MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 976/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 976         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 decembrie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

88. - Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c)din Legea vānătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

888. - Hotărāre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.160. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni

 

1.365. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vānătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Avānd īn vedere că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vānătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice păşunatul animalelor īn perioada 6 decembrie-24 aprilie şi se impune stabulaţia permanentă, fapt care determină īmbolnăviri ale ongloanelor, īmbācsirea cojocului de lānă care generează boli ale aparatului respirator, conducānd astfel la pierderi majore īn rāndul efectivelor de animale,

ţinānd cont că īn cadrul raselor de ovine din Romānia, rasa Ţurcană este majoritară, fiind o rasă creată de-a lungul secolelor īn libertate, iar limitarea mişcării īn ferestrele iernii conduce, implicit, la degenerarea genetică a populaţiilor de ovine din această rasă, fapt ce constituie o pierdere importantă a patrimoniului zootehnic naţional,

luānd īn considerare că majoritatea fermelor din Romānia sunt ferme cu creştere īn sistem extensiv, care nu au surse de apă proprii, iar interzicerea deplasării animalelor la sursele de apă naturale, respectiv rāuri, lacuri, izvoare, generează boli metabolice cauzate de insuficienţa consumului de apă şi conduce la diminuarea semnificativă a efectivelor de animale,

avānd īn vedere faptul că neadoptarea īn regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect diminuarea efectivelor de animale şi pierderi economice īnsemnate pentru crescătorii de animale,

ţinānd cont că nepromovarea prezentului act normativ īn regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atāt īn plan economic, cāt şi īn plan social, īn rāndul crescătorilor de animale, cu impact deosebit de grav asupra sectorului zootehnic al Romāniei,

īntrucāt agricultura reprezintă una dintre priorităţile majore ale Guvernului, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă,

 

Articol unic. - Aplicarea prevederilor art. 23 alin, (1) lit. c) din Legea vānătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă pānă la data de 25 aprilie 2017.

 

PRIM-MIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 88.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă īn valoare totală de 1.087.395 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie īn bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 550 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre, aflate īn situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi alunecări de teren.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 888.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma

- lei -

1

Crişan Maria

Comuna Cetate, satul Petriş, nr. 139B

Bistriţa-Năsăud

7.000

2

Fodor Gheorghe Sorin

Comuna Cetate, satul Petriş, nr. 198A

Bistriţa-Năsăud

4.500

3

Moldovan Dănuţ Victor

Comuna Telciu, satul Telcişor, nr. 239

Bistriţa-Năsăud

3.000

4

Radu Cristina Maria

Comuna Cetate, satul Petriş, nr. 198C

Bistriţa-Năsăud

5.000

5

Ştefănuţi Raveca

Comuna Telciu, satul Telcişor, nr. 318

Bistriţa-Năsăud

1 000

6

Manziuc Panoria

Comuna Mihăileni, satul Sinăuţi

Botoşani

5.000

7

David Gheorghe

Comuna Lopătari, satul Lopătari

Buzău

3.000

8

Agapi Gheorghe

Oraşul Bocşa, Str. Ion Creangă nr. 43

Caraş-Severin

3.000

9

Anghel Constantin Tinel

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, ap. 412

Caraş-Severin

2.000

10

Băican Lorena

Oraşul Bocşa, Str. Plopilor nr. 41, nr. 22

Caraş-Severin

3.000

11

Bena Adrian Ionel

Comuna Ramna, nr. 28 A

Caraş-Severin

1.500

12

Bianchi Ingeborg Helga

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Trandafirilor nr. 17

Caraş-Severin

2.000

13

Blaj Claudia

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 38

Caraş-Severin

1.500

14

Boka Florin

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 1

Caraş-Severin

3000

15

Bold Iosif

Oraşul Bocşa, Str. Cireşilor nr. 21

Caraş-Severin

3.000

16

Bulea Ecaterina

Oraşul Bocşa, Str. Cărpiniş nr. 4

Caraş-Severin

1.500

17

Căprioriu Augustina

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului, nr. 5, sc. 1, et. 4, ap. 403

Caraş-Severin

2.000

18

Căprioru Stelu

Oraşul Bocşa, Str. Lerniţei nr. 5

Caraş-Severin

1.500

19

Cega Maria

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 5B

Caraş-Severin

3.000

20

Cega Nicolae

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 7

Caraş-Severin

1.500

21

Chelariu Ileana

Comuna Ramna, nr. 314

Caraş-Severin

3.000

22

Chiţa Gabriela

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, ap. 306

Caraş-Severin

1.500

23

Ciama Maria

Oraşul Bocşa, Str. Iosif Velceanu nr. 1

Caraş-Severin

3.000

24

Ciocoi Ladislau

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 11

Caraş-Severin

3.000

25

Ciocoi Ladislau Atila

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 34

Caraş-Severin

1.500

26

Ciocoi Maria

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 31

Caraş-Severin

1.500

27

Ciocoi Maria Gabriela

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 34

Caraş-Severin

1.500

28

Ciuta Marius Iacob

Comuna Ramna, nr. 66

Caraş-Severin

1.500

29

Cocoloi Alexa Rafael

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 16A

Caraş-Severin

1.500

30

Cocriş Tudoriţa

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 5, sc. 1, ap. 401

Caraş-Severin

2.000

31

Covaci Adrien

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, ap. 318

Caraş-Severin

1.500

32

Craiovan Eliza

Oraşul Bocşa, Str. Valea Mare nr. 2

Caraş-Severin

3.000

33

Cuceru Sidonica

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 20

Caraş-Severin

1.500

34

Curcanu Vasile

Comuna Ramna, nr. 17

Caraş-Severin

1.500

35

Dragomir Rusalin

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 38

Caraş-Severin

1.500

36

Drăgoi Elena

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 28

Caraş-Severin

1.500

37

Drăgoi Ioan

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 26

Caraş-Severin

3.000

38

Duduială Ana

Comuna Ramna, nr. 324

Caraş-Severin

3.000

39

Dumitrescu Ion

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 30

Caraş-Severin

1.500

40

Dumitru Florica Gianina

Oraşul Bocşa, Str. Vasile Alecsandri nr. 38

Caraş-Severin

1.500

41

Dumitru Maria Mihaela

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 9

Caraş-Severin

1.500

42

Dumitru Marius

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 33

Caraş-Severin

1.500

43

Dumitru Vadar

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 19

Caraş-Severin

1 500

44

Duţescu Paul

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 5, sc. 1, ap. 416

Caraş-Severin

2.000

45

Fuşteac Laura Rozalia

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 42

Caraş-Severin

1 500

46

Galea Claudiu Sebastian

Oraşul Bocşa, Str. Semenicului nr. 13

Caraş-Severin

3.000

47

Gaspar Anastasia

Oraşul Bocşa, Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 2

Caraş-Severin

1.500

48

Gheorghe Adelina Mariana

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 40

Caraş-Severin

1.500

49

Gheorghe Maria

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 14

Caraş-Severin

1.500

 

