MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 177/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 177         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 martie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

239. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

278. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

358. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

603. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor şi competenţelor Fondului de garantare a asiguraţilor - administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.R 2.136/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5550 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5551, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Obs.

Denumire

produs

Forma

Concentraţie

Firma/ Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_fnm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Observaţii

„5551

 

W5808

4001

 

NITRONAL

1 mg/ml

SOL.

PERF.

1 mg/ml

CHIMIMPORT EXPORT - PLURIMEX - S.R.L. - ROMÂNIA

NITROGLYCERINUM

Cutie X 10 fiole a câte 10 ml soluţie perfuzabilă

C01DA02

MI

 

N

50.08

56.09

70.92

Cant. 35.000

cutii”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 martie 2016.

Nr. 239.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 2.301/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional ai preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5551 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5552, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_fnm

Statut_anm

Stare

Preţ producător  (lei)

Preţ  ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Observaţii

„5552

 

W62461001

 

SINTR0M 4 mg

COMPR.

4 mg

MERUS LABS LUXC0II SARL - IUXEMBURG

ACEN0CUMAR0LUM

Cutie x 2 blistere AI/PVC x 10 comprimate (5 am)

B01AA07

Ml

inovativ

 

4.54

5,18

7.00”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 martie 2016.

Nr. 278.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, se introduc art. 2a alin. (1), art. 3a alin. (1), art. 10d şi art. 15a, care prevăd că este necesară o autorizaţie prealabilă pentru exportul, respectiv importul din Iran al produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare, originare sau nu din Iran.

Ţinând seama de prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată, cu modificări prin Legea 197/2011, cu modificările ulterioare, şi de prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 februarie 2016.

Nr. 358.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

 

Prezentele norme stabilesc metodologia de control al operaţiunilor de import de produse cu dublă utilizare menţionate în art. 1 din Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, denumit în continuare Regulament, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sucursală, contract sau tranzacţie, autoritate competentă, teritoriul vamal al Uniunii, resurse economice, fonduri, produse, persoană, entitate sau organism iranian, Comitetul de sancţiuni - definite şi având înţelesul conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010;

b) Comisie mixtă, înaltul reprezentant, JCPOA - definite şi având înţelesul conform prevederilor Regulamentului;

c) produse cu dublă utilizare, utilizare finală militară, declaraţie destinatar final, destinatar, destinatar final, utilizare finală, destinaţie finală, asistenţă tehnică, regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate - definite şi având înţelesul conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare;

d) import - totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care se introduc pe teritoriul vamal al României produse cu dublă utilizare achiziţionate din Iran (originare sau nu din Iran);

e) importator - persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, care derulează operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare şi asistenţă tehnică corespunzătoare acestor produse importate din Iran;

f) autorizaţie individuală de import - o autorizaţie acordată unui anumit importator, pentru importul în teritoriul vamal al României al unuia sau mai multor produse cu dublă utilizare din Iran.

Art. 2. - (1) în cadrul procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor pentru importul de produse cu dublă utilizare, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:

a) stabilirea caracterului de produs cu dublă utilizare prin compararea caracteristicilor acestuia cu cele cuprinse în listele de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control la import, prevăzute în anexele la Regulament, ţinând cont şi de destinaţia şi utilizarea finală a produsului, precum şi de stabilirea necesităţii solicitării unei autorizaţii de import;

b) completarea şi depunerea la sediul ANCEX a formularelor pentru cererea de licenţă şi a documentaţiei prevăzute de normele metodologice şi, după caz, de autorizaţia eliberată de organismele abilitate sau alte documente solicitate de ANCEX;

c) primirea răspunsului de la ANCEX.

