MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 234/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 234         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 martie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

47. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin, (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

48. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional

 

391. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

2/H. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

2.186. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

3.139. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

 

3.140. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ORDIN

privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Având în vedere:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. 9.831 din data de 10 martie 2015, emis de către Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă conţinutul sistemului informatic autorizat pentru jocuri de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României:

a) un sistem informatic central prin intermediul căruia se înregistrează şi se actualizează conturile de joc, se desfăşoară jocul de noroc şi se evidenţiază încasările şi plăţile aferente conturilor de joc;

b) un terminal situat la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN);

c) un sistem informatic centralizator în oglindă, pentru organizatorii care nu deţin sistemul informatic central pe teritoriul României şi care se compune dintr-un server de siguranţă şi un server în oglindă situate într-o locaţie inspectabilă de către reprezentanţii autorizaţi ai ONJN.

Art. 2. - Se aprobă conţinutul, rapoartele şi accesul la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru terminalul situat la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă conţinutul, rapoartele şi accesul la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc ale serverului în oglindă, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă conţinutul, rapoartele şi accesul la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc ale serverului de siguranţă, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - În vederea aplicării conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Oficiului Naţional pentru jocuri de Noroc poate emite instrucţiuni, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro

Art. 6. - Direcţia generală de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi organizatorii de jocuri de noroc la distanţă definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro

 

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

 

Bucureşti, 8 martie 2016.

Nr. 47.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONŢINUTUL, RAPOARTELE ŞI ACCESUL

la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru terminalul situat la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Cerinţe generale

Sistemul informatic central şi sistemul informatic în oglindă trebuie să aibă un mecanism de transmitere către un terminal situat la ONJN şi conţine minimum următoarele rapoarte:

1. Raport al tipului de joc

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport al tipului de joc (sau un raport cu denumire similară) la cerere pentru perioada specificată şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente aferent fiecărui joc individual (de exemplu, plătibil). Raportul trebuie Să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) intervalul selectat;

b) tipul de joc;

c) număr total de participanţi la joc;

d) totalul pariat, inclusiv sumele bonus;

e) suma totală câştigată, inclusiv sumele aferente bonusurilor;

f) suma totală adăugată la jackpoturile progresive, dacă este cazul;

g) suma totală rambursată;

h) venitul organizatorului în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

i) fondurile totale aferente jocurilor incomplete.

2. Raportul profitului jocului

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport al profitului jocului (sau un raport cu denumire similară) la cerere pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) totalitatea sumelor depuse în conturile jucătorului;

b) totalitatea sumelor retrase din conturile jucătorului;

c) totalitatea sumelor deţinute curent în conturile jucătorului fără a include bonusurile;

d) venitul operatorului fără a include bonusurile acordate.

3. Raportul de configurare a jackpotului

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport de configurare a jackpotului (sau un raport cu denumire similară) la cerere pentru fiecare jackpot progresiv de pe site pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) numele jackpotului progresiv;

b) data şi ora începerii jackpotului progresiv;

c) parametrii de configurare (suma pe zi, procentajul premiului etc.) ai tuturor jackpoturilor principale şi secundare (inclusiv orice sume redirecţionate);

d) elementul unic al listei de plăţi al fiecărui joc existent;

e) suma totală a pariurilor eligibile pentru jackpotul (jackpoturile) progresiv(e);

f) suma totală a jackpoturilor progresive câştigate;

g) totalitatea contribuţiilor la jackpot câştigate;

h) demararea jackpotului sau alte valori care nu sunt finanţate din contribuţii;

i) suma curentă a fiecărui premiu de jackpot oferit în cadrul respectivului jackpot;

j) valoarea curentă a contribuţiilor la jackpot redirecţionate;

k) data şi ora terminării jackpotului;

l) valoarea-limită a jackpotului progresiv, dacă este cazul;

m) suma care depăşeşte limita, dacă este cazul.

4. Raportul câştigului aferent jackpotului

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport al câştigului aferent jackpotului (sau un raport cu denumire similară) la cerere pentru fiecare jackpot progresiv de pe site pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) numele jackpotului;

b) elementul unic de identificare a listei de plăţi a jocului;

c) ID-ul unic al sesiunii de joc;

d) ID-ul unic al jucătorului;

e) ID-ul ciclului (rundei) jocului;

f) data şi ora premiului jackpotului;

g) nivelul maxim al jackpotului;

h) suma jackpotului;

i) ID-ul utilizatorului şi numele angajatului care procesează câştigul, dacă este cazul; şi

j) ID-ul utilizatorului şi numele supraveghetorului care confirmă câştigul, dacă este cazul.

5. Raportul evenimentelor semnificative

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport al evenimentelor semnificative (sau un raport cu denumire similară) la cerere pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) încercările eşuate ale sistemului de conectare la platforma de joc;

b) perioadele în care Sistemul de jocuri la distanţă nu a fost accesibil sau nu a putut procesa cererile/tranzacţiile de orice natură ale participanţilor la joc;

c) rapoarte statistice, pentru perioade de timp selectabile, cu privire la funcţionarea sistemului informatic central, a serverului de siguranţă, a serverului în oglindă şi a terminalului situat la ONJN;

d) câştiguri care depăşesc valoarea de 15.000 euro;

e) tranzacţii financiare (simple şi corelate pe o perioadă definită de timp) care depăşesc valoarea de 15.000 euro;

f) număr de ajustări ale tranzacţiilor financiare operate de organizator în conturile jucătorilor;

g) numărul de interdicţii grupate în funcţie de motivul excluderii;

h) orice altă activitate care a necesitat intervenţia unui angajat şi care a avut loc în afara scopului normal al operării sistemului;

i) alte evenimente semnificative sau neobişnuite.

6. Raport de notificare a unei schimbări

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport de notificare a unei schimbări (sau un raport cu denumire similară) pentru toate schimbările care au loc referitoare la configurarea sau parametrii sistemului şi ai jocului, la cerere pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Companiile licenţiate trebuie să furnizeze un raport de comparaţii între setările anterioare şi cele noi referitoare la joc. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) modalitatea de auditare/verificare a informaţiilor schimbate/modificate de conturile de administrare;

b) schimbările aferente datei/orei pe serverul principal;

c) schimbările parametrilor.

7. Raport de excludere

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport de excludere (sau un raport cu denumire similară) pentru toţi jucătorii excluşi sau autoexcluşi la cerere pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) ID-ul unic al jucătorului;

b) tipul excluderii (permanentă, autoexcludere etc.);

c) data demarării excluderii;

d) data terminării excluderii, dacă este căzut;

e) motivul excluderii;

f) de câte ori a fost exclus jucătorul (la data raportului).

8. Raport de ajustare a soldului contului

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport de ajustare a soldului contului aferent jocurilor la distanţă (sau un raport cu denumire similara) la cerere pentru fiecare ajustare zilnica al fiecărui ID al jucătorilor autorizaţi şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) numele şi numărul contului aparţinând jucătorului autorizat;

b) data şi ora ajustării soldului contului;

c) numărul unic al tranzacţiei;

d) suma cu care s-a ajustat soldul contului;

e) soldul contului înainte de ajustare;

f) soldul contului după ajustare;

g) tipul ajustării contului; şi

h) motivul/descrierea ajustării soldului contului.

9. Raport centralizator al elementelor promoţionale

Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin

intermediul terminalului situat la ONJN un raport centralizator al elementelor promoţionale (sau un raport cu denumire similară) la cerere pentru fiecare promoţie şi/sau bonusuri de loialitate şi cel puţin pentru luna anterioara datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente. Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) ID-ul promoţiei şi/sau bonus;

b) tipul promoţiei şi/sau bonus;

c) dată început promoţie şi/sau bonus;

d) dată sfârşit promoţie şi/sau bonus;

e) stare promoţie şi/sau bonus (de exemplu, în derulare, finalizată etc.);

f) soldul total alocat promoţie şi/sau bonus;

g) suma totală a premiilor pentru promoţie şi/sau bonus;

h) suma totală folosită pentru promoţie şi/sau bonus;

i) suma totală a ajustării pentru promoţie şi/sau bonus;

j) soldul final al promoţiei şi/sau bonus.

