MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 12/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

7. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Silviu-Ioan Popa a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate

 

8. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Ţāncu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

9. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

10. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Ion Anghel, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DEMENIUL ENERGIEI

 

180/2015. - Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti īntre utilizatorii racordaţi īn etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3.814/2015. - Decizie privind sancţionarea Societăţii D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

170/2015. - Decizie privind publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a Protocolului privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după īnregistrări sonore şi audiovizuale, īncheiat īn data de 8 decembrie 2015, īntre Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) şi Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC)

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Silviu-Ioan Popa a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Avānd īn vedere propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate, formulată prin Adresa nr. 20.420 din 16 decembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 11.862/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Silviu-Ioan Popa a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Silviu-Ioan Popa exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Ţāncu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală formulată prin Adresa nr. 3.651 din 2 decembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 62.398/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Ţāncu,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. <11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Ţāncu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne formulată prin Adresa nr. 239.726 din 4 ianuarie 2016, īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea īnalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Chirică Lefter, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să īndeplinească, la nivelul judeţului Tulcea, atribuţii ce intră īn sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, īn condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară īn teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul judeţului unde īşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, īn condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate īn urma activităţii desfăşurate.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 437/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Ion Anghel, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 9.559/0.PP. din 29 decembrie 2015, īnregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/7.675 din 30 decembrie 2015,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea īnalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Anghel, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să īndeplinească atribuţii privind protecţia mediului ce intră īn sfera de competenţă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, īn condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Evaluarea anuală se realizează, īn condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate īn urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016.

Nr. 10.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti īntre utilizatorii racordaţi īn etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public

 

Avānd īn vedere prevederile ari. 22 alin. (7) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor ari. 5 alin. (1) lit. c) şi ale ari. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a compensaţiilor băneşti īntre utilizatorii racordaţi īn etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, prevăzuta īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 28/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti īntre utilizatorii racordaţi īn etape diferite, prin instalaţie comună, la reţelele de distribuţie, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 880 din 10 decembrie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 180.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a compensaţiilor băneşti īntre utilizatorii racordaţi īn etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al compensaţiei băneşti pe care trebuie să o plătească un utilizator care urmează să beneficieze integral sau parţial de instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator.

(2) Plata compensaţiei băneşti de către un utilizator care urmează să beneficieze de instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator reduce costurile acestuia de racordare la reţea prin diminuarea tarifului său de racordare cu valoarea costurilor aferente elementelor de reţea utilizate īn comun cu primul utilizator.

(3) īn cadrul avizului tehnic de racordare la reţea, operatorul de reţea informează utilizatorul cu privire la reducerea costului său de racordare la reţea ca urmare a utilizării īn comun integral sau parţial a instalaţiei de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator.

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de reţea pentru stabilirea valorii compensaţiei pentru utilizatorii care se racordează la reţele electrice īn etape ulterioare şi care folosesc īn comun, total sau parţial, instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru un singur utilizator īn baza tarifului de racordare achitat de acesta.

(2) Prezenta metodologie poate fi aplicată de către operatorii de reţea pentru stabilirea valorii compensaţiei la care au dreptul utilizatorii care, prin excepţie de la prevederile punctului 4.1 din anexa nr. 2 la regulamentul de racordare, au participat la finanţarea extinderii unei reţele electrice de joasă tensiune la solicitarea lor explicită.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi īn prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută īn următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit īn continuare Regulament de racordare,

c) Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită īn continuare Metodologie de stabilire a tarifului de racordare;

d) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 11/2015, denumit īn continuare Contract-cadru de racordare.

(2) īn īnţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. capacitate a instalaţiei de racordare sau a unui element al instalaţiei de racordare - puterea maximă care poate fi transmisă prin instalaţia de racordare sau printr-un element al acesteia īn condiţii de dimensionare şi funcţionare date, cu respectarea standardelor de performanţă īn vigoare;

2. capacitate suplimentară - partea din capacitatea unei instalaţii de racordare realizată pentru un prim utilizator, rămasă după racordarea acestuia şi a celorlalţi utilizatori racordaţi īn etape ulterioare, prin instalaţia comună;

3. cost specific al elementului de reţea din cadrul instalaţiei de racordare - cost unitar determinat pe baza costului elementului de reţea prin raportare la lungimea liniei īn cazul utilizării īn comun a liniilor electrice, respectiv la capacitatea transformatoarelor/autotransformatoarelor cu care este echipată/echipat, īn cazul utilizării īn comun a unei staţii electrice sau a unui post de transformare;

4. cost al elementului de reţea din cadrul instalaţiei de racordare - valoarea aferentă lucrărilor de realizare a elementului de reţea din componenta TR a tarifului de racordare plătit de primul utilizator, stabilită īn conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifului de racordare;

5. operator de reţea - operatorul de distribuţie sau operatorul de transport la reţeaua căruia se racordează īn etape diferite utilizatorii.

 

CAPITOLUL II

Determinarea compensaţiei

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii şi principii generale

 

Art. 4. - (1) Instalaţia de racordare la reţea a unui utilizator se dimensionează avānd īn vedere puterea aprobată pentru acesta, cu respectarea prevederilor normelor tehnice īn vigoare.

(2) Capacitatea instalaţiei de racordare poate fi mai mare decāt cea corespunzătoare puterii aprobate utilizatorului, dacă:

a) secţiunea conductoarelor liniei electrice din cadrul instalaţiei de racordare este mai mare decāt cea corespunzătoare puterii aprobate;

b) capacitatea transformatoarelor staţiei sau postului de transformare din cadrul instalaţiei de racordare este mai mare decāt cea corespunzătoare puterii aprobate ca urmare a echipării acesteia/acestuia cu transformatoare din gama celor standardizate, cu capacitate imediat superioară celei rezultate din calcul ca fiind necesare.

