MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 449/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

415. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

 

422. - Hotărâre pentru aprobarea înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016

 

Înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

421/842/955. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - S.A.

 

422/843/957. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A.

 

423/840/956. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

 

4.106. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.190. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 831 din 11 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 415,

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a spaţiilor cu care se completează poziţiile existente în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul închiriat/ Denumire imobil

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul închiriat

Numărul de identificare a imobilului

Caracteristicile spaţiului (suprafaţa/destinaţia)

11.

România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 24/Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia

Ministerul Justiţiei

145408

2 mp/Punct amplasare bancomat ATM

................................................

40.

România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 10/Palatul de Justiţie Oradea - Sediu Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecătoria Oradea

Ministerul Justiţiei

34902

45 mp/Organizare bufet incintă

3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/ sandviciuri

................................................

63.

România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 47/Tribunalul Brăila

Ministerul Justiţiei

39149

1,50 mp/Punct vânzare/prezentare carte juridică

................................................

76.

România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 14/Tribunalul Mehedinţi, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin

Ministerul Justiţiei

38156

4 mp/Punct încasare taxe de timbru cu titlu gratuit

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a spaţiilor cu care se modifică poziţiile existente în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul închiriat/

Denumire imobil

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul închiriat

Numărul de identificare a imobilului

Caracteristicile spaţiului (suprafaţa/destinaţia)

23.

România, judeţul Sălaj, municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 12/Tribunalul Sălaj

Ministerul Justiţiei

39868

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

12 mp/Punct prestare servicii poştale

11,52 mp/Punct pentru prestări servicii de alimentaţie publică şi/sau preparare şi servirea mesei pentru salariaţi

................................................

44.

România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, Str. Republicii

nr. 23/Judecătoria Fălticeni

Ministerul Justiţiei

160872

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

6,24 mp/Punct de prestare servicii de dactilografiere/copiere/multiplicare acte şi comercializare produse de papetărie, distribuţie presă

45.

România, judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Piaţa Unirii nr. 64/ Judecătoria Rădăuţi

Ministerul Justiţiei

34817

0,50 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

................................................

54.

România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 45/Tribunalul Braşov, Tribunalul pentru Minori şi Familie, Judecătoria Braşov

Ministerul Justiţiei

39399

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

6 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

55.

România, judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 27/Judecătoria Făgăraş

Ministerul Justiţiei

39401

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

7 mp/Punct de prestare servicii de dactilografiere

56.

România, judeţul Braşov, oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 155/ Judecătoria Rupea

Ministerul Justiţiei

39403

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

................................................

64.

România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. A. Panu nr. 25/Judecătoria Iaşi

Ministerul Justiţiei

40035

5 mp/Activităţi de secretariat şi comerţ cu amănuntul băuturi nealcoolice

6 mp/Amplasare ghişeu poştal

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

10 mp/Punct de amenajare stand pentru carte de specialitate juridică

................................................

67.

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 20/Judecătoria Craiova

Ministerul Justiţiei

39978

5,22 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

5,5 mp/Punct prestare servicii de copiere/multiplicare acte

3,39 mp/Punct de prestare servicii de copiere/multiplicare acte

3,04 mp/Punct prestare servicii poştale

6 mp/Punct colectare taxe judiciare de timbru

68.

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12/ Tribunalul Dolj

Ministerul Justiţiei

39975

5 mp/Punct prestare servicii poştale

5 mp/Punct colectare taxe judiciare de timbru

................................................

77.

România, judeţul Mehedinţi, oraşul Strehaia, Str. Republicii nr. 201/ Judecătoria Strehaia

Ministerul Justiţiei

38160

6 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere/copiere/multiplicare acte

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

78.

România, judeţul Mehedinţi, oraşul Baia de Aramă, str. Nicu Pereanu nr. 8/Judecătoria Baia de Aramă

Ministerul Justiţiei

38158

2 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere/copiere/multiplicare acte

3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

79.

România, judeţul Mehedinţi, oraşul Vânju Mare, Str. Viilor nr. 9/ Judecătoria Vânju Mare

Ministerul Justiţiei

38157

2 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

3 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

80.

România, judeţul Mehedinţi, municipiul Orşova, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16 C/ Judecătoria Orşova

Ministerul Justiţiei

156596

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

................................................

83

România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 8/ Tribunalul Buzău

Ministerul Justiţiei

39293

4 mp/Punct prestare servicii poştale

4 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

8 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

84.

România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. Gh. Lupescu nr. 7/ Judecătoria Râmnicu Sărat

Ministerul Justiţiei

39291

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

2 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

 

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETAREA

anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176 /2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul Închiriat/Denumire imobil

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul închiriat

Numărul de identificare a imobilului

Caracteristicile spaţiului (suprafaţa/destinaţia)

99.

România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Calea Dumbrăvii nr. 30/ Tribunalul Sibiu

Ministerul Justiţiei

159741

15 mp/Punct prestare servicii poştale

10 mp/Punct prezentare carte juridică

6 mp/Punct prestări servicii de copiere/dactilografiere acte

2 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci

1 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci

1 mp/Punct amplasare bancomat ATM

100.

România, judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 10/Judecătoria Mediaş

Ministerul Justiţiei

38067

4 mp/Punct prestare servicii poştale

3 mp/Punct prezentare carte juridică

2 mp/Punct prestări servicii de copiere/dactilografiere acte

1 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci

101.

România, judeţul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6/Tribunalul Harghita, Judecătoria Miercurea-Ciuc

Ministerul Justiţiei

34989

10 mp/Punct prestări servicii de copiere/dactilografiere acte

8,77 mp/Punct prestare servicii poştale

2 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/dulciuri

102.

România, judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 1/Judecătoria Odorheiu Secuiesc

Ministerul Justiţiei

34990

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci

103.

România, judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth La jos nr. 4/ Judecătoria Gheorgheni

Ministerul Justiţiei

34991

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci

104.

