MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 1 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

981. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea poziţiei nr. 5470 a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

982/685. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

5.005. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind modificarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea poziţiei nr. 5470 a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 3.303 din 31 august 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 5470 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs

Denumire

produs

Formă

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_fm

statut_anm

Preţ

Producător

(lei)

Preţ

ridicata

maximal

fără TVA

(lei)

Preţ

amănuntul

maximal

cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

„5470

W62679001

 

THYROTOP- 131 38- 7400 MBq

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

38-7400 MBq

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

 

Container din plumb ambalat într-un container din metal, sigilat cu un înveliş detaşabil care

conţine o  capsulă pentru uz terapeutic 7400 MBq (21 de zile de la  data fabricaţiei)

V10XA01

MG

generic

2500.00

2530.00

2795.85

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Ioana Ursu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 981.

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI

Nr. 982 din 31 august 2016

DE SĂNĂTATE Nr. 685 din 31 august 2016

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor

în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 3.297 din 31 august 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.557 din 31 august 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 27, 51 şi 235 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„27

W55354004

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum

Clavulanicum

AUGMENTIN SR

1000 mg/62,5 mg

Compr elib. prel.

1000 mg/

62,5 mg

Beecham Group Plc

Marea Britanie

Cutie cu blist. al/pvc-al-

PP x 28 compr. elib. prel.

P-RF

28

1,258071

1,642857

0,000000

............................................................

51

W55342003

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum

Clavulanicum

AUGMENTIN (R) ES

Pulb. pt. susp. orală

600 mg/ 42,9 mg/ 5 ml

Smithkline Beecham Ltd.

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă conţinând pulb. pentru 100 ml suspensie şi o linguriţă dozatoare din polistiren, marcat cu gradaţii pt. măsurarea volumelor 2.5 ml si 5,0 ml

P-RF

1

27,200000

35,580000

0,000000

............................................................

235

W57938004

JO1MA14

Moxifloxacinum

AVELOX(R) 400 mg/ 250 ml

Sol. perf

400 mg/ 250 ml

Bayer Pharma Ag

Germania

Cutie x 5 flacoane din sticlă x 250 ml

S

5

68,412000

83,517600

17,564400”

 

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 397, 398, 399, 400 şi 401 se abrogă.

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizarea persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 435 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 436, 437, 438 şi 439, cu următorul cuprins:

 

„436

W62717001

JO1MA14

Moxifloxacinum

MOFLAXA 400 mg/ 250 ml

Sol. Perf.

400 mg/ 250 ml

Krka, D.D., Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 250 ml sol. perf.

PR

1

58,050000

73,400000

0,000000

437

W62717002

JO1MA14

Moxifloxacinum

MOFLAXA 400 mg/ 250 ml

Sol. Perf.

400 mg/ 250 ml

Krka. D.D.. Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu 5 flac. din sticlă incolora a câte 250 ml sol perf.

PR

5

57,010000

69,598000

0,000000

438

W62396001

J02AC03

Voricqnazqlum**

VFEND200 mg

Pulb. + solv. Pt. Sol. Perf.

200 mg

Pfizer Limited

Marea Britanie

1 flacon din sticlă transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 pungă de perfuzie din polipropilenă a 50ml +

1 seringa a 20 ml + 1 adaptor pt. flacon

PRF

1

347,976000

424,812000

87,778000

439

W14086001

J05AE08

Atazanavirum

REYATAZ 200 mg

Caps.

200 mg

Bristol-Myers Squibb

Marea Britanie

Cutie x1 flac. peid cu 1 sistem de închidere securizat pt. copii, din polipropilenă x 60 caps.

P-RF/

R

60

26,055666

29,036500

0,000000”

 

4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, poziţia 81 se modifică

şi va avea următorul cuprins:

 

„81

W57938004

J01MA14

Moxifloxacinum

AVELOX® 400 mg/

250 ml

Sol. perf.

400 mg/

250 ml

Bayer Pharmaag

Germania

Cutie x 5 flacoane din sticla x 250 ml

S

5

68,412000

83,517600

17,564400”

 

5. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 96 se introduc două noi poziţii, poziţiile 97 şi 98, cu următorul cuprins:

 

„97

W62717001

J01MA14

Moxifloxacinum

MOFLAXA400 mg/ 250 ml

Sol. perf

400 mg/ 250 ml

Krka. D.D., Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 250 ml sol perf.

