MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 784/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 784         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

823. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

824. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

825. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

826. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

827. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

828. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

829. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

830. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

686. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

717. - Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului. Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 

718. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

604. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în perioada august-septembrie 2016

 

3.563/C/1.132. - Ordin al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind stabilirea cuantumului onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Ştefoi se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Senegal.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 823.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Simona-Mariana Ioan se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Islamică Mauritania.

Art. 2. - Doamna Simona-Mariana Ioan îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 824.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Ciprian Mihali se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Mali, în Republica Coasta de Fildeş, în Republica Capului Verde şi în Burkina Faso.

Art. 2. - Domnul Ciprian Mihali îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 825.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având În vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Anca Elena Opriş se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Principatul Liechtenstein.

Art. 2. - Doamna Anca Elena Opriş îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 826.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Ana Voicu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica El Salvador, în Republica Guatemala, în Republica Costa Rica, în Republica Honduras şi în Republica Nicaragua.

Art. 2. - Doamna Ana Voicu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 827.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Radu Gabriel Safta se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Botswana, în Republica Namibia şi în Republica Mozambic.

Art. 2. - Domnul Radu Gabriel Safta îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 828.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Brătan Petre Mihai-Cristinel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 829.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având În vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 octombrie 2016, domnul general cu patru stele Botoş Ilie Ilie trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MJNISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 830.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unor terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 686.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care se scad din inventarul centralizat, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.P. şi codul de clasificare

Administrator

(denumire şi CUI)

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale terenului care se scade din inventar

Adresa

Baza legală

145121

(parţial)

08.05.01

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - CUI 4221187

Teren agricol

59,3357 ha arabil

Satul Ţepeş Vodă, comuna Siliştea, judeţul Constanţa

Hotărârea nr. 149 din 14 aprilie 2006 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului Constanţa

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia

către persoanele îndreptăţite

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională .Apele Române” vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 717.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române” care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Nr. M.F.

Persoana juridică care administrează bunul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică a bunului

Persoana fizică/juridică căreia i s-a restituit bunul

Temei juridic

1.

8.28.01

64576

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Staţie hidrologică Mogoşoaia

Construcţie din cărămidă P+1,

suprafaţa totală = 38.000 mp

Horumba Aneta şi Horumba Mircea Sergiu

Decizia civilă definitivă şi irevocabilă nr. 6.209/2010, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 3.258/2/2008

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 718.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar veche (lei)

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Descrierea tehnică

Adresa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

26496

8.25.01

Clădire spital + Policlinica C.F. Ploieşti + corp de legătură

Clădire spital D + P + 4 şi anexe

Sc = 1.092,11 mp Sd = 5.171,36 mp H = 18 mp

Corp de legătură D + P + 5

Su = 1.060,36 mp Sc = 182 mp Sd - 1.272 mp; H =22 m

Policlinică D + P + 3

Sc = 679,48 mp Sd = 2.847,30 mp H = 15 m

Nr. total paturi: 177 buc.

CF Nr. 121340/29.03.2016

judeţul Prahova, Ploieşti,

str. Domnişori nr. 93

10.025.936

9.399.890

26497

8.25.07

Clădire bloc alimentar + spălătorie

Parter, din beton Su = 402,63 mp; H = 7 m Sc = 241 mp Sd = 483 mp

CF Nr. 121340/29.03.2016

Judeţul Prahova, Ploieşti, str. Domnişori nr. 93

403.106

384.470

26498

8.25.07

Clădire, centrală abur + staţie oxigen + crematoriu

Din beton şi armături din fier beton

Sc = 197,19 mp Sd = 394,38 mp; H = 4,5 m

Judeţul Prahova, Ploieşti, str. Domnişori nr. 93

323.987

280.052

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în perioada august-septembrie 2016

 

Având în vedere:

- Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 2.084/C. V. din data de 29 septembrie 2016;

- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi

funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în perioada august-septembrie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 604.

