MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 359/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 359         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 mai 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

84. - Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

 

Acorduri sub forma unor schimburi de scrisori referitoare la aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European şi la aplicarea provizorie a Protocolului adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

 

461. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

75. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale - COM (2016) 106 final

 

76. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate COM (2016) 107 final

 

77. - Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate

 

Rectificări la:

 - Decizia prim-ministrului nr. 135/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 84.

 

ACORDURI

sub forma unor schimburi de scrisori referitoare la aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European şi la aplicarea provizorie a Protocolului adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

 

A Scrisoarea din partea Uniunii Europene către Islanda

Stimate domn,

În ceea ce priveşte Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European („Acordul privind extinderea SEE*) şi cele trei acorduri conexe am onoarea să vă aduc la cunoştinţă intenţia Uniunii Europene de a aplica, cu titlu provizoriu, Acordul privind extinderea SEE începând din ziua următoare datei la care se încheie ultimul dintre schimburile de scrisori privind aplicarea provizorie dintre Uniunea Europeană şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, cu condiţia ca Islanda să fie dispusă să procedeze la fel.

V-aş fi recunoscător dacă aţi avea amabilitatea de a confirma acordul Islandei cu privire la o astfel de aplicare provizorie.

 

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

 

B. Scrisoarea din partea Islandei către Uniunea Europeană

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră şi acordul Islandei cu privire la scrisoarea dumneavoastră din data de astăzi, cu următorul text:

„În ceea ce priveşte Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European («Acordul privind extinderea SEE») şi cele trei acorduri conexe am onoarea să vă aduc la cunoştinţă intenţia Uniunii Europene de a aplica, cu titlu provizoriu, Acordul privind extinderea SEE începând din ziua următoare datei la care se încheie ultimul dintre schimburile de scrisori privind aplicarea provizorie dintre Uniunea Europeană şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, cu condiţia ca Islanda să fie dispusă să procedeze la fel.”

 

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

 

A. Scrisoarea din partea Uniunii Europene către Principatul Liechtenstein

Stimate domn,

În ceea ce priveşte Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European („Acordul privind extinderea SEE*) şi cele trei acorduri conexe am onoarea să vă aduc la cunoştinţă intenţia Uniunii Europene de a aplica, cu titlu provizoriu, Acordul privind extinderea SEE începând din ziua următoare datei la care se încheie ultimul dintre schimburile de scrisori privind aplicarea provizorie dintre Uniunea Europeană şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, cu condiţia ca Principatul Liechtenstein să fie dispus să procedeze la fel.

V-aş fi recunoscător dacă aţi avea amabilitatea de a confirma acordul Principatului Liechtenstein cu privire la o astfel de aplicare provizorie.

 

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

 

B. Scrisoarea din partea Principatului Liechtenstein către Uniunea Europeană

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră şi acordul Principatului Liechtenstein

cu privire la scrisoarea dumneavoastră din data de astăzi, cu următorul text:

„În ceea ce priveşte Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European («Acordul privind extinderea SEE») şi cele trei acorduri conexe am onoarea să vă aduc la cunoştinţă intenţia Uniunii Europene de a aplica, cu titlu provizoriu, Acordul privind extinderea SEE începând din ziua următoare datei la care se încheie ultimul dintre schimburile de scrisori privind aplicarea provizorie dintre Uniunea Europeană şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, cu condiţia ca Principatul Liechtenstein să fie dispus să procedeze la fel.”

 

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

 

A Scrisoarea din partea Uniunii Europene către Regatul Norvegiei

Stimate domn,

În ceea ce priveşte Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European („Acordul privind extinderea SEE*) şi cele trei acorduri conexe am onoarea să vă aduc la cunoştinţă intenţia Uniunii Europene de a aplica, cu titlu provizoriu, Acordul privind extinderea SEE şi următorul protocol conex:

- Protocolul adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014,

începând din ziua următoare datei la care se încheie ultimul dintre schimburile de scrisori privind aplicarea provizorie dintre Uniunea Europeană şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, cu condiţia ca Regatul Norvegiei să fie dispus să procedeze la fel.

V-aş fi recunoscător dacă aţi avea amabilitatea de a confirma acordul Regatului Norvegiei cu privire la o astfel de aplicare provizorie.

 

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

 

B. Scrisoarea din partea Regatului Norvegiei către Uniunea Europeană

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră şi acordul Regatului Norvegiei cu privire la scrisoarea dumneavoastră din data de astăzi, cu următorul text:

„în ceea ce priveşte Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European («Acordul privind extinderea SEE») şi cele trei acorduri conexe am onoarea să vă aduc la cunoştinţă intenţia Uniunii Europene de a aplica, cu titlu provizoriu, Acordul privind extinderea SEE şi următorul protocol conex:

- Protocolul adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014,

începând din ziua următoare datei la care se încheie ultimul dintre schimburile de scrisori privind aplicarea provizorie dintre Uniunea Europeană şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, cu condiţia ca Regatul Norvegiei să fie dispus să procedeze la fel.”

