MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 1029/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1029         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 decembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

952. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului īn limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.217. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru

 

3.169. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzānd indicativele de referinţă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 794

din 15 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Curtea de Apel Bucureşti īn Dosarul nr. 6.415/2/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.677D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal īndeplinită.

3. Avānd cuvāntul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, arătānd, īn esenţă, că acestea contravin prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4), art. 16, art. 124 şi art. 126 din Constituţie. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, susţine că aceasta este inadmisibilă, īntrucāt nu are legătură cu soluţionarea cauzei īn care a fost invocată.

CURTEA,

avānd īn vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

4. Prin īncheierea din 28 octombrie 2016, pronunţată īn Dosarul nr. 6.415/2/2016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016. Excepţia a fost ridicată de reclamanta Curtea de Apel Bucureşti, īntr-o cauză avānd ca obiect soluţionarea cererii de obligare a pārātului Ministerul Justiţiei să emită ordinele de īncadrare pentru fiecare dintre cei 965 de judecători aflaţi īn circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, cu luarea īn considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei de īncadrare pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, care să includă majorările de 2,5 şi 11 %, acordate prin hotărāri judecătoreşti definitive, şi aflate īn plată īncă din anul 2015, īn baza ordinelor de salarizare nr. 1.561, 1.562 şi 1.563 din data de 7 mai 2015, emise de ministrul justiţiei.

5. Īn motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, īn esenţă, că, īn fapt, judecătorii sunt salarizaţi īn baza Legii-cadru nr. 284/2010. Reglementarea succesivă şi necorelată din domeniul salarizării a condus īn timp la diferenţe salariale ce au determinat legiuitorul să intervină pentru īnlăturarea inechităţilor. Īn acest scop, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care s-a urmărit evitarea discriminărilor salariale īntre titularii funcţiilor publice salarizate potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu consecinţa egalizării, la nivelul cel mai īnalt īn plată, a drepturilor salariale ale persoanelor aflate īn situaţii similare īn cadrul aceluiaşi ordonator de credite. Astfel, prin art. 31 alin. (1) din această ordonanţă de urgenţă, s-a stabilit c㠄Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), īncepānd cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de īncadrare mai mic decāt cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă īşi desfăşoară activitatea īn aceleaşi condiţii

6. Autoarea excepţiei susţine că intenţia de īnlăturare a inechităţilor (deci şi recunoaşterea lor) rezultă din Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, prin care se reţine c㠄īn sectorul public sunt o serie de disfuncţionalităţi, cum ar fi: niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitānd aceeaşi funcţie şi aceleaşi atribuţii, īn cadrul aceleiaşi instituţii ori īn instituţii de acelaşi fel din cadrul unui sector; salarii egale pentru persoane exercitānd aceeaşi funcţie şi aceleaşi atribuţii, dar cu vechime īn muncă diferită”. Drept urmare, activitatea de egalizare a veniturilor la nivelul fiecărui ordonator principal de credite ar fi trebuit să presupună stabilirea celei mai ridicate indemnizaţii, īn funcţie de gradul profesional - judecătorie, tribunal, curte de apel, cu luarea īn considerare a hotărārilor judecătoreşti prin care a fost stabilit cuantumul indemnizaţiilor, şi aducerea tuturor la nivelul cel mai mare. Īnsă, procedānd la adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, Guvernul a hotărāt să menţină inechităţile, deoarece persoanele care au obţinut anterior recunoaşterea unor indemnizaţii mărite prin hotărāre judecătorească definitivă beneficiază, īn continuare, de venituri mai mari decāt colegii lor aflaţi īn situaţii similare, dar care nu au apelat la justiţie, contrar scopului legislaţiei de a egaliza veniturile la muncă egală, scop care a fost, astfel, intenţionat deturnat. Drept urmare, īn rāndul judecătorilor din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti se regăsesc următoarele situaţii faptice, generatoare de inechităţi, respectiv sunt judecători īncadraţi cu o indemnizaţie majorată cu 18%, stabilită prin hotărāri judecătoreşti īn baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007, pentru care Ministerul Justiţiei a emis ordine de salarizare corespunzătoare, precum şi o majoritate care beneficiază de o īncadrare diferită, lipsiţi de indemnizaţia majorată cu 18%, īn condiţiile īn care desfăşoară aceeaşi activitate.

7. Cu privire la īncălcarea art. 16 din Constituţie, autoarea excepţiei susţine că, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, Guvernul a consacrat legislativ discriminarea şi a supus, asumat, unui tratament juridic diferit, judecători aflaţi īn situaţii profesionale identice, respectiv i-a pus īn situaţie de inferioritate pe judecătorii care nu obţinuseră, īnainte de adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, o hotărāre judecătorească prin care Ministerul Justiţiei să fie obligat să includă īn indemnizaţia lor indexările prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, faţă de cei care au recunoscute astfel de drepturi, generānd o diferenţă salarială de 18%. Invocă īn acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul egalităţii īn faţa legii, şi anume Decizia nr. 192 din 31 martie 2005.

8. Referitor la īncălcarea art. 1 alin. (3) şi (4), art. 124 şi art. 126 din Constituţie, autoarea excepţiei susţine că jurisprudenţa Curţii Constituţionale este constantă īn a recunoaşte importanţa hotărārilor judecătoreşti īn activitatea de īnfăptuire a actului de justiţie, implicit din perspectiva luării deciziei asupra incidenţei unor texte de lege. Īn acest sens, invocă Decizia nr. 1.017 din 7 iulie 2009 şi Decizia nr. 460 din 13 noiembrie 2013. Hotărārile judecătoreşti excluse de executiv, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, au interpretat şi aplicat acte normative cu caracter general din domeniul salarizării. Excluderea expresă, din sfera legalităţii, a hotărārilor judecătoreşti, a căror autoritate de lucru judecat determină prezumţia că dezlegarea problemei de drept izvorăşte din normele legale, şi a căror forţă executorie derivă tot din lege, este de natură a afecta un principiu fundamental al statului de drept, respectiv principiul separaţiei puterilor īn stat. Interpretarea restrictivă a noţiunii de „drepturi salariale prevăzute īn acte normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” cu excluderea drepturilor recunoscute prin hotărāri judecătoreşti, conduce la ignorarea din ordinea juridică a situaţiilor īn care legea, cu aplicabilitate generală, a fost aplicată īn favoarea unor persoane, prin hotărāri judecătoreşti, cu atāt mai mult cu cāt acestea au fost date īn aplicarea unor legi cu aplicabilitate generală. Aceste hotărāri se deosebesc de ipotezele īn care, tot prin hotărāre judecătorească, ar fi fost recunoscute anumite drepturi īn baza unor situaţii de fapt particulare, cum ar fi sporul de doctorat, fără aplicabilitate generală. Eliminarea inechităţilor rezultate din acte normative nu se poate realiza printr-o restrāngere precum cea operată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, respectiv prin excluderea din ordinea juridică a situaţiilor īn care aceleaşi acte normative au fost interpretate şi aplicate prin hotărāri judecătoreşti ce continuă să producă efecte asupra indemnizaţiilor „aflate īn plată”.

9. Prin urmare, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază, īn esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate este īntemeiată, dispoziţiile de lege criticate contravenind art. 1 alin. (3) şi (4), art. 16, art. 124 şi art. 126 din Constituţie.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Uniunea Naţională a Judecătorilor din Romānia (la data de 5 decembrie 2016), inspectori judiciari din cadrul Inspecţiei Judiciare (la data de 9 decembrie 2016) şi Consiliul Superior al Magistraturii (la data de 14 decembrie 2016) au depus la dosar puncte de vedere Amicus curiae”, īn sensul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, documentele „Amicus curiae” transmise la dosar, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat īn dispozitivul īncheierii de sesizare, īl constituie prevederile art. 3 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 673 din 31 august 2016. Īn realitate, aşa cum reiese din notele autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, obiect al excepţiei īl constituie art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, avānd următorul cuprins:

„(V) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute īn aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent īn Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) īn aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau īn considerare numai drepturile salariate prevăzute īn actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti.

