MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 757         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 septembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 389 din 14 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

146. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

1.026. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

 

1.120. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015

 

1.142. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov

 

1.662. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos

 

2.301.- Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

731. - Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RSL LEASING IFN - S.A.

 

732. - Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A.

 

733. - Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 389

din 14 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţa de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Mona-Maria Pivniceru - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Elena Daniela Strat în Dosarul nr. 394/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.378D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.398D/2015, nr. 1.428D/2015, nr. 1.572D/2015, nr. 1.573D/2015, nr. 1.587D/2015, nr. 1.740D/2015, nr. 1.830D/2015, nr. 1.831D/2015, nr. 1.856D/2015 şi nr. 1.864D/2015, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate parţial identice, ridicate de Maria Pîrvan în Dosarul nr. 244/54/2015 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Asociaţia Tinerii Eroi ai Revoluţiei - 22 Decembrie 1989 din Galaţi în Dosarul nr. 188/44/2015, de Ion Stoica în Dosarul nr. 321/44/2015 şi de Romeo Lefter în Dosarul nr. 322/44/2015 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Silviu Florin Lazăr în Dosarul nr. 892/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal, de Viorel Bulete în Dosarul nr. 187/45/2015 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Cristian Daniel Mircea în Dosarul nr. 205/36/2015 şi de Marin Florian Nicola în Dosarul nr. 198/36/2015 ale Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de Romeo Lefter în Dosarul nr. 1.708/121/2015 şi de Ilie Plătică-Vidovici în Dosarul nr. 1.737/121/2015 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă.

4. La apelul nominal răspund autorii excepţiei de neconstituţionalitate Ion Stoica, Romeo Lefter, Silviu Florin Lazăr şi Viorel Bulete, personal. De asemenea, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate Asociaţia Tinerii Eroi ai Revoluţiei - 22 Decembrie 1989 din Galaţi răspunde consilier juridic Florin Ciriplinschi, iar pentru partea Casa Teritorială de Pensii Galaţi răspunde consilier juridic Cezarina Gruia, cu împuterniciri de reprezentare juridică aflate la dosare. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosare, autorii excepţiei Asociaţia Tinerii Eroi ai Revoluţiei - 22 Decembrie 1989 din Galaţi, Ion Stoica, Romeo Lefter, Viorel Bulete şi Ilie Plătică-Vidovici au depus note scrise în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate. De asemenea, autorul Ilie Plătică-Vidovici a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

6. Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.378D/2015, nr. 1.398D/2015, nr. 1.428D/2015, nr. 1.572D/2015, nr. 1.573D/2015, nr. 1.587D/2015, nr. 1.740D/2015, nr. 1.830D/2015, nr. 1.831 D/2015, nr. 1.8S6D/2015 şi nr. 1.864D/2Q15 au obiect parţial identic, pune în discuţie, din oficiu, conexarea cauzelor. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate prezenţi, reprezentantul părţii Casa Teritorială de Pensii Galaţi şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.398D/2015, nr. 1.428D/2015, nr. 1.572D/2015, nr. 1.573D/2015, nr. 1.587D/2015, nr. 1.740D/2015, nr. 1.830D/2015, nr. 1.831 D/2015, nr. 1.856D/2015 şi nr. 1.864D/2015 la Dosarul nr. 1.378D/2015, care este primul înregistrat.

7. Preşedintele întreabă părţile prezente dacă au cereri prealabile de formulat.

8. Reprezentantul Asociaţiei Tinerii Eroi ai Revoluţiei - 22 Decembrie 1989 din Galaţi, în temeiul art. 149 din Codul de procedură civilă, solicită comunicarea punctelor de vedere exprimate de Guvern şi Avocatul Poporului.

9. Curtea, potrivit art. 258 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992, respinge cererea formulată, întrucât autorul excepţiei avea posibilitatea de a lua cunoştinţă de conţinutul punctelor de vedere exprimate de Guvern şi Avocatul Poporului atât de la arhiva instanţei, dosarul fiind la dispoziţia părţilor, cât şi de pe site-ul Curţii Constituţionale, potrivit indicaţiilor cuprinse în citaţie.

10. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate Silviu Florin Lazăr, în susţinerea excepţiei, depune concluzii scrise şi un set de înscrisuri.

11. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autoarei Asociaţia Tinerii Eroi ai Revoluţiei - 22 Decembrie 1989 din Galaţi, care solicită admiterea excepţiei. În acest sens se susţine, în esenţă, că actul administrativ nu s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din data de 29 decembrie 2014, iar faptul că această şedinţă a fost declarată secretă contravine dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi, ca atare, solicită Curţii Constituţionale şi Ministerului Public să ceară declasificarea acesteia. Cât priveşte indemnizaţia reparatorie, se apreciază că aceasta reprezintă un bun protejat de art. 44 din Legea fundamentală şi de art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, se consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 modifică cursul istoriei şi contravine prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (4), (5) şi (6), precum şi normelor de tehnică legislativă. Totodată, se apreciază că un alt argument în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate extrinsecă constă în făptui că ordonanţa de urgenţă nu a fost contrasemnată de ministrul justiţiei, care, în opinia sa, are atribuţii de punere în executare a actului normativ supus controlului de neconstituţionalitate.

