MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 830/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.562/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016

 

Avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 51 din 31 august 2016 privind propunerile de actualizare a numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016,

īn conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul de 2.648 de posturi de notar public, din care 2.431 de notari publici īn funcţie, 118 notari publici suspendaţi şi 79 de posturi destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat īn anul 2016, 5 posturi vacante destinate judecătorilor de la Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 15 posturi vacante destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime īn funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobāndire a calităţii de notar public īn anul 2016, se actualizează cu 29 de posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016, potrivit anexelor nr. 1-16*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016 sunt prevăzute īn anexele nr. 1-15, īntocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi īn anexa nr. 16, cuprinzānd situaţia centralizată.

Art. 3. - Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la īndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Florin Aurel Moţiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 octombrie 2016.

Nr. 3.562/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

I. Camera Notarilor Publici Alba Iulia

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia Judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2016

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ICCJ

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

17

17

-

-

-

-

-

 

 

 

Zlatna

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Cugir

2

2

-

-

-

-

-

 

 

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Mureş

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Teiuş

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Blaj

Blaj

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

Cāmpeni

Cāmpeni

4

4

-

-

-

-

-

 

 

Sebeş

Sebeş

6(1)

5(2)

-

-

-

-

1.Brīnzaş Elena Mihaela

 

Total judeţ

 

 

37(1)

36(2)

-

-

-

-

1

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7(1)

6

-

-

-

-

1.Aioanei Lavinia

 

 

 

Călan

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Brad

Brad

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

Deva

Deva

15

15

-

-

-

-

-

 

 

 

Ilia

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Simeria

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

-

-

-

 

 

Petroşani

Petroşani

7

6

1

-

-

-

-

 

 

 

Petrila

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Lupeni

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

42(1)

40(2)

1

-

-

-

1

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

47(1)

43(2)

-

1

-

-

1.Leş Ioan

2.Veştemean Alina

3.Echim Simion

 

 

 

Cisnădie

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Sibiului

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Agnita

Agnita

2

2

-

-

-

-

-

 

 

Avrig

Avrig

2

2(2)

-

-

-

-

-

 

 

Mediaş

Mediaş

7

7(2)

-

-

-

-

-

 

 

Sălişte

Sălişte

3

3

-

-

-

-

-

 

 

 

Miercurea Sibiului

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

64(1)

60(2)

-

1

-

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

143(1)

136(2)

1

1

-

-

5

 

(1) numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi

(2) 1 notar public numit īn Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 21.01.2015

1 notar public numit īn Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 08.01.2013

1 notar public numit īn Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Alba Iulia: Enăchescu Mihai din 08.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 13/05.03.2015

1 notar public numit īn Ocna Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată īn Sebeş: Beldean Violeta din 27.05.2014

1 notar public numit īn Ocna Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată īn Sibiu: Bexa Mircea din 24.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 86/10.10.2014

1 notar public numit īn Miercurea Sibiului asociat pe 5 ani īn Sibiu: Crăciun Mihaela din 13.10.2014

1 notar public numit īn Aiud şi asociat pe 5 ani īn Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 07.05.2012

1 notar public numit īn Simeria asociat pe durată nedeterminată īn Deva: Hotoiu Alexandra din 13.10.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 71/05.09.2014

1 notar public numit īn Mediaş asociat pe 10 ani īn Sibiu: Nistor Ana Corina din 13.10.2014

1 notar public numit īn Brad asociat pe durată nedeterminată īn Deva: Petruica Maria Cristina din 12.12.2014

1 notar public numit īn Sebeş asociat pe durată nedeterminată īn Alba Iulia: Teodorescu Dan din 07.04.2015

1 notar public numit īn Blaj asociat pe durată nedeterminată īn Alba Iulia: Teodorescu Răzvan din 07.04.2015.

1 notar public numit īn Avrig şi asociat pānă la 08.06.2017 īn Sibiu: Toma Ionela Laura din 17.05.2016.

1 notar public numit īn Sibiu şi asociat pe durată nedeterminată īn Iaşi: Toma Mihai din 18.02.2016.

1 notar public numit īn Ilia şi asociat pe durată nedeterminată īn Petroşani: Daj Larisa Maria din 07.06.2016.

