MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 872/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 872         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.643. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt

 

2.775. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 111.647 din 8 august 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd cont de Hotărārea Consiliului ştiinţific nr. 1 din 30 iunie 2016, Decizia etapei de īncadrare nr. 33 din 7 octombrie 2013, emisă de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.348 din 19 iunie 2016, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.716 din 10 august 2016, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 70.014 din 28 iulie 2016,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt, prevăzut īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 1.643.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 872 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016

 

Īn conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 200 din 17 martie 2016, se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

 

Bucureşti, 21 octombrie 2016.

Nr. 2.775.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexe Nr. 1 la Ordinul nr. 292/2016)

 

PROGRAMUL NAŢIONAL

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016 Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale īn anul 2016

 

- lei -

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Total fonduri alocate

1

Argeş

Topoloveni

543.771,67

2

Bacău

Bacău

338.956,60

3

Bihor

Oradea

678.387,16

4

Braşov

Braşov

652.883,27

5

Bucureşti

Sectorul 2

510,580,55

6

Bucureşti

Sectorul 3

3.872,858,11

7

Caraş-Severin

Moldova Nouă

828,970,07

8

Constanţa

Cernavodă

609.705,00

9

Dāmboviţa

Tārgovişte

2.702.723,80

10

Dāmboviţa

Titu

1.990.394,64

11

Gorj

Rovinari

275.864,52

12

Gorj

Tārgu Jiu

2.120.923,18

13

Harghita

Borsec

153.819,20

14

Harghita

Miercurea-Ciuc

177.617,94

15

Harghita

Topliţa

457.551,82

16

Hunedoara

Petrila

767.486,64

17

Iaşi

Tārgu Frumos

643.226,41

18

Ilfov

1 Decembrie

272.567,30

19

Ilfov

Brăneşti

201.218,78

20

Ilfov

Buftea

3.219.131,55

21

Ilfov

Chitila

214.998,42

22

Ilfov

Cornetu

102.202,01

23

Ilfov

Pantelimon

417.106,32

24

Ilfov

Snagov

808.738,06

25

Prahova

Breaza

545.961,29

26

Prahova

Buşteni

610.437,97

27

Tulcea

Isaccea

28.418,28

28

Vrancea

Mărăşeşti

475.244,32

29

Vrancea

Panciu

778.255,12

 

TOTAL

 

25.000.000,00

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 292/2016)

 

PROGRAMUL NAŢIONAL

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016 Lista blocurilor de locuinţe cuprinse īn Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare īn anul 2016

 

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Adresa imobilului

Nr. apartament»

1

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2

44

2

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

3

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

4

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B

20

5

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES

20

6

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

7

Arad

Arad

Str. C. Brāncuşi, bloc X33

40

8

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

9

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B

40

10

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

11

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

12

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

13

Arad

Arad

Str. Săvārşin nr. 41, bloc 208

15

14

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

15

Arad

Arad

Calea 6 Vānători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B

40

16

Arad

Arad

Str. Ilie Măduţa bloc 326, sc. A,B

20

17

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

 

 

 

 

 

18

Argeş

Topoloveni

Str. Calea Bucureşti nr. 119, bloc P5a

76

19

Argeş

Topoloveni

Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bloc P15

38

20

Argeş

Topoloveni

Str. Inv. Bivolaru nr. 5, bloc P39

76

21

Argeş

Topoloveni

Str. Parcului nr. 4, bloc P21

52

22

Argeş

Topoloveni

Str. Parcului nr. 7, bloc P22

66

 

 

 

 

 

23

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 25, sc. A, B

32

24

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 46, sc. A

55

25

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 5, sc. A, B

40

26

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 2, sc. A- D

70

27

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A

20

28

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A

20

29

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B

40

30

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B

32

31

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B

40

32

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B

40

 

 

 

 

 

33

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 16/A, bloc Pb 16

20

34

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 14/A, bloc Pb 18

20

35

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 12/A, bloc Pb 20

20

36

Bihor

Oradea

Str. Bumbacului nr. 10/A, bloc Pb 22

20

37

Bihor

Oradea

Str. Cazaban nr. 2, bloc P6

19

38

Bihor

Oradea

Str. Cazaban nr. 16/A, bloc Pb 16

20

39

Bihor

Oradea

Str. Galileo Galilei nr. 1, bloc QR 59

20

 

 

 

 

 

