MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 453/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 453         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

402. - Hotărāre privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2016-2017

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2016-2017

 

Īn baza prevederilor art. 140 alin. (2) şi al art. 154 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 138 alin. (5), art. 148 alin. (4) şi al art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1 - Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2016-2017, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior de stat prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2016-2017, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior particular acreditate, prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

 

Bucureşti, 2 iunie 2016.

Nr. 402.

 

ANEXA Nr. 1

 

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2016-2017, īn cadrul Instituţiilor de īnvăţămānt superior de stat

 

1. UNIVERSITATEA POUTEHNICA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Nr. de credite de studiu transferabile

Nr. max. de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Inginerie chimica

Aplicaţii ale chimiei īn expertize juridice

Bucureşti

romānă

IF

120

450

Chimie alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria proceselor chimice

Bucureşti

romānă

IF

120

Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale

Bucureşti

romānă

IF

120

Micro- şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Produse farmaceutice şi cosmetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

2.

Inginerie electrică

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria produselor şi serviciilor īn electrotehnică

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie electrică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme electrice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Bucureşti

romānă

IF

120

3.

Inginerie energetică

Eficienţă energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

350

Hidraulică tehnică şi hidroenergetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Informatică aplicată īn energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria sistemelor electroenergetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie energetică/Energy engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie nucleară

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme termoenergetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Surse regenerabile de energie

Bucureşti

romānă

IF

120

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Advanced microelectronics/Microeletronică avansată

Bucureşti

engleză

IF

120

1100

Advanced wireless Communications/ Comunicaţii fără fir avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicaţii mobile

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

IF

120

Electronică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

IF

120

Electronică şi informatică medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria calităţii şi siguranţei īn funcţionare īn electronică şi telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul serviciilor şi reţelelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Microelectronică şi nanoelectronică

Bucureşti

romānă

IF

120

Microsisteme

Bucureşti

romānă

IF

120

Optoelectronică

Bucureşti

romānă

IF

120

Reţele integrate de telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente pentru transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme telematice pentru transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii integrate avansate īn electronica auto

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii multimedia īn aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut īn domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

5.

Inginerie aerospaţială

Avionică şi navigaţie aerospaţială

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Ingineria transportului aerian/Air transport engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie şi management aerospaţial

Bucureşti

romānă

IF

120

Management aeronautic

Bucureşti

romānă

IF

120

Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme holistice spaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

Structuri aeronautice şi spaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

6.

Ingineria autovehiculelor

Cercetare şi dezvoltare īn ingineria autovehiculelor

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Sistem integrat om-autovehicul-mediu

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme şi tehnologii avansate īn domeniul autovehiculelor

Bucureşti

romānă

IF

120

7.

Ingineria transporturilor

Logistica transporturilor

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Management īn transporturi

Bucureşti

romānă

IF

120

Transport şi trafic urban

Bucureşti

romānă

IF

120

8.

Biotehnologii

Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Biotehnologii

Bucureşti

romānă

IF

120

9.

Ingineria produselor alimentare

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

50

Tehnologii avansate īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

10.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Administrarea bazelor de date

Bucureşti

romānă

IF

120

750

Arhitecturi avansate de calculatoare

Bucureşti

romānă

IF

120

Artificial Intelligence/Inteligenţă artificială

Bucureşti

engleză

IF

120

Biomedical Informatics/Informatică biomedicală

Bucureşti

engleză

IF

120

e-Guvernare

Bucureşti

romānă

IF

120

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

Bucureşti

romānă

IF

120

Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria sistemelor internet

Bucureşti

romānă

IF

120

Management īn tehnologia informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Management, innovation et technologies des systemes collaboratifs/Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative

Bucureşti

franceză

IF

120

Parallel and distributed computer systems/Sisteme de calcul paralele şi distribuite

Bucureşti

engleză

IF

120

Securitatea reţelelor informatice complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

Servicii software avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente şi vederea artificiala

Bucureşti

romānă

IF

120

Software Engineering/Ingineria sistemelor de programe

Bucureşti

engleză

IF

120

11.