 

ANEXA Nr. 2

 

II. Camera Notarilor Publici Bacău

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia Judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2016

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecători- lor de la ICCJ

Numărul locurilor vacante destinate concur- sului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Bacău

Bacău

Bacău

38(1)

31(2)

2

-

-

-

1.Ionescu Mircea

2.Blăgan Alexandru Iosif

3.Hodorogea Cristina Emilia

4.Umbrărescu Ştefan Sorin

5.Cristudor Ligia Oana

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1

-

-

-

-

1

-

 

 

 

Răcăciuni

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Sascut

1

-

-

-

-

1

-

 

 

Buhuşi

Buhuşi

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Filipeşti

1

-

-

 

1

 

 

 

 

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

-

-

-

 

 

 

Balcani

2(1)

-

-

-

-

1

1.Spiridon Cristina

 

 

 

Comăneşti

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

-

-

-

 

 

 

Slănic Moldova

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Tārgu Ocna

1

-

-

 

 

1

 

 

 

Podu Turcului

Podu Turcului

2

1

-

-

1

-

-

 

 

 

Răchitoasa

1

-

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

66(1)

51(2)

3

-

2

4

6

2.

Neamţ

Bicaz

Bicaz

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Bicazu Ardelean

1

-

-

-

-

1

-

 

 

 

Poiana Teiului

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Piatra Neamţ

Piatra Neamţ

22(1)

20(2)

-

-

-

1

1.Harbuz Irina

 

 

 

Borleşti

2(1)

-

-

-

1

-

1.Grigoraş Mihaela

 

 

 

Roznov

2

2

-

-

-

-

-

 

 

Roman

Roman

12

12(2)

-

-

-

-

-

 

 

Tārgu Neamţ

Tārgu Neamţ

5

5

-

-

-

-

-

 

 

 

Drăgăneşti

1

1

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

48(1)

43(2)

-

-

1

2

2

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

114(1)

94(2)

3

-

3

6

8

 

(1) numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi

(2) 1 notar public numit īn Piatra Neamţ şi asociat pe durată nedeterminată īn Tārgu Neamţ: David Radu Constantin din 28.03.2016

1 notar public numit īn Roman şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 12.12.2014

1 notar public numit īn Bacău şi asociat pe 5 ani īn Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 19.02.2015

1 notar public numit īn Bacău şi asociat pe 5 ani īn Camera Notarilor Publici Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012

1 notar public numit īn Dărmăneşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bacău: Bīrgăoanu Adina Beatrice din 28.03.2014

 

ANEXA Nr. 3

 

III. Camera Notarilor Publici Braşov

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia Judecătoriei

Localitatea

Nr. locuri actualizate īn anul 2016

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ICCJ

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Braşov

Braşov

Braşov

64

64

-

-

-

-

-

 

 

 

Budila

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Codlea

3

3

-

-

-

-

-

 

 

 

Cristian

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Feldioara

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Săcele

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Tărlungeni

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Teliu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Prejmer

3(1)

-

1

-

-

-

1.Bobb Camelia

2.Dobrescu Iulia Nicoleta

 

 

 

Predeal

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Sānpetru

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Ghimbav

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Hălchiu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Hărman

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

-

-

-

 

 

 

Beclean

1

-

1

 

 

-

 

 

 

 

Māndra

1

-

1

 

 

-

 

 

 

 

Şinca Veche

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Şercaia

1(1)

-

-

-

-

-

1.Aioanei Genoveva

 

 

 

Ucea

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Victoria

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Voila

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Rupea

Rupea

2

1(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Comăna

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Ticuş

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Zărneşti

Rāşnov

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Fundata

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Holbav

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Moeciu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Zărneşti

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Bran

1

1

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

101(1)

93(2)

5

-

-

-

3

2.

Covasna

Īntorsura Buzăului

Īntorsura Buzăului

3(1)

2

-

-

-

-

1.Barbu Silviu Gabriel

 

 

 

Sita Buzăului

1(1)

-

-

-

-

-

1.Tamaş Alina

 

 

Sfāntu Gheorghe

Sfāntu Gheorghe

9(1)

8

-

-

-

-

1.Muşina Iulia

 

 

 

Bixad

1(1)

-

-

-

-

-

1.Harasciuc Cecilia

 

 

 

Ozun

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Baraolt

3(1)

2

-

-

-

-

1. Filip Alitha Sorana

 

 

Tārgu Secuiesc

Tārgu Secuiesc

4

4

-

-

-

-

-

 

 

 

Breţcu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Covasna

2

2(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Zagon

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

23(1)

18(2)

-

-

-

-

5

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

124(1)

