MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 377/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 377         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 mai 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

69. - Hotărāre referitoare la Pachetul privind economia circulară - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante cu marcaj CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 COM (2016)157 final

 

DECRETE

 

504. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

505. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

506. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

507. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

508. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

509. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

510. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

357. - Hotărāre privind modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

23. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la Pachetul privind economia circulară - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante cu marcaj CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009

şi (CE) nr. 1.107/2009 COM (2016)157 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

avānd īn vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/388 din 28 aprilie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Constată:

1. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

2. Propunerea conţine mai multe elemente care vor contribui la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toate produsele fertilizante, asigurānd īn acelaşi timp o siguranţă ridicată şi standarde de protecţie a mediului. Principalele prevederi ale propunerii:

a) norme privind libera circulaţie a tuturor fertilizanţilor cu marcaj CE produşi īn īntreaga UE, normele actuale acoperind numai īngrăşămintele anorganice şi aditivii agricoli: propunerea va permite tuturor produselor fertilizante, inclusiv celor derivate din deşeuri biologice şi nutrienţi reciclaţi, să beneficieze de marcajul CE care să asigure libera circulaţie pe piaţa unică;

b) actualizează cerinţele actuale pentru īngrăşămintele anorganice cu marcaj CE;

c) menţine armonizarea opţională - un producător care nu doreşte ca produsul său să aibă marca CE, dar să aibă acces nelimitat la īntreaga piaţă unică a UE, poate opta pentru respectarea normelor naţionale, īn conformitate cu principiul subsidiarităţii;

d) introduce noi cerinţe armonizate pentru toate produsele fertilizante cu marcaj CE īn ceea ce priveşte calitatea, siguranţa şi etichetarea;

e) permite ca subproduse de origine animală derivate să se deplaseze liber pe piaţa unică, ca fertilizante produse după punctul final al lanţului de producţie;

f) include norme de recuperare a deşeurilor biologice transformate īn compost şi digestat. Īn cazul īn care aceste produse sunt īncorporate īn īngrăşăminte cu marcaj CE, acestea nu mai sunt considerate deşeuri īn sensul Directivei-cadru privind deşeurile, permiţānd astfel produselor derivate din deşeuri să circule liber īn UE.

(2) Consideră:

1. Romānia respinge introducerea īn Regulamentul actual a produselor care conţin nutrienţi sau materii organice reciclate din biodeşeuri sau din alte materii prime secundare īn conformitate cu modelul de economie circulară, din următoarele considerente:

a) reutilizarea materiilor prime, care sunt īn prezent eliminate ca deşeuri, constituie o problemă deoarece este puţin cunoscut impactul asupra mediului şi implicit asupra sănătăţii umane īn urma consumului produselor fertilizate cu substanţe provenite din astfel de deşeuri;

b) riscul contaminării cu agenţi patogeni proveniţi de la subprodusele de origine animală, deşeurile folosite īn compoziţia fertilizanţilor organici ducānd la efecte dificil de evaluat pentru sănătatea publică sau animală;

c) totodată, evaluarea conformităţii produselor rezultate din aceste deşeuri nu poate fi lăsată la latitudinea şi īn sarcina producătorilor Punerea pe piaţă a acestui tip de produse nu se poate face fără o testare prealabilă a efectelor asupra mediului şi a sănătăţii umane;

d) utilizarea unor mari cantităţi de īngrăşăminte organice produse īn alte state membre creează mari probleme īn aplicarea Directivei nitraţilor şi īn īntocmirea unor recomandări agrochimice corecte;

e) circa 40% din suprafaţa agricolă este administrată de fermieri foarte mici, care practică o agricultură de subzistenţă cu o suprafaţă de aproximativ 2 ha/fermă, cu un nivel de cunoştinţe şi de dotare foarte reduse, care nu au posibilitatea evaluării impactului fertilizanţilor organici asupra produselor agricole obţinute;

f) lipsa studiilor cu privire la protecţia solurilor, din care să reiasă caracteristicile acestora după utilizarea produselor de natură organică;

g) īn Romānia există preocupări pentru producerea de īngrăşăminte sigure şi eficiente din materii prime secundare recuperate, cum ar fi cărbunele biologic, lignitul, turba, cenuşa şi struvita;

h) din cauza complexităţii, eterogenităţii, instabilităţii şi a riscurilor pentru mediu ale produselor organice şi ale materiilor prime, este necesar ca acestea să se aplice acolo unde se produc, drept urmare soluţiile particulare ale unui stat membru nu pot deveni norme generale obligatorii pentru celelalte state membre;

