MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 782/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.105/813. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.180. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu

 

1.191. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu

 

1.237. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.105 din 30 septembrie 2016

Nr. 813 din 30 septembrie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 4.319 din 30 septembrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.682 din 30 septembrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 218, 219, 335, 336, 337, 338, 375, 376, 377 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică |

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decor ta re AJ.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T. - farmaci comunitare

.93

 

 

MEROPENEMIM

MEROPENEM ZENTIVA 1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.

1000 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHÂ

CUTIE CU 10 FLAC. DIN QTin â

TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

PR

10

26,400000

32,229600

45,753400

94

 

 

MEROPENEMIM

MEROPENEM ZENTIVA 500 mg

PULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.

500 mg

ZENTIVA. K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ

TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

PR

10

15,840000

19,338000

23,852000

95

 

 

MEROPENEMIM

MEROPENEM ATB 1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1000 mg

ANTIBIOTICE -SA

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA, CU CAPACITATEA DE 20 ML SAU 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN

MATERIAL PLASTIC

PRF

10

26,400000

32,229600

48,415400

96

 

 

MEROPENEMIM

ARCHIFAR 1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1000 mg

MEDOCHEMIE ROMÂNIA- S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ. CAPACITATEA 30 ML. DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSA AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

26,400000

32,229600

30,949400

97

 

 

MEROPENEMIM

LODITER1000 mg

PULB. PT, SOL, INJ./PERF.

1000 mg

TERAPIA-S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 40 ML

CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ ./PERF.

PR

1

26,400000

32,229600

63,330400

 

99

WS6125002

J01DH02

MEROPENEMUM

MEROPENEM KAB11 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

ig

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT SOL. INJ./PERF.

s

10

26,400000

32,229600

17,857400

 

101

W61142002

J01DH02

MEROPENEMUM

ARCHIFAR500 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

500 mg

MEDOCHEMIE ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC, DIN STICLA,

CAPACITATEA 20 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSÂ AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

15,840000

19,338000

25,206000

102

W56826001

J01DH02

MEROPENEMUM

LODITER 500 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

500 mg

TERAPIA-S, A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLÂ INCOLORA CU CAPACITATEA DE 30 ML. CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

1

15,840000

19,338000

31,912000

103

W58973002

J01DH02

MEROPENEMUM

MEROPENEM ATB

500 mg

PULB. PT, SOL INJ./PERF.

500 mg

ANTIBIOTICE -SA

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLÂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSÂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN

MATERIAL PLASTIC

PRF

10

15,840000

19,338000

25,208000

104

W56124002

J01DH02

MEROPENEMUM

MEROPENEM KABI 500 mg

PULB. PT. SOL. ÎNJ./PERF.

500 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLÂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20MLCUPULB.PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

15,840000

19,338000

7,824000

 

216

W55699003

J01MA12

LEVOFLOXACIMUM

TAVANIC 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

TERAPIA -S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 1 BUST. PVC/AL. X 7 COMPR. FILM.

P-RF

7

1,368000

1,849200

2,002228

219

W61631003

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

LEVALOX 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR, FILM.

PRF

7

1,368000

1,849200

0,655085

 

335

W60057003

J05AB04

RIBAVIRINUM

REBETOL200mg

CAPS.

200 mg

MERCKSHARP& DOHME

MAREA

BRITANIE

CUTIE X140 CAPS. (BUST. PVC/PE/ PVDC)

P-RF/R

140

1,932857

2,359643

5,522428

336

W61374009

J05AB04

RIBAVIRINUM

RI8AVIRINA AUROBINDO 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

AUROBINDO PFiARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST.

PVC/ALX

168 COMPR, FILM.

PRF

168

1,610714

1,966369

0,000000

337

W61968001

J05AB04

RIBAVIRINUM

MODERIBA 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

ABBVIE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC.

PEIDX

168 COMPR.

PRF

168

1,932857

2,359643

2,847202

336

W53326004

J05AB04

RIBAVIRINUM

COPEGUS200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

ROCHE ROMÂNIA - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X 1 FLAC. PEIDX

168 COMPR, FILM.

P-RF/R

168

1,932857

2,359643

5,438214

 

375

W60828017

J05AF07

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mg

COMPR. FILM.

245 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS -

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DINPEÎD CU PEREŢII ÎNGROŞAŢI CU CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP ŞI RECIPIENT CUDESICANTA3Q COMPR FILM.