50

Gruia Adrian Ilie

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 30

Caraş-Severin

1.500

51

Gruia Constantin

Oraşul Bocşa, Str. Măgura nr. 66

Caraş-Severin

1.500

52

Gruia Daniel Florin

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 7B

Caraş-Severin

20.000

53

Gruia Dăncuţa Dorina

Oraşul Bocşa, Str. Teilor nr. 26

Caraş-Severin

20.000

54

Gruia Flavius Iosif

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 40

Caraş-Severin

1.500

55

Gruia Florica

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 23

Caraş-Severin

1.500

56

Gruia Lenuţa Mihaela

Oraşul Bocşa, Str. Măgura nr. 66

Caraş-Severin

1 500

57

Gruia Luca Elisei

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 28A

Caraş-Severin

1 500

58

Gruia Marinela

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 3

Caraş-Severin

3.000

59

Gruia Miriam Ionela

Oraşul Bocşa, Str. Măgura nr. 72

Caraş-Severin

1 500

60

Gruia Sanda Maria

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 22

Caraş-Severin

1.500

61

Gruia Teodora Dorina

Oraşul Bocşa, Str. Măgura nr. 90A

Caraş-Severin

1.500

62

Ion Alina

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 1 A

Caraş-Severin

20.000

63

Ion Ana

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 4 A

Caraş-Severin

20.000

64

Ion Gheorghe

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 1

Caraş-Severin

20.000

65

Ion Gheorghe

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 6B

Caraş-Severin

3.000

66

Ion Iliona Simona

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 16

Caraş-Severin

1,500

67

Ion Ionel

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 6

Caraş-Severin

1 500

68

Ion Maria Luiza

Oraşul Bocşa, Str. Ogaşului nr. 6 A

Caraş-Severin

1 500

69

Ion Vasile

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 6

Caraş-Severin

1.500

70

Iova Gabriela

Oraşul Bocşa, Str. Tudor Vladimirescu nr. 7

Caraş-Severin

1.500

71

Keller Wanda Kuky

Comuna Ramna, nr. 64

Caraş-Severin

1.500

72

Marisescu Gheorghe

Oraşul Bocşa, Fundătura Lerniţei nr. 11

Caraş-Severin

3.000

73

Martin Maricica Nataşa

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 5

Caraş-Severin

3.000

74

Martin Monica

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 36

Caraş-Severin

20.000

75

Matei Vasile

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, et. 4, ap. 401

Caraş-Severin

2.000

76

Matyus Ana

Municipiul Reşiţa, satul Cālnic, Str. Cālnicelului nr. 2

Caraş-Severin

5.000

77

Măciucă Dinu

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 21

Caraş-Severin

3.000

78

Măhălean Vandana Nicoleta

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, et. 3, ap. 315

Caraş-Severin

1.500

79

Mărăşescu Petrea

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 18

Caraş-Severin

1.500

80

Mircu Ioan

Oraşul Bocşa, Str. Lerniţei nr. 15

Caraş-Severin

1.500

81

Moise Elena Claudia

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 27

Caraş-Severin

3.000

82

Muntean Traian

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, et. 4, ap. 402

Caraş-Severin

2.000

83

Mustaţă Aurica

Comuna Fārliug, satul Remetea Pogănici, nr. 77

Caraş-Severin

5.000

84

Nichiteanu Mariana

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 8

Caraş-Severin

1.500

85

Nicola Veronica

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 40A

Caraş-Severin

1.500

86

Oprina Constantin

Oraşul Bocşa, Str. Cărpiniş nr. 4

Caraş-Severin

1.500

87

Oţelariu Nicolae Gheorghe

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 2, ap. 309

Caraş-Severin

1.500

88

Pau Gheorghe

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 10

Caraş-Severin

1.500

89

Pragai Victor Dumitru

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 25

Caraş-Severin

1.500

90

Prodan Aron Sebastian

Oraşul Bocşa, Str. Lerniţei nr. 9

Caraş-Severin

1.500

91

Purcaru Aurel

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 2, sc. 1, et. 4, ap. 50

Caraş-Severin

2.000

92

Radu Dumitru

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, et. 2, ap. 218

Caraş-Severin

1.500

93

Radu Mircea

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii, nr. 27

Caraş-Severin

3.000

94

Radu Persida

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 30

Caraş-Severin

1.500

95

Romaniuc Dumitru

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, et. 3, ap. 304

Caraş-Severin

1.500

96

Rus Natalia

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 5, sc. 1, et. 4, ap. 406

Caraş-Severin

2.000

97

Sanfiroiu Gheorghina

Oraşul Bocşa, Str. Măgura nr. 69

Caraş-Severin

1 500

98

Savu Gheorghe

Oraşul Bocşa, Str. Măgura nr. 88

Caraş-Severin

1 500

99

Savu Stelian Alin

Oraşul Bocşa, Str. Măgura nr. 90

Caraş-Severin

1.500

 

100

Seit Eugenia Nataşa

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, et. 4, ap. 413

Caraş-Severin

2.000

101

Soloşi Camelia

Oraşul Bocşa, Str. Ion Creangă nr. 48

Caraş-Severin

3.000

102

Stan Diana

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 10

Caraş-Severin

1.500

103

Stan Elisei

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 9A

Caraş-Severin

1.500

104

Stan Gheorghe

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 30A

Caraş-Severin

1.500

105

Stan Sorin

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 10

Caraş-Severin

1.500

106

Stan Vasile

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 32A

Caraş-Severin

1 500

107

Stan Vasile

Oraşul Bocşa,Fundătura Ogaşului nr. 32

Caraş-Severin

1.500

108

Stan Vinicius Silviu

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 38

Caraş-Severin

3.000

109

Stan Viorica

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 22

Caraş-Severin

1 500

110

Stanciu Sorin

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 24

Caraş-Severin

3.000

111

Stoica Maria

Oraşul Bocşa, Str. Ion Creangă nr. 37

Caraş-Severin

3.000

112

Stroescu Victor

Oraşul Bocşa, Str. 13 Decembrie nr. 1

Caraş-Severin

1 500

113

Suliuc Dănică

Oraşul Bocşa, Str. Ion Creangă nr. 41

Caraş-Severin

3.000

114

Ti ba Ion

Oraşul Bocşa, Str. Plopilor nr. 24

Caraş-Severin

3.000

115

Timiş Grigore Lucian

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, ap. 206

Caraş-Severin

1.500

116

Todor Florica Slavca

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 7 A

Caraş-Severin

20.000

117

Todor Gheorghe

Oraşul Bocşa, Str. Pădurii nr. 44

Caraş-Severin

1.500

118

Turnea Floare

Oraşul Oţelu Roşu, Str. Tineretului nr. 7, sc. 1, et. 2, ap. 207

Caraş-Severin

1.500

119

Ţundru Natalia Elisabeta

Oraşul Bocşa, Str. Tudor Vladimirescu nr. 5

Caraş-Severin

1.500

120

Varga Viorica Cristina

Comuna Ramna, nr. 118

Caraş-Severin

3.000

121

Vasile Antoniu Mihai

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 22B

Caraş-Severin

3.000

122

Vasile Gianina Loneta

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 5A

Caraş-Severin

20.000

123

Vasile Mihai

Oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 22B

Caraş-Severin

1.500

124

Erşek Claudiu Sebastian

Comuna Luna, satul Gligoreşti, nr. 125 B

Cluj

10.000

125

Velţan Ileana Iuliana

Comuna Luna, satul Gligoreşti, nr. 125 A

Cluj

10.000

126

Velţan Mărioara

Comuna Luna, satul Gligoreşti, nr. 125 C

Cluj

10.000

127

Angheluţă Leontin

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 43

Hunedoara

500

128

Blaga Aurelia

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 181A

Hunedoara

500

129

Buicar Valeria

Municipiul Hunedoara, satul Groş, nr. 24

Hunedoara

500

130

Bumbescu Doiniţa

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 45B

Hunedoara

500

131

Cătăramă Săltiţa

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 40

Hunedoara

500

132

Ciorogar Ioan

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 304

Hunedoara

500

133

Ciosa Laurenţia

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 41

Hunedoara

500

134

Costea Mircea Ioan

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 305

Hunedoara

500

135

Cupeţ Margareta

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 190

Hunedoara

500

136

Demeter Alexandru

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 24, bl. 38, sc. D, ap. 64 (domiciliul legal), satul Peştişu Mare, nr. 336 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