(13) īn aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se īnţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. Īn căzui instituţiilor sau autorităţilor publice aflate īn subordinea aceluiaşi ordonator de credite, avānd acelaşi scop, īndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare se va stabili la nivelul maxim aflat īn plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.

(14) Pentru personalul didactic de predare din īnvăţămāntul superior/universitar nivelul salariului de bază similar īn plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte cu respectarea criteriilor care s-au avut īn vedere la acordarea salariului de īncadrare īntre minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia celei pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut īn domeniul pentru care īşi desfăşoară activitatea.”

15. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (4) privind statul de drept şi principiul separaţiei şi echilibrului puterilor īn stat, art. 16 privind egalitatea īn drepturi, art. 124 privind īnfăptuirea justiţiei şi art. 126 privind instanţele judecătoreşti.

16. Analizānd cadrul legislativ al sistemului de salarizare al personalului plătit din fonduri publice. Curtea reţine că. Īn prezent, există diferenţe de salarizare īntre magistraţii din cadrul aceleiaşi instanţe de judecată/parchet, cu aceiaşi grad, gradaţie, vechime īn muncă şi īn specialitate, diferenţe provenite şi din faptul că o parte dintre magistraţi obţinuseră hotărāri judecătoreşti definitive şi irevocabile (īn temeiul Codului de procedură civilă din 1865) sau definitive (īn temeiul Codului de procedură civilă) prin care se includeau majorările de 2%, 5% şi 11% īn indemnizaţia de īncadrare, iar alţi magistraţi nu obţinuseră asemenea hotărāri judecătoreşti. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda īn anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază īn sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată īn Monitorul Oficial a Romāniei, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007, salariile de bază se majorau după cum urmează: a) cu 5% īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2% īncepānd cu data de 1 aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 11% īncepānd cu data de 1 octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007. Īn condiţiile īn care aceste drepturi nu s-au acordat şi magistraţilor, aceste majorări (indexări) ale indemnizaţiilor, precum şi alte majorări (indexări) prevăzute de alte acte normative (cum ar fi Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006 ) au fost recunoscute de instanţele judecătoreşti şi magistraţilor şi personalului asimilat, īn baza Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

17. Aşadar, Curtea reţine că. la momentul pronunţării prezentei decizii, există magistraţi şi personal asimilat care beneficiază de hotărāri judecătoreşti prin care li s-a stabilit dreptul de a avea inclus īn indemnizaţie cei 18% stabiliţi prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, iar ordonatorul de credite a emis ordine de salarizare corespunzătoare īn acest sens, magistraţi şi personal asimilat care beneficiază de hotărāri judecătoreşti prin care li s-a stabilit dreptul de a avea inclus īn indemnizaţie cei 18% stabiliţi prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, iar ordonatorul de credite nu a emis ordine de salarizare corespunzătoare īn acest sens şi magistraţi şi personal asimilat care nu beneficiază de hotărāri judecătoreşti prin care li s-a stabilit dreptul de a avea inclus īn indemnizaţie cei 18%, stabiliţi prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007.

18. Ţinānd cont de toate inechităţile constatate īn sistemul de salarizare a personalului bugetar, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ce stabileşte salarizarea īn anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice, legiuitorul a dorit īnlăturarea inechităţilor din sistemul de salarizare al personalului bugetar. Aşa cum rezultă din nota de fundamentare şi din preambulul acestui act normativ, raţiunea principală a adoptării sale, a fost eliminarea „inechităţilor īn materie de salarizare īn raport cu nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate” şi a „discrepanţelor rezultate din neaplicarea īn integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010”. Astfel, prin art. 31 alin. (1), introdus īn Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, s-a prevăzut c㠄[...] īncepānd cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de īncadrare mai mic decāt cei stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau Pi specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă īşi desfăşoară activitatea īn aceleaşi condiţii”.

19. Curtea constată, īnsă, că, ulterior adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 673 din 31 august 2016, prin care a modificat art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, acesta dobāndind următorul conţinut: „[...] īncepānd cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de īncadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decāt cel stabilit īn plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă. gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă īşi desfăşoară activitatea īn aceleaşi condiţii.” De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 a completat art. 31, cu patru noi alineate, alineatele (11)-(14), care formează obiect al prezentei excepţii de neconstituţionalitate. Īn preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, se precizează că aceasta a fost emis㠄ţinānd seama că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau īn considerare doar drepturile salariale prevăzute īn actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, īntrucāt personalul plătit din fonduri publice beneficiază de drepturile salariale prevăzute de actele normative privind salarizarea, fără a putea pretinde, īn lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărārile judecătoreşti pronunţate īn soluţionarea unor litigii şi cane produc doar efecte relative neputānd fi avute īn vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare; īn lipsa unui temei legal expres, hotărārile judecătoreşti nu pot fi aplicate īn mod generalizat, iar drepturile salariale recunoscute prin acestea profită exclusiv persoanelor care au avut calitatea de parte īn proces, dāndu-se astfel eficienţă autorităţii de lucru judecat şi obligativităţii hotărārilor judecătoreşti” şi, de asemenea, „avānd īn vedere faptul că la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau īn considerare doar drepturile salariate prevăzute īn actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a putea pretinde, īn lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărārile judecătoreşti pronunţate īn soluţionarea unor litigii şi care produc doar efecte relative (inter partes) nu pot fi avute īn vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare”..

20. Examinānd excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015, Curtea constată că acestea se referă la salarizarea personalului didactic de predare din īnvăţămāntul superior/universitar. Or, cauza īn cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate are ca obiect soluţionarea acţiunii de contencios administrativ, prin care reclamanta Curtea de Apel Bucureşti a chemat īn judecată pārātul Ministerul Justiţiei, solicitānd obligarea acestuia să emită ordinele de īncadrare pentru fiecare dintre cei 965 de judecători aflaţi īn circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti cu luarea īn considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei de īncadrare pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate. Astfel, ţinānd cont de prevederile art. 29 alin. (1) teza finală din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin, (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu are legătură cu soluţionarea cauzei īn cadrul căreia a fost invocată, urmānd a fi respinsă ca inadmisibilă.

21. Examinānd excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, Curtea reţine că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 (care se aplică īntregului personal bugetar, inclusiv magistraţilor), s-au eliminat şi diferenţele provenite din faptul că o parte dintre magistraţii şi personalul asimilat, īncadraţi īn aceeaşi funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate au obţinut hotărāri judecătoreşti definitive şi irevocabile (īn temeiul Codului de procedură civilă din 1865) sau definitive (īn temeiul Codului de procedură civilă), prin care le-au fost recunoscute majorări salariale, īn timp ce alţii nu obţinuseră asemenea hotărāri judecătoreşti. Astfel, urmarea intrării īn vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 este aceea că, pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, indemnizaţia de īncadrare a magistraţilor şi a personalului asimilat este aceeaşi, stabilită la nivel maxim. De altfel, chiar īnainte de intrarea īn vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, prin art. 1 alin (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2015, precum şi alte măsuri īn domeniul cheltuielilor publice, introdus prin legea sa de aprobare, Legea nr. 71/2015, s-a prevăzut aceeaşi soluţie legislativă, a egalizării indemnizaţiilor la nivel maxim.

