MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 95/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 95         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 805 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, īn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate īn mod abuziv īn perioada regimului comunist īn Romānia

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

35. - Hotărāre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

36. - Hotărāre privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării īn īnvăţămāntul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016

 

43. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 924/2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 805

din 24 noiembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, īn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate īn mod abuziv īn perioada regimului comunist īn Romānia

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, īn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate īn mod abuziv īn perioada regimului comunist īn Romānia, ridicată de Iulian Aladar Laco īn Dosarul nr. 329/117/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 321D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal īndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a transmis la dosar un punct de vedere cu privire la excepţie, prin care apreciază că aceasta este neīntemeiată.

4. Preşedintele dispune a se face apelul şi īn Dosarul nr. 407D/2015, avānd ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, excepţie ridicată de acelaşi autor īn Dosarul nr. 16.629/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.

5. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal īndeplinită.

6. Magistratul-asistent īnvederează Curţii că, şi īn acest dosar, partea Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a transmis un punct de vedere cu privire la excepţie, prin care apreciază că aceasta este, īn principal, inadmisibilă şi, īn subsidiar, neīntemeiată.

7. Curtea, din oficiu, pune īn discuţie problema conexării celor două dosare. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare. Deliberānd, Curtea dispune, īn temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 407D/2015 la Dosarul nr. 321D/2015, care a fost primul īnregistrat.

8. Cauza fiind īn stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere, ca neīntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocānd jurisprudenţa īn materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

avānd īn vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

9. Prin īncheierile din 4 februarie 2015 şi 6 ianuarie 2015, pronunţate īn dosarele nr. 329/117/2014 şi, respectiv, nr. 16.629/3/2014, Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, īn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate īn mod abuziv īn perioada regimului comunist īn Romānia, respectiv art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege, excepţie ridicată de Iulian Aladar Laco īn cauze avānd ca obiect soluţionarea unor cereri de obligare a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor la desemnarea unui expert evaluator īn vederea īntocmirii raportului de evaluare a unui imobil pentru care Primăria Municipiului Cluj, prin primar, a respins cererea de restituire īn natură şi a propus acordarea de despăgubiri, la emiterea titlului de despăgubire īn baza Legii nr. 247/2005 privind reforma īn domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi la plata de daune cominatorii. Acţiunile au fost introduse ulterior intrării īn vigoare a Legii nr. 165/2013.

10. Īn motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, īn esenţă, că art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 ignoră ordinea de drept existentă la momentul īncheierii raporturilor juridice stabilite īntre titularii drepturilor de proprietate (foştii proprietari sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestora) şi dobānditorii acestor drepturi. Arată că persoanele care au dobāndit drepturi prin acte juridice de īnstrăinare īn temeiul legii vechi sunt tratate diferit de noua lege, respectiv cei care au obţinut măsurile reparatorii pe care autorii lor au dorit şi au avut dreptul să le īnstrăineze şi cei care nu au reuşit să obţină măsurile reparatorii cuvenite autorilor lor, doar pentru că cererile nu le-au fost soluţionate la timp de autorităţile competente. De asemenea, conţinutul dreptului de proprietate al persoanei fizice, constānd īn posibilitatea de a dobāndi sau redobāndi o proprietate, de a se folosi şi de a dispune liber īn legătură cu proprietatea sa şi de a putea transmite dreptul său altuia, garantat la nivel constituţional, este grav afectat de art. 24 din Legea nr. 165/2013 care limitează dreptul de proprietate la un procent de 15%, echivalānd cu o expropriere lipsită de o cauză publică, fără o justă şi prealabilă despăgubire. Mai arată că Legea nr. 165/2013 nu poate, fără a fi retroactivă, să stabilească o altă modalitate de calcul al despăgubirilor decāt cea stabilită potrivit titlului VII din Legea nr. 247/2005. Tot astfel, prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, care fac trimitere la art. 21 din aceeaşi lege, modifică procedura de evaluare a imobilelor īn sensul īnlocuirii evaluării efectuate potrivit standardelor internaţionale de evaluare cu cea efectuată prin aplicarea grilei notariale, fiind afectată īn acest mod īnsăşi īntinderea dreptului la despăgubire.

11. Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă apreciază, īn esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate este neīntemeiată. Arată că persoanele care au calitatea de cesionari fac parte din altă categorie de persoane beneficiare ale legii, astfel că prevederile art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 nu contravin principiului egalităţii. Precizează că modul de reparare a abuzurilor din legislaţia comunistă ţine exclusiv de opţiunea legiuitorului. Apreciază că prevederile art. 41 din Legea nr. 165/2013 nu neagă existenţa şi īntinderea drepturilor constatate prin hotărāri judecătoreşti irevocabile şi nici nu se refuză punerea īn executare a acestora.

12. Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă consideră că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale numai īn raport de trimiterea efectuată la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 şi numai īn ipoteza īn care Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a emis o decizie de invalidare, reanalizānd dreptul la măsuri reparatorii al notificatorului, īn condiţiile īn care instanţele judecătoreşti statuaseră anterior asupra acestuia, ceea ce nu este cazul īn speţa de faţă.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

14. Avocatul Poporului, īn punctul său de vedere transmis īn Dosarul nr. 321D/2015, apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. Īn ceea ce priveşte pretinsa discriminare, arată că persoanele īndreptăţite la măsuri reparatorii şi cesionarii drepturilor cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii nu se află īn aceeaşi situaţie juridică, astfel īncāt să se justifice un tratament identic, motiv pentru care acordarea de măsuri reparatorii īn funcţie de beneficiarii acestora nu constituie o discriminare. Opţiunea legiuitorului de a exclude de la măsura reparatorie īn natură, precum şi de la cea a compensării integrale prin puncte a cesionarilor dreptului de a obţine măsurile reparatorii apare ca fiind justificată īn mod obiectiv şi rezonabil, dat fiind că asupra acestora din urmă nu s-au răsfrānt direct sau indirect măsurile de preluare abuzivă. Mai arată că, īn opinia sa, textele de lege criticate nu aduc atingere principiului neretroactivităţii legii, īntrucāt produc efecte juridice exclusiv īn domeniul lor temporal de acţiune, fără a opera modificări cu privire la raporturi juridice consumate sau intrate sub autoritatea lucrului judecat. De asemenea, nu echivalează cu o expropriere faptul că unica măsură reparatorie care se poate acorda altor persoane decāt titularul dreptului de proprietate este compensarea prin puncte, iar despăgubirea este plafonată. Īn ce priveşte prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, referitoare la stabilirea despăgubirilor īntr-un cuantum diferit faţă de cel stabilit īn temeiul Legii nr. 247/2005, consideră că această măsură este justificată de contextul economico-financiar cu care se confruntă statul. Īn plus, normele criticate nu neagă dreptul beneficiarilor la plata despăgubirilor, ci instituie aplicarea unui nou sistem de calcul.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele īntocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate īl reprezintă, potrivit īncheierii de sesizare, prevederile art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, īn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate īn mod abuziv īn perioada regimului comunist īn Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 fac trimitere la dispoziţiile art. 21, dar din motivarea excepţiei se observă că autorul acesteia este nemulţumit de modificarea modalităţii de evaluare a imobilului īn vederea stabilirii despăgubirilor, care se regăseşte la art. 21 alin. (6) din lege. Īn consecinţă, obiect al excepţiei īl reprezintă dispoziţiile art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2), (3) şi (4), art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin, (5) din Legea nr. 165/2013, care au următorul conţinut:

- Art. 1 alin. (3): „(3) īn situaţia īn care titularul a īnstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) şi (4).

- Art. 21 alin. (6): „(6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării īn vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă īn puncte. Un punct are valoarea de un leu.”;

- Art. 24 alin, (2)-(4): „(2) īn dosarele īn care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decāt titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acordă un număr de puncte egal cu suma dintre preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate şi un procent de 15% din diferenţa pānă la valoarea imobilului stabilită conform art. 21 alin. (6).

(3) Numărul de puncte acordat īn condiţiile alin. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decāt cea stabilită potrivit art. 21 alin. (6[ şi (7).

