MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 829/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

3 MS. - Moţiune - Şi minciuna poate să ucidă

 

105. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

106. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

867. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

868. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

931/2.428/1.927. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „ROŞIÂMIN” ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „MINVEST” DEVA

 

946/2.427/1.928. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „MINVEST DEVA

 

1.131. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea

 

1.658. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios

 

3.810. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Ierarh Nicolae”, Piaţa Unirii nr. 1, oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, categoria II - arhitectură, categoria m-monument, grupa valorică B

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

MOŢIUNE

Şi minciuna poate să ucidă

 

O persoană necunoscută ajunge într-un guvern de tehnocraţi să hotărască destinele celei mai deosebite activităţi, cea în care se decide asupra drepturilor fundamentale ale oamenilor.

Încă de la instalare, după ce a afirmat că „a participat la încheierea capitolului 24: JAI”, Raluca Prună a demonstrat nu numai că nu cunoaşte principiile care guvernează în orice ţară democratică justiţia, dar aproape fiecare apariţie adânceşte şi mai mult prăpastia dintre pretenţiile guvernului tehnocrat şi realitatea de zi cu zi.

La data de 22.01.2016, printr-o notă de informare a unor direcţii din Ministerul Justiţiei, se atrage atenţia asupra necesităţii prezentării la CEDO a unui document în care, pe de o parte, să se detalieze progresele înregistrate cu privire la condiţiile din penitenciare, precum şi angajamentul ferm al României de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie şi de dezvoltare a măsurilor alternative.

În acest sens, Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice urmau să întocmească un calendar în care să se includă şi un plan bugetar, act normativ ce urma să fie adoptat de Guvern şi prezentat CEDO.

În acest context, la data de 14.06.2016, ministrul justiţiei, Raluca Prună, se prezintă în faţa CEDO, unde susţine şi depune un act privind măsurile care au fost luate şi cele care urmau a fi luate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor din penitenciare.

Despre această prezentare, ministrul justiţiei face afirmaţii în plenul CSM din data de 6.10.2016, susţinând „eu m-am dus şi am minţit la CEDO, şi spun bine minţit la CEDO că eu am crezut că, dacă mi se o hârtie sub semnătura cuiva din statul român... deci EU AM MINŢIT ACOLO spunând că noi am asigurat buget pentru şapte penitenciare a câte 150 de milioana pentru fiecare penitenciar, aproape un miliard de auro, dar astea erau nişte bune intenţii, pentru că, în realitate, în buget, noi nu avem aceşti bani”.

Reproşurile asociaţiilor profesionale ale magistraţilor cu referire la condiţiile concrete în care îşi desfăşoară aceştia activitatea, refuzul de a identifica magistraţii care au desfăşurat poliţie politică au culminat cu revolta privind declaraţia ministrului justiţiei.

Declaraţia doamnei Prună este mincinoasă sub două aspecte: unul priveşte „minciuna cu hârtia sub semnătura cuiva din statul român”; cel de-al doilea, că un înalt demnitar al statului român a minţit în faţa unui organism internaţional.

Cu privire la primul aspect: prin bugetul de stat aprobat de Parlamentul României pentru anul 2016 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost alocată suma de 1.157.699.000 lei iar suma de 71.855.000 lei reprezenta venituri proprii.

De la aprobarea bugetului şi până în luna iunie 2016 nu au mal fost adoptate alte acte normative care să suplimenteze fondurile alocate.

Dacă întreg bugetul era de 1.269.554.000 lei, cum putea să susţină Raluca Prună că a semnat fără să ştie informarea către CEDO că pentru anul 2016 se vor aloca peste 1 miliard, nu aproape un miliard ? (7X150 milioane = 1,050 miliarde)

Dar, atunci când a semnat nu avea obligaţia să verifice care era bugetul integral al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor?

Cum puteau să se aloce într-un an peste un miliard lei pentru construcţia a 7 penitenciare, când nu existau studii de fezabilitate?

