MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 732/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 732         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

664. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016- 2017

 

668. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema „Modernizarea proceselor electorale”, organizată în perioada 6-7 octombrie 2016

 

669. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.065. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1.077. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 16 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 1, punctul 5 „Universitatea din Bucureşti”, numărul curent 6 „Ştiinţa mediului”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

6

Ştiinţa mediului

Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă

Bucureşti

română

IF

120

 

2. La anexa nr. 1, punctul 5 „Universitatea din Bucureşti”, numărul curent 11 „Ştiinţe ale comunicării”, se introduce un noi program de studii universitare de master, programul „Comunicare şi resurse umane”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

11

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi resurse umane

Bucureşti

română

IF

120

 

3. La anexa nr. 1, punctul 5 „Universitatea din Bucureşti”, numărul curent 19 „Filosofie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Filosofie, politică şi economie/Philosophy, politics and economics”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

19

Filosofie

Filosofie, politică şi economie/Philosophy, politics and economics

Bucureşti

engleză

IF

120

 

4. La anexa nr. 1, punctul 5 „Universitatea din Bucureşti”, după numărul curent 22 „Studii culturale” se introduce un nou număr curent, numărul curent 23 „Marketing”, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

23

Marketing

Marketing strategic şi managementul vânzărilor

Bucureşti

română

IF

120

50

 

5. La anexa nr. 1, punctul 7 „Academia de Studii Economice din Bucureşti”, numărul curent 5 „Contabilitate”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Criminologie economico-financiară”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

5

Contabilitate

Criminologie economico-financiară

Bucureşti

română

IF

120

 

6. La anexa nr. 1, punctul 7 „Academia de Studii Economice din Bucureşti”, numărul curent 10 „Economie şi afaceri internaţionale”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Competitivitate şi sustenabilitate în mediul de afaceri global”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

10

Economie şi afaceri internaţionale

Competitivitate şi sustenabilitate în mediul de afaceri global

Bucureşti

română

IF

120

 

7. La anexa nr. 1, punctul 12 „Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti”, numărul curent 3 „Ştiinţe ale comunicării”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Comunicare şi afaceri europene/Communication and EU affairs”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

3

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi afaceri europene/Communication and EU affairs

Bucureşti

engleză

IF

120

 

8. La anexa nr. 1, punctul 12 „Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti”, numărul curent 4 „Sociologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Sociologie aplicată: devianţă şi ordine socială”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată, şi se schimbă denumirea programului de studii universitare de master „Studii Roma” în „Studii Rome”:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

4

 

Sociologie aplicată: devianţă şi ordine socială

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

Studii Rome

Bucureşti

română

IF

120

 

9. La anexa nr. 1, punctul 12 „Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti”, numărul curent 7 „Management”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Management şi inovare digitală/Management and digital innovation”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

7

Management

Management şi inovare digitală/Management and digital innovation

Bucureşti

engleză

IF

120

 

10. La anexa nr. 1, punctul 13 „Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia”, numărul curent 5 „Sociologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

5

Sociologie

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Alba Iulia

română

IF

120

 

11. La anexa nr. 1, punctul 13 „Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia”, după numărul curent 13 „Teologie” se introduc două noi numere curente, numărul curent 14 „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii Informaţionale şi numărul curent 15 „Ingineria mediului”, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

14

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

Alba Iulia

română

IF

120

30

15

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Alba Iulia

română

IF

120

50

 

12. La anexa nr. 1, punctul 14 „Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad”, numărul curent 10 „Contabilitate”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Expertiză contabilă şi audit”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

10

Contabilitate

Expertiză contabilă şi audit

Arad

română

IF

120

 

 

13. La anexa nr. 1, punctul 16 „Universitatea «Transilvania» din Braşov”, după numărul curent 30 „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice” se introduce un nou număr curent, numărul curent 31 „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală”, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

31

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurala

Management în ospitalitate şi eco-agroturism

Braşov

română

IF

120

50

 

14. La anexa nr. 1. punctul 17 „Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, numărul curent 17 „Ingineria materialelor, se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele „Materiale şi tehnologii avansate” şi „Procesare avansată, management şi calitate în ingineria materialelor”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

17

Ingineria materialelor

Materiale şi tehnologii avansate

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

 

Procesare avansată, management şi calitate în ingineria materialelor

Zalău

română

IF

120

 