Ingineria sistemelor

Arhitecturi orientate pe servicii pentru īntreprinderi

Bucureşti

romānă

IF

120

500

Automatică şi informatică industrială

Bucureşti

romānă

IF

120

Control avansat şi sisteme īn timp real

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul şi protecţia informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Prelucrări complexe de semnal īn aplicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

IF

120

Service engineering and management/ Ingineria şi managementul serviciilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme informatice integrate avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme informatice īn medicină

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme inteligente de conducere

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici avansate īn domeniul sistemelor şi semnalelor

Bucureşti

romānă

IF

120

12.

Inginerie mecanică

Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice

Bucureşti

romānă

IF

120

750

Concepţii integrate īn ingineria mecanică

Bucureşti

romānă

IF

120

Consultanţă īn proiectarea sistemelor mecanice

Bucureşti

romānă

IF

120

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune

Bucureşti

romānă

IF

120

Fenomene de interacţiune vehicul - cale de rulare

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria calităţii şi mediului īn industriile de proces

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Bucureşti

romānă

IF

120

Mecanică de precizie

Bucureşti

romānă

IF

120

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Bucureşti

romānă

IF

120

Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Siguranţa şi integritatea structurilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Vehicule feroviare de mare viteză

Bucureşti

romānă

IF

120

13.

Inginerie industrială

Conception integree des systemes technologiques/Concepţia integrată a sistemelor tehnologice

Bucureşti

franceză

IF

120

750

Concepţie şi management īn productivă

Bucureşti

romānă

IF

120

Design industrial şi produse inovative

Bucureşti

romānă

IF

120

Echipamente pentru terapii de recuperare

Bucureşti

romānă

IF

120

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

Grafică inginerească şi design*

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria calităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria securităţii şi sănătăţii īn muncă

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingenierie des systemes industrieles/Ingineria sistemelor industriale

Bucureşti

franceză

IF

120

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie avansată asistată de calculator

Bucureşti

romānă

IF

120

Logistică industrială

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul īntreprinderilor industriale virtuale

Bucureşti

romānă

IF

120

Maşini şi sisteme de producţie

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii şi sisteme poligrafice

Bucureşti

romānă

IF

120

14.

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biomateriale metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

500

Fotonică şi materiale avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie de mentenanţă pentru ELI - NP

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingenierie des systemes integres avances/ Ingineria sistemelor integrate avansate

Bucureşti

franceză

IF

120

Inginerie medicală

Bucureşti

romāna

IF

120

Logică matematică şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Modele de decizie, risc şi prognoză

Bucureşti

romānă

IF

120

Optometrie avansată

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme dinamice, optimale şi modele economico-financiare

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii optice

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria codării şi stocării informaţiei

Bucureşti

romānă

IF

120

15.

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

romānă

IF

120

16.

Ingineria materialelor

Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale

Bucureşti

romānă

IF

120

Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţa şi managementul testării materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

17.

Ingineria mediului

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Ingineria mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria mediului īn energetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria mediului şi managementul calităţii īn domeniul feroviar

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie şi management īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

Protecţia mediului īn industria materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

18.

Inginerie şi management

Business Administration and Engineering/ Administrarea şi ingineria afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

300

Geschafts- und Industrieverwaltung/ Administrarea şi ingineria afacerilor īn industrie

Bucureşti

germană

IF

120

Antreprenoriat industrial

Bucureşti

romānă

IF

120

Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Calitate īn inginerie şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Calitatea produselor şi serviciilor industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice

Bucureşti

germană

IF

120

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria resurselor umane īn organizaţiile industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie economică īn activităţi industriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Innovation and integrative tehnology/ Tehnologii integrate operative

Bucureşti

engleză

IF

120

Management of the digital entreprise/ Managementul īntreprinderilor digitale

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul sistemelor energetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Marketing industrial

Bucureşti

romānă

IF

120

19.