PR

30

24,040000

27,475333

0,000000

376

W60828015

J05AF07

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mg

COMPR. FILM.

245 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD CU CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP şi RECIPIENT CU DESICANT, A 30 COMPR, FILM.

PR

30

24,040000

27,475333

0,000000

377

W51800001

| J05AF07

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

VIREAD 245 mg

COMPR. FILM.

245 mg

GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X1 FLAC. DIN PEÎD X 30 COMPR. FILM

P-RF/R

30

28,848000

32,970400

8,027266”

 

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 341 se abrogă.

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 439 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 şi 450, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

3

a

a

o

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

canf/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de deconta re/U.T.

Preţ de decor ta re/UT

Contribuţie maximă asiguratAJ.T. - farmad comunitare

440

 

 

MEROPENEMIM

MEROPENEM AUROBINDO 1 g

PULB. PT. SOL 1NJ./PERF,

ig

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORA, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

22,000000

26,858000

0,000000

441

 

 

MEROPENEMIM

MEROPENEM AUROBINDO 500 mg

PULB. PT. SOL. ÎNJ./PERF.

500 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

13,200000

16,115000

0,000000

442

 

 

NORFLOXACINUM

N 0 R F LOXACI NA ATB 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ANTIBIOTICE-S A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BL IST PVC-

PVDC/ALX 10 COMPR. FILM.

PRF

20

0,651000

0,880000

0,000000

443

 

 

LEVOFLOXACIMUM

LEVOFLOXACINĂ ARENA 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

ARENA GROUP - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BUST. PVC/PE/PVDC/ AL X 10 COMPR. FILM.

PRF

10

1,140000

1,541000

0,000000

444

 

 

LEVOFLOXACINUM

LEVOFLOXACINĂ ARENA 250 mg

COMPR. FILM.

25 mg

ARENA GROUP- S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BUST. PVC/PE/PVDC/ AL X 5 COMPR. FILM.

PRF

5

1,156000

1,562000

0,000000

445

 

 

LEVOFLOXACIMUM

LEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ARENA GROUP-S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BUST, PVC/PE/PVDC/ AL X10 COMPR. FILM.

PRF

10

2,866265

3,874285

0,300715

446

W60575001

J01MA12 |

LEVOFLOXACINUM

LEVOFLOXACINÂ ARENA 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ARENA GROUP-SA

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BUST. PVC/PE/PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.

PRF

5

2,866285

3,874285

0,547715

447

W62122001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICONAZOL FRESENJUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA SRL

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ ŢIPI, CU

CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

PRF

1

289,980000

354,010000

0,000000

448

W53030004

J06BA02

IMUNOGLOBULINÂ NORMALA pt. ADM. INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC.X 25 ML SOL. PERF.

S

1

444,540000

522,700000

0,000000

449

W53030001

J06BA02

IMUNOGLOBULINÂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL, PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC.X 50 ML SOL. PERF.

S

1

859,080000

974,550000

0,000000

450

W53030002

| J06BA02

IMUNOGLOBULINÂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL, PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC.X 100 ML SOL, PERF.

S

1

1.688,150000

1.878,240000

0,000000”

 

4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 9, 83, 84, 87, 287 şi 481 se abrogă.

5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 148,151,200, 342, 344, 354, 356, 357, 358 şi 359 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

 

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T

Firma

Ţara

Ambafaj

Prescripţie

ca ntfambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

aslgurat/U.T.-

farmad

comunitare

Oo

W52574002

 

ETOPOSIDUM

ETOPOSIDE-TEVA

CONC. PT. SOL PERF.

20 mg/ml

TEVA

PHARMACEUTICALS - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X1 FLAC.X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.

S

1

40,224000

52,608000

16,682000

 

151

W60599002

L01CB01

ETOPOSIDUM

ETOPOZIDA KAB! 20 mg/ml

CONC. PT. SOL PERF.

20 mg/ml

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTIL SI SIGILAT CU CAPSE DETAŞABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ, CONŢINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.

PR

1

40,224000

52,608000

27,422000

 

200

CD

1

i

O

CD

Q

o

-I

D0X0RUBICINUM

DOXORUBICINĂ ACTAVIS 2 mg/ml

CONIC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU 1 FLAC.A50 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 100 MG

DOXORUBICINĂ

PR

1

87,492000

110,628000

51,422000

 

342

5

R

1

1

o

-1

TOPOTECAMUM

T0P0TECAN TEVA 1 mg/1 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

1 mg/1 ml

TEVA PHARMA B.V.