15. La anexa nr. 1, punctul 19 „Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 12 „Ştiinţe administrative”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Sănătate publică/Master of public health”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

12

Ştiinţe administrative

Sănătate publică/Master of public health

Cluj-Napoca

engleză

IF

120

 

16. La anexa nr. 1, punctul 19 „Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 14 „Sociologie”, denumirea programului de studii universitare de master „Asistenţa socială pentru sănătate mintală” se schimbă în „Asistenţa socială pentru sănătate mentală”:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

14

Sociologie

Asistenţa socială pentru sănătate mentală

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

 

17. La anexa nr. 1, punctul 19 „Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 16 „Ştiinţe politice”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

16

Ştiinţe politice

Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii

Cluj-Napoca

română

IF

120

 

18. La anexa nr. 1, punctul 20 „Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» din Cluj-Napoca”, numărul curent 1 „Medicină”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Malpraxisul în practica medicală”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

1

Medicină

Malpraxisul în practica medicală

Cluj-Napoca

română

IF

60

 

19. La anexa nr. 1, punctul 20 „Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» din Cluj-Napoca”, numărul curent 3 „Farmacie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Industrie farmaceutică”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

3

Farmacie

Industrie farmaceutică

Cluj-Napoca

română

1F

60

 

20. La anexa nr. 1, punctul 23 „Universitatea «Ovidius» din Constanţa”, numărul curent 15 „Drept”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Proceduri judiciare de drept privat şi profesii juridice”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

15

Drept

Proceduri judiciare de drept privat şi profesii juridice

Constanţa

română

IF

60

 

21. La anexa nr. 1, punctul 23 „Universitatea «Ovidius» din Constanţa”, numărul curent 23 „Filologie”, se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele „Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european” şi „Traductologie, terminologie, comunicare”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

23

Filologie

Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european

Constanţa

franceză

IF

120

 

 

Traductologie, terminologie, comunicare

Constanţa

engleză/

franceză/

Italiană/

germană/

turca

IF

120

 

22. La anexa nr. 1, punctul 25 „Universitatea din Craiova”, numărul curent 24 „Drept”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Drepturile omului/ Droits de l’homme”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

24

Drept

Drepturile omului/Droits de l’homme

Craiova

franceză

IF

60

 

23. La anexa nr. 1, punctul 25 „Universitatea din Craiova”, numărul curent 30 „Contabilitate”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Audit şi consultanţă în afaceri”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

30

Contabilitate

Audit şi consultanţă în afaceri

Craiova

română

IF

120

 

24. La anexa nr. 1, punctul 25 „Universitatea din Craiova”, după numărul curent 41 „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice” se introduce un nou număr curent, numărul curent 42 „Muzică”, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

42

Muzică

Artă muzicală românească contemporană

Craiova

română

IF

120

25

 

25. La anexa nr. 1, punctul 27 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi”, numărul curent 13 „Inginerie industrială”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Proiectare şi simulare în ingineria sudării”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

13

Inginerie industrială

Proiectare şi simulare în ingineria sudării

Galaţi

română

IF

120

 

26. La anexa nr. 1, punctul 27 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi”, numărul curent 19 „Drept”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Combaterea criminalităţii informatice”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

19

Drept

Combaterea criminalităţii informatice

Galaţi

română

IF

120

 

27. La anexa nr. 1, punctul 27 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi”, numărul curent 20 „Ştiinţe administrative”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră în administraţia publică”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

20

Ştiinţe administrative

Guvernantă şi cooperare transfrontalieră în administraţia publică

Galaţi

română

IF

120

 

28. La anexa nr. 1, punctul 27 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi”, numărul curent 30 „Filologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master programul „Literatură română şi dialog pluri-identitar - paradigme culturale şi didactice contemporane”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

30

Filologie

Literatură română şi dialog pluri-identitar - paradigme culturale şi didactice contemporane

Chişinău

română

IF

120

 

29. La anexa nr. 1, punctul 29 „Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iaşi”, numărul curent 4 „Ingineria produselor alimentare”, se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele „Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului” şi „Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

4

Ingineria produselor alimentare

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

Iaşi

română

IF

120

 

 

Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare

Iaşi

română

IF

120

 

30. La anexa nr. 1, punctul 30 „Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, numărul curent 16 „Cibernetică şi statistică”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Data mining”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