i) Romānia consideră că fiecare stat membru trebuie să īşi organizeze sistemul de evaluare a conformităţii pentru fertilizanţii organici, care trebuie să fie utilizaţi numai īn statul respectiv, deoarece este obligatoriu să asigurăm sănătatea locuitorilor şi a mediului şi să creăm condiţiile pentru libera circulaţie a produselor agricole şi alimentare, siguranţa alimentară fiind esenţială pentru toate ţările, dar mai ales pentru cele cu un sistem sanitar imperfect;

j) condiţiile concrete din Romānia nu permit evaluarea conformităţii unui produs de către cel care proiectează şi produce acel produs, drept urmare este inoportun ca producătorii/distribuitorii/importatorii să fie implicaţi īn sarcinile de supraveghere a pieţei;

k) neacceptarea circulaţiei libere a īngrăşămintelor organice este dată de „caracterul variabil al anumitor materii componente ale produselor fertilizante organice şi natura potenţial ireversibilă a unor daune la care ar putea duce expunerea solului, culturilor” şi apei, din cauza impurităţilor din aceste produse;

l) condiţiile socioeconomice din Romānia nu au condus la dezvoltarea intensivă a agriculturii, solurile noastre sunt curate, ceea ce ne permite practicarea agriculturii ecologice şi tradiţionale, unde producţia este mai coborātă, dar este de calitate. Romānia mizează pe creşterea calităţii producţiei agricole, lucru care nu mai este asigurat prin circulaţia liberă a īngrăşămintelor organice.

(3) Recomandă:

Romānia este īn favoarea adoptării soluţiei nr. 2 prin care tehnica de reglementare a Regulamentului privind īngrăşămintele, şi anume omologarea de tip rămāne neschimbată şi este extinsă la armonizarea īngrăşămintelor provenite din materii prime organice şi la alte produse din domeniul īngrăşămintelor, cum ar fi biostimulatorii plantelor, permisiunea aplicării īngrăşămintelor organice pe teritoriul naţional realizāndu-se strict doar pentru produsele provenite din surse interne şi/sau pentru produsele recunoscute īn baza principiului reciprocităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, iar opinia cuprinsă īn această hotărāre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 3 mai 2016, īn conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 3 mai 2016.

Nr. 69.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei pe lāngă Sfāntul Scaun şi pe lāngă Ordinul Suveran Militar de Malta.

Art. 2. - Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 504.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Ciprian Mihali se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Senegal şi īn Republica Guineea.

Art. 2. - Domnul Ciprian Mihali īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 505.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Ion Pascu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Cipru.

Art. 2. - Domnul Ion Pascu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 506.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Cornel Alecse se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Arabă Egipt.

Art. 2. - Domnul Cornel Alecse īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 507.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Radu Petru Şerban se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Japonia.

Art. 2. - Domnul Radu Petru Şerban īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 508.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Dumitru Preda se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Cuba.

Art. 2. - Domnul Dumitru Preda īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNERIOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 509.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează;

 

Art. 1. - Domnul Călin Fabian se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Coreea,

Art. 2. - Domnul Călin Fabian īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 510.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, astfel:”.

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro.”

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3)Activele necorporale trebuie să īndeplinească cumulativ condicile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum şi să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul.”

4. La articolul 19, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor īn care se pot īnregistra cereri de acord pentru finanţare, rezultatul procesului de selecţie a cererilor de acord pentru finanţare, lista beneficiarilor, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual şi a bugetului total alocat schemei, īn conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

........................................................................

(3) Īn cazul īn care, īn urma analizei cererilor de acord pentru finanţare īnregistrate, se constată neutilizarea īn totalitate a bugetului alocat sesiunii sau bugetul anual al schemei este suplimentat īn conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data deschiderii unei noi sesiuni de īnregistrare a cererilor de acord pentru finanţare.”

5. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

6. Īn anexa nr. 2, la articolul 1, după litera f) se introducere o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei pānă la data de 31 decembrie a anului īn care se finalizează investiţia;”.

7. Īn anexa nr. 2, la articolul 1, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:

„n1) grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia;”.

8. Īn anexa nr. 2, la articolul 1, litera s) se abrogă.

9. Īn anexa nr. 2, la articolul 1, litera cc) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„cc) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, īntr-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor īn aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ;”.