 

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

 

ACORD

privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

 

Uniunea Europeană,

Regatul Belgiei,

Republica Bulgaria,

Republica Cehă,

Regatul Danemarcei,

Republica Federală Germania,

Republica Estonia,

Irlanda,

Republica Elenă,

Regatul Spaniei,

Republica Franceză,

Republica Italiană,

Republica Cipru,

Republica Letonia,

Republica Lituania,

Marele Ducat al Luxemburgului,

Ungaria,

Republica Malta,

Regatul Ţărilor de Jos,

Republica Austria,

Republica Polonă,

Republica Portugheză,

România,

Republica Slovenia,

Republica Slovacă,

Republica Finlanda,

Regatul Suediei,

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

denumite în continuare „statele membre ale Uniunii Europene”,

Islanda,

Principatul Liechtenstein,

Regatul Norvegiei,

denumite în continuare „statele AELS”,

denumite în continuare colectiv „actualele părţi contractante”,

şi

Republica Croaţia,

întrucât Tratatul privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul de aderare*) a fost semnat la Bruxelles la 9 decembrie 2011;

întrucât, în temeiul articolului 128 din Acordul privind Spaţiul Economic European, semnat la Porto la 2 mai 1992, orice stat european care devine membru al Comunităţii înaintează o cerere pentru a deveni parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE*);

întrucât Republica Croaţia a înaintat o cerere pentru a deveni parte contractantă la Acordul privind SEE; întrucât clauzele şi condiţiile unei asemenea participări ar trebui să facă obiectul unui acord între actualele părţi contractante şi statul solicitant,

 

decid să încheie următorul acord:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Republica Croaţia devine parte contractantă la Acordul privind SEE şi este denumită în continuare „noua parte contractantă”.

(2) De la intrarea în vigoare a prezentului acord, dispoziţiile Acordului privind SEE, astfel cum a fost modificat prin deciziile Comitetului mixt al SEE adoptate înainte de 30 iunie 2011, devin obligatorii pentru noua parte contractantă în aceleaşi condiţii ca şi pentru actualele părţi contractante şi în conformitate cu clauzele şi condiţiile stabilite în prezentul acord.

(3) Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Adaptările textului principal al Acordului privind SEE

(a) Preambul:

(i) în lista părţilor contractante, după Republica Franceză se adaugă:

„Republica Croaţia,”

(ii) „Republica Ungară” se înlocuieşte cu „Ungaria”;

(iii) „Malta” se înlocuieşte cu „Republica Malta”;

(b) Articolul 2:

(i) litera (f) se elimină;

(ii) după litera (e) se adaugă următorul text:

„(f) termenul «Actul de aderare din 9 decembrie 2011» înseamnă «Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 9 decembrie 2011.»“;

(c) Articolul 117:

Textul articolului 117 se înlocuieşte cu următorul text: „Dispoziţiile care reglementează mecanismele financiare sunt prevăzute în Protocolul 38, în Protocolul 38a, în Addendumul la Protocolul 38a, în Protocolul 38b şi în Addendumul la Protocolul 38b.”;

(d) Articolul 129:

(i) la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„Ca urmare a extinderilor Spaţiului Economic European, versiunile prezentului acord în limbile bulgară, cehă, croată, estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, română, slovacă şi slovenă sunt autentice în egală măsură.”;

(ii) la alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

„Textele actelor menţionate în anexe sunt autentice în egală măsură în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, pentru autentificare, se redactează în limbile islandeză şi norvegiană şi se publică în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

(2) Adaptările Protocoalelor la Acordul privind SEE

(a) Protocolul 4 privind regulile de origine se modifică după cum urmează:

(i) anexa IVa (Textul declaraţiei pe factură) se modifică după cum urmează:

(aa) înainte de versiunea în limba italiană a textului declaraţiei pe factură se introduce următorul text:

„Versiunea în limba croată

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.”;

(ii) anexa IVb (Textul declaraţiei pe factură EUR-MED) se modifică după cum urmează:

(aa) înainte de versiunea în limba italiană a textului declaraţiei pe factură EUR-MED se introduce următorul text:

„Versiunea în limba croată

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... (2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with (numele ţării/ţărilor)

- no cumulation applied (3)”.

(b) La Protocolul 38b se adăugă următorul text:

 

„ADDENDUM LA PROTOCOLUL 38B PRIVIND MECANISMUL FINANCIAR AL SEE PENTRU REPUBLICA CROAŢIA

 

Articolul 1

 

(1) Protocolul 38b se aplică mutatis mutandis Republicii Croaţia.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), articolul 3 alineatul (3) prima teză din Protocolul 38b nu se aplică.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), articolul 6 din Protocolul 38b nu se aplică. În cazul în care sunt disponibile fonduri neangajate ale Croaţiei, nu se aplică nicio realocare către alt stat beneficiar.