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor sanitare cu paturi acreditate în perioada august-septembrie 2016

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul de înregistrare fiscală

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada da acreditare

0

1

2

3

4

5

6

7

1

SPITALUL MUNICIPAL OLTENIŢA

Str. Argeşului nr. 134, Olteniţa, judeţul Călăraşi

4294138

1.749/CV/01.08.2016

442/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

2

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAŞOV

Str. Nicopole nr. 45, Braşov, judeţul Braşov

4317738

1.739/CV/01.08.2016

443/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

3

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

Str. Oituz nr. 72, Bacău, judeţul Bacău

4278213

1.740/CV/01.08.2016

444/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

4

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢA „PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA

Bd. Iosif Bulbuca nr. 10, Timişoara, judeţul Timiş

4663448

1.741/CV/01.08.2016

445/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

5

SPITALUL ORĂŞENESC NEHOIU

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17, Nehoiu, judeţul Buzău

4088146

1.742/CV/01.08.2016

446/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

6

SPITALUL ORĂŞENESC „PROF. DR. IOAN PUŞCAŞ şi Ambulatoriu de Specialitate Integrat

Str. George Coşbuc nr. 29, Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

4291530

1.743/CV/01.08.2016

447/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

7

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU

Str. Bucureşti nr. 82, Giurgiu, judeţul Giurgiu

4352620

1.744/CV/01.08.2016

448/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

8

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE - HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ-NAPOCA

Str. Constanţa nr. 5, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

4354523

1.745/CV/01.08.2016

449/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

9

SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5-7, Cugir, judeţul Alba

4331325

1.746/CV/01.08.2016

450/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

10

SPITALUL DE RECUPERARE CU AMBULATORIU DE SPECIALITATE INTEGRAT BRĂDET

Satul Brădetu, comuna Brăduleţ, judeţul Argeş

4543972

1.747/CV/01.08.2016

451/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

11

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIEŞTI

Str. Domnişori nr. 93, Ploieşti, judeţul Prahova

2844375

1.748/CV/01.08.2016

452/02.08.2016

Acreditat

2,08.2016-1.08.2021

12

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ

Str. Victoriei nr. 90, Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

3963960

1.749/CV/01.08.2016

453/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

13

SPITALUL ORĂŞENESC SINAIA - Unitate sanitară cu paturi

Str. Spitalului nr. 2, Sinaia, judeţul Prahova

2843299

1.750/CV/01.08.2016

454/02.08.2016

Acreditat

2.08 2016-1.08.2021

14

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢA DROBETA-TURNU SEVERIN

Str. Mihai Viteazu nr. 4, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

4222239

1.751 /CV/01,08.2016

455/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-108.2021

15

SPITALUL GENERAL C.F. BRAŞOV

Bd. 15 Noiembrie nr. 60, Braşov, judeţul Braşov

4443280

1.752/CV/01.08.2016

456/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

16

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA

Sos. Buzăului nr. 2, Brăila, judeţul Brăila

4342863

1.753/CV/01.08.2016

457/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-108.2021

17

SPITALUL ORĂŞENESC BARAOLT

Str. Kossuth Lajos nr. 202, Baraolt, judeţul Covasna

4404320

1.754/CV/01.08.2016

458/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

18

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE. MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE EFORIE NORD

Aleea Specială nr. 1, Eforie Nord, judeţul Constanţa

4300817

1.755/CV/01.08.2016

459/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-108.2021

19

SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA

Str. Contele Csekonics nr. 4, Jimbolia, judeţul Timiş

2502771

1.756/CV/01.08.2016

460/02.08.2016

Acreditat

2,08.2016-108.2021

20

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI - Spital General şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

4204003

1.757/01.08 2016

461/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

21

INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA ASLAN” - Spital de Specialitate şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Str. Căldăruşani nr. 9, sectorul 1, Bucureşti

4283333

1.758/CV/01.08.2016

462/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-108.2021

22

SPITALUL MUNICIPAL BRAD

Str. Spitalului nr. 10, Brad, judeţul Hunedoara

4944672

1.759/CV/01.08.2016

463/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

23

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Str. Stadionului nr. 7, Buzău, judeţul Buzău

