MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 200/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 200         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 martie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

292. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016

 

Īn conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale īn anul 2016, prevăzut īn anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse īn Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016, prevăzută īn anexa nr. 2

Art. 2. - Finanţarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, īn limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea l.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

 

Bucureşti, 8 martie 2016.

Nr. 292.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL NAŢIONAL

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016 - Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale īn anul 2016

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Total fonduri alocate

1

Argeş

Topoloveni

668.771,67

2

Bacău

Bacău

387.956,60

3

Bihor

Oradea

763.420,75

4

Braşov

Braşov

509.091,29

5

Bucureşti

Sectorul 2

2.010.580,55

6

Bucureşti

Sectorul 3

3.038.198,28

7

Caraş-Severin

Moldova Nouă

828.970,07

8

Caraş-Severin

Oraviţa

110.626,94

9

Constanţa

Cernavodă

609.705,00

10

Dāmboviţa

Tārgovişte

801.100,92

11

Dāmboviţa

Titu

1.926.353,89

12

Gorj

Rovinari

275.864,52

13

Gorj

Tārgu Jiu

1.120.923,18

14

Harghita

Borsec

153.819,20

15

Harghita

Miercurea-Ciuc

328.617,94

16

Harghita

Topliţa

457.551,82

17

Hunedoara

Petrila

767.486,64

18

Hunedoara

Petroşani

209.614,65

19

Iaşi

Tārgu Frumos

658.894,39

20

Ilfov

1 Decembrie

272.567,30

21

Ilfov

Brăneşti

205.430,33

22

Ilfov

Buftea

1.519.791,10

23

Ilfov

Chiti la

214.998,42

24

Ilfov

Cornetu

102.202,01

25

Ilfov

Măgurele

91.855,24

26

Ilfov

Pantelimon

417.106,32

27

Ilfov

Snagov

808.738,06

28

Mureş

Tārgu Mureş

775.788,87

29

Prahova

Breaza

545.961,29

30

Prahova

Buşteni

516.700,65

31

Tulcea

Isaccea

28.418,28

32

Vrancea

Mărăşeşti

594.638,71

33

Vrancea

Panciu

778.255,12

TOTAL

22.500.000,00

REŢINERI 10%

2.500.000,00

TOTAL GENERAL

25.000.000,00

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL NAŢIONAL

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016 - Lista blocurilor de locuinţe cuprinse īn Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016

 

Nr. crt.

Judeţul/ Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Adresa imobilului

Nr. apartamente

1

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2

44

2

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

3

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

4

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B

20

5

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES

20

6

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

7

Arad

Arad

Str. C. Brāncuşi, bloc X33

40

8

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

9

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B

40

10

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

11

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

12

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

13

Arad

Arad

Str. Săvārşin nr. 41, bloc 208

15

14

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

15

Arad

Arad

Calea 6 Vānători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B

40

16

Arad

Arad

Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A, B

20

17

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

18

Argeş

Topoloveni

Calea Bucureşti nr. 119, bloc P5a

76

19

Argeş

Topoloveni

Str. Īnv. Bivolaru nr. 6, bloc P15

38

20

Argeş

Topoloveni

Str. Īnv. Bivolaru nr. 5, bloc P39

76

21

Argeş

Topoloveni

Str. Parcului nr. 4, bloc P21

52

22

Argeş

Topoloveni

Str. Parcului nr. 7, bloc P22

66

23

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 25, sc. A, B

32

24

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 46, sc. A

55

25

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 5, sc. A, B

40

26

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 2, sc. A-D

70

27

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A

20

28

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A

20

29

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B

40

30

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B

32

31

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B

40

32

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B

40

33

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 16/A, bloc Pb 16

20

34

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 14/A, bloc Pb 18

20

35

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 12/A, bloc Pb 20

20

36

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 10/A, bloc Pb 22

20

37

Bihor

Oradea

Str. Cazaban nr. 2, bloc P6

19

38

Bihor

Oradea

Str. Cazaban nr. 16/A, bloc Pb 16

20

39

Bihor

Oradea

Str. Galileo Galilei nr. 1, bloc QR 59

20

40

Braşov

Braşov

Calea Bucureşti nr. 56, 58, 60, bloc S31

30

41

Braşov

Braşov

Str. Salviei nr. 6, bloc 9A

19

42

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ion Cāmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A

