MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 51/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 51         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

215. - Decret privind conferirea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

2. - Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită īn cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 

14. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.251/2006

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 37 din 7 decembrie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5) şi ale art. 92 alin. (5) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romāne din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant1 persoanelor prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 215.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzānd persoanele cărora li se conferă titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Tatăl

Mama

Data naşterii

Locul naşterii

Nr. cerere

Serie

certificat

Nr. certificat

1

Achim

Constantin

Nicolae

Paula

20.07.1953

Bucureşti, Sectorul 3

18/LRD/1172/24.03.2015

LRD- A

00021

2

Achim

Dana Georgeta

Mircea-Traian

Mioara-Emilia

15.05.1953

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2564/22.04.2015

LRD- A

00022

3

Ailene

Costache

Dumitru

Elena

19.11.1948

Comuna Hermeziu, Judeţul Iaşi

18/LRD/1207/24.03.2015

LRD- A

00023

4

Albineţ

Vasile

Spirache

Tinca

12.02.1968

Oraşul Tārgu Bujor. Judeţul Galaţi

18/LRD/1572/01.04.2015

LRD- A

00024

5

Albii

Lucia

Alexandru

Otilia

15.03.1951

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/2486/22.04.2015

LRD- A

00025

6

Albuţiu

Dan Mihail

Mihai

Viorica

10.11.1963

Arad, Judeţul Arad

18/LRD/2190/17.04.2015

LRD- A

00026

7

Aldea

Eugeniu

Ion

Constanţa

07.02.1957

Comuna Bilciureşti, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2450/22.04.2015

LRD- A

00027

8

Alexandrescu

Gabriel

Mihail

Eleonora

12.11.1960

Bucureşti, Sectorul 4

18/LRD/1960/14.04.2015

LRD- A

00028

9

Alexandrescu

Ion

Ion

Liliana-Rodica

02.10.1960

Municipiul Tārgu Jiu, Judeţul Gorj

18/LRD/926/18.03.2015

LRD- A

00029

10

Alexandru

Gheorghe

Mihail

Floarea

29.09.1970

Bucureşti, Sectorul 3

18/LRD/2195/17.04.2015

LRD- A

00030

11

Alexandru

Mihaela

Nicolae

Georgeta

14.08.1967

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/34/27.02.2015

LRD- A

00031

12

Alexandru

Rodica

Petre

Maria

28.04.1949

Comuna Tătărăni, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2651 /23.04.2015

LRD- A

00032

13

Alexandru

Tudorel

Dumitru

Anica

11.10.1958

Comuna Soldanu, Judeţul Călăraşi

18/LRD/1787/07.04.2015

LRD- A

00033

14

Almăjan

Mihai

Gheorghe

Ecaterina

25.08.1967

Comuna Carasova, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1255/25.03.2015

LRD- A

00034

15

Anculia

Sorin-Victor

Ilja

Maria

18.10.1964

Lugoj, Judeţul Timiş

18/LRD/1445/30.03.2015

LRD- A

00035

16

Andreescu

Virgil

Vasile

Natalia

18.06.1943

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/2468/22.04.2015

LRD- A

00036

17

Andrei

Lucian

Io An

Elena

25.07.1967

Municipiul Rāmnicu Vālcea. Judeţul Vālcea

18/LRD/1563/01.04.2015

LRD- A

00037

18

Anghelescu

Florin

Alexandru

Ioana

15.09.1951

Comuna Ulmu, Judeţul Brăila

18/LRD/1162/24.03.2015

LRD- A

00038

19

Anghelina

Gheorghe

Dumitru

Aurelia

04.09.1967

Municipiul Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

18/LRD/1660/02.04.2015

LRD- A

00039

20

Antal

Ştefan

Ioan

Floare

26.05.1956

Comuna Fildu de Jos, Judeţul Sălaj

18/LRD/1980/15.04.2015

LRD- A

00040

21

Anton

Sterian

Sterian

Ioana

08.03.1958

Comuna Cozmeşti. Judeţul Iaşi

18/LRD/1252/25.03.2015

LRD- A

00041

22

Antoni

Petru

Victor

Ofelia

13.05.1947

Satul Drinova, Comuna Bārna, Judeţul Timiş

18/LRD/1313/26.03.2015

LRD- A

00042

23

Ardelean

George-Mihai

Ioan

Victoria

17.04.1958

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/1010/20.03.2015

LRD- A

00043

24

Ardelean

Teodor Dorin

Teodor

Lucia-Ileana

19.08.1965

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1419/27.03.2015

LRD- A

00044

25

Argint

Constantin

Victor

Domnica

22.09.1945

Satul Comănesti, Comuna Bala, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1028/23.03.2015

LRD- A

00045

26

Armanca

Ştefan

Constantin

Maria

20.01.1953

Satul Bistreţi, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1651/02.04.2015

LRD- A

00046

27

Armancă

Titus

Mihai

Ana

14.03.1947

Comuna Frata, Judeţul Cluj

18/LRD/1003/20.03.2015

LRD- A

00047

28

Arnăut

Iosif

Alexe

Floarea

16.02.1964

Oraşul Īntorsura Buzăului, Judeţul Covasna

18/LRD/2359/21.04.2015

LRD- A

00048

29

Asaftei

Gheorghe

Dumitru

Maria

07.12.1961

Comuna Gorbănesti, Judeţul Botoşani

18/LRD/1503/30.03.2015

LRD- A

00049

30

Avornicului

Constantin

Nicolae

Natal Ia

01.05.1946

Satul Brădăţel, Comuna Burjuc, Judeţul Hunedoara

18/LRD/2340/21.04.2015

LRD- A

00050

31

Avram

Nicolae-Aurel

Emil

Maria

10.09.1956

Comuna Găvojdia, Judeţul Timiş

18/LRD/1046/23.03.2015

LRD- A

00051

32

Babitchi

Mihai

Natural

Luiza

05.11.1942

U.R.S.S., Cernăuţi

18/LRD/1074/23.03.2015

LRD-B

00054

33

Baciu

Marian

Gheorghe

Natalia

30.12.1963

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/1582/02.04.2015

LRD-B

00055

34

Badăluţă

Vasile

Pavel

Agapia

28.03.1957

Satul Părhăuti, Comuna Todireşti. Judeţul Suceava

18/LRD/1668/02.04.2015

LRD-B

00056

35

Badea

Ion

Matei

Vasilica

04.04.1956

Comuna Rac Iu, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2120/16.04.2015

LRD-B

00057

36

Badea

Liviu

Gheorghe

Anastasia

29.09.1954

Bucureşti, Sectorul 4

18/LRD/1155/24.03.2015

LRD-B

00058

37

Balanţa

Romulus

Gheorghe

Maria

10.08.1961

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2566/22.04.2015

LRD-B

00059

38

Bal Lai

Alexandru

Ştefan

Maria

17.03.1964

Municipiul Tārnăveni, Judeţul Mureş

18/LRD/2384/21.04.2015

LRD-B

00060

39

Balmuş

Mircea

Sterian

Ecaterina

06.01.1973

Bucureşti, Sectorul 5

18/LRD/2288/20.04.2015

LRD-B

00061

40

Balosin (Jakab)