10. Īn anexa nr. 2, la articolul 1, după litera kk) se introducere o nouă literă, litera kk1), cu următorul cuprins:

„kk1) terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc īn cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

(i) persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude pānă la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;

(ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;

(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vānzător şi nu deţin nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;

(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vānzător şi asupra cărora cumpărătorul nu deţine nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.”

11. Īn anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) īnregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează īn sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de īnregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărāre, cu cel puţin 45 de zile īnainte de data deschiderii acesteia.”

12. Īn anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul [2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cererile de acord pentru finanţare īnregistrate īn afara sesiunilor se restituie īntreprinderilor.”

13. Īn anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) īn cadrul sesiunii de īnregistrare, īntreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut īn anexa nr. 1, īnsoţită de următoarele documente justificative:”.

14. Īn anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) īmputernicire semnată de reprezentantul legal al īntreprinderii solicitante, īn cazul īn care o altă persoană decāt acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;”.

15. Īn anexa nr. 2, după articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Ministerul Finanţelor Publice calculează, conform prevederilor anexei nr. 31, un punctaj pe baza informaţiilor cuprinse īn anexa nr. 1, pentru īntreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare īn cadrul sesiunii de īnregistrare.

(2) Selectarea īntreprinderilor se realizează īn ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe baza ajutorului de stat solicitat īn cuprinsul cererilor pentru finanţare, fără a se depăşi bugetul total alocat sesiunii.

Art. 32. - Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecţie a cererilor de acord pentru finanţare īn termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data īncheierii sesiunii de depunere şi:

a) publică pe site-ul său rezultatele obţinute;

b) restituie īntreprinderilor, prin poştă cu confirmare de primire, cererile de acord pentru finanţare care nu au fost selectate īn limita bugetului alocat sesiunii.”

16. Īn anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică, pentru īntreprinderile selectate, conformitatea documentelor transmise prevăzute īn anexa nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a īntreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.”

17. Īn anexa nr. 2, la articolul 4 alineatul (2) litera c), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:

„(iv) informaţiile cuprinse īn anexa nr. 1 care au stat la baza calculării punctajului conform art. 31 alin. (1) nu se confirmă īn urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1).”

18. Īn anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ministerul Finanţelor Publice solicită informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, īn condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2) lit. b), īn termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor publice a rezultatelor procesului de selecţie, conform art. 32

19. Īn anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele emise de īntreprinderea solicitantă īn original trebuie să fie datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea.”

20. Īn anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (2) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(2) īn cazul īn care calendarul realizării investiţiei īnregistrează modificări, īntreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestei modificări, īn termen de 30 de zile lucrătoare de cānd a luat la cunoştinţă de respectiva modificare, anexānd o fundamentare īn acest sens, nu mai mult de două ori pe parcursul implementării investiţiei iniţiale.”

21. Īn anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Anexele nr. 1-3,31,4a şi 4b fac parte integrantă din prezenta procedură.”

22. Anexa nr. 1 la procedur㠄Cerere de acord pentru finanţare” se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărāre.

23 Anexa nr. 2 la procedur㠄Condiţii de conformitate” se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărāre.

24. După anexa nr. 3 la procedur㠄Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei” se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31 „Criterii pe baza cărora se calculează punctajul īntreprinderilor solicitante”, avānd cuprinsul anexei nr. 3 la prezenta hotărāre.

25. Anexa nr. 4a la procedur㠄Cerere de plată a ajutorului de stat” se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărāre.

Art. II. - (1) Cererile de acord pentru finanţare şi cererile de plată a ajutorului de stat aflate īn curs de analiză la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se vor supune pānă la soluţionare dispoziţiilor aplicabile īnainte de intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

(2) Acordurile pentru finanţare emise anterior intrării īn vigoare a prezentei hotărāri rămān supuse legislaţiei īn vigoare la data īncheierii acestora, cu excepţia prevederilor art. I pct. 7 şi 21 din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 11 mai 2016.

Nr. 357.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

Data īnregistrării ..................................

Numărul īnregistrării ............................

 

CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE

 

Subscrisa, ............................................, avānd datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ............................................, avānd calitatea de ............................................, solicit finanţarea īn condiţiile prevederilor schemei avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 807/2014.

I. Prezentarea īntreprinderii

Denumirea īntreprinderii: ............................................

Data īnregistrării īntreprinderii: ............................................

Nr. de īnmatriculare la oficiul registrului comerţului: ............................................

Codul de identificare fiscală: ............................................