111(2)

5

-

-

-

8

 

(1) numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi

(2) 1 notar public numit īn Predeal şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Isbăşoiu Florentina Daniela din 22.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 29/19.05.2015

1 notar public numit īn Săcele şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 13.03.2015

1 notar public numit īn Ghimbav şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Gonţea Ionuţ Dan Mircea din 01.08.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 19/18.06.2013

1 notar public numit īn Covasna şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013

1 notar public numit īn Covasna şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

1 notar public numit īn Ucea şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Sārbu Adrian Ioan din 06.02.2015

1 notar public numit īn Breţcu şi asociat pānă la 27.03.2021 īn Īntorsura Buzăului: Iagăr Mihaela din 12.03.2015

1 notar public numit īn Breţcu şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Roth Jeno din 03.11.2014

1 notar public numit īn Teliu şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Csorik Ioan Christian din 03.11.2014

1 notar public numit īn Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 02.07.2013

1 notar public numit īn Hărman şi asociat pe 7 ani īn Braşov: Bălan Mihai din 08.01.2013

1 notar public numit īn Rupea şi asociat pānă la 31.12.2025 īn Braşov: Oancea Răzvan din 09.12.2015

1 notar public numit īn Ozun şi asociat pānă la 31.12.2025 īn Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 09.12.2015

1 notar public numit īn Rupea şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Vrabie Mircea din 23.09.2014

1 notar public numit īn Fundata şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013

1 notar public numit īn Cristian şi asociat pānă la 31.12.2016 īn Braşov: Petrescu Manuela Ada din 18.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 53/16.12.2015

1 notar public numit īn Vama Buzăului şi asociat pe 3 ani īn Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 10.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 11/24.02.2014

1 notar public numit īn Holbav şi asociat, pe durată nedeterminată, īn Zărneşti: Bălău Ioan Marian din 25.03.2013 - conform Deciziei

1 notar public numit īn Feldioara şi asociat pe 3 ani īn Braşov: Ion Cătălin din 08.01.2014 - conform Deciziei Camerei NotarilorPublici Braşov nr. 30/26.09.2013

1 notar public numit īn Ticuş şi asociat pe 15 ani īn Braşov: Hotăran Violeta din 01.08.2014

1 notar public numit īn Budila şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Cristolovean Alexandra din 15.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 23/28.04.2015

1 notar public numit īn Zagon şi asociat pe durată nedeterminată īn Tārgu Secuiesc: Papp Reka din 13.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 12/02.03.2015

1 notar public numit īn Rāşnov şi asociat pe durată nedeterminată īn Camera Notarilor Publici Bucureşti: Bārlădeanu Adriana din 29.04.2015

1 notar public numit īn Ozun şi asociat, pe durată nedeterminată, īn Sfāntu Gheorghe: Profiroiu Toth Anca din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013

1 notar public numit īn Vulcan şi asociat pe 49 ani īn Braşov: Mija Cătălina din 23.03.2016

1 notar public numit īn Moeciu şi asociat pe durată nedeterminată īn Braşov: Burlan Ioana Suzana din 12.04.2013

1 notar public numit īn Hălchiu şi asociat pe 5 ani īn Braşov: Roşu Ramona Elena din 02.03.2012

 

ANEXA Nr. 4

 

IV. Camera Notarilor Publici Bucureşti

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscrip- ţia Judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2016

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenu- lui de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecăto- rilor de la ICCJ

Numărul locurilor vacante destinate concursu- lui de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbări- lor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

541(1)

519(2)

3

3

-

3

1.Mateescu Adelaide Nicolet

2.Teodorescu Margareta

3.Popa Alina Felicia

4.Jidovu Nicu

5.Buta Gheorghe

6.Trestianu Viorica

7. Niţă Marina Elisabeta

8. Bărbulescu Voica Ioana

9. Popa Octavian

10.Puşcatu Ion Leonard

11.Galperin Şaimovici Marinela Natalia

12.Dănilă Alexandra Irina

13.Popa Irinel Daniela

 

Total

 

 

541(1)

519(2)

3

3

-

3

13

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

7

6(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Alexandru Odobescu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dorobanţu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dragalina

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Bălan Diana Iulia

 

 

 

Independenţa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ştefan cel Mare

2(1)

-

-

-

-

-

1.Boroş Alexandra

2.Gheorghe Ioana Andreea

 

 

 