România, judeţul Harghita, municipiul Topliţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 48/Judecătoria Topliţa

Ministerul Justiţiei

100488

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci

105.

România, judeţul Buzău, oraşul Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu nr. 43/Judecătoria Pătârlagele

Ministerul Justiţiei

39294

2 mp/Punct de prestări servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

106.

România, judeţul Braşov, oraşul Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 9/Judecătoria Zărneşti

Ministerul Justiţiei

160812

1 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci /sandviciuri

107.

România, judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54/Tribunalul Vaslui

Ministerul Justiţiei

156243

1 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci/sandviciuri

1 mp/Punct amplasare bancomat ATM

108.

România, judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

Str. Republicii

nr. 277/Judecătoria Bârlad

Ministerul Justiţiei

59297

1 mp/Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandviciuri

3 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

109.

România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Dragalina nr. 1 /Judecătoria Caransebeş

Ministerul Justiţiei

36015

1 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci/sandviciuri

110.

România, judeţul Caraş-Severin, oraşul Oraviţa, Piaţa Revoluţiei nr. 2/ Judecătoria Oraviţa

Ministerul Justiţiei

36016

1 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci/sandviciuri

111.

România, judeţul Caraş-Severin, oraşul Moldova Nouă, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21/ Judecătoria Moldova Nouă

Ministerul Justiţiei

36017

1 mp/Punct amplasare automat băuturi calde/reci/sandviciuri

112.

România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti, str. I.C. Brătianu nr. 7/Tribunalul Argeş şi Tribunalul Specializat Argeş

Ministerul Justiţiei

160810

1.50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

1.50 mp/Punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare acte

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înţelegerea dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ioan-Dragoş Tudorache

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Ciurea Ercău Cantemir

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 422.

ÎNŢELEGERE

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare

 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză, denumite în continuare părţi,

având în vedere relaţiile de prietenie îndelungate dintre statele părţilor şi interesul reciproc al acestora în dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul reglementării utilizării în siguranţă a energiei nucleare în scopuri paşnice,

considerând sarcinile şi responsabilităţile acestora pentru asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, pentru gestionarea deşeurilor radioactive, în conformitate cu legislaţia naţionala a României şi a Republicii Populare Chineze,

fiind conştiente de faptul ci asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, pentru gestionarea deşeurilor radioactive, reprezintă un aspect important în procesul de reglementare,

subliniind importanţa şi beneficiul cooperării dintre părţi în domeniul reglementării aspectelor de securitate a instalaţiilor nucleare civile, incluzând şi pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive, luând în considerare că România este stat membru al Uniunii Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi supusă obligaţiilor în cadrul Tratatului Euratom, au convenit următoarele:

 

I. Scopul înţelegerii

 

ARTICOLUL 1

Schimbul de informaţii tehnice

 

1. În măsura în care le este permis să acţioneze în acest fel, în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale ţărilor acestora, părţile convin să stabilească o cooperare privind schimbul de informaţii tehnice în legătură cu activităţile desfăşurate pentru asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile,pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară şi gestionării deşeurilor radioactive generate din instalaţii nucleare civile, Acest schimb poate fi aplicat oricărui aspect privind securitatea nucleară aflat sub jurisdicţia celeilalte părţi şi poate include prin acord reciproc, fără a se limita la acestea, următorul schimb de:

A. Rapoarte tematice şi afte materiale scrise legate de: analiza şi evaluarea securităţii nucleare la centralele nuclearoelectrice (CNE) de tip CANDU; aspectele de reglementare cu privire la amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea şi dezafectarea CNE de tip CANDU; proceduri privind emiterea autorizaţiilor pentru CNE de tip CANDU şi pentru personalul de operare; standarde şi criterii; aspecte referitoare la evaluările probabilistice de securitate nucleară şi coduri de calcul pentru evaluarea CNE de tip CANDU din punctul de vedere al organismului de reglementare; evaluări specifice din punctul de vedere al organismului de reglementare în arii tematice precum depozitarea intermediară a deşeurilor slab şi mediu active, a combustibilului nuclear uzat, precum şi a deşeurilor înalt active, care sunt de interes comun pentru părţi.

B. Reglementări, ghiduri, proceduri şi alte documente cu privire la reglementarea, autorizarea şi inspecţia activităţilor privind securitatea nucleară la CNE de tip CANDU.

C. Schimb de experienţă şi feedbackul privind incidentele în timpul funcţionării CNE de tip CANDU, care sunt de interes imediat pentru părţi.

D. Informaţii cu privire la gestionarea în siguranţă a materialelor metalice reciclabile posibil contaminate radioactiv, în scopul asigurării radioprotecţiei.

E. Alte informaţii şi consultări de interes reciproc în domeniile asigurării securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile.

2. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a furniza informaţiile care pot fi solicitate de către cealaltă parte în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

3. În cazul în care ambele părţi convin astfel, vor fi stabilite înţelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plăţile şi drepturile de proprietate intelectuală.

4. Oricare dintre părţi poate furniza celeilalte părţi orice informaţie pe care o consideră a fi în interesul celeilalte părţi, fără a primi o solicitare pentru acea informaţie.

5. Documentele schimbate în baza prezentei înţelegeri vor fi redactate în limba engleză.

 

ARTICOLUL 2

Schimbul de experienţă

 

Părţile vor face schimb de experienţă în domeniul reglementării, autorizării şi inspecţiei privind securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare civile, asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive generate din instalaţii nucleare civile, prin:

A. Desemnarea experţilor din cadrul CNCAN în Republica Populară Chineză pentru a participa la inspecţiile efectuate de NNSA la instalaţiile nucleare civile din Republica Populară Chineză şi pentru consilierea experţilor NNSA în domenii precum:

a) reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/ practicilor nucleare civile;

b) gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile;

c) pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară.