Ildiko

Iacob-Zoltan

Maria

01.01.1971

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

18/LRD/1083/24.03.2015

LRD-B

00062

41

Balotă

Valentin

Vasile

Domnica

07.02.1946

Satul Derşida, Judeţul Sălaj

18/LRD/944/18.03.2015

LRD-B

00063

42

Ban

Vasile

Vasile

Maria

28.12.1948

Timişoara. Judeţul Timiş

18/LRD/1011/20.03.2015

LRD-B

00064

43

Bancui

Virgil-Mircea

Virgil

Irina

22.06.1961

Oraşul Săcueni, Judeţul Bihor

18/LRD/1881/09.04.2015

LRD-B

00065

44

Barbu

Anghel

Jane

Dumitra

06.06.1969

Comuna Sprāncenata, Judeţul Olt

18/LRD/2101/16.04.2015

LRD-B

00066

45

Bariţ

Gabriel

Ilie

Maria

14.05.1965

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1596/02.04.2015

LRD-B

00067

46

Bariţ

Liviu Dan

Ilie

Maria

11.05.1970

Braşov Judeţul Braşov

18/LRD/1597/02.04.2015

LRD-B

00068

47

Barna

Ionel

Ioan

Lucreţia

04.08,1947

Timişoara, Judeţul Timiş

18/LRD/1012/20.03.2015

LRD-B

00069

48

Baron

Ioan

Ioan

Stratina

06.01.1948

Satul Portari, Comuna Zăpodeni, Judeţul Vaslui

18/LRD/1025/23.03.2015

LRD-B

00070

49

Băcana

Liviu

Emil

Floarea

14.08.1967

Focşani, Judeţul Vrancea

18/LRD/1310/26.03.2015

LRD-B

00071

50

Badăluţă

Mihai

Pavel

Agapia

09.01.1948

Comuna Todireşti, Judeţul Suceava

18/LRD/1818/08.04.2015

LRD-B

00072

 

51

Balan

Dragomir

Iorgu

Valerica

23.10.1956

Comuna Puieşti, Judeţul Buzău

18/LRD/1421/27.03.2015

LRD-B

00073

52

Balaşoiu

Adrian-Nicolae

Nicolae

Elena

20.09.1968

Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara

18/LRD/1769/07.04.2015

LRD-B

00074

53

Baldau

Constantin

Grigore

Coralia

19.06.1951

Bucureşti, Sectorul4

18/LRD/6B4/13.03.2015

LRD-B

00075

54

Băldău (Nastasiu)

Alexandrina-Madeleine

Nicolae

Maria

13.03.1948

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/1023/23.03.2015

LRD-B

00076

55

Băltăreţii

Dumitru

Dumitru

Ana

05.10.1958

Comuna Căzănesti, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1814/08.04.2015

LRD-B

00077

56

Bancila

Corneliu

Ion

Mariana-Elena

20.06.1968

Craiova, Judeţul Dolj

18/LRD/2714/23.04.2015

LRD-B

00078

57

Bănişor

Valentin-Dag

Grigore

Liana-Maria

22.01.1955

Oraşul Sărmaşu, Judeţul Mureş

18/LRD/2372/21.04.2015

LRD-B

00079

58

Bănişor (Enescu)

Dorina-Luminiţa

Ion

Ileana

09.10.1957

Municipiul Petroşani. Judeţul Hunedoara

18/LRD/2371/21.04.2015

LRD-B

00080

59

Bărbosu

Eugen-Vică

Răfică

Georgeta

23.01.1962

Comuna Cujmir, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1365/26.03.2015

LRD-B

00081

60

Bāzu

Petru

Pau

Lucia

17.04.1939

Iugoslavia, Marcovăţ

18/LRD/1715/03.04.2015

LRD-B

00082

61

Bedros

Anghel

Ştefan

Valeria

04.06.1950

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/1228/24.03.2015

LRD-B

00083

62

Bejanaru

Ştefan

Gheorghe

Ana

03.08.1959

Comuna Pārgăresti, Judeţul Bacău

18/LRD/1812/08.04.2015

LRD-B

00084

63

Bejgu

Adrian

Gheorghe

Marina

16.01.1964

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1521/31.03.2015

LRD-B

00085

64

Bejinaru

Petre

Dumitru

Elena

06.08.1954

Comuna Degeraţi, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/977/19.03.2015

LRD-B

00086

65

Beki

Irimie

Natural

Rozalia

29.01.1948

Comuna Reteag, Judeţul Bistriţa-Năsăud

18/LRD/954/18.03.2015

LRD-B

00087

66

Bendas

Constantin

Dionisie

Maria

02.09.1953

Comuna Ţigăneşti, Judeţul Iaşi

18/LRD/1355/26.03.2015

LRD-B

00088

67

Bene

Vasile

Teodor

Irina

31.03.1960

Comuna Cămărzana, Judeţul Satu Mare

18/LRD/2464/22.04.2015

LRD-B

00089

68

Bernic

Alexandru-Tudor

Grigore

Genoveva

29.09.1965

Iaşi, Judeţul Iaşi

18/LRD/1353/26.03.2015

LRD-B

00090

69

Bica

Vasile

Ion

Ecaterina

07.11.1947

Comuna Răzvad de Jos, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2627/23.04.2015

LRD-B

00091

70

Bichescu

Dumitru

Neculai

Paraschiva

10.06.1950

Comuna Iveşti, Judeţul Vaslui

18/LRD/1676/02.04.2015

LRD-B

00092

71

Bidian (Molnar)

Eva

Layoş

Rozalia

17.07.1950

Ungaria, Nagysacacs

18/LRD/1086/24.03.2015

LRD-B

00093

72

Bīca (Bodor)

Pavel

Ion

Maria

18.11.1966

Oraşul Oravita, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1286/25.03.2015