137

Flore Ioan

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 252

Hunedoara

500

138

Gherman Hanelore Mariane

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 306

Hunedoara

500

139

Huzmezan Anişoara

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 233

Hunedoara

500

140

Iancu Cosmin

Municipiul Hunedoara, satul Groş, nr. 14

Hunedoara

500

141

Ionescu Vlad Cezar

Municipiul Hunedoara, Aleea Parcului nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 6 (domiciliul legal), satul Peştişu Mare, nr. 258 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

142

Juhas Maria

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 202

Hunedoara

500

143

Labău Olivia Elisabeta

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 235

Hunedoara

500

144

Marc Aron

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 49

Hunedoara

500

145

Mariş Alexandru

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 201

Hunedoara

500

146

Matei Alina

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare nr. 246

Hunedoara

500

147

Mărilă Mircea

Municipiul Hunedoara, satul Boş, nr. 55

Hunedoara

500

148

Mican Oana Cristina

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 53A

Hunedoara

500

149

Mortura Livia

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 237

Hunedoara

500

 

150

Nistor Octavian

Municipiul Hunedoara, satul Boş, nr. 59

Hunedoara

500

151

Oprea Danii Constantin

Municipiul Hunedoara, satul Boş, nr. 83C

Hunedoara

500

152

Oprean Mirela Daniela

Municipiul Hunedoara, satul Groş, nr. 28

Hunedoara

500

153

Pascu Eleonora

Municipiul Hunedoara, satul Boş, nr. 98

Hunedoara

500

154

Păucean Liviu Ioan

Municipiul Hunedoara, Intrarea Lanului nr. 2, bl, C7, sc. A, et. 2, ap. 9 (domiciliul legal), satul Peştişu Mare, nr. 180 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

155

Pădurean Adrian

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 303

Hunedoara

500

156

Petriş Maria

Municipiul Hunedoara, satul Groş, nr. 27

Hunedoara

500

157

Ponta Cristina

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 121, bl. F, sc. A, ap. 2

Hunedoara

500

158

Pop Alexandru

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 358

Hunedoara

500

159

Racz Laszlo

Municipiul Hunedoara, Str. Mihai Viteazu nr. 4. bl. 11, sc. B, ap. 15 (domiciliul legal), satul Peştişu Mare, nr. 244 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

160

Raţ Avram

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 53B

Hunedoara

500

161

Rădos Dorica

Municipiul Hunedoara, satul Groş, nr. 10

Hunedoara

500

162

Sandra Sorin Mirel

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 236

Hunedoara

500

163

Sărăroiu Florin Iulius

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 257

Hunedoara

500

164

Simon Tiberiu Mihai

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 152

Hunedoara

500

165

Sprinceană Ioan

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 139

Hunedoara

500

166

Stanciu Mia

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 332

Hunedoara

500

167

Şimon Eugenia Viorica

Municipiul Hunedoara, satul Zlaşti, nr. 40C

Hunedoara

500

168

Toma Veta

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 253

Hunedoara

500

169

Troia Venera

Municipiul Hunedoara, satul Boş, nr. 83D

Hunedoara

500

170

Zamfir Marius Puiu

Municipiul Hunedoara, satul Boş, nr. 83

Hunedoara

500

171

Zudor Dionisie

Municipiul Hunedoara, satul Peştişu Mare, nr. 302

Hunedoara

500

172

Alba Mihai

Comuna Băiţa, satul Fizeş, nr. 130

Hunedoara

500

173

Andraş Elena

Comuna Băiţa, satul Lunca, nr. 132

Hunedoara

1.000

174

Artean Maria

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 66

Hunedoara

500

175

Balaban Claudia Monica

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 18

Hunedoara

500

176

Blaga Vasile

Comuna Şoimuş, satul Păuliş, nr. 103

Hunedoara

700

177

Blăjan Ion

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 44

Hunedoara

500

178

Boca Dumitru Sorin

Municipiul Hunedoara, Str. Zambilelor nr. 1, bl. 14, sc. A, ap. 6 (domiciliul legal), comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic, nr. 54 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

179

Bodea Liviu

Comuna Şoimuş, satul Păuliş, nr. 104

Hunedoara

1.000

180

Brişcaru Alin

Oraşul Aninoasa, Str. Cătănesti nr. 9

Hunedoara

500

181

Bumbaru Anton

Comuna Băita, satul Sălişte, nr. 128

Hunedoara

500

182

Burlec Băloi Ioan

Oraşul Aninoasa, Str. Cătăneşti nr. 42

Hunedoara

500

183

Burlec Băloi Petrică

Oraşul Aninoasa, Str. Cătăneşti nr. 42

Hunedoara

500

184

Burlec Dănuţ Vălică

Oraşul Aninoasa, Str. Dănuţoni nr. 333

Hunedoara

500

185

Buta Florica

Comuna Băiţa, satul Hărţăgani, nr. 39

Hunedoara

1.000

186

Ciorogar Comei

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 28

Hunedoara

500

187

Ciorogar Gheorghe

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 7

Hunedoara

500

188

Ciorogariu Costel

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 72

Hunedoara

500

189

Circo Maria

Comuna Criscior, satul Criscior, Str. Podul Morii nr. 4

Hunedoara

500

190

Cīnda Minodora

Comuna Şoimuş, satul Păuliş, nr. 106

Hunedoara

700

191

Creţan Vasile

Municipiul Lupeni, Str. Viitorului nr. 30, bl, D12, sc. I, ap. 17 (domiciliul legal), oraşul Aninoasa, Str. Cătăneşti nr. 3A (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

800

192

Danilescu Octavia Cristina

Comuna Şoimuş, satul Păuliş, nr. 105

Hunedoara

500

193

Diciuc Dorina Elena

Oraşul Petrila, Str. Burdeşti nr. 53

Hunedoara

2.000

194

Dobra Mihaela Gabriela

Comuna Băiţa, satul Băiţa, nr. 157A

Hunedoara

3.000

195

Farcaş Rodica

Comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic, nr. 61

Hunedoara

500

196

Fogel Simona Otilia

Oraşul Aninoasa, Str. Libertăţii nr. 44, ap. 1

Hunedoara

1.000

197

Gherman Maria

Comuna Băiţa, satul Băiţa, nr. 157

Hunedoara

3.000

198

Guşat Petre

Municipiul Lupeni, Str. Zănoaga nr. 10

Hunedoara

1.000

199

Haiduc Traian

Comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic, nr. 58A

Hunedoara

500

 

200

Hărăguş Tiberia Elena

Municipiul Hunedoara, Str. Viorele nr. 1, bl. 6, sc. A, ap. 9 (domiciliul legal), comuna Peştişu Mic, satul Valea Nandrului, nr. 65 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

201

Holban Vasile

Comuna Peştişu Mic, satul Valea Nandrului, nr. 57

Hunedoara

500

202

Ilea Victoria

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 59

Hunedoara

500

203

Ilea Zorica

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 20

Hunedoara

500

204

Lăpădat Aron

Comuna Băiţa, satul Hărţăgani, nr. 268

Hunedoara

500

205

Lorincz Niculina

Oraşul Aninoasa, Str. Dănuţoni nr. 384

Hunedoara

3.000

206

Lorinţ Dumitru

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 70

Hunedoara

500

207

Lorinţ Sorin Gheorghe

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 67

Hunedoara

500

208

Luca Iordan

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 27

Hunedoara

500

209

Merţ Ioan

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 27, bl. V2, ap. 70 (domiciliul legal), comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

