MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 03/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 3         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.005/2015. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.708/2015. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

24/2015. - Normă privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

26/2015. - Decizie privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gornet-Cricov” la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile”, se modifică următoarele poziţii:

- poziţia 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la DJ102C (Primărie) la Moisoaica, lungime: 1.559 m, lăţime: 10 m, suprafaţa: 15.315 mp, carte funciară nr. 20465”;

- poziţia 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la DJ102C (Tănase Alexandru) la Str. Bisericii (Ion Bădescu), lungime: 384 m, lăţime: 9 m, suprafaţa: 3.594 mp, carte funciară nr. 20469”;

- poziţia 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la str. Înv. Ion Câmpeanu (d. Dinu Petre) - Bănică Anica, lungime: 248 m, lăţime: 5 m, suprafaţa: 1.264 mp, carte funciară nr. 20499”;

- poziţia 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la str. Înv. Ion Câmpeanu (d. Gavrilă Constantin) la str. Înv. Ion Câmpeanu (d. Ioniţă Iordache), lungime: 483 m, lăţime: 5 m, suprafaţa: 2.874 mp, carte funciară nr. 20494”;

- poziţia 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la Str. Bisericii la Str. Preot Mateescu Petre (Tabacu), lungime: 131 m, lăţime: 8 m, suprafaţa: 1.063 mp, carte funciară nr. 20486”;

- poziţia 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la Str. Bisericii (Primărie) la Str. Nucilor (Telu), lungime: 486 m, lăţime: 6 m, suprafaţa; 2.778 mp, carte funciară nr. 20482”;

- poziţia 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la Radu SP. Ion la str. Preot Mateescu Petre (Mihăescu Constantin), lungime: 245 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 1.671 mp, carte funciară nr. 20453”;

- poziţia 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la str. Preot Mateescu Petre (Minea Gheorghe) la Bărbulescu Gheorghe (Topile), lungime: 419 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 2.455 mp, carte funciară nr. 20485”;

- poziţia 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la str. Preot Mateescu Petre (Minea Gheorghe) la Dincă Floarea, lungime: 262 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 1.648 mp, carte funciară nr. 20459”;

- poziţia 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la Str. Zorilor (Muşat) la str. Preot Mateescu Petre (d. Serghie Traian), lungime: 82 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 552 mp, carte funciară nr. 20490”;

- poziţia 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Gornet-Cricov, amplasare: de la Str. Bisericii (d. Ionescu Emil) la Bigiu, lungime: 925 m, lăţime: 8 m, suprafaţa: 7.188 mp, carte fundară nr. 20462”;

- poziţia 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la DJ102N (d. Serghie Nicolae) la str. Preot N. Ionescu (Moara Ianculescu), lungime: 378 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 2.717 mp, carte funciară nr. 20457”;

- poziţia 126, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la Str. Speranţei (Dobre Radu) la DJ102N (d. Burducea Nicolae), lungime: 336 m, lăţime: 8 m, suprafaţa: 2.798 mp, carte funciară nr. 20500”;

- poziţia 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la Str. Speranţei (Dumitrache) la Defta, lungime: 54 m. lăţime: 5 m, suprafaţa: 265 mp, carte funciară nr. 20479”;

- poziţia 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la DJ102C (magazin) la Str. Merilor (Calin Sevasta), lungime: 950 m, lăţime: 8 m, suprafaţa: 7.126 mp, carte funciară nr. 20521”;

- poziţia 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la str. Preot Nicolae Ionescu (Horia) la str. Călineşti (Cristache Ion), lungime: 139 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 954 mp, carte funciară nr. 20501”;

- poziţia 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la str. Preot Nicolae Ionescu (Bucureşteanu) la Str. Prunului (Pura), lungime: 542 m, lăţime: 8 m, suprafaţa: 4.537 mp, carte funciară nr. 20498”;

- poziţia 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la str. Preot Nicolae Ionescu (d. Toma Ştefan) la DJ102C (Popescu Elena), lungime: 461 m, lăţime; 8 m, suprafaţa: 3.634 mp, carte funciară nr. 20508”;

- poziţia 132, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la str. Nicodim (d. Ioniţă Maria) la Supiala Ion, lungime: 330 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 1.937 mp, carte funciară nr. 20487”;

- poziţia 133, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Intrarea Ristulescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la DJ102N la Ristulescu Nicolae, lungime: 36 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 146 mp, carte fandară nr. 20447”;

- poziţia 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la DJ102N (d. Ştefan Mateiu) la d. Coman Haralambie, lungime: 209 m, lăţime: 8 m, suprafaţa: 1.650 mp, carte funciară nr. 20502”;

- poziţia 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la str. Preot Nicolae Ionescu (Dutulescu Păun) la Mihai Gheorghe, lungime: 267 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 1.552 mp, carte funciară nr. 20495”;

- poziţia 136, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Intrarea Ogrăzii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la DJ102C (Nitu Tanase) la d. Statescu Jan, lungime: 159 m; lăţime: 7 m, suprafaţa: 1.045 mp, carte funciară nr. 20471”;

- poziţia 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la str. Călineşti (Pura) la Str. Merilor (d. Toma Traian), lungime: 185 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 1.034 mp, carte funciară nr. 20489”;

- poziţia 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Ţărculeşti, amplasare: de la str. Fundătura (Calin Ion) la DJ102N (d. Burducea Tudor), lungime: 120 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 449 mp, carte funciară nr. 20483”;

- poziţia 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la DJ102C (Păun Nicolae) la DJ102C (căminul cultural), lungime: 1.579 m, lăţime: 9 m, suprafaţa: 14.968 mp, carte funciară nr. 20506”;

- poziţia 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la DJ102C (d. Carstea Ioana) la d. Roşu Ştefan, lungime: 69 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 503 mp, carte funciară nr. 20507”;

- poziţia 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Principală la d. Strale Traian, lungime: 50 m, lăţime: 5 m, suprafaţa: 248 mp, carte funciară nr. 20466”;

- poziţia 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Principală (Mânu Manole) la Butacu, lungime: 149 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 793 mp, carte funciară nr. 20511”;

- poziţia 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Principală la Dinescu Gheorghe, lungime: 302 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 2.079 mp, carte funciară nr. 20488”;

