MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 823/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 823         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

852. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios īn grad de Comandor

 

857. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

858. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

859. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

860. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

861. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

862. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

863. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

864. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

865. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

866. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

68. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

321. - Decizie privind desemnarea domnului Ionel Dancă, consilier de stat īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, īn calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii īn domeniul ajutorului de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.927. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul cinegetic

 

5.415. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Procedurii privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate īn statele membre ale Uniunii Europene, īn statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, īn vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice īn Romānia

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

38. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente īn birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios īn grad de Comandor

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

īn semn de īnaltă apreciere pentru contribuţia avută la dezvoltarea cooperării bilaterale īn domeniul afacerilor europene, pentru respectul şi prietenia arătate constant faţă de Romānia,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios īn grad de Comandor domnului Harlem Deşir, secretar de stat pentru afaceri europene, Ministerul Afacerilor Externe şi al Dezvoltării Internaţionale, Republica Franceză.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret,

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 14 octombrie 2016.

Nr. 852.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.131/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2016, domnul Lică Togan, judecător la Curtea de Apel Piteşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 857.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.136/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2016, doamna Daniela Togan, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 858.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.129/2016

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2016, doamna Ileana Dana Ghiţoaica, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 859.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.137/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mircea Pīrvu, judecător la Judecătoria Băileşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 860.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.134/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Păsărin, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 861.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.132/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Victoria Manole, judecător la Tribunalul Vrancea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 862.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin, (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.135/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 20 octombrie 2016, domnul Ştefan Cubleşan, procuror īn cadrul Parchetului de pe lāngă Tribunalul Cluj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 863.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.133/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 28 octombrie 2016, domnul Ion Anghelescu, procuror īn cadrul Parchetului de pe lāngă Tribunalul Argeş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 864.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.138/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2016, doamna Verginica Surugiu, procuror īn cadrul Parchetului de pe lāngă Judecătoria Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 865.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.130/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elisabeta Ponea, procuror general adjunct al Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 866.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

 

ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere īn īntārziere, avānd ca obiect transpunerea şi punerea īn aplicare a prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deşeurile (Cauza 2015/2190),

īntrucāt īn data de 13 ianuarie 2016 Comisia Europeană a transmis Adresa nr. 177.294 prin care informa cu privire la acordul Comisiei privind prelungirea pānă la data de 11 aprilie 2016 a termenului de răspuns la scrisoarea Comisiei din 11 decembrie 2015 avānd ca referinţă SG (2015) D/15547,

deoarece Romānia a răspuns scrisorii Comisiei Europene de punere īn īntārziere, la data de 8 aprilie 2016, asumāndu-şi modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,

īn cazul īn care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene decide īmpotriva Romāniei, se impune plata unei sume forfetare şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu (art. 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). Pentru Romānia suma minimă forfetară stabilită īn conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene (2015), nr. C257 din 6 august 2015 privind punerea īn aplicare a art. 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene este de 1.855.000 euro şi penalităţi cuprinse īntre 2.250 euro şi 134.000 euro/zi de īntārziere,

avānd īn vedere că deşeurile reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate, pe de o parte, interesele şi obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi īmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii umane, prin instituirea unor mecanisme care au ca scop reducerea cantităţii de deşeuri īn perspectiva introducerii taxei la depozitare īncepānd cu 1 ianuarie 2017 şi atingerea ţintelor īn perspectiva obligaţiilor ce trebuie īndeplinite īn 2020,

iar, pe de altă parte, neīndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014- 2020 are drept efect suspendarea plăţilor de către Comisia Europeană pentru Axa 3 din POIM - sectorul apă şi deşeuri, ceea ce presupune faptul că aproximativ 3,2 miliarde euro nu vor putea fi recuperate ca urmare a neīndeplinirii acestei condiţionalităţi ex-ante, fapt ce va duce la suportarea de către mediul social a acestor cheltuieli,

avānd īn vedere situaţia actuală īn ceea ce priveşte sistemul de gestionare a deşeurilor din Romānia, netranspunerea completă a Directivei 2008/98/CE va conduce la perpetuarea unui status quo ineficient, cu reflectare asupra mediului social care va suporta cheltuielile suplimentare generate de imposibilitatea implementării măsurilor prioritare īn ceea ce priveşte gestionarea durabilă a resurselor naturale şi a deşeurilor,

īn cazul īn care va fi īntārziată reglementarea completă a deficienţelor din domeniul gestionării deşeurilor şi clarificarea aspectelor legislative sesizate de către Comisia Europeană īn actul normativ, Romānia riscă şi acţiuni īn justiţie din partea operatorilor economici afectaţi financiar de această īntārziere.

