MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 199/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 199         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 martie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

297. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Afacerilor Interne

 

298. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

299. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

300. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

301. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Furceni, judeţul Galaţi

 

233. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

 

315. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-lip al cererii unice de plată pentru anul 2016

 

505/M.9/40/8.027. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

542. - Decizie privind sancţionarea Societăţii DSRECTLINE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

544. - Decizie privind sancţionarea Societăţii CRYS - ALLYS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

547. - Decizie privind sancţionarea Societăţii ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare

 

549. - Decizie privind sancţionarea Societăţii DONARIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

7. - Ordin privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent cu trei stele Grădinaru Virgil Dorel trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr. 297.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor-şef de poliţie Vlădulescu Nicolae Aurel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr. 298.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor principal de poliţie Arion-Ţigănaşu Gheorghe Jănică îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANN1S

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr. 299.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Radu Dumitru Genu-Eduard îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr. 300.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Dosaru Ion Viorel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-M(NISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti. 15 martie 2016.

Nr. 301.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Furceni, judeţul Galaţi

 

Având în vedere Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.246 din 26 februarie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării şi art. 34 lit. b) şi h) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Furceni, judeţul Galaţi, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.104/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DRUMURI şi PODURI - S.A. Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 55, judeţul Galaţi, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 29 februarie 2016.

Nr. 2.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

 

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorităţile administraţiei publice locale care au elaborat planuri de mobilitate urbană au obligaţia ca, în termen de maximum 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, să demareze procedurile de actualizare în vederea completării şi corelării structurii şi conţinutului planurilor de mobilitate urbană cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 26 februarie 2016.

Nr. 233.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

 

PREAMBUL

 

În cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, este denumită în continuare Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul şi titlul acestora.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în scopul aplicării unitare a prevederilor Legii, precum şi în corelare cu prevederile aplicabile în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului ale altor acte normative în vigoare.

(2) Formularele utilizate în cadrul procedurii de eliberare a avizelor de oportunitate prevăzute la art. 32 din Lege şi modelul de aviz pentru Planul urbanistic zonal şi pentru Planul urbanistic de detaliu sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 2. - În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului naţional, autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile în domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităţilor de utilizare şi planificare a teritoriului de la etapa de iniţiere a documentaţiilor până la etapa de implementare, aplicare şi monitorizare şi prin consultarea reciprocă a autorităţilor administraţiei publice locale învecinate cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiţii pe zone aflate la limita unităţii administrativ-teritoriale,

Art. 3. - (1) Elaborarea strategiilor de dezvoltare (prin direcţionarea globală pe termen lung sau sectorială a acţiunilor), a politicilor de dezvoltare (ca mijloace politico-administrative, organizatorice şi financiare utilizate în scopul realizării strategiei), a programelor de dezvoltare (ca ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor), precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (ca instrumente de aplicare şi control al dezvoltării) impune constituirea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date urbane şi teritoriale în domeniul specific.

(2) La elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se utilizează limitele unităţilor administrativ-teritoriale disponibile în geoportalul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale (INIS), gestionat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care poate fi accesat la adresa http://geoportal.gov.ro/Geoportal_INIS/catalog/main/home.page.

(3) în situaţia existenţei unor litigii cu privire la limitele administrativ-teritoriale, zonele aflate în litigiu se evidenţiază explicit în planşele componente ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi vor fi prevăzute cu interdicţie de construire până la reglementarea situaţiei juridice, în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru asigurarea coerenţei dezvoltării spaţiale vor fi cuprinse prevederi cu caracter indicativ cu privire la modul de ocupare şi utilizare a terenurilor şi priorităţile de dezvoltare şi pentru zonele aflate în litigiu.

 

CAPITOLUL II

Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

SECŢIUNEA 1

Planul de amenajare a teritoriului zonal regional

 

Art. 4. - (1) Planul de amenajare a teritoriului zonal regional, denumit în continuare P.A.T.Z.R., reprezintă documentul de planificare strategică teritorială, care stabileşte cadrul general de dezvoltare spaţială pe termen lung, prin care se corelează investiţiile publice sectoriale în plan teritorial, la nivel regional. Nivelul regional este stabilit prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare

(2) Prevederile P.A.T.Z.R se corelează cu planurile de dezvoltare regională, cu secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional, cu programele guvernamentale sectoriale şi altele asemenea.

(3) Prevederile P.A.T.Z.R. sunt obligatorii pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului de nivel inferior şi pentru documentaţiile de urbanism, precum şi pentru fundamentarea, din punct de vedere teritorial, a investiţiilor publice de interes regional.

(4) Prin P.A.T.Z.R. se identifică şi se stabilesc măsuri privind:

a) păstrarea echilibrului între necesităţile de dezvoltare economică şi socială la nivelul fiecărei regiuni, cu protejarea, utilizarea durabilă şi valorificarea resurselor disponibile;

b) identificarea oportunităţilor de cooperare între judeţele ce compun regiunea şi parteneriatele privind dezvoltarea interregională, regională şi locală;

c) soluţionarea problematicilor identificate privind profilul socioeconomic şi zonificarea teritoriului, în funcţie de posibilităţile de dezvoltare pentru teritorii, grupate în zone cu caracteristici comune, geografice, economice şi/sau de altă natură;

d) corelarea proiectelor amplasate pe teritoriul mai multor judeţe componente sau care traversează şi regiuni vecine sau părţi ale acestora;

e) structurarea unei reţele policentrice a sistemului de localităţi şi promovarea cooperării dintre mediul urban-urban, urban-rural şi rural-rural;

f) asigurarea coeziunii teritoriale şi dezvoltarea echilibrată a regiunilor din România;

g) identificarea proiectelor cu relevanţă regională.

Art. 5. - P.A.T.Z.R. este compus din secţiuni specializate, respectiv: căi de comunicaţie, apa, zone protejate, reţeaua de localităţi, zone de risc natural şi tehnologic, turismul, dezvoltarea rurală, infrastructura socială şi de educaţie.

Art. 6. - (1) Pentru fiecare secţiune specializată, P.A.T.Z.R. este structurat după cum urmează:

a) o componentă integrată cu toate regiunile de dezvoltare, ce va cuprinde elementele prezentate la alin. (2) şi (3);

b) câte o componentă detaliată pentru fiecare regiune de dezvoltare, ce va cuprinde elementele prezentate la alin. (2) şi (3).

(2) P.A.T.Z.R. se organizează pe părţi, după cum urmează:

a) partea I:

- analiza situaţiei existente;

- identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor;

- identificarea peisajelor naturale şi culturale;

b) partea a II-a: diagnosticul prospectiv;

c) partea a III-a: schema de dezvoltare teritorială regională;

d) partea a IV-a: politici publice teritoriale, programe, proiecte.

(3) P.A.T.Z.R. conţine piese scrise şi desenate, pentru toate cele 4 părţi, părţile desenate fiind întocmite la o scară adecvată reprezentării lizibile a elementelor studiate şi propuse din teritoriul zonal regional, atât pentru secţiunea integrată, cât şi pentru secţiunile aferente regiunilor de dezvoltare.

(4) PAT.Z.R. va include o bază de date geospaţială realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970.

Art. 7. - Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului iniţiază şi coordonează elaborarea PA T.Z.R. şi propune aprobarea acestuia prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi planurile de amenajare a teritoriului zonale intercomunale, interorăşeneşti şi interjudeţene

 

Art. 8. - (1) Planul de amenajare a teritoriului judeţean, denumit în continuare P.A.T.J., este structurat pe părţi, după cum urmează:

a) partea 1:

- analiza situaţiei existente;

- identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor;

- identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural;

b) partea a 2-a: diagnostic prospectiv şi general;

c) partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a judeţului;

d) partea a 4-a: planul de acţiune pentru implementarea prevederilor planului - politici publice teritoriale, programe şi proiecte.

(2) P.A.T.J. va include o baza de date geospaţială realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970.

Art. 9. - Partea 1 a P.A.T.J. are următorul conţinut-cadru:

1. structura teritoriului:

1.1. localizare geografică;

1.2. cadrul natural/mediul;

1.3. patrimoniul natural şi construit, peisaje;

1.4. reţeaua de localităţi;

1.5. infrastructurile tehnice majore;

1.6. zonificarea teritoriului;

2. structura sociodemografică:

2.1. evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic;

2.2. resursele umane;

2.3. infrastructura socială (educaţie, infrastructura medicală);

3. structura activităţilor economice (conform clasificării CAEN);

4. contextul teritorial interjudeţean, regional şi naţional:

4.1. coridoare de transport, oraşe-poartă;

4.2. structura policentrică, poli de creştere şi de dezvoltare, centre urbane;

4.3. zone de cooperare transfrontalieră, sisteme urbane transfrontaliere;

4.4. zone metropolitane, periurbane, zone urbane funcţionale.