 

Articolul 2

 

Cuantumul suplimentar al contribuţiei financiare aferente perioadei 1 iulie 2013-30 aprilie 2014 inclusiv este de 5 milioane EUR pentru Republica Croaţia; acest cuantum este pus la dispoziţie pentru angajare într-o singură tranşă, de la data intrării în vigoare a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European sau a unui acord de aplicare cu titlu provizoriu a acordului menţionat,”

(c) textul Protocolului 44 se înlocuieşte cu următorul text:

„PRIVIND MECANISMELE DE SALVGARDARE CA URMARE A EXTINDERILOR SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN

(1) Aplicarea articolului 112 din acord clauzei de salvgardare economică generală şi mecanismelor de salvgardare prevăzute în unele măsuri tranzitorii din domeniul liberei circulaţii a persoanelor şi al transportului rutier

Articolul 112 din acord se aplică, de asemenea, situaţiilor specificate sau menţionate:

(a) în dispoziţiile articolului 37 din Actul de aderare din 16 aprilie 2003, ale articolului 36 din Actul de aderare din 25 aprilie 2005 şi ale articolului 37 din Actul de aderare din 9 decembrie 2011 şi

(b) în mecanismele de salvgardare prevăzute în măsurile tranzitorii de la titlul «Perioada de tranziţie» din anexa V (Libera circulaţie a lucrătorilor) şi din anexa VIII (Dreptul de stabilire), la punctul 30 (Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului) din anexa XVIII (Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi), la punctele 26c [Regulamentul (CEE) nr. 3.118/93 al Consiliului] şi 53a [Regulamentul (CEE) nr. 3,577/92 al Consiliului] din anexa XIII (Transporturile), cu aceleaşi termene, domeniu de aplicare şi efecte ca şi cele prevăzute în dispoziţiile respective.

(2) Clauza de salvgardare privind piaţa internă

Procedura generală de luare a deciziilor prevăzută în acord se aplică, de asemenea, deciziilor luate de Comisia Comunităţilor Europene în aplicarea articolului 38 din Actul de aderare din 16 aprilie 2003, a articolului 37 din Actul de aderare din 25 aprilie 2005 şi a articolului 38 din Actul de aderare din 9 decembrie 2011

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Toate modificările actelor adoptate de instituţiile Uniunii Europene şi încorporate în Acordul privind SEE aduse de Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare „Actul de aderare din 9 decembrie 2011*) se încorporează în Acordul privind SEE şi fac parte din acesta.

(2) în acest scop, la punctele din anexele şi protocoalele la Acordul privind SEE care conţin trimiteri la actele adoptate de instituţiile în cauză ale Uniunii Europene se introduce următoarea liniuţă:

„- 1 2012 J003: Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, adoptat la 9 decembrie 2011 (JO L 112, 24.4.2012, p. 21).”

(3) în cazul în care liniuţa menţionată la alineatul (2) este prima liniuţă de la punctul în cauză, aceasta este precedată de cuvintele „astfel cum a fost modificat(ă) prin:”.

(4) în anexa A la prezentul acord sunt indicate punctele din anexele şi protocoalele la Acordul privind SEE la care se introduce textul menţionat la alineatele (2) şi (3).

(5) Atunci când actele încorporate în Acordul privind SEE înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord necesită adaptări ca urmare a participării noii părţi contractante care nu au fost prevăzute în prezentul acord, adaptările respective se vor efectua în conformitate cu procedurile stabilite în Acordul privind SEE.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Dispoziţiile cuprinse în Actul de aderare din 9 decembrie 2011 menţionate în anexa B la prezentul acord se încorporează în Acordul privind SEE şi fac parte din acesta.

(2) Orice dispoziţie relevantă pentru Acordul privind SEE care este menţionată în Actul de aderare din 9 decembrie 2011 sau adoptată în temeiul acestuia şi care nu se regăseşte în anexa B la prezentul acord va fi tratată în conformitate cu procedurile stabilite în Acordul privind SEE.

 

ARTICOLUL 5

 

Oricare dintre părţile la prezentul acord poate prezenta Comitetului mixt al SEE orice chestiune referitoare la interpretarea sau aplicarea acordului. Comitetul mixt al SEE examinează chestiunea în vederea găsirii unei soluţii acceptabile care să permită menţinerea bunei funcţionări a Acordului privind SEE.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către actualele părţi contractante şi de către noua parte contractantă în conformitate cu procedurile lor proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

(2) Prezentul acord intră în vigoare în ziua următoare depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare de către o parte contractantă actuală sau de către noua parte contractantă, cu condiţia ca protocoalele conexe următoare să intre în vigoare în aceeaşi zi:

(a) Protocolul adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 ca urmare a participării Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European;

(b) Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană şi

(c) Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, islandeză şi norvegiană, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care transmite o copie certificată guvernelor părţilor la prezentul acord.

 

ANEXA A

 

Lista menţionată la articolul 3 din acord

 

PARTEA I

Acte menţionate în Acordul privind SEE modificate prin Actul de aderare din 9 decembrie 2011

 

Liniuţă menţionată la articolul 3 alineatul (2) se introduce la următoarele puncte din anexele şi protocoalele la Acordul privind SEE:

În capitolul XXVII (Băuturi spirtoase) din anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare): punctul 3 [Regulamentul (CEE) nr. 1.601/91 al Consiliului]. În anexa VII (Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale):

punctul 1 (Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).

