MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 953/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 953         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

89. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

90. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

91. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

92. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

93. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

94. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

 

95. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

96. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale,

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică

clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 76/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 89.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

4,90%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

77.126

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

23,94

Venitul total unitar

lei/MWh

24,49

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

43.214

Venitul unitar

lei/MWh

10,17

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

25,18

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

24,13

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

23,78

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

23,22

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

120,25

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,20

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,85

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea VEGA 93 - S.R.L. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea VEGA 93 - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea VEGA 93 - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 132/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială VEGA 93- S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 624 din 17 august 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 90.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

0,98%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

16.512

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

29,65

Venitul total unitar

lei/MWh

38,96

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

10.026

Venitul unitar

lei/MWh

8,45

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

39,12

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

38,80

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

125,89

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,56

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Avānd Īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY -S.R.L. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea EURO SEVEN INDUSTRY- S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 123/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea i, nr. 570 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare,

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 91.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

7,11%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

46.305

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

18,17

Venitul total unitar

lei/MWh

20,45

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

 

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

38.691

Venitul unitar

lei/MWh

2,42

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

20,89

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

19,78

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

101,04

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

99,93

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S A. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 74/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I. şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 92.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

15,67 %

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

375.195

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

28,93

Venitul total unitar

lei/MWh

38,81

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

102.055

Venitul unitar

lei/MWh

9,41

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

41,04

B,2, Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

39,83

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

38,48

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

38,19

B.5. Cu un consum anual īntre 11627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

37,33

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

129,70

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,48

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

127,14

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea TIMGAZ - S.A. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea TIMGAZ - S.A. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea TIMGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea TIMGAZ - SA. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 80/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 93.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

-2,68%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea TIMGAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

35.101

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

29,49

Venitul total unitar

lei/MWh

42,78

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea TIMGAZ- S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

16.300

Venitul unitar

lei/MWh

4,92

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea TIMGAZ – S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

44,66

B,2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

43,28

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

42,05

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

39,60

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,37

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,98

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST-S.A. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 81/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 94.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

26,28%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

274.060

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

16,51

Venitul total unitar

lei/MWh

31,88

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea DISTRIGAZ VEST- S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

78.652

Venitul unitar

lei/MWh

6,89

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

35,24

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

34,01

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

32,88

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

31,84

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

27,53

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

115,80

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şt 116,28 MWh

114,57

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

113,44

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea NORD GAZ - S.R.L. Īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea NORD GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5.-(1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea NORD GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 79/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 95.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

0,77%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

186.631

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

11,67

Venitul total unitar

lei/MWh

8,10

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

40.078

Venitul unitar

lei/MWh

5,74

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarifa de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

9,24

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

8,74

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

8,34

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

7,98

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

7,71

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

89,31

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

88,80

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

88,40

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. Īn al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L, īn anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea PRISMA SERV COMPANY- S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 127/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 decembrie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 96.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

8,80%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al patrulea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2016

MWh

29.657

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

24,04

Venitul total unitar

lei/MWh

26,07

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2016 pentru Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2016

MWh

5.922

Venitul unitar

lei/MWh

8,75

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

27,10

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şt 116,28 MWh

26,83

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

26,29

BA. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

25,51

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,94

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,67

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

109,13

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.