MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 05/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 5         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.022/2015. - Hotărâre pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

1. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

2. - Decizie privind numirea doamnei Anca Magdalena Chiser în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

3. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Energiei

 

4. - Decizie privind eliberarea doamnei Liliana Maria Toderiuc, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

5. - Decizie privind eliberarea domnului Liviu Stancu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

6. - Decizie privind numirea domnului Adrian Baboi-Stroe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.530/4.11273.076/2015. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI S A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

3.840/2015. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

3.813/2015. - Decizie privind sancţionarea Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

71/2015. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

36/2015. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Numărul maxim de posturi de specialist şi personal economic şi administrativ, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 10 posturi de specialist şi 35 de posturi de personal economic şi administrativ.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 1.022.

 

DECIZII ALE  PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

Având în vedere adresele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 1.413/G.B. şi 1.414/G.B. din 30 decembrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctele 5 şi 11 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor” la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„5. Florin Marius Tăcu - secretar de stat, Cancelaria Primului-Ministru

…………………………………………………………………………

11. Florea-Tiberiu Trifan - secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2016.

Nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Anca Magdalena Chiser în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anca Magdalena Chiser se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2016.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Energiei

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Energiei formulată prin Adresa nr. 104.919A/.V.G/29.12.2015, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7 654 din 30 decembrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. a), al art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Georgeta Gavrilă i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2016.

Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Li liana Maria Toderiuc, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Având în vedere Cererea doamnei Liliana Maria Toderiuc, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 11.530 din 23 decembrie 2015, precum şi Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/18.317/SSC din 29 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Liliana Maria Toderiuc se eliberează, la cerere, din funcţia subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2016.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Liviu Stancu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Având în vedere Cererea domnului Liviu Stancu, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 106.789 din 28 decembrie 2015, precum şi Adresa Ministerului Justiţiei înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7.640 din 29 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu Stancu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2016.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Baboi-Stroe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Baboi-Stroe se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2016.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR

CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.530 din 15 decembrie 2015

Nr. 4.112 din 28 decembrie 2015

Nr. 3.076 din 17 decembrie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI-S.A.- filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Claudia-Ana Costea

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

C.N.R.: Societatea UZINA MECANICA BUCUREŞTI - S.A.

Cod unic de înregistrare RO 14423850

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 rectificat

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30.998

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30.983

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

15

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

31.835

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

30,560

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

10,493

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

442

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.085

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

5.451

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

5.331

 

 

 

C2

bonusuri

14

120

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.156

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

185

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.293

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

9.540

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.275

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-837

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

200

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

200

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

287

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

287

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.804

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.742

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

172

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.028

 

8

 

Plăţi restante

55

5.500

 

9

 

Creanţe restante

56

260

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

Având în vedere dispoziţiile art. 56, 58, 346 şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie Să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) în sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor da impozita şi taxe - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal.

Art. 3. - Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Art. 4. - (1) Pentru evaluarea criteriului prevăzut la art. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

(2) Criteriul prevăzut la art. 3 lit. b) se referă la:

a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asociaţii societăţii, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al acesteia, şi la administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, definiţi la alin. (2), nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

(4) Pentru evaluarea criteriului prevăzut la art. 3 lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5. - (1) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică documentaţia depusă.

(2) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la art. 4, organul fiscal competent notifică, în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentaţiei.

(3) Se supun soluţionării numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la art. 4.

(4) În situaţia în care persoana impozabilă nu transmite documentaţia completată în termenul stabilit prin notificare, organul fiscal îi transmite o înştiinţare cu privire la imposibilitatea soluţionării cererii.

Art. 6. - (1) În vederea soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 3 lit. a) şi b).

(2) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află într-una din următoarele situaţii:

a) depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la art. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicita înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) l»t. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

c) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la art. 4 alin. (2), care nu sunt înregistraţi fiscal în România prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

Art. 7. - (1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) sunt supuse unei analize, prevăzute la art. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România.

(2) După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplineşte criteriile de evaluare - compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

b) nu îndeplineşte criteriile de evaluare - compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

c) îndeplineşte parţial criteriile de evaluare - compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Invitaţia prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(2) După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amânarea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal. În cazul în care organul fiscal admite cererea de amânare, comunică persoanei impozabile data la care a fost reprogramată vizita la organul fiscal.

(3) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent la data stabilită prin invitaţie, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge.

(4) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data comunicării invitaţiei şi data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.