10. Raport privind managementul schimbărilor de software

10.1. Sistemele de jocuri la distanţă trebuie să poată furniza prin intermediul terminalului situat la ONJN un raport privind managementul schimbărilor de software (sau un raport cu denumire similară) la cerere pentru toate modificările software efectuate în sistemul informatic al organizatorului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente.

10.2. Schimbările de software care se referă la modificări ale generatorului de numere aleatoare, la înregistrarea/modificarea contului de joc, la logica jocului şi la metodele de plată necesită recertificarea software-ului de Joc şi se vor implementa după aprobarea prealabilă a Comitetului ONJN.

Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) versiune anterioară;

b) versiune curentă;

c) data efectuării schimbării de software;

d) descrierea schimbării de soft;

e) categoria schimbării de soft;

f) motivul schimbării de software.

11. Raport server în oglindă

Jurnal centralizator al rapoartelor transmise în acest server, la cerere pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente, conform anexei nr. 2 la ordin.

12. Raport server de siguranţă

Jurnal centralizator al rapoartelor transmise în acest server, la cerere pentru perioada specificată a raportului şi cel puţin pentru luna anterioară datei curente, anul anterior datei curente şi operării totale anterioare datei curente, conform anexei nr. 3 la ordin.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONŢINUTUL, RAPOARTELE ŞI ACCESUL

la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc ale serverului în oglindă

 

Cerinţe generale de raportare

1. Sistemul informatic central autorizat pentru organizatorul de jocuri de noroc la distanţă va genera în momentul închiderii sesiunii de joc, folosind o marcă de timp, un raport cu informaţiile solicitate. Raportul se va transmite în timp real în serverul în oglindă.

2. Sistemul informatic central trebuie să aibă un mecanism pentru a exporta sau a transmite către ONJN datele raportate în serverul în oglindă, într-un format CSV, în scopul analizării şi inspectării/verificării datelor.

3. Sistemul trebuie să fie capabil să păstreze datele din raport pentru o perioadă de timp de 5 ani de la data colectării şi prelucrării lor.

4. Organizatorul va asigura identitatea, autenticitatea, confidenţialitatea şi nonrepudierea datelor din serverul în oglindă.

5. Organizatorul va pune la dispoziţia autorităţii modalitatea de verificare a semnăturii electronice şi cheia de decriptare.

6. Organizatorul va pune la dispoziţia autorităţii modalitatea prin care informaţia conţinută pe acest server este completă şi se regăseşte în sistemul informatic central.

7. Raportul va fi semnat cu semnătura electronică conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată).

8. Raportul generat va fi marcat temporal conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 451/2004 privind marca temporală).

9. Serverul în oglindă trebuie să fie capabil să genereze rapoarte centralizatoare pentru perioade de timp selectabile.

10. Rapoartele transmise în serverul în oglindă vor include minimum următoarele date referitoare la sesiunea de joc:

Sesiunea de joc pentru jocurile de tip pariu începe în momentul În care un jucător se înscrie ca participant la joc şi se termină în momentul în care a fost stabilit câştigătorul jocului. Pentru celelalte tipuri de jocuri de noroc, sesiunea începe în momentul în care jucătorul se conectează la contul de joc (login) şi se termină în momentul în care acesta se deconectează de la contul de joc (logout).

11. Raportul sesiunii de joc trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) tipul de joc;

b) ID-ul unic al sesiunii de joc;

c) ID-ul unic al jucătorului;

d) momentul începerii sesiunii;

e) momentul terminării sesiunii;

f) informaţii relevante de geolocalizare;

g) suma pariată în timpul sesiunii;

h) suma câştigată în timpul sesiunii;

i) suma pierdută în timpul sesiunii;

j) venitul organizatorului;

k) promoţii sau bonusuri primite în timpul sesiunii;

l) promoţii sau bonusuri pariate în timpul sesiunii;

m) fonduri depuse în contul autorizat al jucătorului în timpul sesiunii;

n) fonduri retrase din contul autorizat al jucătorului în timpul sesiunii;

o) motivul suspendării sesiunii;

p) soldul contului aferent jocului la începutul sesiunii;

q) soldul contului aferent jocului la finalul sesiunii;

r) fondurile ce rămân în cadrul jocurilor incomplete.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONŢINUTUL, RAPOARTELE ŞI ACCESUL

la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc ale serverului de siguranţă

 

Cerinţe generale de raportare

1. Sistemul informatic central autorizat pentru organizatorul de jocuri de noroc la distanţă va genera în momentul efectuării unei tranzacţii (operaţiuni) un raport cu informaţiile solicitate. Raportul se va transmite în timp real în serverul de siguranţă.

2. Prin tranzacţie se înţelege orice înregistrare în sistemul informatic central al organizatorului care se referă la:

- datele personale ale participantului la joc;

- operaţiunile financiare ale acestuia;

- fiecare operaţiune dintr-o sesiune de joc (include fiecare mână jucată, fiecare pariu plasat); şi

- aspectele referitoare la protecţia jucătorului (autoexcluderea, excluderea etc.) aferente jucătorilor români sau jucătorilor care utilizează IP din România.

3. Organizatorul va asigura identitatea, autenticitatea, confidenţialitatea şi nonrepudierea datelor din serverul de siguranţă.

4. Organizatorul va pune la dispoziţia autorităţii modalitatea de verificare a semnăturii electronice şi cheia de decriptare.

5. Organizatorul va pune la dispoziţia autorităţii modalitatea prin care se poate verifica faptul că informaţia conţinută pe acest server este completă şi se regăseşte în sistemul informatic central. Aceasta, precum şi rapoartele stabilite privind funcţionarea serverului de siguranţă trebuie să poată fi accesibile din terminalul situat la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

6. Raportul va fi semnat cu semnătură electronică, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată).

7. Raportul generat va fi marcat temporal, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 451/2004 privind marca temporală).

8. După transmiterea datelor în serverul de siguranţă, organizatorul de jocuri de noroc la distanţă nu va mai avea posibilitatea modificării datelor transmise.

 

Tipul da înregistrare

Câmpul

Subnivel câmp 1

Subnivel câmp 2

Declanşator generare

Tip date

Ocur. Min.

Ocur. Max.

Descrierea câmpului

Exemplu

Bază comună pentru toate înregistrările

 

 

 

Depinde de tipul înregistrării

 

 

 

 

 

 

VersiuneFormat

 

 

 

Număr întreg pozitiv

1

1

Versiunea modelului de date utilizat. Aceasta permite implementarea uşoară a evoluţiilor formatului şi coexistenţa diferitelor versiuni ale modelului în depozitul de date.

1

 

IDÎnregistrare

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic înregistrarea. Două înregistrări din seif nu pot avea în comun niciodată acelaşi ID de înregistrare. Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp.

254a26b5-5194-465d-

b1c5-063231490d60

 

ID operator

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acesta este ID-ul operatorului care generează înregistrarea. Dacă un furnizor generează înregistrarea în numele unui operator, este utilizat ID-ul operatorului. Acest ID este oferit de autoritatea care a acordat o licenţă acestui operator.

French_Operator (operator francez)

 

ID

Generator

Înregistrare

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Dacă operatorul a generat înregistrarea, acest câmp este absent. În caz contrar, acesta este ID-ul furnizorului care generează înregistrarea. Valoarea acestui ID este aleasă de furnizor.

Network_Operator (operator reţea)

 

Dată extracţie

 

 

 

Dată oră

1

1

Aceasta este ora la care a fost creată înregistrarea (adică ora la care a fost extrasă din sistemul informatic). Aceasta NU este ora la care înregistrarea este trimisă sau înregistrată în seif. Se va utiliza UTC pentru a preveni DST şi alte probleme.