(2) Corelarea termenelor procesului de autorizare prin licenţă a importului de produse cu dublă utilizare din Iran cu termenele prevăzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

Art. 3. - (1) Persoanele juridice, inclusiv autorităţile publice care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran, trebuie să desemneze cel puţin o persoană competentă, cunoscătoare a legislaţiei în domeniu, împuternicită să coordoneze derularea operaţiunilor în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale prezentelor norme metodologice, să depună şi să ridice de la ANCEX documentele referitoare la autorizarea prin licenţă şi să notifice activităţile respective, denumită persoană de contact.

(2) Datele de identificare şi împuternicirile persoanelor de contact vor fi transmise la ANCEX.

Art. 4. - (1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran trebuie să participe la activităţile organizate de ANCEX pentru informarea periodică a acestora cu privire la obligaţiile ce le revin în aplicarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniu.

(2) Persoanele care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran trebuie să se informeze cu privire la ultimele evoluţii în domeniul controlului importului de astfel de produse.

(3) Persoanelor române sau rezidente în România le este interzis să pună la dispoziţie, direct ori indirect, fonduri sau resurse economice persoanelor ori entităţilor iraniene listate.

Art. 5. - (1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran trebuie să ţină liste detaliate care să cuprindă informaţii privind: facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale sau alte documente care cuprind informaţii suficiente pentru a identifica:

a) denumirea şi cantitatea produselor cu dublă utilizare importate din Iran;

b) numele şi adresa exportatorului;

c) utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare;

d) utilizatorul final al produselor importate.

(2) Toate documentele referitoare la derularea operaţiunilor de import de produse cu dublă utilizare din Iran supuse regimului de control trebuie păstrate timp de 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operaţiuni.

 

CAPITOLUL II

Acordarea consultanţei

 

Art. 6. - Acordarea consultanţei de specialitate se face conform procedurii descrise în cap. II din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 914/2012, denumite în continuare Norme, şi se solicită prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 5 din normele menţionate.

 

CAPITOLUL III

Licenţa individuală de import

 

Art. 7. - (1) Pentru eliberarea licenţelor individuale de import, solicitantul depune la ANCEX următoarele documente:

a) formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate, semnate de către persoana solicitantă şi ştampilate. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prezentate în anexa nr. 4;

b) contractul comercial încheiat cu partenerul extern sau alte documente comerciale justificative;

c) documente privind utilizarea finală: declaraţia de utilizare finală emisă şi semnată de destinatarul final, conform anexei nr. 6 din Norme, alte documente justificative;

d) un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

e) certificatul de înregistrare al societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

f) autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în cazul importului de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear din Iran, în original şi în copie certificată de solicitant;

g) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.

(2) Documentele specificate la lit. d) şi e) se depun numai la prima solicitare de licenţă şi ori de câte ori apar modificări.

(3) Valabilitatea licenţei individuale de import este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată la ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(4) Importatorul va transmite la ANCEX, în termen de cel mult 10 zile de la data efectuării importului, documentele doveditoare privind efectuarea livrării, respectiv documentul administrativ unic, facturi externe şi documente de transport.

 

CAPITOLUL IV

Termenul de soluţionare a cererilor de licenţă Individuală de Import

 

Art. 8. - (1) Cererile de licenţă solicitate conform art. 7 se soluţionează de către ANCEX în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii acestora şi a documentaţiei de susţinere complete.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) ANCEX desfăşoară activităţi de verificare, documentare, evaluare şi informare privind obiectul cererii şi condiţiile desfăşurării operaţiunii.

(3) Cererile pentru licenţe individuale de import pentru produse cu dublă utilizare, menţionate în Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului, se aprobă sau se resping în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 666/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.

 

CAPITOLUL V

Condiţiile utilizării licenţei de import şi declararea eventualelor modificări

 

Art. 9. - (1) Condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei individuale de import trebuie menţinute până la data efectuării operaţiunii.

(2) Titularul licenţei trebuie să declare, în scris, la ANCEX, orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în aceasta, constatate în documente, precum şi cu ocazia derulării operaţiunii respective.