4055750

1.760/CV/01.08.2016

464/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

24

SPITALUL CLINIC C.F NR. 2 BUCUREŞTI

Bd. Mărăşti nr. 63, sectorul 1, Bucureşti

4505316

1.761/CV/01.08.2016

465/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

25

SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA

Comuna Poroschia, judeţul Teleorman

4568438

1.762/CV/01.08.2016

466/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

26

SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA

Str. Ştirbei Vodă nr. 6, Craiova, judeţul Dolj

4332169

1.763/CV/01.08.2016

467/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

27

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ŞTEFAN”

Şos. Ştefan cel Mare nr. 11, sectorul 2, Bucureşti

4203911

1.764/CV/01.08.2016

468/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

28

SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU”: - Spital de Copii, Ambulatoriu Integrat

Bd. Basarabia nr. 21, sectorul 2, Bucureşti

4283759

1.765/CV/01.08.2016

469/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

29

SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON” IAŞI - Unitate sanitară cu paturi

Bd. Carol I nr. 50, Iaşi, judeţul Iaşi

4540895

1.766/01.08.2016

470/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

30

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Str. Nicolae Titulescu nr. 40, Craiova, judeţul Dolj

5002177

1.767/CV/01.08.2016

471/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

31

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE

Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

4206845

1.768/CW01.08.2016

472/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

32

SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI

Str. Crişan nr. 11, Câmpeni, judeţul Alba

4331104

1.769/CV/01.08.2016

473/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

33

SPITALUL ORĂŞENESC BĂICOI - Unitate sanitară cu paturi

Str. Spitalului nr. 7, Băicoi, judeţul Prahova

2845265

1.771/CV/01.08.2016

474/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

34

INSTITUTUL NAŢIONAL DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE „PROF. DR. N. PAULESCU” - Spital de Specialitate şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Str. Ion Movilă nr. 5-7, sectorul 2, Bucureşti

4204151

1.770/CV/01.08.2016

475/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

 

35

SPITALUL ORĂŞENESC LEHLIU-GARĂ

Str. Policlinicii nr. 1-2, Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi

3797212

1.772/CV/01.08.2016

476/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

36

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI

Str. Ion Creangă nr. 1, Fălticeni, judeţul Suceava

5432514

1.773/CV/01.08.2016

477/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08 2021

37

SPITALUL CLINIC COLENTINA- Spital de Adulţi şi Ambulatoriu de Specialitate

Şos. Ştefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2, Bucureşti

4283929

1.774/01.08 2016

478/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

38

SPITALUL ORĂŞENESC CORABIA

Str. Carpaţi nr. 116, Corabia, judeţul Olt

4286453

1.775/CV/01.08.2016

479/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

39

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA

Calea Bucureşti nr. 126, Craiova, judeţul Dolj

4417060

1.776/CV/01.08.2016

480/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

40

INSTITUTUL NAŢIONAL DE RECUPERARE. MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOCLIMATOLOGIE - Spital de Adulţi

Str. Sf. Dumitru nr. 2, sectorul 3, Bucureşti

4266006

1.777/CV/01.08.2016

481/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1,08.2021

41

CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L. - Unitate sanitară cu paturi Braşov

Str. Iuliu Maniu nr. 49, Braşov, judeţul Braşov

5919324

1.778/CV/01.08.2016

482/02.08.2016

Acreditat

2 08.2016-1.08.2021

42

SPITALUL ORĂŞENESC TURCENI

Str. Sănătăţii nr. 1, Turceni, judeţul Gorj

7530616

1.779/CV/01.08.2016

483/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

43

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ŞI T.B.C. OSTEOARTICULAR FOIŞOR - Spital de Specialitate şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Bd. Ferdinand I nr. 35-37, sectorul 2, Bucureşti

5062357

1.780/CV/01.08.2016

484/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

44

SPITALUL MUNICIPAL CU AMBULATORIU DE SPECIALITATE INTEGRAT CURTEA DE ARGEŞ

Str. Cuza Vodă nr. 6-8, Curtea de Argeş, judeţul Argeş

5010099

1.781/CV/01.08.2016

485/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

45

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „Dr. VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13, Timişoara, judeţul Timiş