În anexa XVII (Proprietatea intelectuală): punctul 6a [Regulamentul (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului].

În anexa IX (Servicii financiare):

punctul 14 (Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).

În anexa XX (Mediul):

punctul 21 al (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).

 

PARTEA II

Alte modificări ale anexelor la Acordul privind SEE

 

Se aduc următoarele modificări anexelor la Acordul privind SEE:

În anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare - Partea II):

În capitolul XV, la punctul 12a (Directiva 91/414/GEE a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În capitolul XVII, la punctul 7 (Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În capitolul XVII, la punctul 8 (Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În capitolul XXV, la punctul 3 (Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa V (Libera circulaţie a lucrătorilor):

La titlul „PERIOADA DE TRANZIŢIE”, cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa VIII (Dreptul de stabilire):

La titlul „PERIOADA DE TRANZIŢIE”, cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa IX (Servicii financiare):

La punctul 31b (Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa XI (Comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională):

La punctul 5cm (Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină, în anexa XII (Libera circulaţie a capitalului):

La titlul „PERIOADA DE TRANZIŢIE”, cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa XIII (Transporturile):

La punctul 15a (Directiva 96/53/CE a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 18a (Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 19 (Directiva 96/26/CE a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină

La punctul 26c [Regulamentul (CEE) nr. 3.118/93 al Consiliului], cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină, în anexa XV (Ajutoarele de stat):

La titlul „ADAPTĂRI SECTORIALE”, cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La titlul „PERIOADA DE TRANZIŢIE”, cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa XVII (Proprietatea intelectuală):

La titlul „ADAPTĂRI SECTORIALE”, cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa XVIII (Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi):

La punctul 30 (Directiva 96/71 /CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

În anexa XX (Mediul):

La punctul 1f (Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 7a (Directiva 98/83/CE a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 13 (Directiva 91/271/CEE a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 19a (Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 21ad (Directiva 1999/32/CE a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 32d (Directiva 1999/31/CE a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 32f (Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

La punctul 32fa (Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), cuvintele „sau, dacă este cazul, în anexele la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005” se elimină.

 

ANEXA B

 

Lista menţionată la articolul 4 din acord

 

Anexele şi protocoalele la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

Anexa I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare):

1. În capitolul I partea 1.1 punctul 4 (Directiva 97/78/CE a Consiliului), înainte de textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 5 secţiunea IV)-”

2. În capitolul I partea 6.1 punctul 16 [Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului], după paragraful referitor la măsurile tranzitorii se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 5 secţiunea II).”

3. În capitolul I partea 6.1 punctul 17 [Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului], între paragraful referitor la măsurile tranzitorii şi textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 5 secţiunea II).”

4. În capitolul I partea 9.1 punctul 8 (Directiva 1999/74/CE a Consiliului), după paragraful referitor la măsurile tranzitorii se introduce următorul text;

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 5 secţiunea I).1

5. În capitolul III partea 1 punctul 10 (Directiva 2002/53/CE a Consiliului), între paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii şi textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 5 secţiunea III).”

6. În capitolul III partea 1 punctul 12 (Directiva 2002/55/CE a Consiliului), între paragraful referitor la măsurile tranzitorii şi textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 5 secţiunea III).”

Anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare):

1. În capitolul XII, la punctul 54zr (Directiva 2001/113/CE a Consiliului) se adaugă următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 4 secţiunea I punctul 1).”

2. În capitolul XIII punctul 15q (Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), între paragraful referitor la măsurile tranzitorii şi textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 1).”

3. În capitolul XV punctul 12zc [Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului], înainte de textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 10 secţiunea VI).

Anexa V (Libera circulaţie a lucrătorilor):

La titlul „PERIOADA DE TRANZIŢIE”, între paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii şi paragraful referitor la mecanismele de salvgardare se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 2).”

Anexa VIII (Dreptul de stabilire):

La titlul „PERIOADA DE TRANZIŢIE”, între paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii şi paragraful referitor la mecanismele de salvgardare se introduce următorul text

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 2).”

Anexa XII (Libera circulaţie a capitalului):

După paragrafele de la titlul „PERIOADA DE TRANZIŢIE” se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 3).”

Anexa XIII (Transporturile):

La punctul 53a [Regulamentul (CEE) nr. 3.577/92 al Consiliului], înainte de textul adaptării se introduc următoarele paragrafe:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 7 punctul 1).

În ceea ce priveşte mecanismele de salvgardare prevăzute în măsurile tranzitorii menţionate la paragrafele anterioare, se aplică Protocolul 44 privind mecanismele de salvgardare ca urmare a extinderilor Spaţiului Economic European.”

Anexa XV (Ajutoarele de stat):

Sub titlul „ADAPTĂRI SECTORIALE” se adaugă următorul text:

„între părţile contractante se aplică dispoziţiile referitoare la schemele de ajutor existente prevăzute în capitolul 2 (Politica în domeniul concurenţei) din anexa IV la Actul de aderare din 9 decembrie 2011.”

