MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 186/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 186         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 11 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

138. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 

139. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Sitterli Ovidiu-Ioan

 

140. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian Marius

 

141. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Roman Vasile-Cristian

 

142. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dāmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin

 

143. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cīrstea Corneliu

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

93. - Decizie privind revocarea domnului Lucian Eduard Simion din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

94. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

95. - Decizie privind aplicarea mobilităţii domnului Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice īn funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

96. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Claudia Popescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

952. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la īndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti. 10 martie 2016.

Nr. 138.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Sitterli Ovidiu-Ioan

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Sitterli Ovidiu-Ioan.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 139.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian Marius

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Băncilă Ciprian Marius exercită cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Braşov.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Roman Vasile-Cristian

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Roman Vasile-Cristian exercită cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 141.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dāmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Pasailă Ciprian Constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Dāmboviţa.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 142.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cīrstea Corneliu

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Cīrstea Corneliu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 143.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea domnului Lucian Eduard Simion din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin Adresa nr. 1.883/CPP din 11 martie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.567 din 11 martie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Lucian Eduard Simion se revocă din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dună rit”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 11 martie 2016.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin Adresa nr. 1.883/CPP din 11 martie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.567 din 11 martie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Grigore Baboianu, coordonator Unitate de management proiecte, īndeplineşte atribuţiile guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pānă la numirea conducătorului instituţiei, īn condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 11 martie 2016.

Nr. 94.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii domnului Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice īn funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea īnalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnului Lilian Onescu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice īn funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 11 martie 2016.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Claudia Popescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice prin Adresa nr. 2.025 din 9 martie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/1.536 din 10 martie 2016, precum şi Avizul favorabil nr. 13.952/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Claudia Popescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Laura Claudia Popescu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 11 martie 2016.

Nr. 96.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la īndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

 

Avānd īn vedere prevederile art. 220 alin. (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 132 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la īndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 981 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) La nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, Serviciul executări silite cazuri speciale este structura abilitată cu ducerea la īndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită īn cazurile speciale prevăzute la art. 1, cu excepţia comunicării somaţiilor şi īnfiinţării popririlor bancare, care se realizează de către organele fiscale centrale competente care administrează creanţele bugetare.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

„(11) Organizarea evidenţei creanţelor bugetare ce fac obiectul cazurilor speciale prevăzute la art. 1, pct. 1-3 şi 5, precum şi emiterea deciziilor prin care se stabilesc obligaţii fiscale accesorii, inclusiv modul de stingere al acestora, se realizează de către organul fiscal central competent īn administrarea contribuabililor.

(12) Serviciul executări silite cazuri speciale emite şi comunică contribuabililor, potrivit legii, titlurile executorii prin care se stabilesc sumele prevăzute la art. 1 pct. 5, cu excepţia celor īn care sunt individualizate obligaţii fiscale accesorii.

(13) Titlurile executorii prevăzute la alin. (12), īnsoţite de dovada comunicării acestora, se transmit organelor fiscale centrale competente īn administrarea contribuabililor. Dispoziţiile alin. (1) şi (11) se aplică īn mod corespunzător.

(14) Organul fiscal central competent īn administrarea contribuabililor transmite zilnic către Serviciul executări silite cazuri speciale īn a căror rază teritorială se află, īn vederea continuării sau īncetării modalităţilor de executare silită, un raport care va cuprinde informaţii cu privire la:

a) comunicarea somaţiei către contribuabil;

b) īnfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

c) calculul obligaţiilor fiscale accesorii;

d) stingerea efectuată asupra creanţelor bugetare.”

Art. II. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile subordonate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 8 martie 2016.

Nr. 952.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.