Cine a autorizat-o pe Raluca Prună să se prezinte la CEDO cu un act ce cuprindea informaţii false?

Ce măsuri a luat prim-ministrul atunci când a luat la cunoştinţă de susţinerile false ale ministrului justiţiei din 14 iunie 2016? Nu poate să pretindă că nu a ştiut, fiind vorba despre un act ce se înainta unui organism internaţional, într-o speţă care afecta România.

A fost obligat ministrul justiţiei să revină la CEDO cu informaţiile corecte?

Ce măsuri trebuia să luaţi, domnule prim-ministru, vineri, când toate publicaţiile au menţionat despre declaraţia dată de ministrul justiţiei în plenul CSM?

Ce măsuri aţi luat, domnule prim-ministru, atunci când lucrătorii din penitenciare au înţeles să îşi exprime nemulţumirile faţă de condiţiile de muncă şi refuzul doamnei ministru al justiţiei de a-i primi şi a încerca să rezolve parţial problemele ridicate?

De ce nu aţi luat măsuri împotriva ministrului justiţiei atunci când acesta a afirmat „Cu o urmărire penală şi o combatere a infracţionalităţii slabe, discuţia despre drepturi e un lux teoretic”?

l-aţi solicitat, domnule prim-ministru, un punct de vedere ministrului justiţiei cu privire la inserările din Raportul Departamentului de Stat SUA privind situaţia din penitenciare?

Prin neluarea vreunei măsuri împotriva ministrului justiţiei sunteţi parte, domnule prim-ministru, la afirmaţiile mincinoase care pun într-o situaţie greu de acceptat, într-un stat de drept, aceea că instituţiile publice şi demnitarii pot, fără niciun fel de jenă, să mintă, să întocmească acte false, cu care, apoi, să se prezinte în faţa instituţiilor internaţionale?

Credeţi că, în aceste condiţii, se poate vorbi, domnule prim-ministru, de dezinformări de natură a aduce atingere relaţiilor internaţionale ale României?

Această moţiune simplă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 octombrie 20161 cu respectarea prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale ari. 189 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 3MS.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Dan-Cristian Popescu, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, a încetat mandatul domnului deputat Dan-Cristian Popescu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului Dan-Cristian Popescu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 8.

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Dan-Cristian Popescu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 8, începând cu data de 4 august 2016.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 octombrie 2016, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 105.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Ioan Stan, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 106.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 152/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Stăncilă Nicolae Lucian i se acordă gradul de generai de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 867.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 153/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Costea Constantin Ioan se înaintează în gradul de general locotenent cu trei stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 868.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 931 din 26 august 2016

Nr. 2.428 din 11 octombrie 2016

Nr. 1.927 din 21 septembrie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „ROŞIAMIN” ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „MINVEST” DEVA

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „ROŞIAMIN” ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „MINVEST DEVA- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Daniela Pescaru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

ROŞIAMIN ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „M IN VEST” DEVA

Strada Minei nr. 1, Roşia Montană, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare: RO 4330648

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

106

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

106

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

106

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

106

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

11

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

0

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

95

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

40

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

40

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

36

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

19

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.667

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.667

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

53

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

 

8

 

Plăţi restante

55

2.360

 

9

 

Creanţe restante

56

150

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 946 din 30 august 2016

Nr. 2.427 din 11 octombrie 2016

Nr. 1.928 din 21 septembrie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „MINVEST” DEVA

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „MINVEST” DEVA- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Daniela Pescaru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. „M IN VEST DEVA

Piaţa Unirii nr. 9, Deva, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: RO 2117946

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

127

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

125

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

97

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

97

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

17

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

65

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

53

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

48

 

 

 

C2

bonusuri

14

5

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

12

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

15

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

30

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

5

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

25

 

1

 

Rezerve legale

25

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

22

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.208

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.000

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

64

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

764

 

8

 

Plăţi restante

55

6.695

 

9

 

Creanţe restante

56

600

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.557/AC din 7 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 8 din 5 martie 2013 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.844 din 17 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.634/162.736/329.955 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.211/IM din 26 noiembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată gu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 1.131.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios

 

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) şi ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă atribuţiile Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a atribuţiilor prevăzute la art. 1 orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia juridic, legislaţie şi contencios va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 1.658.