(3) Situaţia de la alin. (2) lit. a) are loc atunci cānd alegerea secţiunii conductoarelor liniei electrice este determinată de:

ā) necesitatea īndeplinirii condiţiilor privind nivelul tensiunii īn punctul de delimitare stabilite īn standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie/transport a/al energiei electrice;

b) necesitatea asigurării sensibilităţii protecţiilor şi a stabilităţii conductoarelor din punct de vedere al solicitării termice la scurtcircuit;

c) necesitatea de a se alege, din gama secţiunilor standardizate, prima secţiune mai mare decāt cea rezultată din calcul;

d) interzicerea utilizării īn instalaţii a unor secţiuni mai mici decāt limitele stabilite īn norme tehnice sau folosirea unor materiale/echipamente speciale, din considerente de siguranţă īn funcţionare.

Art. 5. - Īn condiţiile prevăzute la art. 4, instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea ulterioară de noi utilizatori.

Art. 6. - (1) Utilizatorul care se racordează la reţelele electrice şi utilizează instalaţia de racordare realizată sau care urmează a fi realizată pentru un prim utilizator plăteşte compensaţie utilizatorilor care au achitat tariful de racordare aferent realizării elementelor utilizate īn comun sau care au achitat compensaţii conform prezentei metodologii, astfel:

a) tuturor utilizatorilor, pentru folosirea īn comun a următoarelor elemente ale instalaţiei de racordare:

(i) linii electrice;

(ii) echipamente electroenergetice din cadrul staţiilor şi posturilor de transformare, altele decāt transformatoarele/ autotransformatoarele;

(iii) alte capacităţi energetice diferite de staţii sau posturi de transformare;

b) primului utilizator, pentru folosirea īn comun a unei staţii sau a unui post de transformare.

(2) Valoarea compensaţiei se determină de către operatorul de reţea şi se precizează īn avizul tehnic de racordare eliberat noului utilizator.

(3) Plata compensaţiei se face conform prevederilor din Contractul-cadru de racordare.

(4) Compensaţia se plăteşte utilizatorilor prevăzuţi la alin. (1) sau celor cărora aceştia le-au transferat legal şi explicit acest drept, īn termenul prevăzut īn Contractul-cadru de racordare.

(5) Operatorul de reţea se asimilează cu un nou utilizator şi plăteşte compensaţie dacă utilizează instalaţia de racordare a primului utilizator pentru racordarea unor instalaţii proprii necesare pentru īmbunătăţirea nivelului de tensiune, realizarea de injecţii pentru descărcarea reţelelor, redistribuirea sarcinii etc.

Art. 7. - (1) Operatorul de reţea precizează valoarea compensaţiei īn avizul tehnic de racordare emis noului utilizator numai dacă utilizatorul sau utilizatorii care primesc compensaţiile au achitat integral tariful de racordare aferent realizării instalaţiilor utilizate īn comun sau compensaţii conform prezentei metodologii.

(2) īn cazul īn care o instalaţie de racordare a fost prevăzută īn avizele tehnice de racordare eliberate mai multor utilizatori şi unul dintre aceşti utilizatori īncheie contractul de racordare devenind prim utilizator, avizele tehnice de racordare ale celorlalţi utilizatori, dacă sunt īn perioada de valabilitate, se refac de către operatorul de reţea.

(3) Refacerea avizelor tehnice prevăzută la alin. (2) se realizează astfel:

a) fără să existe o cerere īn acest sens din partea utilizatorului, la solicitarea īncheierii contractului de racordare;

b) īn avizele tehnice de racordare refăcute se menţionează valoarea recalculată a tarifului de racordare şi valoarea compensaţiei;

c) fără perceperea unui tarif.

Art. 8. - (1) Compensaţia se calculează şi se plăteşte numai dacă sunt īndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) primul utilizator a contribuit prin tariful de racordare achitat integral la realizarea unei instalaţii de racordare cu o capacitate mai mare decāt cea corespunzătoare puterii aprobate, īn condiţiile prevăzute la art. 4;

b) capacitatea instalaţiei de racordare nu a fost ocupată integral şi permite racordarea noului utilizator;

c) instalaţia de racordare urmează a se realiza sau a fost realizată şi se află īn primii 5 ani de la punerea īn funcţiune;

d) soluţia stabilită pentru racordarea noului utilizator prevede utilizarea parţială sau totală, īn comun, a instalaţiei de racordare realizate pentru primul utilizator.

(2) Perioada stabilită la alin. (1) lit. c) se extinde la 10 ani dacă există solicitări de racordare pentru consumatori de tip casnic.

Art. 9. - Valoarea compensaţiei se stabileşte īn funcţie de:

a) numărul de utilizatori racordaţi prin instalaţie comună;

b) puterea aprobată pentru noul utilizator;

c) capacitatea instalaţiei de racordare;

d) capacitatea disponibilă la un moment dat pentru racordarea de noi utilizatori;

e) costul specific al elementelor instalaţiei de racordare;

f) amplasamentul punctului de racordare a noului utilizator;

g) elementele instalaţiei de racordare utilizate de noul utilizator, respectiv cele cuprinse īntre punctul său de racordare şi punctul de racordare al primului utilizator.

Art. 10. - Operatorii de reţea iau măsurile ce se impun pentru:

a) crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date privind instalaţiile de racordare, capacităţile suplimentare ale acestora care pot genera compensaţii, utilizatorii care pot primi compensaţii, evidenţa capacităţilor ocupate şi rezervate utilizatorilor şi a compensaţiilor acordate etc.;

b) asigurarea transparenţei īn aplicarea prezentei metodologii şi stabilirea compensaţiilor, inclusiv prin informarea utilizatorilor privind dreptul şi condiţiile de primire a compensaţiei, respectiv obligaţia de plată a acesteia;

c) elaborarea şi/sau utilizarea de programe informatice adecvate desfăşurării acţiunii de stabilire a compensaţiilor şi a activităţii de emitere a avizelor tehnice de racordare pentru asigurarea respectării termenelor de emitere şi a utilizării corecte şi īn mod operativ a bazei de date;

d) elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale proprii pentru aplicarea prezentei metodologii;

e) organizarea activităţii de īncasare şi regularizare a compensaţiilor de la utilizatori şi de transmitere a acestora către utilizatorii racordaţi īn etape anterioare, inclusiv păstrarea evidenţei īncasărilor şi plăţilor respective conform legii şi a reglementărilor īn vigoare;

f) urmărirea īndeplinirii obligaţiilor de plată privind compensaţiile īn situaţia īn care noul utilizator optează pentru plata compensaţiei direct către ceilalţi utilizatori.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Modalitatea de calcul al compensaţiei

 

Art. 11. - Compensaţia pe care o plăteşte un utilizator k avānd o putere aprobată Sk pentru folosirea īn comun a unei instalaţii de racordare realizate pentru primul utilizator se determină prin īnsumarea compensaţiilor calculate pentru fiecare element al instalaţiei de racordare utilizat īn comun.