22. Aşadar, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, īncepānd cu luna august 2016, pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, salariul de bază sau indemnizaţia de īncadrare urma să fie acelaşi, respectiv aceeaşi, stabilită la nivel maxim, nefiind permis ca, spre exemplu, doi judecători de acelaşi grad, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate şi aceleaşi studii, să aibă indemnizaţii de īncadrare diferite. Īnsă, prin dispoziţiile de lege criticate, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, legiuitorul a stabilit că, la calculul nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice, nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti.

23. Īn acest context, prin raportare la art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor īn stat, art. 124 privind īnfăptuirea justiţiei şi art. 126 privind instanţele judecătoreşti, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că hotărārile judecătoreşti excluse de executiv, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, au interpretat şi aplicat acte normative cu caracter general din domeniul salarizării. Excluderea expresă, din sfera legalităţii, a hotărārilor judecătoreşti - a căror autoritate de lucru judecat determină prezumţia că dezlegarea problemei de drept izvorăşte din normele legale, şi a căror forţă executorie derivă tot din lege - este de natură a afecta un principiu fundamental al statului de drept, respectiv principul separaţiei puterilor īn stat.

24. Cu privire la aceste susţineri, Curtea reţine că, īn jurisprudenţa sa referitoare la art. 124 şi art. 126 din Constituţie şi la efectele hotărārilor judecătoreşti, a stabilit, c㠄īnfăptuirea justiţiei, īn numele legii, are semnificaţia că actul de justiţie izvorăşte din normele legale, iar forţa lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărārea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluţionarea unui conflict de drepturi sau interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice şi de eficientizare a normelor de drept substanţial. Datorită acestui fapt, hotărārea judecătorească - desemnānd tocmai rezultatul activităţii judiciare - reprezintă, fără īndoială, cel mai important act al justiţiei. Hotărārea judecătorească, avānd autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de securitate juridică, părţile avānd obligaţia să se supună efectelor obligatorii ale actului jurisdicţional, fără posibilitatea de a mai pune īn discuţie ceea ce s-a stabilit deja pe calea judecăţii. Prin urmare, hotărārea judecătorească definitivă şi irevocabilă se situează Īn sfera actelor de autoritate publică, fiind īnvestită cu o eficienţă specifică de către ordinea normativă constituţională. Pe de altă parte, un efect intrinsec al hotărārii judecătoreşti īl constituie forţa executorie a acesteia, care trebuie respectată şi executată atāt de către cetăţeni, cāt şi de autorităţile publice. Or, a lipsi o hotărāre definitivă şi irevocabilă de caracterul ei executoriu reprezintă o īncălcare a ordinii juridice a statului de drept şi o obstrucţionare a bunei funcţionări a justiţiei” (a se vedea īn acest sens Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea i, nr. 68 din 27 ianuarie 2015, paragraful 20, Decizia nr. 972 din 21 noiembrie 2012, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2012, şi Decizia nr. 460 din 13 noiembrie 2013, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 762 din 9 decembrie 2013). De asemenea, prin Decizia nr. 460 din 13 noiembrie 2013, precitată, Curtea a stabilit c㠄sensul art. 124 alin. (1) din Constituţie este acela că organele care īnfăptuiesc justiţia şi care, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, sunt instanţe judecătoreşti trebuie să respecte legea, de drept material sau procesual, aceasta fiind cea care determină comportamentul persoanelor fizice şi juridice īn sfera publică şi īn circuitul civil. Dispoziţia constituţională consacri principiul legalităţii actului de justiţie” şi trebuie corelată cu prevederea art. 16 alin. (2) din Constituţie, potrivit căreia „Nimeni nu este mai presus de lege”, şi cu cea a art. 124 alin. (3) din Constituţie, care prevede alte două principii constituţionale: independenţa judecătorului şi supunerea lui numai legii.

25. Curtea constată că, potrivit art. 31 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, la stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice, se iau īn considerare numai drepturile salariale prevăzute īn actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti. Aşadar, norma criticată stabileşte, īn mod indirect, că nu sunt recunoscute hotărāri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Astfel, chiar dacă o parte dintre magistraţii care beneficiază de aceste hotărāri judecătoreşti au deja īn plată majorarea indemnizaţiei de īncadrare, faptul că textul criticat prevede că, la stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice, nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti conduce la concluzia că, deşi o parte dintre magistraţi şi din personalul asimilat au obţinut majorarea indemnizaţiei de īncadrare, aceasta nu este recunoscută la stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare.

26. Curtea reţine că hotărārea judecătorească, chiar dacă are efecte inter partes, interpretează norme de lege cu aplicabilitate generală. Īn procesul de aplicare a legii, scopul interpretării unei norme juridice constă īn a stabili care este sfera situaţiilor de fapt concrete, la care norma juridică respectivă se referă, şi īn a se asigura astfel corecta aplicare a acelei norme, interpretarea fiind necesară pentru a clarifica şi a limpezi sensul exact al normei, şi pentru a defini, cu toată precizia, voinţa legiuitorului. Or, Curtea constată că hotărārile judecătoreşti prin care s-a recunoscut majorarea indemnizaţiei de īncadrare, cum sunt cele prin care s-au stabilit majorările de 2%, 5% şi respectiv 11% acordate magistraţilor şi personalului asimilat, au aplicabilitate generală şi se deosebesc de ipotezele īn care, tot prin hotărāre judecătorească, ar fi fost recunoscute anumite drepturi īn baza unor situaţii de fapt particulare, fără aplicabilitate generală (cum ar fi, spre exemplu, ipoteza īn care o persoană a avut recunoscut sporul de doctorat).

27. Īntrucāt hotărārile judecătoreşti invocate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate se referă la majorarea indemnizaţiilor de īncadrare, vizānd, de fapt, şi īntreaga Familie ocupaţională a „Justiţiei”, aceste majorări salariale trebuie avute īn vedere la stabilirea nivelului maxim de salarizare corespunzător fiecărei funcţii, grad, treaptă, gradaţie, vechime īn muncă şi īn specialitate. Īnsă, dispoziţiile de lege criticate exclud recunoaşterea drepturilor stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti, fără a le lua īn calcul la stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul autorităţii publice. Or, aplicānd considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa constituţională precitată, Curtea constată că excluderea majorărilor salariale stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti, de la calculul nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul autorităţii publice, afectează art. 124 şi art. 126 din Constituţie.

28. De asemenea, dispoziţiile art. 31 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, afectează principiul fundamental al separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - īn cadrul democraţiei constituţionale, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, deoarece, printr-un act normativ emis de Guvern, ca legiuitor delegat potrivit art. 115 alin. (4)-(6) din Constituţie, se consacră, pe cale legislativă, nerecunoaşterea hotărārilor judecătoreşti definitive, respectiv definitive şi irevocabile, emise de puterea judecătorească.

29. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 16 din Constituţie, Curtea reţine că, aşa cum a statuat īn mod constant īn jurisprudenţa sa, principiul constituţional al egalităţii īn faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, īn funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite (a se vedea Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Or, din moment ce situaţia juridică a personalului bugetar de acelaşi grad, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate şi aceleaşi studii este identică, atunci şi tratamentul juridic aplicabil - salariul de bază/indemnizaţia de īncadrare-trebuie să fie acelaşi, nefiind permis, spre exemplu, ca magistraţi de acelaşi grad, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate şi aceleaşi studii, să aibă indemnizaţii de īncadrare diferite.