210

Moşie Voichiţa Vasia

Oraşul Petrila, Str. Popi nr. 18

Hunedoara

1.000

211

Mureşan Anamaria Nicoleta

Municipiul Deva, Str. M. Eminescu, bl. 42, sc. I, ap. 7 (domiciliul legal), comuna Băiţa, satul Băiţa, nr. 191 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

3.000

212

Nagy Cornelia

Comuna Criscior, satul Criscior, Str. Valea Morii nr. 50

Hunedoara

500

213

Neamţ Ioan Daniel

Comuna Băiţa, satul Lunca, nr. 101

Hunedoara

500

214

Nemeş Vasile

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 62

Hunedoara

500

215

Niţu Vasile

Comuna Criscior, satul Criscior, Str. Valea Morii nr. 53

Hunedoara

500

216

Oană Marcel Roman

Comuna Şoimuş, satul Păuliş, nr. 108

Hunedoara

700

217

Oniţa Gheorghe

Comuna Criscior, satul Criscior, Str. Plopilor nr. 2

Hunedoara

2.000

218

Parascha Constantin

Municipiul Hunedoara, Str. Munteniei nr. 3, bl. V2, sc. B, ap. 29 (domiciliul legal), comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic, nr. 53 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

219

Pārău Lucreţia

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 17, ap. 19 (domiciliul legal), comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 68 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

220

Păun Simona

Oraşul Petrila, Str. Jieţ nr. 1, ap. 4

Hunedoara

1.000

221

Petrea Gheorghe

Comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic, nr. 57

Hunedoara

500

222

Petresc David

Comuna Şoimuş, satul Păuliş, nr. 107

Hunedoara

700

223

Raza Cornel

Municipiul Lupeni, Str. Bărbateni, bl. 23, sc. 4, et. 4, ap. 78

Hunedoara

1.000

224

Spanciu Florin Cristian

Comuna Băiţa, satul Lunca, nr. 22

Hunedoara

3.000

225

Speriatu Ionel

Oraşul Aninoasa, Str. Cătăneşti nr. 3B

Hunedoara

800

226

Străjeu Doina

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 17 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

227

Şamu Ludovic

Municipiul Deva, satul Sāntuhalm, Str. Valea Cernei nr. 10 (domiciliul legal), oraşul Simeria, Str. Ioan Slavici nr. 26 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

228

Şerban Mărioara

Oraşul Petrila, Str. Jieţ nr. 39B

Hunedoara

500

229

Tănase Nicolae

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 71

Hunedoara

500

230

Tīrnăvean Petru

Comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic, nr. 55

Hunedoara

500

231

Todea Roman

Municipiul Hunedoara, Str. Pădurii nr. 20 (domiciliul legal), comuna Peştişu Mic, satul Peştişu Mic, nr. 16 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

232

Todea Viorica

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 15

Hunedoara

500

233

Toma Elizaveta

Comuna Peştişu Mic, satul Valea Nandrului, nr. 57

Hunedoara

500

234

Toma Iulius

Comuna Peştişu Mic, satul Valea Nandrului, nr. 67

Hunedoara

500

235

Tripon Ioan

Comuna Băiţa, satul Lunca, nr. 60

Hunedoara

500

236

Ţāmpu Dorinela

Oraşul Aninoasa, Str. Dănuţoni nr. 368

Hunedoara

3.000

237

Vamoş Maria

Municipiul Lupeni, Str. Codrului nr. 9

Hunedoara

1.000

238

Varzare Edviga

Comuna Peştişu Mic, satul Josani, nr. 21

Hunedoara

500

239

Voichiţa Maria Bianca

Oraşul Simeria, Str. C-tin Brāncoveanu nr. 9

Hunedoara

500

240

Vulc Teodor

Oraşul Aninoasa, Str. Coşteni nr. 315A

Hunedoara

1.000

241

Zalomir Ioan

Oraşul Petrila, Str. Jieţ nr. 1, ap. 6

Hunedoara

500

242

Borbely Alina Monica

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 3, ap. 3

Hunedoara

500

243

Borbely Nicolae

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 2, ap. 7

Hunedoara

500

244

Călin Sofia

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 2

Hunedoara

500

245

Cāmpeanu Ion

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 3, ap. 11

Hunedoara

500

246

Ceuţă Samuel

Municipiul Petroşani, Str. Radu Şapcă nr. 27, ap. 1

Hunedoara

500

247

Ciobanu Maria

Municipiul Petroşani, Str. 16 Februarie nr. 4

Hunedoara

500

248

Cocora Maria

Municipiul Petroşani, Str. Cuza Vodă nr. 28, ap. 1

Hunedoara

500

249

Crişan Irina

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 8, ap. 5

Hunedoara

500

 

250

Cutuş Ioan Vicenţiu

Municipiul Petroşani, Str. Gheorghe Doja nr. 30, ap. 2

Hunedoara

500

251

Dumitru Damian

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 13, ap. 4

Hunedoara

500

252

Ghiura Mărioara

Municipiul Petroşani, Str. Ghe. Doja nr. 10, ap. 2

Hunedoara

500

253

Gruia Constantin

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 15, ap. 4

Hunedoara

500

254

Hăinaru Ilie

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 3, ap. 4

Hunedoara

500

255

Iloiu Cornelia

Municipiul Petroşani, Str. General Ion Dragalina nr. 15

Hunedoara

500

256

Ion Ana

Municipiul Petroşani, Str. Griviţa Roşie nr. 27

Hunedoara

500

257

Ionescu Alexandra-Vasilica

Municipiul Petroşani, Str. Cuza Vodă nr. 28, ap. 2

Hunedoara

500

258

Lingurar Doina

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 28, ap. 1

Hunedoara

500

259

Lungu Carolina Augusta

Municipiul Petroşani, Str. General Dragalina, bl. 4, sc. 1, ap. 19

Hunedoara

500

260

Mihăilă Nicoleta Iuliana

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 6, ap. 5

Hunedoara

500

261

Mihăilă Nicu

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 4, ap. 1

Hunedoara

500

262

Muntean Argentina Aurica

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 18, ap. 2

Hunedoara

500

263

Neag Ionel

Municipiul Petroşani, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 14, ap. 1

Hunedoara

500

264

Nerges Cristina

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 16, ap. 1

Hunedoara

500

265

Silaghi Ana Florica

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 26

Hunedoara

500

266

Şchiopu Luminiţa

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 43, ap. 2

Hunedoara

500

267

Vārdarie Gheorghe

Municipiul Petroşani, Str. Saturn, bl. 8, sc. 1, et. 4, ap. 27

Hunedoara

500

268

Vărzar Florin

Municipiul Petroşani, Str. Cuza Vodă nr. 7, ap. 1

Hunedoara

500

269

Strenţan Gheorghe

Municipiul Hunedoara, Str. Mureşului nr. 7, bl. 1, sc. C, ap. 37 (domiciliul legal), satul Peştişu Mare, nr. 180A (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

500

270

Acatrinei Mihai

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 12, ap. 1

Hunedoara

1.000

271

Acs Francisc

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 3, ap. 2

Hunedoara

1.000

272

Alexandru Cristian Marius

Municipiul Petroşani, Str. Ghe. Bariţiu nr. 8, ap. 2

Hunedoara

1.000

273

Andrica Magdalena

Municipiul Petroşani, Str. Saturn, bl. 4, sc. 1, ap. 28

Hunedoara

1.000

274

Andrisan Helene

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 4, ap. 3

Hunedoara

1.000

275

Apălimăriţei Rozalia

Municipiul Petroşani, Str. Cuza Vodă nr. 13, ap. 3

Hunedoara

1.000

276

Baltă Gicuţa

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 7, ap. 4

Hunedoara

1.000

277

Baran Eugenia-Carmen

Municipiul Petroşani, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, ap. 2