Adresa: ............................................, cod poştal: ............................................, telefon: ............................................, fax: ............................................, e-mail: ............................................

Forma juridică: ............................................

Capitalul social: ......................................, lei, deţinut de:

- persoane fizice: .......... %;

- IMMI: .......... %;

- īntreprinderi mari 2: .......... %,

Obiectul principal de activitate:

Cod CAEN:

Obiectul secundar de activitate3: ............................................

Cod CAEN: ............................................

II. Prezentarea situaţiei actuale a īntreprinderii

Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar īncheiat, după caz:

- numărul mediu de salariaţi: ............................................;

- cifra de afaceri: .......................... lei;

- valoare active totale 4: .......................... lei;

- rentabilitatea cifrei de afaceri 5: .......................... lei;

- capitaluri proprii 6: .......................... lei.

III. Prezentarea succintă a investiţiei realizate īn cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:

- obiectivul investiţiei:

............................................

- īncadrarea investiţiei īn categoria investiţiei iniţiale:

 īnfiinţarea unei unităţi noi;

 extinderea capacităţii unităţii;

 diversificarea producţiei unităţii

sau

 schimbarea fundamentală īn procesul general de producţie din cadrul unităţii;

- valoarea investiţiei: .......................... lei;

- locaţia realizării investiţiei: ............................................;

- data estimată a demarării investiţiei conform planului de investiţii: ......................;

- data estimată a finalizării investiţiei conform planului de investiţii: ...................... .

IV. Efectul stimulativ

Ajutorul de stat acordat īn baza prezentei scheme are efect stimulativ, īntrucāt:

 investiţia nu ar fi profitabilă pentru īntreprindere īn regiunea respectivă īn absenţa ajutorului;

sau

 investiţia nu ar fi realizată īn regiunea respectivă īn absenţa ajutorului.


1 Īntreprinderea care se īncadrează īh definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament.

2 Īntreprinderea care nu se īncadrează īn definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament.

3 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

4 Prin active totale se īnţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli īh avans.

5 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri).

6 Elementul „Capitaluri proprii” din bilanţ.

 

V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

 

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile*) - lei -

Intensitatea maximă a ajutorului īn regiune

Valoarea ajutorului de stat solicitat

- lei -

An I**)

Anii

An ....

Total

An I

An II

An ....

Total

Realizarea de investiţii īn active corporale şi necorporale



a) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii īn active corporale

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a1) Realizare construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a2) īnchiriere construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a3) Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii īn active necorporale

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b1) Costuri cu brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

**) A se indica anii calendaristici.

 

VI. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ......, nr. ...............,  eliberat de ............................................, la data de ......................, cu domiciliul īn localitatea ............................................, str. ............................................, nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ............................................, īn calitate de reprezentant legal al īntreprinderii ............................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate īn prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele īn copie care īnsoţesc cererea sunt conforme cu originalele.

Īnţeleg că orice omisiune sau incorectitudine īn prezentarea informaţiilor īn scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că īntreprinderea:

 se īncadrează īn categoria īntreprinderilor mari;

 se īncadrează īn categoria īntreprinderilor mici şi mijlocii;

 nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;

 nu intră īn categoria „īntreprinderilor īn dificultate” potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă īn aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

 nu se află īn procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, īnchidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, īn cazul īn care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale īn vigoare;

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale īn cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a īnchis o activitate identică sau similară īn spaţiul economic european īn ultimii 2 ani anteriori īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul īnregistrării cererii, nu are planuri concrete de a īnchide o astfel de activitate īntr-o perioadă de 2 ani după finalizarea, īn regiunea īn cauză, a investiţiei iniţiale;

 nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut īn ultimii 2 ani anterior datei īnregistrării cererii o altă īntreprindere īnregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, īn cazul īntreprinderilor nou-īnfiinţate.

Declar pe propria răspundere că, īn ultimii 3 ani7, īntreprinderea:

 nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;

 a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro8 -

 

 

 

 

 

 

 


7 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal īn curs şi 2 ani anteriori.

8 Echivalentul īn euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că īntreprinderea:

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;

 a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei (judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro9 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele: ...........................................

Funcţia: ...........................................

Semnătura ...........................................10:

Data semnării: ...........................................


9 Echivalentul īh euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

10 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

Condiţii de conformitate

Cererea de acord pentru finanţare

- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată şi semnată īn original de către persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de investiţii, actul de identitate al persoanei autorizate sau īmputernicirea, dacă este cazul.