Ulmu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vlad Ţepeş

1(1)

-

-

-

-

-

1.Marcu Manuela

 

 

 

Vālcelele

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Lehliu Gară

Lehliu Gară

2(1)

1

-

-

-

-

1.Ivănică Magdalena

 

 

 

Belciugatele

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dor Mărunt

2

1(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Dragoş Vodă

1

-(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Frăsinet

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Fundulea

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Gurbăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ileana

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1.Trăilă Victoria

 

 

 

Săruleşti

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Olteniţa

Olteniţa

6

6(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Budeşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Căscioarele

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Frumuşani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Nana

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ulmeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Radovanu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

25(1)

16(2)

3

-

-

-

6

3.

Giurgiu

Bolintin Vale

Bolintin Vale

4

4

-

-

-

-

-

 

 

 

Găiseni

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1.Mihalache Cristina Mihaela

 

 

 

Letca Nouă

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Mihăileşti

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Roata de Jos

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ulmi

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vānătorii Mici

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Giurgiu

Giurgiu

9(1)

8(2)

-

-

-

-

1.Costan Irina

 

 

 

Băneasa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Călugăreni

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Colibaşi

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Comana

1

-(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Găujani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ghimpaţi

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Goştinu

1(1)

-

-

-

-

-

1. Kernveisz Mădălina

 

 

 

Greaca

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Hotarele

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Iepureşti

2(1)

1

-

-

-

-

1.Chivorchian Maria Arşaluis

 

 

 

Toporu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vedea

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

17(2)

1

-

-

-

4

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Borduşani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Făcăeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Giurgeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ţăndărei

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Săveni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Slobozia

Slobozia

6

5(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Amara

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ciulniţa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ciochina

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Căzăneşti

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1.Ianovici Sorigren Luminiţa

 

 

 

Colelia

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Traian

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Urziceni

Urziceni

4

4(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Adāncata

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Axintele

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Coşereni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Grindu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Moviliţa

1

1

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

19(1)

16(2)

2

-

-

-

1

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

3(1)

1(2)

1

-

-

-

1.Mălureanu Doru

 

 

 

Baloteşti

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Buftea

6(1)

5

-

-

-

-

1.Stănescu Alexandra Gabriela

 

 

 

Chiajna

2

1(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Chitila

3

2

1

-

-

-

-

 

 

 

Corbeanca

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Gruiu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Mogoşoaia

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Nuci

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Otopeni

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Periş

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Petrăchioaia

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Snagov

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Ştefăneştii de Jos

2

1(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Tunari

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Voluntari

8

8(2)

-

-

-

-

-

 

 

Cornetu

1 Decembrie

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Berceni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Bragadiru

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Brăneşti

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Cernica

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Ciorogārla

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Clinceni

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Cornetu

3

2(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Dărăşti Ilfov

-

-(2)

-

 

-

-

-

 

 

 

Domneşti

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Chiuzbaian Maria Luiza

 

 

 

Glina

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Jilava

2

2(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Măgurele

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Pantelimon

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Popeşti Leordeni

5

4(2)

-

-

-

1

-

 

 

 

Vidra

1

1

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

61(1)

52(2)

5

-

-

1

3

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

-

-

-

 

 

 

Drăgăneşti Vlaşca

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Nanov

2

1(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Orbeasca

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Balaci

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Roşiori de Vede

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Salcia

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Turnu Măgurele

3(1)

2

-

-

-

-

1.Păun Picu

 

 

Videle

Videle

3(1)

2(2)

-

-

-

-

1.Istvan Roxana

 

 

 

Botoroaga

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Poeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Sārbeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Zimnicea

Zimnicea

2

2(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Pietroşani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Smārdioasa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

19(2)

1

-

-

-

2

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

690(1)

639(2)

15

3

-

4

29

 

(1) numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi

(2) 1 notar public numit īn Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Buftea: Dan Georgeta din 03.02.2016

1 notar public numit īn Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Otopeni: Moise Alin Adrian din 06.02.2015

1 notar public numit īn Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013

1 notar public numit īn Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Olteniţa: Bucur Veronica din 14.04.2015

2 notari publici numiţi īn Călăraşi şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ion Marian din 09.04.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 18.02.2016

1 notar public numit īn Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ion Adrian Alin din 09.04.2013

1 notar public numit īn Dragalina şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Stan Mirela din 21.03.2016

1 notar public numit īn Dragalina şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Cocea Stila din 04.11.2014