(3) în cazul în care aceste modificări sau diferenţe schimbă condicile în temeiul cărora a fost eliberată licenţa, aceasta este anulată prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(4) Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris şi este însoţită de o nouă cerere de licenţă, după caz.

 

CAPITOLUL VI

Refuzul eliberării licenţei de import şi posibilitatea contestării refuzului eliberării licenţei de import

 

Art. 10. - Eliberarea licenţei de import se refuză în următoarele cazuri:

a) împotriva persoanei solicitante a fost început procesul penal pentru săvârşirea unor infracţiuni de nerespectare a regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare sau persoana se află în curs de executare silită;

b) durata de funcţionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiinţare, a expirat;

c) solicitantul nu are capacitatea de a se conforma reglementărilor privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;

d) alte cazuri prevăzute expres de lege.

Art. 11. - (1) în cazul refuzului eliberării licenţei de import, persoana solicitantă este informată, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului de respingere a solicitării de licenţă, cu privire la principalele motive care au condus la refuz.

(2) Persoana solicitantă poate contesta refuzul eliberării licenţei în termen de cel mult 15 zile de la comunicare, în conformitate cu prevederile legii.

 

CAPITOLUL VII

Anularea, suspendarea, revocarea sau retragerea unei licenţe individuale de import

 

            Art. 12. - Licenţele de import eliberate de ANCEX, în conformitate cu prevederile legii, pot fi anulate, suspendate, revocate sau retrase, conform prevederilor art. 43 din Norme.

 

CAPITOLUL VIII

Eliberarea certificatului internaţional de import şi a certificatului de control al livrării

 

Art. 13. - La solicitarea persoanelor care efectuează operaţiuni de import produse cu dublă utilizare din Iran, ANCEX eliberează certificatul internaţional de import (Cil) şi certificatul de control al livrării (CCL), conform procedurii descrise în cap. VII din Norme.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 14. - (1) în situaţia în care apar neclarităţi cu privire la documentele prezentate la ANCEX, operatorii economici solicitanţi au obligaţia să prezinte, la cererea ANCEX, originalele documentelor respective, care vor fi restituite după consultare.

(2) ANCEX poate solicita, după caz, copii autentificate sau traduceri autorizate ale unor documente.

Art. 15. - (1) Licenţa poate fi utilizată numai de către titularul acesteia, cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceasta

(2) în cazul pierderii, deteriorării sau furtului licenţei, titularul este obligat să notifice ANCEX şi poate solicita eliberarea unei noi licenţe.

(3) în situaţia menţionată la alin. (2), titularul va prezenta ANCEX, după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul,

(4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se va elibera o nouă licenţă cu aceleaşi condiţii ca ale celei pierdute, deteriorate sau furate, care se anulează.

Art. 16. - Titularul licenţei este răspunzător de modul de utilizare a acesteia în conformitate cu condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată.

Art. 17. - (1) Formularele de licenţă de import din Iran pentru produse cu dublă utilizare sunt cele din anexele*) care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice:

1. anexa nr. 1 „Cerere pentru eliberarea licenţei individuale de import”;

2. anexa nr. 1 bis „Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea licenţei individuale de import”;

3. anexa nr. 2 „Licenţa individuală de import - formular pentru importator”;

4. anexa nr. 2 bis „Formular suplimentar la Licenţa individuală de import - formular pentru importator”;

5. anexa nr. 3 „Licenţa individuală de import”;

6. anexa nr. 3 bis „Formular suplimentar la Licenţa individuală de import”;

7. anexa nr. 3-verso „Formular pentru menţiuni ale autorităţii vamale la licenţa individuală de import”;

8. anexa nr. 4 „instrucţiuni privind completarea formularelor pentru eliberarea licenţei individuale de import.

(2) Formularele anexelor menţionate la alin. (1) sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către ANCEX, pe pagina electronică www.ancex.ro.