Certificatul constatator

- este ataşat īn original, este actualizat cu date valabile la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare conform prevederilor art. 3 lit. a) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.

Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar īncheiat

- sunt depuse şi aprobate conform prevederilor legale īn vigoare, după caz, sunt ataşate īn copie.

Planul de investiţii

- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi semnat īn original de către persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.

Planul de afaceri

- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi semnat īn original de către persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea;

- prezintă proiecţiile financiare pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de profit şi pierdere, bilanţ şi flux de numerar) īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare şi cu modelele prezentate īn Ghidul solicitantului;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.

Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri

- sunt ataşate īn copie.

Certificatul de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat

- este valabil la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi este ataşat īn original sau īn copie legalizată.

Certificatele de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru

- sunt valabile la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi sunt ataşate īn original sau īn copie legalizată.

Īmputernicirea semnată de reprezentantul legal al īntreprinderii solicitante

- īn cazul īn care o altă persoană decāt acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată īn original.

Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal īntreprinderea

- se ataşează īn copie.

Opisul

- are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este īndosariat.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31 la procedură)

 

CRITERII

pe baza cărora se calculează punctajul īntreprinderilor solicitante

 

Criterii de evaluare

Mod de determinare

Punctaj

Valoarea investiţiei

(Valoarea investiţiei īn lei/44.000.000 lei) x 10

Rezultatul obţinut se transformă īn număr de puncte.

Investiţia iniţială

- īnfiinţarea unei noi unităţi de o īntreprindere nou-īnfiinţată;

25 puncte

- schimbarea fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;

20 puncte

- diversificarea activităţii unei unităţi existente;

15 puncte

- īnfiinţarea unei noi unităţi de o īntreprindere īn activitate;

10 puncte

- extinderea capacităţii unei unităţi existente;

10 puncte

Locaţia realizării investiţiei

Investiţia se realizează īntr-un judeţ unde valoarea PIB/locuitor este mai mică decāt media pe ţară*)

PIB/locuitor < PIB/locuitor medie pe ţară 20 puncte

Rentabilitatea cifrei de afaceri īn ultimul exerciţiu financiar īncheiat, īn cazul īntreprinderilor īn activitate

Rea = (profit net/cifra de afaceri) x 100

Rea > 1 % 5 puncte

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat, īn cazul īntreprinderilor nou-īnfiinţate

 

Capital social > 500.000 iei 5 puncte


*) Pe baza informaţiilor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4a la procedură)

 

Data īnregistrării ..................................

Numărul īnregistrării ............................

 

CERERE DE PLATĂ

a ajutorului de stat

 

Subscrisa, ............................................,  avānd datele de identificare menţionate la pct. 1, reprezentată legal prin domnul/doamna ............................................,  avānd calitatea de ............................................,  identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ........., eliberat de ............................................, la data de ...................., cu domiciliul īn localitatea ............................................,  str. ............................................,  nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............................................, cod poştal......................,  solicit eliberarea sumei nerambursabile (tranşa nr. ........................) aferente cheltuielilor eligibile, fără T.V.A., prevăzute īn formularul de decont anexat, īn baza Acordului pentru finanţare nr.  ..........., din data de ...................., şi īn condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 807/2014.

 

I. Datele de identificare a īntreprinderii:

Denumirea īntreprinderii: ............................................

Data īnregistrării īntreprinderii: ............................................

Nr. de īnmatriculare la oficiul registrului comerţului: ............................................

Codul de identificare fiscală: ............................................

Adresa: ............................................,

Telefon: ............................................, Fax: ............................................, E-mail: ............................................,

Cod IBAN: ............................................, deschis la Trezoreria ............................................,

Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4b.

II. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ........., eliberat de ............................................, la data de ...................., cu domiciliul īn localitatea ............................................,  str. ............................................,  nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ............................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate īn prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele īn copie care īnsoţesc cererea sunt conforme cu originalele.

Īnţeleg că orice omisiune sau incorectitudine īn prezentarea informaţiilor īn scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că īntreprinderea:

 nu se află īn procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, īnchidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, īn cazul īn care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale īn vigoare;

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariate īn cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a īnchis o activitate identică sau similară īn Spaţiul Economic European după īnregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, īn momentul īnregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a īnchide o astfel de activitate īntr-o perioadă de 2 ani după finalizarea, īn regiunea īn cauză, a investiţiei iniţiale.