Anexa XVII (Proprietatea intelectuală):

Sub titlul „ADAPTĂRI SECTORIALE” se adaugă următorul text:

„între părţile contractante se aplică mecanismele specifice prevăzute în capitolul 1 (Legislaţia privind proprietatea intelectuală) din anexa IV la Actul de aderare din 9 decembrie 2011.”

Anexa XVIII (Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi):

La punctul 30 (Directiva 96/71 /CE a Parlamentului European şi a Consiliului), între paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii şi paragraful referitor la mecanismele de salvgardare se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 2).”

Anexa XX (Mediul):

1. La punctul 7a (Directiva 98/83/CE a Consiliului), după paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 10 secţiunea IV punctul 2).n

2. La punctul 13 (Directiva 91/271/CEE a Consiliului), între paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii şi textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 10 secţiunea IV punctul 1).”

3. La punctul 19a (Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), între paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii şi textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 10 secţiunea V punctul 2).”

4. La punctul 21ab (Directiva 1999/13/CE a Consiliului) se adaugă următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 10 secţiunea V punctul 1).”

5. La punctul 21 al (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului), înainte de textul adaptării se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 10 secţiunea I punctul 1).”

6. La punctul 32d (Directiva 1999/31/CE a Consiliului), după paragrafele referitoare la măsurile tranzitorii se introduce următorul text:

„Se aplică măsurile tranzitorii pentru Croaţia prevăzute în anexele la Actul de aderare din 9 decembrie 2011 (anexa V capitolul 10 secţiunea III).”

 

ACT FINAL

 

Plenipotenţiarii:

Uniunii Europene, denumită în continuare „Uniunea Europeană” şi ai:

legatului Belgiei,

Republicii Bulgaria,

Republicii Cehe,

Regatului Danemarcei,

Republicii Federale Germania,

Republicii Estonia,

Irlandei,

Republicii Elene,

Regatului Spaniei,

Republicii Franceze,

Republicii Italiene,

Republicii Cipru,

Republicii Letonia,

Republicii Lituania,

Marelui Ducat al Luxemburgului,

Ungariei,

Republicii Malta,

Regatului Ţărilor de Jos,

Republicii Austria,

Republicii Polone,

Republicii Portugheze,

României,

Republicii Slovenia,

Republicii Slovace,

Republicii Finlanda,

Regatului Suediei,

Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

părţi contractante la Tratatul de instituire a Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre ale UE”, plenipotenţiarii:

Islandei,

Principatului Liechtenstein,

Regatului Norvegiei,

denumite în continuare „statele AELS”,

împreună părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European încheiat la Porto la 2 mai 1992 (denumit în continuare .Acordul privind SEE*), denumite în continuare colectiv „actualele părţi contractante” şi plenipotenţiarii:

Republicii Croaţia,

denumită în continuare „noua parte contractantă”,

reuniţi la Bruxelles, la [data] [anul], pentru a semna Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, au adoptat următoarele texte:

 

I. Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European (denumit în continuare „acordul*);

II. Textele anexate la acord:

Anexa A: Lista menţionată la articolul 3 din acord;

Anexa B: Lista menţionată la articolul 4 din acord.

Plenipotenţiarii actualelor părţi contractante şi plenipotenţiarii noii părţi contractante au adoptat declaraţiile comune enumerate în continuare şi anexate la prezentul act final:

1. Declaraţia comună privind intrarea rapidă în vigoare sau aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European;

2. Declaraţia comună privind data de expirare a măsurilor tranzitorii;

3. Declaraţiile comune privind aplicarea regulilor de origine după intrarea în vigoare a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European;

4. Declaraţia comună privind adaptarea sectorială pentru Principatul Liechtenstein în domeniul liberei circulaţii a persoanelor;

5. Declaraţia comună privind sectoarele prioritare menţionate în Protocolul 38b;

6. Declaraţia comună privind contribuţiile financiare.

Plenipotenţiarii actualelor părţi contractante şi plenipotenţiarii noii părţi contractante au luat act de declaraţiile enumerate în continuare şi anexate la prezentul act final:

Declaraţia comună generală a statelor AELS.

Aceştia au convenit, de asemenea, că, până cel târziu la intrarea în vigoare a acordului, Acordul privind SEE, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European, şi textele integrale ale fiecărei decizii a Comitetului mixt al SEE trebuie redactate în limba croată şi autentificate de reprezentanţii actualelor părţi contractante şi ai noii părţi contractante.

Aceştia iau act de Protocolul adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 ca urmare a participării Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, care este, de asemenea, anexat la prezentul act final.

De asemenea, aceştia iau act de Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, care este anexat la prezentul act final.

Aceştia iau act şi de Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, care este, de asemenea, anexat la prezentul act final.

Aceştia subliniază faptul că protocoalele menţionate mai sus au fost convenite plecând de la presupunerea că participarea la Spaţiul Economic European rămâne neschimbată.

 

Declaraţiile comune ale actualelor părţi contractante şi ale noii părţi contractante la acord

 

Declaraţia comună privind intrarea rapidă în vigoare sau aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

 

Părţile subliniază importanţa intrării rapide în vigoare sau a aplicării provizorii a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European pentru a asigura buna funcţionare a Spaţiului Economic European şi a permite Croaţiei să beneficieze de participarea sa la Spaţiul Economic European.