PR

1

58,050000

73,400000

0,000000

98

W62717002

J01MA14

Moxifloxacinum

MOFLAXA 400 mg/ 250 ml

Sol. perf.

400 mg/ 250 ml

Krka, D.D.. Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu 5 flac. din sticlă incoloră a câte 250 ml sol perf.

PR

5

57,010000

69,598000

0,000000”

 

6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 şi 304 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„285

W59881004

L01XE01

Imatinibum****

EGITINID 100 mg

Caps.

100 mg

Egis Pharmaceuti Cals P.L.C.

Ungaria

Cutie cu bust. pa-al- pvc/al x120 caps.

PR

120

4,491799

5,483599

44,348484

286

W06844004

L01XE01

Imatinibum***

GLIVEC 100 mg

Caps.

100 mg

Novartis Europharm Ltd.

Marea Britanie

Cutie x 120 caps.

PR

120

4,491799

5,483599

70,863151

287

W59827004

L01XE01

Imatinibum****

IMATINI8ACTAVIS 100 mg

Caps.

100 mg

Actavis Group Ptc Ehf.

Islanda

Cutie cu blister din al/pvc/aclar x 120 capsule

PR

120

4*491799

5,483599

22,765567

268

W59679004

L01XE01

Imatinibum****

NIBIX 100 mg

Caps.

100 mg

Terapia S.A.

România

Cutie cu blist. ranal-pvc/al x 120 caps.

PR

120

4*491799

5,483599

44,348484

269

W61684004

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB FRESENIUS KABI 100 mg

Compr. film

100 mg

Fresenius Kabi Deutschland Gmbh

Germania

Cutie cu blist. pvg-pe- pvdc/al x 60 compr. Film.

PR

60

4,491799

5,483599

41,263901

290

W59486006

L01XE01

Imatinibum****

IMAKREBIN 100 mg

Compr. film

100 mg

Alvogen Ipco S.A.R.L.

Luxemburg

Cutie cu blist. pvc-pe- pvdc/al x 120 compr. Film.

PR

120

4/191799

5,483599

37,104401

291

W59500004

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB ZENTIVA 100 mg

Compr. film.

100 mg

Zentiva. K.S.

Republica Cehă

Cutie cu 12 blist. pvc-pe-

Pvdc/al x 10 compr. Film.

PR

120

4,491750

5,483583

0,000000

292

W59589001

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB TEVA100 mg

Compr. film

100 mg

Teva Pharma B.V.

Olanda

Cutie cu blist. opa/al/pvc/al a câte 120 x 1 comprimat

PR

120

4/191799

5,483599

42,704901

............................................................

294

W59541007

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB

GLENMARK100 mg

Compr. film

100 mg

Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.

Republica Cehă

Cutie cu bust pvg-pe- pvdc/al x 120 compr. Film.

PR

120

4/191799

5,483599

44,348484

295

W61215006

L01XE01

Imatinibum****

NEOXELL100 mg

Compr. film

100 mg

Neola Pharma SRL

România

Cutie cu blist. pvc-pe- pvdc/al x 120 compr. Film.

PR

120

4,491799

5,483599

44,348484

296

W59852005

L01XE01

Imatinibum****

MEAXIN100 mg

Compr. film

100 mg

Krka, D.D., Novomesto

Slovenia

Cutie cu bust. pvc- pvdc/al x120 compr. Film.

PR

120

4,491799

5,483599

28/116401

297

W59852011

L01XE01

Imatinibum**”

MEAXIN 100 mg

Compr. film

100 mg

Krka. D.D.. Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu blist. pvg-pe- pvdc/al x 120 compr. Film.

PR

120

4/191799

5,483599

28/116401

298

W59590001

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB TEVA 400 mg

Compr. film

400 mg

Teva Pharma B.V.

Olanda

Cutie cu blist. opa/al/pvc/al a cate 30 x 1 comprimat

PR

30

34,600000

39,457999

160,447001

299

W59501001

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB ZENTIVA 400 mg

Compr. film

400 mg

Zentiva. K.S.

Republica Ceha

Cutie cu 3 blist. Pvc-pe- pvdc/alx 10 compr. Film.

PR

30

34,600000

39,457666

0,000000

300

W61686003

L01XE01

Imatinibum***

IMATINIB FRESENIUS KABI 400 mg

Compr. film

400 mg

Fresenius Kabi

Deutschland Gmbh

Germania

Cutie cu blist. pvc-pe- pvdc/al x 30 compr. Film.