B. Desemnarea experţilor din cadrul NNSA în România pentru a participa la inspecţiile efectuate de către CNCAN la instalaţiile nucleare civile din România şi pentru consilierea experţilor CNCAN în domenii precum:

a) reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/ practicilor nucleare civile;

b) gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile;

c) pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară.

C. Organizarea de întâlniri de lucru, vizite de lucru şi consultări între conducătorii părţilor pentru a discuta chestiuni de interes comun, legate de controlul exercitat de către organismul de reglementare şi legislaţia în domeniul securităţii instalaţiilor nucleare civile.

D. Schimbul de experţi între cele două părţi pentru a participa la seminare şi cursuri de instruire organizate în ţările părţilor în scopul implementării recomandărilor misiunii IRRS (Integrated Regulatory Review Service) a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică şi a altor misiuni de evaluare inter pares în domeniile prevăzute la paragrafele A şi B.

 

II. Prevederi administrative

 

ARTICOLUL 3

Principii generale de cooperare

 

1. Părţile vor coopera în temeiul prezentei înţelegeri în conformitate cu legislaţia naţională a statelor acestora.

2. Toate cheltuielile rezultate din realizarea cooperării, în conformitate cu prezenta înţelegere, vor fi acoperite de către partea care a făcut cheltuielile. Posibilitatea părţilor de a îndeplini angajamentele asumate depinde de disponibilitatea resurselor instituţiilor guvernamentale corespunzătoare a statelor părţilor şi a legislaţiei corespunzătoare statelor acestora.

3. Toate disputele şi problemele apărute între părţi care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi soluţionate de comun acord.

 

ARTICOLUL 4

Modalităţi pentru schimbul de informaţii

 

Părţile vor stabili între ele proceduri simplificate pentru schimbul de informaţii în temeiul prezentei înţelegeri, după cum urmează:

A. Schimbul de informaţii între părţi în temeiul prezentei înţelegeri se va realiza prin corespondenţă oficială, în conformitate cu legislaţia statelor părţilor. De asemenea, părţile pot agrea de comun acord ca informaţiile schimbate în baza prezentei înţelegeri să poată fi transmise şi prin alte mijloace, precum: email, CD.

B. Schimbul de informaţii în cadrul prezentei înţelegeri se va efectua prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin vizite şi întâlniri organizate din timp, după caz întâlniri periodice vor avea loc pentru analizarea schimbului de informaţii şi a cooperării în cadrul prezentei înţelegeri, pentru a recomanda revizuiri ale înţelegerii şi pentru a discuta problemele apărute în cadrul cooperării. Datai locul desfăşurării şi ordinea de zi a unor asemenea întâlniri vor fi convenite din timp. Vizitele care se vor desfăşura în cadrul prezentei înţelegeri, inclusiv programul acestora, vor fi aprobate în prealabil de cei doi coordonatori la care se face referire în alineatul C al prezentului articol.

C. Fiecare parte va desemna un coordonator pentru a coordona participarea la întregul schimb. Coordonatorii vor primi toate documentele transmise în cadrul schimbului, inclusiv copiile tuturor scrisorilor, cu excepţia cazurilor când se convine altfel. În cadrul schimbului, coordonatorii vor răspunde pentru stabilirea obiectivelor schimbului, inclusiv pentru acordul privind desemnarea instalaţiilor nucleare care fac obiectul schimbului şi a documentelor specifice şi standardelor care vor fi schimbate. Fiecare parte va notifica cealaltă parte asupra coordonatorului desemnat, într-un termen rezonabil după intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri.

D. Partea care primeşte informaţia va fi responsabilă pentru implementarea şi utilizarea oricăror informaţii schimbate sau transmise între părţi în temeiul prezentei înţelegeri şi nu va ţine răspunzătoare cealaltă parte pentru niciun fel de daună astfel creată şi îşi va asuma toate riscurile care decurg din folosirea informaţiei.

E. Informaţiile obţinute în timpul implementării prezentei înţelegeri vor fi puse de către părţi la dispoziţia altor instituţii guvernamentale ale statelor acestora numai prin acordul reciproc al părţilor.

 

ARTICOLUL 5

Folosirea informaţiilor

 

1. Obligaţia fiecărei părţi de a furniza informaţii în conformitate cu articolul 1 paragraful 2 se supune:

a) legilor, reglementărilor sau politicilor aplicabile ale părţii sau care se referă la aceasta;

b) oricărui altui contract, acord sau angajament care obligă partea respectivă;

c) dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi restricţionate pe baza considerentelor operatorului sau autorităţii sau care ar fi în mod nejustificat de dificil sau de costisitor de identificat ori de furnizat, în afara cazului în care s-a convenit reciproc altfel de către părţi.

2. Fiecare parte poate utiliza în mod liber orice informaţii pe care le-a primit de la cealaltă parte în cadrul prezentei înţelegeri, ţinând cont de prevederile paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol.

3. Dacă partea care transmite informaţiile consideră absolut necesar ca acestea să fie tratate confidenţial, acea parte va specifica aceasta explicit, cu caractere îngroşate, pe prima pagină a oricărei informaţii pe care o va furniza celeilalte părţi. Partea care primeşte informaţii având un caracter confidenţial va asigura respectarea acestui caracter prin restrângerea diseminării informaţiei numai la angajaţii şi consultanţii proprii.

4. Dacă între părţi vor fi schimbate informaţii clasificate, vor fi instituite înţelegeri speciale între părţi pentru stabilirea unei proceduri detaliate pentru gestionarea acestora, în concordanţă cu legislaţia statelor lor.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de personal

 

1. Fiecare parte poate solicita celeilalte părţi, într-o manieră echitabilă şi pe bază de reciprocitate, să accepte o vizită temporară în scopul efectuării de schimburi de informaţii sau pentru problematici tehnice de reglementare.

2. Fiecare parte va depune toate eforturile necesare pentru a sprijini vizita ce poate fi solicitată de cealaltă parte în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol.

3. Înţelegeri speciale pot fi stabilite între părţi care să reglementeze baza în care o vizită va avea loc.