- poziţia 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la DJ102C (Preda Constantin) la d. Dumitrache Petre, lungime: 124 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 877 mp, carte funciară nr. 20481”;

- poziţia 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Principală (Duta Pauna) la Toma Dumitru, lungime: 106 m, lăţime: 5 m, suprafaţa: 516 mp, carte funciară nr. 20444”;

- poziţia 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la DJ102C (Ciubuc) la Dragu Petre, lungime: 553 m, lăţime: 9 m, suprafaţa: 4.925 mp, carte funciară nr. 20497”;

- poziţia 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Penticostalilor (Alexandru Ioan) la Str. Silozului, lungime: 99 m, lăţime: 5 m, suprafaţa: 503 mp, carte funciară nr. 20492”;

- poziţia 148, coloana 3 va avea următorul cuprins; „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Principală (Dicu Mihalache) la Str. Penticostalilor (Draghici Elisabeta), lungime: 236 m, lăţime: 10 m, suprafaţa: 2.440 mp, carte funciară nr. 20509”;

- poziţia 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Silozului (d. Neagu Dumitru) la Valea Mare (Draghici Elisabeta), lungime: 134 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 946 mp, carte funciară nr. 20461”;

- poziţia 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Coşerele, amplasare: de la Str. Silozului la Duţă Şilvian, lungime: 99 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 377 mp, carte funciară nr. 20480”;

- poziţia 151, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (Neagu Mariana) la Drăghici Ion, lungime: 179 m, lăţime: 5 m, suprafaţa: 964 mp, carte funciară nr. 20470”;

- poziţia 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (Neagu Leana) la str. Simion (Cârstea Elena), lungime: 575 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 4.237 mp, carte funciară nr. 20452”;

- poziţia 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Valea Seacă, amplasare: de la Str. Băilor (pod) la Gălăţeanu, lungime: 211 m, lăţime: 9 m, suprafaţa: 1.957 mp, carte funciară nr. 20474”;

- poziţia 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Valea Seacă, amplasare: de la Str. Băilor (Toma Ion) la Coţofană Ion, lungime: 315 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 2.121 mp, carte funciară nr. 20491”;

- poziţia 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Valea Seacă, amplasare: de la Str. Valea Ursului (Panait) la Toma Constantin, lungime: 49 m, lăţime: 8 m, suprafaţa: 403 mp, carte funciară nr. 20467”;

- poziţia 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (Ioniţă Aurica) - d. Ioniţă Eremia, lungime; 102 m, lăţime: 3 m, suprafaţa: 328 mp, carte funciară nr. 20448”;

- poziţia 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (pod) - Niţu Gheorghe, lungime: 60 m, lăţime: 11 m, suprafaţa: 639 mp, carte funciară nr. 20516”;

- poziţia 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (d. Panait Vasile) la d. Moraru Florea, lungime: 89 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 364 mp, carte funciară nr. 20460”;

- poziţia 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (şcoala) la pârâul Sărăţica, lungime: 102 m, lăţime: 9 m, suprafaţa: 962 mp, carte funciară nr. 20505”;

- poziţia 160, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Paizani (Cârstea Elena) la pârâul Sărăţica (Simion), lungime: 345 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 2.544 mp, carte funciară nr. 20475”;

- poziţia 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (Teodorescu Dumitru) la Str. Băilor (Petre Victor), lungime: 607 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 2.708 mp, carte funciară nr. 20456”;

- poziţia 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la Str. Băilor (biserică) la Teodorescu Vasile, lungime: 52 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 228 mp, carte funciară nr. 20476”;

- poziţia 163, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Dobrota, amplasare: de la DJ102R la Băile de sare, lungime: 2.650 m, lăţime: 10 m, suprafaţa: 26.561 mp, carte funciară nr. 20473”;

- poziţia 164, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Stanciu Aurei) - DJ102R (Toma Andrei), lungime: 521 m, lăţime: 7 m, suprafaţa: 3,513 mp, carte funciară nr. 20513”;

- poziţia 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Gheorghe Petra) - d. Costache Grigore, lungime: 168 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 1.047 mp, carte funciară nr. 20450”;

- poziţia 166, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Udrea) la d. Mohor Gheorghe, lungime: 119 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 737 mp, carte funciară nr. 20493”;

- poziţia 167, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Petrache Gheorghe) la Şerban Ştefan, lungime: 55 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 353 mp, carte funciară nr. 20510”;

- poziţia 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Dicu Ion) la d. Ilie C. Ion, lungime: 265 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 1.660 mp, carte funciară nr. 20512”;

- poziţia 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Toader Ion) la d. Pascu Alexandrina, lungime: 73 m, lăţime: 6 m, suprafaţa: 445 mp, carte funciară nr. 20455”;

- poziţia 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Cirstea Maria) la Gherghe Ioan, lungime: 47 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 195 mp, carte funciară nr. 20477”;

- poziţia 171, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Boiangiu) la Deal, lungime: 120 m, lăţime: 5 m, suprafaţa: 497 mp, carte funciară nr. 20504”;

- poziţia 172, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Priseaca, amplasare: de la DJ102C (Vasile Marin) la Gheorghe Marcel, lungime: 128 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 519 mp, carte funciară nr. 20449”;

- poziţia 173, coloana 3 va avea următorul cuprins: „este situată în satul Valea Seacă, amplasare: de la Str. Băilor (Simion Vasile) - Toma Andrei, lungime: 148 m, lăţime: 4 m, suprafaţa: 904 mp, carte funciară nr. 20472”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 174 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 175-188, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.005.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Gornet-Cricov

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

175

1.3.7.1

Intrarea „Dogarului”

- este situată în satul Gornet-Cricov

- amplasare: de la Str. Dogarului la d. Mustaţă Olga

- lungime: 50 m

- lăţime: 5 m

- suprafaţa: 256 mp

2015

3072

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20458

176

1.3.7.1

Strada „Bisericii”

- este situată în satul Coşerele

- amplasare: de la Str. Principală (d. Manole Ioniţă) la Biserica Coşerele

- lungime: 172 m

- lăţime: 6 m

- suprafaţa: 994 mp

2015

1928

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20496

177

1.3.7.1

Intrarea „Penticostalilor”

