MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 580/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 443 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2. - Instrucţiune privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 443

din 21 Iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Mona-Maria Pivniceru - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. 9 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Ionel Cioacă în Dosarul nr. 1.484/3/2015 (nr. vechi 4.563/2015) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 337D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă pentru autorul excepţiei avocaţii Cătălin Galan şi Răzvan Ranetti. Lipsesc părţile Ministerul Apărării Naţionale şi Unitatea Militară 01993 - Flotila 90 de Transport Aerian, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 416D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Adrian Radu Calmuţchi, Marcu Pleşanu, Petru Minea, Marian Boţoacă, Ioan Mocănaşu, Viorel Cenuşaru, Ion Cerceanu, Liviu Scrieciu şi Ion Volschi în Dosarul nr. 45.036/3/2014* (nr. vechi 6.640/2015) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI l-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.

4. La apelul nominal se prezintă autorii excepţiei prin avocaţii Cătălin Galan şi Răzvan Ranetti. Lipseşte partea Ministerul Apărării Naţionale, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 475D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, excepţie ridicată de Andrei Tudorel în Dosarul nr. 1.771/93/2015 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă.

6. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi partea Serviciul Român de Informaţii, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

7. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 337D/2016, 416D/2016 şi 475D/2Q16, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentanţii autorilor excepţiei din dosarele nr. 337D/2016 şi 416D/2016 nu se opun conexării dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 416D/2016 şi 475D/2016 la Dosarul nr. 337D/2016, care este primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentanţilor autorilor excepţiei, care arată că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare art. 1 alin. (5) din Constituţie, întrucât sunt lipsite de previzibilitate. Astfel, legiuitorul a folosit alternativ formulări precum „drepturile nu se acordă” ori „dispoziţiile de lege referitoare la acordarea drepturilor nu se aplică”. Prin aceste sintagme s-a creat o procedură sui generis, care nu se suprapune cu niciun eveniment legislativ din cele prevăzute de Legea nr. 24/2000. Astfel, instanţele au dat interpretări foarte diferite textelor de lege supuse analizei de constituţionalitate. Echivocul reglementării atrage cu sine şi încălcarea dreptului la apărare şi a dreptului de acces la justiţie. Mai arată că, pentru evita suspendarea pe un termen nelimitat a unor drepturi legale, legiuitorul a recurs la reglementări fragmentate, anuale. În realitate însă este vorba de o suspendare sine die.

9. Reprezentanţii autorilor excepţiei mai arată că drepturile la care se referă textele de lege criticate, chiar dacă nu sunt consacrate în mod expres în Constituţie, se bucură de protecţia acordată dreptului de proprietate. De asemenea susţin că termenul suspendării acestor drepturi este foarte lung, neavând un caracter rezonabil, şi există o disproporţie vădită între protecţia acordată intereselor debitorului - statul - şi cea acordată creditorilor - persoanele care ar trebui să beneficieze de aceste drepturi potrivit legii.

10. Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

11. Prin încheierea din 10 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.484/3/2015 (nr. vechi 4.563/2015) şi încheierea din 28 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 45.036/3/2014* (nr. vechi 6.640/2015), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. 9 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Excepţia a fost ridicată de Ionel Cioacă, respectiv de Adrian Radu Calmuţchi, Marcu Pleşanu, Petru Minea, Marian Boţoacă, Ioan Mocănaşu, Viorel Cenuşaru, Ion Cerceneanu, Liviu Scrieciu şi Ion Volschi cu prilejul soluţionării unei cauze privind drepturi băneşti.

12. Prin încheierea din 16 martie 2016, pronunţată îh Dosarul nr. 1.771/93/2015, Tribunalul Ilfov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013. Excepţia a fost ridicată de Andrei Tudorel cu prilejul soluţionării unei cauze având ca obiect drepturi băneşti.

13. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia arată, îh esenţă, că dispoziţiile de lege criticate amână, fără respectarea unui termen rezonabil, plata indemnizaţiilor acordate la ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă. Astfel, este afectată proporţionalitatea măsurii suspendării acestor drepturi, ajungându-se până la anihilarea lor. În plus, nu se mai creează un just echilibru între interesele debitorului - statul - şi cele ale creditorilor - beneficiarii acestor drepturi.

14. Totodată, autorii arată că dispoziţiile de lege criticate sunt lipsite de previzibilitate şi creează o incertitudine continuă asupra ipotezei în care se află persoanele beneficiare ale indemnizaţiilor acordate la ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă, contrar art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie. Aceste dispoziţii nu respectă cerinţele de reglementare stabilite de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, astfel că este incert dacă este vorba de o modificare, de o abrogare, de o derogare sau de o suspendare. Ca urmare, interpretările date de instanţele de judecată au fost diferite, unele considerând că este vorba de o suspendare, în timp ce altele au apreciat în mod contrar. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a insistat în jurisprudenţa sa asupra cerinţei de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate a normelor de lege. În acest sens sunt amintite Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, Hotărârea din 6 decembrie 2007, pronunţată în Cauza Beian împotriva României, Hotărârea din 29 martie 2000, pronunţată în Cauza Rotam împotriva României, şi Hotărârea din 23 septembrie 1998, pronunţată în Cauza Petra împotriva României.