 

*) Anexele nr. 1,1 bis, 2,2 bis, 3,3 bis şi 3-verso sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANA

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

1.

1. Importator

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare

 

 

 

3. Data expirării

 

CERERE

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40374308950, Fax: +40374308924, e-mail: consultanta.sdu@mae.ra

 

5. Exportator

 

 

 

 

 

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant

(dacă diferă de exportator)

 

Nr. de înregistrare la Registrul Cotnariului

 

 

8. Ţara de origine

 

Cod

9. Ţara de expediere

 

Cod

10. Utilizator final (daca diferă de importator)

11. Stalul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import

 

Cod

12. Ţara de destinaţie finală

 

Cod

13. Descrierea produselor

Anexe

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate (după caz, cu 8 cifre , numărul GAS, dacă este disponibil)

 

15. Numărul articolului din lista da control (pentru produsele din anexele regulamentului)

16. Moneda şi valoarea

 

 

17. Cantitatea produselor

 

18. Utilizarea finala

 

 

19. Data contractului (daca este cazul)

 

20. Procedura vamală de import

INDIVIDUALA DE IMPORT

21. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

 

 

Dacă solicitantul ara cunoştinţa că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse da Uniunea Europeană, organizaţii internaţionala, regimuri internaţionale de neproliferare sau fata obiectul controlului prin liste naţionale

 

 

 

 

 

DA

 NU

Subsemnatul, …………………………………………,  (prenume, nume. funcţie) , reprezentant legal al …………………………………………,  certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeana

 

Semnătură şi ştampila

 

 

 

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

 

 

 

Numele

Ştampila

 

 

Semnătura

 

 

 

Data …………………

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1bis

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

 

1.

bis

1. Importator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

CERERE

 

 

 

 

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda ţi valoarea

 

17 Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din liste da control

16. Moneda şi va toarce

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monedă şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

INDIVIDUALA DE IMPORT

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

14. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17 Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cad al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monedă şi valoarea

17 cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monada şi valoarea

 

17. Cantitate

 

 

ANEXA Nr. 2

 

UNIUNEA EUROPEANA

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

2.

1. Importator

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare

 

 

 

3. Data expirării

 

IMPORTATOR

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40374308950, Fax: +40374308924, e-mail: consultanta.sdu@mae.ra

 

5. Exportator

 

 

 

 

 

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant

(dacă diferă de exportator)

 

Nr. de înregistrare la Registrul Cotnariului

 

 

8. Ţara de origine

 

Cod

9. Ţara de expediere

 

Cod

10. Utilizator final (daca diferă de importator)

11. Stalul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import

 

Cod

12. Ţara de destinaţie finală

 

Cod

13. Descrierea produselor

Anexe

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate (după caz, cu 8 cifre, numărul CAS, dacă este disponibil)

 

15. Numărul articolului din lista da control (pentru produsele din anexele regulamentului)

16. Moneda şi valoarea

 

 

17. Cantitatea produselor

 

18. Utilizarea finala

 

 

19. Data contractului (daca este cazul)

 

20. Procedura vamală de import

INDIVIDUALA DE IMPORT

21. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

 

 

Dacă solicitantul ara cunoştinţa că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse da Uniunea Europeană, organizaţii internaţionala, regimuri internaţionale de neproliferare sau fata obiectul controlului prin liste naţionale

 

 

 

 

 

DA

 NU

Subsemnatul, …………………………………………,  (prenume, nume. funcţie) , reprezentant legal al …………………………………………,  certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeana

 

Semnătură şi ştampila

 

 

 

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

 

 

 

Numele

Ştampila

 

 

Semnătura

 

 

 

Data …………………

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2 bis

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

 

2.

bis

1. Importator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

IMPORTATOR

 

 

 

 

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda ţi valoarea

 

17 Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din liste da control

16. Moneda şi va toarce

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monedă şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

INDIVIDUALA DE IMPORT

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

14. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17 Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cad al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monedă şi valoarea

17 cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monada şi valoarea

 

17. Cantitate

 

 

ANEXA Nr. 3

 

UNIUNEA EUROPEANA

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

1.