Īn cazul īn care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene decide īmpotriva Romāniei īn cauza expusă mai sus, există riscul iminent din partea Comisiei Europene de declanşare a unor alte proceduri de infringement īn ceea ce priveşte nerespectarea obligaţiilor privind neatingerea ţintelor de reciclare globală şi a ţintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile eliminate final.

Ţinānd seama de faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īh temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate īn cadrul legislaţiei şi politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:”.

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Anumite categorii de deşeuri īncetează să mai fie considerate deşeuri, īn sensul pct. 9 al anexei nr. 1, īn cazul īn care au trecut printr-o operaţiune prevăzută īn anexa nr. 3 şi dacă īndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit următoarelor condiţii:

a) substanţa sau obiectul sunt utilizate īn mod curent pentru īndeplinirea unor scopuri specifice;

b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul īn cauză;

c) substanţa sau obiectul īndeplineşte cerinţele tehnice pentru īndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ şi valorile-limită pentru poluanţi, dacă este necesar, şi iau īn considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanţei sau ale produsului īn cauză.

(3) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru īncetarea statutului de deşeu trebuie luate īn considerare, cel puţin īn cazul agregatelor, hārtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor şi al textilelor.

(4) Deşeurile care īncetează să mai fie considerate deşeuri, potrivit prevederilor alin. (1), īncetează să mai fie considerate deşeuri īn scopul atingerii obiectivelor de valorificare şi reciclare prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, atunci cānd sunt īndeplinite cerinţele privind reciclarea sau valorificarea.

(5) īn lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate decide, prin ordin de ministru, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic şi a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale īn vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4) pentru fiecare caz īn parte, dacă un anumit deşeu īncetează să fie considerat ca atare.

(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii īn domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale īntre Romānia şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de īnlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri īn temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase īn temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri īn temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

4. La articolul 12 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) īncurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului şi care să genereze o cantitate scăzută de deşeuri īn timpul producerii şi al utilizării ulterioare şi asigurarea valorificării şi eliminării produselor care au devenit deşeuri īn conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art.20;

b) īncurajarea producţiei dezvoltării şi comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic şi care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate şi eliminate corespunzător, īn condiţii de siguranţă pentru mediul īnconjurător şi sănătatea populaţiei;”.

5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru respectarea prevederilor art. 13 şi īn vederea facilitării şi īmbunătăţirii valorificării, deşeurile sunt colectate separat, īn cazul īn care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

(2) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca īn timpul transportului.”

6. La articolul 17, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) īn vederea stimulării colectării separate a deşeurilor de la populaţie, autorităţile publice locale aplică ca instrument economic «plăteşte pentru cāt arunci», acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului.

(12) Aplicarea instrumentului economic prevăzut la alin. (11) se realizează, după caz, īn baza următoarelor criterii:

a) cantitatea de deşeuri generată;

b) tipuri de deşeuri generate;

c) volumul recipientului;

d) frecvenţa de preluare a deşeurilor.”

7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligaţi să atingă, pānă la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de hārtie, metal, plastic şi

sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, īn măsura īn care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.”

8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel īncāt să atingă progresiv, pānă la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a īnlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici care efectuează operaţii de colectare şi transport de deşeuri au obligaţia să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare, cu respectarea prevederilor art. 20.”

10. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - La elaborarea documentelor strategice locale şi la aprobarea investiţiilor īn domeniul gestionării deşeurilor, autorităţile publice locale iau īn considerare principiul autonomiei şi proximităţii, fără a īncălca prevederile planului naţional de gestionare a deşeurilor şi strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor.”

11. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26, - (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, īn funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri īn caz de incendiu, astfel īncāt să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzānd asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49.”

12. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Activităţile prevăzute la alin. (1) se urmăresc şi se supun controlului Gărzii Naţionale de Mediu.”

13. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006”.

14. La articolul 32 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) tipurile şi cantităţile de deşeuri şi produse care rezultă din instalaţie şi codurile operaţiilor de tratare.”

15. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Toate autorizaţiile/autorizaţiile integrate de mediu pentru operaţiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deşeurilor se emit cu condiţia ca valorificarea energetică să se realizeze cu randament energetic ridicat,”

16. La articolul 36, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ţine un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:

a) operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase īn sistem profesional;

b) comercianţii care nu intră fizic īn posesia deşeurilor sau brokerii;

c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.

(2) Operatorii economici prevăzuţi alin. (1) sunt obligaţi să se īnscrie īn registrul ţinut de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.”

17. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.

18. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Pentru īndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean şi al municipiului Bucureşti, īn conformitate cu prevederile art. 1,4, 20 şi 24.”

19. Articolul 38 se abrogă.

20. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi

programul naţional de prevenire a generării deşeurilor se evaluează cel puţin o dată la 6 ani şi se revizuiesc, după caz, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, īn baza raportului de monitorizare īntocmit de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, avānd īn vedere prevederile art. 16 şi 17, acolo unde acestea sunt aplicabile.

(2) Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul naţional de prevenire a generării deşeurilor se monitorizează anual de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

(3) Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite īn continuare PJGD, şi Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit īn continuare PMGD, respectiv programele judeţene şi al municipiului Bucureşti de prevenire a generării deşeurilor, că parte integrantă din PJGD şi PMGD, se monitorizează anual, se evaluează de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită īn continuare APM, o dată la 2 ani şi se revizuiesc, după caz, de către consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, īn baza raportului de monitorizare/evaluare īntocmit de APM.;

21. Articolul 45 se abrogă.

22. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Participarea părţilor interesate, a autorităţilor relevante şi a publicului la elaborarea planurilor şi programelor promovate se realizează potrivit prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, Hotărārii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe īn legătură cu mediul, Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică, republicată, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.”

23. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi īntreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează īn calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

(3) Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).

(4) Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, pānă la 31 martie a anului următor celui de raportare, atāt pe suport hārtie, cāt şi electronic.

(5) Agenţia pentru protecţia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cei puţin 5 ani, evidenţele prevăzute la alin. (1).

(6) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

(7) La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

(8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează la nivel naţional informaţiile prevăzute la alin. (1), colectate de autorităţile judeţene pentru protecţia mediului.”

24. La articolul 52, literele b), c), e), şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, şi asigură condiţiile de ducere la īndeplinire a acestora;

c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

e) coordonează implementarea prevederilor legale īn domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

...................................................................................................................................

g) gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi orice alte activităţi care generează deşeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri īn temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;”.

25. La articolul 59 alineatul (1) punctul A, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) urmăresc şi asigură īndeplinirea prevederilor din PJGD;”.

26. La articolul 59 alineatul (1) punctul B, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) elaborează, adoptă şi revizuiesc PJGD/PMGD;

...................................................................................................................................

c) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică īn implementarea PJGD;”.

27. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, īncălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13,14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), o) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (2);”.

28. La anexa nr. 1, punctele 3 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din unităţi comerciale de vānzare cu amănuntul şi deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare;

...................................................................................................................................

5. cele mai bune tehnici disponibile - cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.”

29. La anexa nr. 1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

„91 deşeuri din construcţii şi desfiinţări - deşeurile corespunzătoare codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deşeurile periculoase şi materialele geologice naturale īn conformitate cu definiţia categoriei 17 05 04;”.

30. La anexa nr. 1, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:

„25. «plăteşti pentru cāt arunci» - instrument economic care are drept scop creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducerea cantităţii de deşeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deşeurilor.”

31. La anexa nr. 3, partea introductivă a notei de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*) Aceasta include instalaţii de incinerare destinate tratării deşeurilor municipale solide, numai īn cazul īn care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decāt:”.