2011-10-04T19:53:51.346Z

 

Marcaj corectare

 

 

 

Bool

0

1

Acest câmp opţional este utilizat numai atunci când înregistrarea curentă înlocuieşte sau anulează o înregistrare anterioară trimisă incorect. În acest caz, înregistrarea nouă corectă utilizează acelaşi ID înregistrare şi acest câmp este setat ca fiind adevărat”. Aceasta este singura excepţie când poate fi reutilizat ID înregistrare. Fişierul poate fi identificat în continuare în mod unic prin intermediul perechii ID înregistrare şi Dată extracţie. Pentru a anula o înregistrare este trimisă o înregistrare .goală”, care conţine numai elementele din această secţiune (bază comună pentru toate înregistrările).

fals

Detalii jucător

 

 

 

La înregistrarea jucătorului şi când se modifică informaţii

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

înregistrare

Şir de caractere

1

1

Prenumele jucătorului în curs de înregistrare. Dacă prenumele jucătorului este compus, prenumele vor fi separate prin (cratimă). Dacă jucătorul are un al doilea prenume sau mai multe prenume, toate trebuie indicate şi separate prin „ “ (spaţiu unic).

Ion Marian Popescu

 

Nume

 

 

înregistrare

Şir de caractere

1

1

Acest câmp conţine numele de familie al jucătorului. Dacă jucătorul are mai multe nume de familie, toate trebuie indicate şi separate prin,9 (spaţiu unic). Numele de familie este cel utilizat în mod curent în documentele oficiale de identitate şi poate fi diferit de numele de la data naşterii.

Ion Barbu

 

Data naşterii

 

 

Înregistrare

Data

1

1

Data naşterii jucătorului

1895-03-18

 

CNP

 

 

Înregistrare

Număr

1

1

Acest câmp conţine codul numeric personal pentru cetăţenii români.

1900806182688

 

Rezidenţă

fiscală

 

 

Înregistrare

Şir de caractere

1

1

Rezidenţă fiscală a jucătorului

România

 

Stradă/număr

 

 

Înregistrarea şi schimbarea adresei

Şir de caractere

1

1

Aceasta este strada şi numărul clădirii principalului domiciliu al jucătorului, aşa cum apare în documentele sale de identitate.

Strada Narciselor nr. 3

 

Cod poştal

 

 

Înregistrarea şi schimbarea adresei

Număr

1

1

Acesta este codul poştal al principalului domiciliu al jucătorului, aşa cum apare în documentele sale de identitate. Codul poate să conţină litere şi alte caractere (deoarece jucătorul poate locui îh altă ţară).

96541

 

Localitate

 

 

Înregistrarea şi schimbarea adresei

Şir de caractere

1

i

Aceasta este localitatea principalului domiciliu al jucătorului, aşa cum apare în documentele sale de identitate.

Bucureşti

 

Ţara

 

 

Înregistrarea şi schimbarea adresei

Şir de caractere

6

1

Acesta este codul ISO 3166-1 (ALPHA-2) al ţării principalului domiciliu al jucătorului, aşa cum apare în documentele sale de identitate. Acest câmp este obligatoriu dacă jucătorul nu locuieşte în ţară.

RO

 

ID jucător

 

 

Înregistrare

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. IDJucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

Data creării contului

 

 

 

DatăOră

1

1

Acestea sunt data şi ora creării contului jucătorului.

2011-10-04T19:44:51.346Z

 

Stare internă cont

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Situaţie

 

 

Şir de caractere (enumerare)

1

1

Aceasta este situaţia contului de jucător în sistemul informatic al operatorului. Poate avea una din următoarele valori: - „preliminar”: jucătorul a înregistrat un cont temporar, însă încă nu a fost verificat complet;

- „activ”: jucătorul a fost confirmat şi poate retrage bani din contul de jucător;

- „suspendat”: jucătorul nu are temporar permisiunea de a juca şi de a retrage bani (de obicei, în timpul unei anchete);

- „închis”: jucătorul a solicitat închiderea contului său sau în prezent se află pe lista de excluderi. Este posibil, de asemenea, ca operatorul să fi hotărât să închidă contul.

activ

 

 

Data

 

 

DatăOră

1

1

Data şi ora celei mai recente modificări a situaţiei jucătorului. UTC

2011-10-04T19:44:51.346Z

Soldul contului de jucător

 

 

 

O dată pe săptămână sau o dată pe lună pentru toate conturile de jucători

 

 

 

 

 

 

ID jucător

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. ID Jucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

Cont

 

 

 

 

1

neasociat

Lista tuturor conturilor şi portofelelor deţinute de un jucător prin operatorul său. Dacă sunt utilizate, „bani reali”, „bani bonus” şi „puncte revendicabile” sunt urmărite în calitate de conturi separate. Dacă un operator utilizează alte tipuri de portofele, acestea vor fi urmărite, de asemenea (de exemplu, bani care pot fi utilizaţi numai pentru sloturi).

 

 

 

 

Descrierea contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au În comun aceeaşi descriere.

Cont bonus (Nu poate fi retras.)

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte existente în cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale

36.231

 

 

Plafon

 

 

Zecimal

1

1

Sumă totală de bani reali pe care un jucător li poate avea m cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale.

36.231

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR9, „GBP” etc.,), Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus9). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

bonus COP

Rezumat la stârnitul zilei

 

 

 

O dată pe zi, pentru fiecare tip de joc şi monedă oferită de operator (chiar dacă nimeni nu a jucat jocul în ziua respectivă). Pot exista câteva rezumate zilnice pentru aceeaşi categorie şi monedă, astfel încât furnizorii pot oferi această înregistrare în numele operatorului

 

 

 

 

 

 

Categoria jocului

 

 

 

Şir de caractere (enumerare)

1

1

Aceasta este categoria sau lipul jocului, conform descrierii şi autorizării prin lege (de exemplu, „poker”, „blackjack”, „pariu”, „altele9 etc.)

Valoarea depinde exclusiv de setările predefinite.

poker

 

Monedă

 

 

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR9, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

EUR

 

Numărul de jucători

 

 

 

Număr întreg pozitiv

1

1

Număr de jucători care au jucat cel puţin un joc de acest tip în timpul perioadei. Poate fi „0”.

74

 

Numărul de jocuri

 

 

 

Număr întreg pozitiv

1

1

Număr de runde/mâini/învârtiri sau sesiuni jucate în cadrul perioadei

36521

 

Bani pariaţi

 

 

 

Zecimal

1

1

Sumă totală de bani pariaţi de jucători pentru tipul de joc din perioadă (excluzând contribuţiile la jackpoturi). Poate fi ,0”. Aceasta nu este suma pierdută de jucători. Pentru pariuri descrie suma tuturor pariurilor plasate, chiar dacă nu au fost decise.

56412354

 

Contribuţii la jackpoturi

 

 

 

Zecimal

1

1

Sumă totală de bani cu care jucătorii contribuie la jackpoturi pentru tipul de joc din perioadă. Poate fi „0”. Nu descrie câştigurile din jackpoturi, ci numai contribuţiile.

23651

 

Câştiguri

 

 

 

Zecimal

1

1

Sumă totală de bani câştigaţi de jucători pentru tipul de joc din perioadă. Poate fi „0”. Pentru pariuri descrie suma tuturor pariurilor câştigate în cadrul perioadei, chiar dacă au fost plasate înainte de începerea perioadei.

1235465

 

GGR

 

 

 

Zecimal

1

1

Suma totală a banilor primiţi de operator din acest tip de joc în cadrul perioadei. Poate fi negativă

5434556

Soldul contului jackpot

 

 

 

O dată pe lună pentru fiecare jackpot

 

 

 

 

 

 

Descriere

jackpot

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jackpotului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest jackpot specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii. Fiecare jackpot are descrierea sa.