 

Numele: ...........................................

Funcţia: ...........................................

Semnătura ...........................................1):

Data semnării: ...........................................

 

NOTĂ:

Cererea de plată a ajutorului de stat este īnsoţită de următoarele documente aferente cheltuielilor eligibile, īn copie:

- documentele prin care se demonstrează achiziţia īn condiţii de piaţă;

- contracte de achiziţie şi/sau comenzi către furnizorii desemnaţi īn urma procesului de achiziţie;

- facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat;

- ordine de plată şi/sau dispoziţii de plată externe;

- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, validate de banca emitentă;

- declaraţie privind obligaţia de plată a impozitului pe profit, depusă la organele abilitate;

- note contabile privind īnregistrarea activelor achiziţionate, semnate de reprezentantul legal al īntreprinderii. Pentru activele achiziţionate īntr-o altă monedă se precizează cursul de referinţă la care au fost īnregistrate şi care corespunde reglementărilor contabile īn vigoare;

- alte documente relevante.


1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile

 

Avānd īn vedere prevederile art. 23 alin. (8) şi (9) corelate cu cele ale art. 24, ale art. 28 lit. b), f) şi g), ale art. 36 alin. (5) şi (9) şi ale art. 47 alin. (1) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 11 mai 2016.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte condiţiile īn care poate fi suspendată funcţionarea pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile īn perioada de suspendare, pentru decontarea energiei electrice.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa de energie electrică, inclusiv OPEE/OD şi OTS.

Art. 3. - Abrevierile utilizate īn cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare īn Domeniul Energiei;

ATC- capacitate disponibilă de transfer īntr-un sens pe o interconexiune;

mTMF - funcţia de management a OTS;

NF- notificare fizică;

OD- operatorul de decontare a pieţei de echilibrare;

OM- operator de măsurare;

OPE- operatorul pieţei de echilibrare;

OPEE - operatorul pieţei de energie electrică;

OTS - operatorul de transport şi de sistem;

PE - piaţa de echilibrare;

PI - piaţa intrazilnică;

PPE - participant la piaţa de echilibrare;

PRE - partea responsabilă cu echilibrarea;

PIP - preţul de īnchidere a pieţei pentru ziua următoare determinat/stabilit pentru un interval orar;

PZU - piaţa pentru ziua următoare;

RET - reţeaua electrică de transport;

SEN- Sistemul electroenergetic naţional;

UD - unitate dispecerizabilă.

Art. 4. - Īn īnţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite īn Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, īn reglementările īn vigoare referitoare la decontarea pe piaţa de echilibrare şi la decontarea dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, īn Regulamentul general de manevre īn instalaţiile electrice de medie şi īnaltă tensiune şi īn Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili.

Art. 5. - Īn situaţia īn care, deşi OTS a aplicat prevederile Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare īn situaţii de criză apărute īn funcţionarea Sistemului energetic naţional sau īnainte de activarea acestora, apare o situaţie de avarie extinsă a SEN, OTS ia măsurile necesare pentru remedierea avariei şi restabileşte parametrii normali de funcţionare a SEN, respectānd instrucţiunile tehnice aplicabile, Planul de restaurare a funcţionării SEN şi prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport.

Art. 6. - Īn situaţia īn care OTS apreciază că există posibilitatea ca avaria extinsă a SEN să conducă pentru cel puţin o oră la nealimentarea a mai mult de 50% din consumul intern, cotă determinată īn funcţie de valoarea acestuia din aceeaşi oră a aceleiaşi zile din săptămāna anterioară, OTS informează următoarele părţi despre posibilitatea ca funcţionarea pieţei angro de energie electrică să fie suspendată:

a) OTS vecini, OPEE şi părţile implicate īn cuplarea PZU;

b) PPE, PRE, operatorii de distribuţie principali, producătorii şi consumatorii conectaţi la RET şi pe cei conectaţi la reţelele de distribuţie care asigură servicii tehnologice de sistem;

c)ANRE şi ministerul de resort.

Art. 7. - Īn cazul īn care avaria extinsă a SEN īmpiedică utilizarea mijloacelor de comunicare normale (telefonie, internet), OTS utilizează mijloacele de comunicare de rezervă funcţionale pentru informarea cāt mai curānd posibil a entităţilor menţionate la art. 6.