 

ANEXA

 

ATRIBUŢIILE

Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Direcţia juridic, legislaţie şi contencios, denumită în continuare DJLC, este structura de specialitate a Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare minister; cu competenţe în domeniul asistenţei juridice, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile actului normativ ce reglementează organizarea şi funcţionarea ministerului.

(2) DJLC face parte din aparatul central al ministerului şi se află în subordonarea directă a ministrului afacerilor externe.

(3) DJLC asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti române şi a organelor administraţiei publice centrale, în condiţiile legii.

(4) în domeniul reprezentării ministerului în justiţie, DJLC, prin directorul acesteia, are competenţa şi mandatul de a semna documentele, actele şi apărările în faţa instanţelor judecătoreşti române.

(5) Activitatea DJLC este destinată asigurării legalităţii actelor emise/semnate de ministrul afacerilor externe, precum şi a legalităţii contractelor şi actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, ce se află sub incidenţa legislaţiei de drept intern, a reprezentării şi a apărării intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(6) DJLC acordă avizul de legalitate pentru actele emise de minister, în condiţiile în care acesta este expres prevăzut de lege.

(7) DJLC desfăşoară, potrivit legii şi prezentului ordin, activităţi referitoare la avizarea proiectelor de acte normative, a ordinelor şi a instrucţiunilor ministrului afacerilor externe.

(8) DJLC desfăşoară activităţi de asistenţă juridică, după caz, la nivelul structurilor din aparatul central al ministerului.

Art. 2. - (1) Reprezentarea intereselor ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române se asigură de către DJLC, prin personalul de specialitate juridică cu atribuţii de consilieri juridici, desemnaţi pe baza delegaţiei de reprezentare, semnată de directorul DJLC.

(2) Directorul DJLC semnează/aprobă, în numele ministrului afacerilor externe şi pentru acesta, acţiuni în justiţie, căi de atac, renunţarea la acţiuni şi la căi de atac, precum şi orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române.

(3) Exercitarea unei acţiuni în justiţie de către minister, prin DJLC, se face în baza propunerilor structurilor de specialitate, aprobate de ministrul afacerilor externe.

(4) Renunţarea la acţiune şi la exercitarea căilor de atac se face pe baza propunerilor motivate ale structurilor de specialitate, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.

Art. 3. - În îndeplinirea atribuţiilor, DJLC cooperează cu celelalte structuri din cadrul aparatului central şi din serviciul exterior ale ministerului şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative de drept intern în vigoare, cu instituţii publice şi organisme ale autorităţilor publice centrale, Guvernul şi Parlamentul României.

Art. 4. - (1) Conducerea DJLC este asigurată de directorul direcţiei.

(2) Directorul DJLC se află în subordinea directă a ministrului afacerilor externe.

Art. 5. - (1) Directorul DJLC conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte structuri ale aparatului central al ministerului şi ale serviciului exterior, precum şi în relaţiile cu structurile similare din cadrul instituţiilor publice şi al organismelor din afara ministerului.

(2) Directorul DJLC sau persoana desemnată de către acesta participă în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfăşurării examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor din structura proprie, precum şi a examenelor de promovare în grad/funcţie a personalului din subordine.

(3) Directorul DJLC participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului sau interministeriale care gestionează o problematică relevantă faţă de atribuţiile DJLC, din dispoziţia ministrului.

(4) Directorul DJLC poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa personalului din subordine.

Art. 6. - Directorul DJLC răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, în faţa ministrului afacerilor externe, de întreaga activitate pe care o desfăşoară DJLC.

Art. 7. - (1) Personalul direcţiei este subordonat direct directorului DJLC.

