MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 236/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 236         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

29. - Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 

30. - Hotărâre privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă

 

31. - Hotărâre privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

200. - Hotărâre privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, şi pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

201. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 

202. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rohian Anton

 

203. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 

204. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

 

205. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenţa-Maria

 

206. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai

 

207. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel

 

208. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin

 

209. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente

 

210. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

211. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

212. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

118. - Decizie privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

321. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 251 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Doamna Silvia Claudia Călin-Mihalcea se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 30 martie 2016.

(2) La aceeaşi dată încetează exercitarea funcţiei de secretar general adjunct interimar asigurata de către domnul Georgică Tobă, şeful Departamentului legislativ.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 29.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă

 

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna Raluca Alexandra Prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă, în Dosarul nr. 308/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, transmisă Camerei Deputaţilor,

în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 martie 2016,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor respinge cererea de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă în Dosarul nr. 308/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 30.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă

 

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna Raluca Alexandra Prună, referitoare la încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive privind pe domnul deputat Sebastian- Aurelian Ghiţă, în Dosarul nr. 308/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, transmisă Camerei Deputaţilor,

în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi în şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 martie 2016,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor respinge cererea de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă în Dosarul nr. 308/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 31.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, şi pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, se prorogă până la data de 1 iulie 2016.

Art. 2. - Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.

Art. 3. - Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul II al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 200.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) în organizarea şi coordonarea statisticii oficiale din România activitatea Institutului Naţional de Statistică se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, imparţialităţii, obiectivităţii, fiabilităţii, confidenţialităţii informaţiilor statistice şi eficienţei costurilor.”

2. La articolul 5, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente care desfăşoară activităţi pe teritoriul României;

………………………………………………………..

f) să gestioneze fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale, şi să utilizeze şi personal suplimentar de specialitate pentru realizarea lucrărilor, în limita fondurilor, pe perioada derulării proiectelor.”

3. La articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.

(2) Atribuţiile specifice ale vicepreşedinţilor sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(3) înlocuitorul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se Stabileşte prin ordin al acestuia din rândul vicepreşedinţilor.7

4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutul Naţional de Statistică este de 2.007, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii.”

5. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se abrogă,

6. La articolul 11, alineatul (5) se abrogă.

7. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Institutul Naţional de Statistică poate închiria unor operatori economici spaţii din imobilul proprietate publică a statului, în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizare cantină incintă;

b) organizare bufet incintă.

(2) închirierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) se virează integral la bugetul de stat.

(4) Institutul Naţional de Statistică poate organiza în sala de conferinţe şi spaţiile adiacente acesteia, existente în imobilul prevăzut la alin. (1), următoarele activităţi: organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea.

(5) Veniturile încasate ca urmare a desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4) se virează integral la bugetul de stat.”

8. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului pe noile funcţii şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea procedurii legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 201.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului Naţional de Statistică

 

Numărul maxim de posturi este de 2.007 exclusiv demnitari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de audit intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul juridic şi contencios

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

Corpul de control al preşedintelui 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia instrumente inovatoare în statistică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul INS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de afaceri europene şi cooperare internaţionala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitate de politici publice 3)

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală de statistică economică

 

 

Direcţia generală de demografie şi statistică socială

 

 

Direcţia generală de IT şi infrastructură statistică

 

 

Direcţia de buget şi contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de statistici agricole şi de mediu

 

 

 

 

 

Direcţia de proiectare şi întreţinere a aplicaţiilor IT

 

 

Direcţia de management al resurselor umane

 

Direcţia generală de conturi naţionale şi sinteze macroeconomice

 

 

Direcţia generala de exploatare şi gestionare a surselor de date statistice

 

 

 

 

 

Direcţia de studii, proiecţii demografice şi recensământul populaţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de statistică a indicatorilor economici pe termen scurt

 

 

 

 

Direcţia de administrare a sistemului informatic statistic şi inginerie de sistem

 

 

Direcţia de achiziţii, investiţii şi servicii administraţie generală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia conturi naţionale

 

 

Direcţia registrul statistic al întreprinderilor

 

 

 

 

 

Direcţia de calcul al indicatorilor privind populaţia şi migraţia externă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de statistici structurale ale întreprinderii

 

 

 

 

Direcţia de editare a publicaţiilor statistice

 

 

 

 

Direcţia de statistica preţurilor

 

 

Direcţia de administrare, procesare surse administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de statistică socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia statisticii comerţului exterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de diseminare date statistice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Direcţii regionale de statistică

 

 

 

34. Direcţii judeţene de statistică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) se organizează şi funcţionează prin ordin al preşedintelui;

2) se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment:

3) se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)

 

Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de stat

 

Direcţia Regională de Statistică Alba

Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi

Direcţia Judeţeană de Statistică Arad

Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov

Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş

Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor

Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş

Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj

Direcţia Regională de Statistică Neamţ

Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani

Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj

Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova

Direcţia Regională de Statistică Brăila

Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare

Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj

Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu

Direcţia Regionala de Statistică Bistriţa-Năsăud

Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava

Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa

Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman

Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna

Direcţia Regională de Statistică Timiş

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea

Direcţia Regională de Statistică Olt

Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui

Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi

Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea

Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj

Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea

Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi

Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu

Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa

Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rohian Anton

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rohian Anton.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 202.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 203.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 204.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenta-Maria

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Albu Florenţa-Maria exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Caraş-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 205.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Lupuţ Sebastian-Mihai exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Maramureş.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 206.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pavel Cristinel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 207.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Georgescu Cosmin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 208.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ciui Terente exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 209.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul George Gabriel Bologan se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Milano, Republica Italiană.