- este situată în satul Coşerele

- amplasare: de la Str. Penticostalilor la Dumitru Vasile

- lungime: 88 m

- lăţime: 6 m

- suprafaţa: 510 mp

2015

6120

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20451

178

1.3.7.1

Intrarea „Bălătici”

- este situată în satul Coşerele

- amplasare: de la Str. Silozului (Dumitru Nicolae) - Bălătici

- lungime: 74 m

- lăţime: 4 m

- suprafaţa: 305 mp

2015

3660

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20484

179

1.3.7.1

Intrarea „Lupilor”

- este situată în satul Priseaca

- amplasare: de la Str. Lupilor la d. Draghici Alexandrina

- lungime: 54 m

- lăţime: 6 m

- suprafaţa: 346 mp

2015

4104

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20524

180

1.3.7.1

Intrarea „Înfrăţirii”

- este situată în satul Priseaca

- amplasare: de la DJ102C la Teodorescu Cornel

- lungime: 72 m

- lăţime: 9 m

- suprafaţa: 624 mp

2015

7488

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20463

181

1.3.7.1

Strada „Pădurii”

- este situată în satul Coşerele

- amplasare: de la Str. Principală (d. Calin Grigore) la d. Radu Dumitru

- lungime: 211 m

- lăţime: 6 m

- suprafaţa: 1.369 mp

2015

16428

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20445

182

1.3.7.1

Intrarea „Ciubuc”

- este situată în satul Coşerele

- amplasare: de la Str. Penticostalilor (Şerban Octavian) la Izvor Cămin

- lungime: 64 m

- lăţime: 8 m

- suprafaţa: 509 mp

2015

6108

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20503

183

1.3.7.1

Intrarea „Stegarilor”

- este situată în satul Valea Seacă

- amplasare: de la Str. Stegarilor la Roşu Marcela

- lungime: 47 m

- lăţime: 8 m

- suprafaţa: 361 mp

2015

4332

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20478

184

1.3.7.1

Intrarea „Castanilor”

- este situată în satul Coşerele

- amplasare: de la Str. Castanilor la Mânu Octavian

- lungime: 51 m

- lăţime: 6 m

- suprafaţa: 303 mp

2015

3636

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20446

185

1.3.7.1

Intrarea „Principală”

- este situată în satul Coşerele

- amplasare: de la Str. Principală la d. Dincă Stelian

- lungime: 117 m

- lăţime: 10 m

- suprafaţa: 1.177 mp

2015

14124

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20468

186

1.3.7.1

Strada „Viilor”

- este situată în satul Ţărculeşti

- amplasare: de la DJ102N (d. Burducea Ion) la Vulturu Valeria

- lungime: 141 m

- lăţime: 5 m

- suprafaţa: 667 mp

2015

8220

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20518

187

1.3.7.1

Intrarea „La Han”

- este situată în satul Ţărculeşti

- amplasare: de la str. Tinişoara la d. Petre Gheorghe

- lungime: 96 m

- lăţime: 6 m

- suprafaţa: 616 mp

2015

7392

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20454

188

1.3.7.1

Strada „Duzilor”

- este situată în satul Gornet-Cricov

- amplasare: de la str. Înv. Ion Câmpeanu (Mihaescu Gherghina) la Str. Bisericii (Ioniţă Petre)

- lungime: 101 m

- lăţime: 7 m

- suprafaţa: 757 mp

2015

9084

Legea nr. 213/1998 Carte funciară nr. 20464

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP1.625 din 29 decembrie 2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor

medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.534 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5.535, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

Observaţii

„5.535

 

W62161001

 

MIDAZOLAM

AGUETTANT

5 mg/ml

SOL. IN J.

5 mg/mi

HYPERICUM SRL. - ROMÂNIA

MIDAZOLAMUM

Cutie x 10 fiole soluţie injectabilă (3 ani)

N05CD08

MG

generic

N

185,64

204,2

249,29

50.000 cutii”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 1.708.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind obligaţiile de raportare şi transparenţa în sistemul pensiilor administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h), art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 16 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat.

Art. 2. - Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entităţi, denumite în continuare entităţi raportoare:

a) administratori de fonduri de pensii administrate privat, denumiţi în continuare administratori:

b) depozitari ai fondurilor de pensii administrate privat, denumiţi în continuare depozitari;

c) brokeri de pensii private.

Art. 3. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) format de raportare - format standardizat folosit de sistemul informatic de raportări pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare Extensible Markup Language, denumit în continuare XML;

b) indicatori primari - date şi informaţii colectate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., prin intermediul sistemului informatic de raportări;

c) instrucţiuni tehnice - reguli prin care se stabilesc cerinţele minime de raportare specifice fiecărui raport periodic;

d) raport periodic - un set de indicatori primari solicitaţi de A.S.F., care se regăsesc într-un formular de raportare şi au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare;

e) sistem informatic de raportări - sistemul informatic prin care A.S.F. colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, denumit în continuare SIR.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile entităţilor raportoare

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale privind rapoartele periodice

 

Art. 4. - (1) Rapoartele periodice se completează de către entităţile raportoare conform documentelor justificative.

(2) Rapoartele periodice transmise trebuie să fie reale, corecte şi complete.

(3) în cazul în care nu există date, rapoartele periodice sunt completate cu zero.

(4) Rapoartele periodice se completează în limba română.

Art. 5. - (1) Entităţile raportoare transmit A.S.F.:

a) numele, funcţia şi datele de contact ale persoanelor responsabile cu întocmirea şi transmiterea raportărilor;

b) structura organizatorică din care face parte fiecare persoană dintre cele menţionate la lit. a);

c) numele, funcţia şi datele de contact ale persoanelor care asigură conducerea structurilor organizatorice menţionate la lit. b).

(2) Administratorul are obligaţia de a transmite A.S.F. informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru persoanele responsabile cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet a administratorului, conform prevederilor prezentei norme.

(3) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmite A.S.F. în ziua lucrătoare următoare apariţiei acesteia.

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit A.S.F. conform anexei nr. 7, sub semnătura electronică extinsă a persoanei care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmesc raportări sau a persoanei responsabile cu întocmirea şi transmiterea rapoartelor, în baza regulamentelor interne ale entităţii raportoare, precum şi a responsabilităţilor corespunzătoare fişei de post.