(2) Personalul DJLC răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor, procedurilor de lucru şi dispoziţiilor trasate de directorul direcţiei.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile specifice DJLC

 

A. Elaborare şi avizare acte normative

Art. 8. - În domeniul elaborării şi avizării actelor normative, DJLC are următoarele atribuţii:

1. Avizează în mod obligatoriu, pentru legalitate, proiectele de acte normative cu caracter intern, elaborate de structurile din aparatul central al ministerului care se supun aprobării ministrului afacerilor externe, precum şi proiectele elaborate de alte autorităţi publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului, în condiţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă.

2. Avizează în mod obligatoriu ordinele şi instrucţiunile ministrului afacerilor externe, din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

3. Colaborează, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului.

4. Colaborează, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de structurile din aparatul central al ministerului.

5. Participă, la solicitarea ministrului afacerilor externe, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin personalul anume desemnat, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior care vizează organizarea şi funcţionarea ministerului, la Secretariatul General al Guvernului, precum şi la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterile din plenul Senatului, respectiv al Camerei Deputaţilor care au ca obiect astfel de proiecte.

6. Avizează punctele de vedere formulate de structurile iniţiatoare din aparatul central al ministerului, la solicitarea Guvernului, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor hotărâri ale Guvernului în cuprinsul cărora sunt prevăzute obligaţii în sarcina ministerului ori în cauzele în care se invocă excepţii de nelegalitate cu privire la acestea.

7. Formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică direcţiei.

8. Formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare având ca obiect activitatea direcţiei.

9. Avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului privind recunoaşterea funcţionării în România a persoanelor juridice fără scop patrimonial ale căror scopuri se încadrează în domeniul de activitate al ministerului, în condiţiile legii.

B. Contencios

Art. 9. - În domeniul activităţii de contencios, DJLC are următoarele atribuţii:

1. Desfăşoară activităţile necesare reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române.

2. Elaborează şi formulează acţiuni, propuneri de renunţări la acţiuni şi căi de atac, în condiţiile prevăzute la art. 2, precum şi întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române în cauzele în care ministerul este citat.

3. Redactează, în termenele procedurale, acolo unde se impune, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministrul afacerilor externe şi ministerul sunt parte.

4. În vederea realizării activităţilor de la alin. (2) şi (3), DJLC solicită structurilor de specialitate din minister puncte de vedere, atât în format hârtie, cât şi în format electronic, cu privire la obiectul litigiului, care vor fi transmise în termenul acordat şi în care se vor cuprinde descrierea faptelor şi a cauzelor litigiului, cu indicarea dispoziţiilor legale aplicabile. În ipoteza în care este necesar ca punctul de vedere să fie susţinut de înscrisuri doveditoare, acestea vor fi transmise, în acelaşi termen, purtând menţiunea „conform cu originalul”; dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de o traducere oficială în limba română.

5. În exercitarea dreptului său de a asista şi de a reprezenta ministrul afacerilor externe şi ministerul în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti române, personalul DJLC este îndrituit să folosească oricare dintre mijloacele de exercitare a dreptului de apărare, în scopul apărării intereselor legitime ale ministrului afacerilor externe şi ale ministerului.

6. Îndeplineşte procedura legală de citare, în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti române, pentru personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cetăţeni români trimişi ca funcţionari la organizaţii internaţionale, precum şi pentru membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflaţi în străinătate, în condiţiile art. 155 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură civilă.

7. Îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care ministerul a figurat ca parte creditoare, pe care le transmite structurilor de specialitate în vederea analizării şi a înaintării propunerilor către DJLC pentru punerea acestora în executare, potrivit legii, de către organele competente, conform procedurii operaţionale aprobate de ministrul afacerilor externe,

8. Acordă avizul de legalitate la propunerile structurilor de specialitate a căror activitate se circumscrie obiectului litigiului şi măsurilor dispuse de instanţă prin hotărâre judecătorească, pentru punerea în executare a acestora, în situaţiile în care ministerul are calitatea de debitor, conform procedurii operaţionale aprobate de ministrul afacerilor externe.