(4) īn căzui īn care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezultă preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilită conform art. 21 alin. (6).”;

- Art. 41 alin. (5): „(5) Obligaţiile privind emiterea titlurilor de despăgubire stabilite prin hotărāri judecătoreşti definitive şi irevocabile la data intrării īn vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 21. “

18. Īn opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 1 alin. (4) care instituie principiul separaţiei şi echilibrului puterilor īn stat, art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia celei penale şi contravenţionale mai favorabile, art. 16 care statuează cu privire la egalitatea īn drepturi a cetăţenilor, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1)-(4) şi

(8) care garantează şi ocrotesc dreptul de proprietate privată, care privesc exproprierea, referitoare la naţionalizare, respectiv la imposibilitatea confiscării averii dobāndite licit. Se invocă, de asemenea, şi dispoziţiile art. 14 - Interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele ale art. 1 - Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la aceeaşi convenţie.

19. Examinānd excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia este cesionar al dreptului de proprietate asupra unui imobil revendicat iniţial de foştii proprietari īn baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 şi pentru care primarul municipiului Cluj-Napoca a respins cererea de restituire īn natură şi a propus acordarea de despăgubiri. Īn favoarea acestuia a fost pronunţată, anterior intrării īn vigoare a Legii nr. 165/2013, o decizie definitivă şi irevocabilă prin care pārāta Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a fost obligată ca īn termen de 6 luni să emită decizia reprezentānd titlul de despăgubire, īn temeiul prevederilor legale cuprinse īn titlul VII al Legii nr. 247/2005. Īndeplinirea acestei obligaţii a fost amānată după intrarea īn vigoare a Legii nr. 165/2013, astfel că soluţionarea dosarului de despăgubire s-a realizat de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor prin aplicarea dispoziţiilor legale din noua lege, care prevăd evaluarea imobilului imposibil de restituit īn natură conform grilei notariale şi compensarea sub formă de puncte. Īn acest context, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a criticat constituţionalitatea prevederilor art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013.

20. Īn ceea ce priveşte dispoziţiile prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013, Curtea s-a mai pronunţat din perspectiva unor critici similare celor formulate īn cauza de faţă, de exemplu prin Decizia nr. 200 din 3 aprilie 2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 448 din 19 iunie 2014 (paragrafele 23-27), şi a constatat că acestea sunt īn concordanţă cu prevederile constituţionale şi convenţionale invocate şi īn motivarea prezentei excepţii. De asemenea, prin Decizia nr. 564 din 16 iulie 2015, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 632 din 19 august 2015 (paragrafele 18-20), Curtea a analizat critici identice formulate de acelaşi autor īntr-o altă cauză aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, generată de aceeaşi situaţie de fapt prezentată mai sus.

21. Cu acele prilejuri, īn ceea ce priveşte prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, Curtea a reţinut că legiuitorul a reglementat īn mod diferit modalitatea de despăgubire, īn raport cu persoana beneficiarilor măsurilor reparatorii conferite de Legea nr. 165/2013, şi anume titularul dreptului la măsuri reparatorii īn temeiul legislaţiei reparatorii anterioare, pe de o parte, şi persoanele către care au fost īnstrăinate drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii, pe de altă parte. Faţă de această constatare, Curtea a statuat că această Opţiune a legiuitorului nu reprezintă o sancţionare a titularilor originari ai dreptului de proprietate care au īnstrăinat dreptul la obţinerea măsurilor reparatorii, īntrucāt, prin ipoteză, īn patrimoniul acestora nu se mai regăseşte acest drept.

22. Īn ceea ce priveşte pretinsa discriminare creată prin textele de lege criticate, Curtea a observat că acordarea unor măsuri reparatorii diferite, īn funcţie de beneficiarii acestora, echivalează cu instituirea unui tratament juridic diferit, dar care nu constituie o discriminare, īntrucāt, īn sensul jurisprudenţei Curţii Constituţionale, nu orice diferenţă de tratament semnifică, īn mod automat, īncălcarea dispoziţiilor constituţionale sau a celor convenţionale referitoare la interzicerea discriminării. Astfel, faţă de obiectul de reglementare al Legii nr. 165/2013, opţiunea legiuitorului de a exclude de la măsura reparatorie a restituirii īn natură, precum şi de la cea a compensării integrale prin puncte a persoanelor īn patrimoniul cărora dreptul de a obţine măsurile reparatorii a fost transmis prin intermediul unor contracte cu titlu oneros, apare ca fiind justificată īn mod obiectiv şi rezonabil. Aceasta, deoarece măsurile de preluare abuzivă nu s-au răsfrānt direct sau indirect asupra cesionarilor acestor drepturi, astfel că legislaţia cu caracter reparator a vizat exclusiv titularul dreptului sau moştenitorii acestuia. Mai mult, īntrucāt legiuitorul a acordat cesionarilor dreptului la despăgubire un număr de puncte egal cu suma dintre preţul plătit pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate şi un procent de 15% din diferenţa pānă la valoarea imobilului, Curtea a reţinut că măsura legislativă criticată păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate īntre scopul urmărit - despăgubirea integrală doar a titularilor originari ai măsurilor reparatorii sau a moştenitorilor acestora - şi mijloacele folosite, cesionarul urmānd a obţine atāt preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, cāt şi un procent de 15% din diferenţa pānă la valoarea imobilului.

23. Totodată, prin Decizia nr. 321 din 10 iunie 2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 583 din 5 august 2014 (paragrafele 30 şi 31), Curtea a remarcat că diferenţa de tratament īntre cesionarii de drepturi ale căror cereri de chemare īn judecată s-au soluţionat anterior intrării īn vigoare a Legii nr. 165/2013 faţă de cei care nu au obţinut o atare hotărāre derivă din succesiunea īn timp a actelor normative īn materie. Īn legătură cu acest aspect, Curtea a reţinut că situaţia diferită īn care se află cetăţenii īn funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o īncălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea īn faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări. Curtea a constatat că respectarea egalităţii īn drepturi presupune luarea īn considerare a tratamentului pe care legea īl prevede faţă de cei cărora li se aplică īn decursul perioadei īn care reglementările sale sunt īn vigoare, iar nu īn raport cu efectele produse prin reglementările legale anterioare. Īn consecinţă, reglementările juridice succesive pot prezenta īn mod firesc diferenţe determinate de condiţiile obiective īn care ele au fost adoptate. Curtea a reţinut, totodată, că, īn privinţa obiectului de reglementare a legii analizate, intervenţia legiuitorului nu este una aleatorie, ci a fost justificată şi impusă firesc ca urmare a Hotărārii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului īn Cauza Maria Atanasiu şi alţii īmpotriva Romāniei.

24. De asemenea, prin Decizia nr. 763 din 18 decembrie 2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 150 din 2 martie 2015 (paragraful 19), īn ceea ce priveşte susţinerea referitoare la īncălcarea dreptului de proprietate al cesionarului, Curtea a constatat că īmprejurarea că singura măsură reparatorie care se poate acorda altor persoane decāt titularul dreptului de proprietate este compensarea prin puncte, precum şi faptul că a plafonat despăgubirile acordate īn situaţia īn care titularul a īnstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii nu echivalează cu o expropriere, această reglementare īncadrāndu-se īn sfera măsurilor cu caracter general sugerate chiar de Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fi adoptate de statul romān.

25. Totodată, Curtea a observat, prin Decizia nr. 328 din 12 iunie 2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 540 din 21 iulie 2014, că, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, prevederile legale criticate referitoare la plafonarea despăgubirilor acordate cesionarilor nu se aplică celor cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate şi li s-a emis titlul de despăgubire anterior intrării īn vigoare a Legii nr. 165/2013. Prin urmare, prevederile de lege criticate nu se aplică retroactiv, ci reglementează modul de acţiune īn timpul următor intrării īn vigoare a legii, adică īn domeniul ei propriu de aplicare.

26. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (5) raportat la art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, Curtea reţine că hotărārea definitivă şi irevocabilă invocată de autorul excepţiei dispune cu privire la obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor să procedeze la desemnarea unui evaluator īn vederea stabilirii valorii imobilului revendicat şi emiterea titlului de despăgubire corespunzător, fără să se pronunţe asupra īntinderii dreptului de proprietate, aşadar fără să oblige Comisia să emită o decizie pentru o anumită valoare determinată, īn conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 247/2005. Prin urmare, faptul că evaluarea imobilului urmează să se facă, după intrarea īn vigoare a Legii nr. 165/2013, potrivit altor criterii, respectiv prin aplicarea grilei notariale valabile la acel moment, nu poate reprezenta o nesocotire a principiului separaţiei puterilor īn stat prin atingerea adusă de legiuitor asupra forţei hotărārilor judecătoreşti.