32. La anexa nr. 3, după finalul textului notei de subsol se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„Formula eficienţei energetice este īnmulţită cu un factor de corecţie climaterică (FCC), după cum se indică mai jos:

1. FCC pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate īn conformitate cu legislaţia Uniunii aplicabilă īnainte de  1 septembrie 2015. FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,25 dacă HDD <= 2 150 FCC = - (0,25/1 200) * HDD + 1,698 dacă 2 150 < HDD <3 350.

2. FCC pentru instalaţiile autorizate după 31 august 2015 şi pentru instalaţiile de la punctul 1 după 31 decembrie 2029: FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,12 dacă HDD <= 2 150 FCC = - (0,12/1 200) x HDD +1,335 dacă 2150 < HDD < 3 350 (Valoarea rezultată a FCC va fi rotunjită la trei zecimale.)

Valoarea HDD (Heating Degree Days - grade zile pentru īncălzire) ar trebui să fie considerată ca fiind egală cu media valorilor HDD pentru locul unde este situată instalaţia de incinerare, calculată pentru o perioadă de 20 de ani consecutivi anteriori anului pentru care se calculează FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicată următoarea metodă stabilită de Eurostat: Valoarea HDD este egală cu (18°C -Tm) x d, dacă Tm este mai mic de sau egal cu 15°C (pragul de īncălzire), şi egală cu 0 dacă Tm este mai mare de 15°C; Tm reprezintă media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintr-o perioadă de d zile. Calculele trebuie efectuate zilnic (d = 1) şi adunate pentru un an.”

33. Anexa nr. 4 se abrogă.

34. La anexa nr. 5 litera B, punctele 3-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente privind includerea cerinţelor privind prevenirea generării de deşeuri īn autorizaţiile eliberate īn temeiul prezentei legi şi al Legii nr. 278/2013.

4. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri la instalaţiile care nu intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deşeuri,

5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutor financiar, ajutor īn luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru īntreprinderi Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente īn măsura īn care sunt concepute şi adaptate pentru īntreprinderile mici şi mijlocii şi sunt aplicate īn reţele de īntreprinderi bine stabilite.”

35. La anexa nr. 5 litera B, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. Măsurile de sprijin prevăzute la litera B punctul 5 vor fi implementate cu respectarea legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene īn domeniul ajutorului de stat.”

36. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei conţinut este prevăzut īn anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

37. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.”

Art. II. - (1) īn termen de 180 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului:

a) procedura de īnregistrare īn registrul prevăzut la art. 36;

b) procedura şi formatul de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1).

(2) Pānă la intrarea īn vigoare a ordinului privind procedura şi formatul de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1), raportarea datelor şi evidenţa gestionării deşeurilor se realizează potrivit Hotărārii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzānd deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Art. III. - Īn termen de 180 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

Art. IV. - Autorizaţiile/Autorizaţiile integrate de mediu emise anterior intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămān supuse prevederilor legale īn vigoare la data emiterii acestora.

Art. V. - Orice trimitere la anexa nr. 4 se consideră făcută la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de īnlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.

Art. VI. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră īn vigoare la 10 zile de la data publicării sale īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

*

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune complet prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 312 din 22 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi transpune integral prevederile Directivei (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 11 iulie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dīncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

p. Ministrul transporturilor,

Ion Trocaru,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

p. Ministrul sănătăţii,

Monica Emanuela Althamer,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la Legea nr. 211/2011)

 

Obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a īnlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare

 

a) minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii īn anul 2017;

b) minimum 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii īn anul 2018;

c) minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii īn anul 2019;

d) minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii īn anul 2020.

 

NOTĂ:

Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate īn anul respectiv.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Ionel Dancă, consilier de stat īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, īn calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii īn domeniul ajutorului de stat

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Dancă, consilier de stat īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, este desemnat īn calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii īn domeniul ajutorului de stat, organism consultativ interministerial, fără personalitate juridică.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 247/2016 privind desemnarea domnului Dorin Emil Mantescu, consilier de stat īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, īn calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii īn domeniul ajutorului de stat, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea i, nr. 548 din 20 iulie 2016, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti. 18 octombrie 2016.