12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate Romeo Lefter solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens se arată, în esenţă, că Legea nr. 42/1990 este actul normativ care a instituit titlurile onorifice pentru luptătorii Revoluţiei, iar Legea nr. 341/2004 a verificat şi preschimbat certificatele de revoluţionar. Însă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 „mistifică istoria”, modifică Legea nr. 341/2004 şi, contrar jurisprudenţei Curţii Constituţionale, concretizate prin Decizia nr. 1.595 din 14 decembrie 2011, modifică o lege abrogată, respectiv Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. De asemenea, afirmă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din data de 29 decembrie 2014, încălcându-se astfel dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi solicită declasificarea stenogramei şedinţei de Guvern. În final, se consideră că ministrul justiţiei are atribuţii de punere în executare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, iar faptul că nu a contrasemnat ordonanţa criticată reprezintă un viciu de neconstituţionalitate.

13. Autorul excepţiei Silviu Florin Lazăr solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând, în esenţă, că indemnizaţia reparatorie reprezintă un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, fapt ce îi conferă dreptul de a cere plata acestei indemnizaţii, care reprezintă o creanţă asupra statului. Ca atare, se apreciază că plata indemnizaţiei reparatorii nu poate fi suprimată. De asemenea, se susţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 diminuează importanţa Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi o limitează teritorial la câteva oraşe, încălcându-se astfel prevederile constituţionale ale art. 33.

14. Autorul excepţiei Viorel Bulete solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, contrar dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, nu a fost înscrisă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din data de 29 decembrie 2014 şi avizele nu au fost acordate în timp util. Depune înscrisuri.

15. Reprezentantul Casei Teritoriale de Pensii Galaţi solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, concretizată prin Decizia nr. 864 din 10 decembrie 2015.

16. Autorul excepţiei Ion Stoica solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, susţinând, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 a fost respinsă de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din cadrul Senatului.

17. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, în acest sens se arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat cu privire la dispoziţiile legale criticate, prin Decizia nr. 864 din 10 decembrie 2015, şi nu au apărut elemente noi care să determine schimbarea acestei jurisprudenţe.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

18. Prin încheierile din 14 septembrie 2015,18 septembrie 2015 şi 24 septembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 394/44/2015, nr. 188/44/2015, nr. 321/44/2015 şi nr. 322/44/2015, Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Elena Daniela Strat, Asociaţia Tinerii Eroi ai Revoluţiei - 22 Decembrie 1989 din Galaţi, Ion Stoica şi Romeo Lefter în cauze având ca obiect anularea şi suspendarea unui act administrativ.

19. Prin încheierea din 14 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 244/54/2015, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. I şi II din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Maria Pîrvan, într-o cauză având ca obiect plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin aplicarea dispoziţiilor art. f din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi art. I şi II din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015, precum şi pentru suprimarea drepturilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004.

20. Prin încheierea din 9 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 892/2/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au Jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Silviu Florin Lazăr într-o cauză având ca obiect plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin aplicarea dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi art. I şi II din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015.

21. Prin încheierea din 20 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 187/45/2015, Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Viorel Bulete într-o cauză având ca obiect anularea şi suspendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014.

22. Prin încheierile din 25 septembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 205/36/2015 şi nr. 198/36/2015, Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. I şi II din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Cristian Daniel Mircea şi de Marin Florian Nicola în cauze având ca obiect plata unor despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin aplicarea dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014.

23. Prin Sentinţa civilă nr. 1.306/2015 din 3 decembrie 2015 şi încheierea din 3 decembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 1.708/121/2015 şi nr. 1,737/121/2015, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Romeo Lefter şi de Ilie Plătică-Vidovici în cauze având ca obiect calcularea şi plata indemnizaţiei reparatorii prevăzute de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 341/2004.

24. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă principiul neretroactivităţii legii civile, deoarece Guvernul, neavând abilitarea de a modifica Legea nr. 341/2004, modifică situaţii juridice definitiv stabilite, determinând arbitrarul. De asemenea, se susţine că eliminarea din Legea nr. 341/2004 a indemnizaţiei lunare reparatorii pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite, printr-o ordonanţă de urgenţă, reprezintă o trecere silită a bunului din proprietatea privată în proprietatea publică şi „determină o restrângere a acordării recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”.

25. Autorii excepţiei consideră că, prin emiterea ordonanţei de urgenţă criticate, se creează o gravă discriminare între categoriile de participanţi la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, respectiv între luptătorii remarcaţi şi cei răniţi, reţinuţi şi urmaşi de eroi-martiri, dar în mod deosebit între participanţii la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi alte categorii de beneficiari de indemnizaţii obţinute în baza altor fapte deosebite decât participarea la evenimentele din decembrie 1989.

26. De asemenea, autorii excepţiei apreciază că din examinarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu reiese existenţa situaţiei extraordinare care să justifice urgenţa cerută de prevederile constituţional ale art. 115 alin. (4). Totodată, se susţine că actul normativ criticat „nu a fost trecut pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern, iar „avizul Consiliului Legislativ a ajuns la Monitorul Oficial după publicarea acestuia” şi nu respectă normele de tehnică legislativă şi prevederile legale referitoare la transparenţa decizională.