75

43

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Cāmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

44

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara A

44

45

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12

84

46

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bloc 24

55

47

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bloc 20

55

48

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bloc 21

65

49

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

55

 

50

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bloc 23

65

51

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19

60

52

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 107, bloc 14

180

53

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

54

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

55

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155

14

56

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4

33

57

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B

26

58

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 178, bloc G10

40

59

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 110, bloc L8, sc. A

24

60

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 186-192, bloc G9

40

61

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 208c, bloc G7 bis, sc. A

44

62

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 222, bloc M11, sc. 1

100

63

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 57, bloc M27

87

64

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 69, bloc A16, sc. A

36

65

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 79, bloc A20, sc. A

36

66

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 11, blocA3 bis

86

67

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 13, blocA3

108

68

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A

36

69

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 22, bloc M13

44

70

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 24, bloc M14, sc. B

44

71

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 7, bloc A1

86

72

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 79, bloc A12 bis

44

73

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ferdinand nr. 101, bloc P31

42

74

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 112, bloc 41

108

75

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32

108

76

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6

34

77

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 79, bloc 15A

132

78

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A

44

79

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B

44

80

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C

44

81

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 73, bloc 17

78

82

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Pantelimon nr. 146, bloc 101, sc. 1, 2

54

83

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

84

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I

31

85

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

86

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 201, bloc 9

54

87

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

88

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

89

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

90

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A

64

91

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

92

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 233, bloc 41

32

93

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

94

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

95

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2

59

96

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A

31

97

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

98

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A

30

99

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

 

100

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

101

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2

32

102

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1

24

103

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

104

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

105

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A

52

106

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 28, bloc P18 bis

132

107

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 63, bloc E2

233

108

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 9-19, bloc U1

243

109

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 4, bloc 39

39

110

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 5, bloc 203

26

111

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. A

36

112

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. B

36

113

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Chopin nr. 13

40

114

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64

38

115

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 22, bloc 5

54

116

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 24, bloc 6

54

117

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2

86

118

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 4, bloc 3A, sc. A

40

119

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. B

40

120

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. C

40

121

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 66, bloc 69, sc. B

19

122

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 10, bloc 62

76

123

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

124

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

125

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F

110

126

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B

110

127

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Herta nr. 20, bloc X2

66

128

Bucureşti

Sectorul 2

Str. J.L. Calderon nr. 1-5

55

129

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Jean Atanasiu nr. 21, bloc GH

41

130

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Luntrei nr. 6, bloc 7

348

131

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. A

44

132

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 103-113, bloc 03

132

133

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. B,C

88

134

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc 01

132

135

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

136

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 2, bloc 2

26

137

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65

16

138

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 6

26

139

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53

50

140

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 9

22

141

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. A

36

142

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. B

36

143

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Nicolae Filipescu nr. 52

23

144

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B

30

145

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visanon nr. 4, bloc 112 a, sc. A

58

146

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bloc 118a

46

147

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1

50

148

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1

14

149

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2

100

 

150

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3

100

151

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 2

14

152

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 16, bloc 2

40

153

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 2, bloc 10

44

154

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 5, bloc 27

64

155

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

156

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 9, bloc 32

54

157

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7

142

158

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1

44

159

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8

320

160

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

161

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 12, bloc 58

80

162

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina

38

163

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B

176

164

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

165

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A

44

166

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43

44

167

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46

44

168

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 64, bloc 105

66

169

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

170

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

171

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B

88

172

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

173

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

174

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A

106

175

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2

108

176

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 231, bloc 114B

132

177

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B

104

178

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 13, bloc 107

88

179

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, scara A, B

92

180

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. A

58

181

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. C

30

182

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bloc 1Q5A, sc. A

44

183

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. B

44

184

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 35, bloc 104, sc. A, B

98

185

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A , sc. A, B

88

186

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. A

46

187

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B

58

188

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. A

51

189

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. B

56

190

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B

32

191

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A , sc. B

40

192

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. A

40

193

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. C

32

194

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D27 B, sc. B

40

195

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

196

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

176

197

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14

106

198

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7

176

199

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17

131

 