Jackpot de poker „bad beat”

 

Data resetării

 

 

 

DatăOră

1

1

Data şi ora la care a început jackpotul sau la care s-a declanşat ultima oară

2011-10-04T19:44:51.346Z

 

Cont

 

 

 

 

1

neasociat

Lista tuturor conturilor jackpotului. De exemplu, jackpotul poate avea un cont pe „bani reali” şi un cont pe „bani bonus1, care simt transferate ambele jucătorului care declanşează jackpotul.

 

 

 

Descrierea contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului jackpotului

Cont pe bani reali

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte existente în cantul de jackpot, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale

36.231

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.,), Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

bonus COP

Tranzacţie care nu ţine de jocurile de noroc

 

 

 

Aproape în timp real, când are loc o tranzacţie neimplicată în cadrul jocului (atribuirea unui bonus, transformarea unui bonus etc.)

 

 

 

 

 

 

ID tranzacţie

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic tranzacţia neimplicată în cadrul jocului. Două tranzacţii din seif nu pat avea în comun niciodată acelaşi IDTranzacţie. Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp.

254a26b5-5194-465d- b1c5-063231490d60

 

Descrierea

tranzacţiei

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a tranzacţiei neimplicate în cadrul unui joc (de exemplu, „retragere, „depunere”, „conversie de bani bonus în bani reali*). Aceasta poate fi şi o încasare automată declanşată de operator, deoarece cantul de bani reali al jucătorului a depăşit un anumit plafon.

depunere

 

Data

 

 

 

DatăOră

1

1

Data şi ora la care a avut loc tranzacţia

2011-10-04T19:44:51.346Z

 

Cont debitat

 

 

 

 

1

1

Contul care a fost debitat în timpul tranzacţiei

 

 

 

ID jucător

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. IDJucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

 

 

 

 

 

 

 

niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale. Acest câmp este opţional, deoarece contul debitat poate li un cont (virtual) al operatorului, de exemplu, atunci când operatorul atribuie bani bonus sau puncte de loialitate. Trebuie furnizat fie IDJucător, fie IDOperator.

 

 

 

ID operator

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp identifică în mod unic operatorul al cărui cont (virtual) este debitat, de exemplu, când operatorul atribuie puncte bonus. Acesta este utilizat, de asemenea, în cadrul jocurilor în reţea, când portofelul unui jucător este transferat către şi de la operatorul de reţea. Trebuie furnizat fie IDJucător, fie IDOperator.

French_Operator (operator francez)

 

 

Jurisdicţia operatorului

 

 

Şir de caractere

0

1

Aceasta este jurisdicţia în care activează operatorul al cărui cont (virtual) este debitat.

România

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. În timpul unei depuneri, acesta poate fi contul bancar al jucătorului. Când sunt utilizaţi furnizori de bani virtuali sau cârduri preplătite, este inclusă şi denumirea sistemului.

Moneybookers

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale

10,00

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

USD

 

Cont creditat

 

 

 

 

1

1

Contul care a fost creditat în timpul tranzacţiei

 

 

 

 

ID jucător

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. ID Jucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

Acest câmp este opţional, deoarece contul creditat poate fi un cont (virtual) al operatorului, de exemplu, atunci când jucătorul cumpără un tricou din magazinul operatorului. Dacă nu este furnizat IDJucător, este obligatorie furnizarea IDOperator.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

 

ID operator

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp identifică în mod unic operatorul al cărui cont (virtual) este creditat, de exemplu, când operatorul primeşte un portofel da jucător de la alt operator.

Dacă IDJucător este deţinut de alt operator, acest câmp trebuie completat, de asemenea.

French_Operator (operator francez)

 

 

Jurisdicţia

operatorului

 

 

Şir de caractere

0

1

Dacă operatorul nu deţine licenţă în această jurisdicţie, acest câmp conţine jurisdicţia în care activează operatorul al cărui cont (virtual) este creditat.

România

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip da cont au în comun aceeaşi descriere. În timpul unei retrageri, acesta este contul bancar al jucătorului. Când sunt utilizaţi furnizori de bani virtuali sau cârduri preplătite, este inclusă şi denumirea sistemului.

cont pe bani reali

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate în cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. Suma poate li diferită din contul debitat, dacă operaţiunea este o conversie între două tipuri de unităţi (dintr-o monedă în alta, de puncte de fidelitate în puncte bonus).

25321,02

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

Joc de ring (de exemplu, joc de poker pe numerar)

 

 

 

Aproape în timp real după fiecare rundă (de exemplu, după fiecare mână în cazul jocului de poker) sau după fiecare sesiune

 

 

 

 

 

 

ID sesiune

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic runda sau sesiunea jocului. Două runde/sesiuni din seif nu pot avea niciodată acelaşi IDRundă (chiar şi pentru tipuri de jocuri diferite). Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp.

254a26b5-5194-465d- b1c5-063231490d60

 

Categoria jocului

 

 

 

Şir de caractere (enumerare)

1

1

Aceasta este categoria sau lipul jocului, conform descrierii şi autorizării prin lege (de exemplu, „poker”, „blackjack”, „pariu”, „altele” etc.) Valoarea depinde exclusiv de setările predefinite.

poker

 

Denumire comercială a jocului

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jocului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest joc specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii care joacă jocul respectiv.

Poker Texas Holdem no limit

 

Jucători

 

 

 

 

1

neasociat

Toţi jucătorii care participă la această rundă de joc sunt enumeraţi aici.

 

 

 

ID jucător

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. IDJucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

Acest câmp este opţional, deoarece contul creditat poate fi un cont (virtual) al operatorului, de exemplu, atunci când jucătorul cumpără un tricou din magazinul operatorului.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă nu este furnizat IDJucător, este obligatorie furnizarea [Operator.

 

 

 

ID operator

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp identifică în mod unic operatorul al cărui cont (virtual) este creditat, de exemplu, când operatorul primeşte un portofel de jucător de la alt operator.

Dacă IDJucător este deţinut de alt operator, acest câmp trebuie completat, de asemenea.

French_Operator (operator francez)

 

 

Jurisdicţia

operatorului

 

 

Şir de caractere

0

1

Dacă operatorul nu deţine licenţă în această jurisdicţie, acest câmp conţine jurisdicţia în care activează operatorul al cărui cont (virtual) este creditat.

România

 

 

Bani pariaţi

 

 

 

1

neasociat

Listă a tuturor sumelor pariate de jucător în timpul rundei. Dacă o sumă pariată unică este debitată din conturi diferite (de exemplu, din contul de bani reali şi din contul de bani bonus, se consideră că s-au pariat două sume diferite). Aceasta include şi rake-ul posibil.

 

 

 

 

Descrierea contului

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip da cont au în comun aceeaşi descriere.

bani bonus

 

 

 

Sumă

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. Aceasta nu include contribuţiile la jackpot.

10,00

 

 

 

Monedă

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR9, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

USD

 

 

Câştiguri

 

 

 

0

neasociat

Listă a tuturor câştigurilor jucătorului în timpul rundei.

O rundă poate conduce la mai multe câştiguri, deoarece premiul este împărţit în bani reali şi bani bonus, de exemplu.

 

 

 

 

Descriere în

Natură

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai atunci când jucătorul câştigă un premiu în natură. În acest caz, câmpul desene ce fel de cadou a câştigat jucătorul. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fie Descriere cont.

Bilete şi cazare la hotel pentru un week-end în Las Vegas

 

 

 

Descrierea

contului

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai când se creditează bani (virtuali) într-un cont, nu în cazul premiilor în natură. Descrierea contului/portx>fel ului în care se creditează câştigurile. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fie Descriere cont.

cont pe bani reali

 

 

 

Sumă

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate în cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. În cazul unui premiu în natură, aceasta este valoarea estimată a premiului. Aceasta nu include câştigurile din jackpoturi.

25321,02

 

 

 

Monedă

 

Monedă

6

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*).

Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

 

 

Jackpot

 

 

 

0

neasociat

Aceasta este o listă a tuturor jackpoturilor, dacă este cazul, asociate jucătorului în această rundă.

 

 

 

 

Descriere

jackpot

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jackpotului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest jackpot specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii. Fiecare jackpot are descrierea sa.