OLANDA

CUTIE X 1 FLACON DIN

sticlă

TRANSPARENTĂA 1 ML

P-RF/R

1

80,904000

102,300000

109,200000

 

344

O

CD

cn

e

Ł

r*-

§

3

TOPOTECAMUM

T0P0TECANATB1 mg

PULB. PT. CONC, PT. SOL. PERF.

1 mg

ANTIBIOTICE - SA.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE5MLX1MG TOPOTECAN

PR

1

80,904000

102,300000

113,350000

 

354

§

r*-

o

CM

CD

5

CM

8

3

BORTEZOMIBUM****

B0RTEZ0M1B TEVA 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. SOL. INJ.

PR

1

1.965,672000

2.188,368000

654,552000

 

356

O

0 CD

01 CD

5

OI

l

O

_l

BORTEZOMIBUM***

B0RTE20MI8 ACCORD 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

FLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC SI 0 CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROŞU, CE CONŢINE BORtEZOMIB 3,5 MG

PR

1

1.965,672000

2.188,368000

400,382000

357

W62045001

L01XX32

BORTEZOMIBUM”*

BORTEGA 3,5 mg

PULB. PT. SOL INJ.

3,5 mg

HEATON K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ

DE ŢIPI, CU CAPACITATEA DE 8 ML, PREVĂZUT CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF SI DISC ALB DE PP

PR

1

1.965,672000

2.188,368000

356,712000

358

W42249Q01

L01XX32

BORTEZOMIBUM”*

VELCADE 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

CUTIE X1 FLAC. X 10 ML X 3,5 MG PULB. PT. SOL. INJ., INTRODUS ÎNTR-UN BLISTER TRANSPARENT

P-RF/R

1

1.965,672000

2.188,368000

356,712000

359

W61918001

| L01XX32

BORTEZOMIBUR/P**

BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

GLENMARK

PHARMACEUTiCALS

S.R.O.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE ŢIPI CU CAPACITATE DE 10 ML

PR

1

1.965,672000

2.188,368000

654,542000°

 

6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 515 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 516, 517, 518, 519, 520, 521 şi 522, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambataj

t

s

I

o_

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Pre( de decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T.- ferma ci comunitare

.516

 

 

MELPHALANUM

MELPHALAN 50 mg

PULB+SOLV. PT. SOL. 1NJ./PERF.

50 mg

CN UNIFARM SA

ROMÂNIA

FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 50 MG PULB. SI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

1

615,870000

709,450000

0,000000

517

 

 

ETOPOSIDUM

ETOPOSID ACCORD 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

33,520000

43,840000

0,000000

518

 

 

DOXORUBICINUM

DOXORUBICINĂ ACCORD 2 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

2 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONŢINÂND 100 MG

DOXORUBICINĂ

PR

1

72,910000

92,190000

0,000000

519

 

 

T0P0TECAMUM

TOPOTECAIM ACCORD 1 mg/ml

CONC. PT. SOL PERR

1 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DE CAPACITATE 2 ML, DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUT CU SIGILIU DIN AL FLIP-QFF A 1 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 1 MG TOPOTECAN

PR

1

67,420000

85,250000

0,000000

520

 

 

TOPOTECAMUM

TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

1 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DE CAPACITATE 5 ML, DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUT CU SIGILIU DIN AL FLIP-0FFA4ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 4 MG TOPOTECAN

PR

1

177,204000

216,324000

98,216000

521

 

 

BORTEZOMIBUM1*

BORTEZOMIBACTAVIS 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONŢINE PULB. PT. SOL. INJ.

PR

1

1.638,060000

1.823,640000

0,000000

522

 

 

EXEMESTANUM

EXEMESTAN ACCORD 25 mg

COMPR. FILM.

25 mg

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

P-RF

30

2,315000

2,927000

0,000000”

 

7. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat”, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziţiile 96,101,103,107,108 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeut că

Denumire generica

Denumire comerciafâ

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/UT. - fatmaci comunitare

.96

W58030002

A10BG03

PIOGLITAZONUM***

PIOGLITAZONA TORRENT15 mg

COMPR.

15 mg

TORRENT PHARMA - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC- AL X 30 COMPR.

PRF

30

0,957333

1,252000

0,000000

 

101

W58031002

A10BGO3 |

PIOGLITAZONUM”*

PIOGLITAZONA TORRENT 30 mg

COMPR.