200

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16

188

201

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 119, bloc 205, sc. B

39

202

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc7a+b sc. 7a, 7b

60

203

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 107, bloc 400, sc. 2

53

204

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 1

44

205

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 2

44

206

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 3

44

207

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66

323

208

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70

116

209

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 229, bloc 69 turn

103

210

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 23, bloc Itb

30

211

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 237, bloc 65, sc. 1-5

216

212

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 239, bloc 62

111

213

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1

44

214

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2

44

215

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 243, bloc 52, sc. A, B, C, D

162

216

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 252, bloc 55 a

32

217

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43

462

218

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53, sc. A, B, C, D

258

219

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11

80

220

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2

27

221

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C

160

222

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 3-15, bloc P2

80

223

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1

96

224

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5

201

225

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. F

21

226

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32

261

227

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 352, bloc 3

320

228

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc

60

229

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2

40

230

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 367, blocA3, sc. 1, 2

86

231

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 369, blocA4

40

232

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 74, bloc 411

78

233

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 1

30

234

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 2

30

235

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 3

30

236

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 2

39

237

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 1

40

238

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 93, bloc 403 a

39

239

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210

54

240

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

33

241

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A

39

242

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

243

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

244

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

245

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

246

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A

108

247

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

248

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A

62

249

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B

40

 

250

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

251

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Buhuşi nr. 5, bloc 6

220

252

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 1

27

253

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 2

36

254

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 3

36

255

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 2

27

256

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 3

36

257

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. B

36

258

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. C

36

259

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. D

36

260

Bucureşti

Sectorul 4

Calea Şerban Vodă nr. 256, bloc 13

70

261

Bucureşti

Sectorul 4

Intrarea Tārgu Frumos nr. 3-5, bloc 7 Livada

198

262

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2

44

263

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70

26

264

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114

36

265

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113

36

266

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112

40

267

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87

27

268

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1

36

269

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74

27

270

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 141, blocV73

36

271

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 143, blocA33

36

272

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

32

273

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1

36

274

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1

27

275

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2

27

276

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3

27

277

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1

36

278

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2

27

279

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32

27

280

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4

66

281

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2

66

282

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C

39

283

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Gārleni nr. 11, bloc C45

54

284

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 24

8

285

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 25

8

286

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 3

8

287

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 5

8

288

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Constantin Daicoviciu, bloc 44

40

289

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Constantin Daicoviciu, bloc 45

20

290

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Eftimie Murgu, bloc 3A

75

291

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. George Enescu, bloc 4

60

292

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 47

60

293

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 49

70

294

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Bălcescu, bloc 4

8

295

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bloc 27

8

296

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bloc 28

8

297

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bloc 29

8

298

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Traian Vuia, bloc 20

60

299

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc B18

14

 