LRD-B

00094

73

Bīrsan

Ioan

Bucur

Alexandra

04.09.1963

Oraşul Rupea, Judeţul Braşov

18/LRD/2688/23.04.2015

LRD-B

00095

74

Blasech

Ladislau-Adrian

Ladislau

Olimpia

31.08.1955

Municipiul Tārnăveni, Judeţul Mureş

18/L RD/2691/23.04.2015

LRD-B

00096

75

Blogu

Titus-Aurelian

Iosif

Elena

28.07.1958

Lugoj, Judeţul Timiş

18/LRD/1384/26.03.2015

LRD-B

00097

76

Boboc

Ioan

Ioan

Eugenia

14.09.1951

Oraşul Zărnesti, Judeţul Braşov

18/LRD/1739/06.04.2015

LRD-B

00098

77

Boca

Marius

Vasile

Iuliana

16.08.1960

Comuna Mociu, Judeţul Cluj

18/LRD/1082/24.03.2015

LRD-B

00099

78

Bogdan

Emil-Mircea-Vasile

Emil

Constanţa

07.08.1946

Satul Totoi, Comuna Sāntimbru, Judeţul Alba

18/LRD/2314/21.04.2015

LRD-B

00100

79

Bogdan

Flore

Gheorghe

Ana

11.12.1950

Satul Suncuis. Comuna Finis, Judeţul Bihor

18/LRD/1250/24.03.2015

LRD-B

00101

80

Bogdan

Viorel

Ionel

Elena

07.04.1958

Comuna Boldu, Judeţul Buzău

18/LRD/2476/22.04.2015

LRD-B

00102

81

Bogdan (Buzaşiu Hriscu)

Camelia

Mihai

Eugenia

01.07.1969

Comuna Gorbănesti, Judeţul Botoşani

18/LRD/1423/27.03.2015

LRD-B

00103

82

Bolgiu

Dan

Ovidiu-Emil

Maria

01.01.1955

Bucureşti, Sectorul 7

18/LRD/2161/17.04.2015

LRD-B

00104

83

Bologa

Gheorghe

Gheorghe

Iustina

21.09.1951

Lugoj, Judeţul Timiş

18/LRD/1388/26.03.2015

LRD-B

00105

84

Boncea

Ioan

Vasile

Sofia

21.10.1957

Satul Sebeşu de Sus, Comuna Racoviţă. Judeţul Sibiu

18/L RD/2491/22.04.2015

LRD-B

00106

85

Boran

Ştefan

Pavel

Maria

12.11.1957

Bucureşti, Sectorul 5

18/LRD/1229/24.03.2015

LRD-B

00107

86

Borca

Constantin

Petru

Ana

06.05.1949

Sebeş, Judeţul Alba

18/LRD/1013/20.03.2015

LRD-B

00108

87

Borcean

Matei

Matei

Ana

30.04.1946

Localitatea Steierdorf, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1730/06.04.2015

LRD-B

00109

88

Boşnigeanu

Ştefan

Andrei

Maria

16.03.1941

Comuna Rasa, Judeţul Călăraşi

18/LRD/2473/22.04.2015

LRD-B

00110

89

Bot

Alexandru

Alexandru

Elisabeta

19.12.1941

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

18/LRD/1084/24.03.2015

LRD-B

00111

90

Bourcianu

Adrian

Ion

Lidia

15.07.1963

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/772/16.03.2015

LRD-B

00112

91

Bourcianu

Sorin-Ion

Ion

Lidia

30.08.1968

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/770/16.06.2015

LRD-B

00113

92

Bozgan

Constantin

Ion

Elena

09.06.1957

Municipiul Calafat, Judeţul Dolj

18/LRD/1732/06.04.2015

LRD-B

00114

93

Bratu

Paul

Ion

Maria

21.03.1964

Municipiul Alexandria, Judeţul Teleorman

18/LRD/942/18.03.2015

LRD-B

00115

94

Brătilă

Florentin

Gheorghe

Eugenia

29.03.1960

Comuna Lopătari, Judeţul Buzău

18/LRD/1502/30.03.2015

LRD-B

00116

95

Brezsa

Zoltan

Janoş

Roza

28.05.1944

Municipiul Tārgu Mureş, Judeţul Mureş

18/LRD/2396/21.04.2015

LRD-B

00117

96

Bucătariu

Constantin

Constantin

Maria

19.02.1958

Municipiul Mediaş, Judeţul Sibiu

18/LRD/2565/22.04.2015

LRD-B

00118

97

Buda

Viorel

Dumitru

Ana

16.04.1957

Localitatea Secu, Municipiul Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1270/25.03.2015

LRD-B

00119

98

Bujanca

Gheorghe

Ion

Maria

21.06.1962

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1264/25.03.2015

LRD-B

00120

99

Buleandră

Emanoil

Dumitru

Elena

23.11.1948

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1627/02.04.2015

LRD-B

00121

 

100

Bun

Gabriel

Ioan

Susana

01.12.1964

Municipiul Arad, Judeţul Arad

18/LRD/1689/03.04.2015

LRD-B

00122

101

Burca

Adrian-Alexandru

Nicolae

Eugenia

30.07.1952

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1184/24.03.2015

LRD-B

00123

102

Buricea

Dumitru

Gheorghe

Mariţa

07.07.1949

Brăila, Judeţul Brăila

18/LRD/1175/23.03.2015

LRD-B

00124

103

Burlui

Neculai

Vasile

Măriuţa

22.07.1943

Comuna Vrāncioaia, Judeţul Vrancea

18/LRD/2338/21.04.2015

LRD-B

00125

104

Burtea

Vasile

Dumitru

Gheorghiţa

26.02.1950

Comuna Boldu, Judeţul Buzău

18/LRD/1506/30.03.2015

LRD-B

00126

105

Buta

Lucian

Teodor

Zorica

02.06.1967

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/2469/22.04.2015

LRD-B

00127

106

Butnaru

Mariana

Dobre

Florica

15.08.1969

Municipiul Săcele, Judeţul Braşov

18/LRD/2434/22.04.2015

LRD-B

00128

107

Butoi

Laurenţiu

Marin

Elena

22.03.1953

Oraşul Ian Ca, Judeţul Brăila

18/LRD/1898/09.04.2015

LRD-B

00129

108

Cadar

Beniamin

Antonie

Floarea

06.09.1959

Satul Deleni, Comuna Petreştii de Jos, Judeţul Cluj

18/LRD/1979/15.04.2015

LRD-C

00047

109

Cadar

Gheorghe

Iorgu

Virginiea

15.03.1954

Comuna Ploscuteni, Judeţul Vrancea

18/LRD/2447/22.04.2015

LRD-C

00048

110

Calafeteanu

Ioan

Haralambie

Victoria

14.06.1955

Tārgovişte, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2157/17.04.2015

LRD-C

00049

111

Calotă

Constantin

Nicolae

Constantina

01.04.1950

Comuna Ioneşti, Judeţul Gorj

18/LRD/1248/25.03.2015

LRD-C

00050

112

Capotescu

Mircea-Ioan

Damian

Maria

24.01.1942

Satul Zolt, Judeţul Timiş

18/LRD/1014/20.03.2015

LRD-C

00051

113

Carp

Ioan

Dumitru

Ileana

04.02.1952

Deva, Judeţul Hunedoara

18/LRD/1468/30.03.2015

LRD-C

00052

114

Carp

Nicolae

Dumitru

Ileana

10.01,1960

Hunedoara. Judeţul Hunedoara

18/LRD/1466/30.03.2015

LRD-C

00053

115

Cătălină

Ion

Florea

Titina

07.09.1950

Comuna Dobreşti, Judeţul Dolj

18/LRD/2303/21.04.2015

LRD-C

00054

116

Catinca

Viorica

Natural

Maria

15.01.1953

Comuna Hulubeşti, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2265/20.04.2015