1 notar public numit īn Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013

2 notari publici numiţi īn Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013

1 notar public numit īn Budeşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Moţatu Simona din 08.01.2014

1 notar public numit īn Frumuşani şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 28.07.2015

1 notar public numit īn Nana şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 08.01.2014

1 notar public numit īn Nana şi asociat pe durată nedeterminată īn Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 14.04.2015

1 notar public numit īn Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Teşu Simona Diana din 24.03.2014

1 notar public numit īn Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013

1 notar public numit īn Toporu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 24.06.2015

1 notar public numit īn Toporu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Trică Constanţa Claudia din 08.12.2014

1 notar public numit īn Amara şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 02.08.2013

1 notar public numit īn Jilava şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Florea Brānduşa Zoica din 29.09.2015

1 notar public numit īn Popeşti Leordeni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 07.10.2014

1 notar public numit īn Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Bunea Raluca din 17.06.2015

1 notar public numit īn Dobroteşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012

2 notari publici numiţi īn Dobroteşti şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013 şi Ştefănescu Alina Rozalia din 26.11.2013

1 notar public numit īn Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Periş: Drăghici Elena Marylen din 05.03.2015

1 notar public numit īn Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Feig Salişen din 25.03.2014

1 notar public numit īn Gurbăneşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011

1 notar public numit īn Dor Mărunt şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 14.01.2015

1 notar public numit īn Dor Mărunt şi asociat, pānă la 01.12.2016, īn Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 02.12.2014

1 notar public numit īn Ileana şi asociat pānă la 01.09.2019 īn Bucureşti: Ionescu Olivia din 20.05.2016

1 notar public numit īn Ileana şi asociat pānă la 28.10.2016 īn Bucureşti: Haranguş Bianca Teodora Ştefania din 22.09.2011

1 notar public numit īn Ghimpaţi şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Boşca Oana Teodora din 20.12.2011

4 notari publici numiţi īn Ghimpaţi şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013, Teodosiu Ana din 08.01.2014, Cosma Aurel din 04.11.2014 şi Stanciu Alina Mihaela din 04.02.2016

1 notar public numit īn Ghimpaţi şi asociat, pānă la 08.06.2023, īn Bucureşti: Morcov Alexandru din 28.10.2013

1 notar public numit īn Videle şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Bivolaru Florin din 05.01.2012

1 notar public numit īn Videle şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Rasovan Ivana din 22.03.2016

1 notar public numit īn Zimnicea şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mălăianu Ana Teodora din 04.11.2014

1 notar public numit īn Fitioneşti Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Totis Eduard Anton din 08.01.2014

1 notar public numit īn Giurgiu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ivănescu Adina din 08.01.2014

1 notar publici numiţi īn Comana şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 25.02.2016 şi Bārlădeanu Alexandru din 30.03.2015

1 notar public numit īn Comana şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Silişteanu Silvana Alexandra din 13.05.2015

1 notar public numit īn Vānătorii Mici şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Radu Ioana din 22.01.2016

1 notar public numit īn Slobozia şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013

1 notar public numit īn Slobozia şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 24.03.2014

1 notar public numit īn Slobozia şi asociat pe 5 ani īn Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013

1 notar public numit īn Slobozia şi asociat pe durată nedetreminată īn Giurgiu: Naidin Ana Maria din 20.04.2016

1 notar public numit īn Căzăneşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 08.01.2014

1 notar public numit īn Căzăneşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Guli Adrian din 30.05.2016

1 notar public numit īn Dorobanţu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Neagu Dana Andreea din 21.03.2012

2 notari publici numiţi īn Dorobanţu şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ivan Andrei Cosmin din 04.02.2013 şi Tănase Ionela Corina din 14.01.2015

1 notar public numit īn Urziceni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Barbu Alina Andreea din 19.02.2015

1 notar public numit īn Smārdioasa şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Lăncrănjan Mihail Marius din 03.03.2016

1 notar public numit īn Smārdioasa şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Albu Răzvan Marian īncepānd din 22.11.2013

1 notar public numit īn Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe 4 ani īn Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 24.03.2016

1 notar public numit īn Topliţa, Camera Notarilor Publici Tārgu Mureş şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Popescu Ana Maria din 12.07.2016

1 notar public numit īn Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 20.09.2011

1 notar public numit īn Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 04.06.2013

1 notar public numit īn Găujani şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ionescu Ovidia Janina din 14.07.2014