Hunedoara

1.000

278

Bama Georgeta

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 1, ap. 16

Hunedoara

1.000

279

Belei Ileana

Municipiul Petroşani, Str. Dālja Mică nr. 71

Hunedoara

1.000

280

Benea Ambrozie

Municipiul Petroşani, Str. Piscului nr. 21

Hunedoara

1.000

281

Bengulescu Elena Alexandra

Municipiul Petroşani, Str. Horea, bl. 5, sc. 3, ap. 33 (domiciliul legal), Str. Dealului nr. 19 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

1.000

282

Bereki Vasile

Municipiul Petroşani, Str. Măgurii nr. 5A

Hunedoara

1.000

283

Boboc Clemenţa

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 57, sc. 2, ap. 62

Hunedoara

1.000

284

Bodea Lucreţia Armina

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 32 (domiciliul legal), Str. Funicularului nr. 44, ap. 10 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

1.000

285

Borbely Nicolae

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 6, ap. 9

Hunedoara

1.000

286

Brānduşa Nicolae

Municipiul Petroşani, Str. Gh. Lazăr nr. 5

Hunedoara

1.000

287

Brădescu Petru

Municipiul Petroşani, Str. Piscului nr. 10A

Hunedoara

1 000

288

Buhna Adela

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 3, ap. 5

Hunedoara

1.000

289

Bumbu Maria Mirela

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 30, ap. 1

Hunedoara

1.000

290

Buna Angelica

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 13, ap. 1-2

Hunedoara

1.000

291

Bunea Ileana

Municipiul Petroşani, Str. Anton Pann nr. 36

Hunedoara

1.000

292

Burdan Romulus

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 3, ap. 48

Hunedoara

1.000

293

Buşoi Elena

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 1, ap. 13

Hunedoara

1.000

294

Căldărar Florin

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 44, ap. 7

Hunedoara

1.000

295

Cărbunaru Florian

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 4, ap. 63

Hunedoara

1.000

296

Căţan Viorica

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 1, ap. 15

Hunedoara

1 000

297

Chilăriţei Ghiţă

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 4, ap. 62

Hunedoara

1.000

298

Ciobanu Alexandra

Municipiul Petroşani, Str. Venus, bl. 5A, sc. 2, ap. 38

Hunedoara

1.000

299

Ciocea Gheorghe Adrian

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 5, ap. 2

Hunedoara

1.000

 

300

Cocolan Niţă

Municipiul Petroşani, Str. Dālja Mică nr. 27

Hunedoara

1.000

301

Cocolan Rusu

Municipiul Petroşani, Str. Coasta nr. 32

Hunedoara

1.000

302

Constantin Constantin

Municipiul Petroşani, Str. Gh. Bariţiu nr. 24

Hunedoara

1 000

303

Coroiu Ana

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 7, ap. 4

Hunedoara

1.000

304

Cosmos Ana

Municipiul Petroşani, Str. Gheorghe Doja nr. 5, ap. 1

Hunedoara

1.000

305

Creţan Iulian

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 4, ap. 61 (domiciliul īn fapt), municipiul Lupeni, Str. Tudor Vladimirescu nr. 24, bl. D3, sc. 1, ap. 32 (domiciliul legal)

Hunedoara

1.000

306

Dan Irina

Municipiul Petroşani, Str. Īmpăratul Traian nr. 13, ap. 2

Hunedoara

1.000

307

Dima Laura Maria

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 42, ap. 10

Hunedoara

1.000

308

Duicu Ioan

Municipiul Petroşani, Str. General Vasile Milea, bl. 28C, sc. 1, ap. 18 (domiciliul legal), Str. Slătinioara nr. 102 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

1.000

309

Dumitru David Radu

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 54, ap. 4

Hunedoara

1.000

310

Dumitru David Sabina

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 54, ap. 3

Hunedoara

1.000

311

Epure Elena

Municipiul Petroşani, Str. Venus, bl. 6, sc. 1, ap. 19

Hunedoara

1.000

312

Epure Gheorghe

Comuna Şoimuş, satul Bejan, nr. 120A

Hunedoara

1.000

313

Erkedi Nicolae Alexandru

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 18, ap. 1-2

Hunedoara

1.000

314

Erkedi Simon Gabor

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 15

Hunedoara

1.000

315

Evesc Silvia

Municipiul Petroşani, Str. Coasta nr. 49

Hunedoara

1.000

316

Fănic Petru Luca

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 152

Hunedoara

1.000

317

Feneş Simona

Municipiul Petroşani, Str. Īmpăratul Traian nr. 20, ap. 2

Hunedoara

1.000

318

Filipoiu Viorica Mihaela

Municipiul Petroşani, Str. Lazăr Gheorghe nr. 5

Hunedoara

1.000

319

Gălăţan Marina

Municipiul Petroşani, Str. Slătinioara nr. 98

Hunedoara

1.000

320

Gălăţan Iacob

Municipiul Petroşani, Str. Slătinioara nr. 98 A

Hunedoara

1.000

321

Gligor Emilia

Municipiul Petroşani, Str. Slătinioara nr. 18

Hunedoara

1.000

322

Gonciulea Nicolae Marian

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 34, ap. 1

Hunedoara

1.000

323

Grecu Victoria

Municipiul Petroşani, Str. Griviţa Roşie nr. 22, ap. 1

Hunedoara

1.000

324

Grosu Constantin

Municipiul Petroşani, Str. Progresului nr. 6, ap. 12

Hunedoara

1.000

325

Heresteşan Voichiţa Felicia

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 30, ap. 6

Hunedoara

1.000

326

Hopărţeanu Lucian

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 21, ap. 3

Hunedoara

1.000

327

Ienei Fiorin

Municipiul Petroşani, Str. Saturn, bl. 10, sc. 3, ap. 88

Hunedoara

1.000

328

Iliuţă Andrei Vasile

Municipiul Petroşani, Str. G-ral Ion Dragalina, bl. 6, sc. 3, ap. 89

Hunedoara

1.000

329

Ion Carmen

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 12, ap. 2

Hunedoara

1.000

330

Ionescu Voichiţa Daniela

Municipiul Petroşani, Str. Vasile Alecsandri nr. 28, ap. 1

Hunedoara

1.000

331

Iordache Margareta

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 45, ap. 1

Hunedoara

1.000

332

Iozsa Iren

Municipiul Petroşani, Str. Vasile Alecsandri nr. 25, ap. 2

Hunedoara

1.000

333

Jitea Ion

Municipiul Petroşani, Str. Slătinioara nr. 109

Hunedoara

1.000

334

Jugănaru Doina

Municipiul Petroşani, Str. Aviatorilor, bl. 26, sc. 2, ap. 38

Hunedoara

1.000

335

Jurca Adrian

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 10, ap. 1

Hunedoara

1.000

336

Kelemen Paraschiva

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 21, ap 1

Hunedoara

1.000

337

Konia Alexandra Monica

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 59

Hunedoara

1 000

338

Kovacs Viorica Alina

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 2, ap. 2

Hunedoara

1.000

339

Licău Dumitru

Municipiul Petroşani, Str. Vasile Alecsandri nr. 29, ap. 1

Hunedoara

1.000

340

Licău Robert

Municipiul Petroşani, Str. Vasile Alecsandri nr. 30, ap. 1

Hunedoara

1.000

341

Magyari Ion

Municipiul Petroşani, Str. Vasile Alecsandri nr. 26, ap. 2

Hunedoara

1.000

342

Manea Daniela Tatiana

Municipiul Petroşani, Str. Venus, bl. 10, sc. 1, ap. 20

Hunedoara

1.000

343

Mīrza Maria

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 44, ap. 9

Hunedoara

1.000

344

Matka Margareta

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 4

Hunedoara

1 000

345

Mederea Iosif Eugen

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 57, sc. 2, ap. 61

Hunedoara

1.000

346

Moga Gheorghe

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 1, ap. 14

Hunedoara

1.000

347

Mucenic Marcu

Municipiul Petroşani, Str. Slătinioara nr. 77

Hunedoara

1.000

348

Muntean Mihaly

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 23, ap. 2

Hunedoara

1.000

349

Musteaţă Viorel

Municipiul Petroşani, Str. Viitorului, bl. 38, sc. 1, ap, 8

Hunedoara

1.000

 