30. Prin urmare, Curtea constată că dispoziţiile art. 31 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, contravin principiului egalităţii īn faţa legii, consacrat prin art. 16 din Constituţie, deoarece stabilesc că persoanele aflate īn situaţii profesionale identice, dar care nu au obţinut hotărāri judecătoreşti prin care să li se fi recunoscut majorări salariale, au indemnizaţii de īncadrare diferite (mai mici) faţă de cei cărora li s-au recunoscut astfel de drepturi salariale, prin hotărāri judecătoreşti, generānd diferenţe īn stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare. Or, tratamentul juridic diferit instituit de legiuitor nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă. De altfel, dispoziţiile de lege criticate lipsesc de sens şi, practic, anulează voinţa legiuitorului şi raţiunea esenţială a ©dictării actului normativ respectiv, astfel cum sunt precizate īn Preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, anume acelea de a egaliza veniturile personalului bugetar cu aceeaşi funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, prin raportate la nivelul maxim, şi de a elimina inechităţile existente. Aşadar, dispoziţiile art. 31 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, generează inegalităţi īn ceea ce priveşte calculul indemnizaţiei/salariului de bază al magistraţilor, respectiv personalului asimilat, cu acelaşi grad, gradaţie, condiţii de vechime şi de studii, şi, prin urmare, contravin art. 16 din Constituţie.

31. Astfel, Curtea constată că, pentru respectarea principiului constituţional al egalităţii īn faţa legii, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, corespunzător fiecărei funcţii, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, trebuie să includă majorările (indexările) stabilite prin hotărāri judecătoreşti şi să fie acelaşi pentru tot personalul salarizat potrivit dispoziţiilor de lege aplicabile īn cadrul aceleiaşi categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

32. Īn consecinţă, ca efect al neconstituţionalităţii art. 31 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016), „nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare”, la care se face egalizarea prevăzută de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016), trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti. Aşadar, personalul care beneficiază de aceleaşi condiţii trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.

33. Cāt priveşte dispoziţiile art. 31 alin. (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, Curtea reţine că acestea nici nu au fost criticate īn mod special şi nu contravin dispoziţiilor invocate din Constituţie, ci doar stabilesc definiţia sintagmei „fiecare funcţie”ca fiind „funcţiile prevăzute īn aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent īn Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare* şi definiţia „instituţiei sau autorităţii publice” ca fiind „acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite”. Totodată, se precizează că, īn cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate īn subordinea aceluiaşi ordonator de credite, avānd acelaşi scop, īndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare se va stabili la nivelul maxim aflat īn plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.

34. Prin urmare, Curtea constată că, īn vederea egalizării prevăzute de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, „nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare “, care trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărāri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime īn muncă şi īn specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul īntregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.

35. Īn final, Curtea constată că, potrivit Deciziei Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate īn cadrul controlului de constituţionalitate, puterea de lucru judecat ce īnsoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea reţine că atāt considerentele, cāt şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept.

36. Īn consecinţă, aşa cum a statuat Curtea şi īn jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, sau Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată īn Monitorul Oficial a Romāniei, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010), atāt Parlamentul, cāt şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituţională īn considerentele şi dispozitivul prezentei decizii.

37. Pornind de la obligativitatea legiuitorului de a pune de acord dispoziţiile de lege constatate ca fiind neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, ca o consecinţă a prezentei decizii de admitere, Curtea constată că, pānă la adoptarea soluţiei legislative corespunzătoare, īn temeiul art. 147 alin. (4) din Constituţie, din momentul publicării prezentei decizii īn Monitorul Oficial al Romāniei, instituţiile şi autorităţile publice urmează să aplice īn mod direct prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 16, art. 124 şi art. 126, īn privinţa stabilirii,,nivelului maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime īn funcţie sau īn specialitate, după caz” al salariului de bază/indemnizaţiei de īncadrare, astfel cum a fost constatat prin prezenta decizie.

38. Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Curtea de Apel Bucureşti īn Dosarul nr. 6.415/2/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

2. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare īn acelaşi dosar şi constată că dispoziţiile art. 31 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt neconstituţionale.

3. Respinge, ca neīntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare īn acelaşi dosar şi constată că dispoziţiile art. 31 alin. (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale īn raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie,

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Pronunţată īn şedinţa din data de 15 decembrie 2016

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului īn limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului īn limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), decontarea cotizaţiilor pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvemamentale din sectorul agricol şi agroalimentar pentru anul 2016 se face īn anul 2017, iar cea aferentă serviciilor lingvistice se face īn anul 2017.”

2. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se abrogă.

3. La articolul 5 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) copii certificate «conform cu originalul» ale statutului, care să prevadă constituirea sau reprezentativitatea la nivel naţional a organizaţiei profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, şi hotărārii judecătoreşti definitive de aprobare a acestuia;

d) copii certificate «conform cu originalul» ale actului constitutiv, care să prevadă constituirea sau reprezentativitatea la nivel naţional a organizaţiei profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, şi hotărārii judecătoreşti definitive de aprobare a acestuia;”.

4. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvemamentale din sectorul agricol şi agroalimentar constituite la nivel naţional care au achitat contravaloarea cotizaţiei anuale, respectiv a serviciilor lingvistice, depun o cerere de decontare la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, īnsoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi copii ale ordinului de plată şi extrasului de cont, certificate «conform cu originalul». Prevederile art. 6 alin. (2)-(5) se aplică şi īn cazul cererilor de decontare.”

Art. II. - Pentru anii 2016 şi 2017, solicitările acordului prealabil şi documentele anexate, prevăzute la art. 5 alin. (2)din Hotărārea Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului īn limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, se depun pānă la data de 31 martie 2017 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 952.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 110.896/AC din 27 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinānd cont de Decizia etapei de īncadrare nr. 5.666 din 22 aprilie 2016, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila īn urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.559/E.S. din 3 iunie 2016,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 1.217.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.029 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzānd indicativele de referinţă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

Īn temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin, (7) din Hotărārea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzānd indicativele de referinţă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 977/2016 privind aprobarea Listei cuprinzānd indicativele de referinţă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 549 din 21 iulie 2016, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

 

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 3.169.

 

LISTA

cuprinzānd indicativele de referinţă ale standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizat īnlocuit

Data punerii īn aplicare a standardului armonizat

Data la care īncetează perioada de coexistentă**)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

1.

SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

01.01.2008

 

SR EN 1:2001/A1:2007

01.01.2008

 

2.

SR EN 40-4:2006

Stālpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stālpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

 

01.10.2006

 

SR EN 40-4:2006/AC:2007

01.01.2007

 

3.

SR EN 40-5:2002

Stālpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stālpi de oţel

 

01.02.2003

 

4.

SR EN 40-6:2002

Stālpi pentru iluminat public, Partea 6 Cerinţe pentru stālpi de iluminat de aluminiu

 

01.02.2003

 

5.

SR EN 40-7:2003

Stālpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stālpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

01.10.2003

 

6.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

 

01.01.2008

 

SR EN 54-2+AC:2000/Al :2007

01.01.2008

 

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

01.04.2003

 

SR EN 54-3:2002/A1:2003

01.04.2003

 

SR EN 54-3:2002/A2:2006

01.03.2007

 

8.

EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica

 

01.06.2005

 

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

01.10.2003

 

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

01.06.2007

 

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

01.04.2003

 

SR EN 54-5;2002/A1:2003

01.04.2003

 

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

01.04.2003

 

SR EN 54-7:2002/A1:2003

01.04.2003

 

SR EN 54-7:2002/A2:2007

01.05.2007

 

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără.

Detectoare punctuale

 

01.09.2006

 

SR EN 54-10:2002/A1:2006

01.09.2006

 

12.

SREN 54-11:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

01.09.2006

 

SR EN 54-11:2002/A1:2006

01.09.2006

 

13.