1 notar public numit īn Frăsinet şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Trăistaru Andreea din 23.12.2013

1 notar public numit īn Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 22.01.2013

1 notar public numit īn Amara şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013

1 notar public numit īn Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Polihovici Daniela din 29.06.2016

1 notar public numit īn Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mocanu Ilinca din 19.02.2015

1 notar public numit īn Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.08.2014

1 notar public numit īn Slatina, Camera Notarilor Publici Craiova şi asociat pānă la 01.09.2019 īn Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 20.05.2016

1 notar public numit īn Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Trofin Iulia din 03.11.2015

1 notar public numit īn Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 25.03.2014

1 notar public numit īn Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013

2 notari publici numiţi īn Afumaţi şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Busuioc Iulia din 30.03.2015 şi Aron Mihai Florin din 01.10.2015

1 notar public numit īn Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Gvinda Ariadna Iulia din 17.03.2014

1 notar public numit īn Vedea şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Răuţă Alina Ruxanda din 16.04.2015

1 notar public numit īn Vedea şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 04.03.2014

1 notar public numit īn Drăgăneşti Vlaşca şi asociat, pānă la 26.01.2024, īn Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 08.01.2014

1 notar public numit īn Drăgăneşti Vlaşca şi asociat pānă la 31.12.2017 īn Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 19.05.2014

1 notar public numit īn Glina şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Simionescu Iuliana din 20.05.2016

1 notar public numit īn Glina şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012

1 notar public numit īn Glina şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Prăjanu Ioan Claudiu din 08.04.2015

1 notar public numit īn Ulmu şi asociat pānă la 31.12.2018 īn Bucureşti: Duminică Aniela din 03.11.2015

1 notar public numit īn Ulmu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 24.03.2016

1 notar public numit īn Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 04.03.2014

1 notar public numit īn Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată īn Brăneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 16.12.2014

1 notar public numit īn Gruiu şi asociat, pānă la 31.12.2019, īn Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 30.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 7/15.01.2014

1 notar public numit īn Gruiu şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Lazăr Daniela din 04.02.2013

1 notar public numit īn Nanov şi asociat pe durată nedeterminată īn Alexandria: Todireanu Mircea din 21.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 36/12.02.2014

1 notar public numit īn Nanov şi asociat pe durată nedeterminată īn Zimnicea: Chiriţă Alin Claudiu din 04.11.2014

1 notar public numit īn Nanov şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Ştefan Ana Maria Cristina din 15.06.2016

1 notar public numit īn Orbeasca şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 24.03.2014

1 notar public numit īn Ciochina şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Buje Alexandru din 09.04.2015

1 notar public numit īn Feteşti şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 02.12.2014

1 notar public numit īn Borsec, Camera Notarilor Publici Tārgu Mureş şi asociat pe 25 ani īn Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013

1 notar public numit īn Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013

1 notar public numit īn Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Costache Oana Cristina din 17.03.2014

1 notar public numit īn Huşi, Camera Notarilor Publici Iaşi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Paveliu Ileana din 13.03.2015

1 notar public numit īn Ulmi şi asociat, pānă la 31.12.2016, īn Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 30.12.2015

1 notar public numit īn Ulmi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Florovici Maria Magdalena din 29.09.2015

1 notar public numit īn Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe 1 an īn Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 14.04.2016

1 notar public numit īn Petrăchiaoia şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 13.03.2015

1 notar public numit īn Petrăchiaoia şi asociat pānă la 18.04.2017 īn Bucureşti: Cichirdan Alexandra din 20.05.2016

1 notar public numit īn Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava şi asociat pānă la 18.04.2017 īn Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 20.05.2016

1 notar public numit īn Botoşani, Camera Notarilor Publici Suceava şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Marcu Alexandra din 15.06.2016

2 notari publici numiţi īn Roata de Jos şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013 şi Bunda Andrei din 13.03.2015

1 notar public numit īn Roata de Jos şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 19.05.2016

1 notar public numit īn Roata de Jos şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Haraga Cristina din 20.05.2016

2 notari publici numiţi īn Roşiori de Vede şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Grigore Cristian din 05.03.2012 şi Cărbunaru Andreea Daniela din 02.12.2014

3 notari publici numiţi īn Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Boroi Maria din 08.01.2013 , Popovici Alexandra din 11.06.2015 şi Melente Adrian din 30.03.2015

1 notar public numit īn Salcia şi asociat pe 25 ani īn Urziceni: Dan George din 07.03.2014