Art. 10. - (1) Partea a 2-a a P.A.T.J. cuprinde diagnosticul prospectiv al dezvoltării teritoriale a judeţului, pe domeniile-ţintă şi componentele acestora, elaborat în baza problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor majore identificate în partea 1.

(2) Prin diagnosticul prospectiv se urmăresc investigarea şi estimarea evoluţiilor viitoare ale fenomenelor şi proceselor din domeniile-ţintă diagnosticate, pentru evidenţierea problemelor şi oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora, raportate la necesităţile şi obiectivele colectivităţilor.

(3) Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor analizelor în vederea evidenţierii principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, sociale şi economice ale judeţului, precum şi a potenţialului de care acesta beneficiază. Diagnosticul general stabileşte relaţiile dintre diferitele domenii, în scopul formulării sintetice a problemelor identificate şi al stabilirii ierarhiei priorităţilor de soluţionare, în funcţie de complexitatea problemelor.

Art. 11. - (1) Partea a 3-a a P.A.T.J. cuprinde strategia de dezvoltare teritorială a judeţului cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a judeţului în plan teritorial, stabilite în baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea decalajelor de dezvoltare.

(2) în situaţia existenţei unei strategii de dezvoltare socioeconomică a judeţului, strategia de dezvoltare teritorială transpune în plan teritorial prevederile acesteia şi o completează cu obiective şi măsuri specifice.

(3) Pentru o structurare mai bună a propunerilor de dezvoltare, pot fi elaborate secţiuni pe teme sectoriale şi fişe detaliate pe unităţi administrativ-teritoriale ale componentelor, pentru a fi preluate în planurile urbanistice generale şi în planurile de investiţii.

Art. 12. - Partea a 4-a a P.A.T.J. cuprinde măsuri de organizare în timp, precizarea responsabilităţilor şi a surselor de finanţare, a politicilor publice, programelor şi proiectelor de investiţii publice necesare dezvoltării durabile şi competitive a teritoriului

Art. 13. - (1) Planurile de amenajare a teritoriului zonale intercomunale, interorăşeneşti şi interjudeţene se întocmesc pentru soluţionarea unor probleme specifice apărute în zone ce cuprind, parţial sau în întregime, teritoriul administrativ al mai multor unităţi administrativ-teritoriale.

(2) în cazul acestor tipuri de documentaţie, domeniile-ţintă se tratează în mod diferenţiat în funcţie de obiectivele propuse şi se completează cu un capitol specific privind cooperarea intercomunală, interorăşenească sau interjudeţeană.

(3) în cazul în care teritoriul care face obiectul planului de amenajare a teritoriului este situat într-o regiune frontralieră, se va pune accentul şi pe cooperarea transfrontalieră, ca modalitate complementară de dezvoltare socioeconomică în profil teritorial.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană

 

Art. 14. - (1) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană urmăreşte utilizarea optimă şi responsabilă a resurselor umane şi de mediu, maximizând oportunităţile pentru o mai bună echitate spaţială şi sustenabilitate în dezvoltare.

(2) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană cuprinde următoarele capitole:

- analiza şi diagnosticul situaţiei existente;

- viziune de dezvoltare integrată;

- obiective strategice şi direcţii de acţiune;

- politici publice locale;

- programe şi proiecte teritoriale;

- planul de acţiune;

- elemente strategice şi operaţionale ce trebuie preluate în cadrul planurilor de urbanism general;

- indicatori de monitorizare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Planul de mobilitate urbană

 

Art. 15. - (1) Conform prevederilor din Lege, Planul de mobilitate urbană, denumit în continuare P.M.U. reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi Planului urbanistic generai (P.U.G.) şi constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

(2) Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor şi a relaţiei între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic şi de mediu, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport.

(3) Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de mobilitate şi transport, incluzând transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau în staţionare.

(4) P.M.U. este realizat pentru unitatea administrativ-teritorială iniţiatoare şi poate fi realizat şi pentru teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale aflate în zona periurbană sau metropolitană, care este deja instituită sau care poate fi delimitată printr-un studiu de specialitate.

(5) P.M.U, este corelat în mod direct cu propunerile de dezvoltare spaţială aferente P.U.G. ale unităţilor administrativ-teritoriale din zona de studiu, de către echipe de lucru pluridisciplinare ce vor cuprinde specialişti în domeniul urbanismului atestaţi conform art. 38 din Lege, precum şi specialişti în domeniul mobilităţii, traficului şi în domenii conexe dezvoltării urbane.

(6) Procesul de elaborare a P.M.U. va fi structurat în trei etape distincte:

(i) etapa 1 - strategică;

(ii) etapa 2 - operaţională;

(iii) etapa 3 - de monitorizare.

(7) Pe baza referatelor elaborate de către structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi de către structura de specialitate în domeniul transportului, P.M.U. se analizează în cadrul unei şedinţe comune la care participă Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism,

Comisia de circulaţii/Comisia de siguranţă rutieră şi fluidizare a traficului, organizate conform Legii la nivelul primăriilor sau consiliilor judeţene, şi se aprobă de către consiliile locale. În situaţia în care P.M.U. a fost realizat pe teritoriul unei structuri asociative a unităţilor administrativ-teritoriale, documentaţia se avizează de către acestea şi se aprobă de către structura asociativă, dacă are stabilită această competenţă în statut. Pentru P.M.U. realizat pentru toate localităţile din judeţul Ilfov, documentaţia se aprobă de către Consiliul Judeţean Ilfov, pe baza avizelor tuturor localităţilor.

(8) Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., se recomandă elaborarea lor concomitentă, aplicând o viziune de dezvoltare integrată la nivelul teritoriului studiat, iar în acest sens autorităţile publice locale vor organiza grupuri de lucru comune - sau succesiv atunci când există deja un P.U.G. În vigoare, fiind necesară preluarea/aplicarea viziunii de dezvoltare propusă prin P.U.G.

(9) Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi marfă se face prin preluarea/integrarea/analizarea datelor din toate sursele existente, inclusiv de la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor şi din P.U.G., la nivel de unitate administrativ-teritorială şi la nivel de unitate teritorială de referinţă, necesare în vederea realizării prognozei distribuţiei în profil spaţial a populaţiei şi locurilor de muncă, precum şi prin:

a) efectuarea interviurilor privind mobilitatea populaţiei (eşantion minim 1% din numărul total al populaţiei UAT sau a zonei periurbane/metropolitane care este subiectul P.M.U.);

b) realizarea recensămintelor de circulaţie în intersecţiile principale şi la intrările în localitate;

c) realizarea anchetelor privind originea/destinaţia deplasărilor în trafic la intrările în localitate şi în interiorul localităţilor, la nivel de unitate teritorială de referinţă.

(10) Documentul se elaborează în format tipărit (piese scrise şi desenate) şi în format digital (GIS).

(11) Piesele desenate se constituie din planşe, scheme şi grafice; planşele pot fi elaborate la scara 1: 20.000, 1: 10.000, 1:5.000 sau 1: 2.000, după caz, pe suport topografic realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970.

(12) P M.U. se elaborează printr-o abordare transparentă şi participativă. În toate etapele de elaborare a P.M.U. vor fi consultaţi toţi actorii relevanţi, cetăţeni şi reprezentanţi ai societăţii civile, operatori de transport public şi operatori economici din teritoriul studiat care au potenţial major de atragere şi generare a traficului.

(13) P.M.U. are rolul de planificare şi modelare a mobilităţii în raport cu nevoile şi priorităţile de dezvoltare spaţială de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi urmăreşte următoarele 5 obiective:

a) îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport;

b) reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului şi reducerea consumului de energie pentru activităţile de transport;

c) asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor metropolitane/periurbane;

d) asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;

e) asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi.

(14) P.M.U. utilizează măsuri organizaţionale, operaţionale şi de infrastructură pentru atingerea celor 5 obiective, luând în consideraţie următoarele arii de intervenţie:

a) corelarea modalităţilor de transport cu densitatea urbană;

b) crearea unor artere ocolitoare localităţilor şi închiderea inelelor rutiere principale;

c) promovarea şi crearea reţelelor de infrastructuri şi servicii pentru biciclişti şi pentru trafic nemotorizat;

d) reorganizarea arterelor de circulaţie în raport cu cerinţele de trafic, cu cerinţele transportului public, ale deplasărilor nemotorizate şi cu exigenţe de calitate a spaţiului urban;

e) organizarea staţionării şi a infrastructurilor de staţionare;

f) organizarea intermodalităţii şi a polilor de schimb intermodal;

g) stabilirea zonelor cu restricţii de circulaţie (limitări ale vitezei, limitări şi/sau taxări ale accesului, restricţionarea accesului vehiculelor poluante, prioritate acordată deplasărilor motorizate etc.);

h) restructurarea mobilităţii în zonele centrale istorice şi în zona gărilor, autogărilor şi aerogărilor;

i) dezvoltarea reţelelor de transport public;

j) valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport

abandonate (trasee feroviare dezafectate, zone logistice etc.) şi integrarea acestora în reţeaua majoră de transport public de la nivelul localităţilor şi al zonelor periurbane ale acestora pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan;

k) dezvoltarea de politici şi infrastructură pentru a susţine siguranţa pietonilor;

l) îmbunătăţirea condiţiilor pentru transport şi pentru livrarea mărfurilor, organizarea transportului de mărfuri şi a logisticii urbane;

m) utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, de parcare şi pentru transportul public.