Jackpot de poker „bad beat”

 

 

 

Descrierea

contului

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului de jucător implicat în tranzacţia jackpotului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere.

bani bonus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta nu este o descriere a contului unde se află banii aferenţi jackpotului înainte de declanşarea acestuia.

 

 

 

 

Sumă

 

Zeci mai

1

1

Bani sau puncte creditate sau debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale.

Suma este negativă în cazul în care contul a fost debitat în timpul unei contribuţii la jackpot. Suma este pozitivă dacă jucătorul a câştigat jackpotul.

25321,02

 

 

 

Monedă

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*).

Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

 

Ora începerii

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora la care a început runda.

2011-10-

04T19:44:51.346Z

 

Ora terminării

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora terminării rundei (rezultatul este cunoscut).

2011-10-

04T19:45:32.265Z

Joc cu jucător unic

(de exemplu, sloiuri)

 

 

 

Aproape în timp real după fiecare rundă sau sesiune de joc

 

 

 

 

 

 

ID sesiune

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic runda jocului. Două runde din seif nu pot avea niciodată acelaşi IDRundă (chiar şi pentru tipuri de jocuri diferite). Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp. Deoarece numai un jucător este implicat într-un „joc cu jucător unic”, operatorul poate opta să înregistreze rundele jucătorului împreună într-o sesiune, în locul înregistrării tuturor rundelor în mod independent. 0 sesiune cu jucător unic este durata petrecută de un jucător la acelaşi joc. Pot exista mai multe sesiuni cu jucător unic în paralel, la jocuri diferite sau la acelaşi joc.

254a26b5-5194-465d- b 1 c5-063231490d 60

 

Categoria jocului

 

 

 

Şir de caractere (enumerare)

1

1

Aceasta este categoria sau tipul jocului, conform descrierii şi autorizării prin lege (de exemplu, „video poker”, „sloturi”, „altele* etc.). Valoarea depinde exclusiv de setările predefinite.

sloturi

 

Denumire comercială a jocului

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jocului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest joc specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii care joacă jocul respectiv.

Sloturi Tomb Raider 2013

 

ID jucător

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. [Jucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

ID operator

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Acesta este ID-ul operatorului care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest ID este oferit de autoritatea care a acordat o licenţă acestui operator. Acest câmp este opţional, dacă operatorul este acelaşi cu operatorul care creează înregistrarea.

French_Operator (operator francez)

 

Jurisdicţia

operatorului

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Aceasta este jurisdicţia în care activează operatorul care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest câmp este opţional dacă operatorul care generează înregistrarea şi deţinătorul jucătorului se află în aceeaşi jurisdicţie.

România

 

Bani pariaţi

 

 

 

 

1

neasociat

Listă a tuturor sumelor pariate de jucător în timpul rundei. Pot exista mai multe sume pariate în timpul unei mâini de poker, de exemplu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă o sumă pariată unică este debitată din conturi diferite (de exemplu, din contul de bani reali şi din contul de bani bonus, se consideră că s-au pariat două sume diferite).

 

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere.

bani bonus

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. Aceasta nu include contribuţiile la jackpot

10,00

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 (.EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

USD

 

Câştiguri

 

 

 

 

1

neasociat

Listă a tuturor câştigurilor jucătorului în timpul rundei. Un premiu poate conduce la mai multe câştiguri, deoarece premiul este împărţit în bani reali şi bani bonus, de exemplu.

 

 

 

Descriere în

Natură

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai atunci când jucătorul câştigă un premiu în natură. În acest caz, câmpul descrie ce fel de cadou a câştigat jucătorul. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fie Descriere cont.

Bilete şi cazare la hotel pentru un week-end în Las Vegas

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai când se creditează bani (virtuali) într-un cont, nu în cazul premiilor în natură. Descrierea contului/portofel ului în care se creditează câştigurile. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fie Descriere cont.

cont pe bani reali

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate în cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. În cazul unui premiu în natură, aceasta este valoarea estimată a premiului. Aceasta nu include câştigurile din jackpoturi.

25321,02

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

 

Jackpot

 

 

 

 

0

neasociat

Aceasta este o listă a tuturor jackpoturilor, dacă este cazul, asociate jucătorului în această rundă.

 

 

 

Descriere

jackpot

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jackpotului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest jackpot specific este utilizat un [D, care este comun pentru toţi jucătorii. Fiecare jackpot are descrierea sa.

Jackpot de poker„bad beat”

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului de jucător implicat în tranzacţia jackpotului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Aceasta nu este o descriere a contului unde se află banii aferenţi jackpotului înainte de declanşarea acestuia.

bani bonus

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate sau debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. Suma este negativă în cazul în care contul a fost debitat în timpul unei contribuţii la jackpot. Suma este pozitivă dacă jucătorul a câştigat jackpotul.

25321,02

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

 

 

Ora începerii

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora la care a început runda sau sesiunea.

2011-10-04T19:44:51.346Z

 

Ora terminării

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora terminării rundei (rezultatul este cunoscut) sau a terminării sesiunii (jucătorul a părăsit jocul).

2011-10-04T19:45:32.265Z

Tranzacţie în turneu (de exemplu, buy-in, rebuy la poker)

 

 

 

Aproape în timp real la buy-in

 

 

 

 

 

 

ID tranzacţie

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic tranzacţia asociată jucătorului respectiv în turneu. Două tranzacţii din seif nu pot avea în comun niciodată acelaşi IDTranzacţie. Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

ID turneu

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic turneul. Două turnee din seif nu pot avea niciodată acelaşi IDTurneu (deşi pot avea în comun aceeaşi denumire comercială a jocului). Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp. Toate tranzacţiile aferente turneului vor avea acelaşi IDTurneu.

254a26b5-5194-465d- b 1C5-063231490d 60

 

Categoria jocului

 

 

 

Şir de caractere (enumerare)

1

1

Aceasta este categoria sau tipul jocului, conform descrierii şi autorizării prin lege (de exemplu, „poker”, „blackjack”, „pariu”, „altele” etc.). Valoarea depinde exclusiv de setările predefinite. Turneele nu se limitează la poker.

poker

 

Denumire comercială a jocului

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jocului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest joc specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii care joacă jocul respectiv.

Turneu de Poker Holdem

 

ID jucător

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. IDJucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată îh timpul vieţii utile

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

 

 

 

 

 

 

 

a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

 

 

ID operator

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Acesta este ID-ul operatorului care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest ID este oferit de autoritatea care a acordat o licenţă acestui operator. Acest câmp este opţional, dacă operatorul este acelaşi cu operatorul care creează înregistrarea.

French_Operator (operator francez)

 

Jurisdicţia

operatorului

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Aceasta este jurisdicţia în care activează operatorul care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest câmp este opţional dacă operatorul care generează înregistrarea şi deţinătorul jucătorului se află în aceeaşi jurisdicţie.

România

 

Tip tranzacţie

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acesta furnizează categoria tranzacţiei. De exemplu, într-un turneu de poker, acestea sunt „buy-in”, „rebuy”, „addon”. Turneele care nu sunt de poker pot utiliza diferite tipuri de tranzacţii.

rebuy

 

Data

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora tranzacţiei.

2011-10-04T19:45:32.265Z

 

Bani pariaţi

 

 

 

 

1

neasociat

Listă a tuturor sumelor de bani angajate de jucător pentru această tranzacţie. Pot exista mai multe sume pariate în timpul unei tranzacţii, dacă banii sunt debitaţi din conturi diferite (de exemplu, din contul de bani reali şi din contul de bani bonus, se consideră că s-au pariat două sume diferite).

 

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere.

bani bonus

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. Aceasta nu include contribuţiile la jackpot.

10,00

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR9, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu,: „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

USD

 

Jackpot

 

 

 

 

0

neasociat

Aceasta este o listă a tuturor jackpoturilor, dacă este cazul, la care jucătorul a contribuit cu această tranzacţie.