SREN 54-12:2015

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

SR EN 54-12:2003

08.04.2016

08.04.2017

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei

 

01.01.2009

 

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

01.10.2006

 

SR EN 54-17:2006/AC:2008

01.01.2009

 

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire

 

01.10.2006

 

SR EN 54-18:2006/AC:2007

01.01.2008

 

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie

 

01.04.2007

 

SR EN 54-20:2006/AC:2009

01.08.2009

 

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

 

01.03.2007

 

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică

 

01.12.2010

 

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

01.01.2009

 

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

 

01.01.2009

 

SR EN 54-25:2008/AC:2012

01.07.2012

 

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un māner sau o placă de īmpingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de īncercare

SR EN 179:2004

01.01.2009

 

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002

01.07.2012

 

SR EN 197-4:2004

 

24.

SREN 295-1:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi īmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi īmbinări

SREN 295-10:2005

01.11.2013

 

25.

SREN 295-4:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi īmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi īmbinări flexibile

SREN 295-10:2005

01.11.2013

 

26.

SR EN 295-5:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi īmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii

SREN 295-10:2005

01.11.2013

 

27.

SR EN 295-6:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi īmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie

SREN 295-10:2005

01.11.2013

 

28.

SREN 295-7:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi īmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi īmbinările lor destinate execuţiei prin īmpingere

SREN 295-10:2005

01,11,2013

 

29.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii

 

01.09.2011

 

SR EN 3312002/A12011

0109.2011

 

30.

SREN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SREN 413-1:2004

01.02.2012

 

31.

SREN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utiiizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decāt cele casnice. Partea 1: Securitate

 

01.12.2009

 

32.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de īnaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

 

0111.2005

 

33.

SREN 442-1:2015

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

SREN 442-1:2000

13.112015

13.11.2016

SR EN 442-1:2000/A1:2004

34.

SREN 450-1:2012

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SREN 450-1 + A1;2008

01.05.2013

 

35.

SR EN 459-1:2011

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

SR EN 459-1:2003

01.06.2011

 

36.

SR EN 490:2012

Ţigle şi accesorii de beton pentru īnvelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005

01.08.2012

 

37.

SR EN 492:2012

Plăci şi accesorii de fibrociment de lip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de īncercare

SR EN 492:2005

01.07.2013

 

SR EN 492:2005/A1:2006

SR EN 492:2005/A2:2007

38.

SR EN 494:2012+A1:2015

Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de īncercare

SR EN 494:2012

08.04.2016

08.04.2017

39.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru īnvelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

 

01.11.2006

 

40.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru īnvelitori de acoperiş. Cārlige de siguranţă

 

01.12.2006

 

41.

SR EN520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de īncercări

SR EN 520:2005

01.06.2010

 

42.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

 

01.06.2004

 

43.

SR EN534+A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de īncercări

SR EN 534:2006

01.01.2011

 

44.

SR EN 544:2011

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de īncercare

SR EN 544:2006

01.04.2012

 

45.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticla silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs

 

01.09.2005

 

46.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

 

01.10.2002

 

47.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi īmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 598:2008

01.04.2010

 

48.

SREN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru īncălzirea spaţiilor, altele decāt locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

 

49.

SREN 671-1:2012

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SREN 671-1:2002

01.03.2013

 

SR EN 671-1:2002/AC:2003

 

50.

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor.

Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SREN 671-2:2002

01.03.2013

 

SREN 671-2:2002/A1:2004

51.

SREN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul apei şi canalizării.

Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

01.01,2003

 

SREN 681-1:2002/A1:2002

01.01.2003

 

SREN 681-1:2002/A2:2003

01.01.2003

 

SR EN 681-1:2002/A3:2006

01.01.2008

 

52.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul apei şi canalizării.

Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

01.01.2003

 

SREN 681-2:2002/A1:2003

01.01,2003

 

SR EN 681-2:2002/A2:2G06

01.01.2010

 

53.

EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

 

EN 681 -3:2002/A1:2003

01.01.2003

 

EN 681 -3:2002/A2:2006

01.07.2012

 

54.

EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

 

01.01.2003

 

EN 681 -4:2002/A1:2003

01.01.2003

 

EN 681 -4:2002/A2:2006

01.07.2012

 

55.

EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide

 

01.10.2002

 

EN 682:2002/A1:2006

01.07.2012

 

56.

SR EN771-1+A1:2016

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-1:2011

10.06.2016

10.06.2017

57.

SR EN771-2+A1:2016

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie.

Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SR EN 771-2:2011

10.06.2016

10.06.2017

58.

SR EN771-3+A1:2016

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie.

Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-3:2011

10.06.2016

10.06.2017

59.

SR EN771-4+A1:2016

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie.

Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2011

10.06.2016

10.06.2017

60.

SR EN 771-5+A1:2016

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie.

Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2011

10.06.2016

10.06.2017

61.

SR EN 771-6:2011 + A1 2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie.

Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SREN 771-6:2011

08.04.2016

08.04.2017

62.

SREN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decāt cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

01.11.2009

 

63.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi,  pentru alte utilizări decāt cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

01.11.2009

 

64.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decāt cele casnice, Partea 3: Sistem F - Securitate

 

01.11.2009

 

65.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decāt cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

01.11.2009

 

66.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru īncălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW. fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere

 

01.08.2010

 

67.

SR EN 845-1:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

SR EN 845-1 +A1:2008

08.08.2014

 

68.

SREN 845-2:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 845-2:2004

08.08.2014

 

69.

SR EN 845-3:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea īmbinărilor orizontale

SR EN 845-3+A1:2008

08.08.2014

 

70.

SREN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi īncercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

 

SR EN 858-1:2002/A1:2005

01.03.2005

 

71.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de īncercare şi asigurarea calităţii

 

01.01.2008

 

SR EN 877:2004/A1:2007

01.01.2008

 

SR EN 877:2004/ A1:2007/AC:2008

01.01.2009

 

72.

SR EN 934-2+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-2:2009

01.03.2013

 

73.

SR EN 934-3+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-3:2010

01.03.2013

 

74.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

 

75.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

 

01.01.2009

 

76.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi īmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.01.2010

 

77.

SR EN 997:2012

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

01.12.2012

 

SR EN 997/AC:2012

01.03.2013

 

78.

SR EN 998-1:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie.

Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998-1:2004

01.06.2011

 

79.

SREN 998-2:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2004

01.06.2011

 

80.

SR EN 1013+A1:2015

Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe generale şi metode de īncercare.

SREN 1013:2013

10.07.2015

 

81.

SREN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu īncălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru īncălzirea spaţiilor, altele decāt cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au īncorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

 

82.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite īn interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

 

83.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

 

84.

SR EN 1057+A1 2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de īncălzire

SREN 1057:2006

01.12.2010

 

85.

SREN 1090-1+A1:2012

Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale

SREN 1090-1:2009

01.09,2012

 

86.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat.

Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

87.

SREN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, īncercări, control de calitate

 

01.06.2005

 

SREN 1123-1:2002/A1:2005

01.06.2005

 

88.

SREN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, īncercări, control de calitate

 

01.06.2005

 

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

01.06.2005

 

89.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de īncercare

SR EN 1125:2001

01.01.2009

 

90.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru īnchidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1154:2001 /A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1154:2001/A1:2003/ AC:2006

01.01.2010

 

91.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1155:2001/A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1155:2001/A1:2003/ AC:2006

01.01.2010

 

92.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1158:2001/A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1158:2001 /A1:2003/ AC:2006

01.06.2006

 

93.

SR EN 1168+A3:2011

Produse prefabricate de beton. Fāşii cu goluri

SR EN 1168+A2:2009

01.07.2012

 

94.

SR EN 1279-5+A2:2010

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

SR EN 1279-5+A1:2009

01.02.2011

 

95.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs

 

01.02.2006

 

96.