1. Importator

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare

 

 

 

3. Data expirării

 

LICENŢĂ

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40374308950, Fax: +40374308924, e-mail: consultanta.sdu@mae.ra

 

5. Exportator

 

 

 

 

 

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant

(dacă diferă de exportator)

 

Nr. de înregistrare la Registrul Cotnariului

 

 

8. Ţara de origine

 

Cod

9. Ţara de expediere

 

Cod

10. Utilizator final (daca diferă de importator)

11. Stalul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import

 

Cod

12. Ţara de destinaţie finală

 

Cod

13. Descrierea produselor

Anexe

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate (după caz, cu 8 cifre , numărul GAS, dacă este disponibil)

 

15. Numărul articolului din lista da control (pentru produsele din anexele regulamentului)

16. Moneda şi valoarea

 

 

17. Cantitatea produselor

 

18. Utilizarea finala

 

 

19. Data contractului (daca este cazul)

 

20. Procedura vamală de import

INDIVIDUALA DE IMPORT

21. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

 

 

Dacă solicitantul ara cunoştinţa că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse da Uniunea Europeană, organizaţii internaţionala, regimuri internaţionale de neproliferare sau fata obiectul controlului prin liste naţionale

 

 

 

 

 

DA

 NU

Subsemnatul, …………………………………………,  (prenume, nume. funcţie) , reprezentant legal al …………………………………………,  certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeana

 

Semnătură şi ştampila

 

 

 

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

 

 

 

Numele

Ştampila

 

 

Semnătura

 

 

 

Data …………………

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 bis

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

 

3.

bis

1. Importator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

LICENŢĂ

 

 

 

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda ţi valoarea

 

17 Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din liste da control

16. Moneda şi va toarce

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monedă şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

INDIVIDUALA DE IMPORT

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

14. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17 Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cad al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monedă şi valoarea

17 cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

 

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata

 

15. Nr. articolului din lista de control

16. Monada şi valoarea

 

17. Cantitate

 

 

ANEXA Nr. 3-verso

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

 

Notă: În secţiunea 1 a coloanei 24 se înscrie cantitatea care este încă disponibilă şi în secţiunea a2-aa coloanei 23 se înscrie cantitatea dedusă (livrată) cu această ocazie.

 

22.Cantitatea netă /valoare (masa netă/ altă unitate de măsură cu indicarea acesteia)

 

 

 

25. Document vamal (tipul şi numărul) sau extras (nr.) şi data deducerii (livrării)

26. Numele, semnătura şi ştampila biroului vamal care a efectuat operaţiunea

23. Cantitatea în cifre

 

 

 

24.în litere pentru cantitate/ valoarea dedusă (livrată)

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

1

 

 

 

2

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCŢIUNI

privind completarea formularelor pentru licenţa individuală de import

 

1. Generalităţi

1.1. Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau de managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX.

1.2. Exemplarele se identifică prin număr şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea:

- exemplarele 1 şi 1 bis: sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;

- exemplarele 2 şi 2 bis: sunt prezentate la biroul vamal şi păstrate apoi de către titular;

- exemplarele 3,3-verso (tipărit obligatoriu pe verso Uex.3-LICENŢÂU) şi 3 bis: sunt destinate prezentării la biroul vamal.

1.3. Formularele „bis” sunt utilizate drept formulare suplimentare (tipărite pe pagini separate) în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite.