27. Īn īnţelegerea acestei chestiuni trebuie avute īn vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, care stabilesc cu privire la modalitatea concretă de plată a sumelor de bani reprezentānd despăgubiri īn dosarele aprobate de către Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor īnainte de intrarea īn vigoare a prezentei legi, precum şi a sumelor stabilite prin hotărāri judecătoreşti, rāmase definitive şi irevocabile la data intrării īn vigoare a prezentei legi, Art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 vizează o cu totul altă ipoteză, cea īn care prin hotărāri judecătoreşti definitive şi irevocabile la data intrării īn vigoarea prezentei legi fusese stabilită īn sarcina fostei Comisii Centrale obligaţia de emitere a titlurilor de despăgubire, ceea ce implica stabilirea de către această instituţie a valorii imobilului pentru care se cuvin despăgubiri. Cu alte cuvinte, noua modalitate de evaluare, prin utilizarea grifei notariale, nu este de natură să nesocotească principiul separaţiei puterilor īn stat, īntrucāt instituirea prin lege a unei alte modalităţi de calcul nu impietează asupra dispoziţiilor imperative ale unei hotărāri judecătoreşti definitive şi irevocabile referitoare la obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor - ale cărei atribuţii şi, implicit, obligaţii stabilite pe cale judecătorească au fost preluate de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor - la emiterea unei decizii de compensare prin puncte, conform noii proceduri administrative.

28. Īn ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, autorul acesteia a susţinut, īn esenţă, că aplicarea acestor dispoziţii legale īn privinţa modalităţii de evaluare a despăgubirilor creează un regim discriminatoriu faţă de persoanele care au beneficiat de prevederile Legii nr. 247/2005 la executarea aceluiaşi tip de hotărāre judecătorească, ceea ce contravine şi principiului neretroactivităţii legii civile. Īn legătură cu susţineri similare, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 715 din 19 decembrie 2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 116 din 13 februarie 2015, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale invocate şi īn prezenta cauză, şi cu o motivare similară. Astfel, Curtea a respins ca neīntemeiate criticile de neconstituţionalitate raportate la prevederile art. 15 alin. (2) şi art. 16 şi din Legea fundamentală, reiterānd cele statuate īn jurisprudenţa sa, īn sensul că, dacă prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge īn situaţii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, acest fapt nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor respective.

29. Aşa fiind, cu privire la modalitatea de evaluare a imobilului prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării īn vigoare a Legii nr. 165/2013, astfel cum prevede art. 21 alin. (6) din aceasta, Curtea a mai statuat că aceasta constituie modalitatea prin care legiuitorul a īnţeles să transpună īn legislaţia naţională exigenţele impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, scopul legiuitorului fiind acela de a introduce un sistem unitar şi previzibil de evaluare a imobilelor. Cu privire la cuantumul diferit al despăgubirilor acordate, sub formă de puncte, inferior celui rezultat prin aplicarea standardelor internaţionale de evaluare prevăzute de legislaţia anterioară, Curtea a arătat prin Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014, că legiuitorul dispune de o largă marjă de apreciere īn determinarea celor mai potrivite modalităţi prin care sunt acordate despăgubirile cuvenite īn urma abuzurilor din regimul comunist, avānd obligaţia ca măsurile adoptate să respecte principiul proporţionalităţii, aşadar, să fie adecvate, rezonabile şi să asigure un just echilibru īntre interesul individual şi cel general, al societăţii.

30. Neintervenind elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe, cele statuate prin deciziile menţionate īşi menţin valabilitatea şi īn cauza de faţă.

31. Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neīntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Iulian Aladar Laco īn Dosarul nr. 329/117/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi īn Dosarul nr. 16.629/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi constată că prevederile art. 1 alin. (3), art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, īn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate īn mod abuziv īn perioada regimului comunist īn Romānia sunt constituţionale īn raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea L

Pronunţată īn şedinţa din data de 24 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă īn valoare totală de 1.009.200 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie īn bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 330 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre, aflate īn situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Claudia-Ana Costea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma

- lei -

1

Covaci Cipriana

oraşul Ineu, str. Madrid nr. 7, bl. B4, et. 2, ap. 11

Arad

3.000

2

Crăiţar Pavel

oraşul Pecica, str. 231 nr. 24

Arad

4.000

3

Toporan Ioan

municipiul Arad, str. Cenad nr. 2, bl. 234, ap. 6

Arad

3.000

4

Anca Georgel

municipiul Piteşti, str. Stejarului nr. 4, bl. A27, sc. D, ap. 1

Argeş

3.000

5

Caram Rita

comuna Schitu Goleşti, sat Lăzăreşti nr. 191

Argeş

3.000

6

Drăguţoiu Georgel

municipiul Piteşti, str. Dr. Carol Davila nr. 11, bl. N5, sc. B, ap. 15

Argeş

1.500

7

Duman Niculina

comuna Căldăraru, satul Căldăraru nr. 104

Argeş

3.000

8

Enache Marian Marius

municipiul Piteşti, str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 3, bl. B26, sc. A, ap. 14

Argeş

3.000

9

Florea Mădălina Ramona

municipiul Piteşti, str. Petru Rareş nr. 4, bl. P28, sc. A, ap. 1

Argeş

2.000

10

Luca Magdalena

municipiul Piteşti, bd. Fraţii Goleşti nr. 63, bl. S6, sc. B, ap. 12

Argeş

3.000

11

Miu Mirela

municipiul Piteşti, Aleea Dimitrie Cantemir nr. 4, bl. P13, sc. D, ap. 9

Argeş

3.000

12

Nicolescu Camelia

municipiul Piteşti, str. Tineretului nr. 1, bl. 16, sc. D, ap. 2

Argeş

3.000

13

Onică Alina Mihaela

comuna Cetăţeni, satul Valea Cetăţuia, str. Doamnei nr. 53

Argeş

3.000

14

Pătraşcu Mana

municipiul Piteşti, Bd. Libertăţii nr. 31, bl. D12, sc. A, ap. 2

Argeş

2.000

15

Patrona Gheorghe

municipiul Piteşti, Calea Craiovei, bl. 40bis, sc. B, ap. 12

Argeş

3.000

16

Puiu Mihaela Adriana

municipiul Piteşti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. M1, sc. B, ap. 14

Argeş

3.000

17

Stanciu Marinela Cateluţa

municipiul Piteşti, str. Traian nr. 7, bl. P7, sc. D, ap. 4

Argeş

2.000

18

Toader Maria

comuna Ciomăgeşti, satul Ciomăgeşti nr. 32

Argeş

2.000

19

Voicu Nicolae

municipiul Piteşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, bl. L2, sc. A, ap. 38

Argeş

3.000

20

Aftodor Elena

municipiul Oneşti, str. Saturn nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 89

Bacău

3.000

21

Curcan Mariana

municipiul Bacău, str. Traian nr. 18

Bacău

3.000

22

Marin Irina

comuna Podu Turcului, satul Podu Turcului, str. Nicolae Bălcescu nr. 100

Bacău

4.000

23

Matei Petrea

oraşul Slănic Moldova, str. Nucului nr. 31

Bacău

3.500

24

Rotaru Raisa

municipiul Bacău, str. Electricienilor nr. 6, bl. 6, sc. D, ap. 18

Bacău

3.000

25

Fechete Varvara Doiniţa

comuna Spermezeu, satul Sita nr. 74

Bistriţa-Năsăud

5.000

26

Azoiţei Elena

municipiul Botoşani, str. Tulbureni nr. 97, ap. 1

Botoşani

4.000

27

Chirnicinăi Maria

municipiul Dorohoi, str. Poştei nr. 28

Botoşani

3.000

28

Ferariu Mariana

municipiul Botoşani, str. Cornişa nr. 8, bl. 8. et. 1, ap. 13

Botoşani

2.500

29

Iasciuc Elena

municipiul Dorohoi, Aleea Caisului nr. 1, bl. 1, ap. 11

Botoşani

3.500

30

Marcu Mihail Cătălin

municipiul Botoşani, aleea Parcul Tineretului nr. 11, sc. C, et. 2, ap. 16

Botoşani

3.000

31

Murariu Măricel

municipiul Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 140

Botoşani

4.000

32

Oboroceanu Vasile

comuna Corni

Botoşani

3.000

33

Pīnzariu Daniel

municipiul Dorohoi, str. Spiru Haret nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 7