SR EN 1317-5:+A2:2012

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe

referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor

SR EN 1317-5+A1:2008

01.01.2013

 

SR EN 1317-5+A2/AC:2013

01.03 2013

 

97.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru īncălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

01.10.2010

 

98.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

01.01.2006

 

99.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

01.02.2005

 

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

01.01.2008

 

 

100.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

01.01.2006

 

101.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

01.02.2005

 

102.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

SR EN 1337-7:2003

01.12.2004

 

103.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

 

01.01.2009

 

104.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de īncercări

 

01.03.2004

 

SR EN 1338:2004/AC:2006

01.01.2007

 

105.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de īncercări

 

01.03.2004

 

SR EN 1339:2004/AC:2006

01.01.2007

 

106.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de īncercări

 

01.02.2004

 

SR EN 1340:2004/AC:2006

01.01.2007

 

107.

SR EN 1341:2012

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 1341:2002

01.09.2013

 

108.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 1342:2002

01.09.2013

 

109.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 1343:2002

01.09.2013

 

110.

SR EN 1344:2013

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 1344:2003

08.08.2014

 

SR EN 1344:2013/AC:2015

 

 

111.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999

01.11.2012

 

SR EN 1423:2012/AC:2013

01.07.2013

 

112.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi īncercare, marcare şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

 

SR EN 1433:2003/A1:2006

01.01.2006

 

113.

SR EN 1457-1:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează īn condiţii uscate. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

 

114.

SR EN 1457-2:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează īn condiţii umede. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

 

115.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463-1:1999

01.01.2010

 

118.

SR EN 1469:2015

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

SR EN 1469:2005

08.04.2016

08.04.2017

117.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

 

01.09.2005

 

118.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală

 

01.10.2006

 

119.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

 

01.09.2005

 

120.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de

injecţie īn beton

 

01.10.2005

 

121.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

01.06.2007

 

122.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armaturii īmpotriva coroziunii

 

01.06.2007

 

123.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale

SR EN 1520:2003

01.01.2012

 

124.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

125.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

126.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de īncercare

 

01.05.2007

 

127.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi, Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi īncercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

 

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

 

01.01.2007

 

128.

SR EN 1856-1:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856-1:2004

01.03.2010

 

129.

SR EN 1856-2:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

SR EN 1856-2:2004

01.03.2010

 

130.

SR EN 1857:2010

Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+A1:2008

01.01.2011

 

131.

SR EN 1858+A1:2011

Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

SR EN 1858:2009

01.04.2012

 

132.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

 

133.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de īncercare

 

01.10.2006

 

134.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

 

SR EN 1916:2003/AC:2008

01.01.2009

 

135.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

01.01.2009

 

136.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.10.2002

 

SR EN 1935:2003/AC:2004

01.01.2007

 

137.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii.

Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

 

01.09.2005

 

138.

SR EN 10088-4:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.02.2010

 

139.

SR EN 10088-5:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sārme laminate, sārme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.01,2010

 

140.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

 

141.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

 

142.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04,2006

 

SR EN 10224:2003/A1:2005

01.04.2006

 

143.

SR EN 10255+A1:2007

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi fileta re. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

 

144.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile

 

01.03.2006

 

145.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabili. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

 

SR EN 10312:2003/A1:2005

01.04.2006

 

146.

SR EN 10340:2008

Oţeluri turnate pentru construcţii

 

01.01.2010

 

SR EN 10340:2008/AC:2009

01.01.2010

 

147.

SR EN 10343:2009

Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate īn construcţii. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

 

148.

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

SR EN 12004:2008

01.04.2013

 

149.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi īncercare.

Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.11,2001

 

 

150.

SR EN 12050-2:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi īncercare.

Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

01.10.2001

 

151.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi īncercare.

Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.10.2001

 

152.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi īncercare.

Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

 

01.10.2001

 

153.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii

 

01.09.2005

 

154.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

 

01.09.2005

 

155.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de īncercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

 

156.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de īncercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

 

157.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de īncercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

 

01.01.2004

 

158.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de īncercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

 

01.05.2005

 

159.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor, Componente pentru sisteme de stingere cu gaz, Partea 5: Condiţii şi metode de īncercare pentru distribuitoare de īnaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor

SR EN 12094-5:2002

01.02.2007

 

160.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de īncercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

SR EN 12094-6:2002

01.02.2007

 

161.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de īncercare pentru duzele sistemelor cu C02

 

01.10.2001

 

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

01.11.2005

 

162.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de īncercare pentru racorduri

 

01.02.2007

 

163.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de īncercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

01.01.2004

 

164.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de īncercare pentru manometre şi presostate

 

01.02.2004

 

165.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11. Cerinţe şi metode de īncercare pentru dispozitive mecanice de cāntărire

 

01.01,2004

 

166.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de īncercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

01.01.2004

 

167.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de īncercare pentru clapete antiretur

 

01.01.2002

 

SR EN 12094-13:2002/ AC:2002

01.01.2010

 

168.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

 

01.06.2006

 

SREN12101-1:2006/A1:2006

 

01.12.2006

 

169.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi

 

01.04.2004

 

170.

SR EN 12101-3:2015

Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii.

Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură

SR EN 12101-3:2003

08.04.2016

08.04.2017

SR EN 12101-3:2003/ AC:2005

171.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri

 

01.04.2006

 

SR EN 12101-6:2005/ AC:2007

01.01.2007

 

172.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al turnului

 

01.02.2012

 

173.

SREN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi.

Partea 8: Trape de control al fumului

 

01.02.2012

 

174.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

01.10.2006

 

SR EN 12101-10:2006/ AC:2007

01.01.2008

 

175.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic.

Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

176.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte īngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.12.2004

 

SR EN 12209:2004/AC:2006

01.06.2006

 

177.

SR EN 12259-1 +A1:2002

Sisteme fixe de Suptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

01.04.2002

 

SREN 12259-1+A1:2002/ A2:2004

01.03.2005

 

SREN 12259-1 +A1:2002/ A3:2006

01.11.2006

 

178.

SREN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

01.01.2002

 

SREN 12259-2:2002/A1:2002

01.01.2002

 

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

01.09.2006

 

SR EN 12259-2:2002/ AC:2003

01.06,2005

 

179.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

01.01.2002

 

SREN 12259-3:2002/A1:2003

01.01.2002

 

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

01.09.2006

 

180.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

01.01.2002

 

SREN 12259-4:2002/A1:2003

01.01.2002

 

181.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

01.07.2003

 

182.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinţe

 

01.01.2008

 

183.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

 

01.01.2009

 

184.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate īn atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

 

01.01.2006

 

185.

SR EN 12326-1:2014

Produse de ardezie şi piatră pentru īnvelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

SR EN 12326-1:2004

13.02.2015

 

186.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

187.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate

 

01.02.2007

 

188.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

01.02.2007

 

189.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de īncercare şi evaluarea conformităţii

 

01.10.2003

 

190.

SR EN 12446:2011

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

01.04.2012

 

191.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de īncercare

SR EN 12467:2006

01.07.2013

 

SR EN 12467:2006/A1:2006

 

SR EN 12467:2006/A2:2007

 

192.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE.

 

01.12.2004

 

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

 

01.12.2004

 

193.

SR EN 12566-3+A2:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate īn situ

SR EN 12566-3+A1:2009

08.08.2014

 

194.

SR EN 12566-4:2008

Staţii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate īn situ din elemente prefabricate

 

01.01.2009

 

195.

SR EN 12566-6:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice

 

01.11.2013

 

196.

SR EN 12566-7:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate

 

08.08.2014

 

197.

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere

 

01.01.2010

 

198.

SR EN 12602+A1:2013

Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat

 

08.08.2014

 

199.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

01.01.2009

 

 

200.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

 

01.02.2004

 

SR EN 12676-1:2002/A1:2004

01.02.2004

201.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseala pentru adăposturi de animale

 

01.01.2009

 

202.