30 mg

TORRENT PHARMA- S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. PVC-PE-PVDG- AL X 30 COMPR.

PRF

30

1,320000

1,726666

0,000000

 

103

8

0

1

3

CD

ca

o

< 

PIOGLITAZONUM1*

ACTOS 30 mg

COMPR.

30 mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. (BUST. AL/AL)

P-RF

28

1,584000

2,071999

0,679786

 

107

3

O

3

§

Ł

n

o

O

ca

o

PIOGLITAZONUM***

PIOGLITAZONA TORRENT45 mg

COMPR.

45 mg

TORRENT PHARMA-

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC- AL X

30 COMPR.

PRF

30

1,955666

2,472666

0,000000

108

CM

S

PI

s

CD

5

w

o

O

ca

o

PIOGLITAZONUM**

ACTOS 45 mg

COMPR.

45 mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH ANO DEVELOPMENT CENTRE LTD

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. (BLIST. AL/AL)

P-RF

28

2,346799

2,967199

1,336372*

 

8. La secţiunea PS „Programul naţional de diabet zaharat”, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziţia 117 se abrogă.

9. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat”, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziţia 137 se Introduc cinci noi poziţii, poziţiile 138,139,140, 141 şi 142, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică |

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

.ca

is

e

§

Preţ cu ridicata maximal de decor ta re/UT

Pre( de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/UT. - farmaci comunitare

,138

W58030008

A10BG03

PIOGLITAZONUM**

PIOGLITAZONA TORRENT15 mg

COMPR.

15 mg

TORRENT PHARMA- S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. OPA- AL-PVC/AL X 30 COMPR.

PRF

30

0,957333

1,252000

0,000000

139

W58031008

A10BG03

PIOGLITAZONUM**

PIOGLITAZONA TORRENT30 mg

COMPR.

30 mg

TORRENT PHARMA-

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. OPA- AL-PVC/AL X 30 COMPR.

PRF

30

1,320000

1,726666

0,000000

140

W5803200B

A10BG03

PIOGLITAZONUM**

PIOGLITAZONA TORRENT45 mg

COMPR.

45 mg

TORRENT PHARMA - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. OPA- AL-PVC/AL X 30 COMPR.

PRF

30

1,955666

2,472666

0,000000

141

W62898002

A11DA03

BENFOTIAMINUM

NEUROSSEN 300 mg

COMPR. FILM.

300 mg

AAA-PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

P6L

30

2,029666

2,566333

0,000000

142

W62895003

A11DBN1

COMBINAŢII**

NEUROSSEN INJEKT

SOL. INJ.

FĂRĂ

CONCEN

TRAŢIE

AAA-PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE X 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE X 2 ML SOL. INJ.

PRF

10

2,839000

3,713000

0,000000*

 

10. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, poziţiile 49 şi 50 se abrogă.

11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, după poziţia 53 se introduc două noi poziţii, poziţiile 54 şi 55, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod

CIM

.a

&

5

O

Denumire generica

Denumire comerciala

Forma farmaceutică

Corcentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

d>

!&

o.

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asIgurat/U.T- farmad comunitare

„54

W62498002

B02BD03

COMPLEX DE ANTIINHIBITORI Al COAGULĂRII**

FEIBA25 U/ml

PULB+SOLV. PT. SOL. PERF.

25 U/ml

BAXALTA

INNOVATîONS GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU 1FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 50 ML CARE CONŢINE 500 U FEIBÂPULB. PT. SOL. PERF. +

1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC.DE 20 ML CARE CONŢINE 20 ML APĂ  PURIFICATĂ PT. PREPARATE INJ,.

I DISPOZ. BAXJECT

II HIFLOW

PR

1

1.459,220000

1.628,700000

0,000000

55

W62499002

| B02BD03

COMPLEX DE ANTIINHIBITORI Al COAGULĂRII**

FE1BA50 U/ml

PULB+SOLV. PT. SOL. PERF.

50 U/ml

BAXALTA

INNOVATîONS GMBH

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLĂC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC, DE 50 ML CARE CONŢINE 1000 U FEIBÂPULB. PT SOL. PERF. +

1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 20 ML CARE CONŢINE 20MLAPÂ PURIFICATĂ PT. PREPARATE INJ., 1 DISPOZ. BAXJECT II HIFLOW

PR

1

2.889,810000

3.188,050000

0,000000

 

12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.5 „Boli Neurologice Degenerative/lnflamator-lmune”, secţiunea P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune”, după poziţia 14 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 15,16 şi 17, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică |

Denumire generica

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

JT

a

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decor fa pbAJ.T.