Botoşani

3.500

34

Paşcanu Marinica

municipiul Botoşani, str. Dubălari nr. 14

Botoşani

2.000

35

Pātrăşcanu Marian

satul Batta-Arsă, comuna Corni

Botoşani

2.000

36

Reică Petru

municipiul Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 1, bl F 17, ap. 6

Botoşani

3.000

37

Rusu Dorina Mihaela

municipiul Dorohoi, str. Dealu Mare nr. 5

Botoşani

3.000

38

Sandu Constantin

municipiul Dorohoi, aleea Criva nr. 12, bl. I3, ap. 35

Botoşani

3.000

39

Silivăstru Angela

municipiul Dorohoi, aleea Criva nr. 3, bl. 09, ap. 5

Botoşani

3.000

40

Tamazlicaru Mihai

satul Rānghileşti, comuna Santa-Mare

Botoşani

3.000

41

Vieru Mihai

municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 71 B

Botoşani

4.000

42

Ghelase Rădiţa

comuna Stăncuţa, str. Mecanizatorilor nr. 297

Brăila

5.000

43

Roman Maria

municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 5

Brăila

2.000

44

Rada Emil

municipiul Braşov, str. Vārful cu Dor nr. 9, bl. D8, ap. 8

Braşov

12.000

45

Radu Căruntu Claudia

comuna Feldioara, satul Rotbav nr. 326 (domiciliul legal) comuna Feldioara, satul Rotbav nr. 137 (domiciliul īn fapt)