LRD-C

00055

117

Cazac

Laurentiu-Jean

Ludovic

Domnica

03.10.1972

Bucureşti, Sectorul 2

18/LRD/1169/24.03.2015

LRD-C

00056

118

Cazacu

Constantin

Gheorghe

Maria

10.03.1955

Comuna Ruginoasa, Judeţul Iaşi

18/LRD/1533/31.03.2015

LRD-C

00057

119

Cădărean

Ioan

Ioan

Ana

01.01.1947

Satul Petroman, Judeţul Timiş

18/LRD/906/18.03.2015

LRD-C

00058

120

Călătan

Adrian-Gavril

Teodor

Maria

03.05.1940

Satul Alunişu, Comuna Sāncraiu, Judeţul Cluj

18/LRD/2040/16.04.2015

LRD-C

00059

121

Căldăraru

Lucian

Ionel

Ioana

08.01,1955

Timişoara. Judeţul Timiş

18/LRD/2122/16.04.2015

LRD-C

00060

122

Căldăraru

Virgil

Antonie

Ştefan Ia

10.04.1953

Comuna Brastavăţu, Judeţul Olt

18/LRD/2310/21.04.2015

LRD-C

00061

123

Călin

Viorica

Tudor

Ileana

07.04.1954

Bucureşti, Sectorul 6

18/LRD/2138/16.04.2015

LRD-C

00062

124

Căpăţīnă

Constantin

Ioan

Ecaterina

22.12.1954

Comuna Victoria, Judeţul Iaşi

18/LRD/1711/03.04.2015

LRD-C

00063

125

Căpraru

Petre

Gheorghe

Floarea

22.06.1960

Bucureşti, Sectorul 5

18/LRD/2466/22.04.2015

LRD-C

00064

126

Căprioru

Ion

Sevastian

Elena

12.08.1955

Satul Crăguiesti, Comuna Şişeşti, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1029/23.03.2015

LRD-C

00065

127

Cărnăreasa

Ghiorghi

Dumitru

Saveta

14.01.1953

Comuna Preuteşti, Judeţul Suceava

18/LRD/1805/08.04.2015

LRD-C

00066

128

Cătău

Efta

Efta

Floare

25.04.1952

Timişoara, Judeţul Timiş

18/LRD/1907/14.04.2015

LRD-C

00067

129

Cāndea

Zaharia

Pavel

Ana

07.12.1953

Comuna Albeşti, Judeţul Mureş

18/LRD/1453/30.03.2015

LRD-C

00068

130

Cārneală

Gheorghe-Emil

Constantin

Angela

23.04.1960

Hunedoara, Judeţul Hunedoara

18/LRD/1464/30.03.2015

LRD-C

00069

131

Cenuşe

Neculae

Iosif

Elvira

20.09,1936

Satul Moiec1u de Jos, Judeţul Braşov

18/LRD/2472/22.04.2015

LRD-C

00070

132

Cergă

Radu

Ion

Ecaterina

13.08.1945

Comuna Maglavit, Judeţul Dolj

18/LRD/1725/06.04.2015

LRD-C

00071

133

Chang (Beke)

Monica Aura

Vasile

Aurica

01.01.1970

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1418/27.03.2015

LRD-C

00072

134

Cheluş

Petra

Marin

Floarea

10.08,1948

Comuna Bujoreni, Judeţul Teleorman

18/LRD/1754/06.04.2015

LRD-C

00073

135

Chera

Ion

Iosif

Gherghina

01.01.1964

Oraşul Oravita, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1704/03.04.2015

LRD-C

00074

136

Cheregi

Mircea-Gelu

Mircea

Viorica

07.09.1951

Comuna Simian, Judeţul Bihor

18/LRD/1817/08.04.2015

LRD-C

00075

137

Chidu

Valerică

Ion

Anica

19.06.1967

Bucureşti, Sectorul 3

18/LRD/1328/26.03.2015

LRD-C

00076

138

Chira

Corneliu

Augustin

Maria

09.09.1938

Oraşul Pucioasa, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2634/23.04.2015

LRD-C

00077

139

Chiran

Emil

Gheorghe

Alexandrina

02,10,1956

Oraşul Chiojdu, Judeţul Buzău

18/LRD/1995/15.04.2015

LRD-C

00078

140

Chiri Ac

Sergiu

Ioan

Zamfira

21.10.1928

Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi

18/LRD/1509/30.03.2015

LRD-C

00079

141

Chirilă

Marius-Dumitru

Dumitru

Mărioara

16.04.1968

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/1560/01.04.2015

LRD-C

00080

142

Chiriţoiu

Ioan

Ioan

Eugenia

28.04.1959

Comuna Stănileşti. Judeţul Vaslui

18/LRD/1472/30.03.2015

LRD-C

00081

143

Chirvase

Costică

Ioan

Maria

28.09.1958

Satul Frumuşelu, Comuna Glăvăneşti, Judeţul Bacău

18/LRD/1206/24.03.2015

LRD-C

00082

144

Chiş

Radu-Doru

Toader

Anica

18.09.1953

Bucureşti, Sectorul 7

18/LRD/1337/26.03.2015

LRD-C

00083

145

Chişcan

Dumitru

Ion

Lucreţia

10.05.1952

Oraşul Salcea, Judeţul Suceava

18/LRD/1555/31.03.2015

LRD-C

00084

146

Chişcă

Augustin

Vasile

Aurelia

20.08.1954

Oraşul Găeşti, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2214/20.04.2015

LRD-C

00085

147

Cinciu

Puiu

Ioan

Angela

24.11.1946

Bucureşti, Sectorul4

18/LRD/1232/25.03.2015

LRD-C

00086

148

Ciobanu

Stelian

Dumitru

Maria

08.10,1965

Comuna Perieţi, Judeţul Olt

18/LRD/2011/15.04.2015

LRD-C

00087

149

Ciobanu

Vasile

Emanoil

Elena

03.04.1951

Comuna Vulcana-Pandele, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2159/17.04.2015

LRD-C

00088

 

150

Ciobanu (Fusaru)

Magdalena

Dumitru

Magdalena

05.04.1956

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/1428/27.03.2015

LRD-C

00089

151

Ciobotaru

Dănuţ

Andrei

Livia

29.11.1954

Satul Paniova, Comuna Ghizela, Judeţul Timiş

18/LRD/369/05.03.2015

LRD-C

00090

152

Ciobotaru

Mihai

Mihai

Anica

24.05.1960

Comuna Mireni, Judeţul Vaslui

18/LRD/1144/24.03.2015

LRD-C

00091

153

Ciotescu

Emilian

Eustatie

Maria

02.07.1939

Comuna Godineşti, Judeţul Gorj

18/LRD/1221/24.03.2015

LRD-C

00092

154

Cismaru

Dumitru

Ion

Ioana

07.05.1955

Comuna Livezile, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/2126/16.04.2015