Contribuţie

maximă

asIgurat/U.T.-

farmad

comunitare

.15

W53030004

J06BA02

IMUNOGLOBULINÂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARÂ**

PRIVfGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.

s

1

444,540000

522,700000

0,000000

16

W53030002

J06BA02

IMUNOGLOBULIN NORMALà PT. ADM. INTRAVASCULAR”

PRIVtGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.

s

1

1.688,150000

1.878,240000

0,000000

17

W53030001

J06BA02

IMUNOGLOBULIN NORMALà PT. ADM INTRAVASCULAR”

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.

s

1

859,080000

974,550000

0,000000”

 

13. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.15 „Sindrom de Imunodeflclenţă primară”, după poziţia 14 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 15, 16 şi 17, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutica |

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.l

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

aaigurat/U.T. - farmaci comunitare

.15

W53030002

J06BA02

IMUNOGLOBULIN NORMALà PT. ADM INTRAVASCULAR”

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.

s

1

1.688,150000

1.878,240000

0,000000

16

W53030001

J06BA02

IMUNOGLOBULIN NORMALà PT. ADM INTRAVASCULAR”

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC. X 50 ML SOL, PERF,

s

1

859,080000

974,550000

0,000000

17

W53030004

J06BA02

IMUNOGLOBULIN NORMALà PT. ADM INTRAVASCULAR”

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC. X 25 ML SOL PERF.

s

1

444,540000

522,700000

0,000000”

 

14. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţia 32 se abrogă.

15. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţia 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraiie/U.T.

Firma

Ţara

Ambataj

Prescripţie

a*

S

I

3

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T.-

farmaci

comunitare

.52

W62679001

| V10XA01

NATRIII0DIDUM (1311)

THYR0T0P-131 38- 7400 MBq

CAPS.PT UZ TERAPEUTIC

38-7400

MBq

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

CONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL. SIGILAT CU UN ÎNVELIŞ DETAŞABIL CARE CONŢINE 0 CAPSULA PENTRU UZ TERAPEUTIC 7400 MBQ

PR

1

2.530,000000

2.795,850000

0,000000”

 

16. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 31, 32, 33,145, 148, 150, 151,152, 160 şi 163 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercial

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T

Firma

Ţara

Ambaiaj

u

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T. - farmaci comunitare

.22

W60705002

 

MEROPENEMIM

MEROPENEM ZENTIVA 1000 mg

PULB. PT. SOL INJ.SAU PERF.

1000 mg

ZENTIVA. K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 10 FLAG. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

PR

10

26,400000

32,229600

45,753400

23

W60703002

J01DH02

MEROPENEMUM

MEROPENEM ZENTIVA 500 mg

PULB. PT. SOL. INJ.SAU PERF.

500 mg

ZENTIVA K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

PR

10

15,840000

19,338000

23,852000

24

W58974002

J01DH02

MEROPENEMIM

MEROPENEM ATB

1000 mg

PULB. PT, SOL, SNJ./PERF.

1000 mg

ANTIBIOTICE - SA

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML SAU 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN

MATERIAL PLASTIC

PRF

10

26,400000

32,229600

48,415400

25

W61143002

J01DH02 |

MEROPENEMIM

ARCHIFAR 1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ/PERF.

1000 mg

MEDOCHEMIE ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 30 ML, DOP DIN

CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSĂ AL CU PULB. PT SOL. INJ/PERF.

PR

10

26,400000

32,229600

30,949400

26

W56827G01

J01DH02

MEROPENEMIM

LODITER 1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1000 mg

TERAPIA -SA.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA CU CAPACITATEA DE 40 ML CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ/PERF.

PR

1

26,400000

32,229600

63,330400

 

26

W56125002

J01DH02

MEROPENEMIM

MEROPENEM KAB11 g

PULB. PT. SOL, 1NJ./PERF.

ig

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB.PT. SOL. INJ./PERF.

S

10

26,400000

32,229600

17,857400

 

30

W61142002

J01DH02

MEROPENEMIM

ARCHIFAR 500 mg

PULB. PT. SOL. iNJ/PERF.