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare managerială

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Technologies de la traduction automatique/ Tehnologia traducerii automate

Bucureşti

franceză

IF

120

20.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii culturale europene

Bucureşti

romānă

IF

120

50

21.

Economie

Politici economice europene

Bucureşti

romānă

IF

120

50

22.

Ştiinţe ale educaţiei

Consilierea şi managementul carierei īn domeniul profesional şi tehnic

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Managementul organizaţiilor educaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţe chimice īn educaţie continuă

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţele vieţii şi ecologie

Bucureşti

romānă

IF

120

* Denumirea programului este valabilă şi pentru studenţii īnmatriculaţi īn anul I universitar 2013-2014.

 

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Nr. de credite de studiu transferabile

Nr. max. de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Inginerie civilă şi instalaţii

Dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Dezvoltarea urbană şi regională

Bucureşti

romānă

IF

120

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

Bucureşti

romānă

IF

120

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri/Efficacite energetique des instalations techniques du bātiment

Bucureşti

franceză

IF

120

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

Infrastructuri durabile de transport

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria clădirilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria infrastructurii transporturilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie geotehnică

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie hidraulică

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie hidraulică şi protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie structurală

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie structurală/Ingenierie des structures

Bucureşti

franceză

IF

120

Inginerie structurală/Structural engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Interacţiuni īn mediul construit/Interactions in the built environment

Bucureşti

engleză

IF

120

Poduri şi tuneluri

Bucureşti

romānă

IF

120

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale īn zone seismice

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Bucureşti

romānă

IF

120

2.

Inginerie geodezică

Geomatică

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Planificare spaţială şi GIS pentru dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme informaţionale īn cadastru şi publicitate imobiliară

Bucureşti

romānă

IF

120

3.

Inginerie mecanică

Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme mecanice avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

4.

Inginerie şi management

Managementul proiectelor īn construcţii

Bucureşti

romānă

IF

120

50

5.

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

100

Management şi consiliere educaţională

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)

Bucureşti

romānă

IF

120

6.

Filologie

Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

0

1

2

3

4

5

6

7

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Nr. de credite de studiu transferabile

Nr. max. de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Urbanism

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Management urban pentru oraşe competitive

Bucureşti

romānă

IF

120

Mobilitate urbană

Bucureşti

romānă

IF

120

Peisaj şi teritoriu

Bucureşti

romānă

IF

120

Proiectare urbană

Bucureşti

romānă

IF

120

Urbanism şi politici publice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

0

1

2

3

4

5

6

7

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Nr. de credite de studiu transferabile

Nr. max. de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Agronomie

Agricultură durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămānţă

Bucureşti

romānă

IF

120

Consultanţă agricolă

Bucureşti

romānă

IF

120

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul şi expertiza fondului funciar

Bucureşti

romānă

IF

120

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Bucureşti

romānă

IF

120

2.

Horticultura

Managementul conservării biodiversităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

Bucureşti

romānă

IF

120

Ştiinţe horticole ecologice

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol

Bucureşti

romānă

IF

120

3.

Inginerie şi management īn agricultura şi dezvoltare rurală

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IFR

120

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IF

120

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IFR

120

Management şi audit intern

Bucureşti

romānă

IF

120

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IF

120

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IFR

120

Managementul calităţii şi inovaţiei īn domeniul agroalimentar

Bucureşti

romānă

IF

120

4.

Biotehnologii

Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor īn agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

Biotehnologii īn industria farmaceutică

Bucureşti

romānă

IF

120

Biotehnologii īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

5.

Ingineria produselor alimentare

Biosecuritatea produselor alimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher

Bucureşti

romānă

IF

120

Expertiza produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii speciale īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

IF

90

6.