 

Declaraţia comună privind data de expirare a măsurilor tranzitorii

 

Părţile confirmă că măsurile tranzitorii prevăzute în Tratatul de aderare se preiau ca atare în Acordul privind SEE şi vor expira la aceeaşi dată la care ar fi expirat dacă extinderea Uniunii Europene şi a SEE ar fi avut loc simultan la 1 iulie 2013.

 

Declaraţia comună privind aplicarea regulilor de origine după intrarea în vigoare a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

 

1. Dovada de origine eliberată în mod corespunzător de către un stat AELS sau de către noua parte contractantă în cadrul unui acord preferenţial încheiat între statele AELS şi noua parte contractantă sau în cadrul legislaţiei naţionale unilaterale a unui stat AELS sau a unei noi părţi contractante este considerată dovadă a originii preferenţiale SEE, cu condiţia ca:

(a) dovada de origine şi documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua care precedă aderarea noii părţi contractante la Uniunea Europeană;

(b) dovada de origine să fie prezentată autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data intrării în vigoare a acordului.

În cazul în care mărfurile au fost declarate pentru a fi importate dintr-un stat AELS sau din noua parte contractantă în noua parte contractantă sau, respectiv, într-un stat AELS înainte de data aderării noii părţi contractante la Uniunea Europeană, în cadrul regimurilor preferenţiale în vigoare la data respectivă între un stat AELS şi noua parte contractantă, dovada de origine eliberată retroactiv în conformitate cu aceste regimuri poate fi acceptată, de asemenea, în statele AELS sau în noua parte contractantă, cu condiţia ca aceasta să fie prezentată autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data intrării în vigoare a acordului.

2. Statele AELS, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, sunt autorizate să reţină autorizaţiile pe baza cărora s-a acordat statutul de „exportatori autorizaţi” în cadrul acordurilor încheiate între statele AELS, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, cu condiţia ca exportatorii autorizaţi să aplice regulile de origine ale SEE,

Aceste autorizaţii sunt înlocuite de statele AELS şi de Republica Croaţia, cel târziu după un an de la data intrării în vigoare a acordului, cu noi autorizaţii eliberate conform condiţiilor prevăzute în Protocolul nr. 4 la Acordul privind Spaţiul Economic European.

3. Cererile privind verificarea ulterioară a dovezii de origine eliberate în temeiul acordurilor şi al regimurilor preferenţiale menţionate la punctele 1 şi 2 de mai sus sunt acceptate de către autorităţile competente ale statelor AELS şi ale noii părţi contractante timp de trei ani de la data eliberării dovezii de origine în cauză şi pot fi înaintate de către aceste autorităţi timp de trei ani de la data acceptării dovezii de origine.

 

Declaraţia comună privind adaptarea sectorială pentru Principatul Liechtenstein în domeniul liberei circulaţii a persoanelor

 

Actualele părţi contractante şi noua parte contractantă,

- având în vedere adaptările sectoriale pentru Principatul Liechtenstein în domeniul liberei circulaţii a persoanelor prevăzute în anexele V şi VIII la Acordul privind SEE, astfel cum au fost introduse prin Decizia nr. 191/1999 a Comitetului mixt al SEE şi modificate prin Acordul privind participarea Republicii Cehe, a Republicii Cipru, a Republicii Estonia, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovace, a Republicii Slovenia şi a Republicii Ungare la Spaţiul Economic European din 14 octombrie 2003;

- observând numărul mare permanent de cereri de rezidenţă în Liechtenstein prezentate de resortisanţii statelor UE şi AELS, care depăşeşte rata netă de imigrare stabilită în cadrul adaptărilor sectoriale menţionate mai sus;

- considerând că participarea Croaţiei la SEE oferă unui număr mai ridicat de resortisanţi dreptul de a invoca libera circulaţie a persoanelor, astfel cum este consacrată în Acordul privind SEE,

convin ca, în momentul revizuirii adaptărilor sectoriale din anexele V şi VIII la Acordul privind SEE, să ia în considerare în mod corespunzător această situaţia da fapt, precum şi capacitatea de absorbţia neschimbată a Principatului Liechtenstein.

 

Declaraţia comună privind sectoarele prioritare menţionate în Protocolul 38B

 

Actualele părţi contractante şi noua parte contractantă reamintesc că, în cazul Croaţiei, nu trebuie acoperite toate sectoarele prioritare, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Protocolul 38b.

 

Declaraţia comună privind contribuţiile financiare

 

Actualele părţi contractante şi noua parte contractantă sunt de acord ca diversele regimuri de contribuţii financiare convenite în contextul extinderii SEE să nu constituie un precedent pentru perioada ulterioară expirării acestora la 30 aprilie 2014.

 

ALTE DECLARAŢII

ALE UNEIA SAU MAI MULTOR PĂRŢI CONTRACTANTE LA ACORD

Declaraţie comună generală a statelor AELS

 

Statele AELS iau act de declaraţiile cu relevanţă pentru Acordul privind SEE anexate la Actul final al Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană.