Art. 12. - (1) Un utilizator care foloseşte īn comun elementele de reţea prevăzute la art. 6 alin. (1) litera a) din cadrul instalaţiei de racordare plăteşte compensaţii tuturor utilizatorilor care au achitat tariful de racordare aferent realizării elementelor utilizate īn comun sau compensaţii conform prezentei metodologii, astfel īncāt toţi utilizatorii contribuie īn cote egale la finanţarea acestora.

(2) īn situaţia utilizării īn comun a unei linii electrice principiul prevăzut la alin. (1) se aplică conform modelului de calcul prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 13. - (1) Un utilizator care foloseşte īn comun o staţie sau un post de transformare din cadrul instalaţiei de racordare plăteşte compensaţii primului utilizator astfel īncāt utilizatorii contribuie la finanţarea acesteia/acestuia īn cote proporţionale cu puterea aprobată.

(2) Principiul prevăzut la alin. (1) se aplică conform modelului de calcul prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 14. - Stabilirea compensaţiei īn cazul unei instalaţii de racordare complexe alcătuite din două linii, L1 şi L2, de tensiuni diferite Ui, respectiv U2 şi o staţie sau post de transformare T, cu raportul de transformare U1/U2, se realizează conform modelului de calcul prevăzut īn anexa nr. 3.

Art. 15. - (1) īn cazul montării unui al doilea circuit pe stālpii unei linii electrice aeriene de joasă sau medie tensiune realizate de un prim utilizator, noul utilizator plăteşte compensaţie īn condiţiile prezentei metodologii, pentru utilizarea īn comun a stālpilor liniei electrice existente.

(2) īn cazul racordării unui utilizator nou la bara de tensiune superioară a unui post sau a unei staţii de transformare, acesta plăteşte compensaţie īn condiţiile prezentei metodologii, corespunzătoare echipamentelor electroenergetice utilizate īn comun din componenţa staţiei sau postului de transformare, altele decāt transformatoarele/autotransformatoarele componente.

(3) īn cazul realizării unor lucrări de īntărire īntr-un post de transformare constānd īn īnlocuirea transformatorului existent cu un transformator cu capacitate mai mare sau echiparea cu un al doilea transformator, necesare pentru racordarea unui nou utilizator, acesta plăteşte īn condiţiile prezentei metodologii primului utilizator o compensaţie corespunzătoare capacităţii suplimentare a transformatorului existent.

(4) Capacitatea transformatorului de rezervă, cu care este echipată o staţie de transformare pentru respectarea criteriului N-1 de siguranţă īn funcţionare, nu se ia īn considerare la calculul costului specific utilizat la stabilirea compensaţiei plătite primului utilizator.

Art. 16. - Compensaţia la care au dreptul utilizatorii care au participat la finanţarea extinderii unei reţele electrice de joasă tensiune īn conformitate cu art. 2 alin. (2) se determină īn condiţiile stabilite cu titlu de recomandare īn anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL III

Prevederi tranzitorii şi finale

 

Art. 17. - Prezenta metodologie se aplică pentru calculul compensaţiilor de care urmează a beneficia primii utilizatori ale căror contracte de racordare se īncheie după data intrării īn vigoare a prezentei metodologii.

Art. 18. - (1) īn situaţia primului utilizator care a īncheiat contractul de racordare īnainte de data intrării īn vigoare a prezentei metodologii, compensaţia pentru utilizarea īn comun a instalaţiei de racordare, de care are dreptul să beneficieze la racordarea noilor utilizatori care īncheie contracte de racordare după intrarea īn vigoare a prezentei metodologii, se stabileşte pe baza:

a) componentei aferente instalaţiei de racordare din tariful de racordare achitat de primul utilizator, din care se scad compensaţiile prevăzute īn contractele de racordare īncheiate de noii utilizatori pānă la data intrării īn vigoare a prezentei metodologii;

b) capacităţii suplimentare, egale cu diferenţa dintre capacitatea instalaţiei de racordare şi puterile aprobate noilor utilizatori aflaţi īn situaţia prevăzută la lit. a).

(2) īn situaţia prevăzută la alin. (1), operatorii de reţea recalculează valoarea compensaţiei conform prezentei metodologii şi refac avizele tehnice de racordare aflate īn termen de valabilitate şi pentru care nu a fost īncheiat contractul de racordare, īn termen de 3 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei metodologii, fără perceperea unui tarif.

(3) īn situaţia prevăzută la alin. (1), noul utilizator plăteşte compensaţii:

a) numai primului utilizator şi utilizatorilor care au īncheiat contractul de racordare după data intrării īn vigoare a prezentei metodologii şi au achitat compensaţie, īn cazul utilizării īn comun a elementelor de reţea stabilite la art. 6 alin. (1) lit. a);

b) numai primului utilizator, īn cazul utilizării īn comun a elementelor de reţea prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b).

(4) Un exemplu de calcul al compensaţiei pentru situaţia prevăzută la alin. (1) este prevăzut īn anexa nr. 4.

Art. 19. - Prevederile prezentei metodologii nu se aplică īn cazul primului utilizator dacă instalaţia de racordare a fost finanţată de către acesta din fonduri publice nerambursabile.