Braşov

1.200

46

Avrămescu Lenuţa

municipiul Rāmnicu Sărat, str. Banu Mihalcea nr. 4

Buzău

1.500

47

Balea Claudia

comuna Luciu, satul Caragele nr. 89

Buzău

2.000

48

Dumitru Petrică

comuna Scorţoasa, satul Gura Văii

Buzău

1.000

49

Piciu Florica

municipiul Rāmnicu Sărat, str. Călugăreni nr. 4bis

Buzău

500

50

Popescu Tiberiu Eduard

municipiul Rāmnicu Sărat, str. Pieţei, bl. 1C, et. 4, ap. 19

Buzău

1.000

51

Trifan Vasile

comuna Movila Banului, satul Movila Banului

Buzău

3.000

52

Voica Georgeta

comuna Săhăteni, satul Gāgeni

Buzău

3.000

53

Agache Grigore

comuna Corbu, satul Luminiţa, str. Carierei nr. 18

Constanţa

4.000

54

Bădărău Costal

comuna Corbu, satul Corbu, str. Vasile Sassu nr. 46A

Constanţa

4.000

55

Ciobanu Vasile Ştefan

comuna Corbu, satul Corbu, str. Principală nr. 17

Constanţa

4.000

56

Custură Iuliana Cornelia

comuna Tortoman, str. 1 Decembrie nr. 34

Constanţa

2.000

57

Danciu Hritinia

comuna Corbu, satul Corbu, str. Principală nr. 28

Constanţa

6.000

58

Danciu Ioana

comuna Corbu, satul Corbu, str. Frunzelor nr. 10

Constanţa

9.000

59

Dumitrache Constantin Adrian

comuna Corbu, satul Corbu, str. Albatrosului nr. 4

Constanţa

3.000

60

Gīrcel Daniel

comuna Corbu, satul Corbu, str. Florea Popa nr. 9

Constanţa

6.000

61

Giuglea Constantin

comuna Corbu, satul Corbu, str. Florea Popa nr. 6

Constanţa

6.000

62

Hobu Florina

comuna Corbu, satul Corbu, str. Bisericii nr. 14

Constanţa

6.000

63

Hobu Petre

comuna Corbu, satul Corbu, str. Bisericii nr. 14

Constanţa

3.000

64

Lipovanu Adrian

comuna Corbu, satul Corbu, str. Principală nr. 17B

Constanţa

6.000

65

Manole Lucian

comuna Corbu, satul Luminiţa, str. Carierei nr. 16

Constanţa

6.000

66

Marin Gheorghe

comuna Corbu, satul Luminiţa, str. Carierei nr. 20

Constanţa

3.000

67

Mazīlu Cecilia

municipiul Medgidia, str. Silozului Baraca 28, ap. 1

Constanţa

4.500

68

Olaru Gheorghe

comuna Corbu, satul Corbu, str. Principală nr. 19

Constanţa

1.000

69

Pīnzariu Cristina

comuna Corbu, satul Corbu, str. Zorilor nr. 4

Constanţa

1.000

70

Popa Niculaie

comuna Corbu, satul Corbu, str. Florea Popa nr. 7

Constanţa

1.000

71

Poteleanu Gheorghe

comuna Corbu, satul Corbu, str. Vulturul Pleşuv nr. 2

Constanţa

4.000

72

Potolea Domnica

comuna Corbu, satul Corbu, str. Principală nr. 182

Constanţa

1.000

73

Vlădescu Mihaela Lioara

comuna Corbu, satul Corbu, str. Principală nr. 30

Constanţa

1.000

74

Adam Constantina Lucia

municipiul Tārgovişte, str. Ialomiţei nr. 17

Dāmboviţa

2.000

75

Anghel Mihai

comuna Brăneşti, str. Croitoriei nr. 68

Dāmboviţa

2.500

76

Alexandru Maria

comuna Ludeşti nr. 198

Dāmboviţa

600

77

Anghel Elena

municipiul Tārgovişte, str. Matei Basarab nr. 103

Dāmboviţa

2.000

78

Argint Ionela

comuna Ludeşti nr. 315

Dāmboviţa

800

79

Bivolaru Ioana

municipiul Tārgovişte, calea Bucureşti, bl. N2B, sc. B, ap. 22

Dāmboviţa

10.000

80

Burcea Cezar Petruţ

municipiul Tārgovişte, aleea Griviţa nr. 2, bl. 3, sc. B, ap. 30

Dāmboviţa

3.000

81

Calomfirescu Marius

municipiul Tārgovişte, bd. Mircea cel Bătrān nr. 10, bl. H7, et. 3, ap. 9

Dāmboviţa

10.000

82

Copaci Ion

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 97

Dāmboviţa

600

83

Dobre Antonica

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 71

Dāmboviţa

800

84

Dobre Natalia

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 32

Dāmboviţa

800

85

Feraru Eugenia

comuna Māneşti, satul Drăgăeşti Pămānteni nr. 75

Dāmboviţa

500

86

Ganea Elena

comuna Ludeşti, satul Scheiu de Sus

Dāmboviţa

800

87

Ghinea Ion

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 130

Dāmboviţa

600

88

Gloabă Sergiu

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti Pămānteni nr. 440

Dāmboviţa

2.500

89

Iancu Marioara

oraşul Fieni, str. Runcului nr. 190

Dāmboviţa

2.700

90

Ilina Gabi Georgiana

comuna Ludeşti, satul Miloşari nr. 61

Dāmboviţa

800

91

Ioniţă Cleopatra Alina

comuna Tărtăşeşti, satul Tărtăşeşti nr. 722

Dāmboviţa

6.000

92

Lupu Ionica

comuna Ludeşti, satul Ludeşti nr. 172

Dāmboviţa

600

93

Mantea Anamaria

municipiul Tārgovişte, str. Col. Marin Stănescu nr. 2, bl. 13, sc. B, ap. 22

Dāmboviţa

10.000

94

Marcu Carmen

comuna Tărtăşeşti, satul Bāldana, str. Nordului nr. 318

Dāmboviţa

2.500

95

Marian Gheorghe

comuna Pucheni, satul Pucheni nr. 507

Dāmboviţa

5.000

96

Mihăescu Ion

comuna Pucheni, satul Pucheni nr. 514

Dāmboviţa

5.000

97

Mira Maria

comuna Ludeşti, satul Teleşti nr. 96

Dāmboviţa

600

98

Molfa Gabriela Mădălina

comuna Ludeşti, satul Scheiu de Sus

Dāmboviţa

800

99

Munteanu Camelia

municipiul Tārgovişte, str. Ialomiţei nr. 28

Dāmboviţa

10.000

100

Nagomir Marina

comuna Ludeşti, satul Ludeşti nr. 2

Dāmboviţa

800

101

Nan Maria Mihaela

comuna Ludeşti, satul Scheiu de Jos nr. 441

Dāmboviţa

600

102

Niculescu Marius

municipiul Tārgovişte, str. Gimnaziului nr. 11

Dāmboviţa

4.000

103

Niţu Lucica

comuna Ludeşti, satul Scheiu de Sus nr. 123

Dāmboviţa

600

104

Oprea Mirabela

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 227

Dāmboviţa

800

105

Paraschiv Mariana

comuna Ludeşti, sat Potocelu nr. 117

Dāmboviţa

800

106

Petre Florin

municipiul Tārgovişte, Calea Bucureşti nr. 38, bl. N3C, ap. 25

Dāmboviţa

3.000

107

Pinţoiu Mihaela

comuna Bezdead, satul Bezdead nr. 1.764

Dāmboviţa

12.000

108

Popa Carmen Gabriela

oraşul Fieni, str. Lt. Virgil Negoiescu nr. 6, bl. 18, ap. 25

Dāmboviţa

3.000

109

Priboi Mioara

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 125

Dāmboviţa

600

110

Rădoi Ionelia Valentina

oraşul Titu, str. I C. Visarion nr. 21, bl. 12, sc. A, ap. 2

Dāmboviţa

5.000

111

Radu Paulina

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti Pămānteni nr. 439

Dāmboviţa

500

112

Safta Ionela

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 231

Dāmboviţa

600

113

Şerban Daniela

comuna Vulcana Pāndele, str. Olimpiei nr. 3

Dāmboviţa

3.000

114

Sizoi Ioana

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 72

Dāmboviţa

600

115

Ştefan Marinela

municipiul Tārgovişte, str. Zorilor nr. 25A

Dāmboviţa

10.000

116

Ştefănescu Vasile

comuna I.L. Caragiale, satul I.L. Caragiale nr. 267

Dāmboviţa

1.000

117

Stoica Sofia

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti nr. 88

Dāmboviţa

500

118

Tomescu Maria

comuna Voineşti, satul Izvoarele

Dāmboviţa

2.000

119

Trică Alina Maria

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 203

Dāmboviţa

800

120

Vlada Gabriela Gianina

comuna Nucet, satul Cazaci nr. 161

Dāmboviţa

3.000

121

Vlădoiu Maria

municipiul Tārgovişte, str. Diaconu Coresi nr. 1, bl. 13, sc. F, ap. 104

Dāmboviţa

10.000

122

Zbīrneci Niculina

comuna Ludeşti, satul Potocelu nr. 123

Dāmboviţa

800

123

Dascălu Violeta

comuna Teslui, str. Cāmpia Islaz nr. 30

Dolj

1.000

124

Deaconu Luba

comuna Dioşti, str. Morii nr. 119

Dolj

500

125

Grăjdeanu Ionel

comuna Pleniţa, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6

Dolj

1.000

126

Guluş Violeta

comuna Bratovoeşti nr. 225

Dolj

3.000

127

Liuba Verginica

comuna Poiana Mare, str. Veteranilor nr. 10E

Dolj

3.000

128

Lopăţel Florin

comuna Barca, str. Mihai Viteazu nr. 54

Dolj

500

129

Mihăilescu Elena

municipiul Craiova, str. Parāngului nr. 14

Dolj

5.000

130

Niţu Doina Iuliana

comuna Dioşti, str. Morii nr. 7

Dolj

2.000

131

Popescu Dorina

comuna Băileşti, str. Carpaţi nr. 1, bl. D1, sc. 2, ap. 4

Dolj

3.000

132

Radu Marieta

oraşul Filiaşi, str. Păcii nr. 21

Dolj

600

133

Udrişte Gheorghe Victoraş

comuna Băileşti, str. Progresu nr. 126

Dolj

1.500

134

Vasile Ion

comuna Robăneşti, satul Golfin, str. Trei Fāntāni nr. 26

Dolj

1.000

135

Vārtosu Ecaterina

comuna Bārca, str. Octavian Goga nr. 8

Dolj

500

136

Păun Olga Anişoara

municipiul Galaţi, str. Aviatorilor nr. 2, bl. Z4, sc. 4, et. 1, ap. 62

Galaţi

2.000

137

Boarta Dumitra

comuna Buturugeni, satul Pădureni

Giurgiu

1.000

138

Boştină Cristina Ionela

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 27/613, sc. B, ap. 19

Giurgiu

1.500

139

Breazu Matei

comuna Izvoarele

Giurgiu

1.500

140

Buzică Ilie Silviu

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, cămin D, ap. 43

Giurgiu

1.500

141

Cobzaru Marilena

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, cămin D, ap. 51

Giurgiu

1.500

142

Constantin Elena Mirela

municipiul Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. MUV5, ap. 18

Giurgiu

1.000

143

Gheondea Florian

municipiul Giurgiu, str. Pietrelor nr. 13

Giurgiu

2.000

144

Gheorghe Virginia

comuna Săbăreni, satul Săbăreni, str. Salcāmilor nr. 20

Giurgiu

2.000

145

Holtea Mana Diana

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, cămin D, ap. 43

Giurgiu

1.000

146

Jiga Daniel Iulian

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 100, sc. A, ap. 8

Giurgiu

2.000

147

Năstase Ionuţ Bogdan

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei nr. 23, ap. 50

Giurgiu

2.000

148

Neacşu Gheorghiţa

comuna Clejani

Giurgiu

1.000

149

Pădure Mariana

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, bl. Cămin D, ap. 54

Giurgiu

1.000

150

Pană Florenţa

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, cămin D, ap. 50

Giurgiu

2.000

151

Pătuleanu Maria

municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bl. 11/2S, sc. A, ap. 26

Giurgiu

2.000

152

Petre Lucia

comuna Frăţeşti

Giurgiu

1.000

153

Rusu Vironica

comuna Călugăreni, satul Hulubeşti

Giurgiu

1.000

154

Severin Mihaela

comuna Slobozia, str. Crinului nr. 535

Giurgiu

1.000

155

Stāngă Nicoleta

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, cămin D, ap. 53

Giurgiu

1.500

156

Ştefan Aurica

comuna Frăţeşti

Giurgiu

2.000

157

Stoica Florina

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, bl. Cămin D, ap. 12B

Giurgiu

1.000

158

Ţaga Ionuţ Marius

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 106, sc. A, ap. 15

Giurgiu

2.000

159

Florescu Ion Gabriel

municipiul Tārgu Jiu, str. G-rai Cristian Teii, bl. 5, sc. 2, ap. 11

Gorj

4.000

160

Mihu Matei

comuna Peştişani, satul Brădiceni

Gorj

500

161

Bălaşa Viorica

municipiul Tārgu Jiu, bd. Constantin Brāncuşi nr. 18, bl. 18, sc. 1, ap. 11

Gorj

4.000

162

Boboc Maria

comuna Cruşeţ, satul Cruşeţ

Gorj

1.500

163

Galbenu Aneta

comuna Urdari, satul Hotăroasa nr. 165

Gorj

3.000

164

Simion Ofelia Eugenia

municipiul Tārgu Jiu, str. Meteor nr. 43A

Gorj

2.000

165

Voican Felicia Cosmina

municipiul Tārgu Jiu, str. Măceşului nr. 4

Gorj

4.000

166

Voinea Dănuţ

comuna Cruşeţ, satul Urda de Jos nr. 99

Gorj

2.000

167

Albert Matild

comuna Dăneşti nr. 731

Harghita

5.000

168

Lukacs Robert

comuna Dăneşti nr. 346

Harghita

5.000

169

Vīntu Sorina

municipiul Topliţa, str. Toamnei nr. 13

Harghita

7.200

170

Bak Maria

municipiul Lupeni, str. Pompierilor nr. 27

Hunedoara

6.000

171

Ban Maria

municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 24, bl. 38, sc. C, et. 4, ap. 40

