MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 501/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 501         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 iulie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

802/401. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

943. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

 

1.891. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 802 din 1 iulie 2016

Nr. 401 din 30 iunie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 1.332/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.236 din 30 iunie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 129, 143, 144 şi 331 se abrogă.

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, poziţiile 16,30 şi 31 se abrogă.

3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 10 şi 283 se abrogă.

4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţia 336 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„336

W10506001

L01XX02

ASPARAGINAZUM

ASPARAGINASE

10000 MEDAC

LIOF. PT.

SOL INJ./ PERF.

10000 ui

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCKE SPEZIALPRAPARATE

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC. DIN STICLĂ X

10 000 UI LIOF PT. SOL. INJ./PERF.

S

1

330.160000

398.020000

0.000000”

 

5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 480 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 481-486, cu următorul cuprins:

 

„481

W56549001

L01AX04

DACARBAZINUM

DACARBAZINE MEDAC 500 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

500 mg

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC.X500MG PULB. PT. SOL. PERF

PR

1

74.990000

94.820000

0.000000

482

W60103002

L01BC02

FLUOROURACILUM

FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml

SOL. INJ. SAU PERF.

50 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORÂA10 ML SOL. INJ. SAU PERF.

PR

1

5.960000

8.060000

0.000000

483

W60103001

L01BC02

FLUOROURACILUM

FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml

SOL. INJ. SAU PERF.

50 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 5 ML SOL. INJ. SAU PERF

PR

1

2.970000

4.020000

0.000000

484

W10506002

L01XX02

ASPARAGINAZUM

ASPARAGINASE 10000 MEDAC

LIOF. PT. SOL.

INJ./PERF,

10000 ui

MEDAC GESELLSCHAFT FURKLINISCHE SPEZIALPRAPARATE

GERMANIA

CUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ X 10 000 UI LIOF PT. SOL. INJ./PERF.

S

5

306.162000

341.346000

0.000000

485

W10508002

L01XX02

ASPARAGINAZUM

ASPARAGINASE 5000 MEDAC

LIOF. PT. SOL.

INJ./PERF.

5000 ui

MEDAC GESELLSCHAFT FURKLINISCHE SPEZIALPRAPARATE

GERMANIA

CUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ X 5000 UI LIOF PT. SOL. INJ./PERF.

S

5

276.500000

309.016000

0.000000

486

W62137001

L01XX14

TRETINOINUM

VESANOID 10 mg

CAPS. MOI

10 mg

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 100 CAPSULE MOI

PRF

100

10.443000

11.764400

0.000000”

 

6. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice”, „Subprogramul de tratament ai sclerozei multiple”, după poziţia 9 se introduce o nouă poziţie, poziţia 10, cu următorul cuprins:

 

„10

W62547002

L03AX13

GLATIRAMER

ACETAT”***

COPAXONE

40 mg/ml

SOL INJ. IN

SERINGĂ

PREUMPLUTĂ

40 mg/ml

TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 12 SERINGI

PREUMPLUTE A CÂTE 1 ML SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

PR

12

259.080833

285.577500

0.000000”

 

7. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat”, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziţia 90 se abrogă.

8. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat”, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziţia 129 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 130-132, cu următorul cuprins:

 

„130

W62421003

A10BD10

COMBINAŢII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM)***

KOMBOGLYZE 2,5 mg/1000 mg

COMPR.

FILM.

2,5 mg/1000 mg

ASTRAZENECAAB

SUEDIA

CUTIE CU BLIST.AL/AL NEPERFORATE CU 60 COMPR. FILM.

PRF

60

2.621666

3.200500

0.000000

131

W56297002

A11DBN1

COMBINAŢII**

NEUROMULTIVIT

COMPR.

FILM.

FĂRĂ

CONCENTRAŢIE

LANNACHER

HESLMITTEL GES. M.B.H.

AUSTRIA

CUTIE CU 5 BUST. PVC/AL X20 COMPR. FILM.

P-6L

100

0.352800

0.461400

0.000000

132

W56297001

A11DBN1

COMBINAŢII**

NEUROMULTIV1T

COMPR.

FILM.

FĂRĂ

CONCENTRAŢIE

LANNACHER HEILMITTEL GES. M.B.H.

AUSTRIA

CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 20 COMPR. FILM.

P-6L

20

0.423360

0.553680

0.025820”

 

9. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza”, poziţiile 10,24 şi 25 se abrogă.

10. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţia 51 se abrogă.

11. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, după poziţia 51 se introduce o noua poziţie, poziţia 52, ou următorul cuprins:

 

„52

W62679001

V10XA01

NATRIIIODIDUM

(1311)

THYRQTOP-131

38-7400 MBq

CAPS. PT UZ

TERAPEUTIC

38-7400 MBq

CN UNIFARM S.A.

ROMÂNIA

CONTAINER DIN

PLUMB AMBALAT

INTR-UN container

DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIŞ DETAŞABIL CARE CQNŢINE O CAPSULĂ PT. UZ

TERAPEUTIC

PR

1

2,530.000000

2,795.850000

0.000000”

 

12. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţia 112 se abrogă.

13. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, poziţiile 6-9 se abrogă.

14. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 88 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 89-92, cu următorul cuprins:

 

„89

W62441002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000 UI anti-Xa/0,2 ml

SOL.

INJ.

2000 UI anti-Xa/0,2 ml

SANOFI ROMÂNIA

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET şi PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

5.083000

6.427000

0.000000

90

W62442002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SOL.

INJ.

4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET şi PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.)

PR/

PRF

10

9.222000

11.660000

0.000000

91

W62443002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000 UI anti-Xa/0,6 ml

SOL.

INJ.

6000 UI anti-Xa/0,6 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU 0 CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

12.277000

14.988000

0.000000

92

W62444002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SOL.

INJ.

8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SANOFI ROMÂNIA

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET SI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

6

15.641666

19.778333

0.000000”

 

15. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, poziţiile 19-22 şi 105 se abrogă.

16. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, după poziţia 179 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 180-183, cu următorul cuprins:

 

„180

W62441002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000 UI

anti-Xa/0,2 ml

SOL.

INJ.

2000 UI anti-

Xa/0,2 ml

SANOFI ROMÂNIA

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE

(DIN STICLĂ INCOLORA DE TIP 1, CU 0 CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU

AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET şi PISTON X0,2 ML SOL. INJ.)

PR/

PRF

10

5.083000

6.427000

0.000000

181

W62442002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SOL

INJ.

4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC

FĂRĂ FILET SI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

9.222000

11.660000

0.000000

182

W62443002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000 UI anti-Xa/0,6 ml

SOL.

INJ.

6000 UI anti-Xa/0,6 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP |, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FÂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

12.277000

14.988000

0.000000

183

W62444002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SOL.

INJ.

8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SANOFI ROMÂNIA S.RL.

ROMÂNIA

CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE ŢIPI, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FÂRĂ FILET SI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.)

PR/

PRF

6

15.641666

19.778333

0.000000”

 

17. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţiile 1-4 şi 76 se abrogă.

18. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 136 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 137-140, CU următorul cuprins:

 

„137

W62441002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000 UI anti-Xa/0,2 ml

SOL.

INJ.

2000 UI anti-Xa/0,2 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET şi PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.)

PR/

PRF

10

5.083000

6.427000

0.000000

138

W62442002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SOL.

INJ.

4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FÂRĂ FILET şi PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

9.222000

11.660000

0.000000

139

W62443002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000 UI anti-Xa/0,6 ml

SOL.

INJ.

6000 UI anti-Xa/0,6 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FÂRĂ FILET SI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

12.277000

14.988000

0.000000

140

W62444002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SOL,

INJ.

8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SANOFI ROMÂNIA

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTA CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FÂRĂ FILET SI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

6

15.641666

19.778333

0.000000”

 

19. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttansplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi”, poziţia 76 se abrogă.

20. La secţiunea P10 „Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţiile 10-13 se abrogă.

21. La secţiunea P10 „Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, după poziţia 92 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 93-96, cu următorul cuprins:

 

„93

W62441002

B01AB05

ENOXAPARINUM**

CLEXANE 2000 UI

anti-Xa/0,2 ml

SOL.

INJ.

2000 UI anti-

Xa/0,2 ml

SANOFI ROMÂNIA

S.RL.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE

(DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU

AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET şi PISTON X0,2 ML SOL INJ.)

PR/

PRF

10

5.083000

6.427000

0.000000

94

W62442002

B01AB05

ENOXAPARINUM**

CLEXANE 4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SOL

INJ.