SR EN 12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764:2005

01.01.2009

 

203.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

SR EN 12794:2006

01.02.2008

 

SR EN 12794+A1:2007/ AC:2009

01.08.2009

 

204.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de īncălzire nominală pānă la 50 kW. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.07.2005

 

SR EN 12809:2003/A1:2005

01.07.2005

 

SR EN 12809:2003/AC:2006

01.01.2008

 

SR EN 12809:2003/A1:2005/ AC:2008

01.01.2008

 

205.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.07.2005

 

SR EN 12815:2003/A1:2005

01.07.2005

 

SR EN 12815:2003/AC:20D6

01.01.2007

 

SR EN 12815:2003/A1:2005/ AC:2008

01.01.2008

 

206.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru īmprejmuiri

SR EN 12839:2002

01.10.2012

 

207.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stālpi

 

01.09.2005

 

208.

SR EN 12859:2011

Plăti de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare

SR EN 12859:2008

01.12.2011

 

209.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de īncercare

 

01.04.2002

 

SR EN 12860:2003/AC:2003

01.01.2010

 

210.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de īncercare

 

01.03.2006

 

SR EN 12878:2005/AC:2006

01.01.2007

 

211.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe

 

01.01.2009

 

212.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne verticale luminoase

 

01.01.2009

 

213.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală.

Partea 3: Stālpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

 

01.01.2009

 

214.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru īnvelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de īncercări

 

01.09.2005

 

215.

SR EN 12966-1 +A1:2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966-1:2006

01.08.2010

 

216.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

217.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

 

0107.2003

 

SR EN 13043:2003/AC:2004

01.06.2006

 

218.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

 

01.03,2003

 

SR EN 13055-1:2003/ AC:2004

01.01.2010

 

219.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

 

01.05.2005

 

220.

SR EN 13063-1+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de īncercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

SR EN 13063-1:2006

01.05,2008

 

221.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de īncercare īn condiţii umede

SR EN 13063-2:2005

01.05.2008

 

222.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de īncercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

01.05.2008

 

223.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de īncercare

 

01.05.2006

 

224.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

 

01.04.2006

 

SR EN 13084-5:2005/ AC:2006

01.01.2007

225.

SR EN 13084-7:2013

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN 13084-7:2006

01.09.2013

 

SR EN 13084-7:2006/ AC:2009

226.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, īncercări şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

 

227.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-1:2006/ AC:2008

01.01.2009

228.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale.

Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-2:2006/ AC:2008

01.01.2009

229.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-3:2006/ AC:2008

01.01.2009

230.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hat Ralled Asphalt

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-4:2006/ AC:2008

01.01.2009

231.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale.

Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-5:2006/ AC:2008

01.01.2009

232.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-6:2006/ AC;2008

01.01.2009

233.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-7:2006/ AC:2008

01.01,2009

234.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

01.03.2003

 

SR EN 13139:2003/AC:2004

01.01.2010

235.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

01.03.2004

 

236.

SR EN 13162+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2012

10.07.2015

10.07.2016

237.

SR EN 13163+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SREN 13163:2012

10,07,2015

10.07.2016

238.

SR EN 13164+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2012

10.07.2015

10.07.2016

239.

SR EN 13165+A2:2016***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie

SREN 13165+A1:2015

14.10,2016

14.10.2017

240.

SR EN 13166+A2;2016***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SREN 13166+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

241.

SR EN 13167+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2012

10.07.2015

 

242.

SR EN 13168+A1;2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SREN 13168:2012

10.07.2015

 

243.

SR EN 13169+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SREN 13169:2012

10.07,2015

 

244.

SR EN 13170+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri, Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SREN 13170:2012

10.07.2015

 

245.

SR EN 13171+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13171:2012

10.07.2015

 

246.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri

SR EN 13224+A1:2007

01.08.2012

 

247.

SR EN 13225:2013

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225:2005

08.08.2014

 

SR EN 13225:2005/AC :2007

248.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.07.2005

 

SR EN13229:2003/A1:2004

01.06.2006

SR EN 13229:2003/A2:2005

01.07.2005

SR EN 13229:2003/AC:2006

01.07.2007

SR EN 13229:2003/A2:2005/ AC:2008

01.01.2008

249.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de īncercare

 

01.07.2005

 

SR EN 13240:2003/A2:2005

01.07.2005

 

SR EN 13240:2003/AC:2006

01.01.2007

 

SR EN 13240:2003/ A2:2005/AC:2007

01.01.2008

 

 

250.

SR EN 13241 +A2:2016***)

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă

SR EN 13241 -1+A1:2011

01.112016

01.11.2017

251.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare īn ingineria civilă şi īn construcţii de drumuri

SR EN 13242:2003

01.01.2009

 

252.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiate (PVC-U) pentru utilizări īn construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare

 

0107,2010

 

SR EN 13245- 2:2008/AC:2010

01.07.2010

253.

SR EN 13249:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

 

01.10.2001

 

SR EN 13249:2001/A1:2005

01.112005

254.

SR EN 13250:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate

 

01.10.2001

 

SR EN 13250:2001/A1:2005

01.06.2006

255.

SR EN 13251:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

 

0110.2001

 

SR EN 13251:2001/A1:2005

0106.2006

256.

SR EN 13252:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate īn sistemele de drenaj

 

01.10.2001

 

SR EN 13252;2001/A1:2005

01.06.2006

257.

SR EN 13253:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

 

01.10.2001

 

SR EN 13253:2001/A1:2005

0106.2006

258.

SR EN 13254:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn construcţii de rezervoare şi baraje

 

01.10.2001

 

SR EN 13254:2001/A1:2005

01.06.2006

SR EN 13254:2001 /AC:2004

0106.2006

259.

SR EN 13255:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale

 

01.10.2001

 

SR EN 13255:2001/A1:2005

0106.2006

SR EN 13255:2001/AC.-2004

01.06.2006

260.

SR EN 13256:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia da tuneluri şi structuri subterane

 

01.10.2001

 

SR EN 13256:2001/A1:2005

01.06.2006

SR EN 13256:2001/AC:2004

01.06.2006

261.

SR EN 13257:2001

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn lucrările de depozitare a deşeurilor solide

 

01.10.2001

 

SR EN 13257:2001/A1:2005

01.06.2006

SR EN 13257:2001 /AC:2004

01.06.2006

262.

SR EN13263-1 +A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

01.01.2010

 

263.

SR EN 13265:2003

Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea īh proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

 

01.10.2001

 

SR EN 13265:2003/A1:2005

01.06.2006

SR EN 13265:2003/AC:2004

01.06.2006

264.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

SR EN 13279-1:2005

01.10.2009

 

265.

SR EN 13282-1:2013

Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: īntărirea rapidă a lianţilor hidraulici rutieri. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.11.2013

 

266.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de īncercare

 

01.02.2004

 

267.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru īncălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă

injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de īncercare

SR EN 13341:2005

01.10.2011

 

268.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje

 

01.09.2005

 

SR EN 13361:2005/A1:2007

01.06.2007

269.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn construcţia de canale

 

01.02.2006

 

270.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

 

01.03.2003

 

SR EN 13383-1:2003/ AC:2004

01.01.2010

 

Valoarea minimă a densităţii stabilită īn clauza 5.2 a standardului EN 13383-1:2002 este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei, conform Deciziei Comisiei 2016/1,610.

271.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de īncercări

 

01.01.2008

 

272.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

01.10.2003

 

SR EN 13450:2003/AC:2004

01.01.2007

273.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate īn fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

 

01.07.2005

 

274.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

01.10.2005

 

275.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice īn construcţia de tunele şi de structuri subterane

 

01.09.2005

 

SR EN 13491:2005/A1:2007

01.06.2007

276.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

01.09.2005

 

SR EN 13492:2005/A 1:2007

01.06.2007

277.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea īn construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

01.03.2006

 

278.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de īncercare

 

01.08.2003

 

279.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13561:2004

01.08.2009

 

280.