9. Prezintă ministrului afacerilor externe spre aprobare propuneri de sesizare a structurilor din aparatul central şi serviciul exterior ale ministerului, cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti române, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept.

10. Directorul DJLC poate semna în numele ministrului afacerilor externe, la delegarea acestuia expresă, acte juridice ce angajează răspunderea patrimonială a ministerului - donaţii, contracte de vânzare-cumpărare etc., potrivit legislaţiei naţionale.

C. Contracte

Art. 10. - În domeniul contractelor, DJLC are următoarele atribuţii:

1. Avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale ce urmează a fi încheiate de minister, atribuite în conformitate cu legislaţia naţională.

2. Avizează pentru legalitate proiecte de contracte care angajează răspunderea juridică a structurilor din aparatul central al ministerului, în situaţia în care acestea au derulat proceduri de achiziţie ori au elaborat proiecte de contracte şi nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie. Nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentele supuse avizării.

3. Elaborează, de regulă, puncte de vedere, cu titlu de recomandare, la proiectele de contracte de închiriere imobile cu destinaţia de sediu, locuinţă sau reşedinţă din serviciul exterior al ministerului.

D. Legislaţia muncii

Art. 11. - În domeniul legislaţiei muncii DJLC are următoarele atribuţii:

1. Avizează legalitatea încheierii, modificării, suspendării şi încetării contractului individual de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă.

2. Participă în calitate de membru în Consiliul de Onoare şi Comisia de Disciplină ale ministerului, prin directorul direcţiei.

E. Asistenţă juridică

Art. 12. - În domeniul asistenţei juridice, DJLC are următoarele atribuţii:

1. Poate acorda consultanţă, opinia sa fiind consultativă.

2. Împreună cu structurile competente din aparatul central al ministerului efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor prevăzute de normele legale de drept intern referitoare la organizarea şi funcţionarea ministerului.

3. Acordă asistenţă juridică pe probleme de drept intern Structurilor din aparatul central al ministerului în situaţia în care acestea nu dispun de asistenţă juridică proprie, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe.

4. Acordă şefilor de misiuni asistenţă juridică pe probleme de drept intern în cadrul „programului de pregătire”, în vederea trimiterii acestora în misiuni permanente în străinătate.

5. Poate organiza periodic întruniri profesionale cu personalul de specialitate juridică din cadrul ministerului.

6. Asigură participarea personalului DJLC la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale în problemele legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a actelor normative naţionale şi a celor legate de domeniul dreptului procesual civil şi contenciosului administrativ.

7. Avizează şi elaborează, după caz, puncte de vedere cu privire la aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic, în situaţia în care structura solicitantă nu are personal de specialitate juridică încadrat. Punctele de vedere formulate nu pot fi utilizate în cadrul unor eventuale litigii, neputând produce niciun fel de efecte juridice. Pentru actele normative elaborate de minister, interpretarea oficială a acestora este asigurată de structurile de specialitate emitente.

F. Secretariat

Art. 13. - În domeniul secretariatului, DJLC are următoarele atribuţii:

1. Ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, primite/trimise la/de către DJLC şi asigură expedierea corespondenţei DJLC.

2. Ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen.

3. Ţine evidenţa litigiilor în curs în care ministerul este parte şi păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti române.

4. Asigură clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor DJLC.

5. Urmăreşte păstrarea corespunzătoare a dosarelor de instanţă.

6. Ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor DJLC, în limita competenţelor proprii.

7. Transmite/recepţionează infogramele, urmărind respectarea principiului „need to know”.

8. Urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate din cadrul DJLC şi a interdicţiilor de reproducere în circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. Desfăşoară activitatea de inventariere şi arhivare a documentelor clasificate existente în cadrul DJLC, conform legii.

10. Poate participa la elaborarea normelor interne şi a procedurilor operaţionale ale ministerului privind protecţia informaţiilor clasificate.