PR

30

34,600000

39,457999

152,896334

301

W59853006

L01XE01

Imatinibum****

MEAXIN 400 mg

Compr. film

400 mg

Krka. D.D., Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu blist. pvc-pe- pvdc/al x 30 compr. Film.

PR

30

34,600000

39,457999

113,596334

302

W59467003

L01XE01

Imatinibum***

IMAKREBIN 400 mg

Compr film.

400 mg

Alvogen Ipco S.Ar.L.

Luxemburg

Cutie cu blist. pvg-pe- pvdc/al x 30 compr. Film.

PR

30

34,600000

39,457999

130,894001

303

W61216006

L01XE01

Imatinibum****

NEOXELL 400 mg

Compr. film

400 mg

Neola Pharma  SRL

România

Cutie x blistere pvc-pe-

Pvdc/al x 30 comprimate filmate

PR

30

34,600000

39,457999

160/147001

304

W59542002

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB

GLENMARK400 mg

Compr. film

400 mg

Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.

Republica Cehă

Cutie cu blist. pvc-pe- pvdc/al x 30 compr. Film.

PR

30

34,800000

39,457999

160,447001”

 

7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 293, 338 şi 364 se abrogă.

8. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 510 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 511, 512, 513, 514 şi 515, cu următorul cuprins:

 

„511

W58810001

L01BC02

Fluorouracilum

EFUDIX

Cremă

50 mg/g

Medapharma Gmbh & Co Kg

Germania

Cutie x 1 tub x 20 g crema

PR

1

60,340000

76,300000

0,000000

512

W55804003

L01XA03

Oxali Plaţinum

OXALI PLATIN ACCORD 5 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

5 mg/ml

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flacon din sticlă incolorăa 40 ml conc. pt. sol. perf. X 200 mg oxaliplatina

PR

1

146,992000

181,896000

1,404000

513

W61800001

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB ACCORD 100 mg

Compr. film.

100 mg

Accord

Healthcare

Limited

Marea Britanie

Blist. pvc/pvdc/al x 60 compr. Film.

PR

60

3,743166

4,569666

0,000000

514

W61801001

L01XE01

Imatinibum****

IMATINIB ACCORD 400 mg

Compr. film.

400 mg

Accord

Healthcare

Limited

Marea Britanie

Bust pvc/pvdc/al x 30 compr. Film.

PR

30

29,000000

32,881666

0,000000

515

W52216002

V03AF03

Calcii Folinas

FOLCASIN 10 mg/ml

Sol. inj./perf.

10 mg/ml

Actavis S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă brunăx10 mlsol. inj/perf.

S/

P-RF

1

21,168000

26,764800

12,375200”

 

9. La secţiunea P5 „Programul Naţional de Diabet Zaharat”, după poziţia 135 se introduc două noi poziţii, poziţiile 136 şi 137, cu următorul cuprins:

 

„136

W59674016

A10BB09

Gliclazidum

GLYCLADA 60 mg

Compr. cu elib. modif.

60 mg

Krka, D.D., Novomesto

Slovenia

Cutie cu blist. .vc- pvdc/al x 60 compr. cu elib. modif.

PRF

60

0,334500

0,452000

0,000000

137

W62709004

A10BB09

Gliclazidum

GLYCLADA 90 mg

Compr. cu elib.

modificata

90 mg

Krka. D.D.. Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu blist. opa- al- pvc/al x 60 compr. elib. modif.

PRF

60

0,523666

0,685000

0,000000”

 

10. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever1, subprogramul P6.1 „Hemofilie şi Talasemie”, după poziţia 48 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 49, 50, 51, 52 şi 53, cu următorul cuprins:

 

„49

W62498001

B02BD03

Complex de antiinhibitori al coagulării**

FEIBA25 U/ml

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

25 U/ml

Baxalta Innovations Gmbh

Austria

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră, cu capac. De 50 ml care conţine 500 u feiba pulb. pt. sol. perf. + 1 flac. din sticlă incoloră, cu capac. de 20 ml care conţine 20 ml apă purificată pt. preparate inj.