Art. 20. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr.1

la metodologie

 

Model de calcul al compensaţiilor pentru utilizatorii racordaţi īn etape ulterioare care utilizează īn comun o linie electrică

 

La racordarea unui utilizator la linia electrică finanţată de primul utilizator se parcurg următorii paşi:

1. Se actualizează schema cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al instalaţiei de racordare realizate pentru primul utilizator (PR) şi se calculează costurile tronsoanelor T1 ….. Tn după cum urmează:

 

PR

T1

 

 

 

 

 

 

 

Tn-1

 

Tn

 

 

IT1

(1)

 

 

(k)

 

 

(n-2)

ITn-1

(n-1)

ITn

(n)

reţea

LT1

 

 

 

 

 

 

 

LTn-1

 

LTn

 

electrică de

 

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

distribuţie

 

S1

 

 

Sk

 

 

Sn-2

 

Sn-1

 

Sn

 

 [lei], pentru k=1 ….n,

 

unde:

ITk - costul īn lei al tronsonului Tk īn schema cu n utilizatori;

LTk - lungimea īn m a tronsonului Tk;

IL- costul īn lei al lucrărilor pentru realizarea liniei electrice de lungime L achitat de primul utilizator prin tarif de racordare, linie care conţine tronsonul Tk;

bL = IL / L - cost specific īn lei/m al liniei de lungime L din care tace parte tronsonul Tk.

 

2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator k al liniei sau al tronsonului de linie electrică īn schema cu n utilizatori pe principiul participării īn cote egale la finanţarea tronsoanelor de linie şi a echipamentelor de racordare folosite īn comun după cum urmează:

 

 [lei], pentru k=1 ….n,

 

unde:

I(n)k - costul actualizat al utilizatorului k, care reprezintă costul ce revine utilizatorului k racordat la linia electrică finanţată de primul utilizator īn schema cu n utilizatori;

ITi - costul tronsonului Ti pentru i = 1... k, calculat la punctul 1;

n - numărul total de utilizatori;

A - costul īn lei al echipamentelor de racordare a liniei (de exemplu, celula de racord).

 

NOTĂ:

k reprezintă indicele de renumerotare a utilizatorilor īn etapa cu n utilizatori şi nu are corespondenţă cu ordinea cronologică de racordare a utilizatorilor.

 

3. Se regularizează plăţile īntre utilizatori avānd īn vedere costurile actualizate calculate la pct. 2.

Fiecare utilizator deja racordat primeşte de la noul utilizator care se va racorda la linia electrică/tronsonul de linie electrică o compensaţie calculată ca diferenţă īntre costul actualizat calculat la etapa anterioară (īn schema cu n-1 utilizatori) şi costul actualizat conform pct. 2 (īn schema cu n utilizatori).

 

Exemplu de calcul al compensaţiilor pentru utilizatorii racordaţi īn etapa ulterioare care utilizează īn comun o linie electrică

 

Primul utilizator finanţează prin tariful de racordare TR realizarea unei linii electrice conform schemei:

 

 

T1

 

PR

IT1 = 50000

(1)

 

100 m

 

 

 

 

 

 

U1

 

 

(primul utilizator)

 

Costul lucrărilor pentru realizarea liniei electrice achitat de primul utilizator prin tariful de racordare este de 50.000 lei.

La racordarea unui al doilea utilizator amplasat la distanţa de 80 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) se aplică modelul de calcul:

1. Se actualizează schema cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator şi se calculează costurile tronsoanelor T1 şi T2:

 

 

T1

T2

 

PR

IT1 = 40000 lei

(1)   IT2 = 10000 lei

(2)

 

80 m

20 m

 

 

 

 

 

 

 

U1

U2

 

 

(utilizator racordat īn etapa 2)

(primul utilizator)

 

 

2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator īn schema cu 2 utilizatori:

 

 lei

 

 lei

 

 

NOTA:

Pentru simplificare se consideră costul echipamentelor de racordare a liniei īn punctul de racordare A = 0.

 

3. Valoarea compensaţiei pe care primul utilizator o primeşte de la cel de-al doilea utilizator racordat este egală cu 20.000 lei (diferenţa dintre costul iniţial al lucrărilor, egal cu 50.000 lei şi I(2)2 = 30.000 lei), astfel īncāt:

- primul utilizator, care īn această situaţie a devenit utilizatorul U2, a finanţat linia īn această etapă cu I(2)2 = 30.000 lei;

- al doilea utilizator racordat, care īn această situaţie a devenit utilizatorul U1, a finanţat linia īn această etapă cu I(2)1 = 20.000 lei.

La racordarea unui al treilea utilizator īn aval de capătul liniei electrice existente, care finanţează prin tariful de racordare o prelungire cu 50 m a acesteia, se aplică modelul de calcul:

1. Se actualizează schema cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator şi se calculează costurile tronsoanelor T1 ÷ T3:

 

 

T1

T2

T3

 

PR

IT1 = 40000 lei

(1)   IT2 = 10000 lei

(2)   IT3 = 15000 lei

(3)

 

80 m

20 m

50 m

 

 

 

 

 

 

 

 

U1

U2

U3

 

 

(utilizator racordat īn etapa 2)

(primul utilizator)

(utilizator racordat īn etapa 3)

 

Costul lucrărilor pentru realizarea prelungirii liniei electrice cu 50 m (tronsonul T3) este de 15.000 lei.

2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator īn schema cu 3 utilizatori:

 

 lei

 

 lei

 

 lei

 

Valoarea I(3)3 reprezintă īn acest caz suma dintre:

- termenul IT1/3 + IT2/2 - (18.333 lei) care reprezintă compensaţia plătită de acesta către utilizatorii anteriori;

- termenul IT3 (15.000 lei), care reprezintă valoarea prelungirii liniei electrice realizate de utilizatorul 3 prin tariful de racordare (tronsonul T3), pentru care are dreptul să primească compensaţii īn condiţiile metodologiei de la viitorii utilizatori care vor folosi īn comun acest tronson de linie.