4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU 0 CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTA CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC

FĂRĂ FILET şi PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

9.222000

11.660000

0.000000

95

W62443002

B01AB05

ENOXAPARINUM”

CLEXANE 6000 UI anti-Xa/0,6 ml

SOL.

INJ.

6000 UI anti-Xa/0,6ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP 1, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FÂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.)

PR/ PRF

10

12.277000

14.988000

0.000000

96

W62444002

B01AB05

ENOXAPARINUM”

CLEXANE 8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SOL.

INJ.

8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SANOFI ROMÂNIA S.RL.

ROMÂNIA

CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE ŢIPI, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET SI PISTON X 0.8 ML SOL. INJ.)

PR/

PRF

6

15.641666

19.778333

0.000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2016.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vlad Vasile Voiculescu

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 163 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică:

a) numai pentru achitarea obligaţiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;

b) numai persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2016.

Nr. 943.

 

ANEXĂ

 

Tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

 

Cod clasificaţie

Denumire indicatori

Denumire impozit/taxă

 

IMPOZIT PE VENIT

IMPOZIT PE VENIT

03.01.01

Impozit pe venituri din activităţi independente

Impozit pe veniturile din activităţi independente

03.01.02

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

03.01.03

Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

03.01.04

Impozit pe venituri din dividende

Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dividende din străinătate

03.01.05

Impozit pe venituri din dobânzi

Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate

03.01.06

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile din pensii din străinătate

03.01.07

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din premii

03.01.09

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate

Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul aurului financiar

03.01.11

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

03.01.13

Impozit pe venituri din activităţi agricole

Impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

03.01.22

Impozit pe veniturile din jocurile de noroc

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

03.01.50

Impozit pe venituri din alte surse

Impozit pe veniturile din investiţii sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice

Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice

03.01.60

Regularizări

Regularizări

 

IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI - PERSOANELE FIZICE

IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI - PERSOANELE FIZICE

05.01.01.01

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01.02

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01.03

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01 04

impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente

05.01.01.05

Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment

Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment

05.01.01.06

impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

05.01.01 07

Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente

05.01.01.08

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România

05.01.01.09

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente

05.01.01.10

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

 

ACCIZE

ACCIZE

14.01.02.01

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic

14.01.03 01

Accize încasate din vânzarea de ţigarete

Accize încasate din vânzarea de ţigarete

14.01.12

Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006

Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006

14.01.13.01

Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete

Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete

 

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE

21.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi

Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi

20.03.01.01

Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori

Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator

21.03.12

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri tară personalitate juridică

Contribuţia de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi din activităţi economice

21.03.13

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

 

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ şi BOLI PROFESIONALE

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

20.03.04.01

Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator

 

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

21.05.03.01

Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi (salariaţi)

21.05.03 03

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asigurat

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boii profesionale, republicată

20.05.03.01

Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

20.05.03.06

Contribuţia suportată de angajator pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională

20.05.03.04

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator

21.05.03.02

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activităţi independente, activităţi economice şi din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

21.05.23

Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri

 

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ

CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ

21.04.02.01

Contribuţii individuale

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi

20.04.02.01

Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului

Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

 

TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ

TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ

10.01.01.01

TVA încasată pentru operaţiuni interne

Taxa pe valoarea adăugată

 

ALTE TAXE şi TARIFE

ALTE TAXE ŞI TARIFE

 

 

Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării, Acordarea atestatului de colecţionar, Eliberarea autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor, Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere

 

 

Taxele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

Tarife aplicabile activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal

16.01.03

Eliberarea cărţii de identitate a armei sau a unui nou permis de armă

 

 

Avizarea artificierilor şi pirotehniştilor

 

 

Taxa de emitere a autorizaţiei de pescuit comercial cu caracter

temporar/eliberarea permiselor de pescuit comercial/recreativ/sportiv/taxa de emitere a licenţei de pescuit

 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare

33.01.02

Taxe consulare

Taxe pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară/paşaportului simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu valabilitate 3 ani depuse în ţară/paşaportului simplu temporar depus în ţară

 

 

Tarife pentru parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare

33.01.09

Taxe şi alte venituri din protecţia mediului

Tarife percepute pentru deschidere cont în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Tarife pentru administrarea conturilor operatorilor instalaţiilor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de numărul de certificate) şi alte persoane decât cele aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

35.01.01.01

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală

35.01.01.02

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate

35.01.05

Amenzi judiciare

Amenzi judiciare

35.01.07

Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată

Penalităţi datorate m cazul eşalonării la plată

35.01.08

Penalităţi de nedeclarare

Penalităţi de nedeclarare

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, art. 155-157 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, art. 251 şi 252 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.986/2006 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 00 19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 24 iunie 2016.