PR

1

1459,220000

1.628,700000

0,000000

50

W62499001

B02BD03

Complex de antiinhibitori al coagulării**

FEIBA50 U/ml

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

50 U/ml

Baxalta Innovations Gmbh

Austria

Cutie cu 1 flac. din sticla incoloră, cu capac. de 50 ml care conţine 1000 u feiba pulb. pt. sol. perf + 1 flac din sticlă incoloră, cu capac. de 20 ml care conţine 20 ml apă purificată pt. preparate inj.

PR

1

2.689,810000

3.188,050000

0,000000

51

W62888001

B02BD06

Factor viii de coagulare si factor von Willebrand**

IMMUNATE 1000 UI FVIII/750 UI FVW

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI/ 750 UI

Baxalta Innovations Gmbh

Austria

Cutie cu 1 flac. monodoză cu pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. monodoză cu solv. + 1 set de transfer/filtru + 1 seringă de unică folosinţă (10 ml)+ 1 ac de unică folosinţă +

1 set de perfuzie

PR

1

1.263,180000

1.415,020000

0,000000

52

W62886001

B02BD06

Factor viii de coagulare si factor von Willebrand**

IMMUNATE 250 UI FVIII/190 UI FVW

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 UI/ 190 UI

Baxalta Innovations Gmbh

Austria

Cutie cu 1 flac. monodoză cu pulb.pt. sol. inj. + 1 flac. monodoză cu solv. +1 set de transfer/filtru + 1 seringă de unică folosinţă (5 ml)+ 1 ac de unica folosinţă + 1 set de perfuzie

PR

1

310,560000

376,660000

0,000000

53

W62687001

B02BD06

Factor viii de coagulare şi factor von willebrand”

IMMUNATE 500 UI FVIII/375 UI FVW

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI/ 375 UI

Baxalta Innovations Gmbh

Austria

Cutie cu 1 flac. monodoză cu pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. monodoză cu solv. +1 set de transfer/filtru + 1 seringă de unică folosinţă (5 ml) +1 ac de unică folosinţă + 1 set de perfuzie

PR

1

588,060000

680,230000

0,000000”

 

11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune”, secţiunea P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune”, poziţiile 2, 3, 4, 5 şi 6 se abrogă.

12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.15 „Sindrom de imuno-deficienţă primară”, poziţiile 2, 3, 4, 5 şi 6 se abrogă.

13. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine, tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, după poziţia 52 se introduc treizeci şi şapte de noi poziţii, poziţiile 53-89, cu următorul cuprins:

 

„53

W62746002

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 1,35 gbq

S

1

536,090000

622,490000

0,000000

54

W62746001

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 1.11 gbq

S

1

517,790000

602,540000

0,000000

55

W62746003

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP 131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 111 mbq

S

1

319,240000

386,120000

0,000000

56

W62746004

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP 131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 135 mbq

S

1

235,180000

287,110000

0,000000

57

W62746005

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP131

Caps.

37 MBq-

5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 2.59 gbq

S

1

801,820000

912,130000

0,000000

58

W62746006

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP 131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 259 mbq

S

1

338,740000

407,380000

0,000000

58

W62746007

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP131

Caps.

37 MBq-

5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 3.7 gbq

S

1

1.011,770000

1.140,980000

0,000000

60

W62746008

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP 131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 370 mbq

S

1

257,100000

313,870000

0,000000

61

W62746009

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP 131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 37 mbq

S

1

217,770000

265,850000

0,000000

62

W62746010

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

THERACAP131

Caps.

37 MBq- 5,55 GBq

Ge Healthcare

Limited

Marea

Britanie

Container din plumb x 1 capsulă 74 mbq

S

1

319,240000

386,120000

0,000000

63

W58677011

V10XA01

Natrii Iodidum (.1311)

MONIYOT- 131 CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-

7400 MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plum8ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1aplicator de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 125 mci

PR

1

4.792,990000

5.262,520000

0,000000

64

W58877012

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT- 131 CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-

7400 MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp şi capac din pe cu 1 aplicator de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 150 mci

PR

1

5.213,990000

5.721,410000

0,000000

65

W58677013

V10XA01

Natrii Iodidjm (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp şi capac din pe cu 1 apucător de plastic cu o capsula pt. uz terapeutic introdus intr-o cutie metalică 175 mci

PR

1

5.633,990000

5.179,210000

0,000000

66

W58677014

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONlYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 apucător de plastic cu o capsula pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 200 mci

PR

1

3.036,000000

3.355,020000

3.434,590000

67

W58677010

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 aplicator de plastic cu o capsula pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 100 mci