1 notar public numit īn Letca Nouă şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Nica Sanda din 02.04.2012

1 notar public numit īn Letca Nouă şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 02.08.2013

1 notar public numit īn Mihail Kogălniceanu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Năstase Ana Maria din 19.02.2015

2 notari publici numiţi īn Nuci şi asociaţi pe 5 ani īn Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 08.02.2012 şi Diaconescu Remus Ştefan din 25.05.2012

1 notar public numit īn Giurgeni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Caragea Nicolae din 11.07.2016

1 notar public numit īn Giurgeni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 24.03.2014

1 notar public numit īn Amara şi asociat, pānă la 31.12.2018, īn Bucureşti: Richiţeanu Roxana Camelia din 20.03.2014

1 notar public numit īn Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Antoniu Irina din 16.04.2015

1 notar public numit īn 1 Decembrie şi asociat pe 5 ani īn Buftea: Dobrican Oana Maria din 03.02.2016

1 notar public numit īn Islaz şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 06.10.2015

1 notar public numit īn Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată īn Buftea: Coadă Florin Adrian din 25.03.2014

1 notar public numit īn Călăraşi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ciobanu Alin Constantin din 17.10.2013

1 notar public numit īn Colelia şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012

2 notari publici numiţi īn Berceni şi asociaţi pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Şulea Alexandru din 03.11.2015 şi Grigore Marius din 22.01.2016

1 notar public numit īn Pietroşani şi asociat pe durată nedeterminată īn Voluntari: Crāngureanu Steriana Ştefania din 18.03.2016

1 notar public numit īn Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Nica Oana Raluca din 05.03.2013

1 notar public numit īn Colibaşi şi asociat, pānă la 31.12.2015, īn Bucureşti: Bonţ Marinela din 30.05.2016

1 notar public numit īn Săveni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bolintin Vale: Mitescu Simona Elena din 09.10.2013

1 notar public numit īn Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Cetinturk Adela din 08.01.2013

1 notar public numit īn Poeni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mihai Cristina din 15.06.2015

1 notar public numit īn Valea lui Mihai, Camera Notarilor Publici Oradea şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 25.07.2012

1 notar public numit īn Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mermeze Speranţa Catrinel din 27.03.2013

1 notar public numit īn Covasna, Camera Notarilor Publici Braşov şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

1 notar public numit īn Constanţa şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ene Claudiu din 27.05.2014

1 notar public numit īn Chiajna şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Cojocaru Diana din 10.05.2016

1 notar public numit īn Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Niculescu Andreea Maria din 25.03.2014

1 notar public numit īn Ciulniţa şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Văduva Necşoiu Carla Elena din 18.05.2016

1 notar public numit īn Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Schally Mubera Valentine Elena din 20.09.2013

1 notar public numit īn Radovanu şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Solacolu Raluca Ioana din 11.06.2015

1 notar public numit īn Dărăşti Ilfov şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Cazan Maria Petronela din 16.12.2014

1 notar public numit īn Traian şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dragomir Tudor Radu din 17.06.2015

1 notar public numit īn Tārgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 29.07.2014

1 notar public numit īn Tārgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012

1 notar public numit īn Ţăndărei şi asociat pānă la 01.09.2019 īn Bucureşti: Ion Andreea Elena din 20.05.2016

1 notar public numit īn Ţăndărei şi asociat pe durată nedeterminată īn Roşiori de Vede: Barbu Mircea Răzvan din 04.11.2014

1 notar public numit īn Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013

1 notar public numit īn Belciugatele şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 08.04.2015

1 notar public numit īn Sīrbeni şi asociat, pānă la 01.12.2016, īn Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 02.12.2014

1 notar public numit īn Bragadiru şi asociat, pānă la 01.12.2016, īn Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 02.12.2014

1 notar public numit īn Greaca şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 18.04.2014

1 notar public numit īn Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 29.04.2015

1 notar public numit īn Drobeta Turnu-Severin, Camera Notarilor Publici Craiova şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Gheorghe Alisa Anda din 13.05.2015

1 notar public numit īn Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012

1 notar public numit īn Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din26.03.2015

1 notar public numit īn Păuneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pānă la 01.09.2019 īn Bucureşti: Lina Daniela din 20.05.2016

1 notar public numit īn Cāmpina, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Curpene Roxana din10.05.2013

1 notar public numit īn Coşereni şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012