16

Cibernetică şi statistică

Data mining

Iaşi

română

IF

120

 

31. La anexa nr. 1, punctul 30 „Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, numărul curent 29 „Teologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Teologie romano-catolică practică şi misionară”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

29

Teologie

Teologie romano-catolică practică şi misionară

Iaşi

română

IF

120

 

32. La anexa nr. 1, punctul 30 „Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, numărul curent 30 „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi se modifică de la 150 la 200 şi se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Kinetoterapia în traumatologia sportivă”:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

30

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Kinetoterapia în traumatologia sportivă

Chişinău

română

IF

120

 

33. La anexa nr. 1, punctul 33 „Universitatea din Oradea”, numărul curent 29 „Administrarea afacerilor”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Administrarea afacerilor/Business administration”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

29

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor/Business administration

Oradea

engleză

IF

120

 

34. La anexa nr. 1, punctul 33 „Universitatea din Oradea”, numărul curent 32 „Management”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Management aprofundat/Advanced management”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

32

Management

Management aprofundat/Advanced management

Oradea

engleză

IF

120

 

35. La anexa nr. 1, punctul 33 „Universitatea din Oradea”, numărul curent 34 „Economie şi afaceri internaţionale”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Administrarea afacerilor internaţionale/International business administration”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

34

Economie şi afaceri internaţionale

Administrarea afacerilor internaţionale/ International business administration

Oradea

engleză

IF

120

 

36. La anexa nr. 1, punctul 34 „Universitatea din Petroşani”, numărul curent 4 „Mine, petrol şi gaze”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Exploatarea durabilă a resurselor minerale/Sustainable exploitation of the mineral resources”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

4

Mine, petrol şi gaze

Exploatarea durabilă a resurselor minerale/ Sustainable exploitation of the mineral resources

Petroşani

engleză

IF

120

 

37. La anexa nr. 1, punctul 35 „Universitatea din Piteşti”, numărul curent 2 „Informatică”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

2

Informatică

Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei

Piteşti

engleză

IF

120

 

38. La anexa nr. 1, punctul 35 „Universitatea din Piteşti”, după numărul curent 29 „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice” se introduce un nou număr curent, numărul curent 30 „Ingineria transporturilor”, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

30

Ingineria transporturilor

Transporturi şi siguranţă rutieră

Piteşti

română

IF

120

50

 

39. La anexa nr. 1, punctul 37 „Universitatea «Eftimie Murgu» din Reşiţa”, după numărul curent 10 „Teologie” se introduce un nou număr curent, numărul curent 11 „Inginerie mecanică”, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

11

Inginerie mecanică

Concepţia şi testarea sistemelor mecanice

Reşiţa

română

IF

120

60

 

40. La anexa nr. 1, punctul 39 „Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava”, numărul curent 11 „Mecatronică şi robotică”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Mecatronică aplicată”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

11

Mecatronică şi robotică

Mecatronică aplicată

Suceava

română

IF

120

 

41. La anexa nr. 1, punctul 39 „Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava”, numărul curent 12 „Inginerie şi management”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Expertiză tehnică, evaluare economică şi management”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

12

Inginerie şi management

Expertiză tehnică, evaluare economică şi management

Suceava

română

IF

120

 

42. La anexa nr. 1, punctul 39 „Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava”, numărul curent 23 „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Kinetoprofilaxie, recuperare şi modelare corporală”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

23

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Kinetoprofilaxie. recuperare şi modelare corporală

Suceava

română

IF

120

 

43. La anexa nr. 1, punctul 40 „Universitatea «Valahia» din Târgovişte”, numărul curent 5 „Inginerie electrică”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Sisteme şi echipamente modeme în producerea şi utilizarea energiei”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

5

Inginerie electrică

Sisteme şi echipamente modeme în producerea şi utilizarea energiei

Târgovişte

română

IF

120

 

44. La anexa nr. 1, punctul 40 „Universitatea «Valahia» din Târgovişte”, numărul curent 6 „Inginerie energetică”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Auditul sistemelor energetice”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

6

Inginerie energetică

Auditul sistemelor energetice

Târgovişte

română

IF

120

 

45. La anexa nr. 1, punctul 40 „Universitatea «Valahia» din Târgovişte”, numărul curent 7 „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

7

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei

Târgovişte

română

IF

120

 