Zootehnie

Antreprenoriat īn producţiile animaliere

Bucureşti

romānă

IF

120

55

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Bucureşti

romānă

IF

90

7.

Ingineria mediului

Geomatică pentru ingineria mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

175

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IF

120

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IFR

120

8.

Inginerie şi management

Managementul investiţiilor īn ecosisteme

Bucureşti

romānă

IF

120

50

9.

Ştiinţe ale educaţiei

Managementul formării continue īn īnvăţămāntul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management īn agricultură şi dezvoltare rurală)

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

0

1

2

3

4

5

6

7

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Nr. de credite de studiu transferabile

Nr. max. de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Matematică

Algebră, geometrie şi criptografie

Bucureşti

romānă

IF

120

350

Algebră, geometrie şi criptografie/Algebra, Geometry and Cryptography

Bucureşti

engleză

IF

120

Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacia)

Bucureşti

romānă

IF

120

Matematici financiare, analiză matematică şi modelare matematică

Bucureşti

romānă

IF

120

2.

Informatică

Algoritmi şi bioinformatică

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IFR

120

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IF

120

Inginerie software

Bucureşti

romānă

IF

120

Inteligenţă artificială

Bucureşti

romānă

IF

120

Programare declarativă

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme distribuite

Bucureşti

romānă

IF

120

3.

Fizica

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

500

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii/Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applications

Bucureşti

engleză

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructures

Bucureşti

engleză

IF

120

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizică medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională

Bucureşti

romānă

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională/ Theoretical and computational physics

Bucureşti

romānă

IF

120

Optică, laseri şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul; Chimie)

Bucureşti

romānă

IF

120

4.

Chimie

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)

Bucureşti

romānă

IF

120

300

Biomolecule

Bucureşti

romānă

IF

120

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

romānă

IF

120

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

Bucureşti

romānă

IF

120

Chimie didactică

Bucureşti

romānă

IF

120

5.

Geografie

Climatologie şi resurse de apă

Bucureşti

romānă

IF

120

350

Dezvoltare teritorială inteligentă

Bucureşti

romānă

IF

120

Geodemografie şi vulnerabilităţi socio-teritoriale

Bucureşti

romānă

IF

120

Geografie aplicată şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

IF

120

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Bucureşti

romānă

IF

120

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul dezastrelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

Bucureşti

romānă

IF

120

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme informaţionale geografice

Bucureşti

romānă

IF

120

6.

Ştiinţa mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Managementul integrat al capitalului natural

Bucureşti

romānă

IF

120

Poluarea chimică a mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

Riscurile mediului aerian īn sănătate/ Air-environment risks and health response

Bucureşti

engleză

IF

120

Sustenabilitatea sistemelor socioecologice

Bucureşti

engleză

IF

120

7.

Inginerie geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Geobiologie aplicată īn conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Bucureşti

romānă

IF

120

Geofizică

Bucureşti

romānă

IF

120

Geofizică aplicată/Applied geophysics

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

Bucureşti

romānă

IF

120

8.

Biologie

Antropologie evoluţionistă

Bucureşti

romānă

IF

120

550

Biochimie aplicată şi biologie moleculară

Bucureşti

engleză

IF

120

Biochimie şi biologie moleculară

Bucureşti

romānă

IF

120

Biologie medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

Biologie sistemică

Bucureşti

romānă

IF

120

Biotehnologie microbiană şi genetică

Bucureşti

romānă

IF

120

Fiziologie celulară şi biofizica membranelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Genetică aplicată şi biotehnologie

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul calităţii īn laboratoarele medicale

Bucureşti

romānă

IF

120

Microbiologie aplicată şi imunologie

Bucureşti

romānă

IF

120

Neurobiologie

Bucureşti

romānă

IF

120

Taxonomie şi biodiversitate

Bucureşti

romānă

IF

120

9.

