

Mediul rural

549

118824

MUREŞ

POGĂCEAUA

Mediul rural

 

550

118995

MUREŞ

RĀCIU

Mediul rural

551

119386

MUREŞ

SĀNGER

Mediul rural

552

120496

MUREŞ

SĂRĂŢENI

Mediul rural

553

119206

MUREŞ

SASCHIZ

Mediul rural

554

119750

MUREŞ

ŞĂULIA

Mediul rural

555

119661

MUREŞ

SUPLAC

Mediul rural

556

119858

MUREŞ

TĂURENI

Mediul rural

557

120254

MUREŞ

VĀNĂTORI

Mediul rural

558

120076

MUREŞ

VĂRGATA

Mediul rural

559

120218

MUREŞ

VIIŞOARA

Mediul rural

560

120316

MUREŞ

VOIVODENI

Mediul rural

561

120343

MUREŞ

ZAGĂR

Mediul rural

562

121153

NEAMŢ

BAHNA

Mediul rural

563

121386

NEAMŢ

BIRA

Mediul rural

564

125178

NEAMŢ

BOGHICEA

Mediul rural

565

121876

NEAMŢ

BOZIENI

Mediul rural

566

122061

NEAMŢ

CĀNDEŞTI

Mediul rural

567

122187

NEAMŢ

CRĂCĂOANI

Mediul rural

568

122392

NEAMŢ

DRAGOMIREŞTI

Mediul rural

569

122463

NEAMŢ

DULCEŞTI

Mediul rural

570

122613

NEAMŢ

FĂUREI

Mediul rural

571

123013

NEAMŢ

ICUŞEŞTI

Mediul rural

572

123175

NEAMŢ

MĂRGINENI

Mediul rural

573

123255

NEAMŢ

ONICENI

Mediul rural

574

125141

NEAMŢ

PĀNCEŞTI

Mediul rural

575

123709

NEAMŢ

POIENARI

Mediul rural

576

124331

NEAMŢ

STĂNIŢA

Mediul rural

577

124885

NEAMŢ

VALEA URSULUI

Mediul rural

578

125123

NEAMŢ

VĂLENI

Mediul rural

579

125659

OLT

BĂBICIU

Mediul rural

580

130295

OLT

CĂLUI

Mediul rural

581

126326

OLT

CORBU

Mediul rural

582

126380

OLT

COTEANA

Mediul rural

583

126585

OLT

DĂNEASA

Mediul rural

584

126674

OLT

DOBREŢU

Mediul rural

585

126825

OLT

DOBRUN

Mediul rural

586

126905

OLT

FĂGEŢELU

Mediul rural

587

130311

OLT

GHIMPEŢENI

Mediul rural

588

127126

OLT

GIUVĂRĂŞTI

Mediul rural

589

127171

OLT

GRĂDINARI

Mediul rural

590

130339

OLT

GURA PADINII

Mediul rural

591

127288

OLT

IANCU JIANU

Mediul rural

592

130348

OLT

IPOTEŞTI

Mediul rural

593

127386

OLT

IZVOARELE

Mediul rural

594

127411

OLT

LELEASCA

Mediul rural

595

127493

OLT

MĂRUNŢEI

Mediul rural

596

127536

OLT

MIHĂEŞTI

Mediul rural

597

127689

OLT

MOVILENI

Mediul rural

598

127750

OLT

OBĂRŞIA

Mediul rural

599

127812

OLT

OBOGA

Mediul rural

 

600

127858

OLT

OPORELU

Mediul rural

601

127901

OLT

OPTAŞI-MĂGURA

Mediul rural

602

127938

OLT

ORLEA

Mediul rural

603

130357

OLT

OSICA DE JOS

Mediul rural

604

128178

OLT

PĀRŞCOVENI

Mediul rural

605

128221

OLT

PLEŞOIU

Mediul rural

606

128301

OLT

POBORU

Mediul rural

607

128472

OLT

RADOMIREŞTI

Mediul rural

608

128882

OLT

SĀMBUREŞTI-

Mediul rural

609

128864

OLT

SEACA

Mediul rural

610

128962

OLT

SPINENI

Mediul rural

611

129040

OLT

SPRĀNCENATA

Mediul rural

612

129282

OLT

ŞTEFAN CEL MARE

Mediul rural

613

129095

OLT

STOENEŞTI

Mediul rural

614

129317

OLT

TĂTULEŞTI

Mediul rural

615

129503

OLT