LRD-C

00093

155

Ciugolea

Costică

Costică

Maria

07.10.1965

Comuna Răşca, Judeţul Suceava

18/LRD/2710/23.04.2015

LRD-C

00094

156

Ciulei

Mihai

Ion

Ioana

09.03.1961

Comuna Socetu, Judeţul Teleorman

18/LRD/2215/20.04.2015

LRD-C

00095

157

Cīmpeanu

Ion

Petre

Maria

09.02.1947

Municipiul Ploieşti, Judeţul Prahova

18/LRD/2589/22.04.2015

LRD-C

00096

158

Cīrstea

Roberto

Ioan

Ioana

06.03.1968

Bucureşti, Sectorul 6

18/LRD/1865/08.04.2015

LRD-C

00097

159

Cochet

Gheorghe

Ioan

Florica

27.03.1949

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/2105/16.04.2015

LRD-C

00098

160

Cocia

Hristu

Spiru

Cornelia

01.07.1953

Comuna Dor Mărunt, Judeţul Călăraşi

18/LRD/2474/22.04.2015

LRD-C

00099

161

Cocoş

Elena-Josefina

Victor

Maria

07.04.1948

Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş

18/LRD/2461/22.04.2015

LRD-C

00100

162

Cojan

Alexandru

Alexandru

Maria

10.10.1959

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2524/22.04.2015

LRD-C

00101

163

Cojocaru

Ovidiu Marius

Constantin

Maria Doina

26.06.1967

Municipiul Tārgu Mureş, Judeţul Mureş

18/LRD/2609/22.04.2015

LRD-C

00102

164

Coman

Gheorghe-Aurelian

Gheorghe

Maria

28.08.1960

Tārgovişte, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2623/23.04.2015

LRD-C

00103

165

Comăniţă

Adrian-Radu

Gheorghe

Maria

03.12.1956

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/1959/14.04.2015

LRD-C

00104

166

Comsa

Nicolae

Ioan

Ana

11.02.1934

Comuna Făget, Judeţul Alba

18/LRD/2471 /22.04.2015

LRD-C

00105

167

Comşa

Dumitru

Dumitru

Maria

06.12.1965

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2578/22.04.2015

LRD-C

00106

168

Constantin

Constantin

Ion

Safta

25.03.1958

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/1575/01.04.2015

LRD-C

00107

169

Constantin

Dumitru

Nicolae

Maria

16.06.1960

Comuna Belgiugatele, Judeţul Călăraşi

18/LRD/1568/01.04.2015

LRD-C

00106

170

Corlan

Ion

Ion

Elena

19.05.1964

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/971/19.03.2015

LRD-C

00109

171

Cornea

Martin

Martin

Maria

04.08.1949

Comuna Zorlenţu Mare, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/978/19.03.2015

LRD-C

00110

172

Cornean

Trandafir

Ion

Ana

10.01.1949

Satul Mātnicu Mare, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/967/19.03.2015

LRD-C

00111

173

Costea

Mihai

Ion

Maria

11.04.1958

Satul Bogza, Comuna Sihlea, Judeţul Vrancea

18/LRD/1201/24.03.2015

LRD-C

00112

174

Costea

Ştefan

Constantin

Sofia

25.09.1939

Comuna Păuneşti, Judeţul Vrancea

18/LRD/1246/24.03.2015

LRD-C

00113

175

Cotae

Nicolae

Nicolae

Polixenia

12.02.1940

Satul Deleni, Comuna Hoceni, Judeţul Vaslui

18/LRD/1104/24.03.2015

LRD-C

00114

176

Cozia

Virgil-Dan

Natural

Emilia

24.09.1945

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/2481/22.04.2015

LRD-C

00115

177

Crăciun

Georgeta

Arcadie

Cristina

25.04.1963

Timişoara, Judeţul Timiş

18/LRD/958/18.03.2015

LRD-C

00116

178

Creaţă

Marian

Constantin

Veronica

10.01.1959

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/2361/21.04.2015

LRD-C

00117

179

Creţu

Antoniu-Octavian

Mihai

Safta

25.05.1956

Oraşul Oraviţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/154/03.03.2015

LRD-C

00118

180

Cristea

Petre

Niculae

Lixandra

19.04.1957

Comuna Ghimpaţi, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/1747/06.04.2015

LRD-C

00119

181

Cristescu

Ştefan

Vasile

Viorica

18.07.1962

Bucureşti, Sectorul 4

18/LRD/934/18.03.2015

LRD-C

00120

182

Cruceanu

Petrişor

Neculai

Profira

03.07.1967

Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea

18/LRD/1716/03.04.2015

LRD-C

00121

183

Cruşitu

Ioan-Doru

Ioan

Alexandrina

15.11.1956

Comuna Tulgheş, Judeţul Harghita

18/LRD/1458/30.03.2015

LRD-C

00122

184

Cruşoveanu

Tudorel

Florea

Aurica

21.06.1968

Comuna Rotunda. Judeţul Olt

18/LRD/989/19.03.2015

LRD-C

00123

185

Cuatu

Cătălin

Liviu

Maria

10.10.1956

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/2460/22.04.2015

LRD-C

00124

186

Cucu

Ion

Dumitru

Aurica

25.04.1949

Comuna Voloiacu, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1258/25.03.2015

LRD-C

00125

187

Curac

Vasile

Vasile

Irina

10.01.1958

Comuna Ruscova, Judeţul Maramureş

18/LRD/1665/02.04.2015

LRD-C

00126

188

Curcă

Adrian

Mardari

Elisabeta

26.10.1944

Bucureşti, Sectorul 4

18/LRD/1159/24.03.2015

LRD-C

00127

189

Curiban

Dumitru

Dumitru

Dochia

09.08.1967

Comuna Şugag. Judeţul Alba

18/LRD/1900/09.04.2015

LRD-C

00128

190

Curtean

Ioan

Isaia

Maria

27.08.1955

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2580/22.04.2015

LRD-C

00129

191

Cuzic

Ştefan-Florin

Ilie

Maria

07.04.1958

Satul Horodiştea, Comuna Păltiniş. Judeţul Botoşani

18/LRD/1893/09.04.2015

LRD-C

00130

192

Czigler

Ştefan

Iuliu

Ana

16.06.1949

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1815/08.04.2015

LRD-C

00131

193

Damian

Lili

Nicolae

Anica

18,10.1967

Bucureşti, Sectorul 3

18/LRD/2034/15.04.2015

LRD-D

00034

194

Dan

Emil

Nistor

Anica

16.06.1968

Satul Buza, Comuna Buza. Judeţul Cluj

18/LRD/1108/24.03.2015

LRD-D

00035

195

Dancea

Cristian

Silviu

Maria

04.09.1972

Timişoara. Judeţul Timiş

18/LRD/916/18.03.2015

LRD-D

00036

196

Dandu

Ştefan

Aurel

Ana

12.12.1953

Timişoara, Judeţul Timiş

18/LRD/1899/08.04.2015

LRD-D

00037

197

Dascăl

Martin

Efraim

Ana

04.05.1946

Municipiul Tārgu Mureş, Judeţul Mureş

18/LRD/2380/21.04.2015

LRD-D

00038

198

Datcu

Ion

Florea

Elena

16.05.1955

Satul Izimşa, Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1297/25.03.2015