3. Se regularizează plăţile īntre utilizatori avānd īn vedere costurile actualizate calculate la pct. 2, astfel:

- primul utilizator, care īn această situaţie a devenit utilizatorul U2, primeşte de la cel de-al treilea utilizator racordat o compensaţie īn valoare de 11.667 lei (diferenţa īntre costul actualizat īn schema cu 2 utilizatori, de 30.000 lei, şi costul actualizat īn schema cu 3 utilizatori, de 18.333 lei);

- cel de-al doilea utilizator racordat, care Īn această situaţie a devenit utilizatorul U1 primeşte de la cel de-al treilea utilizator racordat o compensaţie īn valoare de 6.667 lei (diferenţa īntre costul actualizat īn schema cu 2 utilizatori, de 20.000 lei, şi costul actualizat īn schema cu 3 utilizatori 13.333 lei);

- al treilea utilizator racordat, care īn această situaţie este utilizatorul U3, plăteşte către utilizatorii racordaţi anterior o compensaţie totală īn valoare de 18.333 lei.

La racordarea unui al patrulea utilizator la 120 m de punctul de racordare al primului utilizator se aplică modelul de calcul:

1. Se actualizează schema cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator şi se calculează costurile tronsoanelor T1 ÷ T4::

 

 

T1

T2

T3

T4

 

PR

IT1 = 40000 lei

(1)   IT2 = 10000 lei

(2)   IT3 = 6000 lei

(3)   IT4 = 9000 lei

(4)

 

80 m

20 m

20 m

30 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1

U2

U3

U4

 

 

(utilizator racordat īn etapa 2)

(primul utilizator)

(utilizator racordat īn etapa 4)

(utilizator racordat īn etapa 3)

 

2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator īn schema cu 4 utilizatori:

 

 lei

 

 lei

 

 lei

 

 lei

 

3. Se regularizează plăţile īntre utilizatori avānd īn vedere costurile actualizate calculate la pct. 2, astfel:

- primul utilizator, care īn această situaţie a devenit utilizatorul U2, primeşte de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensaţie īn valoare de 5.000 lei (diferenţa īntre costul actualizat īn schema cu 3 utilizatori, de 18.333 lei, şi costul actualizat īn schema cu 4 utilizatori, de 13.333 lei);

- cel de-al doilea utilizator racordat, care īn această situaţie a devenit utilizatorul U1, primeşte de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensaţie īn valoare de 3.333 lei (diferenţa īntre costul actualizat īn schema cu 3 utilizatori de 13.333 lei şi costul actualizat īn schema cu 4 utilizatori 10.000 lei);

- cel de-al treilea utilizator racordat, care īn această situaţie a devenit utilizatorul U4, primeşte de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensaţie īn valoare de 8.000 lei (diferenţa īntre costul actualizat īn schema cu 3 utilizatori de 33.333 lei şi costul actualizat īn schema cu 4 utilizatori de 25.333 lei);

- al patrulea utilizator racordat, care īn această situaţie este utilizatorul U3, plăteşte către utilizatorii racordaţi anterior o compensaţie totală īn valoare de 16.333 lei.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Model de calcul al compensaţiilor pentru utilizatorii racordaţi īn etape ulterioare, care utilizează īn comun o staţie electrică sau un post de transformare

 

Īn cazul utilizării īn comun a unei staţii electrice sau a unui post de transformare avānd capacitatea instalată īn transformatoare Sn, pentru calculul compensaţiei se stabileşte costul specific bT al staţiei electrice sau al postului de transformare după cum urmează:

 

bT = IT / Sn   [lei/kVA],

 

unde:

IT - costul lucrărilor pentru realizarea staţiei electrice sau a postului de transformare achitat de primul utilizator prin componenta TR a tarifului de racordare;

Sn - capacitatea transformatorului cu care este echipată staţia electrică sau postul de transformare, egală cu puterea nominală a acestuia.

Compensaţia Ck pe care utilizatorul k avānd o putere aprobată Sk trebuie să o plătească primului utilizator pentru utilizarea īn comun a staţiei electrice sau a postului de transformare se calculează după cum urmează:

 

Ck = SkbT   [lei],

 

īn care:

Sk - puterea aprobată utilizatorului k [kVA] īn limita puterii nominale a transformatorului care echipează staţia electrică sau postul de transformare;

bT - costul specific al staţiei electrice sau al postului de transformare [lei/kVA]

 

Exemplu de calcul al compensaţiei pentru utilizarea īn comun a unui post de transformare

 

Un prim utilizator cu puterea aprobată S = 260 kVA finanţează prin tariful de racordare realizarea unui post de transformare cu capacitatea nominală Sn = 400 kVA. Componenta TR a tarifului de racordare este de 100.000 lei.

Se stabileşte iniţial costul specific al postului de transformare bT după cum urmează:

 

bT = IT / Sn = 100000 / 400 = 250 lei/kVA

 

La racordarea unui al doilea utilizator cu puterea aprobată S2 = 100 kVA(suma puterilor aprobate pentru cei doi utilizatori nu depăşeşte puterea nominală a transformatorului), acesta plăteşte primului utilizator o compensaţie īn valoare de:

 

C2 = S2bT = 100 x 250 = 25.000 lei

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Model de calcul al compensaţiilor īn cazul unei Instalaţii de racordare complexe

 

 

L1

 

T

 

L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1

 

U2

 

 

 

l1

 

 

l2

 

 

PR

(1)

 

 

 

 

 

 

(4)

 

PD

 

lu1

 

 

 

 

 

 

lu2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

S2

 

ST

 

 

S2

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reţea electrică

S2

 

S2

 

 

de distribuţie

 

 

 

 

 

 

Legendă

PR - punctul de racordare pentru primul utilizator;

PD - punctul de delimitare pentru primul utilizator;

(1), (2), (3), (4) - variante de puncte de racordare pentru al doilea utilizator;

S1 - puterea aprobată pentru primul utilizator;

S2 - puterea aprobată celui de-al doilea utilizator;

T - staţie electrică sau post de transformare cu raportul de transformare U1/U2;

L1, L2 - linii electrice avānd lungimile de h şi I2, funcţionānd la tensiunea U1f respectiv U2;

ST - capacitatea staţiei electrice sau a postului de transformare egală cu suma puterilor nominale ale transformatoarelor cu care este echipată/echipat.