Hunedoara

4.000

172

Bogdan Nicolae Marius

comuna Băiţa, satul Trestia nr. 157

Hunedoara

5.000

173

Cian Felicia

comuna Baia de Criş, satul Rişculiţa nr. 111

Hunedoara

3.000

174

Drăgoiu Pascu Florin

municipiul Brad, str. 1 Iunie, bl. C2 bis, sc. 1, et. 4, ap, 28

Hunedoara

2.000

175

Feher Mircea Ionel

municipiul Deva, str. Nicolae Bălcescu nr. 46, bl. B, sc. D, ap. 46

Hunedoara

6.000

176

Florea Octavian

comuna Hărău, satul Bīrsău nr. 278

Hunedoara

3.000

177

Graur Florica

municipiul Lupeni, str. Avram Iancu nr. 21, bl, 21, ap. 5

Hunedoara

1.000

178

Groza Marioara Rodica

municipiul Brad, str. Iazului, bl. 7, sc. 3, ap. 4

Hunedoara

7.000

179

Herbei Magdalina

comuna Baia de Criş, satul Rişca nr. 25

Hunedoara

3.000

180

Maschek Adelhaid

municipiul Petroşani, str. Vilelor nr. 14

Hunedoara

3.000

181

Miclea Viorica

comuna Criscior, satul Criscior, str. Teilor nr. 2

Hunedoara

3.000

182

Popa Daria Antonia

municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu, bl. 17, sc. C, ap. 1

Hunedoara

1.500

183

Soi Ana

oraşul Aninoasa, satul Mărtineşti nr. 51

Hunedoara

5.000

184

Alexandrescu Lilieana

comuna Movila

Ialomiţa

6.000

185

Anghel Ionela

comuna Sineşti, satul Hagieşti, str. Lalelelor nr. -

Ialomiţa

4.000

186

Drezaliu Mădălina

municipiul Slobozia, str. Gării nr. 3, bl. G100, scara A, ap. 19

Ialomiţa

4.000

187

Grigore Elena

comuna Maia, str. Lacului nr. 17

Ialomiţa

4.000

188

Gurlea Gheorghe

municipiul Slobozia, str. Decebal, bl. G2, scara A, ap. 6

Ialomiţa

4.000

189

Ion iţă Alexandru

comuna Ion Roată, satul Broşteni, şos. Bucureşti-Constanţa nr. 43

Ialomiţa

5.000

190

Panghe Radu

comuna Făcăeni, str. Livezii nr. 40

Ialomiţa

4.000

191

Paraschiv Florentina

municipiul Slobozia, str. Ardealului nr. 3, bl. 3, sc. D, ap. 7

Ialomiţa

4.000

192

Tudorache Costel

oraşul Feteşti, str. Alexandru cel Bun nr. 20

Ialomiţa

4.000

193

Alexandru Cecilia

municipiul Paşcani, str. Crinilor nr. 5

laşi

5.000

194

Juverdeanu Daniel Costel

comuna Ipatele, satul Bīcu

laşi

10.000

195

Oniche Virginia

municipiul laşi, str. Prof. Ion Inculeţ nr. 4, bl. 934, sc. B, et. 2, ap. 9

laşi

6.500

196

Sbīngu Maria

municipiul laşi, Şos. Naţională nr. 86, bl. D11, ap. 2 (domiciliul legal), municipiul laşi, str. Vasile Lupu nr. 51 (domiciliul īn fapt)

laşi

3.000

197

Alecu Virginia

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, str. Lămāiţei nr. 642B

Ilfov

4.000

198

Cīrja Nicolae

comuna Mogoşoaia, satul Mogoşoaia, str. Fortului nr. 45

Ilfov

1.000

199

Covaliu Zina

comuna Afumaţi, satul Afumaţi, str. Decebal nr. 1

Ilfov

2.000

200

Dumitrache Mariana

comuna Nuci, satul Micşuneştii-Moară, Şos. Primăverii nr. 56

Ilfov

3.000

201

Dumitru Dorina Tatiana

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, str. Lămāiţei nr. 568F

Ilfov

4.000

202

Irodia Tudor

comuna Găneasa, satul Pitească, str. Teiului nr. 19

Ilfov

1.000

203

Matei Nicoleta

comuna Glina, satul Glina, str. Văii nr. 35

Ilfov

2.000

204

Andrieş Maria

comuna Doljeşti, satul Buruieneşti

Neamţ

3.500

205

Antal Angela

comuna Boteşti, satul Nisiporeşti

Neamţ

2.000

206

Anton Carmen Laura

municipiul Roman, bd. Roman Muşat, bl. 13, ap. 8

Neamţ

5.000

207

Apostol Maria

municipiul Roman, str. Matei Milio nr. 27

Neamţ

5.000

208

Atănăsoaei Vasile

comuna Piatra Şoimului, satul Neguleşti, str. Staţiunii nr. 20A

Neamţ

4.000

209

Avroean Margareta

comuna Ţibucani, satul Ţibucani, str. Humăriei nr. 441F

Neamţ

2.500

210

Bāra Maria

comuna Petricani, satul Petricani

Neamţ

4.000

211

Bīrjovanu Elena Doina

comuna Moldoveni, satul Moldoveni

Neamţ

2.000

212

Blaj Tereza

comuna Boteşti, satul Nisiporeşti

Neamţ

5.000

213

Bouariu Maria

comuna Bārgăuani, satul Ghelăieşti

Neamţ

5.000

214

Cepreagă Ioan

comuna Moldoveni, satul Moldoveni

Neamţ

5.000

215

Cozma Ştefan

comuna Dobreni, satul Căşăria

Neamţ

3.000

216

Diac Ana Maria

comuna Săbăoani, satul Săbăoani, str. Mărţişorului nr. 52

Neamţ

3.000

217

Dīscă Mihaela

comuna Săbăoani, satul Săbăoani, str. Stejarului nr. 96

Neamţ

3.000

218

Duţu Verginia

oraşul Tārgu-Neamţ, str. 8.P. Haşdeu nr. 8

Neamţ

5.000

219

Elenei Alecsandrina

municipiul Roman, str. Mihai Viteazu, bl. 2A, ap. 65

Neamţ

2.500

220

Găburoi Neculai

comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa

Neamţ

4.000

221

Grădinaru Iulia

municipiul Roman, str. Tudor Vladimirescu, bl. 5, sc. C, et. 2, ap. 62

Neamţ

5.000

222

Gurguţă Daniel Valentin

municipiul Roman, str. Gloriei, bl. 17, sc. A, ap. 50

Neamţ

7.000

223

Ifrim Mariana

comuna Bodeşti, satul Bodeşti

Neamţ

2.000

224

Iftime Mălin

comuna Doljeşti, satul Doljeşti

Neamţ

3.000

225

Manea Istinica

municipiul Piatra-Neamţ, str. Grigore Ureche nr. 8, bl. G4, sc. A, et. 4, ap. 106

Neamţ

5.000

226

Marele Maria

municipiul Roman, str. Aprodu Arbore nr. 62

Neamţ

4.000

227

Michiu Ermina

municipiul Roman, Fundătura Păcii, bl. 5, sc. A, ap. 12

Neamţ

3.500

228

Michiu Pavel

comuna Horia, satul Horia, str. Florilor nr. 37

Neamţ

4.000

229

Mīrţ Teodor

comuna Sagna, satul Sagna

Neamţ

5.000

230

Moisei Aurica Mihaela

comuna Moldoveni, satul Moldoveni

Neamţ

2.000

231

Mutu Elena

comuna Petricani, satul Ţolici

Neamţ

4.000

232

Negoiţă Elena

comuna Pipirig, satul Stānca

Neamţ

2.500

233

Niţu Manea

municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Caişilor nr. 12, sc. A, ap. 17