 

2. Rubrici

 

Caseta 1. Importator: titularul licenţei de import, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail)

Caseta 2. Numărul de identificare: rezervat autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei

Caseta 3. Data-limită de valabilitate: rezervat autorităţii emitente

Caseta 4. Date de contact: rezervat autorităţii emitente

Caseta 5. Exportator: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail)

Caseta 6. Autoritate emitentă: rezervat autorităţii emitente

Caseta 7. Agent (dacă diferă de exportator): numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail)

Caseta 8. Ţara de origine: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166

Caseta 9. Ţara de expediere: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166

Caseta 10. Utilizatorul final: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de importatorul menţionat în caseta 1) şi coordonatele sale complete (adresă, telefon, fax, e-mail)

Caseta 11. Statul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al statului membru la care se face referire

Caseta 12. Ţara de destinaţie finală: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166. Această indicaţie trebuie să corespundă elementelor cuprinse în caseta 10.

Caseta 13. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care să permită identificarea produsului.

Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa.

Caseta 14. Codul vamal al produselor: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată.

Caseta 15. Codul din listele de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg.

Caseta 16. Valuta şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului din Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1 (vezi şi ISO 4217).

Caseta 17 Cantitatea: în funcţie de natura produsului, se vor indica numărul şi unitatea de măsură Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1.

Caseta 18. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final.

Caseta 19. Data din contract: se va indica acest element, dacă este cunoscut.

Caseta 20. Procedura vamală de export: se va indica codul regimului de export, conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarul de control T5R, emis de Autoritatea Naţională a Vămilor, cod format din 4 cifre.

Caseta 21. Menţiuni speciale şi informaţii complementare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. În subdiviziunea casetei 21 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării, bifând răspunsul care corespunde.

Pagina cuprinzând casetele de la 22 la 26 se va tipări numai pe spatele exemplarului licenţă şi a exemplarului bis corespunzător. Casetele 22, 23 şi 24 sunt concepute astfel încât o licenţă să poată acoperi o tranzacţie care implică un număr diferit de transferuri care se efectuează secvenţial. Completarea casetelor 25 şi 26 se face de către autoritatea vamală competentă.

 

 

ATENŢIONARE

 

Se va avea în vedere ca:

1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus;

2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei;

3. să fie anexate documentele în susţinerea cererii de licenţă, conform celor precizate în prezentele norme.

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

MJTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor şi competenţelor Fondului de garantare a asiguraţilor – administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,

având în vedere prevederile Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 198 din 25 ianuarie 2016 1 privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 Societăţii Carpatica Asig - S.A., asigurător aflat în procedură de redresare financiară potrivit prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, şi desemnarea unui administrator temporar şi a Deciziei nr. 327 din 8 februarie 2016 privind desemnarea Fondului de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig. - S A.2, în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul şedinţei din data de 3 martie 2016, în cadrul căreia a fost analizată Nota SA- DSC nr. 1.322 din 3 martie 2016 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Carpatica Asig - S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în registrul asigurătorilor cu numărul RA-013 din data de 10,04,2003, reprezentată legal de domnul Andrei Liviu Stoicescu, în calitate de director general - persoană semnificativă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1.983 din 24 august 2015,

 

a constatat următoarele:

 

Conducerea administrativă şi executivă a societăţii nu a asigurat administrarea corectă şi prudentă a societăţii, exercitând în acelaşi timp o influenţă susceptibilă de a aduce atingere unei administrări corecte şi prudente a societăţii.

De asemenea, conducerea administrativă şi executivă a societăţii nu a efectuat verificările necesare şi nu a întreprins măsuri menite să asigure controlul şi adecvarea rezervei de daune avizate la nivelul obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi/păgubiţi.

Totodată, au fost efectuate operaţiuni de diminuare a rezervei de daune avizate şi/sau de neconstituire a acesteia, ca urmare a neînregistrării documentelor aferente dosarelor de daună, atât pe parcursul anului 2015, cât şi la sfârşitul anului 2015, cu acordul sau la solicitarea conducerii societăţii.

În consecinţă, prin faptul că rezerva de daune avizate nu a fost constituită la nivelul obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi/păgubiţi, ţinând seama de categoriile de asigurări practicate, inclusiv RCA - asigurare de protecţie socială, interesul asiguraţilor este în mod direct afectat.