40

Braşov

Braşov

Str. Calea Bucureşti nr. 56, 58,60, bloc S31

30

41

Braşov

Braşov

Str. Salviei nr. 6, bloc 9A

19

42

Braşov

Braşov

Str. Hărmanului nr. 11C, bloc C3

25

 

 

 

 

 

43

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ion Cāmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A

75

 

 

 

 

 

44

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Cāmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

45

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara A

44

46

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12

84

47

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bloc 24

55

48

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bloc 20

55

49

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bloc 21

65

 

50

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

55

51

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bloc 23

65

52

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19

60

53

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 107, bloc 14

180

54

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

55

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

56

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155

14

57

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4

33

58

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B

26

59

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 178, bloc G10

40

60

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 110, bloc L8, sc. A

24

61

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 186-192, bloc G9

40

62

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 208c, bloc G7 bis, sc. A

44

63

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 222, bloc M11, sc. 1

100

64

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 57, bloc M27

87

65

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 69, bloc A 16, sc. A

36

66

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 79, bloc A20, sc. A

36

67

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 11, bloc A3 bis

86

68

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 13, bloc A3

108

69

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A

36

70

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 22, bloc M13

44

71

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 24, bloc Ml4, sc. B

44

72

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 7, bloc AI

86

73

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 79, blocA12 bis

44

74

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ferdinand nr. 101, bloc P31

42

75

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 112, bloc 41

108

76

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32

108

77

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6

34

78

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 79, bloc 15A

132

79

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A

44

80

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B

44

81

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C

44

82

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 73, bloc 17

78

83

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Pantelimon nr. 146, bloc 101, sc. 1,2

54

84

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

85

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I

31

86

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

87

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 201, bloc 9

54

88

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

89

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

90

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

91

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A

64

92

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

93

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 233, bloc 41

32

94

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

95

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

96

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1,2

59

97

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A

31

98

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

99

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A

30

 

100

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

101

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

102

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2

32

103

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1

24

104

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

105

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

106

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A

52

107

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 28, bloc P18 bis

132

108

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 63, bloc E2

233

109

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 9-19, bloc U1

243

110

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 4, bloc 39

39

111

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 5, bloc 203

26

112

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. A

36

113

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. B

36

114

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Chopin nr. 13

40

115

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64

38

116

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 22, bloc 5

54

117

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 24, bloc 6

54

118

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2

86

119

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 4, bloc 3A, sc. A

40

120

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. B

40

121

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. C

40

122

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 66, bloc 69, sc. B

19

123

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 10, bloc 62

76

124

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

125

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

126

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F

110

127

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B

110

128

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Herta nr. 20, bloc X2

66

129

Bucureşti

Sectorul 2

Str. J.L. Calderon nr. 1-5

55

130

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Jean Atanasiu nr. 21, bloc GH

41

131

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Luntrei nr. 6, bloc 7

348

132

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. A

44

133

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 103-113, bloc 03

132

134

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. B,C

88

135

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc 01

132

136

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

137

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 2, bloc 2

26

138

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65

16

139

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 6

26

140

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53

50

141

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 9

22

142

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. A

36

143

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. B

36

144

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Nicolae Filipescu nr. 52

23

145

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B

30

146

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A

58

147

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bloc 118a

46

148

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1

50

149

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1

14

 

150

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2

100

151

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3

100

152

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 2

14

153

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 16, bloc 2

40

154

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 2, bloc 10

44

155

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 5, bloc 27

64

156

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

157

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 9, bloc 32

54

158

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7

142

159

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1

44

160

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. A p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8

320

161

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

162

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 12, bloc 58

80

163

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina

38

164

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B

176

165

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

166

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A

44

167

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43

44

168

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46

44

169

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 64, bloc 105

66

170

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

171

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

172

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B

88

173

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

174

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

175

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A

106

176

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2

108

177

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 231, bloc 114B

132

178

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B

104

179

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 13, bloc 107

88

180

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, sc. A, B

92

181

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. A

58

182

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. C

30

183

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. A

44

184

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. B

44

185

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 35, bloc 104, sc. A, B

98

186

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A, sc. A, B

68

187

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. A

46

188

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B

58

189

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. A

51

190

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. B

56

191

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B

32

192

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. B

40

193

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bloc 101 A, sc. A

40

194

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bloc 101 A, sc. C

32

195

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D27 B, sc. B

40

196

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

197

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

176

198

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14

106

199

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7

176

 