(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, clarificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda după cum urmează:

a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA şi reprezentantul legal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal, direct sau prin intermediul societăţilor la care deţine calitatea de asociat şi/sau administrator, cu excepţia persoanei impozabile care solicită înregistrarea;

b) transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situaţii, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(8) Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Art. 9. - (1) Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de:

a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) şi b);

c) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (5);

d) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6) şi (7).

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 3.840.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

                                                                                                                                                   DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 11 noiembrie 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. 8.413 din 6 noiembrie 2015 privind propunerea de sancţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind forma, conţinutul şi termenul de transmitere a raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmit în baza

prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Glina, satul Căţelu, Str. Independenţei nr. 33, judeţul Ilfov, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J23/940/31.03.2014, cod unic de înregistrare 32996766 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-777, reprezentată legal de domnul Szekely Bama în calitate de director executiv, a constatat următoarele:

- nu a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul legal prevăzut de normele în vigoare, raportările aferente trimestrului 11/2015, în format letric şi în format electronic;

- nu a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul legal prevăzut de normele în vigoare, raportările aferente semestrului 1/2015, în format letric şi în format electronic.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II şi III din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 5 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor şi ale pct. V alin. (1) cap. I secţiunea A din anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015.

Faptele constituie contravenţii potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000. cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. k), art. 35 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia „Autorizaţia acordată unui broker de asigurare şi/sau reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care: [...] într-o perioadă de 4 luni nu a transmis nicio raportare către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor”, coroborate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Glina, satul Căţelu, Str. Independenţei nr. 33, judeţul Ilfov, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J23/940/31.03.2014, cod unic de înregistrare 32996766 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK - 777, reprezentată legal de domnul Szekely Barna, în calitate de director executiv, şi implicit radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul Asigurătorilor şi Brokerilor de asigurare conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

(2) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii.

(4) Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 24 decembrie 2015.

Nr. 3.813.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar

pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 decembrie 2015, hotărăşte:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

1. PERSOANE FIZICE (înscrise În perioada 24.11.2015-21.12.2015)

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Data

certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

IAGAMOS

ARITIA

567/2001

1041/31.03.2015

Str. Dragoş Vodă nr. 38, et. 1, ap, 4, sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0722297971

0212121218

aritia.iagamos@gmail.com

2

DRAGNEA

EUGEN-MIHAI

4509/2013

1025/31.03.2015

Str. Garoafelor nr. 4. bl. Q1, sc. b, et. 2. ap. 7, Piteşti

Argeş

0731833443

 

mihaidragnea@yahoo.com

 

2. Alte modificări la Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (intervenite în perioada 24.11.2015-21.12.2015)

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul Comerţului

Nr.

autorizaţie CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori oara pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr. certificat absolvire FE/Data

1

AUDIT -S.R.L.

7002246

41/2001

GHERMAN

LELIOARA-

VALERIA

Str. Mircea cel Bătrân nr. 132, Constanţa

Constanţa

0341489300

0341489300

office@audilfin.ro

GHERMAN

LELIOARA-

VALERIA

216/2001

296/18.02.2014

 

3. Alte modificări şi completări la Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 24.11.2015-21.12.2015

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Data

certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

GHERMAN

LELIOARA-VALERIA

216/2001

296/18.02.2014

Str. Primăverii nr. 6, bl. ST 6, sc. A, et. 2, ap. 6, Constanţa

Constanţa

0341489300

0341489300

valeriaghemnan@auditfin.ro

2

CERCEL

OANA

4966/2015

1009/31.03.2015

Aleea Codlea nr. 1, bl. B18, sc. 1, et. 6, ap. 42, sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0726468110

 

oana.crisbaseanu@yahoo.com

 

4. Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 24.11.2015-21.12.2015

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI-

Registrul

Comerţului

Nr.

autorizaţie

CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr. certificat absolvire FE/Data

1

CRISS

CONTEXPERT - S.R.L.

12640011

697/2007

ŞTEFAN

GÂBRIELA

CRISTINA

Bd. Unirii nr. 11, bl. 2B, sc. 1, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0742045192

 

gabrielastefan59@yahoo.com

ŞTEFAN

GABRIELA

CRISTINA

1665/2006

707/04.03.0214

 

5. Persoane fizice care au fost radiate din Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mal îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (în perioada 24.11.2015-21.12.2015)

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Data

Certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

STAN

MARIN

418/2001

948/17.09.2014

Calea Câmpulung nr. 18, Târgovişte

Dâmboviţa

0723194227

0245213003

consultsim@yahoo.com

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - În anexa nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, formularul „Certificat de membru” se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 4 decembrie 2015.

Nr. 36.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la statut)

 

CERTIFICAT DE MEMBRU

 

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.