 

 

 

Descriere

jackpot

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jackpotului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest jackpot specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii. Fiecare jackpot are descrierea sa.

Câştigătorul jackpotului Jucătorul înregistrat cu numărul un milion”

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului de jucător implicat în tranzacţia jackpotului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Aceasta nu este o descriere a contului unde se află banii aferenţi jackpotului înainte de declanşarea acestuia.

bani bonus

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. Suma este negativă, deoarece contul a fost debitat pentru o contribuţie la jackpot.

362,20

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

Câştiguri turneu (de exemplu, turneu de poker)

 

 

 

Aproape în timp real la sfârşitul turneului

 

 

 

 

 

 

ID turneu

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic turneul. Două turnee din seif nu pot avea niciodată acelaşi IDTurneu (chiar şi pentru tipuri de jocuri diferite). Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp. Aceasta este aceeaşi valoare cu cea utilizată pentru toate tranzacţiile care implică acest turneu.

254a26b5-5194-465d- b1c5-063231490d60

 

Categoria jocului

 

 

 

Şir de caractere (enumerare)

1

1

Aceasta este categoria sau tipul jocului, conform descrierii şi autorizării prin lege (de exemplu, „poker”, „blackjack”, „pariu”, „altele” etc.). Valoarea depinde exclusiv de setările predefinite. Turneele nu se limitează la poker.

poker

 

Denumire comercială a jocului

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jocului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest joc specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii care joacă jocul respectiv.

Turneu de Poker Holdem

 

Dată sfârşit

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora terminării turneului (rezultatul este cunoscut)

2011-10-

04T19:45:32.265Z

 

Câştigători

 

 

 

 

1

neasociat

Aceasta este lista tuturor câştigătorilor turneului.

 

 

 

ID jucător

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. IDJucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

 

ID operator

 

 

Şir de caractere

o

1

Acesta este ID-ul operatorului care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest ID este oferit de autoritatea care a acordat o licenţă acestui operator. Acest câmp este opţional, dacă operatorul este acelaşi cu operatorul care creează înregistrarea.

French_Operator (operator francez)

 

 

 

Jurisdicţia

operatorului

 

 

Şir de caractere

0

1

Aceasta este jurisdicţia în care activează operatorul care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz do lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest câmp este opţional dacă operatorul care generează înregistrarea şi deţinătorul jucătorului se află în aceeaşi jurisdicţie.

România

 

 

Câştiguri

 

 

 

1

neasociat

Listă a tuturor câştigurilor jucătorului în timpul turneului. Un premiu poate conduce la mai multe câştiguri, deoarece premiul este împărţit în bani reali şi bani bonus, de exemplu.

 

 

 

 

Descriere în

Natură

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai atunci când jucătorul câştigă un premiu în natură. În acest caz, câmpul descrie ce fel de cadou a câştigat jucătorul. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fie Descriere cont.

Bilete şi cazare la hotel pentru un week-end în Las Vegas

 

 

 

Descrierea

contului

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai când se creditează bani (virtuali) într-un cont, nu în cazul premiilor în natură. Descrierea contului/portofel ului în care se creditează câştigurile. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fie Descriere cont.

cont pe bani reali

 

 

 

Sumă

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate în cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. În cazul unui premiu în natură, aceasta este valoarea estimată a premiului. Aceasta nu include câştigurile din jackpoturi.

25321,02

 

 

 

Monedă

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 (.EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, .bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

 

 

Jackpot

 

 

 

0

neasociat

Aceasta este o listă a tuturor jackpoturilor, dacă este cazul, din acest turneu asociate jucătorului.

 

 

 

 

Descriere

jackpot

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jackpotului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest jackpot specific este utilizat un ID, care este comun pentru toţi jucătorii. Fiecare jackpot are descrierea sa.

Jackpot de poker.bad beat

 

 

 

Descrierea

contului

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului de jucător implicat în tranzacţia jackpotului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Aceasta nu este o descriere a contului unde se află banii aferenţi jackpotului înainte de declanşarea acestuia.

bani bonus

 

 

 

Sumă

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate sau debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale. Suma este negativă În cazul în care contul a fost debitat în timpul unei contribuţii la jackpot. Suma este pozitivă dacă jucătorul a câştigat jackpotul.

25321,02

 

 

 

Monedă

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 (.EUR”, .GBPetc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

Plasarea

pădurilor

 

 

 

Aproape în timp real atunci când pariul este plasat cu cote fixe sau când pariul este acceptat în cazul bursei pădurilor

 

 

 

 

 

 

ID pariu

 

 

 

Şir de caractere

1

1

ID unic al pariului. Dacă pe acelaşi bilet apar mai multe pariuri, fiecare pariu individual are propriul ID.

 

 

ID jucător

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. IDJucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

ID operator

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Acesta este ID-ul operatorului care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest ID este oferit de autoritatea care a acordat o licenţă acestui operator. Acest câmp este opţional, dacă operatorul este acelaşi cu operatorul care creează înregistrarea.

French_Operator (operator francez)

 

Jurisdicţia

operatorului

 

 

 

Şir de caractere

6

1

Aceasta este jurisdicţia îh care activează operatorul care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi îh comun sau jocuri în reţea. Acest câmp este opţional dacă operatorul care generează înregistrarea şi deţinătorul jucătorului se află în aceeaşi jurisdicţie.

România

 

Descriere pariu

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta descrie pariul plasat de jucător, aşa cum i-a fost afişat.

2014/02/13 - Barga/PSG - 1N2 - câştigător Barşa

 

Descriere

eveniment

 

 

 

Şir de caractere

1

neasociat

Aceasta cuprinde toate evenimentele/jocurile/competiţiile implicate în determinarea rezultatului.

2014/02/13 - meci de fotbal - Barga/PSG

 

Cote agreate

 

 

 

Zecimal

0

1

Dacă pariul plasat este unul cu cote fixe, cotele sunt descrise aici.

1,25

 

Data

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora la care a fost plasat pariul.

2011-10-04T19:45:32.265Z

 

Bani pariaţi

 

 

 

 

1

neasociat

Listă a tuturor sumelor pariate de jucător în cadrul acestui pariu.

Pot exista mai multe sume pariate în cadrul unui pariu. Dacă banii sunt debitaţi din conturi diferite (de exemplu, din contul de bani reali şi din contul de bani bonus, se consideră că s-au pariat două sume diferite).

 

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere.

bani bonus

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale

10,00

 

 

Monedă

 

 

Monedă

1

1

Monedă utilizată pentru cont. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR9, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

USD

 

Jackpot

 

 

 

 

0

neasociat

Aceasta este o listă a tuturor jackpoturilor, dacă este cazul, la care jucătorul a contribuit cu pariul. Probabil neutilizat

 

 

 

Descriere jackpot

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jackpotului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest jackpot specific este utilizat un [D, care este comun pentru toţi jucătorii. Fiecare jackpot are descrierea sa.

Câştigătorul pariului cu numărul un milion plasat

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului de jucător implicat în tranzacţia jackpotului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Aceasta nu este o descriere a contului unde se află banii aferenţi jackpotului înainte de declanşarea acestuia.

bani bonus

 

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte debitate din cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale

Suma este negativă, deoarece contul a fost debitat pentru o contribuţie la jackpot.

362,20

 

 

Monedă

 

 

Monedă

1

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

Deciderea pariului (şi rededderea)

 

 

 

Aproape în timp real pentru deciderea şi rededderea pariului Se trimite chiar dacă jucătorul a pierdut.

 

 

 

 

 

 

ID pariu

 

 

 

Şir de caractere

1

1

ID unic al pariului. Dacă pe acelaşi bilet apar mai multe pariuri, fiecare pariu individual are propriul ID.