200

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17

131

201

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16

188

202

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 119, bloc 205, sc. B

39

203

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a+b, sc. 7a, 7b

60

204

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 107, bloc 400, sc. 2

53

205

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 1

44

206

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 2

44

207

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 3

44

208

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66

323

209

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70

116

210

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 229, bloc 69 turn

103

211

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 23, bloc Itb

30

212

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 237, bloc 65, sc. 1-5

216

213

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 239, bloc 62

111

214

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1

44

215

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2

44

216

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 243, bloc 52, sc. A, B, C, D

162

217

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 252, bloc 55 a

32

218

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43

462

219

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53 sc. A, B, C, D

258

220

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11

80

221

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2

27

222

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C

160

223

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 3-15, bloc P2

80

224

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1

96

225

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5

201

226

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. F

21

227

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32

261

228

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 352, bloc 3

320

229

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc

60

230

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2

40

231

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 367, blocA3, sc. 1,2

86

232

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 369, blocA4

40

233

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 74, bloc 411

78

234

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 1

30

235

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 2

30

236

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 3

30

237

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 2

39

238

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 1

40

239

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 93, bloc 403 a

39

240

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210

54

241

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

38

242

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cei Mare nr. 10, bloc 16A

39

243

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

244

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

245

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

246

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

247

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A

108

248

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

249

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A

62

 

250

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B

40

251

Bucureşti

Sectorul 2

Sos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

 

 

 

 

 

252

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Buhuşi nr. 5, bloc 6

220

253

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 1

27

254

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 2

36

255

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 3

36

256

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 2

27

257

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 3

36

258

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. B

36

259

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. C

36

260

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. D

36

 

 

 

 

 

261

Bucureşti

Sectorul 4

Calea Şerban Vodă nr. 256, bloc 13

70

262

Bucureşti

Sectorul 4

Intrarea Tārgu Frumos nr. 3-5, bloc 7 Livada

198

 

 

 

 

 

263

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2

44

264

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70

26

265

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114

36

266

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113

36

267

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112

40

268

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87

27

269

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1

36

270

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74

27

271

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73

36

272

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 143, blocA33

36

273

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

32

274

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1

36

275

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1

27

276

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2

27

277

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3

27

278

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1

36

279

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2

27

280

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32

27

281

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4

66

282

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2

66

283

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C

39

 

 

 

 

 

284

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Gārleni nr. 11, bloc C45

54

 

 

 

 

 

285

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 24

8

286

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 25

8

287

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 3

8

288

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bloc 5

8

289

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. C-tin Daicovici, bloc 44

40

290

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. C-tin Daicovici, bloc 45

20

291

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Eftimie Murgu, bloc 3A

75

292

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. George Enescu, bloc 4

60

293

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 47

60

294

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 49

70

295

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Bălcescu, bloc 4

8

296

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bloc 27

8

297

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bloc 28

8

298

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bloc 29

8

299

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Traian Vuia, bloc 20

60

 

 

 

 

 

 

300

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc B18

14

301

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc B20

12

302

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc F9

20

303

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I2

16

304

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I3

16

305

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1

8

306

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc L

32

307

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1

8

308

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc Z1

16

 

 

 

 

 

309

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3

30

310

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1

40

311

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 44 A, bloc E2

40

312

Cluj

Turda

Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1

40

313

Cluj

Turda

Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5

20

314

Cluj

Turda

Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3

40

315

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 3, bloc F2

40

316

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 8, bloc F5

60

 

 

 

 

 

317

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 19

16

318

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23

21

319

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4

20

320

Constanţa

Cernavodă

Str. Castanilor, bloc H2

20

321

Constanţa

Cernavodă

Str. Crişan, bloc nr. 34

20

322

Constanţa

Cernavodă

Str. Liliacului, bloc H10

40

323

Constanţa

Cernavodă

Str. Mihai Eminescu, bloc nr. 56

18

324

Constanţa

Cernavodă

Str. Pinilor, bloc IAS

22

325

Constanţa

Cernavodă

Str. Răsăritului, bloc nr. 9

20

326

Constanţa

Cernavodă

Str. Răsăritului, bloc nr. 12

8

 

 

 

 

 

327

Dāmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A2

16

328

Dāmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A3

16

329

Dāmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A4

16

 

 

 

 

 

330

Dāmboviţa

Tārgovişte

Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B

20

331

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Independenţei, bloc H 12

21

332

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 1

17

333

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc B 3

24

334

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 2

19

335

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 3

19

336

Dāmboviţa

Tārgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 4

16

337

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2

19

338

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Căpitan Stanică Mie, bloc 49, sc. A

20

339

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Căpitan Stănică Mie, bloc 50, sc. A