LRD-D

00039

199

Dăsagă

Vasile

Toader

Maria

01.05.1952

Comuna Tulnici, Judeţul Vrancea

18/LRD/1163/24.03.2015

LRD-D

00040

 

200

Dăscălescu

Marian

Ion

Maria

30.01.1969

Bucureşti, Sectorul 2

18/LRD/1161/24.03.2015

LRD-D

00041

201

Deacu

Marian

Gheorghe

Neaga

08.10.1955

Comuna Grindu, Judeţul Tulcea

18/LRD/1157/24.03.2015

LRD-D

00042

202

Demeter

Adalbert

Adalbert

Elisabeta

04.12.1967

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1595/02.04.2015

LRD-D

00043

203

Demi

Ioan

Alexandru

Ecaterina

16.04.1952

Timişoara, Judeţul Timiş

18/LRD/1417/27.03.2015

LRD-D

00044

204

Diaconescu

Constantin

Petre

Ioana

01.10.1947

Comuna Polovragi, Judeţul Gorj

18/LRD/964/18.03.2015

LRD-D

00045

205

Dimciu

Petre

Petre

Ştefana

19.06.1954

Bucureşti, Sectorul 4

18/LRD/52/27.02.2015

LRD-D

00046

206

Dincă

Ionel

George

Maria

02.11.1957

Brăila, Judeţul Brăila

18/LRD/1745/06.04.2015

LRD-D

00047

207

Dincă

Marian

Nicolae

Maria

16.02.1972

Bucureşti, Sectorul 6

18/LRD/1640/02.04.2015

LRD-D

00048

208

Dinculeasa

Aurelian

Constantin

Gherghina

30.09.1967

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1367/26.03.2015

LRD-D

00049

209

Dinculeasa

Constantin

Constantin

Gherghina

10.03.1963

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1370/26.03.2015

LRD-D

00050

210

Dinculescu

Gheorghe

Nicolae

Constantina

14.05.1939

Municipiul Craiova, Judeţul Dolj

18/LRD/2514/22.04.2015

LRD-D

00051

211

Dinicu

Valentin

Alexandru

Maria

20.10.1964

Bucureşti, Sectorul4

18/LRD/1952/14.04.2015

LRD-D

00052

212

Dinu

Doru Aurelian

Gheorghe

Jeana

25.07.1959

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/2274/20.04.2015

LRD-D

00053

213

Dinu

Ionel

Ion

Mariana

27.05.1959

Bucureşti, Sectorul 5

18/LRD/2712/23.04.2015

LRD-D

00054

214

Dinu

Mircea

Gheorghe

Ioana

04.04.1946

Comuna Săcueni, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2646/23.04.2015

LRD-D

00055

215

Dinu

Vasile

Constantin

Ana

04.08.1953

Satul Mărunţişu, Judeţul Buzău

18/LRD/2569/22.04.2015

LRD-D

00056

216

Dinuţ

Emil

Vergică

Florina

17.06.1963

Comuna Seaca de Pădure, Judeţul Dolj

18/LRD/1556/01.04.2015

LRD-D

00057

217

Dobrin

Răzvan Cătălin

Dumitru

Mărioara

20.11.1967

Localitatea Eschibaba, Judeţul Tulcea

18/LRD/2456/22.04.2015

LRD-D

00058

218

Doftoreanu

Iulian

Iosif

Angela

19.10.1966

Roman, Judeţul Neamţ

18/LRD/1327/26.03.2015

LRD-D

00059

219

Domocoş

Carol

Carol

Irina

27.08.1967

Municipiul Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1594/02.04.2015

LRD-D

00060

220

Dorr (Cosma)

Ioan Oprea

Ide

Ana

17.09.1956

Comuna Roşia de Secaş, Judeţul Alba

18/LRD/2558/22.04.2015

LRD-D

00061

221

Dragoescu

Ioan

Ioan

Maria

09.03.1957

Comuna Vermeş, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1679/02.04.2015

LRD-D

00062

222

Dragomir

Ion

Constantin

Maria

05.10.1949

Comuna Bāldana, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/1185/24.03.2015

LRD-D

00063

223

Dragomir

Iulian

Cristache

Emilia

16.07.1969

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/2683/23.04.2015

LRD-D

00064

224

Dragan

Caius Ion

Iancu

Elena

12.03.1951

Localitatea Cālnic, Municipiul Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1646/02.04.2015

LRD-D

00065

225

Dragan

Marian

Marin

Niculina

12.08.1959

Bucureşti, Sectorul 5

18/LRD/2282/20.04.2015

LRD-D

00066

226

Drăghici

Adrian

Cornel

Silvia

19.08.1967

Bucureşti, Sectorul 2

18/LRD/2709/23.04.2015

LRD-D

00067

227

Drăghici

Gheorghe

Dumitru

Maria

30.05.1945

Comuna Mitreni, Judeţul Călăraşi

18/LRD/2177/17.04.2015

LRD-D

00068

228

Dumitraşcu

Gheorghe

Gheorghe

Ioana

05.05,1946

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/2000/15.04.2015

LRD-D

00069

229

Dumitrescu

Silvia

Mihai

Paula

05.04.1952

Satul Ant, Comuna Avram Iancu, Judeţul Bihor

18/LRD/2694/23.04.2015

LRD-D

00070

230

Dumitriu

Mircea-Nicolae

Nicolae

Maria

08.11.1952

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1342/26.03.2015

LRD-D

00071

231

Dumitru

Gheorghe

Natural

Persida

27.02.1962

Comuna Dognecea, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1678/02.04.2015

LRD-D

00072

232

Dumitru

Ion

Niculae

Maria

22.11.1949

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/2444/22.04.2015

LRD-D

00073

233

Dumitru

Pavel

Florea

Mariţa

28.07.1954

Bucureşti. Sectorul 4

18/LRD/1859/08.04.2015

LRD-D

00074

234

Dumitru

Radu

Tudor

Maria

24.02.1957

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/1773/07.04.2015

LRD-D

00075

235

Dumitru

Tudorel

Ilie

Gherghina

20.09.1954

Satul Mărtineşti, Comuna Tătăranu, Judeţul Vrancea

18/LRD/2592/22.04.2015

LRD-D

00076

236

Duret

Florin-Stelică

Traian

Steliana

26.05.1954

Brăila. Judeţul Brăila

18/LRD/1436/30.03.2015

LRD-D

00077

237

Duţă

Emil-Bogdan

Gheorghe

Maria

04.12.1964

Tārgovişte, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2217/20.04.2015

LRD-D

00078

238

Duţă

Vasile

Ion

Constanţa

02.07.1955

Comuna Răzvad, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2211/20.04.2015