Drept

Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Bucureşti

romānă

IF

60

B00

Arbitrajul internaţional

Bucureşti

engleză

IF

60

Carieră judiciară

Bucureşti

romānă

IF

60

Drept fiscal

Bucureşti

romānă

IF

60

Drept internaţional public

Bucureşti

romānă

IF

60

Drept privat

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul Uniunii Europene

Bucureşti

romānă

IF

60

Dreptul urbanismului şi al planificării teritoriale/Droit de l’urbanisme et de l’amenagement du territoire

Bucureşti

franceză

IF

60

Maşter profesional de drept european şi internaţional al afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

60

Ştiinţe penale

Bucureşti

romānă

IF

60

10.

Ştiinţe administrative

Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

Bucureşti

romānă

IF

120

400

Administrarea resurselor instituţiilor culturale

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ

Bucureşti

romānă

IF

120

Administraţie şi politici publice īn Uniunea Europeană

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul crizelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul informaţiei şi al documentelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural

Bucureşti

romānă

IF

120

11.

Ştiinţe ale comunicării

Campanii de comunicare īn publicitate şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

350

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

IFR

120

Consultanţă şi expertiză īn publicitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Gestionarea informaţiei īn societatea contemporană

Bucureşti

romānă

IF

120

Jurnalism politic

Bucureşti

romānă

IF

120

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

IF

120

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

IFR

120

Managementul instituţiilor mass-media

Bucureşti

romānă

IF

120

Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, societe

Bucureşti

franceză

IF

120

Media, comunicare publică şi globalizare

Bucureşti

engleză

IF

120

Modele de comunicare şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

Producţie multimedia şi audiovideo

Bucureşti

romānă

IF

120

Teorii şi metode de cercetare īn ştiinţele comunicării

Bucureşti

romānă

IF

120

12.

Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională

Bucureşti

romānă

IF

120

1.275

Cercetare īn sociologie/Research in sociology

Bucureşti

engleză

IF

120

Cercetare sociologică avansată

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicare interculturală

Bucureşti

engleză

IF

120

Comunicare, mass-media şi societate

Bucureşti

franceză

IF

120

Consiliere īn asistenţa socială

Bucureşti

romānă

IF

120

Devianţă socială şi criminalitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Grupuri de risc şi servicii sociale de suport

Bucureşti

romānă

IF

120

Management intercultural

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Bucureşti

romānă

IF

120

Politici publice şi management īn administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)

Bucureşti

romānă

IF

120

Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri

Bucureşti

romānă

IF

120

Probaţiune

Bucureşti

romānă

IF

120

Sociologia consumului şi marketing

Bucureşti

romānă

IF

120

Sociologie şi managementul īmbătrānirii

Bucureşti

romānă

IF

120

Sondaje de opinie, marketing şi publicitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii de securitate

Bucureşti

romānă

IFR

120

Studii de securitate

Bucureşti

romānă

IF

120

13.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

150

Studii europene

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici diplomatice

Bucureşti

romānă

IF

120

14.

Ştiinţe politice

Politica īn Europa. State, frontiere şi societăţi

Bucureşti

franceză

IF

120

225

Politică comparată

Bucureşti

engleză

IF

120

Politică europeană şi romānească

Bucureşti

romānă

IF

120

Politicile egalităţii de şanse īn context romānesc şi european

Bucureşti

romānă/franceză

IF

120

Politicile egalităţii de şanse īn context romānesc şi european

Bucureşti

romānă

IF

120

15.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

300

Administrarea afacerilor mici şi mijlocii

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea afacerilor/Executive master īn business administration

Bucureşti

engleză

IF

120

Consultanţă īn afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

Consultanţă īn afaceri/Business Consulting

Bucureşti

engleză

IF

120

Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

16.

Psihologie

Evaluare şi intervenţie psihologică īn domeniul educaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

550

Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul formării psihologilor īn psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizare comportamentală

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologie aplicată īn domeniul securităţii naţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihotraumatologie şi asistare psihologică

Bucureşti

romānă

IF

120

Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane

Bucureşti

romānă

IF

120

Sănătate ocupaţională şi performanţă īn organizaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

17.

