MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 41/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 41         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

6. - Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

16. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

7. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

17. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

10. - Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri īn sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvārşirea unor fapte īmpotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

 

20. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea plăţii unor despăgubiri īn sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvārşirea unor fapte īmpotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

 

209. - Decret pentru numirea unui procuror

 

210. - Decret pentru numirea unui procuror

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

12. - Hotărāre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

1. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romānia nr. 26/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016- 2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

16.090/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj

 

17.260/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj

 

17.679/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

 

17.680/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

17.681/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt

 

20.063/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

 

20.198/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş

 

20.337/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Romān - Sediul central

 

20.343/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Romānia Mare - Sediul central

 

20.666/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

20.667/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

 

21.161/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul Romāniei - Organizaţia Judeţeană Vrancea

 

21.259/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

21.260/2015. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din Romānia - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineat», alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Educaţia persoanelor cu tulburări de īnvăţare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogie consacrate şi prin abordare adecvată, potrivit legii.

(12) Persoanele cu tulburări de īnvăţare sunt integrate īn īnvăţămāntul de masă.”

2. La titlul II capitolul II, după secţiunea a 12-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 121-a, cuprinzānd articolele 471-477, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 121-a

Īnvăţămānt pentru persoanele cu tulburări de īnvăţare

Art. 471. - Pentru persoanele cu tulburări de īnvăţare se aplică īn toate ciclurile de īnvăţămānt preuniversitar curriculumul naţional.

Art. 472. - Īn īnvăţămāntul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare şi pentru clasa I, se vor efectua, īn mod obligatoriu, teste de evaluare a capacităţii de īnvăţare īn vederea depistării precoce a tulburărilor de īnvăţare, stabilirii eventualelor metode specifice de educaţie şi a asigurării terapiilor specifice. Pe parcursul ciclului de īnvăţămānt primar se efectuează evaluări anuale.

Art. 473. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elaborează, īn termen de 90 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi, metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de īnvăţare.

Art. 474. - Metodologia va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de īnvăţare, precum şi cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată şi a terapiilor specifice.

Art. 475. - Cu acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii de īnvăţămānt şi la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz īn parte, elevii cu deficienţe de īnvăţare pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie informatică, şi vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor.

Art. 476. - La nivelul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinţii care au copii cu tulburări de īnvăţare, pentru a se asigura comunicarea şi colaborarea īntre şcoală, familie şi specialişti pentru diagnosticarea şi reabilitarea pe tot parcursul şcolarizării elevilor.

Art. 477. - Īn cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de tulburările de īnvăţare, īn vederea dobāndirii de competenţe īn identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii didactice potrivite.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2016,

Nr. 6.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2016.

Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) īn subordinea preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi a consilierilor de conturi ai Curţii de Conturi, precum şi ai Autorităţii de Audit se organizează şi funcţionează cāte un cabinet, care se īncadrează cu personal contractual.”

2. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc 17 noi alineate, alineatele (2)-(18), cu următorul cuprins:

„(2) Persoanele care au īndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 14 ani īn cadrul Curţii de Conturi beneficiază, la īndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia īn vigoare privind sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, īn cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii īn care se depune cererea de pensionare.

Veniturile care constituie baza de calcul al pensiei de serviciu nu includ sporul de risc şi suprasolicitarea neuropsihică de 50% şi nici majorarea de pānă la 75% din salariul de bază, cāştigate īn instanţă.

(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (2) beneficiază şi persoanele care au īndeplinit funcţia de auditor public extern, la īndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia īn vigoare privind sistemul public de pensii, din care la Curtea de Conturi minimum 4 ani, caz īn care cuantumul pensiei prevăzut la alin, (2) va fi micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 14 ani.

(4) Pentru vechimea de peste 14 ani īn funcţia de auditor public extern īn cadrul Curţii de Conturi, cuantumul pensiei este de 80% din baza de calcul prevăzută la alin, (2).

(5) Pensia se acordă la cerere, īncepānd cu luna următoare celei īn care a fost īnregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

(6) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vārstă din sectorul public, potrivit legislaţiei īn vigoare privind sistemul public de pensii.

(7) īn cazul īn care cuantumul pensiei de serviciu calculate conform prezentei legi este mai mic decāt cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(8) Persoanele care īndeplinesc condiţiile de vechime īn specialitate īn cadrul Curţii de Conturi, prevăzute la alin. (2), beneficiază, la īndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia īn vigoare privind sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupaţie. Īn acest caz, baza de calcul al pensiei de serviciu o reprezintă media veniturilor brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii īn care se depune cererea de pensionare, realizate de auditorii publici externi aflaţi īn activitate īn condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă unde şi~a desfăşurat activitatea solicitantul, īnaintea eliberării din funcţia de auditor public extern.