Art. 8. - OTS consemnează toate evenimentele şi informaţiile care au condus la īncadrarea situaţiei drept avarie extinsă a SEN, precum şi pe cele care să permită evaluarea nivelului consumului nealimentat şi īnregistrează īn timp real pe orice tip de suport operaţiunile efectuate, īn vederea comunicării acestora la ANRE, īn cel mai scurt timp după remedierea avariei.

Art. 9. - Īn condiţiile īn care se confirmă durata şi īntinderea avariei extinse a SEN conform criteriului prevăzut la art. 6 şi dacă apreciază că efectele acesteia sunt semnificative, OTS poate solicita ANRE să suspende funcţionarea pieţei angro de energie electrică.

Art. 10. - (1) Acordul ANRE pentru suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică pe perioada avariei extinse a SEN este dat īn urma analizei informaţiilor prezentate de OTS privind īndeplinirea condiţiilor declarării unei avarii extinse a SEN, īnsoţită de nealimentarea a mai mult de 50% din consum conform evaluării descrise la art. 6 şi a altor efecte ale acesteia, prin ordin al preşedintelui ANRE, īn care se specifică ziua şi intervalul orar de la care se aplică suspendarea regulilor normale de funcţionare a pieţei angro de energie electrică, acestea fiind īnlocuite cu regulile speciale cuprinse īn prezentul regulament, precum şi ziua şi ultimul interval orar īn care se aplică aceste reguli speciale

(2) Pānă la aprobarea suspendării funcţionării pieţei angro de energie electrică prin ordin al preşedintelui ANRE, procesul de decontare se derulează īn conformitate cu reglementările aplicabile īn situaţii normale. Īn cazul īn care ordinul preşedintelui ANRE este emis ulterior finalizării calculelor de decontare pe PE, rezultatele acestora nu se consideră valide, iar procesul de decontare se reia, cu aplicarea regulilor cuprinse īn prezentul regulament

 

CAPITOLUL II

Regulile aplicabile pe piaţa de echilibrare pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro de energie electrică

 

SECŢIUNEA 1

Selectarea ofertelor

 

Art. 11. - Pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute īn toate reglementările īn vigoare referitoare la funcţionarea PE. Īn măsura īn care nu impietează asupra procesului de restaurare a funcţionării normale a SEN, OPE aplică criteriul preţului cel mai mic īn selectarea pe PE a unităţilor dispecerizabile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Notificări

 

Art. 12. - Īn vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de īncasare pentru dezechilibrele PRE-urilor pentru perioada de suspendare a pieţei angro, OPE consideră egale cu zero valorile notificate ale schimburilor bloc cu alte zone de tranzacţionare decāt cea naţională, atāt pe sensul de export, cāt şi pe sensul de import, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS īn calitate de agent de transfer pentru PZU īn funcţionare cuplată şi cele ale PRE schimburi neplanificate.

Art. 13. - Īn vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de īncasare pentru dezechilibrele PRE-urilor, OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate schimburile bloc īntre PRE-urile din zona naţională de tranzacţionare cuprinse īn NF, pentru intervalele orare īn care a fost suspendată funcţionarea pieţei angro.

Art. 14. - Īn vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de īncasare pentru tranzacţiile realizate pe PE pe intervalele orare afectate de suspendarea funcţionării pieţei angro, OPE consideră valoarea zero pentru producţia planificată a fiecărei UD, īn toate NF ale PRE-urilor.

 

CAPITOLUL III

Decontarea pa piaţa angro de energie electrică īn perioada de suspendare

 

SECŢIUNEA 1

Decontarea contractelor de energie electrică pe piaţa angro

 

Art. 15. - Pentru perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro de energie electrică se suspendă efectele obligaţiilor părţilor de livrare a energiei electrice, respectiv de plată a acesteia, cuprinse īn contractele/convenţiile de vānzare-cumpărare a energiei electrice īncheiate pe piaţa angro, cu excepţia celor pe piaţa de echilibrare şi a celor de asumare a responsabilităţii echilibrării.

Art. 16. - Contractele dintre producători şi furnizorii de ultimă instanţă, īncheiate īn baza Contractului-cadru de vānzare-cumpărare a energiei electrice īncheiat īntre [producător de energie electrică] şi [furnizor implicit] se completează de către părţi, īn baza prevederilor de la art. 30 alin, (2) din contractul-cadru, cu clauze de suspendare a efectelor obligaţiilor de livrare a energiei electrice şi de plată a acesteia, aplicabile pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro īn conformitate cu prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Decontarea pe piaţa de echilibrare

 

Art. 17, - Toate dispoziţiile de dispecer date īn perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro sunt considerate dispoziţii pe PE şi sunt integrate īn sistemul informatic al PE īn timp real sau īn perioada imediat următoare reluării funcţionării normale a SEN, pe baza īnregistrărilor efectuate pe orice tip de suport.