Īn cazul unei instalaţii de racordare complexe prezentate īn schema de mai sus, alcătuite din două linii L1 şi L2, de tensiuni diferite U1, respectiv U2 şi o staţie electrică sau un post de transformare T, cu raportul de transformare U1/U2, la racordarea unui al doilea utilizator avānd o putere aprobată S2, īn condiţiile īn care capacităţile suplimentare ale elementelor instalaţiei de racordare permit racordarea acestuia, se determină compensaţia pe care acesta o plăteşte primului utilizator.

Īn funcţie de varianta de racordare a celui de-al doilea utilizator, conform schemei prezentate, se determină compensaţia totală pe care acesta o plăteşte primului utilizator prin īnsumarea compensaţiilor corespunzătoare fiecărui element de reţea din cadrul instalaţiei de racordare utilizat īn comun, astfel:

a) īn varianta 1 valoarea compensaţiei se calculează conform modelului de calcul prezentat īn anexa nr. 1 la metodologie, pentru lungimea de linie electrică Iu1.

b) īn varianta 2 valoarea compensaţiei este egală cu suma dintre:

(i) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat īn anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică I1 şi

(ii) compensaţia pentru echipamentele electroenergetice părţi componente ale staţiei sau postului de transformare, altele decāt transformatoare, calculată conform prevederilor art. 12 alin. (1) din metodologie, respectiv prin īmpărţirea valorii acestora la numărul de utilizatori.

c) īn varianta 3 valoarea compensaţiei este egală cu suma dintre:

(i) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat īn anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică I1 şi

(ii) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat īn anexa nr. 2 la metodologie pentru utilizarea staţiei electrice sau a postului de transformare.

d) īn varianta 4 valoarea compensaţiei este egală cu suma dintre;

(i) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat īn anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică I1,

(ii) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat īn anexa nr. 2 la metodologie pentru utilizarea staţiei electrice sau a postului de transformare şi

(iii) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat īn anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică Iu2.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Exemplu de calcul al compensaţiei la aplicarea prevederilor tranzitorii

 

A. Considerăm că un prim utilizator a primit compensaţii determinate īn baza Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti īntre utilizatorii racordaţi īn etape diferite, prin instalaţie comună, la reţelele de distribuţie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 28/2003, după cum urmează:

Primul utilizator a finanţat prin componenta B a tarifului de racordare realizarea unei linii electrice īn valoare de 50.000 lei, conform schemei:

 

 

 

Capacitate linie S =100 kVA

PR

l = 100 m

B = 50000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 = 50 kVA

 

 

 

 

Costul specific al liniei electrice este:

 

b = B/S = 50000 / 100 = 500 lei/kVA ,

 

unde:

B - componenta „B” din tariful de racordare achitat de primul utilizator [lei];

S - capacitatea instalaţiei de racordare aferentă tarifului de racordare achitat [kVA].

 

La racordarea unui al doilea utilizator amplasat la distanţa de 90 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) a fost aplicat modelul de calcul:

 

 

 

 

PR

l2 = 90 m

l1 = 10 m

 

 

 

 

 

 

 

S2 = 30 kVA

S1 = 50 kVA

 

 

 

 

Utilizatorul 2 a plătit către primul utilizator compensaţia:

 

 lei,

 

unde:

S2 - puterea aprobată utilizatorului 2 [kVA];

b - costul specific al liniei electrice [lei/kVA];

I2 - lungimea porţiunii de linie folosită de noul utilizator;

l - lungimea totală a liniei.

 

Contribuţia primului utilizator la finanţarea liniei a rămas īn acest caz 36.500 lei.

 

B. La racordarea unui utilizator după intrarea īn vigoare a metodologiei, contribuţia pe care acesta o plăteşte primului utilizator se stabileşte după cum urmează:

Valoarea investiţiei pentru realizarea liniei electrice pentru care acesta are dreptul să primească compensaţii după intrarea īn vigoare a metodologiei este de 36.500 lei, reprezentānd valoarea finanţată de primul utilizator după primirea compensaţiilor stabilite īn baza metodologiei anterioare.

La racordarea unui nou utilizator amplasat la distanţa de 80 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) se aplică modul de calcul prezentat īn anexa nr. 1 la metodologie, īn care se ignoră consumatorii care au plătit compensaţii stabilite conform metodologiei anterioare.

1.

 

T1

T2

PR

IT1 = 29200

IT1 = 7300

 

80 m

20 m

 

 

 

 

U1

U2

 

(utilizator nou)

(primul utilizator)

 

2.

   lei

 

   lei

 

3. Primul utilizator primeşte de la ultimul utilizator racordat o compensaţie īn valoare de 14.600 lei, astfel īncāt īn această etapă primul utilizator a finanţat linia electrică cu 21.900 lei.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

Recomandare privind determinarea compensaţiilor pentru utilizarea īn comun a extinderilor de reţea de joasă tensiune finanţate de un utilizator sau un grup de utilizatori

 

1. Prin excepţie de la prevederile pct. 4.1 din anexa nr. 2 la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, un utilizator sau un grup de utilizatori, prin intermediul unui īmputernicit legal, are dreptul să participe la cofinanţarea extinderii reţelei electrice de joasă tensiune, dacă sunt īndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) pentru racordarea unei locuinţe sau a unui grup de locuinţe este necesară extinderea reţelei electrice de joasă tensiune de distribuţie publică;

b) realizarea investiţiei nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar;

c) autorităţile administraţiei publice informează īn scris operatorul de distribuţie concesionar asupra faptului că nu au capacitatea de a asigura coparticiparea la finanţarea extinderii reţelei electrice;

d) un utilizator sau un grup de utilizatori prin intermediul unui īmputernicit legal solicită īn scris, īn mod expres, realizarea şi cofinanţarea extinderii de reţea.

2. Īn condiţiile prevăzute la pct. 1, extinderea de reţea de joasă tensiune se dimensionează conform normelor tehnice īn vigoare, numai pentru puterea şi pe traseul corespunzător numărului de locuinţe deja construite sau cu autorizaţii de construire īn termen de valabilitate.

3. Fiecare utilizator aflat īn situaţia prevăzută la pct. 1 participă la cofinanţarea extinderii de reţea strict necesare pentru racordarea propriei instalaţii electrice, īn funcţie de amplasamentul punctului de racordare a branşamentului individual īn cadrul extinderii de reţea.