2487647

1.782/CV/01.08.2016

486/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

46

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ PĂDURENI-GRAJDURI - Unitate sanitară cu paturi

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

11732192

1.783/CV/01.08.2016

487/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

47

SPITALUL MUNICIPAL CĂREI

Bd. 25 Octombrie nr. 25, Cărei, judeţul Satu Mare

4038636

1.784/CV/01.08.2016

488/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

48

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE DROBETA-TURNU SEVERIN

Bd. Carol I nr. 5-7, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

4337395

1.785/CV/01.08.2016

489/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

49

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII

„M. S. CURIE”- Spital Clinic de Urgenţa pentru Copii şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, Bucureşti

4183164

1.786/CV/01.08.2016

490/02.08.2016

Acreditat

2,08,2016-1.08.2021

50

SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA

Satul Podriga, comuna Drăguşeni, judeţul Botoşani

5514088

1.787/CV/01.08.2016

491/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

51

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAŢI

Str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, Galaţi, judeţul Galaţi

3127328

1.788/CV/01.08.2016

492/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

52

INSTITUTUL DE FONOAUDIO- LOGIE ŞI CHIRURGIE FUNCŢIONALĂ ORL „PROF. DR. DORIN HOCIOTĂ” - Spital de Specialitate cu Secţie Exterioară şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Str. Mihail Cioranu nr. 21, sectorul 5, Bucureşti

4316210

1.789/CV/01.08.2016

493/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

53

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA

Str. Avram Iancu nr. 26, Simeria, judeţul Hunedoara

4375160

1.790/CV/01.08.2016

494/02.08.2016

Acreditat

2.08.2016-1.08.2021

54

SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ

Satul Căpâlnaş, comuna Birchiş, nr. 250, judeţul Arad

3678394

1.834/CV/12 08.2016

496/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

55

Societatea SALVOSAN CIOBANCA I - S.R.L - Spital Medical

Str. Dumbrava nr. 48, bl. TCI, Zalău, judeţul Sălaj

18077694

1.835/CV/12.08.2016

497/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

56

Societatea SPITALUL ORĂŞENESC - S.R.L. Videle

Şos. Piteşti nr. 54, Videle, judeţul Teleorman

25040361

1.836/CV/12.08.2016

498/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

57

SPITALUL DE BOU CRONICE SEBIŞ

Piaţa Tineretului nr. 2, Sebiş, judeţul Arad

3861919

1.838/CV/12.08.2016

500/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

58

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. IOAN” - Spital de urgenţă, ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate şi secţie exterioară Maternitatea Bucur

Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 13, sectorul 4, Bucureşti

4204178

1.839/CV/12.08.2016

501/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

59

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢA PLOIEŞTI

Str. Gageni nr. 100, Ploieşti, judeţul Prahova

2844545

1.840/CV/12.08.2016

502/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

60

SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE

Str. Castanilor nr. 4, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

4568152

1.841/CV/12.08.2016

503/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

61

SPITALUL ORĂŞENESC LIPOVA

Str. Aurel Vânătu nr. 11, Lipova, judeţul Arad

3518806

1.842/CV/12.08.2016

504/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

62

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢA SATU MARE

Str. Prahovei nr. 1, Satu Mare, judeţul Satu Mare

3963722

1.844/CV/12.08.2016

506/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

63

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CLUJ-NAPOCA

Str. Republicii nr. 18, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

4288349

1.845/CV/12.08.2016

507/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

64

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A, Timişoara, judeţul Timiş

5189211

1.846/CV/12.08.2016

508/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

65

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA”- Spital de Adulţi şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Str. Ion Mihalache nr. 37- 39. sectorul 1, Bucureşti

4382558

1.847/CV/12.08.2016

509/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

66

SPITALUL CLINIC NR..1 C.F. WITTING

Calea Plevnei nr. 142- 144, sectorul 6, Bucureşti

4267257

1.848/CV/12.08.2016

510/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

67

Societatea INCARMED - S.R.L - Spitalul Incarmed (Cardiologie şi Medicină Internă)