15. Autorii excepţiei consideră că lipsa de previzibilitate a normelor de lege criticate afectează şi dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, încălcând totodată principiul separaţiei puterilor în stat.

16. În continuare arată că, reglementând prin ordonanţe de urgenţă măsuri contrare celor adoptate de către Parlament, Guvernul înfrânge principiul separaţiei puterilor în stat, precum şi prevederile constituţionale referitoare la rolul şi structura Parlamentului, respectiv ale Guvernului. Cu toate că Guvernul putea să îşi angajeze răspunderea în temeiul art. 114 din Constituţie sau să supună spre adoptare în faţa Parlamentului un proiect de lege în procedura de urgenţă, a adoptat ordonanţe de urgenţă prin care a intervenit brutal asupra unei legi votate deja de Parlament, unica autoritate legiuitoare a ţării, prin care ajutoarele la trecerea în rezervă nu au mai fost acordate.

17. Totodată, autorii excepţiei arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituţionale referitoare la condiţiile emiterii unei ordonanţe de urgenţă, neexistând o situaţie extraordinară, cu caracter neobişnuit, care să justifice adoptarea acestui act normativ.

18. În sfârşit, în critica de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare celor reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, Decizia nr. 984 din 30 iunie 2009 şi Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009. În acest mod sunt încălcate prevederile art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală.

19. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Tribunalul Ilfov - Secţia civilă consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate, în acest sens arată că ajutorul la trecerea în rezervă nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul fiind liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestuia. Din acest punct de vedere, soluţia legislativă de a nu acorda sau de a nu aplica prevederile legale în discuţie nu poate fi apreciată ca fiind lipsită de previzibilitate, efectul produs fiind cert, în sensul neacordării dreptului. Ceea ce interesează este exigibilitatea dreptului, fiind cert că acesta nu se acordă pentru perioadele indicate. Problema existenţei dreptului ţine de interpretarea şi aplicarea legii, iar existenţa jurisprudenţei neunitare nu dovedeşte lipsa de previzibilitate a normelor. De altfel, această problemă a fost tranşată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 16/2015, în sensul că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010 vizează exerciţiul dreptului, în sensul că este suspendat în perioada 3 iulie 2010- 31 decembrie 2010.

20. În susţinerea acestui punct de vedere este invocată şi jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptului Omului, prin Hotărârea pronunţată în Cauza Dumitru Daniel şi alţii contra României, paragraful 41, potrivit căreia legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales a celor sociale şi economice, de o amplă marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită un act normativ, cât şi a alegerii modalităţilor de aplicarea actului. De asemenea, este amintită Decizia din 7 mai 2013, pronunţată în cauzele Ioanna Koufaki şi Adedy împotriva Greciei, în care s-a reiterat că statele părţi la Convenţie se bucură de o largă marjă de apreciere în reglementarea politicilor şi că o hotărâre privind neaplicarea unor legi, hotărâre luată pentru a echilibra cheltuielile şi veniturile bugetare, implică aspecte politice, economice şi sociale pe care autorităţile naţionale sunt în măsură să le aprecieze, cu excepţia situaţiei în care aceste măsuri sunt lipsite de fundament rezonabil.

21. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere CU privire la excepţia de neconstituţionalitate.

22. Guvernul, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

23. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

24. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu

au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

25. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

26. Potrivit încheierilor de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, art. 9 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015. Examinând critica de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 285/2010, autorii excepţiei au în vedere doar dispoziţiile alin. (1), astfel că doar acesta va fi supus analizei de constituţionalitate. Aceeaşi concluzie rezultă şi în ceea ce priveşte art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, criticile referindu-se doar la primul alineat al acestor articole de lege. De asemenea, în ceea ce priveşte critica art. 9 din Legea nr. 283/2011, Curtea observă că, în realitate, sunt avute în vedere dispoziţiile art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011. Dispoziţiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 9 din Legea nr. 118/2010: „începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă[potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, „Prevederile art. 1-3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum şi cele ale art. 9-14 se aplică până la 31 decembrie 2010.];

- Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010: „în anul 2011, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.”;

- Art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010: „în anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

- Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012: „Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, şi ale art. 1 alin. (4) şi (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) şi art. 13 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013”;

- Art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013: „în anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după

caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă”;

- Art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014: „în anul 2015, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.”;

- Art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015: „în anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.”

27. Curtea constată că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi-au încetat aplicarea anterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate. Având în vedere însă cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în sensul că „sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, precum şi faptul că dispoziţiile de lege arătate continuă să producă efecte în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, Curtea urmează să analizeze constituţionalitatea acestor texte de lege.

28. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (3), (4) şi (5) referitoare la statul român, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 61 privind rolul şi structura Parlamentului, art. 102 referitor la rolul şi structura Guvernului, art. 115 alin. (4) privind condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă şi art. 147 alin. (4) referitor la deciziile Curţii Constituţionale. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, prevederi referitoare la dreptul de proprietate.

29. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, s-a mai pronunţat cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor de lege prin care s-a dispus neacordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Astfel, prin Decizia nr. 170 din 19 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 mai 2015, paragraful 21, Curtea a reţinut, în esenţă, că aceste drepturi băneşti „reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fără a avea însă un temei constituţional1. Prin paragraful 23 al aceleiaşi decizii, Curtea a precizat că „art. 53 din Constituţie [...] se referă la restrângerea exerciţiului unor drepturi ori libertăţi fundamentale. Or, ajutoarele ori indemnizaţiile la care se referă art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 nu fac parte din această categorie de drepturi, astfel că legiuitorul este liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală”. De asemenea, în paragraful 25 al aceleiaşi decizii Curtea a arătat că „nu există o obligaţie constituţională a legiuitorului de a reglementa acordarea de ajutoare sau indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă”.

30. Cu privire la caracterul previzibil al dispoziţiilor referitoare la neacordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, prin Decizia nr. 541 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 17 august 2015, paragraful 17, Curtea a reţinut că „persoanele care se pensionează se supun dispoziţiilor legale în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regit actum”.

31. Prin următorul paragraf din aceeaşi decizie Curtea, referindu-se la compatibilitatea dispoziţiilor de lege criticate cu prevederile constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de proprietate, a amintit că, „în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, aşa cum este Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, s-a statuat că statul este în măsură să stabilească ce beneficii trebuie plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Astfel, statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de beneficii prin modificări legislative corespunzătoare. În acelaşi sens este şi Decizia de inadmisibilitate din 6 decembrie 2011, pronunţată în cauzele conexate nr. 44.232/11 şi nr. 44.605/11 Felicia Mihăieş împotriva României şi Adrian Gavril Senteş împotriva României, paragrafele 15 şi 19, prin care Curtea de la Strasbourg aminteşte că, datorită unei cunoaşteri directe a propriei societăţi şi a necesităţilor acesteia, autorităţile naţionale se află, în principiu, într-o poziţie mai adecvată decât instanţa internaţională pentru a stabili ce anume este «de utilitate publică». În consecinţă, în cadrul mecanismului de protecţie creat de Convenţie, este de competenţa acestora să se pronunţe primele cu privire la existenţa unei probleme de interes general. Considerând normal ca legiuitorul să dispună de O mare libertate în conducerea unei politici economice şi sociale, Curtea respectă modul în care acesta percepe imperativele «utilităţii publice», cu excepţia cazului în care raţionamentul său se dovedeşte în mod vădit lipsit de orice temei rezonabil (paragraful 19).”

32. Cu privire la posibilitatea Guvernului de a suspenda ori lipsi de efect dispoziţiile unei legi, pe calea ordonanţelor de urgenţă, Curtea, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, a amintit că „ordonanţa de urgenţă, ca act normativ ce permite Guvernului, sub controlul Parlamentului, să facă faţă unei situaţii extraordinare, se justifică prin necesitatea şi urgenţa reglementării acestei situaţii care, datorită circumstanţelor sale, impune adoptarea de soluţii imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. Or, Curtea, constatând că, în speţă, adoptarea de către Guvern a ordonanţei de urgenţă criticate a fost neconstituţională, întrucât „nu a fost motivată de necesitatea reglementării într-un domeniu în care legiuitorul primar nu a intervenit, ci, dimpotrivă, de contracararea unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptată de Parlament”, a admis excepţia de neconstituţionalitate. Considerente asemănătoare Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 au fost preluate şi în Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, Decizia nr. 984 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 4 august 2009, ori Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, prin care Curtea a reţinut că adoptarea ordonanţelor de urgenţă numai în scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ, adoptată de Parlament, încalcă art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (4) din Constituţie. Prin Decizia nr. 278 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 23 iunie 2015, Curtea a reţinut că, alături de respectarea exigenţelor constituţionale ale art. 115 alin. (4)-(6), în exerciţiul competenţei sale de a emite ordonanţe de urgenţă, Guvernul este ţinut totodată de obligaţia respectării prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, astfel că dispoziţiile unei ordonanţe de urgenţă nu pot avea ca scop împiedicarea unei legi adoptate de Parlament de a-şi produce efectele. Curtea a subliniat însă că, prin efectele ordonanţelor de urgenţă a căror neconstituţionalitate a fost constatată prin deciziile nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, nr. 842 din 2 iunie 2009, nr. 984 din 30 iunie 2009 şi nr. 989 din 30 iunie 2009, a fost afectat un drept fundamental. Astfel, concluziile Curţii referitoare la interdicţia Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţă care împiedică o lege adoptată de Parlament să-şi producă efectele nu au vizat şi dreptul puterii executive de a reglementa cu privire la drepturi care nu au o consacrare constituţională. Aşa fiind, Curtea apreciază ca fiind lipsită de temei critica de neconstituţionalitate formulată în prezenta cauză în raport cu prevederile art. 1 alin. (4), art. 61 privind rolul şi structura Parlamentului şi art. 102 referitor la rolul şi structura Guvernului.