Art. 16. - Conţinutul-cadru al P.M.U. este:

(1) P.M.U. - componenta de nivel strategic (corespunzătoare etapei i)

1. introducere

1.1. scopul şi rolul documentaţiei;

1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială;

1.3. Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale;

1.4. preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor;

2. analiza situaţiei existente

2.1 contextul socioeconomic cu identificarea densităţilor de populaţie şi a activităţilor economice;

2.2. reţeaua stradală;

2.3. transport public;

2.4. transport de marfă;

2.5. mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă);

2.6. managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, structuri de management existente la nivelul autorităţii planificatoare);

2.7. identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.);

3. modelul de transport (obligatoriu pentru localităţile de rang 0 şi I)

3.1. prezentare generală şi definirea domeniului;

3.2. colectarea de date;

3.3. dezvoltarea reţelei de transport;

3.4. cererea de transport;

3.5. calibrarea şi validarea datelor;

3.6. prognoze;

3.7. testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz;

4. evaluarea impactului actual al mobilităţii

4.1. eficienţă economică;

4.2. impactul asupra mediului;

4.3. accesibilitate;

4.4. siguranţă;

4.5. calitatea vieţii;

5. viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane

5.1. viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale;

5.2. cadrul/metodologia de selectare a proiectelor;

6. direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane

6.1. direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport;

6.2. direcţii de acţiune şi proiecte operaţionale;

6.3. direcţii de acţiune şi proiecte organizaţionale;

6.4. direcţii de acţiune şi proiecte partajate pe nivele teritoriale:

6.4.1. la scară periurbană/metropolitană;

6.4.2. la scara localităţilor de referinţă;

6.4.3. la nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate;

7. evaluarea impactului mobilităţii pentru cele 3 nivele teritoriale

7.1. eficienţă economică;

7.2. impactul asupra mediului;

7.3. accesibilitate;

7.4. siguranţă;

7.5. calitatea vieţii.

(2) P.M.U. - componenta de nivel operaţional (corespunzătoare etapei II)

1. cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung

1.1. cadrul de prioritizare;

1.2. priorităţile stabilite;

2. planul de acţiune

2.1. intervenţii majore asupra reţelei stradale;

2.2. transport public;

2.3. transport de marfă;

2.4. mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi persoane cu mobilitate redusă);

2.5. managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, protecţia împotriva zgomotului/sonoră);

2.6. zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.);

2.7. structura intermodală şi operaţiuni urbanistice necesare;

2.8. aspecte instituţionale.

(3) Monitorizarea implementării Pianului de mobilitate urbană (corespunzătoare etapei III)

1. stabilire proceduri de evaluare a implementării P.M.U.;

2. stabilire actori responsabili cu monitorizarea.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Planul urbanistic general (P.U.G.)

 

Art. 17. - (1) Conform prevederilor art. 46 alin. (3) lit. g) din Lege, Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni de regenerare urbană. Aceste zone vor

fi delimitate pe limite cadastrale şi vor cuprinde zone omogene din punct de vedere funcţional, ce necesită implementarea unor operaţiuni integrate, caracterizate de una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) zone centrale;

b) zone istorice;

c) zone construite protejate;

d) zone din mari ansambluri de locuit;

e) zone locuite de comunităţi defavorizate, inclusiv aşezări informale;

f) zone de reconversie funcţională:

- situri industriale dezafectate;

- situri militare dezafectate;

- situri cu infrastructuri majore dezafectate.

(2) Planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice propuse prin planul de urbanism general evidenţiază acţiunile, denumirea investiţiilor, valoarea estimată a acestora, sursele posibile de finanţare, etapizarea realizării investiţiilor, stadiul implementării acestora la momentul realizării programului şi părţile responsabile de implementare.

(3) Conţinutul planurilor urbanistice generale este format din piese obligatorii şi opţionale şi este diferenţiat în funcţie de complexitatea problematicii generată de categoria unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv urbane sau rurale, numărul de locuitori şi încadrarea în reţeaua de localităţi, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în anexa nr. 2 este prezentat în mod sintetic conţinutul documentaţiilor, diferenţiat pe medii şi pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, respectiv:

a) municipii de rang 0 şi I;

b) municipii de rang II;

c) oraşe - rang III;

d) comune - rang IV.

(5) Planul urbanistic general se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Planul urbanistic zonal

 

Art. 18. - (1) Planul urbanistic zonal (PU.Z.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii, structurate în piese scrise şi desenate. Piesele scrise sunt formate, cel puţin, din memoriul general şi regulamentul local de urbanism.

(2) Memoriul general are următorul conţinut-cadru:

a) descrierea situaţiei existente;

b) concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente;

c) soluţiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.

(3) Planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor propuse prin planul de urbanism zonal, conform avizului de oportunitate prevăzut la art. 32 alin. (3) din Lege, evidenţiază categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale, precum şi etapizarea realizării investiţiilor.

(4) Regulamentul local de urbanism detaliază sub formă de prescripţii (permisivităţi şi restricţii) reglementările P.U.Z.

(5) Piesele desenate sunt planşe realizate pe suport topografic actualizat şi cuprind:

a) încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul P.U.Z. (relaţionarea cu prevederile P.U.G.), stabilită după caz, prin avizul de oportunitate. Scara recomandată este 1:2.000 sau 1:5.000;

b) analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidenţierea disfuncţionalităţilor din punct de vedere al funcţiunilor, fondului construit, circulaţiilor, sistemului de spaţii publice, regimului juridic, echipării tehnico-edilitare. Scara recomandată este 1:500 sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat;

c) propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcţională şi echipare edilitară pentru zona ce face obiectul P.U.Z., la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei existente;

d) propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate publică;

e) propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente sau la scară redusă.

(6) Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în format A2, A3 sau A4, care însoţesc părţile scrise şi care au rol de susţinere a propunerilor din P.U.Z. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea zonei studiate.

(7) P.U.Z. şi regulamentul local de urbanism aferent acestuia, odată aprobate, devin acte de autoritate ale administraţiei publice locale, opozabile în justiţie După aprobare, P.U.Z. şi regulamentul local de urbanism aferent acestuia sunt utilizate la:

a) eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.;

b) fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;

c) declanşarea procedurilor legale pentru realizarea de investiţii ce implică exproprieri pentru cauză de utilitate publică;

d) respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.Z. şi ale regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate;

e) alte operaţiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

(8) Planurile de urbanism zonale pentru zone construite protejate, ca tipologie distinctă de documentaţie de urbanism ce se realizează în aplicarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a, zone protejate, se elaborează în conformitate cu Reglementarea tehnică „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003.

(9) Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Planul urbanistic de detaliu

 

Art. 19. - (1) Conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Lege, Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care, în limita indicatorilor urbanistici stabiliţi de documentaţiile de urbanism de rang superior, reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accese auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, modul de ocupare a terenului cu stabilirea zonei edificabile, conformarea spaţiilor publice.

(3) Planul urbanistic de detaliu trebuie să cuprindă reglementări urbanistice privind:

a) asigurarea accesibilităţii pietonale şi auto la noul obiectiv şi racordarea la reţelele edilitare existente/propuse;

b) permisivităţi şi/sau constrângeri urbanistice (densităţi, distanţe, retrageri, aliniamente, alinierea construcţiilor, suprafeţe maxim edificabile, regim de înălţime, volumetrie etc.) privind volumele construite şi amenajările acestora;

c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea, respectiv înscrierea obiectivului şi tratarea lui arhitecturală în raport cu cadrul construit şi natural învecinat;

d) designul spaţiilor publice;

e) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, prin continuitatea funcţiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcţiune compatibilă;

f) regimul juridic al proprietăţilor şi circulaţia terenurilor;

g) ilustrarea urbanistică a soluţiei propuse.

(4) Planul de urbanism de detaliu se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970.

 

CAPITOLUL III

Fundamentarea şi elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

Art. 20. - (1) Fundamentarea propunerilor din cadrul documentaţiilor se realizează pe baza studiilor de fundamentare, care sunt lucrări de specialitate prin care se realizează analize şi propuneri de soluţionare a problemelor teritoriului şi localităţilor, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susţinerea propunerilor de reglementare a modului de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale, care se formulează prin documentaţia de bază.

(2) Studiile de fundamentare trebuie să prezinte concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani faţă de data elaborării. Pot fi folosite studii, cercetări şi proiecte anterioare numai în situaţia în care informaţiile oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea.