500 mg

MEDOCHEMIE ROMÂNIA- S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 20 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSA AL CU PULB. PT.SOL. INJ/PERF.

PR

10

15,840000

19,338000

25,206000

31

W56B26001

J01DH02

MEROPENEMIM

LODITER 500 mg

PULB. PT. SOL. ÎNJ./PERF.

500 mg

TERAPIA-SA.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ/PERF.

PR

1

15,840000

19,338000

31,912000

32

W5B973002

J01DH02

MEROPENEMIM

MEROPENEM ATB

500 mg

PULB. PT. SOL. INJ/PERF.

500 mg

ANTIBIOTICE - SA.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTA CU DISC DIN

MATERIAL PLASTIC

PRF

10

15,840000

19,338000

25,208000

33

 

 

MEROPENEMIM

MEROPENEM KABI 500 mg

PULB. PT. SOL. ÎNJ./PERF.

500 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

15,840000

19,338000

7,824000

 

145

 

 

METHOTREXATUM

METOTREXAT EBEWE 10 mg/ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 0,75 ML SOL INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PT. INJ

PR

1

28,251000

35,721000

26,159000

 

146

 

 

METHOTREXATUM

METOTREXAT EBEWE 10 mg/ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

EBEWE PHARMA GES. M.B.H, NFG KG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1,5 ML SOL INJ. + AC DE UNICA

FOLOSINŢĂ PT INJE

PR

1

39,084000

47,715000

31,985000

 

150

 

 

METHOTREXATUM

METOJECT 50 mg/ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC

GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRĂPARATE

GERMANIA

CUTIE X1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,20 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC SI TAMPOANE CU

Alcool

P-RF

1

39,084000

47,715000

22,305000

151

 

 

METHOTREXATUM

METOJECT 50 mg/ml

SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC

GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRĂPARATE

GERMANIA

CUTIE X1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0.30 ML SOLUŢIA INJECTABILĂ PREVĂZUTĂ CU AC SI TAMPOANE CU

Alcool

P-RF

1

39,084000

47,715000

27,165000

152

 

 

METHOTREXATUM

METOJECT 50 mg/ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ

PREUMPLUTĂ

50 mg/ml

MEDAC

GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRĂPARATE

GERMANIA

CUTIE X1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,50 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC SI TAMPOANE CU

Alcool

P-RF

1

65,142000

79,524000

31,156000

 

160

W52574002

L01CB01

ETOPOSIDUM

ETOPOSIDE-TEVA

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

TEVA

PHARMACEUTICALS

SRL.

ROMÂNIA

CUTIE X1FLAC.X 10MLCONC.PT. SOL. PERF

S

1

40,224000

52,608000

16,682000

 

163

W60599002

L01CB01

ETOPOSIDUM

ETOPOZIDA KAB! 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU UN FLAC. DIN STICLÂ INCOLORA TIP I,

CU CAPACITATEA DE 10 MLÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILSI SIGILAT CU CAPSE DETAŞABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRA CONŢINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.

PR

1

40,224000

52,608000

27,422000”

 

17. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după poziţia 278 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 şi 292, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercial

Forma farmaceutică

Corcenlraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambaiaj

Prescripţie

canf/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asIgurat/U.T.-

farmad

comunitare

.279

W62533002

J01DH02

MEROPENEMlIM

MEROPENEM AU ROBI N DO 1 g

PULB. PT. SOL. ÎN J./PERF.

ig

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

22,000000

26,858000

0,000000

280

W62532002

J01DH02

MEROPENEMIM

MEROPENEM AUROBINDO 500 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

500 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORA, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONŢIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

10

13,200000

16,115000

0,000000

281

W62122001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU

CAPACITATEA DE 25 ML. CU PULBERE PT. SOL. PERF

PRF

1

289,980000

354,010000

0,000000

282

 

 

IMUNOGLOBUUNÂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC.X 50 ML SOL. PERF.

s

1

859,080000

974,550000

0,000000

283

 

 

IMUNOGLOBUUNÂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC.X 100 ML SOL. PERF.

s

1

1.688,150000

1.878,240000

0,000000

284

 

 

IMUNOGLOBUUNÂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC.X 25 ML SOL. PERF.

s

1

444,540000

522,700000

0,000000

285

 

 

MELPHALANUM

MELPHALAN 50 mg

PULB + SOLV. PT. SOL.

IN J./PERF.