Nr. 1.891.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

 

CAPITOLUL I

Autorizaţia pentru obţinerea statutului de cântăritor autorizat

 

SECŢIUNEA 1

Cererea şi condiţiile pentru obţinerea statutului

 

Art. 1. - Statutul de cântăritor autorizat este acordat de biroul vamal, la cererea unui solicitant operator economic care are calitatea de:

a) declarant sau reprezentant vamal al său;

b) transportator;

c) depozitar; sau

d) operator care manipulează banane proaspete.

Art. 2. - Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ solicitantul sunt stabilite la art. 155 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii.

Art. 3. - (1) Cererea pentru obţinerea statutului de cântăritor autorizat se depune la biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află locul în care se desfăşoară activitatea de cântărire a bananelor proaspete. Cererea se întocmeşte conform modelului din anexa nr. 1 şi este însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare al operatorului economic, în copie;

b) înscrisul care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal, dacă este cazul, în conformitate cu art. 19 alin. (2) din Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil în reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;

e) cazierul fiscal şi certificatul de atestare fiscală al operatorului economic, eliberate de autoritatea fiscală competentă;

f) o declaraţie angajament pe propria răspundere prin care solicitantul statutului de cântăritor autorizat se angajează:

- să notifice în prealabil biroul vamal competent înainte de începerea operaţiunii de cântărire a lotului de banane proaspete;

- să ţină evidenţa tuturor documentelor referitoare la cântărirea bananelor proaspete;

- să informeze biroul vamal în cel mai scurt timp privind orice modificare a datelor care au stat la baza autorizării;

- să ţină evidenţe care să permită autorităţilor vamale să efectueze controalele cerute la art. 252 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei şi în special evidenţa contabilă aferentă locaţiei mărfurilor;

g) dovada dreptului de utilizare a echipamentelor de cântărire;

h) înscrisuri din care reiese calitatea de persoană desemnată de operatorul economic să o reprezinte şi să efectueze operaţiunile de cântărire, atunci când este cazul;

i) dovezi, conform pct. 9 din anexa nr. 1, privind garanţiile suplimentare.

(2) în cerere se înscriu informaţii privind tipul şi, dacă este cazul, numărul de identificare şi/sau data emiterii documentelor anexate, precum şi numărul total de documente anexate.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la data acceptării cererii, potrivit art. 156 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, biroul vamal competent ia o decizie cu privire la cererea de acordare a autorizaţiei şi comunică solicitantului decizia luată în conformitate cu prevederile art. 22 din cod.

(2) înainte de luarea unei decizii nefavorabile privind cererea de autorizare biroul vamal comunică solicitantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

(3) Solicitantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Autorizarea

 

Art. 5. - Biroul vamal în a cărui arie de competenţă sunt cântărite bananele proaspete atribuie statutul de cântăritor autorizat în baza unei autorizaţii, conform modelului din anexa nr. 2. Numărul de referinţă al autorizaţiei are o structură formată din 3 câmpuri şi se completează astfel:

- câmpul 1 - codul de ţară ISO alfa 2 pentru România, respectiv RO;

- câmpul 2 - codul tipului de decizie, respectiv AWB;

- câmpul 3 - numărul de identificare al autorizaţiei în cauză, de forma XXYYBBBB/N, unde:

a) XXYYBBBB - reprezintă codul biroului vamal emitent;

b) N - reprezintă numărul autorizaţiei de cântăritor autorizat.

De exemplu: ROAWBROBV1400/1

Art. 6. - Autorizaţia eliberată de un birou vamal permite cântărirea bananelor proaspete numai la locul de descărcare autorizat.

Art. 7. - (1) în cazul traficului containerizat locul de descărcare poate fi locul unde containerul este descărcat de pe mijlocul de transport principal - navă, aeronavă sau orice alt mijloc de transport principal - sau unde bananele proaspete sunt descărcate din container.

(2) În alte cazuri decât traficul containerizat locul de descărcare este locul unde paletele şi coletele de banane proaspete sunt descărcate de pe mijlocul de transport principal, precum navă sau aeronavă.