Art. 6. - (1) Entităţile raportoare transmit A.S.F. toate rapoartele periodice, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a persoanei care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmesc raportări sau a persoanei responsabile cu întocmirea şi transmiterea rapoartelor, după caz, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) sunt transmise în formatul standard de raportare XML, conform instrucţiunilor tehnice de raportare, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel.

(3) Pentru transmiterea electronică, entităţile raportoare au obligaţia de a se înregistra ca utilizatori în aplicaţia SIR.

Art. 7. - La solicitarea A.S.F., entităţile raportoare transmit rapoartele periodice pe suport hârtie, sub semnătura reprezentantului legal, respectiv a persoanei mandatate să le reprezinte în relaţia cu A.S.F., după caz.

Art. 8. - Entităţile raportoare sunt obligate să pună la dispoziţia A.S.F., la cerere, în forma şi în termenul stabilit de aceasta, informaţiile şi documentele care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 9. - Administratorii au obligaţia să întocmească şi să transmită pentru activitatea fondului de pensii administrat privat rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.

Art. 10. - Pentru activitatea fondului de pensii administrat privat, administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F. situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare

Art. 11. - Anual, planul de audit intern aprobat de consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere, după caz, se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern, conform anexei nr. 13.

Art. 12. - (1) Semestrial, raportul de audit intern cuprinzând misiunile desfăşurate la nivelul fondului de pensii administrat privat se transmite A.S.F., conform anexei nr. 14.

(2) Semestrial, raportul de control intern, cuprinzând acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fondului de pensii administrat privat, se transmite A.S.F., conform anexei nr. 15.

(3) Semestrial, raportul de risc, cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fondului de pensii administrat privat, se transmite A.S.F., conform anexei nr. 16.

(4) Rapoartele semestriale prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit A.S.F., până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Art. 13. - (1 )Trimestrial, administratorul calculează şi raportează A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform anexei nr. 17.

(2) Administratorul publică pe pagina proprie de internet rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat pe care îl administrează, în a patra zi lucrătoare de la încheierea trimestrului.

Art. 14. - (1) Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea fondului de pensii administrat privat, următoarele rapoarte:

a) soldurile conturilor individuale ale participanţilor, conform anexei nr. 1A;

b) situaţia transferurilor de tip „IN”, conform anexei nr. 1B;

c) situaţia transferurilor de tip „OUT” şi utilizarea activului personal al participanţilor, conform anexei nr. 1C;

d) structura numărului de participanţi, conform anexei nr. 1D;

e) situaţia contului colector al fondului de pensii, conform anexei nr. IE;

f) balanţa contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8;

g) situaţia tranzacţiilor OTC, conform anexei nr. 18.

(2) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. d) şi g) se transmit A.S.F. în două zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(3) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se transmit A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(4) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. f) se transmite A.S.F. până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Art. 15. - (1) Săptămânal, administratorul întocmeşte pentru activitatea fondului de pensii administrat privat următoarele rapoarte:

a) situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii, conform anexei nr. 2;

b) situaţia detaliată a Investiţiilor, conform anexei nr. 4.

(2) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite A.S.F. în a două zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.

(3) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite A.S.F. în a două zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare.

(4) în cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea conform prevederilor alin. (3), raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acestuia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(5) A.S.F. poate decide ca raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) să fie întocmit şi transmis zilnic.

Art. 16. - (1) Zilnic, administratorul întocmeşte,, pentru activitatea fondului de pensii administrat privat, un raport privind situaţia valorii activului net, conform anexei nr. 3.

(2) Raportul zilnic, prevăzut la alin. (1), se transmite A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea proprie

 

Art. 17. - Administratorii au obligaţia să întocmească şi să transmită pentru activitatea proprie rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.

Art. 18. - Administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F., pentru activitatea proprie, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.

Art. 19. - Administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F. raportul actuarial anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 11.

Art. 20. - (1) Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea proprie, balanţa contabilă de verificare analitică, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se realizează, în formatul prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. pentru lunile iunie şi decembrie până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Art. 21. - (1) Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea proprie, declaraţia privind taxa de funcţionare, conform anexei nr. 5.

(2) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile de raportare ale depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 22. - Depozitarii au obligaţia să întocmească şi să transmită rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.

Art. 23. - (1) Lunar, depozitarul întocmeşte următoarele rapoarte:

a) declaraţia privind taxa de funcţionare, conform anexei nr. 6;

b) situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9.

(2) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

(3) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite A.S.F. în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare.

Art. 24. - (1) Zilnic, depozitarul întocmeşte pentru activitatea fondului de pensii administrat privat situaţia valorii activului net, conform anexei nr. 3.

(2) Raportul zilnic prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în fiecare zi lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile de raportare ale brokerilor de pensii private

 

Art. 25. - Brokerii de pensii private întocmesc şi transmit A.S.F. situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile de informare şi transparenţă

 

Art. 26. - (1) Conform prevederilor art. 111 alin. (1) din Lege, administratorul publică pe pagina proprie de internet, cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanţilor cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent.

(2) Raportul anual prevăzut la alin, (1) se transmite A.S.F. în acelaşi termen şi va conţine informaţiile prevăzute la art. 111 din Lege, precum şi cel puţin următoarele:

a) principiile investiţionale ale schemei de pensii administrate privat şi rezultatele aplicării lor;

b) riscurile generate de factori interni sau de factori externi care au avut un impact negativ asupra activităţii administratorului şi/sau a fondului de pensii administrat privat, precum şi modul în care au fost gestionate;

c) costurile de administrare totale şi defalcate pe categorii;

d) principiile relaţiei dintre administrator şi participanţii fondului de pensii administrat privat şi modul de derulare pe parcursul anului;

e) politica de investiţii a administratorului prevăzută la art. 24 alin. (1) din Lege şi rezultatele aplicării ei, pe fiecare componentă;

f) prezentarea portofoliului de investiţii pe tipuri de investiţii şi a deţinerilor pe fiecare tip de investiţie;

g) ratele de rentabilitate de la sfârşitul fiecărui trimestru din anul pentru care se întocmeşte raportul.

Art. 27. - (1) Conform prevederilor art. 113 alin. (1) din Lege, administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, până la data de 15 mai a fiecărui an, la ultima adresă de corespondenţă comunicată, o scrisoare de informare cu privire la situaţia activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent.