300

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc B20

12

301

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc F9

20

302

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I2

16

303

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I3

16

304

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1

8

305

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc L

32

306

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1

8

307

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc Z1

16

308

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3

30

309

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1

40

310

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 44 A, bloc E2

40

311

Cluj

Turda

Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1

40

312

Cluj

Turda

Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5

20

313

Cluj

Turda

Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3

40

314

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 3, bloc F2

40

315

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 8, bloc F5

60

316

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 19

16

317

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23

21

318

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4

20

319

Constanţa

Cernavodă

Str. Castanilor, bloc H2

20

320

Constanţa

Cernavodă

Str. Crişan, bloc nr. 34

20

321

Constanţa

Cernavodă

Str. Liliacului, bloc H10

40

322

Constanţa

Cernavodă

Str. Mihai Eminescu, bloc nr. 56

18

323

Constanţa

Cernavodă

Str. Pinilor, bloc IAS

22

324

Constanţa

Cernavodă

Str. Răsăritului, bloc nr. 9

20

325

Constanţa

Cernavodă

Str. Răsăritului, bloc nr. 12

8

326

Dāmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A2

16

327

Dāmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A3

16

328

Dāmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A4

16

329

Dāmboviţa

Tārgovişte

Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B

20

330

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Independenţei, bloc H 12

21

331

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 1

17

332

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc B 3

24

333

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 2

19

334

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 3

19

335

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 4

16

336

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2

19

337

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 49, sc. A

20

338

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 50, sc. A

15

339

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. A

10

340

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. E

10

341

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C

10

342

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. B

10

343

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. D

10

344

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. George Cair, bloc 25, sc. D

15

345

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B

19

346

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B

20

347

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A

20

348

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C

16

349

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A

16

 

350

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B

16

351

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A

12

352

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. C

15

353

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A

19

354

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A

19

355

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 1

34

356

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 2

16

357

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 3/C

9

358

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 3/D

9

359

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 4

16

360

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 5

12

361

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 6/H

19

362

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 6/I

21

363

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 8

23

364

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Neagoe Basarab, bloc A1, sc. C

19

365

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D

20

366

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B

15

367

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F

44

368

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A

44

369

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A

44

370

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 7

16

371

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C14

16

372

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 10

16

373

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 11

16

374

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 6

16

375

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C15

16

376

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C16

12

377

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D5

16

378

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D6

16

379

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D7

16

380

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C

15

381

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C

20

382

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B

20

383

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D

12

384

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A

20

385

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. B

12

386

Dāmboviţa

Titu

Str. 1. C. Visarion, bloc Baia

16

387

Dāmboviţa

Titu

Str. 1. C. Visarion, bloc 20

60

388

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 15, bloc C3, C4

40

389

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 19, bloc 2

40

390

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 20, bloc M1, M2

38

391

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 33, bloc 9

40

392

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 53-55-57, bloc 15

60

393

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 77, bloc 19

20

394

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 79, bloc 4

40

395

Dāmboviţa

Titu

Str. Nouă nr. 11, bloc D2

40

396

Gorj

Rovinari

Str. Jiului nr. 5, bloc I4

38

397

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 12, bloc H1

30

398

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 2, bloc 11

30

399

Gorj

Rovinari

Str. Termocentralei nr. 16, bloc R1

38

 

400

Gorj

Rovinari

Str. Tineretului nr. 10, bloc M1

44

401

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. C-tin Brāncuşi nr. 43

17

402

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. C-tin Brāncuşi nr. 45

11

403

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. C-tin Brāncuşi nr. 47

54

404

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Eroilor nr. 17

26

405

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 10

48

406

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 11

32

407

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 2

15

408

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 3

30

409

Gorj

Tārgu Jiu

Str. 16 Februarie nr. 10

60

410

Gorj

Tārgu Jiu

Str. General Teii nr. 19

44

411

Gorj

Tārgu Jiu

Str. General Teii nr. 9

44

412

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8

44

413

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7, 2

120

414

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Traian nr. 6

30

415

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Traian nr. 7

40

416

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Traian nr. 9

48

417

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 1 (Aleea Unirii nr. 1)