(9) De prevederile alin. (8) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţia de auditor public extern din cadrul Curţii de Conturi din motive neimputabile acestora.

(10) Pensiile de serviciu ale auditorilor publici externi ai Curţii de Conturi se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate īn plată a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază auditorul public extern aflat īn activitate, cu acelaşi nivel de salarizare, īn condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă. Dacă īn urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată īn plată.

(11) De pensie de serviciu beneficiază şi auditorii publici externi care, la data solicitării acestei pensii, sunt pensionari pentru limită de vārstă īn sistemul public de pensii. Īn acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare determinată potrivit alin. (2), realizate de un auditor public extern īn activitate, īn condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă.

(12) Se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii.

(13) Pensia prevăzută la prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vārstă.

(14) Elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege referitoare la vechimea īn funcţia de auditor public extern şi baza de calcul al pensiei se dovedesc cu document eliberat de către Curtea de Conturi, pe răspunderea acesteia.

(15) Plata pensiei prevăzute de prezenta lege se face astfel:

a) de la data eliberării din funcţie, prevăzută īn decizia emisă de preşedintele Curţii de Conturi, īn situaţia auditorilor publici externi aflaţi īn activitate la data depunerii cererii de pensionare;

b) de la data acordării pensiei, īn situaţia persoanelor prevăzute la alin. (8).

(16) Prevederile prezentei legi referitoare la pensiile de serviciu acordate auditorilor publici externi din cadrul Curţii de Conturi se completează cu cele ale legislaţiei privind sistemul public de pensii, cu privire la modalităţile de stabilire, plată, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, īncetarea şi recuperarea sumelor īncasate necuvenit şi jurisdicţie.

(17) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu īn temeiul hotărārilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, al hotărārilor judecătoreşti definitive.

(18) Prin sintagma «auditor public extern» se īnţelege persoanele care efectuează activităţi specifice Curţii de Conturi, cele care īndeplinesc şi alte atribuţii legate strict de funcţia de control, cele care sunt asimilate auditorilor publici externi, precum şi persoanele care deţin funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional de audit şi şef birou din structurile de specialitate ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit.”

Art. II. - (1) Prezenta lege intră īn vigoare la 60 de zile de la publicarea sa īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu se aprobă prin ordin comun al preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2016.

Nr. 7.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2016.

Nr. 17.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea plăţii unor despăgubiri īn sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvārşirea unor fapte īmpotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta lege se constituie un fond destinat plăţii drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

(2) Fondul este alimentat din sumele plătite cu titlu de despăgubire potrivit art. 2 şi 3 şi se utilizează pentru completarea sumelor plătite de la bugetul de stat, potrivit legii, persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Modul de constituire şi de administrare a fondului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin hotărāre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Persoanele condamnate definitiv pentru săvārşirea, īn perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, a unor fapte care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală, producerea unor dureri ori suferinţe puternice, fizice ori psihice, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 sunt obligate la plata unor prestaţii băneşti lunare, cu titlu de despăgubire.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică indiferent de forma de participaţie penală reţinută īn sarcina persoanei condamnate.

(3) Hotărārea definitivă de condamnare se comunică de instanţa de executare Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

Art. 3. - (1) Instanţa de judecată, prin hotărārea de condamnare, stabileşte durata pentru care se dispune plata despăgubirii, precum şi cuantumul lunar al despăgubirii.

(2) Durata pentru care se dispune plata despăgubirii nu poate fi mai mică de 5 ani.

(3) Cuantumul lunar al despăgubirii nu poate fi mai mic de 50% din venitul lunar net al persoanei condamnate şi nici mai mare de 75% din acest venit. Prin venit lunar net, īn sensul prezentei legi, se īnţelege venitul net provenit din pensii, salarii, chirii, drepturi de autor şi alte venituri lunare periodice.

(4) La stabilirea cuantumului lunar al despăgubirii şi a duratei, instanţa are īn vedere criterii precum; fapta săvārşită, poziţia deţinută de persoana condamnată īn aparatul de represiune al regimului totalitar comunist, amploarea activităţii acesteia, măsura īn care, prin activitatea desfăşurată de aceasta, au fost lezate drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor.

Art. 4. - Īn vederea garantării executării obligaţiei de plată a despăgubirii, luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra veniturilor prevăzute la art. 3 alin. (3) este obligatorie şi se dispune de către procuror ori, după caz, de instanţa de judecată, īn condiţiile Codului de procedură penală.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2016.

Nr. 10.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea plăţii unor despăgubiri īn sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvārşirea unor fapte īmpotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stabilirea plăţii unor despăgubiri īn sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvārşirea unor fapte īmpotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2016.

Nr. 20.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 6 ianuarie 2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Alexandru-Mădălin Dăianu se numeşte īn funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Judecătoria Novaci.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2016.