350

Neagu Maria Ildiko

Municipiul Petroşani, Str. Cuza Vodă nr. 17, ap. 3

Hunedoara

1.000

351

Nedelcu Mircea

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 22, ap. 1

Hunedoara

1.000

352

Negoe Susana

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 87

Hunedoara

1.000

353

Nimară Mihai

Municipiul Petroşani, Str. Īmpăratul Traian nr. 4, ap. 1

Hunedoara

1.000

354

Parizek Maria

Municipiul Petroşani, Str. Anton Pann nr. 2

Hunedoara

1.000

355

Petaca Claudia

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 54, ap. 2

Hunedoara

1.000

356

Pīncā Silvia Cireşica

Municipiul Petroşani, Str. Īmpăratul Traian nr. 19, ap. 2

Hunedoara

1.000

357

Pīrvan Elena

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 42, ap. 9

Hunedoara

1.000

358

Pop Niculina

Municipiul Petroşani, Str. Anghel Saligny nr. 6, ap. 4

Hunedoara

1.000

359

Preda Ionică

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 80

Hunedoara

1.000

360

Presecan Cornelia Mărioara

Municipiul Petroşani, Str. 16 Februarie nr. 6

Hunedoara

1.000

361

Puiber Zina Melania

Municipiul Petroşani, Str. Griviţa Roşie nr. 34, ap. 1

Hunedoara

1.000

362

Rahotă Monica

Municipiul Petroşani, Str. Măgurii nr. 12 (domiciliul legal), Str. Tăbăcari nr. 12 (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

1.000

363

Raicu Şerban

Municipiul Petroşani, Str. Īmpăratul Traian nr. 16, ap. 2

Hunedoara

1.000

364

Răducu Elena

Municipiul Petroşani, Str. Aviatorilor, bl. 26, sc. 2, ap. 39

Hunedoara

1.000

365

Răţoiu Sorin

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 7, ap. 1

Hunedoara

1.000

366

Roman Maria

Municipiul Petroşani, Str. Măgurii nr. 14

Hunedoara

1.000

367

Rostaş Elena

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 64, ap. 2

Hunedoara

1.000

368

Simeria Paul

Municipiul Hunedoara, satul Boş nr. 104

Hunedoara

500

369

Staic Dumitru

Municipiul Petroşani, Str. Coasta nr. 57

Hunedoara

1.000

370

Staic Petru

Municipiul Petroşani, Str. Coasta nr. 56 A

Hunedoara

1.000

371

Stiuliuc Dan Lucian

Municipiul Petroşani, Str. Saturn, bl. 11, sc. 2, ap. 73

Hunedoara

1.000

372

Stoica Avram

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 54, ap. 2

Hunedoara

1.000

373

Strāmb Rusu

Municipiul Petroşani, Str. Coasta nr. 59

Hunedoara

1.000

374

Şchiopii Elena Liliana

Municipiul Petroşani, Str. Aradului nr. 11, ap. 1

Hunedoara

1.000

375

Şotāngă Ana

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 160 B

Hunedoara

1.000

376

Şotāngă Ioan

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 160

Hunedoara

1.000

377

Şotāngă Viorel

Municipiul Petroşani, Str. Maleia nr. 161

Hunedoara

1.000

378

Tăcu Elena

Municipiul Petroşani, Str. Saturn, bl. 4, sc. 1, ap. 30

Hunedoara

1.000

379

Tibichi Călina

Municipiul Petroşani, Str. Funicularului nr. 42, ap. 7

Hunedoara

1.000

380

Toth Corina Roxana

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl, 69, sc. 4, ap. 64

Hunedoara

1.000

381

Tufişi Leontina Mariana

Municipiul Petroşani, Str. Vasile Alecsandri nr. 29, ap. 2

Hunedoara

1.000

382

Tuhuţ Simeon

Municipiul Petroşani, Str. Tudor Vladimirescu nr. 9A

Hunedoara

1.000

383

Turcu Daniela

Municipiul Petroşani, Str. Samuel Micu Klein nr. 24, ap 2

Hunedoara

1.000

384

Ţigăran Mircea

Municipiul Petroşani, Str. Anghel Saligny nr. 6, ap. 3

Hunedoara

1.000

385

Valecico Cezar Constantin

Municipiul Deva, Aleea Romanilor, bl. 11, sc. 1, ap. 2 (domiciliul legal), comuna Şoimuş, Str. Bejan nr. 120C (domiciliul īn fapt)

Hunedoara

1.000

386

Varga Eugen

Municipiul Petroşani, Str. Timişoarei nr. 7, ap. 1

Hunedoara

1.000

387

Vicol Constantin

Municipiul Petroşani, Str. Independenţei, bl. 10, sc. I, ap. 19

Hunedoara

1.000

388

Voina Ioan

Municipiul Petroşani, Str. Cucului nr. 1

Hunedoara

1.000

389

Voi na Lucian

Municipiul Petroşani, Str. Cuza Vodă nr. 9, ap. 1

Hunedoara

1.000

390

Voina Valer

Municipiul Petroşani, Str. Dālja Mică nr. 69

Hunedoara

1.000

391

Zuba Alina Diana

Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc. 3, ap. 45

Hunedoara

1.000

392

Cănilă Marius-Petru

Comuna Victoria, satul Icuşeni

laşi

3.300

393

Gurău Maria

Comuna Victoria, satul Icuşeni

laşi

1.200

394

Mānzătescu Petronel

Comuna Victoria, satul Icuşeni

laşi

1.200

395

Popa Ioan

Comuna Victoria, satul Icuşeni

laşi

960

396

Puiu Aurel

Comuna Şipote, satul Mitoc, Str. Cuza Vodă nr. 369

laşi

6.000

397

Sălăgianu Ionel

Comuna Victoria, satul Icuşeni

laşi

1.800

398

Stavarache Gheorghe

Comuna Victoria, satul Icuşeni

laşi

960

399

Barani Irina

Oraşul Borşa, Str. Victoriei nr. 181

Maramureş

2.000

 

400

Buzură Ioana

Oraşul Borşa, Str. Repezii nr. 114 A

Maramureş

1.500

401

Dancs Maria

Oraşul Borşa, Str. Gruiu lui Dan nr. 23A

Maramureş

5.000

402

Grec Maria

Oraşul Borşa, Str. Gruiu lui Dan nr. 73

Maramureş

2.000

403

Mihali Elisabeta

Oraşul Borşa, Str. Repezii nr. 68

Maramureş

1.500

404

Mihali Mărie

Oraşul Borşa, Str. Repezii nr. 112

Maramureş

2.000

405

Timiş Maria

Oraşul Borşa, Str. Valea Poieni nr. 7 (domiciliul legal), oraşul Borşa, Str. Repezii nr. 74 (domiciliul īn fapt)