SR EN 13564-1:2003

Clapete īmpotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

 

01.05.2003

 

281.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

01.05.2005

 

SR EN 13616:2004/AC:2006

01.06.2006

282.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de īncercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

01.03.2006

 

283.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de īncercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

01.03.2006

 

284.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de īnchidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13659:2004

01.08.2009

 

285.

SR EN 13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş

SR EN 13693:2005

01.05.2010

 

286.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13707:2005

01.04.2010

 

287.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee

SR EN 13747+A1:2009

01.01.2011

 

288.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

01.06.2005

 

SR EN 13748-1-2004/

A1.2005

01.04.2006

SR EN 13748-1:2004/ AC:2005

01.06,2005

289.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 

01.04.2005

 

290.

SR EN 13808:2013

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

SR EN 13808:2005

08.08.2014

 

291.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe

 

01.08.2003

 

292.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de īncercări

 

01.06.2007

 

293.

SR EN 13830:2004

Faţade cortină. Standard de produs

 

01.12.2004

 

294.

SR EN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru īnvelitori de acoperiş discontinue

SR EN 13859-1 +A1:2009

01.04.2011

 

295.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii, Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

SR EN 13859-2 +A1:2009

01.04.2011

 

296.

SR EN 13877-3:2005

īmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3; Specificaţii pentru gujoanele utilizate la īmbrăcăminţile de beton

 

01.09.2005

 

297.

SR EN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de īncercări

 

01.06.2008

 

298.

SR EN 13924:2006

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure

 

01.01.2010

 

SR EN 13924:2006/AC:2007

01.01.2010

 

299.

SR EN 13950:2014

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de īncercări

SR EN 13950:2006

13.02.2015

 

 

300.

SR EN 13956:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş, Definiţii şi caracteristici

SR EN 13956:2006

01-10 2013

 

SR EN 13956:2006/AC:2006

301.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru īmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare

 

01.03.2006

 

SR EN 13963:2005/AC:2006

01.01.2007

302.

SR EN 13964:2014

Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 13964:2004

08.04.2016

08.04.2017

303.

SR EN 13967:2012

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare īmpotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13967:2005

01.03.2013

 

304.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare īmpotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

 

SR EN 13969:2005/A1:2007

01.01.2008

305.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

 

SR EN 13970:2005/A1:2007

01.01.2008

306.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

01.03.2006

 

307.

SR EN 13984:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13984:2005

01.11.2013

 

308.

SR EN 13986+A1:2015

Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 13986:2005

13.11.2015

13.11.2016

309.

SR EN 14016-1:2004

Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorină de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe

 

01.12.2004

 

310.

SR EN 14023:2010

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri

 

01.01.2011

 

311.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

01.02.2004

 

312.

SR EN 14041:2004

īmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale

 

01.01.2006

 

SR EN 14041:2004/AC:2007

01.01.2007

313.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare

 

01.09.2011

 

314.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată īn situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse īn vrac īnainte de instalare

 

01.06.2005

 

SR EN 14063-1:2005/ AC:2007

01.01.2008

315.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată īn situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele īn vrac īnainte de instalare

 

01.12.2010

 

316.

SR EN 14080:2013

Structuri de lemn. Lemn lamelat īncleiat. Cerinţe

SR EN 14080:2005

08.08.2014

 

317.

SR EN 14081-1+A1:2011

Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14081-1:2006

01.10.2011

 

318.

SR EN 14178-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pămāntoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

319.

SR EN 14179-2:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.03.2006

 

320.

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

 

01.07.2005

 

321.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

 

01.10.2005

 

322.

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor, Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor

 

01.11.2006

 

323.

SR EN 14190:2014

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare

SR EN 14190:2005

13.02.2015

 

324.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăti de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare

 

01.01.2006

 

SR EN 14195:2005/AC:2006

01.01.2007

325.

SR EN 14209:2006

Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare

 

01.09.2006

 

326.

SR EN 14216:2015

Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

SR EN 14216:2004

08.04.2016

08.04.2017

327.

SR EN 14229:2011

Lemn pentru structuri. Stālpi de lemn pentru linii aeriene

 

01.09.2011

 

328.

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare

 

01.04.2007

 

SR EN 14246:2006/AC:2007

01.01.2008

329.

SR EN 14250:2010

Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

SR EN 14250:2005

01.11.2010

 

330.

SR EN 14296:2005

Instalaţii sanitare. Lavoare colective

 

01.03.2006

 

331.

SR EN 14303+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 14303:2010

01.11.2013

 

332.

SR EN 14304+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie

SR EN 14304:2010

01.11.2013

 

333.

SR EN 14305+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 14305:2010

01.11.2013

 

334.

SR EN 14306+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri

şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie

SR EN 14306:2010

01,11,2013

 

335.

SR EN 14307+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 14307:2010

01.11.2013

 

336.

SR EN 14308+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie

SR EN 14308:2010

01,11.2013

 

337.

SR EN 14309+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 14309:2010

01.11.2013

 

338.

SR EN 14313+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spuma de polietilenă (PEF), Specificaţie

SR EN 14313:2010

01.11.2013

 

339.

SR EN 14314+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF), Specificaţie

SR EN 14314:2010

01.11.2013

 

340.

SR EN 14315-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate īn situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă īnainte de instalare

 

01.11.2013

 

341.

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată īn situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi īn vrac īnainte de instalare

 

01.06.2005

 

342.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată īn situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi īn vrac īnainte de instalare

 

01.06.2005

 

343.

SR EN 14318-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate īn situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă īnainte de instalare

 

01.11.2013

 

344.

SR EN 14319-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate īn situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă īnainte de instalare

 

01.11.2013

 

345.

SR EN 14320-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate īn situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă īnainte de instalare

 

01.11.2013

 

346.

SR EN 14321-2:2006

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pămāntoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.06.2006

 

347.

SR EN 14339:2006

Hidranţi de incendiu subterani

 

01.05.2006

 

348.

SR EN 14342:2013

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14342+A1:2008

08.08.2014

 

349.

SR EN 14351-1+A2:2016***)

Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni

SR EN 14351-1+A1:2010

01.11.2016

01.11.2017

 

Fraza referitoare la capacitatea de deblocare din clauza 1 - domeniul de aplicare a standardului EN14351-1:2006+A2:2016 este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei.

350.

SR EN 14353+A1:2010

Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de īncercare

SR EN 14353:2007

01.11.2010

 

351.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe

 

01.09.2005

 

352.

SR EN 14384:2006

Hidranţi de incendiu supraterani

 

01.05.2006

 

353.

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii

 

01.05.2006

 

SR EN 14388:2006/AC:2008

01.01.2009

354.

SR EN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

 

01.12.2004

 

355.

SR EN 14399-1:2015

Asamblări de īnaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14399-1:2005

08.04.2016

08.04.2017

356.

SR EN 14411:2012

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare.

SR EN 14411:2007

01.07.2013

 

357.

SR EN 14428+A1:2008

Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de īncercare

SR EN 14428:2005

01.01.2009

 

358.

SR EN 14449:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam stratificai şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/

Standard de produs

 

01.03.2006

 

SR EN 14449:2005/AC:2006

01.06.2006

359.

SR EN 14471+A1:2015

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de īncercare

SR EN 14471:2014

10.07.2015

10.07.2016

360.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare

 

01.09.2006

 

361.

SR EN 14509:2013

Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

SR EN 14509:2007

08.08.2014

 

SR EN 14509:2007/AC:2009

362.

SR EN 14516+A1:2011

Căzi de bale pentru scopuri casnice

 

01.05.2011