 

III. Prevederi finale

 

ARTICOLUL 7

Amendamente

 

Prezenta înţelegere poate fi amendată cu consimţământul reciproc scris al părţilor. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 8.

 

ARTICOLUL 8

Clauze finale

 

1. Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări oficiale prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne ale acestora cu privire la intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri.

2. Prezenta înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani, valabilitatea acesteia prelungindu-se în mod automat pentru perioade succesive de doi ani.

3. Oricare parte poate denunţa unilateral prezenta înţelegere, în orice moment, prin notificarea scrisă a celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se intenţionează încetarea valabilităţii acesteia.

4. Toate activităţile din cadrul prezentei înţelegeri, care au fost iniţiate, dar nu au fost finalizate la denunţarea prezentei înţelegeri, vor continua să fie realizate până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentei înţelegeri sau ai altor înţelegeri specifice necesar a fi încheiate.

 

Semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România

Pentru Administraţia Naţională în Domeniul Securităţii Nucleare din Republica Populară Chineză

Gabril Petre,

Li Ganjie,

preşedinte

preşedinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 421 din 6 mai 2016

Nr. 842 din 3 iunie 2016

Nr. 955 din 24 mai 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - S.A.

 

Având În vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - S.A.

Intrarea Portului nr. 1, Mangalia

Cod unic de înregistrare: RO 14325290

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3.031

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3.030

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

285

 

2

 

Venituri financiare

5

1

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.717

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.716

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.193

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

60

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.277

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

551

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

544

 

 

 

C2

bonusuri

14

7

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

357

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

177

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

192

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

186

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

315

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

315

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

315

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

36

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

32

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.414

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.396

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

86

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

896

 

8

 

Plăţi restante

55

3.279

 

9

 

Creanţe restante

56

155

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 422 din 6 mai 2016

Nr. 843 din 3 iunie 2016

Nr. 957 din 24 mai 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.Â.

Mangalia, Str. Rozelor nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 2413593

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

19.960

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.930

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

36

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

19.703

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19.703

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

18.244

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

280

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

722

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

402

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

360

 

 

 

C2

bonusuri

14

42

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

20

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

169

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

130

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

458

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

257

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

97

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

160

 

1

 

Rezerve legale

25

13

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

147

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

15

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

81

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

75

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

5

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

66

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

202

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

202

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

8

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.000

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.750

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

2.491

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

987

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

1.900

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 423 din 6 mai 2016

Nr. 840 din 2 iunie 2016

Nr. 956 din 24 mai 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Germisara” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea „Germisara” - SA.

Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: 2093294

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

384

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

371

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

13

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

334

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

333

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

110

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

24

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

176

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

55

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

51

 

 

 

C2

bonusuri

14

4

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

90

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

33

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

34

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

40

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

34

 

1

 

Rezerve legale

25

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

32

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

2

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

26

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

26

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

6

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

200

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

200

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.417

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.417

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

124

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

896

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În temeiul art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan naţional/internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru un mandat de maximum 4 ani.

Art. 2. - (1) Se aprobă componenţa nominală a Consiliului general şi a comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2016-2020.

(2) Componenţa comisiilor de contestaţii se aprobă separat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 3. - (1) Comisiile de specialitate ale CNATDCU şi domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Componenţa nominală a Consiliului general al CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile de învăţământ superior, Academia Română, institutele şi centrele de cercetare din subordinea Academiei Române şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

 

Bucureşti, 10 iunie 2016.

Nr. 4.106.

 

ANEXA Nr.1

 

Comisii de specialitate şi domeniile arondate

 

Domeniul fundamental

Comisia de specialitate

Domeniile arondate

MATEMATICĂ SI STIINTE ALE NATURII

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Fizică

Fizică

Chimie

Chimie

Ştiinţele pământului

Geologie

Geografie

Ştiinţa mediului

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă şi management

Inginerie civilă şi instalaţii

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor

Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale

Inginerie chimică

Domeniul fundamental

Comisia de specialitate

Domeniile arondate

 

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie energetică

Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze

Inginerie geologică

Inginerie geodezică

Mine, petrol şi gaze

Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Inginerie aerospaţială

Ingineria autovehiculelor

Ingineria transporturilor

Ingineria resurselor vegetale şi animale

Inginerie forestieră

Ingineria produselor alimentare

Biotehnologii

Agronomie

Horticultura

Silvicultură

Zootehnie

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

Mecatronică şi robotică

Inginerie navală şi navigaţie

Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

Arhitectură navală

Ingineria mediului

Ingineria mediului

STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

Biochimie

Medicină

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară

Medicină dentară

Farmacie

Farmacie

ŞTIINŢE SOCIALE

Ştiinţe juridice

Drept

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

Ştiinţe politice

Relaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

Informaţii şi securitate naţională

Ordine publică şi siguranţă naţională

Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Economie

Administrarea afacerilor

Finanţe

Contabilitate

Cibernetică şi statistică

Domeniul fundamental

Comisia de specialitate

Domeniile arondate

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

Informatică economică

Management

Marketing

Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

ŞTIINŢE UMANISTE şi ARTE

Filologie

Filologie

Filosofie

Filosofie

Istorie şi studii culturale

Istorie

Studii culturale

Teologie

Teologie

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Urbanism

Arte vizuale

Arte vizuale

Istoria şi teoria artei

Artele spectacolului

Teatru şi artele spectacolului

Cinematografie şi media

Muzică

 

ANEXA Nr. 2

 

Componenţa nominală a Consiliului general

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Andrieş Adrian

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

2.

Andruh Marius

Universitatea din Bucureşti

3.

Angheni Smaranda

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

4.

Barbu Viorel

Academia Română

5.

Baumgarten Alexander

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Bălan Corneliu

Universitatea Politehnica din Bucureşti

7.

Bob Mircea Dan

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

8.

Brînzănescu Vasile

Institutul de Matematică „Simion Stoilow”

9.

Brusanowski Paul Lucian

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

10.

Bucur Alexandru

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

11.