4. Īn condiţiile prevăzute la pct. 1, utilizatorii finanţează pe tarif de racordare diferenţa ltotal – lef, unde ltotal şi lef reprezintă valoarea totală a investiţiei necesare pentru realizarea lucrărilor pentru extinderea reţelei dimensionate conform pct. 2 şi 3, respectiv valoarea investiţiei eficiente economic, conform rezultatelor unei analize cost-beneficiu efectuate de operatorul de distribuţie concesionar īn condiţiile prevăzute de Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 75/2013.

5. Īn situaţia racordării unui nou utilizator la reţeaua finanţată conform pct. 4, utilizatorii care au participat la finanţarea extinderii de reţea primesc diferenţa de eficienţă din partea operatorului de distribuţie concesionar, rezultată ca urmare a refacerii analizei de eficienţă economică şi compensaţie bănească din partea următorului utilizator racordat la reţeaua realizată, conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei.

6. Noul utilizator racordat la reţea conform pct. 5 devine coparticipant la finanţarea reţelei.

Model de calcul al cotelor de finanţare şi al compensaţiilor pentru extinderile de reţea de joasă tensiune

La racordarea utilizatorului k la o reţea de joasă tensiune finanţată de un utilizator sau grup de utilizatori īn condiţiile stabilite la pct. 1-6 din prezentele recomandări se parcurg următoarele etape;

1. Se stabilesc cota de eficienţă suportată de operatorul de distribuţie şir respectiv, cota de ineficienţă suportată de utilizatori:

- l(k)ef - cota eficientă din valoarea investiţiei suportată de operatorul de distribuţie;

- ltotal - l(k) - cota ineficientă din valoarea investiţiei suportată de utilizatorii U1 ... Uk;

lef se defineşte ca valoarea investiţiei pentru care sunt īndeplinite condiţiile de eficienţă conform Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 75/2013.

2. Se īmparte īntre utilizatorii de la U1 la Uk cota de ineficienţă ltotal – l(k)ef care trebuie suportată de aceşti utilizatori, cu respectarea principiilor de stabilire a compensaţiilor băneşti īntre utilizatorii racordaţi īn etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public.

3. Se regularizează plăţile īntre operatorul de distribuţie şi utilizatorii de la U1 la Uk, prin grija operatorului de distribuţie, astfel īncāt fiecare parte suportă cota de finanţare stabilită la pct. 2.

Exemplu de calcul al cotelor de finanţare şi al compensaţiilor pentru extinderile de reţea de joasă tensiune

La racordarea primului utilizator este necesară realizarea unei extinderi de reţea de joasă tensiune formată dintr-o linie electrică īn valoare de 100.000 lei.

Īn conformitate cu prevederile Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 75/2013, se stabilesc:

- cota de eficienţă l(1)ef = 10.000 lei - este suportată de operatorul de distribuţie;

- cota de ineficienţă ltotal – I(1)ef = 90.000 lei - este suportată de utilizatorul Ui care finanţează extinderea de reţea.

I. La racordarea ulterioară a utilizatorului U2 se parcurg etapele:

1. Se stabilesc:

- cota de eficientă I(2)ef = 20.000 lei - care trebuie să fie suportată de operatorul de distribuţie;

- cota de ineficienţă ltotal - I(2)ef = 80.000 lei - care trebuie să fie suportată de utilizatorii U1 şi U2.

2. Se īmparte cota de ineficienţă īntre utilizatori, aplicāndu-se principiul de īmpărţire īn cote egale a costului cu realizarea liniei electrice,

Īn cazul simplificat al utilizării īn comun a īntregii lungimi a extinderii de reţea rezultă:

- utilizatorul U1 trebuie să finanţeze 40.000 lei;

- utilizatorul U2 trebuie să finanţeze 40.000 lei;

- operatorul de distribuţie trebuie să finanţeze 20.000 lei.

3. Se face regularizarea plăţilor astfel:

- utilizatorul U1 primeşte 50.000 lei;

- utilizatorul U2 plăteşte 40.000 lei;

- operatorul de distribuţie plăteşte 10.000 lei.

II. La racordarea ulterioară a utilizatorului U3 se parcurg etapele;

1. Se stabilesc:

- cota de eficientă I(3)ef = 40.000 lei - care trebuie să fie suportată de operatorul de distribuţie;

- cota de ineficienţă ltotal - I(3)ef = 60.000 lei - care trebuie să fie suportată de utilizatorii U1; U2 şi U3.

2. Se īmparte cota de ineficienţă īntre utilizatori, aplicāndu-se principiul de īmpărţire īn cote egale a costului cu realizarea liniei electrice.

Īn cazul simplificat al utilizării īn comun a īntregii lungimi a extinderii de reţea rezultă:

- utilizatorul U1 trebuie să finanţeze 20.000 lei;

- utilizatorul U2 trebuie să finanţeze 20.000 lei;

- utilizatorul U3 trebuie să finanţeze 20.000 lei;

- operatorul de distribuţie trebuie să finanţeze 40.000 lei.

3. Se face regularizarea plăţilor astfel:

- utilizatorul U1 primeşte 20.000 lei;

- utilizatorul U2 primeşte 20.000 lei;

- utilizatorul U3 plăteşte 20.000 lei;

- operatorul de distribuţie plăteşte 20.000 lei.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul īn Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de īnregistrare fiscală 31588130, īn temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

īn urma hotărārii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate īn extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 11 noiembrie 2015, īn cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. 8.413 din 6 noiembrie 2015 privind propunerea de sancţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind forma, conţinutul şi termenul de transmitere a raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară, īntocmit īn baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social īn Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr. 16, judeţul Neamţ, J27/362/06.03.2007, CUI 21294200/07.03.2007, RBK -412, reprezentată de dl Drăgan Constantin Marius, īn calitate de administrator/conducător executiv, a constatat următoarele:

- nu a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară, īn termenul legal prevăzut de normele īn vigoare, raportările aferente trimestrului 11/2015, īn format letric şi īn format electronic;

- nu a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară, īn termenul legal prevăzut de normele īn vigoare, raportările aferente semestrului 1/2015, īn format letric şi īn format electronic.