LRD-D

00079

239

Duzineanu

Mircea

Eftimie

Valentina

16.10.1937

Comuna Teleşti, Judeţul Gorj

18/LRD/2378/21.04.2015

LRD-D

00080

240

Enache

Ştefan

Ion

Elena

10.10.1957

Satul Clondiru/Comuna Ulmeni, Judeţul Buzău

18/LRD/2426/22.04.2015

LRD-E

00003

241

Ene

Neculai

Ghiorghi

Iana

12.07.1956

Comuna Dodeşti, Judeţul Vaslui

18/LRD/1687/03.04.2015

LRD-E

00004

242

Enoiu

Emil

Natural

Natural

17.05.1933

Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi

18/LRD/1308/26.03.2015

LRD-E

00005

243

Farkas

Gheorghe Emeric

Gheorghe

Ileana

26.09.1968

Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

18/LRD/1486/30.03.2015

LRD-F

00011

244

Faur

Nicolae

Nicolae

Maria

27.02.1958

Municipiul Mediaş, Judeţul Sibiu

18/LRD/1217/26.03.2015

LRD-F

00012

245

Fedciuc Haragă

Ştefan

Haralambie

Maria

26.11.1953

Satul Zamostea, Comuna Zamostea, Judeţul Suceava

18/LRD/1420/27.03.2015

LRD-F

00013

246

Fehervari

Franc Isc

Francisc

Lila

16.07.1951

Municipiul Tārgu Mureş. Judeţul Mureş

18/LRD/2385/21.04.2015

LRD-F

00014

247

Fesan

Puiu Nicolae

Ion

Elena

10.11.1953

Comuna Cristian, Judeţul Sibiu

18/LRD/2489/22.04.2015

LRD-F

00015

248

Ficior

Teodor

Tănasia

Maria

23.10.1937

Satul Tentea, Judeţul Bistriţa-Năsăud

18/LRD/2039/16.04.2015

LRD-F

00016

249

Firimiţă

Marian

Niculae

Ioana

14.05.1938

Municipiul Giurgiu, Judeţul Giurgiu

18/LRD/2571 /22.04.2015

LRD-F

00017

 

250

Firoiu

Viorel Sorin

Constantin

Marcela

28.03.1957

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/2334/21.04.2015

LRD-F

00018

251

Florea

Eugenia

Gheorghe

Niculina

09.07.1939

Comuna Axintele, Judeţul Ialomiţa

18/LRD/401/06.03.2015

LRD-F

00019

252

Florea

Gheorghe

Nicolae

Lixandra

25.10.1934

Comuna Mătăsaru, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2333/21.04.2015

LRD-F

00020

253

Florea

Gheorghe

Gheorghe

Eleonora

23.09.1952

Comuna Ileana, Judeţul Călăraşi

18/LRD/1534/31.03.2015

LRD-F

00021

254

Florescu

Constantin

Gheorghe

Maria

31.07.1963

Tārgovişte, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2625/23.04.2015

LRD-F

00022

255

Florescu

Paul

Constantin

Dobriţa

17.01.1957

Bucureşti, Sectorul 3

18/LRD/1195/24.03.2015

LRD-F

00023

256

Fodor

Neculai

Sterian

Maria

15.08.1954

Comuna Zorleni, Judeţul Vaslui

18/LRD/2046/16.04.2015

LRD-F

00024

257

Fortuna

Lorin-Ioan

Aurel

Silvia Maria Olga

07.05.1948

Rădăuţi, Judeţul Suceava

18/LRD/1016/20.03.2015

LRD-F

00025

258

Frenţi

Ilie

Ilie

Domnica

23.06.1966

Comuna Lăpuşnicu Mare, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/975/19.03.2015

LRD-F

00026

259

Freund Brenciu

Mircea Aurel

Siegfried

Georgeta

03.07.1953

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1530/31.03.2015

LRD-F

00027

260

Frohlich

Adolf Horst

Frideric

Ecaterina

26.02.1940

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2527/22.04.2015

LRD-F

00028

261

Fulgeanu

Gheorghe

Gheorghe

Ana

19.02.1959

Comuna Munteni-Buzău, Judeţul Ialomiţa

18/LRD/1262/25.03.2015

LRD-F

00029

262

Fuzesi

Aula

Ludovic

Brigitte-Renate

04,06.1972

Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2504/22.04.2015

LRD-F

00030

263

Gabor

Ludovic

Ludovic

Margareta

24.06.1959

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1202/24.03.2015

LRD-G

00024

264

Gadea

Doru

Ştefan

Petruţa

06.05,1954

Bucureşti, Sectorul4

18/LRD/2267/20.04.2015

LRD-G

00025

265

Gagiu

Liviu

Natural

Safta

21.11.1963

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/2358/21.04.2015

LRD-G

00026

266

Gaiţa

Mircea

Ispas

Lucreţia

05.11.1963

Oraşul Cāmpeni, Judeţul Alba

18/LRD/1873/09.04.2015

LRD-G

00027

267

Gavrea

Ioana

Dumitru

Maria

13.04.1952

Satul Drăgoesti, Comuna Drăgoesti, Judeţul Vālcea

18/LRD/2510/22.04.2015

LRD-G

00028

268

Gavrilaş-Weber

Daniel

Constantin

Tatiana

25.05.1954

Slatina, Judeţul Olt

18/LRD/1357/26.03.2015

LRD-G

00029

269

Galea

Ilie Valer

Ilie

Ana

01.08,1949

Comuna Turnu Roşu, Judeţul Sibiu

18/LRD/2393/21.04.2015

LRD-G

00030

270

Gāscă

Gheorghe

Constantin

Elena

29.10,1956

Comuna Pristol Judeţul Mehedinţi

18/LRD/1269/25.03.2015

LRD-G

00031

271

Gelea

Alexandru

Niculae

Maria

25.08.1954

Comuna Vărăşti, Judeţul Giurgiu

18/LRD/1138/24.03.2015

LRD-G

00032

272

Gelea (Păun)