Statele AELS subliniază că declaraţiile cu relevanţă pentru Acordul privind SEE anexate la Actul final al tratatului menţionat la paragraful anterior nu pot fi interpretate sau aplicate în mod contrar obligaţiilor actualelor părţi contractante sau ale noii părţi contractante care decurg din prezentul acord sau din Acordul privind SEE.

 

PROTOCOL ADIŢIONAL

la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009- 2014 ca urmare a participării Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

 

Uniunea Europeană

şi

Regatul Norvegiei,

având în vedere Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014,

având în vedere Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European,

decid să includă Republica Croaţia în mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 existent

şi să încheie prezentul protocol:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, denumit în continuare „acordul5, se aplică mutatis mutandis Republicii Croaţia.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), articolul 3 alineatele

(2) şi (3) din acord nu se aplică.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), articolul 6 din acord nu se aplică. În cazul în care sunt disponibile fonduri neangajate ale Republicii Croaţia, nu se aplică nicio realocare către alt stat beneficiar.

 

ARTICOLUL 2

 

Cuantumul suplimentar al contribuţiei financiare aferente perioadei 1 iulie 2013-30 aprilie 2014 inclusiv este de 4,6 milioane EUR pentru Republica Croaţia; acest cuantum este pus la dispoziţie pentru angajare într-o singură tranşă, de la data intrării în vigoare a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European sau a unui acord de aplicare cu titlu provizoriu a acordului menţionat şi a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul protocol se ratifică sau se aprobă de către părţi în conformitate cu procedurile lor proprii. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Prezentul protocol intră în vigoare în ziua următoare depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare, cu condiţia să fi fost depus şi instrumentul de ratificare sau de aprobare a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul protocol, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi norvegiană, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice în egală măsură, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite o copie certificată fiecărei părţi.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

 

PROTOCOL ADIŢIONAL

la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda, ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 

Uniunea Europeană

şi

Islanda,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda, semnat la Bruxelles la data de 22 iulie 1972, denumit în continuare „acordul”, şi regimul în vigoare în ceea ce priveşte comerţul cu peşte şi produse pescăreşti dintre Islanda şi Comunitate,

având în vedere Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniune de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014, având în vedere aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, având în vedere Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, având în vedere regimul în vigoare în ceea ce priveşte comerţul cu peşte şi produse pescăreşti dintre Islanda şi Republica

Croaţia,

au decis să stabilească de comun acord modificările care trebuie aduse acordului ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană,

şi să încheie prezentul protocol:

 

ARTICOLUL 1

 

Textul acordului, anexele şi protocoalele care fac parte integrantă din acord, Actul final şi declaraţiile anexate la acesta se redactează în limba croată, textele respective fiind autentice în aceeaşi măsură ca şi textele originale. Comitetul mixt aprobă textul în limba croată.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti originare din Islanda sunt prevăzute în prezentul protocol.

2. Volumele contingentelor tarifare prevăzute la articolul 3 din prezentul protocol acoperă cele zece luni râmase de la aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană până la încetarea valabilităţii mecanismului financiar al SEE pentru perioada 2009-2014 (1 iulie 2013-30 aprilie 2014). La sfârşitul perioadei respective, volumele contingentelor fac obiectul unei reexaminări care ia în considerare toate interesele relevante.

3. Contingentele tarifare se aplică începând din ziua în care intră în vigoare aplicarea cu titlu provizoriu a prezentului protocol, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 4 alineatul (3), şi sunt valabile timp de douăsprezece luni de la data respectivă.

 

ARTICOLUL 3

 

Uniunea deschide următoarele contingente tarifare suplimentare scutite de taxe vamale pentru produsele originare din Islanda:

- homari norvegieni congelaţi (Nephrops norvegicus) (cod NC 0306 15 90), 60 de tone greutate netă;

- fileuri de sebaste (Seibasfes spp.), proaspete sau refrigerate (cod NC 0304 49 50), 100 de tone greutate netă.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Prezentul protocol se ratifică sau se aprobă de către părţi în conformitate cu propriile lor proceduri. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

2. Prezentul protocol intră în vigoare în ziua următoare depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare, cu condiţia ca instrumentele de ratificare sau de aprobare ale următoarelor acorduri conexe să fi fost, de asemenea, depuse:

(i) Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European;

(ii) Protocolul adiţional la Acordul dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, ca urmare a participării Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European;

(iii) Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei, ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană.