Neamţ

2.000

234

Oancia Gheorghe

municipiul Piatra-Neamţ, str. Ana Ipătescu nr. 13, bl. A11, sc. B, ap. 34

Neamţ

1.500

235

Pătruţ Constantin

comuna Boţeşti, satul Boţeşti

Neamţ

2.000

236

Popa Mana

municipiul Roman, Aleea Revoluţiei, bl. 17, ap. 34

Neamţ

5.000

237

Răzăşu Veta

municipiul Piatra-Neamţ, str. Grigore Ureche nr. 8, ap. 4

Neamţ

3.000

238

Scurtu Ştefan

municipiul Piatra-Neamţ, str. Plevnei nr. 3, bl. G10, sc. E, ap. 77

Neamţ

5.000

239

Simina Gheorghe

comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa

Neamţ

3.000

240

Stan Gheorghe Dănuţ

comuna Moldoveni, satul Moldoveni

Neamţ

3.000

241

Tămăşanu Iacinta

comuna Săbăoani, satul Săbăoani, str. Mărţişorului nr. 52

Neamţ

3.000

242

Zavate Diana

comuna Rediu, satul Rediu

Neamţ

4.000

243

Boar Florina

oraşul Piatra-Olt, satul Piatra, str. Traian nr. 164

Olt

5.000

244

Bujor Anghelina

oraşul Piatra-Olt, str. Caragea nr. 4A

Olt

6.000

245

Mialtu Luminiţa

comuna Brastavăţu, str. A.I. Cuza nr. 79

Olt

3.000

246

Mitrică Nicoleta

comuna Perieţi, satul Perieţi

Olt

2.000

247

Patru Luminiţa Narcisa

oraşul Piatra-Olt, satul Piatra, str. Grănicerilor nr. 48

Olt

5.000

248

Roşu Ioana Camelia

oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 154, bl. 32, sc. 1, ap. 3

Olt

3.000

249

Ştefănescu Ileana

comuna Drăghiceni, satul Grozăveşti

Olt

2.000

250

Marin Mihai

municipiul Ploieşti, str. Crāngului nr. 63

Prahova

7.000

251

Minescu Mariana

comuna Boideşti-Grădiştea, satul Grădiştea nr. 103

Prahova

5.000

252

Predescu Viorel

comuna Blejoi, satul Ploieştiori nr. 412

Prahova

5.000

253

Vasile Daniel

comuna Brebu, satul Pietriceaua nr. 308

Prahova

6.000

254

Şerban Fiorin Dan

comuna Socond, satul Stāna nr. 297

Satu Mare

1.000

255

Dura Dumitru

municipiul Sibiu, str. Gheorghe Asachi nr. 47

Sibiu

2.000

256

Ilie Ioan

municipiul Sibiu, str. Rahova nr. 28, sc. B, et. 3, ap. 33

Sibiu

3.500

257

Man Adriana

municipiul Sibiu, str. Henri Coandă nr. 57, bl 12, ap. 101

Sibiu

1.500

258

Vişan Aurica

oraşul Copşa Mică, str. 1 Decembrie, bl. P10, ap. 25

Sibiu

1.500

259

Burduja Costică

municipiul Suceava, str. Ana Ipătescu nr. 8, bl. D, sc. A, ap. 13

Suceava

3.000

260

Buta Elena

comuna Capu Cāmpului

Suceava

3.500

261

Daniliuc Vasile

comuna Preuţeşti

Suceava

5.000

262

Dominte Mihai

municipiul Cāmpulung Moldovenesc, str. Mihail Sadoveanu nr. 30

Suceava

7.500

263

Ichim Mariea

municipiul Suceava, str. Luceafărului nr. 3, bl. E53, sc. B, ap. 8

Suceava

8.000

264

Ilie Nicolae

comuna Vama, str. Petru Rareş nr. 4

Suceava

5.000

265

Nemiţanu Costel Cătălin

comuna Horodniceni, str. Nucului nr. 244

Suceava

4.500

266

Popescu Gheorghe

comuna Horodniceni, str. Sucevei nr. 171

Suceava

3.300

267

Prichici Doiniţa

municipiul Suceava, str. Păcii nr. 7, bl. 132, sc. C, ap. 14

Suceava

1.000

268

Bidoi Andrei

comuna Blejeşti, satul Blejeşti

Teleorman

500

269

Bidoi Florin

comuna Blejeşti, satul Blejeşti

Teleorman

1.000

270

Bidoi Vasile

comuna Blejeşti, satul Blejeşti

Teleorman

1.000

271

Blircuş Elisabeta

comuna Drăgăneşti-Vlaşca

Teleorman

1.500

272

Cobzaru Steluţa Roxana

municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107, bl. B8, sc. B, ap. 27

Teleorman

2.500

273

Cochinţu Paraschiv

municipiul Turnu Măgurele, str. Oltului nr. 239

Teleorman

2.000

274

Marin Sevastiţa

municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 148, bl. 102, sc. A, ap. 14

Teleorman

3.000

275

Naidin Anghelica

municipiul Turnu Măgurele, str. Chimiei, bl. G3, sc. 1, ap. 9

Teleorman

2.000

276

Nicolosu Stela

comuna Scrioaştea, satul Scrioaştea

Teleorman

1.000

277

Poenaru Maria

comuna Cervenia, str. Orizont nr. 1

Teleorman

3.000

278

Stocheci Mihai George

municipiul Roşiorii de Vede, aleea CFR, bl. 4, sc. B, ap. 1

Teleorman

5.000

279

Uţă Daniel Viliu

comuna Blejeşti, satul Blejeşti

Teleorman

1.000

280

Capră Ioana

comuna Stoileşti, satul Urşi

Vālcea

1.500

281

Cernea Maria

comuna Racoviţă, satul Copăceni

Vālcea

2.000

282

Ion iţă Cătălin Marian

municipiul Vālcea, str. Constantin Brāncuşi nr. 4, bl. M3, sc. B, ap. 22

Vālcea

2.500

283

Samu Pamela

municipiul Rāmnicu Vālcea, aleea Nuci nr. 89, bl. 29, ap. 6

Vālcea

1.000

284

Ştefan Ramona Corina

comuna Lungeşti, satul Gănţulei

Vālcea

1.500

285

Stoenescu Simona Nica

municipiul Vālcea, str. Crinilor nr. 3, bl. R13, sc. A, ap. 5

Vālcea

2.000

286

Stroescu Anastasia

municipiul Vālcea, str. Crinilor nr. 2, bl. A6, sc. A, ap. 11

Vālcea

1.000

287

Dobria Vasile

comuna Tulnici, satul Coza

Vrancea

7.000

288

Dumitru Mihai

comuna Tulnici, satul Coza

Vrancea

7.000

289

Gheban Gina

comuna Coteşti, satul Budeşti

Vrancea

5.000

290

Hopodată Anton

municipiul Focşani, str. Ecaterina Varga nr. 60 bis

Vrancea

3.000

291

Ion Gheorghe

comuna Gura Caliţei, satul Plopu

Vrancea

3.500

292

Pricop Savin

comuna Tulnici, satul Coza

Vrancea

8.000

293

Său Marieta

municipiul Focşani, str. Mare a Unirii, bl. 51, ap. 11

Vrancea

4.000

294

Şchiopu Minodora Maria

comuna Gugeşti, satul Oreavu

Vrancea

7.000

295

Sfarţ Mariana

municipiul Focşani, str. Mărăşeşti nr. -

Vrancea

3.000

296

Tudorache Ileana

comuna Tulnici, satul Coza

Vrancea

7.000

297

Anghelina Vasile

bd. Constantin Brāncoveanu nr. 124, bl. 18, sc. 3, et. 3, ap. 55, sectorul 4

Bucureşti

500

298

Bīrcilă Lăcrămioara

şos. Fabrica de Glucoza nr. 5, bl. 2, sc. 1, ap. 2, sectorul 2

Bucureşti

1.000

299

Blezniuc Elena

str. Crizantemelor nr. 10, bl. Z6, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 5

Bucureşti

2.000

300

Borhan Calipsa

str. Sold. Tunsu Petre nr. 11, bl. A, sc. 3, ap. 63, sectorul 5

Bucureşti

1.000

301

Christescu Iuliana

str. Baltagului nr. 5, bl. V81, sc. 1. ap. 1, sectorul 5

Bucureşti

1.000

302

Crăciun Niculina

str. Poştaşului nr. 4, bl. 10, sc. 4, et. 5, ap. 153, sectorul 3

Bucureşti

1.000

303

Damian Mariana

str. Amurgului nr. 22, bl. P3, sc. 2, et. 3, ap. 149, sectorul 5

Bucureşti

2.000

304

Diaconu Vasile

str. J.L. Calderon nr. 36, ap. 2, sectorul 2

Bucureşti

1.500

305

Diniţă Constantina

Intrarea Bolboci nr. 2, sectorul 5

Bucureşti

1.000

306

Drăghici Ion

str. Cap. Ivan Anghelache nr. 3, bl. M30, sc. 2, et. 8, ap. 106, sectorul 5

Bucureşti

3.000

307

Florian Niculae

str. Iacob Andrei nr. 31, bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 68, sectorul 5