(2) Scrisoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină minimum de informaţii conform anexei nr. 10.

(3) Administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare astfel încât să se respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale participanţilor la fondul de pensii administrat privat, potrivit legislaţiei referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 28. - (1) Conform prevederilor art. 114 din Lege, administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F. până la data de 15 aprilie un raport anual care oferă o imagine reală, corectă şi completă asupra activităţii de administrare a fondului de pensii administrat privat.

(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) cuprinde informaţiile prevăzute la art. 114 din Lege, precum şi cel puţin următoarele:

a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea şi funcţionarea acestuia, precum şi organigrama, cu specificarea numărului mediu de persoane alocate fiecărui departament;

b) date privind identificarea fondului de pensii administrat privat, a depozitarului şi a auditorului acestuia;

c) informaţii privind evoluţia numărului de participanţi la fondul de pensii administrat privat;

d) analiza respectării regulilor de investire conţinute în declaraţia privind politica de investiţii, modificările survenite în timpul anului şi motivele care au determinat eventualele modificări;

e) activitatea şi strategia privind marketingul în domeniul pensiilor administrate privat;

f) managementul riscului investiţional, metodele de evaluare utilizate şi rezultatele administrării acestuia;

g) managementul riscului operaţional, metodele de evaluare utilizate şi rezultatele administrării acestuia;

h) conformitatea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne ale administratorului în efectuarea operaţiunilor;

i) informaţii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator şi cheltuielile de administrare suportate de fondul de pensii administrat privat, detaliate pe fiecare componentă;

j) informaţii cu privire la plăţile de disponibilităţi băneşti care s-au efectuat din fondul de pensii administrat privat, detaliate pe tipuri de plăţi;

k) analiza sesizărilor primite de la participanţi, modul de soluţionare a acestora şi măsurile întreprinse;

l) analiza desfăşurării activităţii de audit intern şi măsurile întreprinse.

(3) Raportul anual prevăzut la alin. (1) este însoţit de:

a) situaţiile financiare anuale ale fondului de pensii administrat privat, întocmite şi aprobate conform legislaţiei în vigoare;

b) situaţiile financiare anuale ale administratorului, întocmite şi aprobate conform legislaţiei în vigoare.

(4) Auditorul financiar emite o opinie cu privire la raportul prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) din Lege.

(5) Raportul prevăzut la alin. (1) însoţit de raportul auditorului financiar, prevăzut la alin. (4), se transmit de către administrator A.S.F. pe suport hârtie, până la data de 15 aprilie a fiecărui an.

Art. 29. - (1) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor către A.S.F.:

a) situaţiile financiare anuale ale fondului de pensii administrat privat, conform reglementărilor contabile în vigoare;

b) situaţiile financiare anuale ale administratorului fondului de pensii administrat privat, conform reglementărilor contabile în vigoare;

c) raportările contabile semestriale ale fondului de pensii administrat privat, conform reglementărilor contabile în vigoare;

d) raportările contabile semestriale ale administratorului fondului de pensii administrat privat, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(2) Lunar, pentru activitatea fondului de pensii administrat privat, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lunii anterioare, următoarele informaţii:

a) numărul total de participanţi ai fondului de pensii administrat privat şi structura acestora pe grupe de sex şi vârste, respectiv: până la 19 ani, între 20-24 de ani, între 25-29 de ani, între 30-34 de ani, între 35-39 de ani, între 40-44 de ani, între 45-49 de ani, între 50-54 de ani, între 55-59 de ani, între 60-64 de ani şi peste 65 de ani;

b) structura portofoliului de investiţii, conform anexei nr. 12.

(3) Săptămânal, administratorul are obligaţia de a publica în a două zi lucrătoare a săptămânii, pe pagina proprie de internet, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, următoarele informaţii referitoare la activitatea fondului de pensii administrat privat:

a) valoarea activului total al fondului de pensii administrat privat;

b) valoarea activului net al fondului de pensii administrat privat;

c) numărul total de unităţi de fond ale fondului de pensii administrat privat;

d) valoarea unitară a activului net al fondului de pensii administrat privat.

(4) Informaţiile şi datele publicate pe pagina proprie de internet a administratorului sunt salvate în format arhivat şi rămân publicate pe o perioadă de 5 ani din momentul publicării pe pagina de internet.

(5) Informaţiile şi datele publicate pe pagina proprie de internet a administratorului trebuie să fie structurate, vizibile şi uşor accesibile.

(6) Pe pagina de start a site-ului administratorului trebuie să existe linkuri interne către informaţiile prevăzute la alin, (1)-(3).

Art. 30. - (1) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fondul de pensii administrat privat, odată cu situaţiile financiare anuale şi structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul anexei nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în tei, şi ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii administrat privat la data de 31 decembrie.

(2) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fondul de pensii administrat privat, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul anexei nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în

activul total al fondului de pensii administrat privat la data de 30 iunie.

Art. 31. - Cuantumul tarifului perceput de administrator pentru informaţiile prevăzute la art. 113 alin. (5) din Lege nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a informaţiilor.

 

CAPITOLUL IV

Răspundere juridică

 

Art. 32. - Entităţile raportoare sunt răspunzătoare pentru prejudiciile create prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de raportare şi transparenţă.

Art. 33. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date sau informaţii eronate către A.S.F.;

b) nerespectarea prevederilor referitoare la informarea participanţilor;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la cerinţele de publicare a informaţiilor pe pagina proprie de internet.

(2) Săvârşirea de către entitatea raportoare a vreuneia din

faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 81 alin. (1) lit. c), art. 127 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(4) şi (6)-(11), art. 142 şi 143 din Lege.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - (1) Administratorul asigură reprezentanţilor A.S.F. accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operaţiunilor fondului de pensii administrat privat la sediul administratorului, precum şi la toate sistemele informatice utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate.

(2) A.S.F, poate solicita entităţilor raportoare şi auditorului financiar să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii desfăşurate, inclusiv orice detalii, clarificări şi explicaţii, precum şi să pună la dispoziţie toate documentele aferente acesteia, conform actelor normative aplicabile.

(3) Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea entităţii în cauză.