Bucur Maria

Indiana University

12.

Chiriac Constantin

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

13.

Chiru Anghel

Universitatea „Transilvania” din Braşov

14.

Codrea Vlad

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

15.

Cojocaru Ştefan

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

16.

Cornea Călina Petruţa

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

17.

Demetrescu Silvelia Ruxandra-preşedinte

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

18.

Dogaru Radu

Universitatea Politehnica din Bucureşti

19.

Dumitrache Ioan

Academia Română

20.

Dumitru Mircea

Universitatea din Bucureşti

21.

Enăchescu Cristian

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

22.

Florea Adina Magda

Universitatea Politehnica din Bucureşti

23.

Floricău Dan

Universitatea Politehnica din Bucureşti

24.

Gavrilaş Mihai

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

25.

Ghitta Ovidiu

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

26.

Hinescu Mihail-Eugen

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” - INCDDPSB din Bucureşti

27.

Ion Alina Catrinel

Universitatea Politehnica din Bucureşti

28.

Iovu Horia

Universitatea Politehnica din Bucureşti

29.

Moiceanu Marian

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

30.

Morariu Sorin

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

31.

Nada Ion

Technische Universität Braunschweig

32.

Negrea Bogdan Cristian

Academia de Studii Economice din Bucureşti

33.

Neuner Iohan

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

34.

Oprea Tudor

University of New Mexico

35.

Popescu Sorin Gabriel

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

36.

Prună Ştefan Eugen

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

37.

Reisz Robert Doron

Universitatea de Vest din Timişoara

38.

Sandu-Dediu Valentina

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

39.

Sava Florin Alin

Universitatea de Vest din Timişoara

40.

Sima Anca Volumnia

Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”

41.

Şerban Viorel-Aurel

Universitatea Politehnica din Timişoara

42.

Teoderescu Remus

Aalborg University

43.

Ţiplea Ferucio Laurentiu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

44.

Văcăreanu Radu

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

45.

Voiculescu Octavian

University of Cambridge

46.

Zafiu Rodica

Universitatea din Bucureşti

47.

Zamfir Nicolae-Victor

Academia Română

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

0

1

2

Matematică şi ştiinţe ale naturii

1. Matematică

1.

Brînzănescu Vasile - preşedinte

Institutul de Matematică „Simion Stoilow” din Bucureşti

2.

Zălinescu Constantin - vicepreşedinte

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

3.

Aprodu Marian

Universitatea din Bucureşti

4.

Beltita Daniel

Institutul de Matematică „Simion Stoilow” din Bucureşti

5.

Dăscălescu Sorin

Universitatea din Bucureşti

6.

Gologan Radu-Nicolae

Universitatea Politehnica din Bucureşti

7.

Moroianu Sergiu

Institutul de Matematică „Simion Stoilow” din Bucureşti

8.

Omea Liviu

Universitatea din Bucureşti

9.

Timotin Dan

Institutul de Matematică „Simion Stoilow” din Bucureşti

10.

Tudor Ciprian

Université de Lille 1

11.

Varga Gyorgy Csaba

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Informatică

1.

Ţiplea Ferucio Laurentiu - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2.

Mitrana Victor-vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3.

Cristea Dan

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4.

Czibula Gabriela

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5.

Ipate Florentin

Universitatea din Bucureşti

6.

Păun Paul Andrei

Universitatea din Bucureşti

7.

Pop Horia-Florin

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Fizică

1.

Enăchescu Cristian - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2.

Pintilie Lucian - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele

3.

Antohe Ştefan

Universitatea din Bucureşti

4.

Aştilean Simion

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5.

Beu Titus

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Borcea Cătălin

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH Măgurele

7.

Dima Mihai

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH Măgurele

8.

Dinescu Maria

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Măgurele

9.

Dragoman Daniela

Universitatea din Bucureşti

10.

Lupu Nicoleta

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT din Iaşi

11.

Marcu Loredana Gabriela

Universitatea din Oradea

12.

Mardare Diana Mihaela

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13.

Pop Viorel

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

14.

Tiusan Coriolan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

15.

Vizman Daniel

Universitatea de Vest din Timişoara

4. Chimie

1.

Andruh Marius - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2.

Deleanu Călin - vicepreşedinte

Centrul de Chimie Organică „Costin D. Neniţescu” din Bucureşti

3.

Carp Oana

Institutul de Chimie Fizică „Ilie G. Murgulescu” din Bucureşti

4.

Danet Andrei Florin

Universitatea din Bucureşti

5.

Grosu Ion

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Harabagiu Valeria

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iaşi

7.

Hurduc Nicolae

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

8.

Mangalagiu Ionel

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9.

Medvedovici Andrei Valentin

Universitatea din Bucureşti

10.

Pârvulescu Vasile

Universitatea din Bucureşti

11.

Putz Mihai Viorel

Universitatea de Vest din Timişoara

12.

Sârbu Costel

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

13.

Silaghi-Dumitrescu Radu

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

14.

Silvestru Cristian

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5. Ştiinţele pământului

1.

Codrea Vlad - preşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2.

Popa Mihai Emilian - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3.

Armaş Iuliana

Universitatea din Bucureşti

4.

Cheval Sorin

Universitatea din Bucureşti

5.

Constantin Silviu

Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” din Bucureşti

6.

Drăguţ Lucian

Universitatea de Vest din Timişoara

7.

Filipescu Sorin

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

8.

Iancu Ovidiu Gabriel

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9.

Ionescu Corina

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10.

Ioniţă Ion

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11.

Ivan Marian

Universitatea din Bucureşti

12.

Lazăr Iuliana

Universitatea din Bucureşti

13.

Miclăuş Genoveva Crina

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

14.

Romanescu Gheorghe

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15.

Rozylowicz Laurenţiu

Universitatea din Bucureşti

Ştiinţe inginereşti

6. Inginerie civilă şi management

1.

Văcăreanu Radu - preşedinte

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

2.