46. La anexa nr. 1, punctul 41 „Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu”, numărul curent 2 „Ingineria sistemelor”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Informatică aplicată în ingineria sistemelor”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

2

Ingineria sistemelor

Informatică aplicată în ingineria sistemelor

Târgu Jiu

română

IF

120

 

47. La anexa nr. 1, punctul 41 „Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu”, numărul curent 6 „Drept”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

6

Drept

Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său

Târgu Jiu

română

IF

90

 

48. La anexa nr. 1, punctul 41 „Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu”, numărul curent 8 „Administrarea afacerilor”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

8

Administrarea afacerilor

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Târgu Jiu

română

IF

120

 

49. La anexa nr. 1, punctul 42 „Universitatea «Petru Maior» din Târgu Mureş”, numărul curent 12 „Filologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Studii literare şi comunicare interculturală”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

12

Filologie

Studii literare şi comunicare interculturală

Târgu Mureş

română

IF

120

 

50. La anexa nr. 1, punctul 43 „Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş”, numărul curent 1 „ Medicină”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Sănătatea reproducerii umane”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

1

Medicină

Sănătatea reproducerii umane

Târgu Mureş

română

IF

60

 

51. La anexa nr. 1, punctul 45 „Universitatea Politehnica Timişoara”, numărul curent 14 „Ştiinţe inginereşti aplicate”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Tehnici poligrafice”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

14

Ştiinţe inginereşti aplicate

Tehnici poligrafice

Timişoara

română

IF

120

 

52. La anexa nr. 1, punctul 46 „Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timişoara”, numărul curent 4 „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

4

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale

Timişoara

română

IF

120

 

53. La anexa nr. 1, punctul 47 „Universitatea de Vest din Timişoara”, numărul curent 9 „Sociologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Practica asistenţei sociale orientată spiritual”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

9

Sociologie

Practica asistenţei sociale orientată spiritual

Timişoara

română

IF

120

 

54. La anexa nr. 1, punctul 47 „Universitatea de Vest din Timişoara”, numărul curent 18 „Marketing”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Marketing strategic şi marketing digital”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

18

Marketing

Marketing strategic şi marketing digital

Timişoara

română

IF

120

 

55. La anexa nr. 1, punctul 47 „Universitatea de Vest din Timişoara”, numărul curent 22 „Filologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Cultură şi civilizaţie balcanică. Comunicare interculturală în Banat”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

22

Filologie

Cultură şi civilizaţie balcanică. Comunicare interculturală în Banat

Timişoara

română

IF

120

 

56. La anexa nr. 2, punctul 1 „Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir» din Bucureşti”, numărul curent 2 „Drept”, se introduc două noi programe de studii universitare de master, programele „Dreptul intern şi internaţional al afacerilor” şi „Dreptul naţional şi european al afacerilor”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

2

Drept

Dreptul intern şi internaţional al afacerilor

Bucureşti

români

IF

60

 

 

Dreptul naţional şi european al afacerilor

Cluj-Napoca

română

IF

90

 

57. La anexa nr. 2, punctul 2 „Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti”, după numărul curent 6 „Psihologie” se introduce un nou număr curent, numărul curent 7 „Contabilitate”:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

7

Contabilitate

Contabilitate, audit şi expertiză contabilă

Bucureşti

română

IF

120

50

 

58. La anexa nr. 2, punctul 3 „Universitatea «Nicolae Titulescu» din Bucureşti”, numărul curent 1 „Drept”, denumirea programului de studii universitare de master „Drept internaţional şi comunitar” se schimbă în „Drept internaţional şi al Uniunii Europene”:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

1

Drept

Drept internaţional şi al Uniunii Europene

Bucureşti

română

IF

60

 

59. La anexa nr. 2, punctul 3 „Universitatea «Nicolae Titulescu» din Bucureşti”, după numărul curent 4 „Finanţe” se introduce un nou număr curent, numărul curent 5 „Administrarea afacerilor”:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

5

Administrarea afacerilor

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

50

 

60. La anexa nr. 2, punctul 6 „Universitatea «Spiru Haret» din Bucureşti”, numărul curent 11 „Psihologie”, se introduce un nou program de studii universitare de master, programul „Psihologie clinică şi intervenţie psihologică”, cu încadrare în capacitatea de şcolarizare aprobată:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credita de studiu transferabile