(3) După specificul lor, studiile de fundamentare sunt:

a) studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluţia teritoriului şi localităţilor, caracteristicile acestora şi propuneri de dezvoltare în domeniul realizat:

(i) evoluţia teritoriului şi localităţii din punct de vedere istoric, cultural, demografic, economic, etnografic, urbanistic şi arhitectural;

(ii) organizarea circulaţiei şi transporturilor;

(iii) condiţii geotehnice şi hidrogeologice;

(iv) studii climatice, pedologice şi ecologice;

(v) stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural şi antropic;

(vi) stabilirea zonelor protejate naturale şi construite;

(vii) tipuri de proprietate asupra imobilelor;

(viii) echiparea tehnico-edilitară;

(ix) valorificarea potenţialului turistic sau balnear;

b) studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezintă elaborarea unor prognoze, scenarii sau alternative pentru diferitele domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia activităţilor, evoluţia mişcării în teritoriu a activilor, reconversia forţei de muncă etc.

(4) Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării va fi structurat astfel:

a) delimitarea obiectivului studiat;

b) analiza critică a situaţiei existente;

c) evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţi de intervenţie;

d) propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor;

e) prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare.

(5) Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză, axată în principal pe diagnosticarea disfuncţionalităţilor şi pe formularea propunerilor de eliminare/diminuare a acestora şi de valorificare a potenţialului.

(6) Elaboratorul documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism are obligaţia de a corela toate concluziile studiilor de fundamentare şi de a genera o concepţie unitară de amenajare a teritoriului şi dezvoltare durabilă şi competitivă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 21. - (1) Procesul elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism implică parcurgerea următoarelor etape:

a) iniţierea elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism;

b) contractarea elaborării documentaţiei în condiţiile legii;

c) elaborarea studiilor de fundamentare;

d) elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;

e) elaborarea formei preliminare a documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism;

f) obţinerea de avize şi/sau acorduri;

g) redactarea finală a documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism - cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri;

h) aprobarea propunerii de documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism de către autoritatea administraţiei publice locale competente;

i) asigurarea caracterului public al documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobate, conform legii.

(2) Informarea şi consultarea populaţiei se realizează potrivit cap. IV secţiunea a 6-a din Lege şi Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

Art. 22, - Avizele şi acordurile cu privire la documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se emit în scopul realizării concordanţei dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului cu politicile de dezvoltare şi strategiile sectoriale la nivel naţional, regional, judeţean şi local, precum şi cu prevederile legale specifice.

Art. 23. - (1) Lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea aprobării documentaţiilor de amenajarea teritoriului se stabileşte cu respectarea prevederilor legale în vigoare din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi domeniile conexe, în concordanţă cu specificul teritoriului care face obiectul documentaţiei de amenajare a teritoriului. Pentru documentaţiile de tip P.U.G. lista avizelor şi acordurilor necesare

în vederea aprobării se stabileşte prin consultarea structurii de specialitate de la nivel judeţean.

(2) Propunerea de actualizare sau de prelungire a valabilităţii planului urbanistic general se avizează de către autorităţile publice de la nivel central sau judeţean, după caz, în baza referatului întocmit de către unităţile administrativ-teritoriale, care va cuprinde analiza informaţiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială şi teritorială, respectiv tendinţele de dezvoltare identificate în baza studiilor de specialitate existente, precum şi în raport cu strategiile şi programele de dezvoltare de la nivel local, judeţean şi/sau naţional aprobate. Pentru actualizarea documentaţiei de tip P.U.G., referatul va mai cuprinde prevederile din documentaţia existentă ce necesită a fi modificate/completate şi graficul de elaborare a documentaţiei de actualizare.

Art. 24. - Întrucât documentaţiile de amenajare a teritoriului au caracter strategic şi director, care nu implică detalieri tehnice şi nu se referă la investiţii localizate precis în teritoriu, în procedura de avizare a acestei categorii de documentaţii, se interzice solicitarea de detalieri care nu sunt expres prevăzute de lege, precum detalieri tehnice şi condiţionarea avizării de elaborarea de studii nespecifice domeniului amenajării teritoriului.

Art. 25. - Avizele şi acordurile pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism se pot obţine prin intermediul biroului unic, care poate fi organizat la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 26. - (1) Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivel judeţean sau local, după caz, care fundamentează avizul arhitectului-şef, se emite în condiţiile legii, pe baza analizei documentaţiei complete, părţi scrise şi desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare.

(2) Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul consiliului judeţean, pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează comisii tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului propriu ai consiliilor locale, până la înfiinţarea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, se emite în condiţiile legii, pe baza analizei documentaţiei complete/părţi scrise şi desenate.

Art. 27. - Planurile urbanistice zonale pentru investiţii care se realizează pe teritoriul a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale reprezintă o documentaţie de urbanism unitară, dar care se aprobă de către fiecare dintre consiliile locale interesate. În aceste cazuri este obligatorie consultarea reciprocă a structurilor de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale interesate care propun emiterea avizului de oportunitate şi aprobarea documentaţiilor, pe tot parcursul elaborării documentaţiei, de la faza de iniţiere până la propunerea spre aprobare.

 

CAPITOLUL V

Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

Art. 28. - (1) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia.

(2) Conform art. 56 alin. (5) din Lege, valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, respectiv a fost demarat procesul de autorizare şi/sau executare a lucrărilor de construcţii, până la finalizarea acestora.

(3) Pentru planurile urbanistice aflate în termenul de valabilitate stabilit prin hotărârea de aprobare a acestora, valabilitatea poate fi prelungită tot prin hotărâre a consiliului local, pe baza analizei de specialitate, dacă se menţin reglementările urbanistice prevăzute şi dacă acestea nu contrazic alte reglementări conexe sau acte normative apărute între timp.

Art. 29. - (1) Planul de amenajare a teritoriului naţional (P.A.T.N.) care, potrivit Legii, este compus din secţiuni specializate aprobate prin lege, este valabil până în momentul modificării acestora prin alte acte normative.

(2) Planul de amenajare a teritoriului judeţean (P.A.T.J.) are valabilitatea stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean conform dispoziţiilor legale, dar trebuie actualizat în concordanţă cu politicile şi programele de dezvoltare ale judeţului şi cu modificările de legislaţie, la o perioadă de 5-10 ani.

(3) Planurile de amenajare a teritoriului zonal - de toate categoriile: interjudeţean, interorăşenesc, intercomunal, frontalier, metropolitan şi periurban - elaborate în scopul realizării unor obiective de interes comun au ca durată de valabilitate perioada necesară realizării scopului lor, stabilită la momentul aprobării.

Art. 30. - (1) Planul urbanistic general (P.U.G.) se analizează în vederea actualizării la cel mult zece ani. Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a Consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar nu mai mult de 10 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate.

(2) Durata de valabilitate a planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local de aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de investiţii care le-au generat,

(3) Durata de valabilitate a planurilor urbanistice de detaliu (P.U.D.) se stabileşte prin hotărârea consiliului local de aprobare a acestora, în corelare cu condiţiile de amplasare şi de conformare a construcţiilor, precum şi cu importanţa şi complexitatea obiectivelor de investiţii.

 

CAPITOLUL VI

Actualizarea şi monitorizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

Art. 31. - (1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism este obligatorie în situaţia în care:

a) expiră termenul de valabilitate al documentaţiei:

b) ulterior aprobării au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza elaborării documentaţiei: noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii naţionale sau regionale, oportunitatea realizării unei/unor investiţii majore cu implicaţii asupra unor părţi determinante ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului sau de urbanism;

c) se produc modificări importante în cadrul legislativ de specialitate şi/sau general, modificări care fac inoperante prevederile documentaţiilor aprobate, în vigoare.

(2) Actualizarea P.U.G. reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, realizată în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, dacă este cazul.

(3) Planul de urbanism general se actualizează integral dacă în urma analizei de specialitate se constată că reglementările existente şi lista de investiţii publice nu mai corespund cu tendinţele de dezvoltare sau dacă acestea contrazic acte normative intrate în vigoare după aprobarea planului.

(4) Iniţierea demersurilor de actualizare a planului de urbanism general sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef, elaborat pe baza consultării comisiei tehnice de urbanism organizate conform legii.

(5) în cadrul structurii documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism ce face obiectul actualizării, este obligatorie elaborarea unei secţiuni care să cuprindă o evaluare a modului de implementare a prevederilor documentaţiei anterioare.

Art. 32. - (1) Monitorizarea aplicării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare teritorială, precum şi a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit Legii, se face de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, prin evidenţierea operaţiunilor efectuate, precum şi revizuirea permanentă a datelor şi prevederilor din respectivele documentaţii. Monitorizarea implementării prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se realizează de către structura de specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, din cadrul autorităţilor administraţiei publice,

(2) Revizuirea permanentă a datelor şi prevederilor din documentaţiile privind activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism constituie una dintre metodele de monitorizare a aplicării documentaţiilor aprobate şi este în sarcina compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice de specialitate. Revizuirea documentaţiilor urmăreşte marcarea sistematică, atât în format electronic, cât şi în piesele scrise şi desenate ale documentaţiilor, a modului de realizare a propunerilor, în special a obiectivelor de utilitate publică, a restricţiilor impuse pentru protecţia împotriva riscurilor naturale, precum şi a eventualelor modificări sau detalieri prin planuri urbanistice aprobate.