Art. 8. - Autorizaţia de cântăritor autorizat se emite în două exemplare, având următoarele destinaţii:

a) exemplarul 1 este înmânat titularului autorizaţiei;

b) exemplarul 2 este păstrat de biroul vamal.

Birourile vamale înaintează Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o copie a autorizaţiilor emise.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Anularea, revocarea sau modificarea autorizaţiei

 

Art. 9. - Anularea, revocarea, modificarea sau suspendarea autorizaţiei se realizează în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28 din cod, respectiv ale art. 16 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, în baza deciziei şefului biroului vamal emitent, şi conţine data de la care măsura intervine, motivul emiterii acesteia, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia biroului vamal este notificată titularului.

 

CAPITOLUL II

Certificatul de cântărire

 

Art. 10. - (1) Modelul certificatului de cântărire a bananelor este prevăzut în anexa nr. 61-02 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

(2) Fiecare certificat de cântărire va avea înscris în rubrica nr. 2, în afară de data emiterii, numărul acestuia sub forma unui cod de tipul X/Y unde:

a) X - reprezintă numărul de autorizare al cântăritorului autorizat;

b) Y - reprezintă un număr consecutiv atribuit certificatului în cauză din registrul de evidenţă a certificatelor emise de cântăritorul autorizat.

(3) Certificatul de cântărire se completează cu rezultatele cântăririi efectuate conform modalităţilor descrise la cap. III.

Art. 11. - (1) Cântăritorul autorizat trebuie să ţină anual evidenţa certificatelor emise pentru fiecare lot de banane proaspete cântărite conform modelului din anexa nr. 3.

(2) Certificatele de cântărire a bananelor, potrivit art. 157 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, pot fi întocmite şi transmise biroului vamal prin utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.

 

CAPITOLUL III

Metodologia de cântărire

 

SECŢIUNEA 1

Informarea biroului vamal

 

Art. 12. - În scopul aplicării art. 251 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, operatorul economic autorizat să întocmească certificate în conformitate cu art. 155 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2,446 trebuie să informeze în prealabil, în scris, biroul vamal cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea operaţiunii de cântărire a lotului de banane proaspete în baza unei notificări prealabile conform modelului din anexa nr. 4.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Determinarea greutăţii nete

 

Art. 13. - Greutatea netă a fiecărui lot de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10 se determină de cântăritorii autorizaţi în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 61-03 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

Art. 14. - Metoda pentru determinarea masei nete de banane proaspete importate este bazată pe o cântărire sistematică, de către un cântăritor autorizat, înainte de depunerea declaraţiei vamale.

 

CAPITOLUL IV

Controlul certificatelor de cântărire

 

Art. 15. - (1) Birourile vamale efectuează controlul anual asupra certificatelor de cântărire în conformitate cu art. 252 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

(2) Atunci când un certificat de cântărire a făcut obiectul unui control vamal, rezultatul acestuia se înscrie pe verso şi se certifică, de către funcţionarul vamal care a efectuat controlul, prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

(3) în situaţia în care la controlul efectuat de autoritatea vamală rezultă diferenţe faţă de datele înscrise în certificatul de cântărire, biroul vamal ia măsurile legale pentru regularizarea situaţiei.

Art. 16. - În vederea monitorizării controalelor menţionate la art. 15, biroul vamal întocmeşte un raport, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5, pe care îl înaintează la Direcţia Generală a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cel mult 10 zile de la sfârşitul trimestrului în cauză.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.1

la norme

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru obţinerea statutului de cântăritor autorizat la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

 

 

1. INFORMAŢII PRIVIND CEREREA

1.1. Codul cererii: AWB

1.2. Tipul de cerere:

 1. prima cerere

 2. cerere de modificare a deciziei (se indică şi numărul de referinţă al autorizaţiei)

 3. cerere de reînnoire a autorizaţiei (se indică şi numărul de referinţă al autorizaţiei)

 4. cerere de revocare a autorizaţiei (se indică şi numărul de referinţă al autorizaţiei)

1.3. Valabilitatea geografică - Uniune:

 1. cerere valabilă în toate statele membre

 2. cerere limitată la anumite state membre

 3. cerere limitată la un stat membru

2. SOLICITANTUL

2.1. Denumire societate:

2.2. Adresa:

3. REPREZENTANTUL

3.1. Denumire societate:

3.2. Adresa:

 

 

I. INFORMAŢII COMPLEMENTARE PRIVIND CEREREA DE AUTORIZARE

1. Calitatea solicitantului

Se indică activitatea economică legată de comerţul cu banane proaspete a operatorului economic:

 a) declarant sau  reprezentant vamal;

 b) transportator;

 c) depozitar;

 d) operator care manipulează banane proaspete.