Niculina

Dumitru

Anghelina

11.11.1958

Comuna Domneşti, Judeţul Ilfov

18/LRD/1139/24.03.2015

LRD-G

00033

273

Gheorghe

Adrian

Dumitru

Elena

18.06.1936

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/2467/22.04.2015

LRD-G

00034

274

Gheorghe

Florentin

Dumitru

Ana

09.12.1949

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/1833/08.04.2015

LRD-G

00035

275

Gheorghe

Ion Marian

Mihail

Gherghina

25.03.1972

Bucureşti, Sectorul 6

18/LRD/1621/02.04.2015

LRD-G

00036

276

Gheorghe

Mariana

Dajio-Desideriu

Maria

17.04,1951

Bucureşti, Sectorul 5

18/LRD/1832/08.04.2015

LRD-G

00037

277

Gheorghe

Mihai

Traian

Mariţa

17.02.1953

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/2629/23.04.2015

LRD-G

00038

278

Gheorghe

Octavian-Gabriel

Vasile

Aurelia

02.03,1956

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/2202/17.04.2015

LRD-G

00039

279

Gheorghică

Vasilică

Constantin

Aurelia

09.07.1962

Comuna Urecheşti, Judeţul Vrancea

18/LRD/2706/23.04.2015

LRD-G

00040

280

Gheorghiu

Sorin

Vasile

Elena

07.08.1952

Bucureşti, Sectorul 4

18/LRD/2374/21.04.2015

LRD-G

00041

281

Gherasim

Georgică-Doru

Tiberiu

Floarea

10.12.1953

Satul Rugineşti/ Comuna Rugineşti, Judeţul Vrancea

18/LRD/1985/15.04.2015

LRD-G

00042

282

Gherga

Avram Ioan

Samfiu

Ana

30.01.1957

Caransebeş, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1032/23.03.2015

LRD-G

00043

283

Gherghiceanu

Silvia Maria Alice

Ovidiu

Julieta

03.09.1950

Bucureşti, Sectorul 8

18/LRD/1492/30.03.2015

LRD-G

00044

284

Ghica

Gheorghe

Ion

Ionica

19.05.1938

Bulgaria. Carali-Caliacra

18/LRD/2018/15.04.2015

LRD-G

00045

285

Ghilea

Gabriel Iosif

Gavril

Floare

24.01.1969

Reşiţa. Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1729/06.04.2015

LRD-G

00046

286

Ghip

Doina

Dumitru

Marioara

01.08.1970

Satul Mihăileni, Comuna Mihăileni, Judeţul Sibiu

18/LRD/2509/22.04.2015

LRD-G

00047

287

Ghiţă (Drăgan)

Dumitra

Ion

Elisabeta

12.04.1946

Satul Gheboaia, Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/2537/22.04.2015

LRD-G

00048

288

Ghiţescu

Gheorghe

Mihai

Filofteia

01.02.1966

Comuna Uda-Clocociov, Judeţul Teleorman

18/LRD/2026/15.04.2015

LRD-G

00049

289

Giurgeca

Florian

Adrian-Ioan-Ştefan

Elena

15.12.1964

Timişoara, Judeţul Timiş

18/LRD/1350/26.03.2015

LRD-G

00050

290

Giurgiu

Ionel-Aurel

Iosif

Maria

19.10.1973

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

18/LRD/1948/14.04.2015

LRD-G

00051

291

Gladin

Ştefan-Daniel

Mandy

Adela

30.09.1952

Bucureşti, Sectorul 4

18/LRD/1075/23.03.2015

LRD-G

00052

292

Gligor

Nicolae Tiberiu

Nicolae

Veronica

26.05.1963

Oraşul Rupea, Judeţul Braşov

18/LRD/2346/21.04.2015

LRD-G

00053

293

Goga

Aurelian

Aurel

Alexandrina

01.08.1953

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/2074/16.04.2015

LRD-G

00054

294

Gogea

Vasile

Gavrilă

Elena

07.08.1953

Municipiul Sighetu Marmaţiei, Judeţul Maramureş

18/LRD/2227/20.04.2015

LRD-G

00055

295

Goliş

Bogdan

Dan

Steliana

13.11.1966

Bucureşti, Sectorul 5

18/LRD/1764/07.04.2015

LRD-G

00056

296

Gorghescu

Vasile

Gheorghe

Catinca

04.01.1957

Comuna Răchitoasa, Judeţul Bacău

18/LRD/2235/20.04.2015

LRD-G

00057

297

Grama

Alexandru

Grigore

Lidia

27.09.1954

Federaţia Rusă, Moscova

18/LRD/927/18.03.2015

LRD-G

00058

298

Grădeanu

Alina

Octav

Elena

26.11.1973

Lugoj, Judeţul Timiş

18/LRD/1392/26.03.2015

LRD-G

00059

299

Grecea

Cezar

Dumitru

Olga

11.09.1957

Braşov, Judeţul Braşov

18/LRD/1828/08.04.2015

LRD-G

00060

 

300

Grigore

Manuel

Theodor

Maria

16.08.1972

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/970/19.03.2015

LRD-G

00061

301

Grigorescu

David

Sever

Zamfira

15.04.1953

Municipiul Focşani, Judeţul Vrancea

18/LRD/1854/08.04.2015

LRD-G

00062

302

Grigoriu

Mircea

Ilie

Constanţa

25.06.1957

Oraşul Bălceşti, Judeţul Vālcea

18/LRD/2477/22.04.2015

LRD-G

00063

303

Grigoroiu

Ion

Nicolae

Elena

04.03.1958

Comuna Comişani. Judeţul Dāmboviţa

18/LRD/1844/08.04.2015

LRD-G

00064

304

Grindeanu

Ilie-Romeo

Ilie

Ileana

25.03.1962

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

18/LRD/1110/24.03.2015

LRD-G

00065

305

Grosu

Constantin

Constantin

Maria

11.08.1958

Satul Balş, Comuna Balş, Judeţul Iaşi

18/LRD/2457/22.04.2015

LRD-G

00066

306

Grozav

Nicolae

Dionisie

Ana

22.11.1950

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1737/06.04.2015

LRD-G

00067

307

Gudea

Vasile

Nicolae

Floare

18.06.1956

Oraşul Şimleu Silvaniei, Judeţul Sălaj

18/LRD/1475/30.03.2015

LRD-G

00068

308

Gudiu

Mircea

Ioan

Cătălina

11 03,1961

Municipiul Tārgu Mureş, Judeţul Mureş

18/LRD/2383/21.04.2015

LRD-G

00069

309

Guran

Valeriu

Neculai

Alecsandra

11.08.1954

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1680/02.04.2015

LRD-G

00070

310

Guşcă

Dumitru Ion

Aurel

Ana

02.12.1968

Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

18/LRD/1685/03.04.2015

LRD-G

00071

311

Hagiu

Mihai

Constantin

Victoria

15.10.1959

Bucureşti, Sectorul 7

18/LRD/1700/03.04.2015

LRD-H

00012

312

Hanu

Vasile

Vasile

Petra

27.01.1948

Oraşul Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov

18/LRD/1946/14.04.2015

LRD-H

00013

313

Herescu

Aurel

Victor-Eugen

Maria

15.12.1954

Bucureşti, Sectorul 1

18/LRD/1963/14.04.2015

LRD-H

00014