(3) în vederea corelării prevederilor cu dinamica de dezvoltare, precum şi cu nevoile şi aspiraţiile comunităţii, structura de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale realizează un raport de evaluare intermediară şi formulează recomandări de optimizare şi/sau modificare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism şi, după caz, planul de măsuri de implementare a acestora, care se prezintă spre aprobare Consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/Consiliului local.

 

CAPITOLUL VII

Atribuţiile administraţiei publice

 

Art. 33. - (1) Atribuţiile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului sunt cele prevăzute în art. 17-27 din Lege.

(2) Conform prevederilor art. 22 din Lege, consiliile judeţene au ca atribuţii asigurarea elaborării şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean (P.A.T.J.) şi zonal (P.A.T.Z.), avizarea documentaţiilor de urbanism conform Legii şi stabilirea orientărilor generale privind amenajarea teritoriului, precum şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor din componenţa judeţului/zonei.

(3) Consiliul judeţean asigură preluarea, în condiţiile legii, în documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism elaborate la nivel local, a prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi/sau zonal, după caz, cu privire la amplasarea investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean.

(4) Proiectele de investiţii prioritare de interes naţional, regional, judeţean sau metropolitan ce trebuie luate în considerare în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se notifică autorităţilor administraţiei publice locale, prin grija consiliilor judeţene, în scopul respectării lor în situaţia iniţierii elaborării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism.

(5) Consiliile judeţene urmăresc asigurarea preluării prevederilor menţionate la alin. (2) şi (3) în documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism prin avizul emis asupra documentaţiilor respective.

Art. 34. - (1) Consiliile judeţene acordă, la cerere, asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale, în scopul asigurării transpunerii coerente şi uniforme, la nivelul localităţilor, a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate. Asistenţa tehnică de specialitate cuprinde acţiuni şi activităţi destinate asistării şi/sau acordării sprijinului necesar consiliilor locale, în exercitarea atribuţiilor care le revin cu privire la activitatea de amenajare a teritoriului şi la activitatea de urbanism.

(2) Mijloacele de acordare a asistenţei tehnice prevăzute la alin. (1) pot cuprinde, dar fără a fi limitate la acestea:

a) consultanţa tehnică de specialitate în derularea activităţilor prevăzute de Lege;

b) organizarea sau facilitarea organizării de cursuri de formare continuă a personalului primăriilor şi consiliilor locale;

c) organizarea sau facilitarea organizării de conferinţe, grupuri de lucru, grupuri de acţiune sau altele asemenea, cu tematici specifice domeniului amenajării teritoriului şi urbanismului, sau cu tematici relaţionale cu anumite prevederi specifice ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate.

(3) Activităţile prevăzute la alin. (2) pot fi finanţate, în condiţiile legii, după caz, din bugetele judeţene şi/sau din alte surse legal constituite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie.

Art. 35. - (1) Conform prevederilor art. 36 alin. (12) lit. e1) din Lege, structurile de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice judeţene şi din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti au obligaţia de a transmite semestrial autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, sau la solicitarea scrisă a acesteia, lista centralizatoare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, actualizată la data raportării. De asemenea, autorităţile publice locale au obligaţia de a transmite către structura de specialitate din cadrul consiliului judeţean informaţii cu privire la documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate.

(2) Lista centralizatoare prevăzută la alin. (1) se redactează în format Excel, font Calibri 12, se semnează şi ştampilează conform modelului din anexa nr. 3 şi se transmite în format electronic, fişiere excel şi pdf, precum şi în format tipărit.

(3) Conform prevederilor art. 481 alin. (4), din Lege, în termen de 15 zile de la aprobarea de către consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, un exemplar din documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobată se transmite de către iniţiatorul documentaţiei, în format tipărit, şi, după caz, în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru preluarea în Observatorul Teritorial Naţional.

(4) Piesele desenate aferente documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate se transmit pentru preluarea în Observatorul Teritorial Naţional în formate digitale.

Art. 36. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să verifice, prin structurile de specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, următoarele:

a) la solicitarea avizului de oportunitate - conformitatea documentaţiei depuse cu conţinutul specific stabilit în prevederile art. 32 alin. (6) din Lege;

b) la solicitarea avizului arhitectului-şef - conformitatea documentaţiei depuse cu prevederile Legii şi a prezentelor norme metodologice, precum şi a actelor normative conexe în vigoare;

c) la depunerea documentaţiei de către beneficiar spre aprobarea prin hotărâre de consiliu judeţean/local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conformitatea documentaţiei, în ceea ce priveşte:

- elaborarea şi semnarea documentaţiei de către specialişti atestaţi conform Legii;

- achitarea taxelor şi tarifelor prevăzute de lege;

- conţinutul documentaţiei de amenajarea teritoriului sau de urbanism în raport cu legislaţia în vigoare (existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, semnate şi ştampilate de specialişti atestaţi conform Legii, în ceea ce priveşte coordonarea şi în privinţa secţiunilor specializate/sectoriale);

- existenţa avizelor sau acordurilor favorabile necesare, aflate în termen de valabilitate;

- respectarea, în forma finală a documentaţiei, a condiţiilor prevăzute în avize sau acordurile obţinute;

- existenţa raportului informării şi consultării publicului, conform legislaţiei în vigoare.

(2) în situaţia neîndeplinirii condiţiilor de conformitate, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia returnării documentaţiei sau solicitării de completare/modificare potrivit legii.

Art. 37. - (1) Conform prevederilor art. 36 alin. (9) din Lege, comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, împreună cu alte comune sau cu oraşe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

(2) Asociaţiile de dezvoltare comunitară (A.D.I.) pot furniza, prin aparatul tehnic al acestora, compus din specialişti având formaţia profesională de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau

de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, absolvent al unor cursuri de specializare postuniversitară sau maşter în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specialişti atestaţi de Registrul Urbaniştilor din România, servicii de consiliere de specialitate care să asigure fundamentarea deciziilor administraţiei publice locale privind planificarea urbană şi teritorială în vederea gestionării coerente şi eficiente a teritoriului, inclusiv a emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.

(3) Aparatul tehnic al A.D.I. va întocmi, la solicitarea scrisă a primarului interesat, rapoarte tehnice care să fundamenteze emiterea de către primarul comunei a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare din competenţa acestuia. Rapoartele vor certifica faptul că documentaţia transmisă de primarul comunei a fost verificată de către aparatul tehnic şi întruneşte toate condiţiile legale pentru a fi emis certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire/desfiinţare de către autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

Certificatul de urbanism

 

Art. 38. - (1) Certificatul de urbanism este redactat şi emis de către autoritatea administraţiei publice competente, judeţeană sau locală, după caz, în deplină concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism şi prevederile cu caracter director ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate, în condiţiile legii.

(2) Formularele referitoare la Certificatul de urbanism sunt cele cuprinse În anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „F.1 - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism” şi „F.6 - Certificat de urbanism”.

(3) Regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente, în cazul în care intenţia de construire nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, prevăzut la art. 31 lit. d) din Lege, se completează în formularul „F.6 - Certificat de urbanism” din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica referitoare la regimul tehnic.

(4) Necesitatea obţinerii unui aviz de oportunitate se include în lista de avize necesare aprobării documentaţiilor de urbanism în situaţiile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Lege.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 39. - Disciplina în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului se referă la următoarele categorii de probleme:

a) elaborarea, avizarea şi aprobarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

b) existenţa documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevăzute de lege, aflate în termen de valabilitate;

c) aplicarea întocmai a prevederilor acestora în activitatea curentă;

d) asigurarea condiţiilor legale prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor de construire numai cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism legal aprobate.

Art. 40. - (1) în conformitate cu art. 35 din Lege, controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, este asigurat de instituţia arhitectului-şef de la nivel judeţean, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC). În acest sens, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Inspectoratului de Stat în Construcţii şi arhitecţii-şefi ai judeţelor colaborează permanent.

(2) Potrivit prevederilor art. 64 din Lege şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, controlul statului în amenajarea teritoriului şi urbanism se exercită de către acesta, pe întreg teritoriul ţării. ISC poate dispune controale tematice, măsuri şi sancţiuni, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii cu atribuţii în acest scop, potrivit Legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent acţiuni de monitorizare şi control vizând disciplina în amenajarea teritoriului şi urbanism pe raza unităţii administrativ-teritoriale

Art. 41. - În vederea simplificării procedurilor administrative şi a reducerii costurilor aferente planificării teritoriale şi dezvoltării investiţiilor, depunerea spre avizare şi/sau aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism se poate face şi prin sistemul de e-guvernare implementat prin punctul unic de contact electronic (PCU) organizat conform Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin portalul aflat la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/, pentru autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile care sunt înscrise în sistem şi au proceduri operaţionale specifice adecvate.