2. Date de contact ale responsabilului cu problemele vamale (operaţiunile de cântărire)*

- numele şi prenumele:

- calitatea responsabilului:

- număr de telefon:

- adresa de e-mail (de preferinţă, o căsuţă poştală funcţională):

- număr de fax, dacă este cazul:

3. Date privind persoana de contact responsabilă pentru cerere**

- numele şi prenumele:

- număr de telefon:

- adresa de e-mail (de preferinţă, o căsuţă poştală funcţională):

- număr de fax, dacă este cazul:

4. Date privind persoana responsabilă pentru societatea solicitantă sau care exercită controlul asupra managementului acesteia*

Detalii complete ale persoanei (persoanelor) în cauză în conformitate cu forma juridică a societăţii solicitante, şi anume: directorul/managerul societăţii, conducerea şi membrii consiliului de administraţie, dacă este cazul, care trebuie să includă:

- numele şi prenumele:

- funcţie:

- adresa completă:

- data naşterii:

- numărul naţional de identificare:

5. Locul în care sunt păstrate sau pot fi accesate conturile principale în scopuri vamale**

Se înscrie adresa completă a locaţiei, inclusiv statul membru în care se intenţionează să se păstreze sau să se acceseze conturile principale. Adresa poate fi înlocuită de UN/LOCODE, dacă acesta face posibilă o identificare lipsită de ambiguitate a locaţiei respective.

6. Locul în care se păstrează evidenţele

Se înscrie adresa completă a locaţiei (locaţiilor), în care sunt păstrate sau se intenţionează a fi păstrate evidenţele solicitantului. Adresa poate fi înlocuită de UN/LOCODE, dacă acesta face posibilă o identificare lipsită de ambiguitate a locaţiei respective.

7. Locaţia mărfurilor (locul unde are loc cântărirea bananelor)

Date privind locul de descărcare pentru care se solicită autorizarea:

- denumirea:

- adresa:

- codul poştal:

- oraşul:

8. Descrierea echipamentelor de cântărire

Se furnizează datele care descriu echipamentele de cântărire, respectiv:

- tipul aparatului:

cu funcţionare neautomată

cu funcţionare automată:

 

totalizator continuu

 

discontinuu

 

sortare-etichetare

- clasa de cântărire (de la I la IV; 0,2-0,5 kg):

- etalonul de verificare a cântarului (în greutate):

- datele privind evaluarea conformităţii şi marcarea de către organismele autorizate în controlul metrologic legal:

- aprobarea de model, data ultimei verificări sau avizul metrologic, după caz:

- editarea unui tichet de cântărire:  Da  Nu

9. Garanţii suplimentare

Se indică date care să constituie dovezi corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia naţională, ale unei bune derulări a cântăririi prin faptul că:

9.1 - se utilizează numai aparate calibrate corespunzător şi conforme standardelor tehnice relevante, capabile să asigure stabilirea cu precizie a greutăţii nete a bananelor;

9.2 - activitatea de cântărire a bananelor se efectuează numai de către cântăritori autorizaţi, în locuri supravegheate de către autoritatea vamală;

9.3 - greutatea netă a bananelor, originea şi ambalarea acestora, precum şi ora cântăririi şi locul de descărcare sunt imediat reflectate în certificatul de cântărire a bananelor cu ocazia cântăririi;

9.4 - bananele au fost cântărite în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 61-03 la Regulamentul de punere îh aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei;

9.5 - rezultatele cântăririi sunt imediat înscrise în certificatul de cântărire, în conformitate cu legislaţia vamală a Uniunii.

10. Identificarea proprietarului aparatului de cântărire

Se indică actul justificativ care îl autorizează să utilizeze acest aparat.

II. REFERINŢE ALE DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE, CERTIFICATELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR ATAŞATE

- tipul:

- numărul de identificare:

- data emiterii:

- număr total documente anexate:

III. ACORD PENTRU PUBLICARE ÎN LISTA TITULARILOR DE AUTORIZAŢII

 Da    Nu

Se indică dacă solicitantul este de acord să menţioneze în lista publică a titularilor de autorizaţii următoarele detalii despre autorizaţia pe care o solicită:

- titularul autorizaţiei:

- tipul de autorizaţie:

- data intrării în vigoare sau, dacă este cazul, perioada de valabilitate:

- statul membru al autorităţii vamale responsabile de luarea deciziei:

- biroul vamal competent/de control:

 

Data: ................................................