Având în vedere considerentele de mai sus, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în data de 3 martie 2016 sancţionarea cu retragerea aprobării membrilor Consiliului de administraţie şi a conducerii executive a Societăţii Carpatica Asig - S.A.

În vederea asigurării administrării, conducerii şi continuităţii activităţii asigurătorului, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în data de 3 martie 2016 modificarea mandatului conferit administratorului temporar - Fondul de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A., respectiv înlocuirea temporară a organului de conducere al asigurătorului, drept pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (2) coroborate cu art. 33 din Legea nr. 246/2015, administratorul temporar - Fondul de garantare a asiguraţilor, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Petre nr. 24, sectorul 2, prin reprezentant legal, desemnat prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 327 din 8 februarie 2016, va înlocui organul de conducere al Societăţii Carpatica Asig - S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, tumul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în Registrul asigurătorilor cu numărul RA-013 din data de 10 aprilie 2003.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada exercitării mandatului, administratorul temporar va exercita competenţele organului de conducere al asigurătorului, respectiv consiliul de administraţie şi conducerea executivă, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii şi cu legislaţia naţională aplicabilă.

(2) Competenţele administratorului temporar în legătură CU asigurătorul se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Administratorul temporar va avea următoarele atribuţii:

a) realizarea procesului de inventariere a patrimoniului societăţii la data de 31 decembrie 2015;

b) întocmirea situaţiilor financiare anuale şi auditarea acestora;

c) continuarea demersurilor privind implementarea măsurilor de atragere a unui investitor, astfel încât:

- să fie restabilit nivelul fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerinţa minimă de capital (MCR) calculat la data de 1 ianuarie 2016 sau modificat profilul de risc, astfel încât, în termen de 3 luni de la data comunicării către societate a Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 198/2016, să fie respectată cerinţa minimă de capital (MCR);

- să fie restabilit nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) calculat la data de 1 ianuarie 2016 sau modificat profilul de risc, astfel încât, în termen de 6 luni de la data comunicării către societate a Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 198/2016, cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) să fie din nou respectată;

d) verificarea evidenţei contractelor de asigurare în vigoare şi a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente contractelor de asigurări şi dosarelor de daună, în special asupra aspectelor care prezintă impact asupra creditorilor de asigurări, precum şi verificarea contractelor de reasigurare;

e) convocarea adunării generale a acţionarilor societăţii şi stabilirea ordinii de zi a acestei adunări, numai cu aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

f) asigurarea desfăşurării activităţii de audit până la data predării raportului, în conformitate cu prevederile art. 55 şi art. 57-62 din Legea nr. 246/2015.

(2) Atribuţiile administratorului temporar menţionate la alin. (1) se completează cu cele prevăzute la art. 33 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea fondului de rezoluţie pentru asigurători.

(3) în conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 246/2015 şi ale art. 27 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, administratorul temporar are următoarele competenţe:

a) evaluarea poziţiei financiare a asigurătorului;

b) conducerea activităţii asigurătorului în vederea menţinerii sau restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului, inclusiv cu privire la condiţiile de efectuare a plăţilor din/în conturile asigurătorului;

c) adoptarea de măsuri în vederea restabilirii conducerii sănătoase şi prudente a activităţii asigurătorului;

d) examinarea activităţii asigurătorului şi întocmirea unui raport cu privire la situaţia financiară a acestuia, identificând măsuri pentru soluţionarea problemelor constatate;

e) elaborarea unui program de acţiuni şi a unui calendar de implementare a acestuia.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 1 alin. (3), art. 2 şi 3 din Decizia nr. 327 din 8 februarie 2016 privind desemnarea Fondului de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A.3 se abrogă.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 7 martie 2016.

Nr. 603.


1 Decizie nesupusă publicării.

2 Decizie nesupusă publicării.

3 Decizie nesupusă publicării.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.