Dan Daniel - vicepreşedinte

Universitatea Politehnica din Timişoara

3.

Barbuta Marinela

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

4.

Budescu Mihai

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

5.

Chiorean Cosmin Gruia

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6.

Ciutină Liviu Adrian

Universitatea Politehnica din Timişoara

7.

Grecea Daniel

Universitatea Politehnica din Timişoara

8.

Ioani Adrian Mircea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9.

Năstase Ilinca

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

10.

Nedelcu Mihai

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

11.

Stoian Valeriu

Universitatea Politehnica din Timişoara

12.

Ţăranu Nicolae

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

13.

Ungureanu Daniel-Viorel

Universitatea Politehnica din Timişoara

7. Ingineria materialelor

1.

Şerban Viorel-Aurel - preşedinte

Universitatea Politehnica din Timişoara

2.

Petrişor Traian - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3.

Balazsi Csaba

Centre for Energy Research

4.

Benea Lidia

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

5.

Bujoreanu Leandru-Gheorghe

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

6.

Chicinas Ionel

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7.

Crăciunescu Corneliu

Universitatea Politehnica din Timişoara

8.

Duţa Capră Anca

Universitatea „Transilvania” din Braşov

9.

Ion Rodica Mariana

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

10.

Miculescu Florin

Universitatea Politehnica din Bucureşti

11.

Munteanu Corneliu

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

12.

Predescu Cristian

Universitatea Politehnica din Bucureşti

13.

Vizureanu Petrică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

8. Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale

1.

Iovu Horia - preşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

2.

Ciuparu Dragoş - vicepreşedinte

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

3.

Bîldea Costin Sorin

Universitatea Politehnica din Bucureşti

4.

Caşcaval Dan

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

5.

Cazacu Maria

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iaşi

6.

Cormos Călin-Cristian

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

7.

Galaction Anca Irina

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

8.

Ianculescu Adelina-Carmen

Universitatea Politehnica din Bucureşti

9.

Iliescu Ciprian

Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore

10.

Rău Ileana

Universitatea Politehnica din Bucureşti

9. Inginerie electrică

1.

Floricău Dan - preşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

2.

Munteanu Călin - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3.

Ciobanu Romeo Cristian

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

4.

Grigorescu Sorin Dan

Universitatea Politehnica din Bucureşti

5.

Ioniţă Valentin

Universitatea Politehnica din Bucureşti

6.

Leuca Teodor

Universitatea din Oradea

7.

Muşuroi Sorin

Universitatea Politehnica din Timişoara

8.

Szabo Lorand

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10. Inginerie energetică

1.

Gavrilaş Mihai - preşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

2.

Kilyeni Ştefan - vicepreşedinte

Universitatea Politehnica din Timişoara

3.

Georgescu Sanda-Carmen

Universitatea Politehnica din Bucureşti

4.

Necula Horia

Universitatea Politehnica din Bucureşti

5.

Popescu Luminiţa Georgeta

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

6.

Sajin Tudor

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

7.

Vasiliu Nicolae

Universitatea Politehnica din Bucureşti

11. Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

1.

Dogaru Radu - preşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

2.

Dimian Mihai - vicepreşedinte

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

3.

Albu Felix

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

4.

Anghel Costin

Institut Superieur d’Electronique de Paris (ISEP)

5.

Coltuc Dinu

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

6.

Dragoman Mircea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT din Bucureşti

7.

Muller Alexandru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT din Bucureşti

8.

Neculoiu Dan

Universitatea Politehnica din Bucureşti

9.

Rusu Corneliu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10.

Teodorescu Horia-Nicolai

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

11.

Vertan Constantin

Universitatea Politehnica din Bucureşti

12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze

1.

Neuner Iohan - preşedinte

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

2.

Dinu Florinel - vicepreşedinte

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

3.

Grecea Carmen

Universitatea Politehnica din Timişoara

4.

Onose Dumitru

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

5.

Radu Sorin Mihai

Universitatea din Petroşani

6.

Scrădeanu Daniel

Universitatea din Bucureşti

13. Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

1.

Chiru Anghel - preşedinte

Universitatea „Transilvania” din Braşov

2.

Stoica Adrian-Mihail - vicepreşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

3.

Clenci Adrian

Universitatea din Piteşti

4.

Lungu Romulus

Universitatea din Craiova

5.

Mazilu Traian

Universitatea Politehnica din Bucureşti

6.

Tabacu Ştefan

Universitatea din Piteşti

14. Ingineria resurselor vegetale şi animale

1.

Cornea Călina Petruţa - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2.

Bahrim Gabriela Elena - vicepreşedinte

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

3.

Abrudan Ioan Vasile

Universitatea „Transilvania” din Braşov

4.

Badea Nicolae Ovidiu

Academia Română

5.

Botau Dorica

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

6.

Cosmulescu Şina Niculina

Universitatea din Craiova

7.

Curtu Alexandru Lucian

Universitatea „Transilvania” din Braşov

8.

Dinu Toma Adrian

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

9.

Jităreanu Gerard

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

10.

Jurcoane Ştefana

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

11.

Mireşan Vioara

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

12.

Mitre Viorel

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

13.

Muşte Sevastiţa

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

14.

Popa Daniela Valentina

Universitatea din Craiova

15.

Socaciu Carmen

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

16.

Teodorescu Răzvan

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

17.

Vidican Roxana

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

18.

Vîntu Vasile

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

15. Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

1.

Florea Adina Magda - preşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

2.

Muntean Traian - vicepreşedinte

Universite Aix-Marseilie

3.

Borangiu Theodor

Universitatea Politehnica din Bucureşti

4.

Ciocârlie Horia

Universitatea Politehnica din Timişoara

5.

Filipescu Adrian

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

6.

Manta Vasile

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

7.

Miclea Liviu Cristian

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8.

Nedevschi Sergiu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9.

Oară Cristian

Universitatea Politehnica din Bucureşti

10.

Paraschiv Nicolae

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

11.

Pastravanu Octavian

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

12.