50 mg

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

FLAC. DIN STICLA TRANSPARENTĂ X 50 MG PULB. SI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

PR

1

615,870000

709,450000

0,000000

286

 

 

METHOTREXATUM

NAMAXIR 10 mg

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT INJECŢIE şi TAMPON CU ALCOOL A 0,40 ML SOL. INJ.

PR

4

32,570000

39,762500

0,000000

287

 

 

METHOTREXATUM

NAMAXIR 15 mg

SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

15 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLA INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECŢIE SI TAMPON CU ALCOOL A 0.38 ML SOL. INJ.

PR

4

32,570000

39,762500

0,000000

288

 

 

METHOTREXATUM

NAMAXIR 25 mg

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

25 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

ISLANDA

CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLA INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECŢIE SI TAMPON CU ALCOOL AQ,63 ML SOL INJ.

PR

4

54,285000

66,270000

0,000000

289

W62232002

L01BA01

METHOTREXATUM

NAMAXIR 7,5 mg

SOL INJ.lN

SERINGĂ

PREUMPLUTĂ

7,5 mg

ACTAVIS GROUP PTC

EHF,

ISLANDA

CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLLTTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC

PI INJECŢIE SI TAMPON CU  ALCOOL A 0,30 ML SOL. INJ,

PR

4

23,542500

29,767500

0,000000

290

 

 

ETOPOSIDUM

ETOPOSID ACCORD 20 mg/ml

CONC. PT. SOL PERF.

20 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A10 ML CONC. PT. SOL. PERF

PR

1

33,520000

43,840000

0,000000

291

 

 

ETANERCEPTUM**

BENEPALI50 mg

SOL. INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ

50 mg

SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTEA CÂTE 50 MG

PR

4

710,667500

784,165000

0,000000

292

 

 

ETANERCEPTUM**

BENEPAU 50 mg

SOL. INJ. ÎN STILOU

INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

50 mg

SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 4 STILOURI INJECTOARE (PEN) PREUMPLUTEA CÂTE 50 MG

PR

4

710,667500

784,165000

0,000000”

 

18. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, după poziţia 117 se introduce o nouă poziţie, poziţia 118, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeut că

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/UT

Firma

Tara

Ambalaj

Prescripţie

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de dscontare/U.T.

Preţ de decor ta reAJ.T.

Contribuţie

maximă

asiguratAJ.T.-

farmaci

comunitare

„118

W62122001

J02AC03

VORICONAZOLlM**

VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU

CAPACITATEA DE 25 ML. CU PULBERE PT. SOL. PERF.

PRF

1

289,980000

354,010000

0,000000”

 

19. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după ioziţia 104 se introduce o nouă poziţie, poziţia 105, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumiră generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentr a ţ ie/U .T.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de deconfara/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asiguratAJ.T. - farmaci comunitara

.105

W62122001

J02AC03

VORICONAZOLlM**

VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA TRANSPARENTĂ TIP I, CU

CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL PERF.

PRF

1

289,980000

354,010000

0,000000

 

20. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, după poziţia 195 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 196,197,198 şi 199, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutici

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

Prescripţie

.a-

S

§

Preţ cu ridicata maximal de decontane/U.T.

Preţ de decor ta rMJ.T.

Contribuţie

maximi

ssiguratAJ.T. - ferma ci comunitare

.196

W62122001

J02AC03

VORICONAZOIAJUr

VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU

CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

PRF

1

269,980000

354,010000

0,000000

197

W5303Q0Q1

J06BA02

IMUNOGLOBULINÂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF,

S

1

859,080000

974,550000

0,000000

198

W53030002

J06BA02

IMUNOGLOBULINÂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.

S

1

1.688,150000

1.878,240000

0,000000

199

W53030004

J06BA02

IMUNOGLOBULINÂ NORMALĂ PT. ADM INTRAVASCULARĂ**

PRIVIGEN 100 mg/ml

SOL. PERF.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.

S

1

444,540000

522,700000

0,000000”

 

21. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, după poziţia 24 se introduce o nouă poziţie, poziţia 25, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

t

I

o_

cantfembabj

Preţ cu ridicata maximal de deconfera/U.T.

Preţ de decontane/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T.- ferma ci comunitare

.25

W62122001

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENiUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ ŢIPI, CU

CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

PRF

1

289,980000

354,010000

0,000000”

 

22. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 152 se introduce o nouă poziţie, poziţia 153, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercial

Forma farmaceutică

Concentra jle/U.T

Firma

Tara

Ambalaj

Prescripţie

.a-

S

I

3

Preţ cu ridicata maximal de decor ta re/U.T.