Au fost īncălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II şi III din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le īntocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 5 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 şi ale pct. V alin. 1)cap. I secţiunea A din anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Faptele constituie contravenţii potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, īn scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare īn Romānia,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Īn conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social īn Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr. 16, judeţul Neamţ. J27/362/06.03.2007, CUI 21294200/07.03.2007, RBK-412, reprezentată de dl Drăgan Constantin Marius, īn calitate de administrator/conducător executiv, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii pānă la data la care vor fi transmise integral raportările restante.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi īncheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice şi/sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor īn curs ori īn legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite īn Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere īn asigurări, īn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, īn vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele īn curs de derulare direct la asigurător, rămānānd direct răspunzător pentru īndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele īn vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) īmpotriva prezentei decizii Societatea D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. poate formula plāngere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, īn termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti īn termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plāngerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, īn conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 24 decembrie 2015.

Nr. 3.814.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a Protocolului privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după īnregistrări sonore şi audiovizuale, īncheiat īn data de 8 decembrie 2015, īntre Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) şi Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC)

 

Avānd īn vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/10.096 din 14 decembrie 2015, īn conformitate cu prevederile art. 138 alin. (i) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare īndeplinirii atribuţiilor Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, cu modificările şi completările ulterioare, a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca īn funcţia de director general adjunct al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, precum şi a Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, Protocolul privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după īnregistrări sonore şi audiovizuale, īncheiat īn data de 8 decembrie 2015, īntre Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) şi Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC), prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după īnregistrări sonore şi audiovizuale

 

Subscrisele:

Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC), cu sediul īn Bucureşti, sectorul 3, Str. Turturelelor nr. 48, parter, P9, reprezentată de dl Valentin Negoiţă, īn calitate de preşedinte,

şi

Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR), cu sediul īn Bucureşti, sectorul 1, bd. N. Titulescu nr. 88B, reprezentată de dna Mihaela Alexandrina Scrioşteanu, īn calitate de director executiv,

avānd īn vedere că APDETIC reprezintă drepturile şi interesele importatorilor şi fabricanţilor de aparate şi suporturi pentru care, potrivit art. 107 din Legea nr. 8/1996, se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată, fiind parte a Protocolului privind Lista aparatelor şi suporturilor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după īnregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 316 din 13 mai 2009 prin Decizia directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor nr. 61/2009,

avānd īn vedere că UPFR reprezintă drepturile şi interesele titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, desemnată drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după īnregistrări sonore sau audiovizuale, īn baza Protocolului publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 430 din 24 iunie 2009 prin Decizia directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009,

īn considerarea mandatului pe care ambele părţi l-au primit din partea persoanelor pe care le reprezintă, respectiv APDETIC din partea propriilor membri, iar UPFR din partea organismelor de gestiune colectivă beneficiare ale remuneraţiei compensatorii pentru copia privată,

pentru lămurirea aspectelor juridice ce ţin de īncadrarea unor anumite aparate şi suporturi īn Lista prevăzută de Decizia directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor nr. 61/2009, īn funcţie de caracteristicile tehnice şi de evoluţia tehnologică īn domeniul IT, dar şi pentru preīntāmpinarea divergenţelor īn raportarea/īncadrarea acestor tipuri de aparate şi suporturi, cu consecinţa prevenirii litigiilor dintre UPFR şi plătitorii acestei remuneraţii, facilitānd astfel procesul de colectare şi repartizare al remuneraţiei,

părţile convin următoarele:

Art. 1. - Părţile interpretează dispoziţiile lit. a), pct. 1 din Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după īnregistrări sonore şi audiovizuale, īn sensul c㠄televizoare şi magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare īncorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3 playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă următoarele formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11, v4.x, V.5x, V.6x), XVIDA/CD, SVCD, DVD, ACC, WMA, WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD şi orice versiune a acestora dezvoltată ulterior” includ şi, īn consecinţă, se referă şi la dispozitivele mobile cu ecran tactil (display touchscreen), cu funcţii multimedia, dotate cu procesor, memorie şi spaţiu de stocare, fără funcţii de comunicaţii mobile (fără cartela SIM), cunoscute sub denumirea comercială de „TABLETE” sau orice echipament cu funcţionalităţi asemănătoare tabletelor.

Art. 2. - Īncepānd cu data īncheierii prezentului protocol, dispozitivele mobile cu ecran tactil (display touchscreen), cu funcţii multimedia, dotate cu procesor, memorie şi spaţiu de stocare, fără funcţii comunicaţii mobile (fără cartela SIM) vor fi īncadrate īn rapoartele lunare la secţiunea CP1 din formularul „Raportul lunar - Model nr. 3” (anexat prezentei, disponibil şi pe site-ul UPFR la secţiunea „Procedura de raportare şi plătire a remuneraţiei pentru copie privată”).

Dispozitivele mobile prevăzute la alin. (1), care au funcţii de comunicaţii mobile (cu cartela SIM), vor fi īncadrate īn rapoartele lunare la secţiunea CP17 din formularul „Raportul lunar - model nr. 3”.

Remuneraţia compensatorie pentru copie privată corespunzătoare acestor dispozitive va fi determinată conform dispoziţiilor art. 107 alin. (6) şi (8) lit. c) din Legea nr. 8/1996.

Art. 3. - Raportările lunare transmise către UPFR anterior datei īncheierii prezentului protocol, precum şi remuneraţiile determinate pe seama acestor rapoarte sunt considerate ca fiind valabile şi pe deplin asumate de părţi, īn numele şi pe seama celor reprezentaţi de cele două părţi, fără posibilitatea revizuirii lor şi revendicării altor pretenţii, decāt cele stabilite potrivit acestor raportări lunare.

*

Prezentul protocol a fost īncheiat astăzi, 8 decembrie 2015, īn 3 (trei) exemplare originale, cāte unul pentru fiecare parte, iar un exemplar urmează a fi depus la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor.

 

Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC)

Valentin Negoiţă,

preşedinte

 

Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR)

Mihaela Alexandrina Scrioşteanu,

director executiv

Avocat Andreea Strătulă

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.