3. Până la finalizarea procedurilor prevăzute la alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a celei de a treia luni de la depunerea ultimei notificări în acest sens.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul protocol, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, croată, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, ungară şi islandeză, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite fiecărei părţi o copie certificată.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

 

PROTOCOL ADIŢIONAL

la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatului Norvegiei, ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 

Uniunea Europeană şi

Regatul Norvegiei,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei, semnat la data de 14 mai 1973, denumit în continuare „acordul”, şi regimul în vigoare în ceea ce priveşte comerţul cu peşte şi produse pescăreşti dintre Norvegia şi Comunitate,

având în vedere Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniune de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014, în special articolul 1,

având în vedere aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană,

având în vedere Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European,

având în vedere regimul în vigoare în ceea ce priveşte comerţul cu peşte şi produse pescăreşti dintre Norvegia şi Republica

Croaţia,

au decis să stabilească de comun acord modificările care trebuie aduse acordului ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană,

şi să încheie prezentul protocol:

 

ARTICOLUL 1

 

Textul acordului, anexele şi protocoalele care fac parte integrantă din acord, Actul final şi declaraţiile anexate la acesta se redactează în limba croată, textele respective fiind autentice în aceeaşi măsură ca şi textele originale. Comitetul mixt aprobă textul în limba croată.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti originare din Norvegia sunt prevăzute în prezentul protocol.

2. Volumul contingentelor tarifare prevăzute la articolul 3 din prezentul protocol acoperă cete zece luni rămase de la aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană până la încetarea valabilităţii mecanismului financiar al SEE pentru perioada 2009-2014 (1 iulie 2013-30 aprilie 2014), La sfârşitul perioadei respective, volumul contingentelor face obiectul unei reexaminări care ia în considerare toate interesele relevante.

3. Contingentele tarifare se aplică începând din ziua în care intră în vigoare aplicarea cu titlu provizoriu a prezentului protocol, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 4 alineatul (3), şi sunt valabile timp de douăsprezece luni de la data respectivă.

4. Regulile de origine aplicabile contingentelor tarifare menţionate la articolul 3 sunt cele prevăzute în Protocolul nr. 3 la acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Uniunea deschide următoarele noi contingente tarifare suplimentare scutite de taxe vamale:

- hering, preparat cu condimente şi/sau maturat cu oţet, în saramură (codurile NC ex 1604 12 91, ex 1604 12 99), 1.400 de tone greutate netă în stare uscată.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Prezentul protocol se ratifică sau se aprobă de către părţi în conformitate cu propriile lor proceduri. Instrumentele de ratificare sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

2. Prezentul protocol intră în vigoare în ziua următoare depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare, cu condiţia ca instrumentele de ratificare sau de aprobare ale următoarelor acorduri conexe să fi fost, de asemenea, depuse:

(i) Acordul privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European;

(ii) Protocolul adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, ca urmare a participării Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European;

(iii) Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda, ca urmare a aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană.

3. Până la finalizarea procedurilor prevăzute la alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a celei de a treia luni de la depunerea ultimei notificări în acest sens.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul protocol, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, croată, cehă. daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, ungară şi norvegiană, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite fiecărei părţi o copie certificată.

 

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

 

Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.

 

Bruxelles, 15 mai 2014.

Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene,

L. Schiavo,

director general

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 aprilie 2016.

Nr. 461.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale - COM (2016) 106 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/393 din 5 mai 2016 şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/129 din 29 aprilie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează:

1. importanţa introducerii unei serii de garanţii care să permită protejarea tradiţiilor juridice şi „atingerea” cât mai redusă a sistemului naţional în această materie;

2. alegerea corectă a temeiului juridic şi a instrumentului normativ,

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi ari. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 9 mai 2016.

Nr. 75.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate COM (2016) 107 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/394 din 5 mai 2016 şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/130 din 29 aprilie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele;

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează;

1. referirea exclusiv la efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate;

2. nedefinirea instituţiei parteneriatului înregistrat;

3. neimpunerea recunoaşterii unui parteneriat înregistrat în alt stat membru;

4. neafectarea existenţei sau valabilităţii unui parteneriat înregistrat în temeiul dreptului naţional sau recunoaşterii într-un stat membru a unui parteneriat înregistrat în alt stat membru;

5. importanţa introducerii unei serii de garanţii care să permită protejarea tradiţiilor juridice şi „atingerea” cât mai redusă a sistemului naţional în această materie, aspecte reliefate şi în punctul de vedere al ministerului de resort;

6. alegerea corectă a temeiului juridic şi a instrumentului normativ.

III. Se manifestă rezerve în ceea ce priveşte posibilitatea aplicării acestui act cu caracter legislativ european pe teritoriul României

1. având în vedere următoarele prevederi ale legislaţiei naţionale:

a) art. 48 din Constituţia României, republicată:

(i) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

(ii) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă;

b) art. 259 din Codul civil:

(i) Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.

(ii) Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie;

c) şi în special art. 277 alin, (3) din Codul civil: Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România;

2. luând în considerare dispoziţiile articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, conform căruia se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite instituţiilor europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit.  f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 mai 2016.

Nr. 76.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 140 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul o numeşte pe doamna Valerica Secoşan în calitate de membru titular al Consiliului Naţional de Integritate, ca urmare a demisiei domnului Mihai Diaconu, pentru diferenţa de mandat.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 9 mai 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 mai 2016.

Nr. 77.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia prim-ministrului nr. 135/2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 114/2016 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 15 aprilie 2016, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, în loc de: „... pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite ...” se va citi: „...pe care o desfăşoară, aprobat de ordonatorul de credite ...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.