15

340

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. A

10

341

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. E

10

342

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C

10

343

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. B

10

344

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. D

10

345

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. George Cair, bloc 25, sc. D

15

346

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B

19

347

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B

20

348

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A

20

349

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C

16

 

350

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A

16

351

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B

16

352

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A

12

353

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. C

15

354

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A

19

355

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A

19

356

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 1

34

357

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 2

16

358

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 3/C

9

359

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 3/D

9

360

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 4

16

361

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 5

12

362

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 6/H

19

363

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 6/I

21

364

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Mircea cel Bătrān, bloc H 8

23

365

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Neagoe Basarab, bloc AI, sc. C

19

366

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D

20

367

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B

15

368

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F

44

369

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A

44

370

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A

44

371

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 7

16

372

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C14

16

373

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 10

16

374

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 11

16

375

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 6

16

376

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C15

16

377

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C16

12

378

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D5

16

379

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D6

16

380

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D7

16

381

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C

15

382

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C

20

383

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B

20

384

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D

12

385

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A

20

386

Dāmboviţa

Tārgovişte

Str. Vasilea Blendea, bloc 24, s., B

12

 

 

 

 

 

387

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion, bloc Baia

16

388

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion, bloc 20

60

389

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 15, bloc C3, C4

40

390

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 19, bloc 2

40

391

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 20, bloc M1, M2

38

392

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 33, bloc 9

40

393

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 53-55-57, bloc 15

60

394

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 77, bloc 19

20

395

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 79, bloc 4

40

396

Dāmboviţa

Titu

Str. Nouă nr. 11, bloc D2

40

397

Dāmboviţa

Titu

Str. Nouă nr. 9, bloc D1

38

398

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 73, bloc 18

20

399

Dāmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 69, bloc 17

20

 

 

 

 

 

 

400

Gorj

Rovinari

Str. Jiului nr. 5, bloc I4

38

401

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 12, bloc H1

30

402

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 2, bloc 11

30

403

Gorj

Rovinari

Str. Termocentralei nr. 16, bloc R1

38

404

Gorj

Rovinari

Str. Tineretului nr. 10, bloc M1

44

 

 

 

 

 

405

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. C-tin Brāncuşi nr. 43

17

406

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. C-tin Brāncuşi nr. 45

11

407

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. C-tin Brāncuşi nr. 47

54

408

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Eroilor nr. 17

26

409

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 10

48

410

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 11

32

411

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 2

15

412

Gorj

Tārgu Jiu

Bd. Republicii nr. 3

30

413

Gorj

Tārgu Jiu

Str. 16 Februarie nr. 10

60

414

Gorj

Tārgu Jiu

Str. General Teii nr. 19

44

415

Gorj

Tārgu Jiu

Str. General Teii nr. 9

44

416

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8

44

417

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7,2

120

418

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Traian nr. 6

30

419

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Traian nr. 7

40

420

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Traian nr. 9

48

421

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 1 (Aleea Unirii nr. 1)

40

422

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 1

19

423

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 12

24

424

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 14

23

425

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 16

20

426

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 17

60

427

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 18

44

428

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 23

60

429

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 5

35

430

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Unirii nr. 6

74

431

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 1

12

432

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 11

24

433

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 13

42

434

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 15

24

435

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 3

8

436

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 5

23

437

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 7

12

438

Gorj

Tārgu Jiu

Str. Victoriei nr. 9

26

 

 

 

 

 

439

Harghita

Borsec

Str. Carpaţi, bloc E1

30

440

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, blocA2

20

441

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc A1

20

442

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, blocA3

20

443

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, blocA4

20

444

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc G1

23

 

 

 

 

 

445

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Braşovului nr. 6

6

446

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Harghitei nr. 11

9

447

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Uzina electrică nr. 1

20

 

 

 

 

 

448

Harghita

Topliţa

Str. N. Bălcescu, bloc D

76

449

Harghita

Topliţa

Str. N. Bălcescu, bloc F

96

450

Harghita

Topliţa

Str. Eroilor, bloc B

80

 

 

 

 

 

 

451

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bloc 29

34

452

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bloc 58

40

453

Hunedoara

Petrila

Str. Minei, bloc 33

24

454

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bloc 6

19

455

Hunedoara

Petrila

Str. Republicii, bloc 319

54

 

 

 

 

 

456

Hunedoara

Petroşani

Str. 1 Decembrie 1918, bloc 92

52

457

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 10

30

458

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 12

30

459

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 14

30

460

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 16

30

461

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 18

30

462

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 20

30

463

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 4

30

464

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 6

30

465

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 8

30

 