11

Psihologie

Psihologie clinică şi intervenţie psihologică

Braşov

română

IF

120

 

61. La anexa nr. 2, punctul 19 „Universitatea «Sapientia» din Cluj-Napoca”, după numărul curent 10 „Cinematografie şi media” se introduce un nou număr curent, numărul curent 11 „Ştiinţa mediului”:

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Nuntă maxim de studenţi ce pot şcolarii

11

Ştiinţa mediului

Protecţia şi monitorizarea mediului

Cluj-Napoca

maghiară

IF

120

15

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 664.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema „Modernizarea proceselor electorale”, organizată în perioada 6-7 octombrie 2016

 

Având în vedere anexa nr. 3/48 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema „Modernizarea proceselor electorale”, organizată în perioada 6-7 octombrie 2016, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul aprobat pe anul 2016 al Autorităţii Electorale Permanente, conform devizului estimativ de cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 668.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema „Modernizarea proceselor electorale”, organizată în perioada 6-7 octombrie 2016

 

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Limita maximă Cantitatea (lei/persoane/zile)

1.

Cheltuieli privind cazarea participanţilor internaţionali

350 lei/persoană/zi

2.

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali

180 lei/persoană

3.

Cheltuieli privind organizarea unei recepţii de bun venit

100 lei/persoană

4.

Materiale informative şi de lucru

200 lei/persoană

5.

Materiale promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente

300 lei/persoană

6.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural-artistice)

210 lei/persoană

7.

Servicii de interpretariat în limba engleză

750 lei/interpret/zi

8.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

40 lei/persoană

9.

Trataţii şi pauze de cafea

20 lei/persoană/zi

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema „Modernizarea proceselor electorale”, organizată în perioada 6-7 octombrie 2016

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Suma alocată (lei)

1.

Cazarea participanţilor internaţionali

42.000

2.

Transportul intern al participanţilor internaţionali

11.700

3.

Organizarea unei recepţii de bun venit

6.500

4.

Editarea şi tipărirea materialelor informative şi de lucru

13.000

5.

Confecţionarea materialelor promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente

19.500

6.

Fotografii şi manifestări cultural-artistice

13.650

7.

Servicii de interpretariat în limba engleză

3.000

8.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

2,600

9.

Trataţii şi pauze de cafea

2.600

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

 

În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, de la capitolul 84,01 «Transporturi», titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020» şi titlul 55 «Alte transferuri», precum şi din alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii,”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 669.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2012)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare” judeţul Satu Mare

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj

Amplasament: judeţul Satu Mare

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:  (1 euro = 4,4150 lei/26 martie 2013)

 

 

730.401 mii lei*

 

- din care C+M:

 

 

595.882 mii lei*

 

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

 

Anul I

INV

 

460.152 mii lei

 

 

C+M

 

375.405 mii lei

 

Anul II

INV

 

270.249 mii lei

 

 

C+M

 

220.477 mii lei

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

 

24 luni

 

Capacităţi (în unităţi fizice):

 

 

 

 

- Lungime totală drum,

 

km

19,540

 

din care: - lungime drum două benzi

 

km

5,600

 

- lungime drum patru benzi

 

km

13,940

 

- lăţime platformă două benzi

 

m

10,00

 

- lăţime platformă patru benzi

 

m

18,50

 

- noduri rutiere

 

buc.

4

 

- intersecţii la nivel

 

buc.

3

 

- parcări de scurtă durată

 

buc.

2

 

- poduri şi pasaje

 

buc.

10

 

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, de la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” şi titlul 55 „Alte transferuri”, precum şi din alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 3.720 din 20 septembrie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 5.596 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5,597, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Codeam

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/ Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa

ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

„5597

W82916001

 

MELPHALAN

50 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PE RF.

50 mg

CN

UNIFARM – S.A. - ROMÂNIA

MELPHALANUM

Flacon din sticlă

transparentă x 50mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă

L01AA03

inovativ

 

585,87

615.87

709,45

N

Cant. 1.600

flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Ioana Ursu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 septembrie 2016.

Nr. 1.065.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru si al Rezervaţiei naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.887/AC din 26 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 18 din 4 noiembrie 2015, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea în urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.344 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88.107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.077/1.M. din 21 ianuarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 1.077.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.