 

 

ID jucător

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic jucătorul relevant pentru această înregistrare. Doi jucători nu pot avea niciodată acelaşi IDJucător. IDJucător este asociat contului jucătorului înregistrat, este utilizat în toate evidenţele care ţin de jucător şi nu este modificat niciodată în timpul vieţii utile a contului. IDJucător nu se modifică, indiferent dacă jucătorul îşi schimbă pseudonimul sau datele personale.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

ID operator

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Acesta este ID-ul operatorului care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea. Acest ID este oferit de autoritatea care a acordat o licenţă acestui operator.

Acest câmp este opţional, dacă operatorul este acelaşi cu operatorul care creează înregistrarea.

French_Operator (operator francez)

 

Jurisdicţia

operatorului

 

 

 

Şir de caractere

0

1

Aceasta este jurisdicţia în care activează operatorul care „deţine” jucătorul. Operatorul deţinător poate fi diferit de operatorul care generează înregistrarea în caz de lichidităţi în comun sau jocuri în reţea.

Acest câmp este opţional dacă operatorul care generează înregistrarea şi deţinătorul jucătorului se află în aceeaşi jurisdicţie.

România

 

Descrierea

deciderii

 

 

 

Şir de caractere

1

neasociat

Această listă conţine rezultatele tuturor evenimentelor care au condus la această decidere. Această listă poate fi mai scurtă decât lista cu descrierea evenimentelor, deoarece un pariu poate fi decis chiar dacă nu au avut loc toate evenimentele aferente.

Barça a câştigat

 

Descriere

eveniment

 

 

 

Şir de caractere

1

neasociat

Aceasta cuprinde toate evenimentele/jocurile/competiţiile implicate în determinarea rezultatului. Această listă trebuie să fie aceeaşi cu cea utilizată în timpul plasării pariurilor.

2014/02/13 - meci de fotbal - Barça/PSG

 

Data

 

 

 

DatăOră

1

1

Aceasta este data şi ora la care s-a decis pariul (rezultatul este cunoscut)

2011-10-04T19:45: 32.265Z

 

Câştiguri

 

 

 

 

1

neasociat

Listă a tuturor câştigurilor jucătorului în timpul turneului. Un premiu poate conduce la mai multe câştiguri, deoarece premiul este împărţit în bani reali şi bani bonus, de exemplu.

 

 

 

Descriere în

Natură

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai atunci când jucătorul câştigă un premiu în natură. În acest caz, câmpul descrie ce fel de cadou a câştigat jucătorul. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fio Descriere cont.

Bilete şi cazare la hotel pentru un week-end în Las Vegas

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

0

1

Acest câmp este utilizat numai când se creditează bani (virtuali) într-un cont, nu în cazul premiilor în natură. Descrierea contului/portofel ului în care se creditează câştigurile. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Trebuie furnizată fie DescriereînNatură, fie Descriere cont.

cont pe bani reali

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate în cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale

în cazul unui premiu în natură, aceasta este valoarea estimată a premiului.

25321,02

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

 

Jackpot

 

 

 

 

0

neasociat

Aceasta este o listă a tuturor jackpoturilor, dacă este cazul, pe care jucătorul le-a declanşat şi le-a câştigat. Probabil neutilizat

 

 

 

Descriere

jackpot

 

 

Şir de caractere

1

1

Aceasta este o descriere a jackpotului, aşa cum este afişată pentru jucător. Pentru acest jackpot specific este utilizat un [D, care este comun pentru toţi jucătorii. Fiecare jackpot are descrierea sa.

Jackpot de poker„bad beat”

 

 

Descrierea

contului

 

 

Şir de caractere

1

1

Descrierea contului/portofelului de jucător implicat în tranzacţia jackpotului. Aceasta este utilizată drept identificare pentru acest tip de cont. Toţi jucătorii cu acelaşi tip de cont au în comun aceeaşi descriere. Aceasta nu este o descriere a contului unde se află banii aferenţi jackpotului înainte de declanşarea acestuia.

bani bonus

 

 

Sumă

 

 

Zecimal

1

1

Bani sau puncte creditate în cont, cu o precizie de cel puţin 2 zecimale

Suma este pozitivă, deoarece jucătorul a câştigat jackpotul.

25321,02

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Moneda utilizată pentru cont sau valoarea estimată. Dacă este o monedă reală, este utilizat codul ISO 4217 („EUR”, „GBP” etc.). Dacă este virtuală, este utilizată descrierea (de exemplu, „bani bonus*). Acest câmp este opţional dacă contul utilizează moneda locală.

COP

GGR

 

 

 

Aproape în timp real, de fiecare dată când este decis un pariu, se termină un joc sau are

loc o tranzacţie de pe urma căreia operatorul percepe un comision. Practic, de fiecare dată când este afectat GGR-ul operatorului.

 

 

 

 

 

 

ID tranzacţie/ID sesiune/ID pariu

 

 

 

Şir de caractere

1

1

Acest câmp identifică în mod unic tranzacţia, sesiunea sau pariul. Două tranzacţii, sesiuni sau pariuri din seif nu pot avea în comun niciodată acest câmp. Operatorul va utiliza un UUID pentru acest câmp.

328ad861 -25cb-6437- 9965-facbcc23542

 

GGR

 

 

 

 

1

1

Bani primiţi de operator drept comision pentru tranzacţie sau mizele jucătorilor, în cazul în care au pierdut.

 

 

 

Sumă

 

 

Zeci mai

1

1

Sumă primită de operator Suma poate fi negativă în cazul în care jucătorul a câştigat sau în cazul unei redecideri.

25321,02

 

 

Monedă

 

 

Monedă

0

1

Codul ISO 4217 al monedei GGR („EUR1, „GBP etc.)

Acest câmp este opţional în cazul în care GGR utilizează moneda locală.

COP

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional

 

Având în vedere:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. 9.832 din data de 10 martie 2016, emis de către Direcţia generală de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc poate emite instrucţiuni, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro.

Art. 3. - Direcţia generală de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, precum şi organizatorii de jocuri de noroc tip slot machine licenţiaţi pentru organizarea activităţii de jocuri de noroc tip slot machine şi pariuri joc tradiţional care solicită autorizarea pentru exploatarea jocurilor de noroc tip slot machine şi pariuri joc tradiţional vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro.

 

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

 

Bucureşti, 8 martie 2016.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip Slot machine şi pariuri joc tradiţional

 

Definiţii:

a) Sistemul informatic centralizator reprezintă ansamblul de echipamente şi programe informatice prin care se realizează colectarea, stocarea, centralizarea şi transmiterea datelor furnizate de fiecare mijloc de joc în parte.

b) Terminalul de conectare reprezintă un echipament informatic amplasat la sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) sau într-o locaţie agreată de ONJN prin intermediul căruia se asigură accesul la baza de date a sistemului informatic centralizator al organizatorului.

1. Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa Comitetului de supraveghere al ONJN, fiecare mijloc de joc pentru care se solicită autorizarea sau agenţie de pariuri trebuie să fie identificat/identificată în sistemul informatic centralizator.

2. Organizatorii de jocuri de noroc tip slot machine sau pariuri - jocuri tradiţionale au obligaţia de a comunica ONJN orice modificare ulterioară, cu cel puţin 5 zile înainte de a fi operaţională.

3. Toate mijloacele de joc tip slot machine, precum şi agenţiile de pariuri vor fi conectate la sistemul informatic centralizator.

4. Terminalul trebuie să conţină minimum următoarele informaţii:

4.1. Pentru jocul de tip „slot machine” - joc tradiţional, aşa cum este definit la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, datele conţinute de sistemul informatic centralizator şi care vor putea fi accesate prin intermediul terminalului de conectare sunt:

a) denumirea organizatorului;

b) locaţie (judeţul, localitatea, adresa);

c) seria mijlocului de joc;

d) contor total intrări;

e) contor total ieşiri;

f) acumulare jackpot;

g) starea aparatului (pornit/oprit).