Art. 18, - Se suspendă obligaţiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanţii la PE īn perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro

Art. 19. - Īn perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creştere conform art. 17 se constituie ca obligaţie de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIP, considerāndu-se că dispoziţia de dispecer a fost dată la nivelul cantităţii realizate de participantul la PE.

Art. 20. - Pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se consideră egale cu zero costurile de pornire din ofertele fixe ale UD disponibile, iar pornirea UD aflate īn rezervă nu conduce la obligaţii de plată ale OTS către participantul la PE care le operează. OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate costurile de pornire din ofertele fixe ale UD.

Art. 21. - Energia electrică livrată de UD care nu au fost oprite automat sau ca urmare a dispoziţiei OPE īn perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro este considerată energie de echilibrare dispusă de OPE şi efectiv livrată la creştere şi conduce la o obligaţie de plată a OTS către participantul la PE respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIP.

Art. 22. - Pe perioada suspendării funcţionării pieţei angro, dispoziţiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligaţii de plată ale participantului la PE respectiv către OTS.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Decontarea dezechilibrelor PRE

 

Art. 23. - Īn calculul poziţiei nete contractuale a unui PRE cu UD se iau īn considerare cantităţile de energie de echilibrare livrate pe PE, īn conformitate cu prevederile art. 19 şi 21.

Art. 24. - Dezechilibrele cantitative pozitive īnregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se decontează ca obligaţii de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIP.

Art. 25. - Dezechilibrele cantitative negative īnregistrate de PRE-uri īn perioada de suspendare a funcţionării pieţei angro se decontează ca obligaţii de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIP.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea PZU şi PI pe perioada suspendării funcţionării pieţei angro de energie electrică

 

Art. 26. - Īn cazul īn care avaria extinsă a SEN a apărut īnaintea termenului-limită de transmitere a ATC pentru PZU, iar OTS apreciază că există riscul continuării sau reapariţiei avariei extinse a SEN īn ziua următoare şi tranzacţiile transfrontaliere ar putea īnrăutăţi starea sistemului, acesta transmite către funcţia mTMF valoarea zero ca valoare a ATC atāt pe direcţia export, cāt şi pe direcţia import, pentru intervalele orare respective.

Art. 27. - OTS consideră valoarea zero pentru ATC pe graniţe īn cadrul procedurilor convenite cu OTS vecini de stabilire a capacităţilor de interconexiune pentru licitaţiile intrazilnice, pentru intervalele orare īn care consideră că avaria extinsă a SEN va persista, iar tranzacţiile transfrontaliere ar putea īnrăutăţi starea sistemului.

Art. 28. - Imediat ce funcţionarea normală a SEN a fost reluată, OTS informează toate părţile implicate cu privire la punerea la dispoziţia pieţei a ATC pe interconexiuni şi īn funcţie de momentul constatării acestei posibilităţi reia activităţile ce pot conduce la restabilirea cāt mai rapidă a condiţiilor normale de piaţă.

 

CAPITOLUL V

Īncheierea perioadei de suspendare a funcţionării pieţei angro de energie electrică

 

Art. 29. - Imediat ce este posibil, dar nu mai tārziu de momentul la care a fost restabilită funcţionarea normală a SEN, sistemul informatic al PE revine la utilizarea informaţiilor primite de la participanţii la piaţă īn conformitate cu reglementările aplicabile, pentru intervalele orare ulterioare.

Art. 30. - OTS şi OD anunţă pe site-urile proprii zilele şi intervalele orare īn care funcţionarea pieţei angro a fost suspendată, conform ordinului preşedintelui ANRE de suspendare a funcţionării pieţei angro.

Art. 31. - Ora următoare perioadei de suspendare a funcţionării pieţei, prevăzută īn ordinul preşedintelui ANRE, este ora de la care toate obligaţiile suspendate de livrare a energiei electrice şi de plată a acesteia prevăzute īn contractele şi convenţiile de pe piaţa de energie electrică reintră īn efectivitate.

Art. 32. - Īn cazul īn care se menţine riscul revenirii la starea de avarie, OTS aplică măsurile de salvgardare prevăzute īn Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare īn situaţii de criză apărute īn funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.