Numele şi prenumele: ................................................

Locul: ................................................

Calitatea semnatarului: ................................................

 

Semnătura/Autentificare:


*Această informaţia nu se furnizează dacă solicitantul are statutul da operator economic autorizat.

** Aceste informaţii se furnizează numai dacă datele furnizate sunt diferite faţă de cele referitoare la persoana responsabilă cu probleme vamale.

 

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

AUTORIZAŢIE

de cântăritor autorizat la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 9010

 

Tip, număr de referinţă şi dată: AWB ................................................ geografică: RO

 

Valabilitate

1. Titularul autorizaţiei

Societatea:

Reprezentată prin:

Adresa:

CUI:

Forma juridică*:

Persoana(ele) de contactat:

Nr. fax:

Nr. telefon:

 

2. Biroul vamal

Denumirea:

 

Şef birou vamal

Numele şi prenumele:

Semnătura:

 

Data:

Locul:

 

3. Cererea nr. din data:

4. Data de începere a valabilităţii:

5. Termenul de valabilitate a autorizaţiei:

 

6. Calitatea solicitantului**:

 

7. Identificarea locaţiilor autorizate***:

 

8. Numele şi prenumele şi calitatea responsabilului cu operaţiunile de cântărire:

 

9. Descrierea aparatelor de cântărire

Identificarea proprietarului****:

 

Tipul aparatului:

Clasa de cântărire:

Etalonul de verificare:

Numărul autorizării:

Data de valabilitate a autorizării:

 

10. Modalitatea de notificare prealabilă*****:

 


* Tipul de organizare a societăţii,

** Se precizează: declarant, reprezentant vamal, transportator, depozitar sau operator care manipulează banane proaspete.

*** Denumirea şi adresa locului de descărcare autorizat.

**** Se completează în cazul în care aparatul nu aparţine cântăritorului autorizat cu următoarele date: denumirea şi adresa proprietarului aparatelor de cântărire.

***** Se menţionează tipul notificării.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Anul .................

 

Registru de evidenţă cântăritor autorizat

 

Nr. crt.

Numărul şi data de înregistrare notificare prealabilă

Referinţe privind operatorul comercial

Referinţe document de transport

Cod

Ţara de origine*

Cod

Tip de ambalaj**

Numărul şi data de înregistrare certificat de cântărire emis

 

 

 

 

 

 

 


* Coduri de ţară: codurile alfabetice ale Uniunii pentru ţări şi teritorii se bazează pe codurile actuale ISO alfa-2 (a2) în măsura în care acestea sunt compatibile cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 1.106/2012. Comisia publică periodic regulamente prin care se actualizează lista codurilor de ţară.

** Coduri ambalaje conform Recomandării UN/ECE nr. 21/rev. 4, mai 2002.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Nr. ......... data .....................

 

NOTIFICAREA PREALABILĂ

a operaţiunii de cântărire a bananelor proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10

 

1. Denumirea operatorului economic:

2. Numărul autorizaţiei de cântăritor autorizat:

3. Data sosirii lotului de banane proaspete:

4. Locul de cântărire:

5. Data şi ora începerii cântăririi:

6. Tipul şi referinţele documentelor de transport:

7. Tipul ambalajului:

8. Origine:

9. Numărul certificatelor ce trebuie întocmite:

 

Numele şi prenumele:

Calitatea semnatarului, persoană responsabilă în reprezentarea operatorului economic în raport cu autoritatea vamală.

................................................

Semnătura:

................................................

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Direcţia Regională Vamală  ................................................

Biroul vamal competent/de control  ................................................

Nr. de înregistrare ................... data ........................

 

RAPORT TRIMESTRUL

 

Nr. crt.

Nr. şi data notificării prealabile

Nr. total certificate de cântărire aferente notificării prealabile

Nr. şi data certificatului de cântărire selectat pentru controlul vamal

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

n ...

 

 

 

Total certificate de cântărire:

Totalul certificatelor de cântărire selectate pentru controlul vamal:

Procent control pe trimestru:

 

Şef birou vamal,

................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.