MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 853/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 853         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 octombrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

883. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de la Paris, īncheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de Romānia la New York la 22 aprilie 2016

 

884. - Decret pentru numirea unui judecător

 

885. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

886. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

887. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

888. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

889. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

890. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

891. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

892. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

779. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 

780. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu

 

781. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad

 

782. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

 

783. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 

784. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 

785. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş

 

786. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian

 

787. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ

 

788. - Hotărāre privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

330. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

 

331. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Jakab Istvan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

332. - Decizie privind numirea domnului Mihai Moia īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei bondului pentru Mediu

 

333. - Decizie privind eliberarea domnului Cătălin Drulă, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.288. - Ordin al ministrului transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii īn zbor

 

1.364. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor īn 7 unităţi administrativ-teritoriale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de la Paris, īncheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de Romānia la New York la 22 aprilie 2016

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 139 din 28 septembrie 2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de la Paris, īncheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de Romānia la New York la 22 aprilie 2016, şi se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 883.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.191 din 6 octombrie 2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ana-Hermina Iancu se numeşte īn funcţia de judecător la Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 884.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.225/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2016, domnul Iacob Constantin, judecător la Judecătoria Motru, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 885.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.195/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2016, doamna Maria Cristina Şcheaua, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 886.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.197/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 4 decembrie 2016, domnul Dorel Hărăbor, judecător la Tribunalul Vrancea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 887.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.139/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2016, doamna Raluca Dumitrescu, procuror īn cadrul Parchetului de pe lāngă Tribunalul Hunedoara, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 888.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.199/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ana-Elena Dobre, procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - nivel central, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti. 25 octombrie 2016.

Nr. 889.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.222/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ilie Botoş, procuror militar la Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 890.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.198/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2016, doamna Liliana Tăutu, procuror īn cadrul Parchetului de pe lāngă Judecătoria Lugoj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 891.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.194/2016,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2016, doamna Daniela Magdea, procuror la Serviciul teritorial Alba Iulia din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 892.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 779.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 780.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 781.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

 

Avānd īn vedere prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 181 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 98 alin. (1) lit. d) şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data de 7 noiembrie 2016 īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă, ca urmare a īndeplinirii cumulative a condiţiilor de vārstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 782.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 783.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Dumitraşcu Liviu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 784.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Ardelean Gavriş exercită, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş.

 

PR1M-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 785.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Jugan Iulian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 786.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data de 7 noiembrie 2016, domnul Creţuleac Radu Ionuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 787.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 788.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi Avizul favorabil nr. 54.448/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al

art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil-Lucian Buţiu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti. 26 octombrie 2016.

Nr. 330.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Jakab Istvan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Avānd īn vedere cererea domnului Jakab Istvan, precum şi propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin Adresa nr. 7.148/C.P.P. din 24 octombrie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.775 din 24 octombrie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Jakab Istvan se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 331.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihai Moia īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Avānd īn vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor formulată prin Adresa nr. 7.148/C.P.P din 24 octombrie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.775 din 24 octombrie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Moia se numeşte īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 332.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cătălin Drulă, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 

Avānd īn vedere cererea domnului Cătălin Drulă, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.840 din 26 octombrie 2016,

īn temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 26 octombrie 2016, domnul Cătălin Drulă se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2016.

Nr. 333.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii īn zbor

 

Avānd īn vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere īn aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie,

luānd īn considerare prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Romān㔠ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru īndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului īn aviaţia civilă, la nivel naţional,

īn conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Romāne, anexă la Hotărārea Guvernului nr. 405/1993 privind īnfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Romāne, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f) şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă exercită calitatea de autoritate competentă īn sensul Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii īn zbor.

Art. 2. - (1) īn calitate de autoritate competentă potrivit art. 1, Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă poate decide aplicarea, pentru conformare cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune īn domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE şi cu normele sale de aplicare, a mijloacelor acceptabile de conformare adoptate de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA).

(2) Aplicarea mijloacelor acceptabile de conformare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Romāne.

Art. 3. - Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă va elabora procedurile şi instrucţiunile de aviaţie civilă pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii īn zbor.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 17 octombrie 2016.

Nr. 1.288.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor īn 7 unităţi administrativ-teritoriale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul a 7 unităţi administrativ-teritoriale, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, lucrări ce se desfăşoară īn cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I.

(2) Lucrările de īnregistrare sistematică cuprind īntreg teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I,

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 1.364.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor īn cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

1.

Fāntānele

Arad

2.

Căldăraru

Argeş

3.

Măureni

Caraş-Severin

4.

Dobra

Dāmboviţa

5.

Brastavăţu

Olt

6.

Oboga

7.

Trai an

Teleorman

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.