Patriciu Victor-Valeriu

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

13.

Popa Mircea

Universitatea Politehnica din Timişoara

14.

Popescu Dumitru

Universitatea Politehnica din Bucureşti

15.

Precup Radu-Emil

Universitatea Politehnica din Timişoara

16.

Răsvan Vladimir

Universitatea din Craiova

17.

Ţâpuş Nicolae

Universitatea Politehnica din Bucureşti

18.

Trăuşan-Matu Ştefan

Universitatea Politehnica din Bucureşti

19.

Vinţan Lucian Nicolae

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

16. Inginerie industrială şi management

1.

Popescu Sorin Gabriel - preşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2.

Axinte Eugen - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

3.

Ancău Mircea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4.

Berce Petru

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5.

Drăghici Anca

Universitatea Politehnica din Timişoara

6.

Fetecău Cătălin

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

7.

Horodincă Mihăiţă

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

8.

Militaru Gheorghe

Universitatea Politehnica din Bucureşti

9.

Oancea Gheorghe

Universitatea „Transilvania” din Braşov

10.

Oprean Constantin

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

11.

Racz Sever Gabriel

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

12.

Repanovici Angela

Universitatea „Transilvania” din Braşov

13.

Scutelnicu Elena

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

17. Inginerie mecanică, mecatronică şi robotica

1.

Bălan Corneliu - preşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

2.

Rusu Eugen - vicepreşedinte

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

3.

Alexandru Cătălin

Universitatea „Transilvania” din Braşov

4.

Biriş Sorin-Ştefan

Universitatea Politehnica din Bucureşti

5.

Bizdoacă Nicu George

Universitatea din Craiova

6.

Bordeaşu Ilare

Universitatea Politehnica din Timişoara

7.

Bratu Polidor Paul

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

8.

Chiroiu Veturia

Institutul de Mecanica Solidelor din Bucureşti

9.

Condurache Daniel

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

10.

Constantinescu Dan Mihai

Universitatea Politehnica din Bucureşti

11.

Doroftei Ioan

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

12.

Duma Virgil-Florin

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

13.

Gillich. Gilbert-Rainer

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

14.

Hadăr Anton

Universitatea Politehnica din Bucureşti

15.

Herişanu Nicolae

Universitatea Politehnica din Timişoara

16.

Huminic Gabriela

Universitatea „Transilvania” din Braşov

17.

Lelea Dorin

Universitatea Politehnica din Timişoara

18.

Marşavină Liviu

Universitatea Politehnica din Timişoara

19.

Olaru Dumitru

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

20.

Pîslă Doina Liana

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

21.

Susan-Resiga Romeo Florin

Universitatea Politehnica din Timişoara

22.

Tarniţă Daniela

Universitatea din Craiova

23.

Visa Ion

Universitatea „Transilvania” din Braşov

24.

Vlase Sorin

Universitatea „Transilvania” din Braşov

25.

Voicu Gheorghe

Universitatea Politehnica din Bucureşti

18 Ingineria mediului

1.

Ion Alina Catrinel - preşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

2.

Gavrilescu Maria - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

3.

Copolovici Lucian

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

4.

Gabor Alida Iulia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5.

Iordan Alexandra Raluca

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6.

Volf Irina

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Ştiinţe biologice şi biomedicale

19. Biologie şi biochimie

1.

Sima Anca Volumnia - preşedinte

institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din Bucureşti

2.

Nichita Norica Beatrice - vicepreşedinte

Institutul de Biochimie din Bucureşti

3.

Cogălniceanu Dan

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

4.

Costache Maneta

Universitatea din Bucureşti

5.

Pap Peter Laszlo

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Petrescu Andrei-Jose

Institutul de Biochimie din Bucureşti

7.

Radu Mihai

University of Verona

8.

Sicora Cosmin Ionel

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

9.

Sîrbu Ioan-Ovidiu

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

10.

Zamfir Medana

Institutul de Biologie din Bucureşti

20. Medicină

1.

Hinescu Mihail-Eugen - preşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” - INCDDPSB din Bucureşti

2.

Vasilescu Cătălin - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

3.

Badiu Corin

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

4.

Băicuş Cristian Răsvan

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

5.

Bild Walther

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

6.

Căruntu Irina-Draga

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

7.

Ciurea Tudorel

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

8.

Fodor Daniela

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

9.

Gheonea Dan Ionuţ

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

10.

Gherghiceanu Mihaela

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” - INCDDPSB din Bucureşti

11.

Grigoriu Bogdan Dragoş

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

12.

Jinga Viorel

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

13.

Marian Cătălin

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

14.

Păunescu Virgil

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

15.

Popescu Bogdan Ovidiu

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

16.

Popescu Irinel

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

17.

Săftoiu Adrian

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

18.

Seicean Andrada

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

19.

Stanciu Carol

Academia Română - Filiala Iaşi

20.

Tica Andrei-Adrian

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

21.

Trifan Anca

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

21. Medicină veterinară

1.

Morariu Sorin - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai i al României” din Timişoara

2.

Miron Liviu Dan - vicepreşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

3.

Cătoi Cornel

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

4.

Gherman Călin

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5.

Groza Ioan Ştefan

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

6.

Herman Viorel

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

7.

Mitrea Ioan Liviu

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

8.

Predoi Gabriel

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

9.

Spînu Marina

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

22. Medicină dentară

1.

Bucur Alexandru - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

2.

Băciuţ Mihaela - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

3.

Forna Norina

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T, Popa” din Iaşi

4.

Greabu Maria

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

5.

Negruţiu Meda-Lavinia

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

6.

Roman Alexandra Livia

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

7.

Sinescu Cosmin

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

23. Farmacie

1.

Andrieş Adrian - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

2.

Loghin Felicia - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

3.

Dehelean Cristina Adriana

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

4.

Dinu Pîrvu Cristina Elena

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

5.

Hăncianu Monica

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

6.

Mircioiu Constantin

Academia de Ştiinţe Medicale din Bucureşti

7.