33. În sfârşit, referitor la critica raportată la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea reţine că această critică nu se impune a fi analizată decât în raport cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, întrucât celelalte dispoziţii care au prevăzut neacordarea în anii 2010, 2011 şi 2012 a ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă au fost reglementate prin legi adoptate de Parlament.

34. Cu privire la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014, a reţinut că „cele invocate de Guvern în nota de fundamentare întrunesc condiţiile existenţei unei situaţii extraordinare şi urgente care, în mod obiectiv, impun emiterea unei ordonanţe de urgenţă. Astfel, necesitatea stabilirii în timp util a unor direcţii clare în ceea ce priveşte domenii extrem de importante, aşa cum este salarizarea personalului bugetar, domenii cu implicaţii financiare majore, şi riscul ca aceste măsuri, ca de altfel întregul program de guvernare, să nu poată fi adoptate până la începutul anului 2013, din cauze obiective determinate de desfăşurarea unor proceduri privind constituirea Parlamentului nou-ales şi a învestirii noului Guvern, reprezintă motive ce justifică intervenţia legislativă a Guvernului pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public”.

35. Având în vedere că şi în ceea ce priveşte emiterea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi a celor ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 Guvernul a invocat situaţii comparabile cu cele analizate prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, Curtea apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de constituţionalitate prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie.

36. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ionel Cioacă, respectiv de Adrian Radu Calmuţchi, Marcu Pleşanu, Petru Minea, Marian Boţoacă, Ioan Mocănaşu, Viorel Cenuşaru, Ion Cerceanu, Liviu Scrieciu şi Ion Volschi în dosarele nr. 45.036/3/2014* (nr. vecini 6.640/2015) şi nr. 45.036/3/2014* (nr. vechi 6.640/2015) ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi de Andrei Tudorel în Dosarul nr. 1.771/93/2015 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 iunie 2016.

 

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. MONA-MARIA PIVNICERU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

INSTRUCŢIUNE

privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 19 iulie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucţiune:

Art. 1. - Prezenta instrucţiune stabileşte sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, denumită în continuare ASF- SIIF.

Art. 2. - (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF întocmesc şi depun la ASF - SIIF raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare, în funcţie de specificul fiecărei categorii de entitate, astfel:

a) pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF ce aplică prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, cu excepţia organismelor de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv:

1. situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 1;

2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 1 lit. A sau B (în funcţie de specificul entităţii);

3. date informative (cod 30), conform anexei nr. 1;

b) pentru organismele de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv:

1. situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;

2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 2;

c) pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF ce aplică prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, respectiv traderi şi consultanţi de investiţii:

1. situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 3;

2. contul de profit şi pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

3. date informative (cod 30), conform anexei nr. 3.

(2) Un exemplar al raportării contabile semestriale menţionată la alin. (1) este depus şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 3. - (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Art. 4. - (1) Formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor7„Contul de profit şi pierdere” cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie.

(2) Datele care se raportează în formularul prevăzut la alin. (1) sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

(3) Entităţile înscriu la rândul 19 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului A. „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, rândul 33 „Salarii” din cadrul formularului B. „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, respectiv rândul 19 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariate La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30).

(5) în formularul „Date informative”, la rândurile 01 şi 02, coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de

raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

(6) Entităţile vor completa formularele de raportare contabilă semestrială, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii, conform reglementărilor contabile aplicabile acestora, în vigoare.

Art. 5. - (1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii şi includ şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

a) director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

(2) Prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Entităţile care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile semestriale.

(4) Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu au obligaţia transmiterii la ASF a raportării contabile semestriale.

Art. 6. - (1) Entităţile completează datele de identificare, denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare în registru] comerţului, cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate, conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 4, precum şi codul unic de înregistrare, citeţ, şi codul privind activitatea, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” a datelor prevăzute la alin (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă semestrială nu a fost depusă.

(3) Entităţile completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. În cazul în care entitatea desfăşoară mai multe activităţi, se trece codul activităţii preponderente, care defineşte profilul entităţii (respectiv codul clasei CAEN al activităţii preponderente).

Art. 7. - (1) Raportările contabile semestriale menţionate la art. 2 se depun la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi la sediile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 2 luni de la încheierea perioadei de raportare.

(2) Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei. Această unitate de măsură se trece pe fiecare formular în parte.

(3) Entităţile care de la constituire şi până la încheierea perioadei de raportare nu au desfăşurat activitate depun o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termenul prevăzut la alin. (1), care cuprinde toate datele de identificare, respectiv:

a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;

b) adresa completă şi numărul de telefon;

c) numărul de înregistrare la registrul comerţului şi codul privind activitatea;

d) codul fiscal/codul unic de înregistrare;

e) capitalul social.