Preţ de

deconfata/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T. - farmaci comunitare

.153

W62122001

| J02AC03

VORICONAZOLllM**

VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I. CU

CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

PRF

1

289,980000

354,010000

0,000000”

 

23. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplantîn ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, după poziţia 132 se introduc două noi poziţii, poziţiile 133 şi 134, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică |

Denumiră generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraiie/UT.

Firma

Tara

Ambalaj

Prescripţie

cant/ambfllaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T.-

farmaci

comunitare

.133

W62122001

J02AC03

VORICONAZOIAJM**

VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA-S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I. CU

CAPACITATEA DE 25 ML. CU PULBERE PT. SOL PERF.

PRF

1

289,980000

354,010000

0,000000

134

W62522002

J05AF05

LAMIVUDINUM

LAMIVUDINE TEVA 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

TEVA B.V.

OLANDA

CUTIE CU BLIST. PVC/PVOC/AL X 30 COMPR. FILM.

P-RF/R

30

2,243333

2,836666

0,000000”

 

24. La secţiunea P10 „Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţiile 15,16,18,21,23 şi 91 se abrogă.

25. La secţiunea P10 „Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţia 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

Grupa terapeutică

Denumire generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/ U.T.

Firma

Tara

Ambalaj

Prescripţie

cant/ambalaj

Preţ ou ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T.-

farmaci

comunitare

.92

W08985002

V03AE02

SEVELAMER**

RENAGEL 800 mg

COMPR. FILM.

800 mg

GENZYME EUROPE EV

OLANDA

CUTIE X1 FLAC. PEID.X

160 COMPR. FILM.

P-RF

180

2,042200

2,480333

1,275555

 

26. La secţiunea P10 „Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, după poziţia 101 se introduce o nouă poziţie, poziţia 102, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

§

e

s

&

3

Denumiră generică

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Firma

Ţara

Ambalaj

.CU

ci

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decor ta ns/U.T.

Pre] de decontare/U.T.

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T. - fa mia ci comunitare

.102

W62911004

V03AE02

SEVELAMEFT

CARBONAT DE SEVELAMER HEATON 800 mg

COMPR. FILM.

800 mg

HEATON K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLACON DINPEÎDCU CAPAC DIN PP PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII SI DES1CANT CU 180 COMPRIMATE FILMATE

PRF

180

1,701833

2,066944

0,000000°

 

27. La secţiunea P11 „Program naţional de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor”, poziţiile 7 şi 8 se abrogă.

28. La secţiunea P11 „Program naţional de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor”, după poziţia 8 se Introduc două noi poziţii, poziţiile 9 şi 10, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CIM

a

5

O

Denumiră generică

Denumire camerciafâ

Forma farmaceutică

Concentraţie/U.T.

Fimia

Ţara

Ambaiaj

Prescripţie

cant/ambalaj

Preţ cu ridicata maximal de decontare/U.T.

Preţ de

decontare/U.T

Contribuţie

maximă

asigurat/U.T.-

farmad

comunitare

„9

 

 

COMBINAŢII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

SUBOXONE 2 mg/0,5mg

COMPR.

SUBLING.

2 mg/0,5 mg

INDIVIOR UK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 7 COMPR. SUBLING. (BLIST. DE

HÂRT1E/AUNYLON/

AL/PVC)

PS/PR

7

2,662857

3,598571

0

10

 

 

COMBINAŢII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

SUBOXONE 8 mg/2 mg

COMPR.

SUBLING.

8 mg/2 mg

INDIVIORUK LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 7 COMPR. SUBLING, (BLIST, DE

HÂRTIE/AL/NYLON/

AL/PVC)

PS/PR

7

8,054285

10,184285

0”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna octombrie 2016.

 

p. Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Ioana Ursu,

Gheorghe-Radu Ţibichi

secretar de stat

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.180.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încap lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Iacobeni

Sibiu

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.191.


*) Anexele nr. 2-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Păuca

Sibiu

1, 2, 3, 4, 5

2

Poplaca

Sibiu

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-4*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 1.237.


*) Anexele nr. 2-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Bichiş

Mureş

1, 2, 3, 4

2

Glodeni

Mureş

1, 2, 3, 4

3

Ungheni

Mureş

1

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.