Art. 42. - Autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului va emite specificaţii tehnice de întocmire a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în format digital şi a metadatelor aferente, în conformitate cu ghidurile tehnice şi regulamentele Comisiei Europene, prevăzute în anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.

Art. 43. - (1) în vederea asigurării transparenţei privind accesul la informaţii de interes public în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, autorităţile administraţiei publice locale pun la dispoziţia publicului documentaţiile aprobate prin afişarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare şi cu obligativitatea menţionării sursei la fiecare utilizare a informaţiilor respective) şi prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorităţii administraţiei publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

(2) Pentru documentaţiile de urbanism, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului cel puţin următoarele: planşa de reglementări, regulamentul local de urbanism, raportul de consultare publică şi raportul arhitectului-şef.

Art. 44. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA nr. 1

la normele metodologice

 

FORMULARE

F1 - Aviz de oportunitate eliberat de către UAT de bază

 

ROMÂNIA

Judeţul ...............................................

Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei ..........................................................

[autoritatea administraţiei publice emitente*)]

 

 

Aprobat,

Primar**),

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Ca urmare a cererii adresate de 1) ......................................................... cu domiciliul/sediul 2) în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna .............................................................., satul ........................................, sectorul ....., cod poştal ............, str. ................................................................, nr. ........, bl. ................, sc. ........., et. .........., ap. ........, telefon/fax ............................, e-mail ................................................, înregistrată la nr. .................. din ............................20......,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr. ................. din .............................

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru 3) .................................................

generat de imobilul 4) ...............................................................................................,

cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei 5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de ..............................., la sud de .................................., la est de ..............................., la vest de ............................... .

2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

........................................................................................................................................................................................................

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

........................................................................................................................................................................................................

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

........................................................................................................................................................................................................

5. Capacităţile de transport admise

........................................................................................................................................................................................................

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.

........................................................................................................................................................................................................

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. .................... din ................, emis de ........................

Achitat taxa de ................. lei, conform Chitanţei nr. .............................. din ................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ............................

 

Arhitect-şef***),

...........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1) Numele şi prenumele solicitantului:

- persoana fizică; sau

- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

- pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia:

- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.

4) Date de identificare ale imobilului - teren şi/sau construcţii -. conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate,

5) Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, cu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z.

*) Se completează, după caz:

- Primăria Municipiului Bucureşti;

- Primăria Municipiului.......................;

- Primăria Oraşului................;

- Primăria Comunei..................

**) Se completează, după caz:

- Primarul general al municipiului Bucureşti;

- Primar,

***) Se va semna de arhitectul-şef sau, .pentru arhitectul-şef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

 

F2 - Aviz de oportunitate eliberat de către Consiliul judeţean

 

ROMÂNIA

Judeţul...............................................

Consiliul Judeţean..................................

 

 

Aprobat,

Preşedintele Consiliului judeţean,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

Ca urmare a cererii adresate de 1)........................................................., cu domiciliul/sediul 2) în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna .............................................................., satul ........................................., sectorul....., cod poştal ............, str. .................................................................................... nr. ........, bl. ................., sc. ........., et. .........., ap. ........, telefon/fax................., e-mail ................................................, înregistrată la nr. .................. din ............................ 20 .......

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr. ................. din .............................

 

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru 3) .................................................

generat de imobilul 4) ................................................................................................,

cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei 5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de ..............................., la sud de ..............................., la est de.............................., la vest de............................... .

2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

........................................................................................................................................................................................................

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

........................................................................................................................................................................................................

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

........................................................................................................................................................................................................

5. Capacităţile de transport admise

........................................................................................................................................................................................................

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.

........................................................................................................................................................................................................

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului

........................................................................................................................................................................................................

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toata durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. ................................ din ................ emis de .......................

Achitat taxa de ................. lei. conform Chitanţei nr. .............................. din ................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ............................

 

Arhitect-şef*),

...........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1) Numele şi prenumele solicitantului:

- persoană fizică; sau

- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa sol iritantului:

- pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei,

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate,

5) Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, cu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z.

*) Se va semna de arhitectul-şef sau, „pentru arhitectul-şef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

 

F3 - Aviz de oportunitate eliberat de către consiliul judeţean pentru un P.U.Z. ce cuprinde teritoriile a cel puţin 2 UAT de bază

 

ROMÂNIA

Judeţul...............................................

Consiliul Judeţean.................................

 

 

Aprobat,

Preşedintele Consiliului Judeţean,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Ca urmare a cererii adresate de 1)........................................................., cu domiciliul/sediul 2) în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna .............................................................., satul ........................................, sectorul ...., cod poştal ............, str. ....................................................................... nr. ........ bl. ................., sc. .......... ,et. .........., ap. ......., telefon/fax ........................, e-mail ................................................, înregistrată la nr. .................. din ............................ 20.......

şi a avizelor prealabile emise de:

- Primarul*)........................ aviz nr. ............... din ...................

- Primarul*)........................ aviz nr. ............... din ...................

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr. ................. din .............................

 

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru 3).................................................

generat de imobilul 4)...............................................................................................

cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei 5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de .............................., la sud de .................................., la est de .............................., la vest de ..............................

2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

........................................................................................................................................................................................................

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

........................................................................................................................................................................................................

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

........................................................................................................................................................................................................

5. Capacităţile de transport admise

........................................................................................................................................................................................................

6. Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.

........................................................................................................................................................................................................

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului

........................................................................................................................................................................................................

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. ................................ din ................, emis de .........................

Achitat taxa de ................. lei, conform Chitanţei nr. .............................. din ................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de............................

 

Arhitect-şef**),

...........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1) Numele şi prenumele solicitantului: - persoană fizică; sau

- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului;

- pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate.

5) Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, cu delimitarea zonei de studiu a RU.Z.

*) Se completează, după caz:

- Primarul municipiului............;

- Primarul oraşului................;

- Primarul comunei..................

**) Se va semna de arhitectul-şef sau, .pentru arhitectul-şef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

 

F4 - Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

 

Către.........................................................................

[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)]

Nr. ...................... din .......... 20......

 

CERERE

pentru emiterea avizului de oportunitate

 

Subsemnatul 1) .............................................. CNP ..................................... cu domiciliul/sediul 2) în judeţul ............................., municipiul/oraşul/comuna .............................................................., satul ........................................, sectorul ....., cod poştal ............, str. ..................................................................... nr. ........ bl. ................., sc. ........., et. .........., ap. ........, telefon/fax.........................., e-mail ................................................

în calitate de/reprezentant al ................................... CUI .......................................,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările

ulterioare, solicit emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru 3)............................................,

generat de imobilul 4)...............................................................................................

Anexez la prezenta cerere:

a) Certificatul de urbanism nr. .....................din.....................emis de..................(copie)

b) Dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie)

c) Studiul de oportunitate compus din;

c.1) piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:

- prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse;

- indicatorii propuşi;

- modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă;

- prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă;

- categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale.

c.2) piese desenate:

- încadrarea în zonă;

- plan topografic/cadastral cu zona de studiu;

- conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor,

d) Chitanţa de plată a taxei de emitere a avizului de oportunitate

........................................................................................................................................................................................................

 

Semnătura**)

...........................................................

 


1) Numele şi prenumele solicitantului:

- persoană fizică; sau

- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

- pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate.

*) Se completează, după caz:

- Preşedintele Consiliului Judeţean.............;

- Primarul municipiului Bucureşti;

- Primarul municipiului............;

- Primarul oraşului................;

- Primarul comunei..................

**) Se va înscrie în clar numele solicitantului:

- pentru persoană fizică: numele şi prenumele acesteia;

- pentru persoană juridică: numele şi prenumele reprezentantului acesteia, şi se va adăuga semnătura olografă a solicitantului, împreună cu ştampila persoanei juridice.

 

F5- Adresă către UAT

 

ROMÂNIA

Consiliul Judeţean........................................

 

Arhitect-şef

Nr. ............... din .......................

 

Doamnei/Domnului

Primar*) ...................................................................

 

Având în vedere Cererea nr. ............din ........................ pentru emiterea avizului de oportunitate, înaintată de 1) ......................................................... CNP ..................................................... cu domiciliul/sediul 2) în judeţul ......................., municipiul/oraşul/comuna .............................................., satul ......................................, sectorul ....., cod poştal ..............., str. .......................................................................... nr. ........, bl. ................., sc. ........., et. .........,. ap. ......., telefon/fax ....................., e-mail ................................................,

în calitate de/reprezentant al ............... CUI ............... înregistrată la nr. ..................... din ....................,

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru 3) .................................................. generat de imobilul 4)

 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi avizul dumneavoastră în termen de 5 zile de la data înregistrării prezentei.