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară

Bucureşti

romānă

IFR

120

800

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

Bucureşti

romānă

IF

120

Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare

Bucureşti

romānă

IF

120

Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Formarea formatorilor

Bucureşti

romānă

IF

120

īnvăţare, inovare şi coaching īn educaţie

Bucureşti

romānă

IF

120

Management educaţional

Bucureşti

romānă

IFR

120

Management educaţional

Focşani

romānă

IF

120

Management educaţional

Buzău

romānă

IF

120

Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Mentoratul īn educaţie

Bucureşti

romānă

IF

120

Pedagogii alternative şi arta teatrală īn educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului)

Bucureşti

romānă

IF

120

Psihopedagogia şcolii incluzive

Bucureşti

romānă

IF

120

Strategii inovative de īnvăţare. Masterat didactic

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor īn educaţie

Bucureşti

romānă

IFR

120

Tehnologii informatice şi de comunicaţii īn educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei)

Bucureşti

romānă

IF

120

Terapia logopedică īn procesele de comunicare

Bucureşti

romānă

IF

120

18.

Filologie

Cultura şi limbajul organizaţiilor europene

Bucureşti

romānă

IF

120

1.000

Cultură şi civilizaţie ebraică

Bucureşti

romānă

IF

120

Didactici ale disciplinelor filologice

Bucureşti

romānă

IF

120

Etnologie, antropologie culturală şi folclor

Bucureşti

romānă

IF

120

Formarea interpreţilor de conferinţă

Bucureşti

romānă

IF

120

Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii

Bucureşti

engleză

IF

120

Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi

Bucureşti

romānă

IF

120

Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii americane

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii avansate īn lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii romāne

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii culturale balcanice

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii culturale britanice

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii est asiatice

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii franceze şi francofone

Bucureşti

franceză

IF

120

Studii literare

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii literare romāneşti

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria literaturii şi literatură comparată

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria şi practica editării

Bucureşti

romānă

IF

120

Traducere specializată şi studii terminologice

Bucureşti

romānă

IF

120

Traducerea textului literar contemporan

Bucureşti

engleză

IF

120

Traductologie latino-romanică

Bucureşti

romānă

IF

120

19.

Filosofie

Etică aplicată īn societate, afaceri şi organizaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

450

Filosofie analitică

Bucureşti

engleză

IF

120

Globalizare şi diplomaţie culturală

Bucureşti

engleză

IF

120

Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria şi filosofia ştiinţei

Bucureşti

romānă

IF

120

Program masteral īn ştiinţe cognitive - Open mind

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

20.

Istorie

Diplomaţie şi politică secolele XIX - XXI

Bucureşti

romānă

IFR

120

450

Experimente ale modernităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Interfeţe culturale īn preistorie şi antichitate

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria comunismului īn Romānia

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria ideilor, mentalităţilor şi culturii de masă (secolele XIX - XXI)

Bucureşti

romānă

IF

120

Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie digitală şi informatizarea patrimoniului cultural

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie, resurse culturale şi patrimoniu īn societatea contemporană

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie şi civilizaţie

Bucureşti

romānă

JF

120

Istorie şi politică militară īn Romānia secolelor XIX - XXI

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul bunurilor culturale şi turism cultural

Bucureşti

romānă

IFR

120

Politică şi societate īn secolul al XX-lea

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

21.

Teologie

Artă sacră īn contemporaneitate

Bucureşti

romānă

IF

120

550

Asistenţa socială a bisericii

Bucureşti

romānă

JF

120

Comunicare biblică şi eclesială

Bucureşti

romānă

IF

120

Comunicare şi comuniune eclezială īn spaţiul ortodox

Bucureşti

romānă

IF

120

Doctrină şi cultură creştină

Bucureşti

romānă

IF

120

Exegeză şi ermineutică biblică

Bucureşti

romānă

IF

120

Istorie şi tradiţie creştină

Bucureşti

romānă

IF

120

Pastoraţie şi viaţă liturgică

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii religioase şi educaţie creştină

Bucureşti

romānă

IF

120

Teologia şi misiunea socială a bisericii

Bucureşti

romānă

IF

120

Teologie baptistă

Bucureşti

romānă

IF

120

22.