Maramureş

1.500

406

Fuli Ştefan

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Ştefan Fuli nr. 10

Mureş

4.000

407

Gāmbăşan Ioan

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Principală nr. 63

Mureş

3.000

408

Grofa Nicolae

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Plugarilor nr. 3

Mureş

4.000

409

Ilea Anica

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 22

Mureş

5.000

410

Ilea Dumitru

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 36

Mureş

5.000

411

Irom Anica

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 45

Mureş

4.000

412

Jonas Pavel

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Tārnavei nr. 2

Mureş

4.000

413

Popa Maria

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 23

Mureş

4.000

414

Precup Ana

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 25A

Mureş

4.000

415

Puiber Dionisie

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Tārnavei nr. 1

Mureş

3.000

416

Stoica Ecaterina

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Tārnavei nr. 10

Mureş

5.000

417

Szilaghi Samoil

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 25

Mureş

4.000

418

Velichea Aron

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 18

Mureş

5.000

419

Vescan Ioan

Comuna Adămuş, satul Adămuş, Str. Salcāmilor nr. 6

Mureş

4.000

420

Dălălău Ana

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 253

Mureş

5.000

421

Şerban Elena

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 260

Mureş

6.500

422

Farkas Ştefan

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 260

Mureş

5.000

423

Kocsis Rozalia

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 276

Mureş

5000

424

Laszlo Elisabeta

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 207

Mureş

5.000

425

Lup Vilorie

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 246

Mureş

5.500

426

Maior Maria

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 123

Mureş

5.500

427

Mărginean Lucreţia

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 103

Mureş

5.500

428

Nagy Iolanda

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 13

Mureş

5.500

429

Olar Săndel

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 97

Mureş

6.000

430

Szekely Elena

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 213

Mureş

5.000

431

Ursan Irina

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 124

Mureş

5.500

432

Vigh Clara

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 233

Mureş

5.000

433

Vigh Etel

Comuna Cuci, satul Cuci, nr. 96

Mureş

5.500

434

Cătană Maria

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 49

Mureş

4 500

435

Cătinean Emil Călin

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 147

Mureş

5.000

436

Ceoca Silvie

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 58

Mureş

6.500

437

Chicudean Maria Tereza

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 14

Mureş

5.000

438

Cioca Anamaria

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 31

Mureş

5.000

439

Cioca Anica

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 96

Mureş

5.000

440

Cioca Maria

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 59

Mureş

5.000

441

Cioca Maria

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 41

Mureş

6.000

442

Dălălău Anica

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 27

Mureş

5.500

443

Lup Ana

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 158

Mureş

5.000

444

Lup Aurelia

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 148

Mureş

5.500

445

Lup Iuliana

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 15

Mureş

5,500

446

Mărginean Achim

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 146

Mureş

5 500

447

Mărginean Ana

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 22

Mureş

5.500

448

Mărginean Maria

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 53

Mureş

6.500

449

Moldovan Maria Daniela

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 12

Mureş

6.000

 

450

Moldovan Felicia

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 60

Mureş

5.500

451

Moldovan Letiţia

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 52

Mureş

5.500

452

Pai Ileana

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 132

Mureş

5 500

453

Văidean Maria

Comuna Cuci, satul Dătăşeni, nr. 120

Mureş

5 500

454

Adiaconiţei Ion

Comuna Ghindăoani, satul Ghindăoani, Str. Dosoftei nr. 13

Neamţ

5.000

455

Ciocoiu Maria

Comuna Păstrăveni, satul Rădeni

Neamţ

700

456

Pavel Vasile

Comuna Păstrăveni, satul Rădeni

Neamţ

1.500

457

Vasiloi Dumitru

Comuna Păstrăveni, satul Rădeni

Neamţ

700

458

Bănuţ-Duca Viorel

Comuna Buciumi, satul Bogdana, nr. 188

Sălaj

3.000

459

Botiş Ioan

Municipiul Zalău, Str. Fabricii nr. 100/A (domiciliul legal), comuna Agrij nr. 124 (domiciliul īn fapt)

Sălaj

4.000

460

Cordoş Viorica Anca

Comuna Ileanda, Str. Cerbului nr. 5

Sălaj

1.500

461

Moldova Cruciţa

Comuna Ileanda, Str. Cerbului nr. 2

Sălaj

2.000

462

Moldovan Terezia

Comuna Ileanda, Str. Cerbului nr. 29

Sălaj

1.500

463

Varga Gavril

Comuna Ileanda, Str. Cerbului nr. 24

Sălaj

1.000

464

Varga Ludovic Radu

Comuna Ileanda, Str. Cerbului nr. 25

Sălaj

1.000

465

Andrişan Ana

Comuna Horodnic de Jos, nr. 644

Suceava

1.800

466

Andrişan Dumitru

Comuna Horodnic de Jos, nr. 642 A

Suceava

800

467

Andrişan Ioan

Comuna Horodnic de Jos, nr. 642

Suceava

1.600

468

Balau Alexandru

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 248

Suceava

2.000

469

Buznean Veronica

Comuna Horodnic de Jos, nr. 219

Suceava

800

470

Calvan Elena

Oraşul Gura Humorului, Str. Bogdăneasa nr. 25

Suceava

1.600

471

Ciobanu Ionel

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ, nr. 371

Suceava

3.000

472

Ciocan Valeriu

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. -

Suceava

1.500

473

Cioltan Nicolai

Oraşul Gura Humorului, Str. Milcov nr. 3

Suceava

900

474

Galan Gheorghe

Comuna Horodnic de Jos, nr. 247

Suceava

900

475

Gemenariu Constantin

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 1

Suceava

900

476

Ghişovan Doina

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 185

Suceava

1.300

477

Iliuţ Dragoş

Comuna Horodnic de Jos, nr. 218

Suceava

800

478

Maliş Carmen Felicia

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 114

Suceava

1.500

479

Marin Vasile Pintilie

Oraşul Gura Humorului, Str. Oborului nr. 250

Suceava

800

480

Martinescu Viorel

Comuna Horodnic de Jos, nr. 311

Suceava

800

481

Moroşan Ioan

Comuna Horodnic de Jos, nr. 679

Suceava

800

482

Olar Alexandru

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 252 A

Suceava

2.500

483

Prelipcean Gavril

Comuna Horodnic de Jos, nr. 660

Suceava

1 200

484

Prelipcean Ghe. Viorel

Comuna Horodnic de Jos, nr. 645 A

Suceava

1 300

485

Prelipcean Ioan

Comuna Horodnic de Jos, nr. 580

Suceava

800

486

Prelipcean Ion

Comuna Horodnic de Jos, nr. 607

Suceava

1.100

487

Prelipcean Rodica

Comuna Horodnic de Jos, nr. 614

Suceava

2.100

488

Prelipcean Valeriu Gheorghe

Comuna Horodnic de Jos, nr. 214

Suceava

1.300

489

Prelipcean Vasile

Comuna Horodnic de Jos, nr. 575

Suceava

800

490

Rotar Alexandru Daniei

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 371

Suceava

2.300

491

Tipa Constantin Ion

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 51 B

Suceava

1.500

492

Tiron Gheorghe

Comuna Horodnic de Jos, nr. 665

Suceava

1.300

493

Ursaciuc Dorin

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 112

Suceava

1.000

494

Văcari Viorel

Oraşul Gura Humorului, Str. General Grigorescu nr. 29

Suceava

900

495

Viziniuc Elena

Oraşul Gura Humorului, Str. Voroneţ nr. 207

Suceava

2.500

496

Mutescu Vasile

Comuna Vicovu de Jos, nr. 157

Suceava

1 800

497

Dabīca Ioan

Comuna Vicovu de Jos, nr. 191

Suceava

1.250

498

Bălici Vasile

Comuna Vicovu de Jos, nr. 159

Suceava

1.300

499

Chifan Ioan

Comuna Vicovu de Jos, nr. 158

Suceava

1.600

 