Nr. 209.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 6 ianuarie 2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Valerică-Norocel Popa se numeşte īn funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Judecătoria Tārgovişte.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2016.

Nr. 210.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2015, precum şi alte măsuri īn domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1, - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, cu suma de 100 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2016, şi alocarea acesteia bugetului local al municipiului Iaşi, judeţul Iaşi, īn vederea finanţării cheltuielilor prilejuite de activităţile dedicate aniversării la 24 ianuarie 2016 a 157 de ani de la Unirea Principatelor Romāne.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei repartizate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare īn volumul şi īn structura bugetului de stat pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 12.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romānia nr. 26/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice

 

Īn temeiul art. 426 şi 432 din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romānia decide:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romānia nr. 26/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016- 2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(2) Se aprobă componenţa Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:

- Dr. Andrei Niculae

- Dr. Răzvan Dragomirescu

- Dr. Paul Neagu

- Dr. Dragoş Alexandru Trandafir

- Dr. Drăgan Romeo

- Dr. Mircea Lupuşoru

- Dr. Aurelian Ranetti

(4) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi asigurat de Mihaela Ionică.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din Romānia,

Gheorghe Borcean

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2016.

Nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 3-7 august 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj au totalizat 244.166,16 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 86.625,13 lei. din donaţii īn sumă de 138.389,20 lei şi din alte surse de venit īn sumă de 19.151,83 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 16.090.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 28 septembrie-2 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj au totalizat 98.401,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 67.201,00 lei şi din donaţii īn sumă de 31.200,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi prevederile art. 6 alin. (4) şi ale art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 21 octombrie 2015.

Nr. 17.260.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioadele 17-21 august 2015 şi 24-28 august 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi au totalizat 324.695,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 124.570,00 lei, din donaţii īn sumă de 198.625,00 lei şi din alte surse de venit īn sumă de 1.500,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) şi art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) şi art. 53 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 29 octombrie 2015.

Nr. 17.679.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 7-11 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare au totalizat 72.314,23 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 51.313,00 lei, din donaţii īn sumă de 21.000,00 lei şi din alte surse de venit īn sumă de 1,23 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi ale art. 13 alin. (4) şi (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. *749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 29 octombrie 2015.

Nr. 17.680.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 7-11 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt au totalizat 177,344,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 103,794,00 lei şi din donaţii īn sumă de 73.550,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Bucureşti, 29 octombrie 2015,

Nr. 17.681.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 3-6 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti au totalizat 17.000,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate īncălcări ale legislaţiei īn vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 9 decembrie 2015.

Nr. 20.063.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 5-14 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş au totalizat 321.784,89 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 136.930,00 lei, din donaţii īn sumă de 179.422,89 lei şi din alte surse de venit īn sumă de 5.432,00 iei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 5 alin. (4) şi ale art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi prevederile art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi art. 53 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 20.198.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Romān - Sediul central

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 5-13 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Romān - Sediul central pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Ecologist Romān - Sediul central au totalizat 6.549,58 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) şi ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Ecologist Romān - Sediul central a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministerului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 20.337.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Romānia Mare - Sediul central

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 19-29 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Romānia Mare - Sediul central pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Romānia Mare - Sediul central au totalizat 10.603,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 4.060,00 lei şi din donaţii īn sumă de 6.543,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) şi ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi prevederile art. 6 alin. (4), ale art. 10 alin. (5) şi ale art. 13 alin. (4), (5) şi (9) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Romānia Mare - Sediul central a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 14 decembrie 2015.

Nr. 20.343.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 19-23 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava au totalizat 30.571,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 26.021,00 lei şi din donaţii īn sumă de 4.550,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectarea prevederilor Normelor metodologice de īntocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 20.666.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 19-23 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi au totalizat 67.955,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 56.455,00 lei şi din donaţii īn sumă de 11.500,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost īncălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi prevederile art. 6 alin. (4) şi ale art. 13 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii īn conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii īn conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 20.667.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul Romāniei - Organizaţia Judeţeană Vrancea

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 26-29 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul Romāniei - Organizaţia Judeţeană Vrancea pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că īn anul 2014 Uniunea Naţională pentru Progresul Romāniei - Organizaţia Judeţeană Vrancea nu a beneficiat de nicio sursă de finanţare.

Nu au fost constatate īncălcări ale legislaţiei īn vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 28 decembrie 2015.

Nr. 21.161.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 2-6 noiembrie 2015 s-ā efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ au totalizat 47.013,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid īn sumă de 8.413,00 lei şi din donaţii īn sumă de 38.600,00 lei.

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 21.259.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din Romānia - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

- extras -

 

Īn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, īn perioada 16-20 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din Romānia - Organizaţia Judeţeană Covasna pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din Romānia - Organizaţia Judeţeană Covasna au totalizat 32.332,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate īncălcări ale legislaţiei īn vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 21.260.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.