40

418

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 1

19

419

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 12

24

420

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 14

23

421

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 16

20

422

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 17

60

423

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 18

44

424

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 23

60

425

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 5

35

426

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 6

74

427

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 1

12

428

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 11

24

429

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 13

42

430

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 15

24

431

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 3

8

432

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 5

23

433

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 7

12

434

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 9

26

435

Harghita

Borsec

Str. Carpaţi, bloc E1

30

436

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc A2

20

437

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc A1

20

438

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, blocA3

20

439

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, blocA4

20

440

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc G1

23

441

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Braşovului nr. 6

6

442

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Harghitei nr. 11

9

443

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Uzina electrică nr. 1

20

444

Harghita

Topliţa

Str. N. Bălcescu, bloc D

76

445

Harghita

Topliţa

Str. N. Bălcescu, bloc F

96

446

Harghita

Topliţa

Str. Eroilor, bloc B

80

447

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bloc 29

34

448

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bloc 58

40

449

Hunedoara

Petrila

Str. Minei, bloc 33

24

 

450

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bloc 6

19

451

Hunedoara

Petrila

Str. Republicii, bloc 319

54

452

Hunedoara

Petroşani

Str. 1 Decembrie 1918, bloc 92

52

453

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 10

30

454

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 12

30

455

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 14

30

456

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 16

30

457

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 18

30

458

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 20

30

459

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 4

30

460

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 6

30

461

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 8

30

462

Iaşi

Tārgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 41

25

463

Iaşi

Tārgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 43

44

464

Iaşi

Tārgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 7

48

465

Ilfov

1 Decembrie

Str. Grigore Moisil nr. 3, bloc PK5

32

466

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 1, bloc P 4

23

467

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 4, bloc P2

23

468

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor nr. 1 A, bloc P7

35

469

Ilfov

1 Decembrie

Str. Prelungirea Prunilor nr. 8, bloc PK4

32

470

Ilfov

1 Decembrie

Str. Tudor Arghezi nr. 21, bloc PK7

9

471

Ilfov

Brăneşti

Str. I. C. Brătianu nr. 3, bloc 3

8

472

Ilfov

Brăneşti

Str. I. C. Brătianu nr. 5, bloc 5

6

473

Ilfov

Brăneşti

Str. I. C. Brătianu nr. 7, bloc 7

6

474

Ilfov

Brăneşti

Str. Sublocotenent Petre Ionel nr. 5, bloc 5

12

475

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1

137

476

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6

68

477

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc R3

57

478

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5

75

479

Ilfov

Buftea

Sos. Bucureşti - Tārgovişte nr. 4, bloc 32

60

480

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti - Tārgovişte nr. 147, bloc 27

165

481

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti - Tārgovişte nr. 37, bloc R9

60

482

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti - Tārgovişte nr. 39, bloc R8

60

483

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti - Tārgovişte nr. 41, bloc R7

44

484

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A 5

11

485

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A 4

12

486

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A 3

12

487

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A Vile

14

488

Ilfov

Cornetu

Str. Livezi nr. 5, bloc P6

35

489

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 142, bloc D1

36

490

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 163, bloc D3

36

491

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2

12

492

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 4

12

493

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 6

6

494

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1

66

495

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2

35

496

Ilfov

Măgurele

Str. Atomiştilor nr. 240, bloc B19

24

497

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 3, bloc B9

24

498

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 4, bloc B16

12

499

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 5, bloc B8

35

 

500

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 6, bloc B1

24

501

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 4, bloc P7

27

502

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 3, bloc E1

27

503

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 9, bloc F1

18

504

Ilfov

Pantelimon

Str. Livezilor nr. 13, bloc H, sc. 1, 2

18

505

Ilfov

Pantelimon

Str. Livezilor nr. 17, bloc J, sc. 1, 2

18

506

Ilfov

Snagov

Str. Ghermăneşti, bloc P27

18

507

Ilfov

Snagov

Str. Alba Iulia, bloc P19

9

508

Ilfov

Snagov

Str. Gorăslau nr. 11, bloc P17

18

509

Ilfov

Snagov

Str. Gorăslau nr. 13, bloc P18

18

510

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 31, bloc A1

6

511

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 37, bloc A6

6

512

Maramureş

Cavnic

Str. V. Lucaciu, bloc 9

32

513

Maramureş

Borşa

Str. Floare de Colţ, bloc A 5, sc. A

20

514

Maramureş

Borşa

Str. Tineretului, bloc B 20

20

515

Maramureş

Şomcuta Mare

Str. I. Buteanu, bloc 3

15

516

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13

52

517

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Grigore Florescu nr. 8, blocA5