PR

1

1.214,124000

1.369,176000

3.588,144000

68

W58677009

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 apucător de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 80 mci

PR

1

4.022,990000

4.423,220000

0,000000

69

W58677001

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131 CAPSULET

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 aplicator de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 5 mci

PR

1

282,216000

344,532000

1.558,608000

70

W58677007

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 apucător de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 50 mci

PR

1

643,308000

746,988000

2.683,242000

71

W58677006

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 aplicator de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 30 mci

PR

1

621,348000

723,048000

2.249,382000

72

W58677005

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 apucător de plastic cu 0 capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 25 mci

PR

1

2.552,000000

2.819,830000

0,000000

73

W58677004

V10XA01

Natrii Iodidjm (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp şi capac din pe cu 1aplicatorde plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 20 mci

PR

1

2.412,000000

2.667,230000

0,000000

74

W58677003

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1aplicâtor de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalica 15 mci

PR

1

2.131,000000

2.360,940000

0,000000

75

W58677002

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 aplicator de plastic cu o capsulă pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 10 mci

PR

1

308,520000

376,644000

1.831,696000

76

W58677008

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

CAPSULE

Caps. pt. uz terapeutic

37-7400

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb ce conţine 1 tub din pp si capac din pe cu 1 aplicator de plastic cu o capsula pt. uz terapeutic introdus într-o cutie metalică 75 mci

PR

1

3.812,990000

4.194,320000

0,000000

77

W58679013

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 10 ml sol. orala 200 mci

PR

1

3.036,000000

3.355,020000

5.343,180000

78

W58679012

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14,8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a10 ml sol orală 150 mci

PR

1

6.256,788000

6.865,692000

382,808000

79

W58679011

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 10 ml sol. orala 100 mci

PR

1

1.214,124000

1.369,176000

4.733,734000

80

W58679010

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 10ml sol. orală 75 mci

PR

1

4.575,588000

5.033,184000

76,736000

61

W58679009

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14,8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 10 ml sol. orală 60 mci

PR

1

4.442,990000

4.861,020000

0,000000

82

W58679008

V10XA01

Natrii Iodidum (.1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 10 ml sol, orală 50 mci

PR

1

843,308000

746,988000

3.447,332000

83

W58679007

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 10 ml sol. orală 30 mci

PR

1

621,348000

723,048000

2.707,182000

84

W58679006

V10XA01

Natrii Iodidum (.1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac, a10 ml sol. orală 25 mci

PR

1

2.972,000000

3.277,630000

0,000000

85

W58679005

V10XA01

Natrii Iodidjm (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14,8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 5 ml sol. orală 15 mci

PR

1

2.482,000000

2.743,530000

0,000000

86

W58679004

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONÎYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 5 ml sol. orală 10 mci

PR

1

308,520000

376,644000

2.137,986000

87

W58679003

V10XA01

Natrh Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. A5 ml sol. Orală 5 mci

PR

1

282,216000

344,532000

1.863,808000

88

W58679002

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14,8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 10 ml sol. orală 20 mci

PR

1

2.762,000000

3.048,730000

0,000000

89

W58679001

V10XA01

Natrii Iodidum (1311)

MONIYOT-131

Sol. orala pt. uz

terapeutic

14.8-3700

MBq

Monrol Europe S.R.L.

România

Cutie cu 1 container din plumb cu 1 flac. a 5 ml sol. orală 2 mci

PR

1

383,088000

463,344000

1.439,796000”

 

14. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 123, 124, 125, 126 şi 127 se abrogă.

15. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după poziţia 277 se introduce o nouă poziţie, poziţia 278, cu următorul cuprins:

 

„278

W62396001

J02AC03

Voriconazolum**

VFEND200 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

200 mg

Pfizer Limited

Marea Britanie

1 flacon din sticla

transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 punga de perfuzie din polipropilenă a 50ml + 1 seringă a 20 ml + 1 adaptor pt. flacon

PRF

1

 

 

 

 

 

347,976000

424,812000

87,778000”

 

16. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, după poziţia 116 se introduce o nouă poziţie, poziţia 117, cu următorul cuprins:

 

„117

W62396001

J02AC03

Voriconazolum**

VFEND200 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

200 mg

Pfizer Limited

Marea

Britanie

1 flacon din sticlă transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 pungă de perfuzie din polipropilenă a 50 ml +

PRF

1

347,976000

424,812000

87,778000”

 

17. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 99 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 100, 101, 102, 103 şi 104, cu următorul cuprins:

 

„100

W13613002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 2000 ui anti-Xa/0,2 ml

Sol. inj.