Nr. 321.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul cinegetic

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 155.984/IM din 23 septembrie 2016, al Direcţiei generale păduri, īn temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vānătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 719/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vānătoare 2016-2017, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 295 şi 295 bis din 19 aprilie 2016, se modificaşi se completează după cum urmează:

1. Numărul curent 1.522 se modifica şi va avea următorul cuprins:

 

„1 522

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

24

Hălăuca

5

1

2

 

2. După numărul curent 1.522 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1.5221, cu următorul cuprins:

 

„15221

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

52

Domesnic

6

3

2

 

Art. II. - Anexele nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vānarea este permisă, pentru perioada de vānătoare mai 2016-14 mai 2017, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 394 şi 394 bis din 24 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, numărul curent 1.522 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.522

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

24

Hălăuca

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

2. La anexa nr. 1, după numărul curent1.522se introduce un nou număr curent; numărul curent 1.5221, cu următorul cuprins:

 

„1.5221

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

52

Domesnic

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

 

3 . La anexa nr. 2, numărul curent 1.522 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.522

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

24

Hălăuca

6

0

0

 

4. La anexa nr. 2, după numărul curent 1.522 sa introducă un nou număr curent, numărul curent 1.5221, cu următorul cuprins:

 

„1.5221

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

52

Domesnic

8

0

0

 

5. La anexa nr. 3, numărul curent 1.522 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.522

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

24

Hălăuca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6. La anexa nr. 3, după numărul curent 1.522 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1.5221, cu următorul cuprins:

 

„1.52211

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

52

Domesnic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

7. La anexa nr. 4, numărul curent 1.522 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.522 

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

24

Hălăuca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8. La anexa nr. 4, după numărul curent 1.522 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1.5221, cu următorul cuprins:

 

„1.5221

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

52

Domesnic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

9. La anexa nr. 5, numărul curent 1.522 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.522

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

24

Hălăuca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10. La anexa nr. 5, după numărul curent 1.522 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1.5221, cu următorul cuprins:

 

„1.5221

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

52

Domesnic

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

11. La anexa nr. 6, numărul curent 1.522 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.522

NT

AVPS Zimbru Tg Nt

24

Hălăuca

0

1

2

0

0

1

0

1

0

1

 

12. La anexa nr. 6, după numărul curent 1.522 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1.5221, cu următorul cuprins:

 

„1.5221

NT

AVPS Zimbru Tg Nt 

52

Domesnic

0

1

4

0

0

1

1

1

1

1

 

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 1.927.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate īn statele membre ale Uniunii Europene, īn statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, īn vederea continuării studiilor

sau desfăşurării activităţii didactice īn Romānia

 

Īn temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi Romānia privind aderarea Republicii Bulgaria şi a Romāniei la Uniunea Europeană, semnat de Romānia la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

īn conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia, cu modificările şi completările ulterioare,

īn baza prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate īn statele membre ale Uniunii Europene, īn statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, īn vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice īn Romānia, prevăzută īn anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 4 octombrie 2016.

Nr. 5.415.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate īn statele membre ale Uniunii Europene, īn statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, īn vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice īn Romānia

 

Art. 1. - Īn sensul prezentei proceduri, recunoaşterea constă īn evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului şi/sau a specializării programului de formare psihopedagogică finalizat īn statele membre ale Uniunii Europene, īn statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană cu cel din sistemul naţional de īnvăţămānt, cu luarea īn considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de formare psihopedagogică şi care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi īn vederea continuării programului de formare psihopedagogică şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor programelor de formare psihopedagogică acreditate din Romānia.

Art. 2. - Prezenta procedură se aplică cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care solicită recunoaşterea, īn Romānia, a programelor de formare psihopedagogică finalizate īn respectivele state īn vederea continuării pregătirii psihopedagogice şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă din Romānia.

Art. 3. - Atestatul de recunoaştere a programului de formare psihopedagogică reprezintă documentul care certifică faptul că titularul a absolvit un program de formare psihopedagogică īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană.

Art. 4. - Recunoaşterea poate fi solicitată de către următoarele categorii de cetăţeni:

a) cetăţeni romāni, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, statelor semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

b) membrii de familie ai cetăţenilor europeni care provin din state terţe, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera

circulaţie pe teritoriul Romāniei a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cetăţeni ai statelor terţe care au dobāndit drept de şedere permanent pe teritoriul Romāniei sau drept de şedere pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, state semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;

d) cetăţeni ai statelor terţe ce beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul Romāniei.