(4) Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit de către persoanele responsabile conform art. 5 şi se semnează olograf sau cu semnătură electronică extinsă.

Art. 35. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până în următoarea zi lucrătoare.

Art. 36. - Anexele nr. 1 A, 1B, 1C, 1D, 1E şi 2-18*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 37. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie2016.

Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 bis din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 24.


*) Anexele nr. 1A-1E şi nr. 2-18 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016--2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice

 

În temeiul art. 426 şi 432 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi faţă de deciziile de invalidare a alegerilor desfăşurate în baza Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale, cu modificările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - (1) La nivelul colegiilor teritoriale, respectiv a organelor de conducere şi comisiilor de cenzori prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie, se vor desfăşura noi alegeri pentru mandatul de 2016-2020,

(2) Noile alegeri se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, aceasta fiind considerat primul mandat pentru cei aleşi.

(3) Pentru alegerile din mandatul 2016-2020, datele în care urmează să se exprime votul sunt 6-7 martie 2016 pentru turul I şi, acolo unde va fi cazul, 13-14 martie 2016 pentru turul II.

Art. 2. - (1) Se adoptă Regulamentul electoral, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Se aproba componenţa Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:

- dr. Marius Alexandru Liţu;

- dr. Nedelciu Adrian;

- ec. Mihaela Popa;

- dr. Toc Laura;

- dr. Octavian Verescu;

- dr. Fulger Ciupagea;

- dr. Cătălin Chiurciu.

(3) Data primei şedinţe a Comisiei Electorale Centrale se stabileşte în data de 11 ianuarie 2016.

(4) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi asigurat de Ştefania Brânză.

(5) Se stabileşte indemnizaţia netă pentru membrii Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:

- preşedinte - 1.500 lei;

- secretar - 1.200 lei;

- membru - 1.000 lei,

(6) Indemnizaţia netă pentru secretariatul tehnic va fi de 800 lei,

Art. 3. - În judeţele în care se organizează noi alegeri potrivit art. 1 pentru desemnarea membrilor consiliului teritorial, actualii membrii îşi vor continua exercitarea mandatului până la data înmânării mandatelor noilor membri aleşi.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 7 august 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

 

Bucureşti, 12 decembrie 2015,

Nr. 26.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

colegiilor teritoriale în care urmează să se desfăşoare alegeri pentru mandatul 2016-2020

 

I. Alegeri pentru reprezentanţii în Adunarea Generală

Naţională a Colegiului Medicilor din România:

1. Covasna

2. Ialomiţa

II. Alegeri pentru consiliul colegiului teritorial:

1. Arad

2. Argeş

3. Bacău

4. Bihor

5. Bistriţa-Năsăud

6. Botoşani

7. Braşov

8. Buzău

9. Caraş-Severin

10. Călăraşi

11. Cluj

12. Constanţa

13. Covasna

14. Dâmboviţa

15. Dolj

16. Galaţi

17. Giurgiu

18. Gorj

19. Hunedoara

20. Ialomiţa

21. Ilfov

22. Mehedinţi

23. Mureş

24. Neamţ

25. Olt

26. Prahova

27. Satu Mare

28. Sălaj

29. Sibiu

30. Suceava

31. Timiş

32. Tulcea

33. Vaslui

34. Vâlcea

35. Vrancea

III. Alegeri pentru comisia de cenzori:

1. Covasna

2. Ialomiţa

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT ELECTORAL

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Membrii consiliului judeţean, respectiv ai Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii colegiului judeţean, respectiv ai Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.

(2) Reprezentanţii în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilor locali în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România de către aceştia, reuniţi într-o şedinţă comună de alegeri. Procedura se desfăşoară sub coordonarea Biroului executiv nou-ales.

Art. 2. - Dreptul de vot. precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.

Art. 3. - Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.

Art. 4. - (1)0 persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât şi pe aceea a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.

(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.

Art. 5. - În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de către consiliile judeţene şi de către Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, respectiv o Comisie Electorală Centrală organizată de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobată de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

Art. 6. - (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la funcţiile elective din cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile.

(2) înaintea alegerii în această funcţie ei se vor angaja în scris că îşi vor exercita mandatul pe toată durata funcţionării comisiei şi că nu candidează la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

 

CAPITOLUL II

Comisiile electorale

 

SECŢIUNEA 1

Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial

 

Art. 7. - (1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 5-15 membri, în funcţie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de către consiliul local la propunerea biroului.

(2) în şedinţa de numire a comisiei electorale se va fixa data primei întruniri a comisiei, dată care trebuie să fie cu cel puţin 20 de zile calendaristice înaintea datei alegerilor.

Art. 8. - (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor judeţene, respectiv Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti sau birourilor acestor consilii.

(2) Comisiile electorale îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România şi prezentul regulament.

Art. 9. - Comisia electorală va funcţiona la sediul consiliului local. Acesta va pune la dispoziţia comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării comisiei şi organizării alegerilor.

Art. 10. - (1) La prima întrunire, comisia electorală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.

(2) Preşedintele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale. În absenţa preşedintelui, aceste atribuţii sunt preluate de secretar.

(3) în lipsa preşedintelui, şedinţa va fi condusă de secretarul comisiei.

Art. 11. - În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală, prin preşedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numerele de telefon şi fax.

Art. 12. - (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi în prezenţa a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.

(2) în cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui (sau, în lipsa acestuia, al secretarului) este decisiv.

(3) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.

Art. 13. - Şedinţele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.

Art. 14. - Deciziile emise de către comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

Art. 15. - Pe timpul funcţionării sale comisia electorală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 16. - Comisia electorală va informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.

Art. 17. - (1) Atribuţiile comisiei electorale locale:

a) organizează desfăşurarea alegerilor la nivel local;

b) preia pe baza unui proces-verbal listele cu membrii colegiului local;

c) aprobă listele actualizate şi lista finală cu alegători;

d) primeşte candidaturile depuse;

e) verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;

f) soluţionează întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale;

g) face publice, prin afişare, la sediul comisiei şi pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse; listele pot fi afişate şi la sediile instituţiilor medicale din aria de competenţă a colegiului respectiv;

h) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători şi candidaţii la funcţiile de conducere;

i) urmăreşte procesul de tipărire a buletinelor de vot cu sprijinul tehnic şi financiar al colegiului local;

j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipărire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată a tipăririi buletinelor de vot şi procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;

k) conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în localul în care are loc votarea;

l) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;

m) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale;

n) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor şi un exemplar al procesului-verbal ai rezultatelor finale;

o) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;

p) acreditează, la cerere, observatori ai societăţii civile, inclusiv din presă, care vor să urmărească desfăşurarea alegerilor;

q) emite mandatele celor aleşi;

r) îndeplineşte orice altă activitate privind alegerile dispusă de Către Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin prezentul regulament.