4.2. Pentru „aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat” şi „jocurile de videoloterie” - jocuri tradiţionale, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) şi (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, datele conţinute de sistemul informatic centralizator şi care vor putea fi accesate prin intermediul terminalului de conectare sunt:

a) denumirea organizatorului;

b) locaţie (judeţul, localitatea, adresa);

c) total mijloace de joc „per” locaţie;

d) totalul taxelor de participare colectate „per” locaţie;

e) totalul premiilor acordate „per” locaţie;

f) seria mijlocului de joc;

g) totalul taxelor de participare colectate „per” mijloc de joc;

h) totalul premiilor acordate „per” mijloc de joc;

i) miza maximă atins㠄per” mijloc de joc;

j) starea aparatului (pornit/oprit);

k) informaţii referitoare la premiile jackpot - pentru „jocurile de videoloterie”, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

4.3. Pentru activitatea de „pariuri” - joc tradiţional, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, datele conţinute de sistemul informatic centralizator şi care vor putea fi accesate prin intermediul terminalului de conectare sunt:

a) denumirea organizatorului;

b) total încasări/zi/agenţie şi/organizator;

c) total premii/zi/agenţie şi/organizator;

d) total bilete emise/zi/agenţie şi/organizator;

e) total bilete anulate/zi/agenţie şi/organizator;

f) venitul zilnic al organizatorului de jocuri de noroc în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

g) taxa de autorizare zilnică aferentă activităţii desfăşurate.

5. Sistemul informatic centralizator va genera următoarele rapoarte pe terminalul de la ONJN:

a) raport mijloace de joc (slot machine) autorizate care cuprinde informaţiile de la pct. 4.1 şi 4.2 în format XLS;

b) raport mijloace de joc (slot machine) în curs de autorizare. Acest raport va conţine toate seriile aparatelor pentru care se solicită autorizarea în luna respectivă la Direcţia generală de autorizări, indiferent că aceste maşini se regăsesc în sistemul informatic al organizatorului ca fiind localizate în depozit sau în locaţiile în care urmează a fi exploatate. Acest raport va fi în format XLS şi va conţine următoarele informaţii:

(i) denumirea organizatorului;

(ii) locaţia (judeţul, localitatea, adresa);

(iii) seria mijlocului de joc.

6. Sistemul informatic centralizator va permite exportul datelor într-un format XLS pentru perioade de timp selectabile.

7. Sistemul informatic centralizator va transmite zilnic, în format electronic, către ONJN închiderile zilnice (SIZ) şi va transmite lunar închiderile lunare (SIL).

8. Sistemul informatic centralizator al organizatorului va fi supus anual unui audit tehnic efectuat de către un auditor licenţiat de ONJN.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 3.110/2016, întocmit de Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 201 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 4 b) la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 391.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

UNITATEA ………………..

 

 

SE APROBA,

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT

CONSILIU ADMINISTRAŢIE

 

 

 

BUGET DE VENITURI 81 CHELTUIELI

anul …………………

 

 

lei

Nr. crt.

Capitol

Subcap.

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament an . . .

Prevederi an . . .

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

TOTAL VENITURI PROPRII

 

0

0

0

0

0

2

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

 

0

0

0

0

0

3

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

0

0

0

0

0

4

 

 

 

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

5

30

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

6

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

0

 

 

 

 

7

 

50

 

Alte venituri din proprietate

 

0

 

 

 

 

8

31

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

9

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

 

0

 

 

 

 

10

 

 

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

11

33

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

 

0

0

0

0

0

12

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

 

0

 

 

 

 

13

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă

 

0

 

 

 

 

14

 

20

 

Venituri din cercetare

 

0

 

 

 

 

15

 

21

 

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate*)

 

0

0

0

0

0

16

 

 

 

din servicii medicale spitaliceşti

 

0

 

 

 

 

17

 

 

 

din servicii medicale ambulatoriu specialitate

 

0

 

 

 

 

18

 

 

 

din program sănătate

 

0

 

 

 

 

19

 

 

 

din servicii medicale spitaliceşti şi programe de sănătate aferente anului precedent încasate în anul curent

 

0

 

 

 

 

20

 

30

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat

 

0

 

 

 

 

21

 

31

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

 

 

 

 

22

 

32

 

Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat

 

0

 

 

 

 

23

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi**)

 

0

 

 

 

 

 

36

32

*01

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi

 

0

 

 

 

 

24

37

 

 

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

 

0

0

0

0

0

25

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

 

0

 

 

 

 

26

 

50

 

Alte transferuri voluntare

 

0

0

0

0

0

27

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

28

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

 

0

0

0

0

0

29

39

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

 

0

0

0

0

0

30

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

0

 

 

 

 

31

 

04

 

Venituri din privatizare

 

0

 

 

 

 

32

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

 

0

 

 

 

 

33

40

 

****

III OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

34

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

 

0

 

 

 

 

 

 

 

03

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

 

0

 

 

 

 

35

 

16

 

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

 

0

 

 

 

 

36

41

 

 

III ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

37

 

06

00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

 

0

 

 

 

 

38

 

 

 

IV. SUBVENŢII

 

0

0

0

0

0

39

42

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat

 

0

0

0

0

0

40

 

11

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

 

0

0

0

0

0

41

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

42

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

 

 

 

 

43

 

 

 

Reparaţii capitale

 

0

 

 

 

 

44

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

45

 

 

 

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

 

0

 

 

 

 

46

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii ptr. proiecte finanţate FEN postaderare

 

0

 

 

 

 

47

43

 

 

Subvenţii de la alte administraţii

 

0

0

0

0

0

48

43

9

 

Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile (accize) pentru producerea, importul şi publicitatea pentru produse din tutun şi alcool

 

0

0

0

0

0

49

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

 

50

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

51

 

 

 

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

 

0

 

 

 

 

52

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

 

 

 

 

53

 

 

 

Reparaţii capitale

 

 

 

 

 

 

54

43

9

 

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

0

0

0

0

55

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

56

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

57

 

 

 

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

 

0

 

 

 

 

58

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

 

 

 

 

59

 

 

 

Reparaţii capitale

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

43

 

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale

 

0

0

0

0

0

62

 

10

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

 

0

 

 

 

 

63

 

14

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

 

0

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

65

45

 

 

Sume primite de la UE în cadrul plăţilor efectuate

 

0

0

0

0

0

66

 

01

 

se va trece după caz FEDR, FSE. . . .

 

0

0

0

0

0

67

 

 

01

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

 

0

 

 

 

 

68

 

 

02

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

 

0

 

 

 

 

69

 

 

03

Prefinanţare

 

0

 

 

 

 

70

Titlu

Articol

Aliniat

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4)

 

0

0

0

0

0

71

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

 

0

0

0

0

0

72

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

0

0

0

0

73

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

0

0

0

0

0

74

 

 

01

Salarii de bază

 

0

0

0

0

0

75

 

 

02

Salarii de merit

 

0

0

0

0

0

76

 

 

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

0

0

0

0

77

 

 

04

Spor de vechime

 

0

0

0

0

0

78

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

0

0

0

0

0

79

 

 

06

Alte sporuri

 

0

0

0

0

0

80

 

 

07

Ore suplimentare

 

0

0

0

0

0

81

 

 

08

Fond de premii

 

0

0

0

0

0

82

 

 

09

Prima de vacanţă

 

0

0

0

0

0

83

 

 

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

0

0

0

0

84

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

0

0

0

0

0

85

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

0

0

0

0

86

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

0

0

0

0

87

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

0

0

0

0

88

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

0

0

0

0

89

 

 

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

0

0

0

0

90

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

0

0

0

0

0

91

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

0

0

0

0

0

92

 

 

01

Tichete de masă

 

0

0

0

0

0

93

 

 

02

Norme de hrană

 

0

0

0

0

0

94

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

0

0

0

0

95

 

 

04

Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa

 

0

0

0

0

0

96

 

 

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

0

0

0

0

0

97

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

0

0

0

0

98

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

99

 

 

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

0

0

0

0

 

100

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

0

0

0

0

101

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

0

0

0

0

102

 

 

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.

 

0

0

0

0

0

103

 

 

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

0

0

0

0

104

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

0

0

0

0

105