Art. 5. - (1) Īn procedura de evaluare a actelor de studii īn vederea recunoaşterii programului/programelor de formare psihopedagogică, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice analizează şi verifică:

a) condiţiile de acces;

b) statutul instituţiei de īnvăţămānt superior emitente;

c) nivelul studiilor;

d) durata studiilor;

e) numărul de puncte/credite transferabile acumulate;

f) domeniul de studiu/profilul/programul de studiu/ specializarea/forma de īnvăţămānt;

g) curriculumul;

h) volumul de muncă/rezultatele īnvăţării.

(2) īn cazul īn care evaluarea elementelor menţionate la alin. (1) evidenţiază diferenţe substanţiale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate:

a) recunoaşte, prin aplicarea de măsuri compensatorii, respectiv continuarea formării, susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică īn departamentele de specialitate din unităţi/instituţii de īnvăţămānt acreditate cu specializarea īn cauză acreditată, īn vederea armonizării diferenţelor dintre studiile efectuate īn străinătate şi programele de formare psihopedagogică furnizate din sistemul de īnvăţămānt superior din Romānia;

b) respinge motivat cererea de recunoaştere.

Art. 6. - (1) Actele de studii nu se recunosc īn următoarele situaţii:

a) instituţia de īnvăţămānt care a eliberat actul de studii şi/sau programul de studii nu este recunoscută īn statul de origine;

b) dacă īnscrierea la programul de formare psihopedagogică pentru care se solicită recunoaşterea s-a realizat pe baza unei diplome obţinute la o instituţie de īnvăţămānt neacreditată īn Statul de origine;

c) dacă īnscrierea la programul de studii pentru care se solicită recunoaşterea s-a realizat pe baza unei diplome care nu īndeplineşte condiţiile de acces;

d) īn cazul īn care există suspiciuni cu privire la existenţa unor documente false de studii īn dosar, caz īn care se sesizează organele abilitate;

e) dacă actul de studii nu face parte din categoria actelor de studii eliberate īn sistemul de īnvăţămānt superior din statul emitent.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt limitative, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate dispune respingerea motivată a cererii de recunoaştere şi īn alte cazuri, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a bunelor practici şi recomandări internaţionale.

Art. 7. - Dosarul pentru recunoaşterea, īn Romānia, a programului/programelor de formare psihopedagogică finalizate īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană īn vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice, cuprinde următoarele documente:

a) cererea-tip prin care se solicită eliberarea atestatului de recunoaştere a competenţelor pentru profesia didactică prin absolvirea unui program de formare psihopedagogică īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) actul de studii care atestă finalizarea programului de formare psihopedagogică ce urmează a fi supus recunoaşterii, īn copie şi īn traducere legalizată;

c) actul de studii (diploma de bacalaureat/absolvire/ licenţă/master) şi suplimentul la diploma de bacalaureat/ absolvire/licenţă/master, īn copie;

d) atestatul de recunoaştere a studiilor, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, īn copie;

e) programa analitică/planul de īnvăţămānt a/al formării psihopedagogice finalizate īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, īn copie şi īn traducere legalizată;

f) certificatul de competenţe lingvistice, limba romānă, nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de īnvăţămānt superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru īnvăţarea limbii romāne, īn copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii romāneşti (diplome, certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestānd cel puţin patru ani de studii consecutivi, urmaţi īntr-o unitate şcolară din sistemul naţional din Romānia;

g) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, īn copie.

Art. 8. - (1) īn vederea recunoaşterii programelor de pregătire psihopedagogică finalizate īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană se īnfiinţează, īn cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, prin ordin al ministrului, Comisia Specializată de Recunoaştere, formată din reprezentanţi desemnaţi ai unităţilor de īnvăţămānt şi instituţiilor de īnvăţămānt superior.

(2) Comisia Specializată de Recunoaştere are drept scop recunoaşterea pregătirii psihopedagogice finalizate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate, precum şi echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute de personalul din īnvăţămāntul preuniversitar īn cadrul formării psihopedagogice finalizate īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană.