(2) Cu 5 zile înaintea datei alegerilor, comisia electorală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, prin grija preşedintelui şi a secretarului, publică pe site-ul colegiului teritorial listele cu alegători şi asigură accesul public la liste la sediul colegiului teritorial.

(3) Cu ocazia afişării listei se va întocmi un proces-verbal, în care se va menţiona data afişării.

Art. 18 - După validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală, comisia electorală locală emite mandatele, convoacă în termen de maximum 3 zile consiliul judeţean şi înregistrează candidaturile pentru biroul local.

Art. 19. - (1) Prima şedinţă a consiliului local de alegere a biroului este condusă de către comisia electorală locală.

(2) După alegerea biroului consiliului local, comisia electorală locală îşi încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comisia Electorală Centrală

 

Art. 20. - Comisia Electorală Centrală este formată din 7 membri propuşi de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobaţi în mod individual de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, care, în şedinţa de aprobare a comisiei, va stabili şi prima dată de întrunire a acesteia.

Art. 21. - (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul central al Colegiului Medicilor din România.

(2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va pune la dispoziţia Comisiei Electorale Centrale, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării comisiei.

Art. 22. - Prin grija Biroului executiv, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziţia sa un secretariat tehnic condus de către secretarul comisiei.

Art. 23. - (1) La prima şedinţă, Comisia Electorală Centrală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.

(2) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

Art. 24. - (1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 5 dintre membrii săi; prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.

(2) în cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.

(3) în lipsa preşedintelui, la egalitate de voturi, votul secretarului este decisiv,

Art. 25. - Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procesele-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai Comisiei Electorale Centrale.

Art. 26, - Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrala sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

Art. 27. - Pe timpul funcţionării sale Comisia Electorală Centrală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 28. - Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale;

a) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, statutare, privitoare la alegeri şi a dispoziţiilor prezentului regulament pe întreg teritoriul ţării;

b) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziţii;

c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale locale;

e) primeşte şi soluţionează contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale locale;

f) primeşte listele cu candidaţi trimise de către comisiile electorale locale;

g) primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale locale, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;

h) validează alegerile desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale, în termen de maximum două zile de la primirea documentelor;

i) convoacă, în termen de maximum 5 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu naţional al Colegiului Medicilor din România şi conduce prima şedinţă a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România în care se va alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

Art. 29. - După alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală îşi încetează activitatea, fiind considerată dizolvată.

 

CAPITOLUL III

Candidaturile

 

Art. 30. - Declaraţiile de candidaturi se vor depune personal la secretariatul consiliului local, conform calendarului electoral aprobat de consiliul local.

Art. 31. - Declaraţia de candidatură se va completa pe un formular-tip elaborat de Comisia Electorală Centrală şi va cuprinde următoarele:

a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;

b) mandatele deţinute (inclusiv perioada) până în prezent în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România;

c) mandatul sau mandatele pentru care doreşte să candideze;

d) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;

e) declaraţia pe propria răspundere conform căreia, în situaţii de incompatibilitate, îşi va rezolva situaţia în termenul prevăzut de lege;

f) data şi semnătura.

Art. 32. - (1) Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.

(2) În cazul în care în timpul campaniei electorale un candidat foloseşte termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional, comisia electorală va sesiza Comisia de disciplină.

Art. 33. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 34. - (1) Comisia electorală locală va întocmi listele finale cu candidaturi şi le va trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 6 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaţi, în ordinea alfabetică, vor fi afişate prin grija comisiei electorale locale la sediul acesteia şi pe pagina web a colegiului respectiv, putând fi afişate în spitale şi în alte unităţi medicale din teritoriul de competenţă.

(3) Listele finale vor avea următoarele menţiuni: data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.

 

CAPITOLUL IV

Buletinele de vot

 

Art. 35. - (1) Comisia Electorală Centrală aprobă şi comunică comisiilor electorale locale modelul buletinelor de vot.

(2) Numărul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală locală în funcţie de numărul candidaţilor.

(3) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale locale cu sprijinul material şi logistic al colegiilor locale.

(4) Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale locale cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale locale.

Art. 36. - (1) Vor exista 3 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candidează.

(2) în buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele, prenumele, specialitatea şi gradul profesional.

Art. 37. - Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării şi vor fi primite pe bază de proces-verbal de către comisia electorală locală, care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le va păstra sub sigiliu până în ziua votării.

Art. 38. - (1) Pe buletinele de vot se va menţiona numărul maxim al mandatelor pentru care se candidează, potrivit Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Numărul membrilor supleanţi se va stabili de către comisia electorală locală, potrivit următoarelor proporţii:

a) până la 500 de medici cu drept de vot... 3;

b) între 501 şi 1.000 de medici cu drept de vot... 5;

c) între 1.001 şi 2.000 de medici cu drept de vot... 7;

d) peste 2.000 de medici cu drept de vot.... 9.

(3) Potrivit aceloraşi proporţii se va stabili şi numărul supleanţilor pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.

Art. 39. - (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5% faţă de numărul alegătorilor.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisia electorală locală prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător,

Art. 40. - Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin menţiunea şi semnătura preşedintelui (sau a secretarului, în lipsa preşedintelui), aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale locale.

 

CAPITOLUL V

Desfăşurarea votării

 

Art. 41. - (1) Votarea se va desfăşura la sediul comisiei electorale şi/sau în alte locuri aprobate în prealabil de către consiliul colegiului teritorial şi precizate în listele cu candidaturile rămase definitive.

(2) Data, locul şi programul de desfăşurare ale votării vor fi comunicate cu cel puţin 3 zile înaintea votării şi Intr-un ziar local.