O declaraţie similară depun şi entităţile care se află în curs de lichidare potrivit prevederilor legale incidente.

(4) Societăţile de administrare întocmesc şi depun raportări contabile semestriale pentru organismele de plasament colectiv pe care le administrează, distinct de propriile raportări contabile semestriale,

(5) Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, raportările contabile semestriale se întocmesc şi se depun numai la sediul ASF de către societăţile de administrare, distinct de raportări contabile semestriale.

Art. 8. - Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, ce este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale acestuia sau poate fi descărcat de pe site-ul Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. VI din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă Instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, în Buletinul şi pe site-ul ASF şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ............

PENTRU ENTITĂŢILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE şi SUPRAVEGHEATE DE ASF - SIIF, CU EXCEPŢIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV CE NU SUNT CONSTITUITE

PRIN ACT CONSTITUTIV

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie ............

 

cod 10

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

1 ianuarie

30 iunie

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 +4094)

01

 

 

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct .211+212-2811-2812-2911 - 2912 + 213 + 223- 2813 -2913 + 214 + 224 -2814-2914 + 215 -2815 -2915 + 231- 2931 + 235 - 2935 + 4093)

02

 

 

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)

03

 

 

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)

04

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 la 04)

05

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

1. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351- 392 -395 + 311+ 332 - 394 - 3952 + 4091)

06

 

 

II. CREANŢE

(Suinele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* +411 + 413 + 418 -491 + 4092 + 451** -495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456-495*)

07

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596-598 + 5113 + 5114)

08

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct.5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

09

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)

10

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 12+13)

11

 

 

1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

12

 

 

2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 471*)

13

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

(ct. 161 + 1681 - 169+1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198 + 419 + 401 +404 + 408 + 403 + 405 +406 +1661 + 1685 + 2691 + 451*** +1663 + 1686 + 2692+ 452***+4625 +4626+ 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

14

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10+12-14-21-24-27)

15

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05+13+15)

16

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169+ 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191+5192 + 5198 + 419 + 401 +404 + 408 + 403 + 405 + 406+1661 + 1685 + 2691 + 451***+ 1663+ 1686 + 2692+ 452***+ 4625+ 4626+1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431***+ 437***+ 4381 + 441 *** +4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

17

 

 

H.

PROVIZIOANE (ct. 1517+ 1513 + 1512 + 1513 + 1514+1518)

18

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd.20+23+26)

19

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 21+22)

20

 

 

1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

21

 

 

1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

22

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24+25)

23

 

 

2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

24

 

 

2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

25

 

 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) ( rd. 27+28)

26

 

 

3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

27

 

 

3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

28

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

29

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

30

 

 

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1021)

31

 

 

4, Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)

Sold C

32

 

 

Sold D

33

 

 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

Sold C

34

 

 

Sold D

35

 

 

TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)

36

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

39

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

40

 

 

3. Alte rezerve (ct. 1068)

41

 

 

TOTAL (rd. 39 la 41)

42

 

 

Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)

Sold C

43

 

 

Sold D

44

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

45

 

 

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)

46

 

 

 

Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)

47

 

 

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA AIAS 29(ct. 117)

Sold C

48

 

 

Sold D

49

 

 

VL REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)

Sold C

50

 

 

Sold D

51

 

 

VH. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

Sold C

52

 

 

Sold D

53

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

54

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 36 +37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 -51 +52 -53 - 54)

55

 

 

 

2 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie ............

(formatul utilizat de către toate entităţile, cu excepţia organismelor de plasament colectiv constituite prin act constitutiv)

 

cod 20

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

An precedent

An curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)

01

 

 

Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)

02

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.74l 1)

03

 

 

2.

Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd.05+06)

04

 

 

 

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct.721 +722)

05

 

 

 

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

06

 

 

3.

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)

07

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)

08

 

 

5.

Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)

09

 

 

6.

Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)

10

 

 

7.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)

11

 

 

8.

Alte venituri din exploatare (ct. 758)

12

 

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

13

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 12)

14

 

 

9.

Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)

15

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)

16

 

 

Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)

17

 

 

10.

Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

19

 

 

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

20

 

 

11.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 22-23)

21

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)

22

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)

23

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)

24

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)

25

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 +7814)

26

 

 

12.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)

27

 

 

15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )

28

 

 

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

29

 

 

15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

30

 

 

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)

31

 

 

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)

32

 

 

15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)

33

 

 

15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)

34

 

 

15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

35

 

 

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )

36

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)

37

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

38

 

 

- Venituri (ct. 7812)

39

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 15+ 16 + 17+ 18 + 21 +24 + 27 + 37)

40

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

41

 

 

 

- Profit (rd. 14-40)

- Pierdere (rd. 40-14)

42

 

 

13.

Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)

43

 

 

14.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun ( ct. 7612)

44

 

 

15.

Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)

45

 

 

16.

Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

46

 

 

17.

Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

47

 

 

18.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

48

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup

49

 

 

19.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

50

 

 

20.

Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 7615)

51

 

 

21.

Alte venituri financiare (ct.7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)

52

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46+ 47 + 48 + 50 + 51+52)

53

 

 

22.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 55-56)

54

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

55

 

 

- Venituri (ct. 786)

56

 

 

23.

Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)

57

 

 

24.

Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct.6643)

58

 

 

25.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

59

 

 

- din care. cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup

60

 

 

26.

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)

61

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)

62

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

63

 

 

 

- Profit (rd. 53-62)

- Pierdere (rd. 62-53)

64

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 14+53)

65

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+62)

66

 

 

27.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

67

 

 

- Profit (rd. 65-66)

- Pierdere (rd. 66-65)

68

 

 

28.

Impozitul pe profit curent (ct. 691)

69

 

 

29.

Impozitul pe profit amânat (ct. 692)

70

 

 

30.

Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)

71

 

 

31.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

72

 

 

32.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

73

 

 

- Profit (rd. 67- 69 -70 + 71 - 72)

- Pierdere (rd. 68 + 69+70-71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)

74

 

 

 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

La rândul 19 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

B. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie ............

(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce sunt constituite prin act constitutiv)

 

(cod 20)

 

 

– lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Perioada de raportare

An precedent

An precedent

A

B

1

2

A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 17)

01

 

 

1. Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt (ct. 761)

02

 

 

2, Venituri din operaţiunile eu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)

03

 

 

3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct.753)

04

 

 

4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct.764)

05

 

 

5, Venituri din servicii prestate (ct. 704)

06

 

 

6. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (ct.754)

07

 

 

7. Venituri din provizioane şi ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)

08

 

 

8, Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786)

09

 

 

9. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

10

 

 

10, Venituri din dobânzi (ct. 766)

11

 

 

11. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

12

 

 

12. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct.725)

13

 

 

13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct.755)

14

 

 

14. Venituri din investiţii imobiliare (ct.756)

15

 

 

15. Venituri din active biologice şi produsele agricole (ct.757)

16

 

 

16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)

17

 

 

B. CHELTUIELI - TOTAL (rd.19 la 32 4 35 la 40)

18

 

 

17. Pierderi din creanţe legate de participaţii (ct. 663)

19

 

 

18. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)

20

 

 

19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct.653)

21

 

 

20. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct.661)

22

 

 

21. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)

23

 

 

22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

24

 

 

23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622)

25

 

 

24. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)

26

 

 

25. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (ct. 654)

27

 

 

26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (ct.681)

28

 

 

27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686)

29

 

 

28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)

30

 

 

29. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)

31

 

 

30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)

32

 

 

30.1. salarii (ct. 621 + 641+642 + + 643 + 644)

33

 

 

30.2. cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

34

 

 

31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)

35

 

 

32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

36

 

 

33. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct.652)

37

 

 

34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct.655)

38

 

 

35. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct.656)

39

 

 

36. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele biologice (ct.657)

40

 

 

C. REZULTATUL BRUT

 

 

 

- profit (rd, 01-18)

41

 

 

- pierdere (rd. 18-01)

42

 

 

37. IMPOZIT PE PROFIT

 

 

 

- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)

43

 

 

- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)

44

 

 

- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)

45

 

 

38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)

46

 

 

D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE

 

 

 

- profit (rd, 41-43-44+45-46)

47

 

 

- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45)

48

 

 

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie ............

 

cod 30

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

 

(col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale-total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

 

 

 

- restante după 30 de zile

20

 

 

 

- restante după 90 de zile

21

 

 

 

- restante după 1 an

22

 

 

 

Dobânzi restante

23

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rând

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

 

 

 

cod 30

 

 

- lei -

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*1 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

- impozitul datorat la bocetul de stat

43

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stal

50

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1

52

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă* ^

60

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

 

cod 30

 

 

- lei -

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***))

Nr. rd.

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

65

 

 

- după surse de finanţare, din care:

66

 

 

- din fonduri publice

67

 

 

- din fonduri private

68

 

 

- după natura cheltuielilor, din care:

69

 

 

- cheltuieli curente

70

 

 

- cheltuieli de capital

71

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

 

 

imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care;

75

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

 

 

- părţi sociale emise de rezideaţi

79

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

 

 

- acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:

- acţiuni - unităţi de fond

81

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:

84

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

 

 

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

87

 

 

creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

 

 

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din et. 413)

89

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

 

 

Creanţe în legătură eu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:

91

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437 + 4382)

92

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

93

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

95

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

96

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

97

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 

 

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4615+ 4616)

99

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:

100

 

 

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582)

101

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

102

 

 

- sumele preluate din contul 542 “Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 4bî)

103

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care;

104

 

 

- de la nerezidenţi

105

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate entităţilor

106

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 1 14). din care:

107

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

108

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

109

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

110

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

111

 

 

- acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:

- acţiuni

- unităţi de fond

112

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

113

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

114

 

 

Alte valori de încasai (ct. 5113 + 5114)

115

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 117+ 118), din care:

116

 

 

- în lei (ct. 5311)

117

 

 

- în valută (ct. 5314)

118

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care:

119

 

 

- în iei (ct. 5121), din care:

120

 

 

- conturi curente în lei deschise la banei nerezidente

121

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

122

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

123

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care:

124

 

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

125

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

126

 

 

Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:

127

 

 

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:

128

 

 

- în lei

129

 

 

- în valută

130

 

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:

131

 

 

- în lei

132

 

 

- în valută

133

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+ 5192 + 5197), (rd. 135+136), din care:

134

 

 

- în lei

135

 

 

- în valută

136

 

 

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:

137

 

 

- în lei

138

 

 

- în valută

139

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:

140

 

 

- în lei

141

 

 

- în valută

142

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:

143

 

 

- în lei

144

 

 

- în valută

145

 

 

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147+ 148), din care:

146

 

 

- În lei

147

 

 

- în valută

148

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct 1682), (rd. 150 + 151), din care:

149

 

 

- În lei

150

 

 

- în valută

151

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:

152

 

 

- În lei

153

 

 

- în valută

154

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:

155

 

 

- în lei

156

 

 

- în valută

157

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

158

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:

159

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

160

 

 

- în valută

161

 

 

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

162

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate. În sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:

163

 

 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)

164

 

 

Datorii în legătură eu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

165

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (et. 431 + 437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:

166

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

167

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +^444 + 446)

168

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

169

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

170

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

171

 

 

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)

172

 

 

Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)

173

 

 

Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:

174

 

 

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)

175

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)”1 (din ct. 462 +din ct. 472 + din ct. 473)

176

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

177

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

178

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

179

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

180

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi

181

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

182

 

 

- acţiuni cotate3^

183

 

 

- acţiuni necotate4

184

 

 

- pălii sociale

185

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

186

 

 

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

187

 

 

 

cod 30

 

 

- lei -

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

188

 

 

 

X. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

Suma

(Col. 1)

%

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct. 1012)51 (rd. 190 + 194 la 196), din care:

189

 

X

 

X

deţinut de societăţile cu capital de stat,

din care:

190

 

 

 

 

- cu capital integral de stat;

191

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat;

192

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat;

193

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

194

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

195

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

196

 

 

 

 

 

XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****5

Nr. rd.

Sume

A

B

Perioada precedentă de raportare

Perioadă curentă de raportare

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

197

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

198

 

 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane

juridice (la cost de achiziţie), din care:

199

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

200

 

 

 

*) Pentru statutul de ..persoane juridice asociate se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

 

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 190-196 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01,02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ............

PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie ............

(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)

 

(Cod 10) - lei -

 

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Sold la:

Începutul anului

Sfârşitul perioadei de raportare

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)

01

 

 

I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265+267)

02

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04 +05+06)

03

 

 

I. CREANŢE (ct. 409 +411 +413+446*+452+461 +473 *+5187)

04

 

 

II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.5031 +5061 +5062+5071 +5072+5081 + 5082+5088+5113 +5114)

05

 

 

III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121 +5124+5125+5311+5314)

06

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:

07

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din e+471)

08

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471)

09

 

 

D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.419+401 +408+403+452* *+167+168+269+446* *+ 462+473;**+509 +5191+5192+5198+5186)

10

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)

11

 

 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)

12

 

 

G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE

13

 

 

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452* *+l 67+168+269+ 446* *+462+473* *+509+5186+5191+5192+5198)

 

 

 

H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472) din care:

14

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472)

15

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472)

16

 

 

I. CAPITAL ŞI REZERVE

17

 

 

I. CAPITAL

- capital privind unităţile de fond (ct. 1017)

18

 

 

II. PRIME DE EMISIUNE

- prime de emisiune aferente unităţilor de fond (ct. 1045)

19

 

 

III. REZERVE

rezerve (ct. 106)

20

 

 

IV REZULTATUL REPORTAT

 (ct. 117)

21

22

 

 

V REZULTATUL LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

 

 

 

 

Sold C

23

 

 

 

Sold D

24

 

 

- Repartizarea rezultatului (ct. 129)

25

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. l 8+19+20+21-22+23-24-25)

26

 

 

 

*) Solduri debitoare.

**) Solduri creditoare.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV

la data de 30 iunie ............