(3) Comisia Specializată de Recunoaştere are un regulament propriu de organizare şi funcţionare şi stabileşte procedurile proprii de recunoaştere.

Art. 9. - Comisia Specializată de Recunoaştere are următoarele atribuţii:

a) analizează şi evaluează documentaţia transmisă de Direcţia generală management şi resurse umane, īn baza procedurilor proprii;

b) evaluează programul/programele de formare psihopedagogică finalizată de solicitant īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană;

c) pronunţă o decizie cu privire la solicitarea de recunoaştere.

Art. 10. - (1) Durata de soluţionare a dosarelor este de 45

de zile lucrătoare de la data īnregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi īn cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat īn scris, prin curier poştal sau poştă electronică.

(3) Atestatul de recunoaştere a programului de formare psihopedagogică se eliberează titularului sau unei persoane īmputernicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de acesta.

(4) Atestatul de recunoaştere a programului de formare psihopedagogică neridicat se păstrează īn arhiva Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru o perioadă nedeterminată.

(5) īn cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de recunoaştere a programului de formare psihopedagogică se poate elibera un duplicat al acestuia.

(6) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, īn scris, o cerere, īnsoţită de următoarele documente: copie a actului de studii care a fost recunoscut; copie a actului de identitate; declaraţie notarială cu privire la īncadrarea īn una din situaţiile menţionate la alin. (5).

Art. 11. - (1) Decizia Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate fi contestată printr-o cerere motivată şi, după caz, īn baza unui dosar īntocmit şi depus īn conformitate cu prezenta procedură.

(2) Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 de zile lucrătoare de la data īnregistrării lor la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) Soluţia de respingere a contestaţiei poate fi atacată de solicitant īn instanţă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA

la procedură

 

CERERE

privind eliberarea atestatului de recunoaştere a programului de formare psihopedagogică finalizat īn statele membre ale Uniunii Europene, īn statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau īn Confederaţia Elveţiană,

īn vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice īn Romānia

 

a) Solicitant

Date personale

Numele şi prenumele ...............................................................................;

Cetăţenia ...................................................................................................:

Domiciliul ..................................................................................................:

Telefon ......................................................................................................:

E-mail .........................................................................................................:

b) Certific includerea īn dosar a următoarelor documente:

 actul de studii care atestă finalizarea programului de formare psihopedagogică ce urmează a fi supus recunoaşterii, īn copie şi īn traducere legalizată;

 actul de studii (diploma de bacalaureat/absolvire/licenţă/master) şi suplimentul la diploma de bacalaureat/ absolvire/licenţă/master, īn copie;

 atestatul de recunoaştere a studiilor, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, īn copie, pentru cetăţenii care nu au absolvit studiile īn Romānia;

 copie „conform cu originalul” a documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii licenţă şi a diplomei de maşter obţinute īn străinătate, eliberată de instituţia de īnvăţămānt superior īn care studiază solicitantul, după caz;

 programa analitică/planul de īnvăţămānt a/al pregătirii psihopedagogice finalizate īntr-un stat membru al Uniunii Europene, stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, īn copie şi īn traducere legalizată;

 certificatul de competenţe lingvistice, limba romānă, nivel C1, eliberat de o instituţie de īnvăţămānt superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru īnvăţarea limbii romāne, īn copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii romāneşti (diplome, certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestānd cel puţin patru ani de studii consecutivi, urmaţi īntr-o unitate de īnvăţămānt din sistemul naţional din Romānia;

 documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, īn cazul īn care numele īnscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, īn copie.

c) Doresc eliberarea atestatului de recunoaştere a programului de formare psihopedagogică de nivel l/nivel II;

 prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, personal sau prin īmputernicit;

 transmitere prin poştă, la următoarea adresă:

d) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate īn această cerere şi documentele incluse īn dosar corespund realităţii.

 

Data ....................................................

Semnătura ..........................................

 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente īn birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 13 alin. (1)-(3), (9) şi (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

văzānd Nota Departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale nr. 26.363 din 10 octombrie 2016,

īn temeiul art. 104 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărāre:

Art. I. - Anexa la Hotărārea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente īn birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 773 din 10 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

- Punctul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„39. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Vaslui - Afrăsinei Angela;”.

Art. II. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 38.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.