Art. 2. - Domnul George Gabriel Bologan îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 210.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Gabriela Dancău se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză.

Art.2. - Doamna Gabriela Dancău îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 211.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Anton Niculescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Munchen, Republica Federală Germania.

Art. 2. - Domnul Anton Niculescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 212.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Drăghiea Nicolae se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 118.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.590 din 22 februarie 2016 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,

în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Pentru testele începute înainte de 1 iulie 2016 se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.

Art. IV. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 iulie 2016 şi se comunică Comisiei Europene.

Art. V. - Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume, publicată în Jurnalul Oficiai al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 16 iulie 2015.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soluri de specii de plante agricole şi specii de legume

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Păiuşul oilor, cu frunze fine

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca ovina L.

Păiuşul oilor

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca rubra L.

Păiuş roşu

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuş tare

TP 67/1 din 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

TP4/1 din 23.6.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP 4/1 din 23.6.2011

Loiium x boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TP 4/1 din 23.6.2011

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.3.2015

Brassica napus L.

Rapiţă

TP 36/2 din 16.11.2011

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Gulie furajeră

TP 89/1 din 11.03.2015

Cannabis sativa L.

Cânepă

TP 276/1 din 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In pentru fibră/In pentru ulei

TP 57/2 din 19.3.2014

Avena nuda L.

Ovăz golaş

TP 20/1 din 6.11.2003

Aven a sativa L. (includes A. hyzantina K. Koch)

Ovăz şi ovăz roşu

TP 20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/3 din 21.3.2012

Oryza sativa L.

Orez

TP 16/2 din 21.3.2012

Secate cereale L.

Secară

TP 58/1 din 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticale

TP 121/2 rev. 1 din 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/3 din 19.3.2014

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 134B/2005)

 

LISTA

Speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucăţel, Iarba vântului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Iarba câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Moleaţă

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capiilaris L.

Iarba câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl.

Bromus

TG/180/3 din 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromus

TG/180/3 din 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăţ

TG/31/8 din 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Păiuş înalt

TG/39/8 din 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Păiuş de livezi

TG/39/8 din 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Festulolium

TG/243/1 din 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică mică

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firnţă

TG/33/7 din 9.4.2014

Lotus comiculatus L.

Ghizdei

TG/193/1 din 9.4.2008

Lupinus albuş L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucernă

TG/6/5 din 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn.

Lucernă de nisip, lucernă hibridă

TG/6/5 din 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roşu

TG/5/7 din 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6 din 17.4.2002

Vicia sativa L.

Măzăriche

TG/32/7 din 20.3.2013

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Alune de pământ

TG/93/4 din 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapiţă sălbatică

TG/185/3 din 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Şofrănel

TG/134/3 din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/4 din 9.4.2014

Sinapis alba L.

Muştar alb

TG/179/3 din 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Soia

TG/80/6 din 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench.

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

Speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar ai Soiurilor de Plante (CPVO) în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului În ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Alliumcepa L. (grupul Cepa)

Ceapă şi ceapă eşalotă tip „banană”

TP 46/2 din 1.04 2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă eşalotă

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de iarnă

TP 161/1 din 11.03.2010

Ailium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.04.2009

Allium sativum L

Usturoi

TP 162/1 din 25.03,2004

Allium schoenoprasum L

Ceapă de tuns

TP “98/2 din 11.03.2015

Apium graveolens L.

Ţelină

TP 82/1 din 13.03.2008

Apium graveolens L.

Ţelină de rădăcină

TP 74/1 din 13.03.2008

Asparagus officlnalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.02.2011

Şefa vulgaris L.

Sfeclă roşie

TP 60/1 din 1.04.2009

Beta vulgaris L.

Sfeclă de peţiol sau mangold

TP/106/1 din 11.03.2015

Brassica oleracea L.

Varză creaţă

TP 90/1 din 16.02.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 din 11.03.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.03.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creaţă de Milano, varză albă, varză roşie

TP 48/3 din 16.02.2011

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.03.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.03.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creaţă şi scarola

TP 118/3 din 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.03.2004

Citrullus ianatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/2 din 19.03.2014

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.03.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung şi lung şi castravete cu fruct scurt

TP 61/2 din 13.03.2008

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TP 155/1 din 11.03.2015

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Anghinare şi cardon

TP 184/2 din 27.02.2013

Daucus carota L.

Morcov şi morcov furajer

TP 49/3 din 13.03.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.03.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/5 din 16.02.2011

Solanum iycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 din 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.03.2007

Phaseoius coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.03.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică şi fasole urcătoare

TP 12/4 din 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted şi mazăre dulce

TP 7/2 din 11.03.2015

Raphanus sativus L.

Ridiche, ridiche neagră

TP 64/2 din 11.03.2015

Scorzonera hispanica L.

Scorţonera

TP 116/1 din 11.03.2015

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TP 117/1 din 13.03.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/5 din 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.03.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Bob/1 din 25.03.2004

Zeamays L, (partim)

Porumb zaharat şi porumb de floricele

TP 2/3 din 11 03 2010

Solanum Iycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum Iycopersicum L. x Solanum peruvianum (L. Mill.); Solanum Iycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Portaltoi pentru tomate

TP 294/1 din 19.03.2014

 

            Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 1 349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV) în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghid UPOV

Brassica rapa L.

Nap

TG/37/10 din 4.04.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Rheum rhabarbarum L.

Revent, rubarbă

TG/62/6 din 24.03.1999

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.