Art. 42. - Votarea va avea loc numai în prezenţa a minimum jumătate plus unu dintre membrii comisiei electorale locale; prezenţa preşedintelui comisiei sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale este obligatorie.

Art. 43. - (1) Alegerile se vor desfăşura pe o perioadă de două zile consecutive, între orele 8,00-20,00.

(2) Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale locale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ştampila secţiei comisiei electorale locale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.

(3) Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale, toate măsurile de natură a asigura desfăşurarea votării.

Art. 44. - (1) La sfârşitul orelor de votare, preşedintele comisiei electorale împreună cu secretarul şi cu încă un membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor sigila fanta prin care se introduc buletinele de vot, vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.

(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase şi cele anulate, precum şi stampila secţiei de votare vor fi depozitate în condiţii de maximă securitate, de regulă într-un fişet metalic, care va fi închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alin. (1). În aceleaşi condiţii se va închide şi încăperea în care se găseşte urna de votare.

(3) Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.

(4) în limita posibilităţilor se poate apela la paza militarizată a locurilor de votare.

Art. 45. - La desfăşurarea alegerilor (atât pentru turul I, cât şi pentru turul II) pot participa observatori locali, naţionali sau străini acreditaţi, în prealabil, cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor, de către comisia electorală locală sau centrală. Numărul maxim de observatori va fi stabilit de către consiliul local astfel încât buna desfăşurare a alegerilor să nu fie perturbată. Observatorii pot participa, la cerere, şi la procesul de numărare a voturilor.

Art. 46. - (1) Comisia Electorală Centrală poate desemna un membru al său să controleze desfăşurarea alegerilor.

(2) Acesta nu va avea competenţa de a lua măsuri cu privire la desfăşurarea votării, ci doar de a supraveghea şi controla desfăşurarea alegerilor şi va întocmi la sfârşitul activităţii sale un proces-verbal în care va consemna cele constatate.

Art. 47. - În afara membrilor comisiei electorale locale, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale şi a observatorilor acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

Art. 48. - (1) Fiecare medic cu drept de vot, după ce se legitimează şi semnează în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale locale un buletin de vot pe care se va aplica ştampila comisiei electorale de către preşedinte sau secretar.

(2) Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele de votare suplimentare, menţionându-se toate datele de identificare din buletinul/cartea de identitate sau paşaport, precum şi locul de muncă rezultat din prezentarea legitimaţiei de serviciu sau orice alt act doveditor.

Art. 49. - (1) Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.

(2) Votarea se va face prin aplicarea ştampilei „Votat” în dreptul numelui candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor

 

Art. 50. - (1) După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, întocmind în acest sens un proces-verbal, şi numai după aceea are loc deschiderea urnelor.

(2) Buletinele de vot nefolosite pot fi distruse după validarea alegerilor.

(3) Buletinele de vot folosite vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la desfăşurarea alegerilor.

(4) Numărătoarea voturilor începe imediat după încheierea procesului de votare. Odată ce urna a fost desigilată, nu se poate întrerupe numărătoarea voturilor până la finalizarea acesteia şi întocmirea procesului-verbal.

Art. 51. - (1) Sunt nule buletinele de vot care:

a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale locale;

b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;

c) nu sunt complete;

d) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul);

e) au aplicată ştampila „Votat” pe un număr mai mare de candidaţi decât numărul mandatelor pentru care se candidează.

(2) Voturile care au una sau mai multe exprimări pozitive, dar pentru celelalte nume de candidaţi sau o parte dintre ele nu s-a menţionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidaţii pentru care s-a exprimat votul.

Art. 52. - Rezultatul se va consemna în 3 tabele separate, pentru consiliul local, pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România şi pentru comisia de cenzori.

Art. 53. - (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale locale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste.

(2) Procesul-verbal va cuprinde:

a) numărul alegătorilor: suma alegătorilor de pe listele iniţiale şi listele suplimentare întocmite potrivit art. 48 alin. (2);

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat;

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor;

g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;

h) numărul buletinelor de vot primite;

i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.

(3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi vor purta ştampila acesteia.

Art. 54. - (1) Dacă în urma numărării voturilor şi a verificării listelor de votare, la sfârşitul turului I, se constată că alegerile nu sunt valabile datorită neîntrunirii condiţiei de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru în procesele-verbale.

(2) Turul II al alegerilor se va organiza la maximum două săptămâni, dar nu mai puţin de o săptămână de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători.

(3) Turul II al alegerilor se consideră valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată în procesul-verbal.

(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite, rămase de la turul I, se va înscrie, prin ştampilare, menţiunea „turul II”.

Art. 55. - (1) Dacă alegerile au fost valabil organizate, prin întrunirea numărului de votanţi, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor,

(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului legal de mandate.

(3) în caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi, la care pot participa şi cei în cauză.

(4) Primul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

Art. 56. - La primirea mandatului, candidatul ales semnează o declaraţie-tip (ai cărei modei va fi elaborat de Comisia Electorală Centrală); prin aceasta, el declară pe propria răspundere că, în situaţia în care se află într-o situaţie de incompatibilitate, se obligă să o rezolve în termenul prevăzut de lege.

Art. 57. - În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanţii vor lua locul titularilor, în ordinea numărului de voturi obţinute.

Art. 58. - Comisia electorală locală va întocmi, în două exemplare, cele 3 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar va fi înaintat, în termen de maximum două zile de la terminarea votării, Comisiei Electorale Centrale în vederea validării alegerilor.

Art. 59. - Atribuirea mandatelor se va face de către comisia electorală locală după validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 60. - (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, inclusiv funcţionarea comisiilor electorale locale, se suportă din bugetul consiliilor locale, iar cele pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivel naţional, inclusiv funcţionarea Comisiei Electorale Centrale, din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

(2) Membrilor comisiilor electorale locale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acordă o indemnizaţie stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, la propunerea birourilor.

(3) Birourile locale, respectiv biroul central vor asigura comisiilor electorale locale şi centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea funcţionează, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.

Art. 61. - Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor.

Art. 62. - Prin sintagma „consiliul local”, folosită în prezentul regulament, se înţelege consiliul colegiului judeţean, respectiv Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.

Art. 63. - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Statutului Colegiului Medicilor din România.

Art. 64. - Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la comisiile electorale locale, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor votării.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.