 

 

 

 

466

Iaşi

Tārgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 41

25

467

Iaşi

Tārgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 43

44

468

Iaşi

Tārgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 7

48

 

 

 

 

 

469

Ilfov

1 Decembrie

Str. Grigore Moisil nr. 3, bloc PK5

32

470

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 1, bloc P4

23

471

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 4, bloc P2

23

472

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor nr. 1A, bloc P7

35

473

Ilfov

1 Decembrie

Str. Prelungirea Prunilor nr. 8, bloc PK4

32

474

Ilfov

1 Decembrie

Str. Tudor Arghezi nr. 21, bloc PK7

9

 

 

 

 

 

475

Ilfov

Brăneşti

Str. I. C. Brătianu nr. 3, bloc 3

8

476

Ilfov

Brăneşti

Str. I. C. Brătianu nr. 5, bloc 5

6

477

Ilfov

Brăneşti

Str. I. C. Brătianu nr. 7, bloc 7

6

478

Ilfov

Brăneşti

Str. Sublocotenent Petre Ionel nr. 5, bloc 5

12

 

 

 

 

 

479

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1

137

480

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6

68

481

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc R3

57

482

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5

75

483

Ilfov

Buftea

Intrarea Constructorilor nr. 8, bloc 32 Şos. Bucureşti-Tārgovişte nr. 4, bloc 32

60

484

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Tārgovişte nr. 147, bloc 27

165

485

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Tārgovişte nr. 37, bloc R9

60

486

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Tārgovişte nr. 39, bloc R8

60

487

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Tārgovişte nr. 41, bloc R7

44

 

 

 

 

 

488

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A5

11

489

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A4

12

490

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A3

12

491

Ilfov

Chitila

Str. Banatului nr. 44, bloc A Vile

14

 

 

 

 

 

492

Ilfov

Cornetu

Str. Livezi nr. 5, bloc P6

35

493

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 142, bloc D1

36

494

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 163, bloc D3

36

 

 

 

 

 

495

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2

12

496

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 4

12

497

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 6

6

498

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1

66

499

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2

35

 

 

 

 

 

 

500

Ilfov

Măgurele

Str. Atomiştilor nr. 240, bloc B19

24

501

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 3, bloc B9

24

502

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 4, bloc B16

12

503

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 5, bloc B8

35

504

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 6, bloc B1

24

505

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 4, bloc P7

27

506

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 3, bloc E1

27

507

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 9, bloc F1

18

508

Ilfov

Pantelimon

Str. Livezilor nr. 13, bloc H, sc. 1,2

18

509

Ilfov

Pantelimon

Str. Livezilor nr. 17, bloc J, sc. 1,2

18

 

 

 

 

 

510

Ilfov

Snagov

Str. Ghermăneşti, bloc P27

18

511

Ilfov

Snagov

Str. Alba Iulia, bloc P19

9

512

Ilfov

Snagov

Str. Gorăslau nr. 11, bloc P17

18

513

Ilfov

Snagov

Str. Gorăslau nr. 13, bloc P18

18

514

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 31, bloc A1

6

515

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 37, bloc A6

6

 

 

 

 

 

516

Maramureş

Cavnic

Str. V. Lucaciu, bloc 9

32

 

 

 

 

 

517

Maramureş

Borşa

Str. Floare de Colţ, bloc A 5, sc. A

20

518

Maramureş

Borşa

Str. Tineretului, bloc B 20

20

 

 

 

 

 

519

Maramureş

Şomcuta Mare

Str. I. Buteanu, bloc 3

15

 

 

 

 

 

520

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13

52

521

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Grigore Florescu nr. 8, bloc A5

100

522

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1

100

523

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6

220

524

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 22, bloc B8

16

525

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 85, bloc A2

44

526

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2

60

527

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4

12

528

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 21, blocA2

70

529

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7

75

530

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 1, bloc B2

80

531

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 68, bloc IA1B

28

532

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Aurelian nr. 51

25

533

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. C. Brāncoveanu nr. 174, bloc E15

43

534

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Calomfirescu nr. 21 bloc F21

29

535

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 100, bloc XF2

30

536

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 106, bloc XF11

29

537

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 107, bloc S4

44

538

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Crişan nr. 29, bloc B3

132

539

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1

20

540

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19

58

541

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14

30

542

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3

60

543

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7

40

544

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4

55