2000 ui anti-Xa/ 0,2 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0,2 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

5,083000

6,427000

0,000000

101

W13612002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0,4 ml

Sol inj.

4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0.4 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

9,222000

11,660000

0,000000

102

W13611002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 6000 ui anti-Xa/0,6 ml

Sol. inj.

6000 ui anti-Xa/ 0.6 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0,6 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

12,277000

14,988000

0,000000

103

W13810002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 8000 Ui anti-Xa/0,8 ml

Sol. inj.

800QUI anti-Xa/ 0,8 ml

Laboratoire

Aventis

Franţa

cutie cu 6 seringi preumplute (din sticlă incolora de tip I, cu o capacitate de 1 ml, prevăzută cu ac cu un cap rigid din plastic fără filet si piston x 0,8 ml sol inj.

PR/

PRF

6

15,641666

19,778333

0,000000

104

W62396001

J02AC03

Voriconazglum**

VFEND200 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

200 mg

Pfizer Limited

Marea

Britanie

1 flacon din sticlă transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 pungă de perfuzie din polipropilenăa50ml + 1 seringă a 20 ml + 1 adaptor pt. flacon

PRF

1

347,976000

424,812000

87,778000*

 

18. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, poziţiile 116,117,118,119 şi 120 se abrogă.

19. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umanăa” subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, după poziţia 190 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 191, 192, 193, 194 şi 195, cu următorul cuprins:

 

„191

W13613002

B01AB05

Enoxaparinum

Clexane 2000 ui anti-Xa/0,2 ml

Sol. inj

2000 ui anti-Xa/ 0.2 ml

Lab. Aventis

Franţa

Cutie x 10 seringi preumplute x 0,2 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

5,083000

6,427000

0,000000

192

W13612002

B01AB05

Enoxaparinum

Clexane 4000 ui anti-Xa/0,4 ml

Sol. inj

4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml

Lab. Aventis

Franţa

Cutie x 10 seringi preumplute x 0.4 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

9,222000

11,660000

0,000000

193

W13611002

B01AB05

Enoxaparinum

Clexane 6000 ui anti-Xa/0,6 ml

Sol. inj

6000 ui anti-Xa/ 0,6 ml

Lab. Aventis

Franţa

Cutie x 10 seringi preumplute x 0,8 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

12,277000

14,988000

0,000000

194

W13610002

B01AB05

Enoxaparinum

Clexane 6000 ui anti-Xa/0,8 ml

Sol. inj.

8000 UI anti-Xa/ 0,8 ml

Lab. Aventis

Franţa

Cutie cu 6 seringi preumplute (din sticlă incoloră de tip I, cu o capacitate de 1 ml, prevăzută cu ac cu un cap rigid din plastic fără filet si piston x 0,8 ml  sol. inj.

PR/

PRF

6

15,641688

19,778333

0,000000

195

W62396001

J02AC03

Voriconazolum”

Vfend 200 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf..

200 mg

Pfizer Limited

Marea

Britanie

1 flacon din sticlă transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 punga de perfuzie din polipropilenă a 50 ml + 1 seringă a 20 ml + 1 adaptor pt. Flacon

PRF

1

347,976000

424,812000

87,778000”

 

20. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice”, după poziţia 23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 24, cu următorul cuprins:

 

„24

W62396001

J02AC03

Voriconazolum**

VFEND 200 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf..

200 mg

Pfizer Limited

Marea

Britanie

1 flacon din sticlă transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 pungă de perfuzie din polipropilenă a 50 ml + 1 seringă a 20 ml + 1 adaptor pt. flacon

PRF

1

347,976000

424,812000

87,778000”

 

21. La secţiunea P9 „Program naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 147 se Introduc cinci noi poziţii, poziţiile 148,149,150,151 şi 152, cu următorul cuprins:

 

„146

W13613002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 2000 ui anti-Xa/0,2 ml

Sol. inj

2000 ui anti-Xa/ 0,2 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0,2 ml sol inj.

PR/

PRF

10

5,083000

6,427000

0,000000

149

W13612002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0.4 ml

S Sol. inj

4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0.4 ml sol

inj.