500

Chifan Viorica

Comuna Voitinel, nr. 1031

Suceava

1.100

501

Prelipcean Gheorghe

Comuna Voitinel, nr. 1017

Suceava

800

502

Crăciun Severin

Comuna Voitinel, nr. 945

Suceava

800

503

Bujdei Ilie

Comuna Suceviţa, satul Voievodeasa, nr. 182

Suceava

900

504

Crăciun Eufrozina

Comuna Gălăneşti, nr. 241

Suceava

1 775

505

Buzilă Lăcrămioara

Comuna Gălăneşti, nr. 238

Suceava

1 250

506

Boştiog Trifan

Comuna Cacica, nr. 841

Suceava

2.700

507

Strugariu Rachila

Comuna Pārteştii de Jos

Suceava

1.450

508

Zuz Mihai Iustinian

Oraşul Gura-Humorului, Str. Voroneţ nr. 19

Suceava

900

509

Teodorovici Maria

Oraşul Gura-Humorului, Str. Voroneţ nr. 49

Suceava

1.300

510

Magorca Dan Ioan

Comuna Bălcăuţi, nr. 315A

Suceava

4.000

511

Bălan Silvestru Florin

Oraşul Frasin, Str. Branişte nr. 58

Suceava

4.000

512

Brădăţan Ion

Oraşul Frasin, satul Doroteia

Suceava

3.000

513

Cristina Victoriţa Lenuţa

Oraşul Frasin, satul Plutoniţa

Suceava

3.000

514

Gemănar Viorica

Oraşul Frasin, satul Doroteia

Suceava

1.100

515

Gemănaru Ilie

Oraşul Frasin, Str. Branişte nr. 55

Suceava

3.800

516

Hrişcă Octavia

Comuna Horodnic de Sus, nr. 582

Suceava

1.600

517

Ilie Cristinel

Comuna Horodnic de Sus, nr. 215

Suceava

600

518

Macovei Ioan

Comuna Horodnic de Sus, nr. 150

Suceava

1.300

519

Moroşan Vasile

Comuna Horodnic de Sus, nr. 247

Suceava

600

520

Popescu Ecaterina

Comuna Horodnic de Sus, nr. 162

Suceava

2.000

521

Popescu Gheorghe

Municipiul Rădăuţi, Str. Calea Bucovinei nr. 32C, bl. 51, sc. A. ap. 2

Suceava

1.800

522

Rusu Costel

Comuna Horodnic de Sus, nr. 171

Suceava

1.400

523

Tiron Doiniţa

Comuna Horodnic de Sus, nr. 1358

Suceava

1.400

524

Tofei Gheorghe

Comuna Horodnic de Sus, nr. 215

Suceava

600

525

Cotaru Agripina

Comuna Luncaviţa, Str. Valea Fagilor nr. 81

Tulcea

1 000

526

Afuza Constantin

Comuna Niculiţel, Str. Umbrei nr. 1

Tulcea

3.000

527

Alexe Cătălin

Comuna Niculiţel, Str. Gh. Burlacu nr. 7

Tulcea

1.800

528

Berdan Mircea Gelu

Comuna Luncaviţa, Str. Valea Fagilor nr. 84

Tulcea

3.500

529

Bonţoi Gheorghe

Comuna Niculiţel, Str. Personalităţilor nr. 9

Tulcea

700

530

Bouroş Constantin

Comuna Niculiţel, Str. Gh. Burlacu nr. 11

Tulcea

1 400

531

Dinu Stelian

Comuna Niculiţel, Str. Veseliei nr. 20

Tulcea

3.000

532

Gherghişan Nicoleta

Comuna Niculiţel, Str. Personalităţilor nr. 2

Tulcea

1.000

533

Ghiocel Ioan

Comuna Niculiţel, Str. Īnvăţătorilor, nr. 13

Tulcea

500

534

Jecu Ioana

Comuna Niculiţel, Str. Atelierului nr. 4

Tulcea

1.100

535

Jīpa Elena

Comuna Niculiţel, Str. Personalităţilor nr. 14

Tulcea

1.300

536

Māţă Paraschiva

Comuna Niculiţel, Str. Atelierului nr. 1

Tulcea

1.200

537

Mihai Axente

Comuna Niculiţel, Str. Trifoiului nr. 1

Tulcea

3.000

538

Mihail Valerica

Comuna Luncaviţa, Str. Moara Păşii, nr. 1

Tulcea

1.000

539

Mihail Vicencu

Comuna Luncaviţa, Str. Valea Fagilor nr. 86

Tulcea

2.800

540

Mladin Valentina

Comuna Niculiţel, Str. Personalităţilor nr. 1

Tulcea

700

541

Plānge Dobre

Comuna Niculiţel, Str. Dălcărăneşti nr. 20

Tulcea

500

542

Ştefan Maria

Comuna Niculiţel, Str. Veseliei nr. 7

Tulcea

1.000

543

Turtoi Gheorghe

Comuna Niculiţel, Str. Īnvăţătorilor nr. 11

Tulcea

650

544

Simion Ana Maria

Oraşul Horezu, satul Romanii de Sus, Str. Bradului nr. 2

Vālcea

1.500

545

Nicu Alexandru

Comuna Budeşti, satul Racoviţa

Vālcea

1.500

546

Avramescu Rodica

Oraşul Odobeşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 109 A

Vrancea

3.500

547

Mititelu Maria

Comuna Mera, satul Mera

Vrancea

3.500

548

Nan Tudora

Comuna Andreiaşu de Jos, satul Andreiaşu de Jos

Vrancea

3.000

549

Şerbu Lucica

Comuna Vārteşcoiu, satul Beciu

Vrancea

3.500

550

Tătaru Vasilica

Comuna Paltin, satul Prahuda

Vrancea

3.500

TOTAL

1.087.395

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 109.834 din 25 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd cont de Decizia etapei de īncadrare nr. 27 din 27 aprilie 2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului laşi, Avizul Ministerului Culturii nr. 838 din 23 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/1.M. din 23 decembrie 2015,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2016.

Nr. 1.160.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică īh Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 976 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.595 din 29 noiembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

avānd īn vedere Adresa Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” - Secţia chirurgie vasculară īnregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 55.932 din 8 septembrie 2016 şi acordul Colectivului de lucru al AP-EVA,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 532 din 16 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 20 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) tratamentul pacientului critic cu afecţiuni vasculare periferice īn primele 72 de ore de la diagnosticare:”.

2. La articolul 20 litera b), după punctul 5 se introduc 29 de noi puncte, punctele 6-34, cu următorul cuprins:

„6. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;

7. proteze vasculare (Dacron, argint, PTFE);

8. sonde Fogarty;

9. seturi pentru cell saver;

10. shunt carotidă;

11. petece vasculare;

12. set peridurală;

13. catetere arteriale;

14. catetere venoase centrale;

15. cāmpuri sterile chirurgicale de unică folosinţă;

16. halate chirurgicale de unică folosinţă;

17. cāmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;

18. catetere, seturi şi substituenţi pentru dializa acută;

19. set aspirator plagă;

20. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;

21. creion bisturiu electric;

22. material hemostatic;

23. tub dren siliconat;

24. dispozitiv recoltare vena safena;

25. sistem aspiraţie drenaj plagă;

26. sistem drenaj toracic;

27. set tourniquet cu şnur inclus;

28. set tourniquet adulţi;

29. īncălzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare;

30. set īncălzitor sānge pacient;

31. ceară stern;

32. vavulotom;

33. filtre carotidiene;

34. baloane angioplastie.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 1.365.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.