Calea lui Traian nr. 734, Călimăneşti, judeţul Vâlcea

17645176

1.849/CV/12.08.2016

511/12.08.2016

Acreditat

12,08.2016-11 08.2021

68

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALEXANDRIA

Str. Libertăţii nr. 1, Alexandria, judeţul Teleorman

4253650

1.850/CV/12.08.2016

512/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11 08.2021

69

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA

Str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

4288080

1.851/CV/12.08.2016

513/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

 

70

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI - Spital şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5, Bucureşti

4283570

1.852/CV/12.08.2016

514/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

71

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI - Spital de Urgenţă Adulţi şi Ambulatoriu de Specialitate

Calea Floreasca nr. 8, sectorul 1, Bucureşti

4505332

1.853/CV/12.08.2016

515/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11,08.2021

72

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA

Str. Tăbăcarilor nr. 11, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

4547117

1.854/CV/12.08.2016

516/12.08.2016

Acreditat

12 08.2016-11.08.2021

73

SPITALUL ORĂŞENESC VIŞEU DE SUS

Str. 22 Decembrie nr. 1, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

3694950

1.855/CV/12.08.2016

517/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

74

Societatea OLĂNEŞTI RIVIERA - S.A. - Unitate sanatorială

Str. Băilor nr. 10, Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

14335928

1.856/CV/12.08.2016

518/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

75

Societatea DELTA HEALTH CARE - S.R.L. - Unitate sanitară privată cu paturi

Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, sectorul 1, Bucureşti

26630352

1.857/CV/12.08.2016

519/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11 08.2021

76

Societatea AMAMED S.R.L. - Spital boli cronice

Comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea

17419764

1.858/CV/12.08.2016

520/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

77

SPITALUL CLINIC DE URGENŢA „BAGDASAR-

ARSENI - Spital Clinic de Urgenţă, Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Şos. Berceni nr. 12, sectorul 4, Bucureşti

2574042

1.859/CV/12.08.2016

521/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

78

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA” IAŞI

Str. Elena Doamna nr. 49, Iaşi, judeţul Iaşi

4701401

1.860/CV/12.08.2016

522/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

79

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TĂRGU JIU

Str. Progresului nr. 18, Târgu Jiu, judeţul Gorj

4448067

1.861/CV/12.08.2016

523/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

80

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ILFOV

Bd. Basarabia nr. 49-51, sectorul 2, Bucureşti

14989140

1.862/CV/12.08.2016

524/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

81

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD

Str. Andnényi Kárdy nr. 2-4, Arad, judeţul Arad

3519879

1.863/CV/12.08.2016

525/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

82

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAŞOV

Str. Gheorghe Bariţiu nr. 36, Braşov, judeţul Braşov

4443183

1.864/CV12.08.2016

526/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

83

CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE PRO VITAM- Punct de lucru

Str. Lupacului nr. 2, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

15417147

1.865/CV/12.08.2016

527/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

84

CLINICA ANGIOMED - S.R.L. - Unitate sanitară cu paturi

Str. Grigore Moisil nr. 22-24, et. 1, sectorul 1, Bucureşti

16273767

1.866/CV/12.08.2016

528/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

85

Societatea HIFU TERRAMED CONFORMAI. - S.R.L. - Unitate Sanitară Privată cu Paturi - spitalizare de zi, Ambulatoriu de Specialitate

Str. Pelinului nr. 22, et. 3 şi 4, sectorul 3, Bucureşti

24199335

1.867/CV/12.08.2016

529/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

86

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA

Str. Sentinelei nr. 40, Palazu Mare, judeţul Constanţa

2983845

1.868/CV/12.08.2016

530/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

87

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI

Str. Eroilor nr. 1-3, Călăraşi, judeţul Călăraşi

3233078

1.869/CV/12.08.2016

531/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

88

FUNDAŢIA HOSPICE CASA SPERANŢEI

Str. Sitei nr. 17A, Braşov, judeţul Braşov

4921504

1.870/CV/12.08.2016

532/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

89

Societatea gral medical - S.R.L. - Unitate sanitară privată cu paturi şi laboratoare

Str. Traian Popovici nr. 79-91, sectorul 3, Bucureşti

15413404

1.871/CV/12.08.2016

533/12.08.2016

Acreditat

12 08.2016-11.08.2021

90

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. AL. TRESTIOREANU” BUCUREŞTI - Spital de specialitate şi Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti

4203709

1.872/CV/12.08.2016

534/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

91

CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM -S.R.L.

Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 14, Arad, judeţul Arad

13404817

1.873/CV/12.08.2016

535/12.08.2016

Acreditat

12.08.2016-11.08.2021

92

INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. DR. C. C. ILIESCU” - Spital de Specialitate şi Ambulatoriu Integrat cu Cabinete de Specialitate

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

4203628

2.025/CV/15.09.2016

583/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

93

Societatea MĂGURA - S.A.- Unitate sanitara cu 150 de paturi

Str. Trandafirului nr. 3, Târgu Ocna, judeţul Bacău

7172119

2.036/CV/15.09.2016

584/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

94

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM

Str. Principală nr. 270, Zam, judeţul Hunedoara

4373967

2.035/CV/15.09.2016

585/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

95

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CU AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE PITEŞTI

Aleea Spitalului nr. 36, Piteşti, judeţul Argeş

4122205

2.034/CV/15,09.2016

586/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

96

Societatea EUROTRAT - S.R.L. - spital privat în profil recuperare, medicină fizică şi balneologie, bază de tratament, ambulatoriu de specialitate, laborator de analize medicale

Str. Fizeşului nr. 18, Gherla, judeţul Cluj

26324779

2.033/CV/15.09.2016

587/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

97

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI „ALESSANDRESCU RUSESCU”

Bd. Lacul Tei nr. 120, sectorul 2, Bucureşti

4266308

2.032/CV/15.09.2016

588/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

98

SPITALUL ORĂŞENESC ORAVIŢA - ambulatoriu integrat cu cabinete în specialităţi

Str. Spitalului nr. 44, Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

3228187

2.031 /CV/15.09.2016

589/15.09.2016

Acreditat

15 09.2016-14.09.2021

99

Societatea RED HOSPITAL - S.R.L. - Unitate Sanitară cu Paturi „Sf. Sava”

Str. Mitropolit Varlaam nr. 10, C1 r C41, Iaşi, judeţul Iaşi

16877518

2.030/CV/15.09.2016

590/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

100

Societatea VITAL MEDICAL CENTER MEMORY - S.R.L. - unitate sanitară privată cu paturi

Str. Actor Miluţă Gheorghiu nr. 3, Iaşi, judeţul Iaşi

26600173

2.029/CV/15.09.2016

591/15.09,2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

101

Societatea CLINICA NEW MEDICS -S.R.L.

Şos. Giurgiului nr. 261B, sectorul 4, Bucureşti

17035542

2.026/CV/15.09.2016

592/15.09.2016

Acreditat

15 09.2016-14.09.2021

102

Societatea „TERAPEUTICA - S.A. - SPITALUL „SFÂNTUL GHEORGHE”

Str. Teilor nr. 4, Chişineu-Criş, judeţul Arad

15523024

2.027/CV/15.09.2016

593/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

103

SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII BUŞTENI

Str. Fântânii nr. 3, Buşteni, judeţul Prahova

2845591

2.028/CV/15.09.2016

594/15.09.2016

Acreditat

15.09.2016-14.09.2021

104

Societatea .centrul MEDICAL SĂNĂTATEA TA - S.R.L.

Str. Armoniei nr. 28, sectorul 2, Bucureşti

15695933

1.843/CV/12.08.2016

601/29.09.2016

Acreditat

29.09.2016-28.09.2021

105

Societatea „SANAMED HOSPITAL -S.R.L.

Str. Mircea Vodă nr. 42, Piteşti, judeţul Argeş

26276418

1.837/CV/12.08.2016

602/29.09.2016

Acreditat

29.09.2016-28.09.2021

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

NR. 3.563/C din 3 octombrie 2016

Nr. 1.132 din 20 septembrie 2016

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (81) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei şi directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emit prezentul ordin.

Art. 1. - Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice este de 250 lei/autorul succesiunii.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Gabriela Scutea,

Radu Codruţ Ştefănescu

secretar de stat

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.