PR/ PRF

10

9,222000

11,660000

0,000000

150

W13611002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 6000 ui anti-Xa/0,6 ml

Sol. inj

6000 ui anti-Xa/ 0,6 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0,6 ml sol

inj.

PR/

PRF

10

12,277000

14,988000

0,000000

151

W13610002

B01AB05

Enoxaparinum

CLEXANE 8000 ui anti-Xa/0,8 ml

S Sol. inj

8000 UI anti-Xa/ 0.8 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie cu 6 seringi preumplute (din sticlă incolora de tip I, cu o capacitate de 1 ml, prevăzuta cu ac cu un cap rigid din plastic fără filet şi piston x 0,8 ml sol. inj.

PR/ PRF

6

15,641666

19,778333

0,000000

152

W62396001

J02AC03

Voriconazolum**

VFEND 200 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf..

200 mg

Pfizer Limited

Marea

Britanie

1 flacon din sticla transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 pungă de perfuzie din polipropilenă a 50 ml + 1 seringă a 20 ml + 1 adaptor pt. flacon

PRF

1

347,976000

424,812000

87,778000”

 

22. La secţiunea P9 „Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană” subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi”, după poziţia 131 se introduce o nouă poziţie, poziţia 132, cu următorul cuprins:

 

„132

W62396001

J02AC03

Voriconazolum**

VFEND 200 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf..

200 mg

Pfizer Limited

Marea

Britanie

1 flacon din sticlă transparentă, cu capacitatea de 30 ml + 1 pungă de perfuzie din polipropilenă a 50 ml + 1 seringă a 20 ml + 1 adaptor pt. flacon

PRF

1

347,976000

424,812000

87,778000”

 

23. La secţiunea P10 „ Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, după poziţia 96 se Introduc cinci noi poziţii, poziţiile 97, 98, 99, 100 şi 101, cu următorul cuprins:

 

„97

W62869002

B01AB01

Heparinum**

HEPARINA POLISANO 5000 Ul/ml

Sol. inj

5000 UI/ ml

Mesfarma - S.R.L.

România

cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră x 5 ml soluţie injectabilă

PR

10

10,691000

13,296000

0,000000

98

W13613002

B01AB05

Enoxaparinum**

CLEXANE 2000 ui anti-Xa/0,2 ml

Sol. inj

2000 ui anti-Xa/ 0,2 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0,2 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

5,083000

6,427000

0,000000

99

W13612002

B01AB05

Enoxaparinum**

CLEXANE 4000 ui anti-Xa/0,4 ml

Sol. inj

4000 ui anti-Xa/ 0,4 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0.4 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

9,222000

11,660000

0,000000

100

W13611002

B01AB05

Enoxaparinum**

CLEXANE 6000 ui anti-Xa/0,6 ml

Sol. inj

6000 ui anti-Xa/ 0.6 ml

Lab, Aventis

Franţa

cutie x 10 seringi preumplute x 0,6 ml sol. inj.

PR/

PRF

10

12,277000

14,988000

0,000000

101

W13610002

B01AB05

Enoxaparinum**

CLEXANE 8000 ui

anti-Xa/0,8 ml

Sol. inj

8000 UI anti-

Xa/0,8 ml

Lab. Aventis

Franţa

cutie cu 6 seringi preumplute (din sticlă incoloră de tip I, cu o capacitate de 1 ml, prevăzută cu ac cu un cap rigid din plastic fără filet si piston x 0,8 ml sol inj.

PR/

PRF

6

15,641668

19,778333

0,000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna septembrie 2016.

 

p. Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Ioana Urau,

Gheorghe-Radu Ţibichi

secretar de stat

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 

În temeiul prevederilor art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Protocolul de colaborare nr. 8.082/2014, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Asociaţia Teach. for Romania, precum şi implicarea celor două părţi în proiectul Erasmus+ (KA3) NEWITT („A New Way for New Talents in Teaching”), proiect aprobat şi finanţat de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus +, acţiunea cheie 3, a cărui perioadă de implementare este ianuarie 2016-decembrie 2018,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.194/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 6 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:

- Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 7. - La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă, precum şi absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă incluşi în Programul-pilot Teach. for România în baza Protocolului de colaborare nr. 8.082/2014 încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Asociaţia Teach. for Romania, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar cu statut de cadru didactic fără studii corespunzătoare postului.”

Art. II. - Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia generală învăţământ superior, precum şi instituţiile de învăţământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 5.005.