100

518

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1

100

519

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

5d. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6

220

520

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 22, bloc B8

16

521

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 85, blocA2

44

522

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2

60

523

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4

12

524

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 21, blocA2

70

525

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7

75

526

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 1, bloc B2

80

527

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 68, bloc IA1B

28

528

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Aurelian nr. 51

25

529

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. C. Brāncoveanu nr. 174, bloc E15

43

530

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Calomfirescu nr. 21 bloc F21

29

531

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 100, bloc XF2

30

532

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 106, bloc XF11

29

533

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 107, blocS4

44

534

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Crişan nr. 29, bloc B3

132

535

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1

20

536

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19

58

537

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14

30

538

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3

60

539

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7

40

540

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4

55

541

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu 32A, bloc F19

43

542

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu nr. 29 , bloc F20

43

543

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Independenţei nr. 32, bloc IA1A

44

544

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6

15

545

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7

15

546

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Mărăcineanu nr. 8, bloc 12

100

547

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 86, bloc H2

110

548

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 88, bloc H3

165

549

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Păcii nr. 3, bloc 02

70

 

550

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5

60

551

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6

60

552

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1

60

553

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1

55

554

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Traian 64, bloc 1

38

555

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Veterani nr. 5, bloc KM6

42

556

Mureş

Tārgu Mureş

Str. Cornişa nr. 19

15

557

Mureş

Tārgu Mureş

Str. Cornişa nr. 8

44

558

Mureş

Tārgu Mureş

Str. Ion Buteanu nr. 22

20

559

Mureş

Tārgu Mureş

Str. Petru Dobra nr. 18

20

560

Prahova

Breaza

Str. Republicii nr. 33 B, bloc N3

9

561

Prahova

Breaza

Str. Victoriei nr. 1, bloc N2

19

562

Prahova

Breaza

Str. Victoriei nr. 3, bloc N1

8

563

Prahova

Buşteni

Str. Cezar Petrescu nr. 22, bloc 8

20

564

Prahova

Buşteni

Str. Telecabine/ nr. 52, bloc A 11

20

565

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 52, bloc A8

20

566

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 52, blocA9

20

567

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 52, bloc B7

12

568

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, blocA12

20

569

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, blocA13

20

570

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, blocA14

20

571

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, blocA15

20

572

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, bloc B4

12

573

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, bloc B6

12

574

Prahova

Sinaia

Str. Avram Iancu nr. 2, bloc 5

44

575

Tulcea

Isaccea

Str. Mircea Vodă nr. 8, sc. A, B, C

60

576

Tulcea

Sulina

Str. a I-a nr. 199

32

577

Tulcea

Sulina

Str. a II-a nr. 282

58

578

Tulcea

Sulina

Str. a III-a nr. 71

19

579

Tulcea

Sulina

Str. Ghica nr. 2

38

580

Vrancea

Cāmpineanca

Str. Aurora nr. 3

9

581

Vrancea

Cāmpineanca

Str. Aurora nr. 1

9

582

Vrancea

Cāmpineanca

Calea Odobeşti nr. 1

8

583

Vrancea

Cāmpineanca

Calea Odobeşti nr. 11

7

584

Vrancea

Cāmpineanca

Calea Odobeşti nr. 2

9

585

Vrancea

Cāmpineanca

Calea Odobeşti nr. 3

9

586

Vrancea

Cāmpineanca

Calea Odobeşti nr. 5

8

587

Vrancea

Cāmpineanca

Calea Odobeşti nr. 9

7

588

Vrancea

Cāmpineanca

Str. Cāmpului nr. 4

8

589

Vrancea

Cāmpineanca

Str. Zorilor nr. 1

9

590

Vrancea

Cāmpineanca

Str. Zorilor nr. 2

9

591