11. Accesează sistemele interne conectate la cifrul de stat în activitatea sa.

12. Redactează documente de corespondenţă internă şi externă, specifice activităţii DJLC, cu alte instituţii şi persoane fizice şi juridice, misiuni diplomatice şi oficii consulare acreditate în România şi misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României în străinătate.

13. Transmite prin cifrul de stat comunicările operative cu conţinut juridic, specifice activităţii DJLC, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, precum şi organelor centrale interesate.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - (1) Personalul de specialitate juridică din DJLC are şi calitatea de consilier juridic, care se menţionează în fişa postului.

(2) Pentru activităţile realizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile şi îndatoririle stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. În activitatea sa profesională, personalul DJLC cu atribuţii de consilier juridic se bucură de protecţia legii, în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

(3) Activitatea desfăşurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace, şi nu de rezultat.

(4) DJLC beneficiază de spaţii distincte şi corespunzătoare atât pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidenţialităţii şi secretului profesional stabilite de lege.

(5) în scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile.

Art. 15. - Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului DJLC se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor.

Art. 16. - Personalul DJLC este obligat să cunoască şi să aplice întocmai atribuţiile DJLC.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Ierarh Nicolae”, Piaţa Unirii nr. 1, oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, categoria II - arhitectură, categoria m-monument, grupa valorică B

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin. (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul nr. 2.185 din 8 august 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria m-monument, grupa valorică B a Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Ierarh Nicolae”, Piaţa Unirii nr. 1, oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Biserica Ortodoxă Română „Sf. Ierarh Nicolae”, Piaţa Unirii nr. 1, oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, categoria m-monument, grupa valorică B, CU codul în Lista monumentelor istorice BN-ll-m-B-21123

(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 3.810.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Ierarh Nicolae”, Piaţa Unirii nr. 1, oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Coordonate puncte de contur:

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

Nord (X)

Coordonate stereo 70

Est (Y)

1.

643161.901

455095.683

2.

643157.144

455108.556

3.

643155.901

455107.553

4.

643151.585

455104.266

5.

643144.991

455099.104

6.

643138.042

455092.502

7.

643123.801

455079.016

8.

643101.414

455059.575

9.

643092.903

455052.207

10.

643078.280

455038.829

11.

643065.612

455027.673

12.

643025.192

454990.652

13.

643014.464

454980.614

14.

642985.307

454953.842

15.

642974.172

454942.263

16.

642956.628

454926.180

17.

642964.629

454909.514

18.

642963.664

454908.728

19.

642969.712

454896.186

20.

642959.778

454891.957

21.

642970.332

454867.179

22.

642967.947

454851.269

23.

642977.614

454830.665

24.

642984.673

454819.633

25.

642996.622

454791.109

26.

643014.027

454753.778

27.

643027.791

454717.719

28.

643077.275

454738.785

29.

643089.175

454712.913

30.

643163.309

454735.065

31.

643205.451

454701.075

32.

643231.234

454705.296

33.

643256.748

454710.861

34.

643281.440

454717.421

35.

643287466

454721.440

36.

643286.384

454730.221

37.

643399.476

454748.130

38.

643394.471

454772.336

39.

643392.981

454780.684

40.

643390.311

454786.063

41.

643378.832

454809.190

42.

643358.792

643358.792

43.

643329.792

454846.162

44.

643307.079

454850.921

45.

643225.272

454832.174

46.

643216.142

454871.074

47.

643214.702

454877.495

48.

643228.475

454880.620

49.

643211.427

454943.280

50.

643201.435

454940.786

51.

643197.252

454957.545

52.

643243.654

454973.867

53.

643249.527

454977.463

54.

643277.493

454997.990

55.

643278.639

454997.990

56.

643251.897

455002.843

57.

643253.809

455014.605

58.

643234.350

455017.019

59.

643223.681

455021.016

60.

643213.258

455027.668

61.

643207.308

455036.451

62.

643197.707

455053.806

63.

643193.937

455055.153

64.

643191.536

455061.277

65.

643188.773

455064.416

66.

643185.354

455065.755

67.

643179.274

455065.940

68.

643177.618

455065.377

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.