Bucureşti

1.500

308

Găitănaru Viorel

str. Māndreşti nr. 25, sectorul 5

Bucureşti

3.000

309

Gheorghe Constanţa

str. Fărcăşanca nr. 22, bl. Z17, sc. 4, et. 5, ap. 62, sectorul 5 (domiciliul legal), str. Teiuş nr. 120, sectorul 5 (domiciliul īn fapt)

Bucureşti

1.000

310

Ion Maria

str. Cuza Vodă nr. 48, bl. Corp A, ap. 2, sectorul 4

Bucureşti

800

311

Ionescu Ioana

aleea Barajul Sadului nr. 5A, bl. M4prim, sc. A, et. 10, ap. 64, sectorul 3

Bucureşti

1.500

312

Joiţa Ioana

str. Petre Stanciu nr. 1, sectorul 5

Bucureşti

300

313

Lăcătuş Niculina

str. Ion Brezoianu nr. 51, bl. Corp B, et. 7, ap. 33, sectorul 1

Bucureşti

1.000

314

Mihai Ţinea

str. Dumbrava Nouă nr. 18, bl. M165, sc. A, ap. 13, sectorul 5

Bucureşti

5.000

315

Mihalache Aurelia

bd. Pieptănari nr. 80, bl. P8, sc. 1, et. 4, ap. 82, sectorul 5

Bucureşti

800

316

Mihalache Maria

str. Lunca Bārzăşti nr. 6, bl. 14, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 4

Bucureşti

2.000

317

Mihalache Natalia

Splaiul Independenţei nr. 74, sectorul 5

Bucureşti

500

318

Mircea Maria

aleea Sălaj nr. 7, bl. Z5, sc. 2, ap. 24, sectorul 5

Bucureşti

2.500

319

Miu Maria

Şos. Olteniţei nr. 250, bl. 148 bis, sc. 2, ap. 79, sectorul 4

Bucureşti

1.000

320

Nedelcu Ionela

aleea Berevoieşti nr. 3, bl. 53, sc. 2, et. 3, ap. 31, sectorul 3

Bucureşti

4.000

321

Nicolăisa Carmen Monica

str. Berechet nr. 4, sectorul 2

Bucureşti

4.000

322

Palada Marieta

str. Marcu Armaşu nr. 7, bl. 26, sc. 1, et. 5, ap. 44, sectorul 2

Bucureşti

1.000

323

Paraschivescu Ana

str. Pecineaga nr. 9, bl. 26, sc. B, et. 4, ap. 33, sectorul 5

Bucureşti

1.500

324

Pascu Maria

şos. Odăi nr. 3-5, bl. OD6, sc. C, et. 3, ap. 46, sectorul 1

Bucureşti

2.000

325

Petre Claudia Cristina

Intrarea Părului nr. 30, bl. 59 bis, sc. 2, et. 8, ap. 76, sectorul 3

Bucureşti

1.500

326

Rădulescu Alexandrina

str. Lotrioara nr. 7, bl. V32, sc. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 3

Bucureşti

3.000

327

Şerban Leonora

str. Sold. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 5

Bucureşti

1.000

328

Simion Nicolae

str. Dimitrie Racoviţă nr. 41, ap. 11, sectorul 2

Bucureşti

1.500

329

Stoiciu Tamara

str. Gura Ialomiţei nr. 7, bl. 8, sc. 2, et. 1, ap. 52, sectorul 3

Bucureşti

3.000

330

Stroe Lucia

str. Tiparniţei nr. 61, sectorul 5

Bucureşti

2.000

TOTAL

1.009.200

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării īn īnvăţămāntul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al pct. 43 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării īn īnvăţămāntul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,

avānd īn vedere art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării īn īnvăţămāntul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 15/2016,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti suma totală de 55.500 mii lei, pentru finanţarea acordării īn anul 2016 a stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Claudia-Ana Costea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

SUMELE

repartizate pentru finanţarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015, īn anul 2016

 

 

- mii lei –

Nr. crt.

Judeţul

Sumele repartizate pentru finanţarea tichetelor sociale, potrivit Legii nr. 248/2015, īn anul 2016

1

Alba

824

2

Arad

582

3

Argeş

1.674

4

Bacău

3.053

5

Bihor

1.331

6

Bistriţa-Năsăud

990

7

Botoşani

1.985

8

Braşov

1.114

9

Brăila

866

10

Buzău

1.988

11

Caraş-Severin

540

12

Călăraşi

1.356

13

Cluj

804

14

Constanţa

1.000

15

Covasna

592

16

Dāmboviţa

1.528

17

Dolj

2.040

18

Galaţi

1.824

19

Giurgiu

1.154

20

Gorj

1.056

21

Harghita

1.054

22

Hunedoara

678

23

Ialomiţa

960

24

Iaşi

2.852

25

Ilfov

1.312

26

Maramureş

1.002

27

Mehedinţi

1.859

28

Mureş

2.120

29

Neamţ

1.452

30

Olt

1.643

31

Prahova

926

32

Satu Mare

664

33

Sălaj

1.203

34

Sibiu

3.192

35

Suceava

1.600

36

Teleorman

475

37

Timiş

340

38

Tulcea

2.916

39

Vaslui

1.334

40

Vālcea

1.164

41

Vrancea

358

42

Bucureşti

95

TOTAL

55.500

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 924/2015

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 924/2015, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 840 din 11 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) gradul de accesibilitate - distanţa determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat, dintre centrul de greutate ai suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de īncărcare;u.

2. La articolul 1, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„l) preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie - preţurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, determinate anual, īn condiţii de piaţă, īn funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de tehnologia de exploatare; preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pot fi revizuite o singură dată īn cursul unui an, īn baza unei note justificative;.

3. La articolul 20, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă se stabileşte pornind de la preţul de referinţă aferent acesteia. Preţul de referinţă aferent fiecărei partizi se calculează īn funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie. Preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă īnainte de licitaţia principală, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, şi pot fi stabilite la nivel naţional, judeţean sau local, după caz.

(5) Preţul de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior poate fi stabilit sub preţul de referinţă al partizii, cu cel mult 10%, īn mod excepţional, o singură dată pe an, īn baza unei note justificative semnate de şeful ocolului silvic/şeful bazei experimentale īn care a fost constituită partida şi aprobată de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), după caz.”

4. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) īn aplicarea principiului privind valorificarea superioară a masei lemnoase prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, īnainte de efectuarea licitaţiilor, se stabilesc următoarele:

a) preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie al masei lemnoase pe picior, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. I), care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care se aprobă de către ocolul silvic ce asigură administrarea sau serviciile silvice, īnainte de prima licitaţie organizată pentru un an de producţie; preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie se determină īn baza unei metodologii de calcul propuse de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice şi aprobată, īn condiţiile legii, de către consiliul local al acesteia;

b) preţul de referinţă aferent fiecărei partizi, care se calculează īn funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie, astfel cum este definit la art. 1 lit. I);

c) preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă/lot/piesă se stabileşte de către autoritatea publică locală competentă sau consiliul de administraţie, după caz, īn baza preţului de referinţă prevăzut la lit. b) şi ţināndu-se seama de raportul cerere-ofertă īn condiţiile pieţei, pe specii şi sortimente.

(2) Preţul de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior poate fi stabilit sub preţul de referinţă al partizii cu cel mult 10%, īn mod excepţional, o singură dată pe an, īn baza unei note justificative semnate de şeful ocolului silvic īn care a fost constituită partida.

(3) īn cazul masei lemnoase fasonate, preţul de pornire la licitaţie se fundamentează şi pe principiile eficienţei economice şi ale economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare.”

5. La articolul 55 alineatul (3), litera li) se abrogă.

6. La articolul 56 alineatul (3), litera h) se abrogă.

Art. II. - Procedurile de licitaţie īn curs de desfăşurare şi contractele, prevăzute de Hotărārea Guvernului nr. 924/2015 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, īn curs de executare la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, rămān supuse legislaţiei īn vigoare la data iniţierii, respectiv īncheierii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 43.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.