 

Anexăm:

a) Certificatul de urbanism nr. .....................din ..................... emis de ................. (copie)

b) Dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie)

c) Studiul de oportunitate compus din;

c.1) piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:

- prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse;

- indicatorii propuşi;

- modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă;

- prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă;

- categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;

c.2) piese desenate:

- încadrarea în zonă;

- plan topografic/cadastral, cu zona de studiu;

- conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor,

 

Arhitect-şef*),

...........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 


l) Numele şi prenumele solicitantului:

- persoană fizica; sau

- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

- pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoană juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse,

4) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate.

*) Se completează, după caz:

- al municipiului............;

- al oraşului................;

- al comunei..................

**) Se va semna de arhitectul-şef sau, .pentru arhitectul-şef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

 

F6 - Adresă către Consiliul Judeţean ROMÂNIA

 

Judeţul...............................................

Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei..........................................................

[autoritatea administraţiei publice emitente*)]

 

Primar

Nr. ................. din .................

 

Către

Preşedintele Consiliului Judeţean*) ...................................................................

 

Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ............ din ........................, referitoare la Cererea nr. ................. din ......................, pentru emiterea avizului de oportunitate, înaintată de 1)........................................................, CNP ...................................................., cu domiciliul/sediul 2) în judeţul ......................., municipiul/oraşul/comuna ..................................., satul ............................., sectorul ......, cod poştal..........., str. ............................................ nr. ......., bl. ................., sc. ........., et. .........., ap. ........, telefon/fax ...................., e-mail ................................................,

în calitate de/reprezentant al ........................................ CUI .................................

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării datelor existente, se emite următorul

 

AVIZ

 

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru 3) ..................................................

generat de imobilul 4)...............................................................................................,

cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei 5) la prezentul aviz, teritoriul care face obiectul zonei de studiu a P.U.Z. şi care este cuprins în teritoriul UAT**)........................., este delimitat la nord de ............................., la sud de ..............................., la est de ................................, la vest de ............................

2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

........................................................................................................................................................................................................

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

........................................................................................................................................................................................................

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

........................................................................................................................................................................................................

5. Capacităţile de transport admise

........................................................................................................................................................................................................

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. ................................din................emis de.......................

 

Arhitect-şef**),

...........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1) Numele şi prenumele solicitantului:

- persoană fizică; sau

- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului;

- pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoană juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate.

5) Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, cu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z.

*) Se completează, după caz:

- Primăria Municipiului............;

- Primăria Oraşului................;

- Primăria Comunei..................

**) Se completează, după caz:

- Municipiul..............

- Oraşul................

- Comuna.................

***) Se va semna de arhitectul-şef sau, „pentru arhitectul-şef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

 

F7 - Aviz Plan urbanistic zonal

 

ROMÂNIA

Judeţul...............................................

Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei..........................................................

[autoritatea administraţiei publice emitente*)]

 

Arhitect-şef

 

Ca urmare a cererii adresate de 1)......................................................... cu domiciliul/sediul*) în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna .............................................................., satul ....................................., sectorul...., cod poştal............., str. ......................................................................... nr. ........, bl. ................., sc. ........., et. .........., ap. ........, telefon/fax........................, e-mail ..............................................., înregistrată la nr. .................. din ............................ 20.......

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul:

 

AVIZ

Nr. ................. din .............................

 

pentru Planul urbanistic zonal pentru 3).................................................

generat de imobilul 4)...............................................................................................

Iniţiator: ...........................

Proiectant: ........................

Specialist cu drept de semnătură RUR: .........................................

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.Z.: ............................................................

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

- UTR.......;

- regim de construire: .....................;

- funcţiuni predominante: .....................;

- H max =.............;

- POT max =...........;

- CUT max =..............;

- retragerea minimă faţă de aliniament =.......................;

- retrageri minime faţă de limitele laterale =...........................;

- retrageri minime faţă de limitele posterioare =..........................

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- UTR.......;

- regim de construire: .....................;

- funcţiuni predominante: .....................;

- H max -.............;

- POT max =...........;

- CUT max =..............;

- retragerea minimă faţă de aliniament =.......................;

- retrageri minime faţă de limitele laterale =...........................;

- retrageri minime faţă de limitele posterioare =..........................;

- circulaţii şi accese: .............................................................;

- echipare tehnico-edilitară: ....................................................

 

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de.......................se avizează favorabil/cu condiţii/nefavorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiţii:

........................................................................................................................................................................................................

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare.

Elaboratorul şi beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. ................................ din ................, emis de ........................

 

Arhitect-şef**),

...........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1) Numele şi prenumele solicitantului:

- persoană fizică; sau

- reprezentant al firmei (persoana juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei,

2) Adresa solicitantului:

- pentru persoană fizică se completează ou date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei,

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate. *) Se completează, după caz:

- Primăria Municipiului............;

- Primăria Oraşului................;

- Primăria Comunei..................

**) Se va semna de arhitectul-şef sau, „pentru arhitectul-şef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

 

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu

 

ROMÂNIA

Judeţul...............................................

Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei..........................................................

[autoritatea administraţiei publice emitente*)]

 

Arhitect-şef

 

Ca urmare a cererii adresate de 1) ......................................................... cu domiciliul/sediul 2) în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna .............................................................., satul ......................................., sectorul ....., cod poştal ..........., str. ......................................................................... nr. ........ bl. ................,. sc. ........., et. .........., ap. ........, telefon/fax ........................, e-mail ................................................, înregistrată la nr. .................. din ............................ 20...,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul:

 

AVIZ

Nr. .................din.............................

 

pentru Planul urbanistic de detaliu pentru 3).................................................

generat de imobilul 4)..............................................................................................

 

Iniţiator: ................................................................................................................

Proiectant: ........................

Specialist cu drept de semnătură RUR: .........................................

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: ............................................................

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior;

-UTR.......;

- regim de construire: .....................;

- funcţiuni predominante: .....................;

- H max =.............;

- POT max =...........;

- CUT max=..............;

- retragerea minimă faţă de aliniament =.......................;

- retrageri minime faţă de limitele laterale =...........................;

- retrageri minime faţă de limitele posterioare =..........................

Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri minime faţă de limitele laterale =...........................;

- retrageri minime faţă de limitele posterioare =..........................;

- circulaţii şi accese: .............................................................;

- echipare tehnico-edilitară: ....................................................

 

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de.......................se avizează favorabil/cu condiţii/nefavorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiţii 5):

........................................................................................................................................................................................................

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre neschimbare.

Elaboratorul şi beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. ................................din................, emis de........................

 

Arhitect-şef*),

...........................................................

[numele, prenumele şi semnătura]

 


1) Numele şi prenumele solicitantului.

- persoană fizică; sau

- reprezentant al firmei (persoană juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

- pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoana juridica se completează cu date privind sediul social al firmei,

3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate,

5) Se precizează condiţiile pentru:

- completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiţii; sau

- refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D, *) Se completează, după caz:

- Primăria Municipiului............;

- Primăria Oraşului................;

- Primăria Comunei..................

**) Se va semna de arhitectul-şef sau, .pentru arhitectul-şef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

TABEL SINTETIC

privind elaborarea planurilor urbanistice generale (P.U.G.) pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale

 

LEGENDĂ:

● piese obligatorii;

O piese opţionale, în funcţie de problematica specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

 

 

 

 

Mediu urban

Mediu rural

Problematică

UAT

rang 0, I şi II

UAT rang III

UAT

rang IV din zone metropolitane/

periurbane

UAT rang IV (altele)

Studii de fundamentare

Analitice

Actualizarea suportului topografic

Condiţii geotehnice şi hidrogeologice

Relaţii periurbane

O

O

Organizarea circulaţiei şi transporturilor

O

O

Protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice

Studiu istoric, studiu peisagistic

O

O

Tipuri de proprietate

Potenţial balnear sau turistic

O

O

O

O

Infrastructură tehnico-edilitară

Alte studii, conform specificului zonei

O

O

O

O

Consultative

Analiza factorilor interesaţi, anchete sociale

Plan urbanistic general

Prospective

Evoluţia activităţilor economice

Evoluţia socio-demografică

Mobilitate şi transport

O

Impactul schimbărilor climatice

Piese scrise

1. Memoriul general, care cuprinde:

Sinteza studiilor analitice şi prospective, diagnosticul general şi prospectiv

Strategia de dezvoltare spaţială

Elemente de mobilitate urbană - existente şi propuse

O

Politici şi programe de investiţii publice necesare pentru implementare

Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare

Planul de acţiune pentru implementarea planului

2. Regulament local de urbanism

Piese desenate

Încadrarea în teritoriu, relaţia cu planurile de amenajare a teritoriului

Zonificarea funcţională la nivelul teritoriului administrativ (cu bilanţ teritorial), inclusiv zone de protecţie

Analize funcţionale, inclusiv mobilitate

Situaţia existentă - sinteză disfuncţionalităţi

Strategia de dezvoltare spaţială

Reglementări urbanistice propuse Unităţi şi macrounităţi teritoriale de referinţă

Reglementări tehnico-edilitare propuse

Proprietatea asupra terenurilor şi obiective de utilitate publică, intravilan

Zone în care se preconizează operaţiuni de restructurare urbană şi de regenerare urbană

O

O

Reţeaua majoră de circulaţii; sistem integrat de transport public; modele de mobilitate şi zonificare specifică, staţionare

O

Avize/Acorduri

Locale

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism

Consiliul judeţean - Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism

O

 

Mediu

Comisia de circulaţii şi siguranţă rutieră

O

Altele, în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale

O

O

O

O

Centrale

Ministerul Transporturilor

O

O

Ministerul Culturii

O

O

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

O

O

Autoritatea Naţională pentru Turism

UAT cu potenţial turistic sau balnear

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

O

O

O

O

Altele, în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale

O

O

O

O

 

Notă: clasificare conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;

d) rangul III - oraşe;

e) rangul IV - sate reşedinţă de comune;

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor (se studiază în cadrul planului urbanistic general al întregii unităţi administrativ-teritoriale).