Studii culturale

Cultură şi politică īn context european şi internaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

250

Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii culturale slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est

Bucureşti

romānă

IF

120

Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Nr. de credite de studiu transferabile

Nr. max. de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Medicină

Biofizică medicală şi biotehnologie celulară

Bucureşti

romānă

IF

120

200

Cercetări şi intervenţii operaţionale īn managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice

Bucureşti

romānă

IF

120

Īngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu

Bucureşti

romānă

IF

60

Nutriţie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

romānă

IF

90

 

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Nr. de credite de studiu transferabile

Nr. max. de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ştiinţe administrative

Administraţie publică europeană

Bucureşti

engleză

IF

120

225

Administraţie publică şi integrare europeană

Bucureşti

romană

IF

120

Administraţie şi management public

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul instituţiilor publice

Bucureşti

romānă

IF

120

2.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

1.065

Administrarea afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea afacerilor comerciale

Bucureşti

romānă

IF

120

Administrarea afacerilor īn turism

Bucureşti

romānă

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

germană

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor īn domeniul energiei

Bucureşti

engleză

IF

120

Business

Bucureşti

romānă

IF

120

Cercetare īn afaceri

Bucureşti

engleză

IF

120

Geopolitică şi afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

Management şi marketing īn turism

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul calităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului

Bucureşti

romānă

IF

120

MBA romāno-canadian

Bucureşti

engleză

IF

120

MBA romāno-francez INDE

Bucureşti

engleză

IF

120

MBA romāno-francez INDE

Bucureşti

engleză

IFR

120

MBA romāno-german „Management antreprenorial"

Bucureşti

germană

IF

120

3.

Cibernetică şi statistică

Analiza afacerilor şi controlul performanţei īntreprinderii

Bucureşti

romānă

IF

120

175

Cibernetică şi economie cantitativă

Bucureşti

romānă

IF

120

Statistică

Bucureşti

romānă

IF

120

4.

Informatică economică

Baze de date-suport pentru afaceri

Bucureşti

romānă

IF

120

400

E-Business

Bucureşti

romānă

IF

120

Informatică economică

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul informatizat al proiectelor

Bucureşti

romānă

IF

120

Securitatea informatică

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnologii informatice ale societăţii cunoaşterii

Bucureşti

romānă

IF

120

5.

Contabilitate

Analiză financiară şi evaluare

Bucureşti

romānă

IF

120

1.030

Audit financiar şi consiliere

Bucureşti

romānă

IF

120

Business Services

Bucureşti

romānă

IF

120

Cercetare īn contabilitate şi informatica de gestiune

Bucureşti

romānă

IF

120

Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional

Bucureşti

romānă

IF

120

Contabilitate internaţională

Bucureşti

romānă

IF

120

Contabilitate şi audit īn instituţii bancare şi financiare

Bucureşti

romānă

IF

120

Contabilitate, audit şi informatică de gestiune

Bucureşti

romānă

IF

120

Contabilitate, audit şi informatică de gestiune

Bucureşti

engleză

IF

120

Contabilitate, control şi expertiză

Bucureşti

romānă

IF

120

Contabilitatea afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice

Bucureşti

romānă

IF

120

Economia proprietăţilor imobiliare

Bucureşti

romānă

IF

120

Managementul informaţiei contabile

Bucureşti

romānă

IF

120

Sisteme informaţionale īn contabilitate şi audit

Bucureşti

romānă

IF

120

Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor

Bucureşti

romānă

IF

120

6.

Economie

Analize şi strategii economice