MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 491/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 491         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

634. - Decret privind īnaintarea īn gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea īn rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

635. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea īn rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

30. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind īnaintarea īn gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea īn rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 102/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Tase Gheorghe Marian se īnaintează īn gradul de general-locotenent cu trei stele şi trece īn rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 634.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea īn rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 103/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează;

 

Articol unic. - Domnului colonel Manta Ion Mihail i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece īn rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 635.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b) alin. (4) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 64/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 125/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 65/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 137/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 629 din 19 august 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - (1) īn cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 113/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, denumirea „Societatea Comercială CPL CONCORDJA FILIALA CLUJ - S.R.L” se īnlocuieşte cu denumirea „Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L.”

(2) Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 113/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L. se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 154/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 795 din 27 octombrie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 81/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial ai Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IX. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 22/2016 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMĀNIA - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 123/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 124/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI -S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu completările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 71/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 143/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 73/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 20/2016 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMĀNIA - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 82/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 76/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 55/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 212 din 30 martie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 77/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 20, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 114/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 126/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 74/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - SA, publicat īn Monitorul Oficial ai Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 23, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 142/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXV. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL- S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 79/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 26, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 72/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 27, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 146/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 730 din 29 septembrie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIX. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 133/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 141/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY-S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 127/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 31, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 115/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 32, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 133/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Mediaş, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 624 din 17 august 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 116/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 34, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 144/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 35, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 80/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea f, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 36, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 117/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 37, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVIII.- Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 132/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 624 din 17 august 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 38, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 122/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 572 din 30 iulie 2015, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 39, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XL. - Operatorii economici din sectorul gazelor naturale, prevăzuţi la art. I-XXXIX, vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. XLI. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 iulie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 64/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,02

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,27

B,3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

119,39

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 125/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,77

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,30

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,31

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GONI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,18

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

106,39

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 65/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

121,30

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,42

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 137/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

102,26

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,47

B,3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1162,78 MWh

100,39

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

99,73

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 113/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

131,28

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,41

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

126,66

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

125,32

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 3 la Ordinal nr. 154/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,53

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,33

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 81/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

122,14

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,30

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,66

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 22/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMĀNIA - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

90,78

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,98

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,84

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

122,32

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

121,89

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 123/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B, Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,92

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,48

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 124/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

113,16

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,58

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,02

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

110,97

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 111/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

120,87

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,21

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

119,58

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

118,97

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 71/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

88,63

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

87,85

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

87,46

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

86,30

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 143/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,33

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,44

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

110,65

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,92

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 73/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ VEST - SA pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

131,03

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,47

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

126,52

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 20/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMĀNIA-S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,34

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,27

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,01

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

105,77

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 82/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

115,54

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

114,67

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

113,72

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

113,20

 

ANFXA Nr. 18

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 76/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,97

B,2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

123,07

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

122,43

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 55/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată da Societatea Comercială INTERGAZPEST - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,02

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,98

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

102,16

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 77/2015)

 

Preturile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

126,63

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,58

 

ANEXA Nr. 21

( Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 114/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială M.M. DATA- S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

122,94

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,99

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 126/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,54

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,37

 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 74/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

127,55

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,84

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

124,14

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 142/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,64

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

123,75

 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 131/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,29

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,65

 

ANEXA Nr. 26

 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 79/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

95,41

B,2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

94,35

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

93,20

 

ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 72/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

131,79

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,16

 

ANEXA Nr. 28

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 146/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

98,74

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

97,40

 

ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 133/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,41

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

104,06

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

100,89

 

ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 141/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

141,10

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

140,03

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

138,90

 

ANEXA Nr. 31

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 127/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

110,35

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,58

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

108,85

 

ANEXA Nr. 32

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 115/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,59

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,68

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,28

 

ANEXA Nr. 33

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 133/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Mediaş pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,41

B,2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,73

 

ANEXA Nr. 34

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 116/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

127,33

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

123,44

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

121,91

 

ANEXA Nr. 35

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 144/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

126,84

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,10

 

ANEXA Nr. 36

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 80/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, realizată de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

129,16

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,95

 

ANEXA Nr. 37

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 117/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

108,52

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

107,30

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

106,44

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

105,28

 

ANEXA Nr. 38

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 132/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială VEGA93 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,41

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,86

 

ANEXA Nr. 39

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 122/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

103,10

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,94

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

100,89

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.