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Consiliul Judeţean ..............................

Nr. ......................../...............................

 

LISTA CENTRALIZATOAREI a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

Situaţie actualizată la data .............../ ...............

 

Nr. crt.

Tip documentaţie 2

Titlul 3

Stadiul la data raportării

Observaţii 4

 

 

 

În curs 5

Aprobat prin 6

 

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean.......................,

...........................................................

(numele, prenumele)

...........................................................

(semnătura)

...........................................................

LS.

 

Arhitectul-şef al judeţului........................,

...........................................................

(numele, prenumele)

...........................................................

(semnătura)

 


1 Conform art. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016, lista centralizatoare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se transmite autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, semestrial sau, după caz, la solicitarea scrisă a autorităţii. Lista centralizatoare se redactează în Excel, Calibri 12, şi se transmite în format electronic, fişiere Excel şi PDF, precum şi în format letric.

2 Se completează: AT pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi U pentru documentaţii de urbanism,

3 Se completează denumirea lucrării/documentaţiei de AT/U.

4 Se completează inclusiv în cazul în care durata de valabilitate a documentaţiei AT/U a expirat sau a fost prelungită, situaţie în care se va menţiona actul prin care s-a prelungit valabilitatea, specificându-se durata prelungirii valabilităţii, numărul şi data de emitere a actului.

5 Se completează stadiul: În curs de elaborare, în curs de avizare, după caz.

6 Se completează tipul actului: hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judeţean/local al municipiului/oraşului/comunei, după caz, numărul actului, data de emitere a actului.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 109.291 din 7 martie 2016,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 67 se abrogă.

2. La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) animalele din categoria tineret mascul şi/sau femei din rase de carne, tineret mascul şi/sau femei metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute în aceeaşi exploataţie cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz; momentul ieşirii animalelor menţionate anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent şi data depunerii cererii unice de plată pentru anul curent, iar prin excepţie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins între data de 21 iunie 2014 şi data depunerii cererii unice de plată la adresa/adresele exploataţiei cu cod ANSVSA/exploataţiilor cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv celor 6 luni au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar.”

3. La articolul 78 alineatul (1) se abrogă.

4. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) începând cu anul de cerere 2016, documentul specific pentru schemele prevăzute la art. 72 şi 73 este adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor ovine şi/sau a berbecilor de reproducţie sau femelelor caprine şi/sau a ţapilor de reproducţie, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ, după caz, care se poate depune până la data de 1 septembrie 2016, la centrul APIA unde a fost înregistrată cererea unică de plată.”

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 şi 148 bis din 26 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2016”, capitolul IV „SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR SOLICITATE”, poziţia 57A „Sector zootehnic”, câmpul „Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, cu excepţia SCZ pentru viermi de mătase, care atestă:” nu se completează.

2. La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2016”, capitolul IV „SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR SOLICITATE”, poziţia 57B „Scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor”, câmpul „Documente pentru ANTZ şi SCZ” nu se completează.

3. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2016, informaţii privind schemele de plată/măsurile de sprijin”, partea V „Angajamente şi Declaraţii”, secţiunea „Documente anexate cererii”, paragraful „Sector zootehnic (document general pentru ANTZ şi SCZ)” se abrogă.

4. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2016, informaţii privind schemele de plată/măsurile de sprijin”, partea V „Angajamente şi Declaraţii”, secţiunea „Documente anexate cererii”, primul paragraf de după enumerarea de la punctul 7.24. „Sprijin cuplat pentru viermi de mătase”, subsecţiunea „Documente specifice” se abrogă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr.315.

 

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. M.9 din 7 ianuarie 2016

Nr. 40 din 26 februarie 2016

Nr. 8.027 din 11 ianuarie 2016

Nr. 505 din 10 martie 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Anexa nr. 2 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul afacerilor interne,

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Claudia-Ana Costea

Mihnea Ioan Motoc

Petre Tobă

Eduard Raul Hellvig

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA1168 din 9 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, str. Căderea Bastiliei nr. 62, J40/1916/15.02.2013, CUI 31235716/15.02.2013, RBK-739/28.03.2013, reprezentată legal de doamna Nuţă Ileana Loredana, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L, nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin, (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin, (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, str. Căderea Bastiliei nr. 62, J40/1916/15.02.2013, CUI 31235716/15.02.2013, RBK-739/28.03.2013, reprezentată legal de doamna Nuţă Ileana Loredana, în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 542.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii CRYS - ALLYS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 921 din 1 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea CRYS- ALLYS BROKER DE ASIGURARE-S.R.L., cu sediul social în laşi, judeţul laşi, Str. Zorilor nr. 21, J22/1934/08.08.2006, CUI 18918240, RBK-376/17,11.2006, reprezentată legal de doamna Popa Alina, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea CRYS - ALLYS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea CRYS - ALLYS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L,, denumită în continuare Societatea, cu sediul social în laşi, judeţul laşi, Str. Zorilor nr. 21, J22/1934/08.08.2006,” CUI 18918240, RBK-376/17.11.2006, reprezentată legal de doamna Popa Alina, în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare,

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 544.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 925 din 1 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Baia Mare, judeţul Maramureş, bd. Bucureşti nr. 31, ap. 61, J24/320/09 04.2012, CUI 30058004, RBK-786/29.07.2015, reprezentată legal de doamna Covaciu Severica Rodica, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Baia Mare, judeţul Maramureş, bd. Bucureşti nr. 31, ap. 61, J24/320/09.04.2012, CUI 30058004, RBK-786/29.07.2015, reprezentată legal de doamna Covaciu Severica Rodica, în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare-reasigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare-reasigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 547.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii DONARIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 17 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 918 din 1 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea DONARIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, str. Virgiliu nr. 31, parter, J40/21470/21,12,2004, CU117062865/21,12.2004, RBK-271/02,03,2005, reprezentată legal de doamna Costea Alina-Elena, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea DONARIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin, (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea DONARIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, str. Virgiliu nr. 31, parter, J40/21470/21.12.2004, CUI 17062865/21.12.2004, RBK-271/02.03.2005, reprezentată legal de doamna Costea Alina-Elena, în calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 549.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 6 iunie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La capitolul XI „Dispoziţii finale”, după articolul 144 se introduce un nou articol, articolul 145, cu următorul cuprins:

„Art. 145. - (1)în cazul realizării separării juridice a activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu menţinerea dreptului de proprietate a operatorului economic integrat pe verticală asupra imobilizărilor corporale şi necorporale ale sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, la stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozite subterane, la data începerii activităţii reglementate conform art. 9, cheltuielile operatorului de înmagazinare înregistrate patrimonial cu închirierea imobilizărilor menţionate anterior sunt asimilate cheltuielilor de capital şi vor fi recunoscute la nivelul valorii cumulate dintre amortizarea anuală contabilă, conform evidenţelor contabile ale operatorului economic integrat pe verticală, şi rata reglementată a rentabilităţii, recunoscută de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aplicată asupra valorii contabile rămase a imobilizărilor corporale şi necorporale.

(2) Cheltuielile totale de natura costurilor operaţionale şi a costurilor preluate direct ale operatorului de înmagazinare, inclusiv cele asociate şi/sau în legătură cu imobilizările corporale şi necorporale aferente sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi închiriate de la operatorul economic integrat pe verticală, vor fi luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozite subterane prestate în primul an de desfăşurare a activităţii reglementate, fără însă a se depăşi nivelul maxim al acestora realizat de către operatorul economic integrat pe verticală în anul celei de-a treia perioade de reglementare, anterior realizării separării juridice a activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale,”

Art. II. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii economici din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 7.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.