 

 

(Cod 20)

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

A

B

Precedentă

Curentă

VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)

01

 

 

1. Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare pe termen scurt (ct.761)

02

 

 

2. Venituri din investiţii financiare cedate (ct.764)

03

 

 

3. Venituri din dobânzi (et.766)

04

 

 

4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct.765, ct.767, ct.768)

05

 

 

5. Venituri din comisioane (ct.7047)

06

 

 

6. Alte venituri (ct.754, ct.758)

07

 

 

CHELTUIELI -TOTAL (rd.09 la 16)

08

 

 

7. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)

09

 

 

8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

10

 

 

9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)

11

 

 

10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622)

12

 

 

11. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)

13

 

 

12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 623, ct.628)

14

 

 

13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

15

 

 

14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct.658)

16

 

 

REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE

 

 

 

câştig (rd.01-08)

17

 

 

- pierdere (rd.08-01)

18

 

 

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 3

 

FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ............

PENTRU ENTITĂŢILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE ASF-SIIF CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR.40/2015, RESPECTIV TRADERI ŞI CONSULTANŢI DE INVESTIŢII

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie ............

 

cod 10

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold an curent la:

1 ianuarie

30 iunie

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 208 + 2071 + 4094 - 280 -290)

01

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 214 4-215 + 231 -2931+235-2935 -281 - 291)

02

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 +263 + 265 + 267* - 296*)

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 la 03)

04

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/-308 4-351 -392-395 + 332 - 394 - 395 + 4091 - din ct.4428)

05

 

 

II. CREANŢE

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*- 296* + 411+413 + 418 -491+ 4092 + 451 ** + 4521 + 425 + 4282 + 431**+ 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** -496 + 5187 + 456** - 495*)

06

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 503 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 596 -598 + 5113 + 5114)

07

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 11+12)

10

 

 

1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

11

 

 

2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

12

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

(ct 161 + 168 -169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 +167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

13

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)

14

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORTT CURENTE

(rd. 04+12+14)

15

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161

+ 168- 169+ 162 + 419 + 401 +404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+ 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

16

 

 

H.

PROVIZIOANE (ct 151)

17

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 19+22+25)

18

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) ( rd. 20+21)

19

 

 

1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

 

 

1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai marc de un an (din ct. 475*)

21

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)

22

 

 

2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

23

 

 

2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

24

 

 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) ( rd. 26+27)

25

 

 

3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

 

 

3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

L CAPITAL

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

28

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

29

 

 

 

3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

Sold C

30

 

 

Sold D

31

 

 

TOTAL (rd. 28 + 29 +30 - 31)

32

 

 

H. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

33

 

 

DL REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

34

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

35

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

36

 

 

3. Alte rezerve (ct. 1068)

37

 

 

TOTAL (rd. 35 la 37)

38

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

39

 

 

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de

capitaluri proprii (ct. 141)

40

 

 

Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)

41

 

 

V, PROFIT SAU PIERDERE REPORTATĂ

Sold C

42

 

 

Sold D

43

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

Sold C

44

 

 

Sold D

45

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

46

 

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 32 +33 + 34 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - 46)

47

 

 

 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice,autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 30 iunie ............

 

cod 20

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

An precedent

An curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)

01

 

 

Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)

03

 

 

2.

Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 05 + 06)

04

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

05

 

 

4.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

06

 

 

5.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)

07

 

 

6.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct.7412+7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

08

 

 

7.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)

09

 

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

10

 

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)

11

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 +04 + 07 la 09)

12

 

 

8.

Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)

13

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)

14

 

 

Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)

15

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 17+18), din care:

16

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

17

 

 

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

18

 

 

10,

a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale (rd. 20-21)

19

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

20

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

21

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 23-24)

22

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)

23

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 +7814)

24

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 31)

25

 

 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

26

 

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

27

 

 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

28

 

 

11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

29

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

30

 

 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588 )

31

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)

32

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

33

 

 

- Venituri (ct. 7812)

34

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+19 + 22 + 25 + 32)

35

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

36

 

 

 

- Profit (rd. 12-35)

- Pierdere (rd. 35-12)

37

 

 

12.

Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)

38

 

 

13.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun ( ct. 7613)

39

 

 

14.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

40

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

41

 

 

15.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

42

 

 

16.

Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 762)

43

 

 

17.

Alte venituri financiare (ct.7617 + 764 + 765 + 767 + 768)

44

 

 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44)

45

 

 

18.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

47

 

 

- Venituri (ct. 786)

48

 

 

19.

Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct.6643)

49

 

 

20.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

50

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

51

 

 

21.

Alte cheltuieli financiare

52

 

 

 

(ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)

 

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+50+52)

53

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FTNANCIAR(Ă):

54

 

 

 

- Profit (rd. 45-53)

- Pierdere (rd. 53-45)

55

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 12+45)

56

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+53)

57

 

 

22.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

58

 

 

- Profit (rd. 56-57)

- Pierdere (rd. 57-56)

59

 

 

23.

Impozitul pe profit curent (ct. 691)

60

 

 

24.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)

61

 

 

25.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

62

 

 

- Profit (rd. 58- 60 -61)

- Pierdere (rd. 59 + 60+61) (rd, 60+61-58)

63

 

 

 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

La rândul 17 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ............................

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ..............................................

Calitatea .................................................

 

Semnătura ...............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

 

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie ............

 

cod 30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici

03

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd, 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18