Muntean Daniela-Lucia

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

8.

Oprean Radu

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

9.

Profire Lenuţa

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

Ştiinţe sociale

24. Ştiinţe juridice

1.

Bob Mircea Dan - preşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2.

Guţan Bianca Andrada - vicepreşedinte

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3.

Catană Radu Nicolae

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.

Cercel Sevastian

Universitatea din Craiova

5.

Dănişor Dan Claudiu

Universitatea din Craiova

6.

Deaconu Ştefan

Universitatea din Bucureşti

7.

Trăilescu Anton

Universitatea de Vest din Timişoara

25. Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

1.

Cojocaru Ştefan - preşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2.

Coman Mihai - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3.

Andreescu Liviu

Universitatea din Bucureşti

4.

Băluţă Ionela

Universitatea din Bucureşti

5.

Bârgăoanu Alina

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

6.

Buzducea Doru

Universitatea din Bucureşti

7.

Cace Sorin

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Bucureşti

8.

Durnescu Ioan

Universitatea din Bucureşti

9.

Gheorghiu Mihai Dinu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

10.

Hatos Adrian

Universitatea din Oradea

11.

Ivan Adrian-Liviu

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

12.

Komp Kathrin

University of Helsinki

13.

Matei Ani

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

14.

Neamţu Bogdana

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

15.

Onofrei Mihaela

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

16.

Pantea Maria-Carmen

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

17.

Reisz Robert Doron

Universitatea de Vest din Timişoara

18.

Rusu Horaţiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

19.

Sum Paul

University of North Dakota

20.

Voicu Bogdan

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Bucureşti

26. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

1.

Prună Ştefan Eugen - preşedinte

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

2.

Crăciun Ioan - vicepreşedinte

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

3.

Chiru Irena

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

4.

Ciupercă Ella Magdalena

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

5.

Dumitru Daniel

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

6.

Minculete Gheorghe

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

7.

Pantea Cezar Marius

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

27. Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

1.

Negrea Bogdan Cristian - preşedinte

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2.

Dima Bogdan - vicepreşedinte

Universitatea de Vest din Timişoara

3.

Airinei Dinu

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4.

Andrieş Alin Marius

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

5.

Bunget Ovidiu Constantin

Universitatea de Vest din Timişoara

6.

Cojanu Valentin

Academia de Studii Economice din Bucureşti

7.

Deaconu Adela

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

8.

Feleagă Liliana

Academia de Studii Economice din Bucureşti

9.

Grigorescu Adriana

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

10.

Herteliu Claudiu

Academia de Studii Economice din Bucureşti

11.

Horobet Alexandra

Academia de Studii Economice din Bucureşti

12.

Lazăr Dorina

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

13.

Lungu Ion

Academia de Studii Economice din Bucureşti

14.

Mutaşcu Mihai

Universitatea de Vest din Timişoara

15.

Nistoreanu Puiu

Academia de Studii Economice din Bucureşti

16.

Ogrean Claudia

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

17.

Pascariu Gabriela Carmen

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

18.

Prelipcean Gabriela

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

19.

Roman Mihai Daniel

Academia de Studii Economice din Bucureşti

20.

Silaghi Gheorghe Cosmin

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

21.

Suciu Marta-Christina

Academia de Studii Economice din Bucureşti

22.

Todea Alexandru

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

23.

Ţigu Gabriela

Academia de Studii Economice din Bucureşti

24.

Vasile Valentina

Institutul de Economie Naţională din Bucureşti

25.

Zaharia Răzvan

Academia de Studii Economice din Bucureşti

28. Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport

1.

Sava Florin Alin - preşedinte

Universitatea de Vest din Timişoara

2.

Creţu Carmen Mihaela - vicepreşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

3.

Bocoş-Bintintan Muşata-Dacia

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.

Chiş Vasile

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5.

Ciolan Lucian Ion

Universitatea din Bucureşti

6.

Enoiu Răzvan Sandu

Universitatea „Transilvania” din Braşov

7.

Grigore Vasilica

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

8.

Grosu Emilia Florina

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

9.

Iliescu Dragoş

Universitatea din Bucureşti

10.

Marinescu Gheorghe

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

11.

Pânişoară Ion-Ovidiu

Universitatea din Bucureşti

12.

Szentagotai-Tătar Aurora

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

13.

Turliuc Maria Nicoleta

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

14.

Vasilescu Maria Mirela

Universitatea din Craiova

15.

Visu-Petra Laura

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Ştiinţe umaniste şi arte

29. Filologie

1.

Zafiu Rodica - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2.

Gafton Alexandru - vicepreşedinte

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

3.

Avram Andrei

Universitatea din Bucureşti

4.

Bârlea Gheorghe Petre

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

5.

Beno Attila

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Franga Liviu

Universitatea din Bucureşti

7.

Gheorghe Dana Mihaela

Universitatea „Transilvania” din Braşov

8.

Mihăilă Ileana

Universitatea din Bucureşti

9.

Pa nea Nicu

Universitatea din Craiova

10.

Percec Dana-Andreea

Universitatea de Vest din Timişoara

11.

Terian-Dan Andrei

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

30. Filosofie

1.

Dumitru Mincea - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2.

Raţiu Dan Eugen - vicepreşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.

Baumgarten Alexander

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.

Clitan Gheorghe

Universitatea de Vest din Timişoara

5.

Mesaroş Claudiu

Universitatea de Vest din Timişoara

6.

Stoenescu Constantin

Universitatea din Bucureşti

7.

Veress Carol

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

31. Istorie şi studii culturale

1.

Ghitta Ovidiu - preşedinte

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2.

Gligor Mihai

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

3.

Bîrliba Lucreţiu

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4.

Bolovan Ioan

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5.

Bucur Maria

Indiana University

6.

Ceauşu Mihai-Ştefan

Academia Română - Filiala Iaşi

7.

Drace-Francis Alex

University of Amsterdam

8.

Găzdac Cristian

Academia Română - Filiala Cluj-Napoca

9.