1 notar public numit īn Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013

1 notar public numit īn Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013

1 notar public numit īn Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 25 ani īn Bucureşti: Anghel Andrei din 11.07.2016

1 notar public numit īn Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Burloi Cristinel din 06.05.2016

1 notar public numit īn Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013

1 notar public numit īn Breaza, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Bărbulescu Andreea din 29.05.2013

1 notar public numit īn Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013

1 notar public numit īn Craiova, Camera Notarilor Publici Craiova şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 25.03.2014

1 notar public numit īn Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013

1 notar public numit īn Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013

1 notar public numit īn Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 02.08.2013

1 notar public numit īn Vālcelele şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Şurlea Alexandru Valeriu din 10.05.2013

1 notar public numit īn Matca, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat, pe 3 ani, īn Bucureşti: Luca Viorel din 04.07.2014

1 notar public numit īn Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Brumă Sorana Cristina din 05.06.2014

1 notar public numit īn Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Stănişor Dumitru Emilian din 27.05.2014

1 notar public numit īn Cāmpulung, Camera Notarilor Publici Piteşti şi asociat pe 2 ani īn Bucureşti: Zipişi Andreea Bianca din 07.06.2016

1 notar public numit īn Ştefăneşti, Camera Notarilor Publici Piteşti şi asociat pe 3 ani īn Bucureşti: Vorniceanu Cristina din 12.07.2016

1 notar public numit īn Adāncata şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Corici Maria Cristina Theodora din 24.04.2013

1 notar public numit īn Căscioarele şi asociat pe durată nedeterminată īn Mihăileşti: Lixandru Iulian Tiberiu Eugen din 09.04.2015

1 notar public numit īn Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Popa Andra Astrid din 20.05.2016

1 notar public numit īn Rāşnov, Camera Notarilor Publici Braşov şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Bārlădeanu Adriana din 29.04.2015

1 notar public numit īn Grindu şi asociat pe 5 ani īn Mangalia, Camera Notarilor Publici Constanţa: Matei Iulia Raluca din 08.04.2015

1 notar public numit īn Roşiori de Vede şi asociat pānă la 21.01.2019 īn Bucureşti: Chiriţă Daniela Florentina din 08.01.2014

1 notar public numit īn Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Marinescu Florentina din 04.02.2016

1 notar public numit īn Borşa, Camera Notarilor Publici Cluj şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Balaci Mihai Alexandru din 30.05.2016

1 notar public numit īn Timişoara şi asociat pe 5 ani īn Bucureşti: Gorun Larisa Claudia Oana din 23.05.2016

1 notar public numit īn Roşiori de Vede şi asociat pe durată nedeterminată īn Chitila: Zamfir Mihail din 25.03.2014

1 notar public numit īn Ianca, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociaţi pe 7 ani īn Bucureşti: Cloşcă Aurelian Daniel din 23.05.2016

1 notar public numit īn Făcăeni şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Păduraru Larissa Andrada din 15.06.2016

1 notar public numit īn Valea Călugărească, Camera Notarilor Publici Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Ciuhan Tudor Lucian din 15.06.2016

1 notar public numit īn Corbeanca şi asociat pe durată nedeterminată īn Bucureşti: Popescu Daniela din 19.05.2016

 

ANEXA Nr. 5

 

 

V. Camera Notarilor Publici Cluj

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia Judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate īn anul 2016

Numărul locurilor ocupate de notari publici īn funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecători- lor de la ICCJ

Numărul locurilor vacante destinate concursu- lui de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Cluj

Cluj Napoca

Cluj Napoca

88(1)

87(2)

-

-

-

-

1.Petrean Ioana

 

 

 

Apahida

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Baciu

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

Dej

Dej

6

6(2)

-

-

-

-

-

 

 

Gherla

Gherla

5

4

1

-

-

-

-

 

 

Huedin

Huedin

4

4(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Gilău

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Turda

Cāmpia Turzii

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Mihai Viteazu

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Turda

7

7

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

116(1)

114(2)

1

-

-

-

1

2.

Bistriţa Năsăud

Bistriţa

Bistriţa

15

15(2)

-

-

-

-

-

 

 

Năsăud

Năsăud

4

4(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Sāngeorz Băi

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Beclean

Beclean

5

4(2)

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

24

23(2)

1

-

-

-

-

3.

Maramureş

Baia Mare

Baia Mare

23

23(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Seini

1

1

-

-

-

-

-