27. În continuare, autorii excepţiei arată că indemnizaţia lunară reparatorie reprezintă un „bun”, în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, iar sistarea ei contravine prevederilor constituţionale potrivit cărora cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege, şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. În final, autorii excepţiei apreciază că neacordarea indemnizaţiei lunare reparatorii reprezintă o restrângere a exerciţiului dreptului de proprietate privată şi menţionează considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 88 din 28 februarie 2013.

28. Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal îşi exprimă opinia în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, nefiind încălcate prevederile constituţionale invocate de autori. În ceea ce priveşte adoptarea măsurilor prin ordonanţă de urgenţă, instanţa consideră Că urgenţa măsurii este justificată de necesitatea protejării bugetului de stat împotriva unor prejudicii care s-ar putea produce ca urmare a plăţii unor drepturi despre care nu este clar dacă sunt sau nu cuvenite.

29. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât reglementările criticate reprezintă opţiunea legiuitorului, justificată de finalitatea exercitării în condiţii optime a unui drept, prevenindu-se eventualele abuzuri şi limitându-se efectele negative asupra stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice civile, fără a încălca, sub niciun aspect, principiul liberului acces la justiţie.

30. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal îşi exprimă opinia în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât Guvernul României are competenţa de a emite ordonanţe, a motivat caracterul urgent al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, efectele sale se produc numai pentru viitor, nu şi retroactiv, iar dreptul de a beneficia de indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 341/2004 nu este unul definitiv, aşa cum susţine autorul excepţiei, astfel încât nu se încalcă dreptul de proprietate.

31. Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile ordonanţei de urgenţă criticate nu încalcă reglementările constituţionale invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate.

32. Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal îşi exprimă opinia în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece lipsa de intervenţie din partea Guvernului ar fi avut drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvern, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.

33. Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate au fost emise cu respectarea prevederilor Constituţiei. În acest sens se arată că motivaţia din preambulul ordonanţei este amplă şi justifică caracterul urgenţei şi necesitatea emiterii acestui act normativ.

34. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

35. Guvernul, exprimându-şi punctul de vedere în dosarele nr. 1.572D/2015, nr. 1.573D/2015, nr. 1.587D/2015. nr. 1.740D/2015, nr. 1.830D/2015, nr. 1.8310/2015, nr. 1.856D/2015 şi nr. 1.864D/2015, consideră, în esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 este neîntemeiată. Astfel, cu privire la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, se arată, în esenţă, că, aşa cum rezultă din preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, urgenţa este justificată de reluarea plăţilor privind indemnizaţiile reparatorii, pentru toate categoriile de beneficiari, conform Legii nr. 341/2004, începând cu luna ianuarie 2015. Cât priveşte criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, se consideră că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, acordarea acestui beneficiu - indemnizaţia lunară reparatorie - nu reprezintă un drept fundamental şi, ca atare, nu sunt încălcate prevederile art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală. Totodată, arată că din analiza dispoziţiilor criticate se deduce că acestea se aplică pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare a noilor norme, astfel că nu se poate reţine nici argumentul privind încălcarea principiului ne retroactivităţii legii civile.

36. Avocatul Poporului, exprimându-si punctul de vedere în dosarele nr. 1.378D/2015, nr. 1.428D/2015, nr. 1.572D/2015, nr. 1.573D/2015, nr. 1.587D/2015 şi nr. 1 864D/2015, apreciază, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens se arată că din urmărirea procesului legislativ reiese că a fost îndeplinită procedura intermediară care Impune dezbaterea accelerată a ordonanţei de urgenţă şi, tocmai pentru caracteristica lor privind urgenţa reglementării, aceste acte normative nu se supun dezbaterii publice. De asemenea, apreciază că situaţia avută în vedere de Guvern poate fi calificată ca fiind una extraordinară, astfel încât, pe cale de consecinţă, se poate susţine existenţa unei urgenţe în adoptarea reglementării criticate. În continuare se arată că nu poate fi reţinută nici încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (1), întrucât măsurile instituite prin dispoziţiile legale criticate se încadrează în marja de apreciere a statului în determinarea oportunităţii şi a intensităţii politicilor privind acordarea măsurilor de protecţie socială. Cât priveşte invocarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie se arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, respectând principiul neretroactivităţii legii, nu produce efecte asupra indemnizaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita. În plus, titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite este în continuare recunoscut, persoanele beneficiare păstrându-şi în continuare această calitate. În final, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, Avocatul Poporului menţionează că dreptul la indemnizaţie reparatorie nefiind un drept fundamental, legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii, precum şi a stabilirii condiţiilor şi criteriilor de acordare.

37. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii şi ale autorilor excepţiei, precum şi notele scrise depuse de aceştia, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

38. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

39. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

40. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), (4) şi (5) privind statul român, art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivităţii legii civile, art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea în drepturi, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 22 alin. (1) şi (2) privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 31 alin. (2) referitor la dreptul la informaţie, art. 33 alin. (3) potrivit căruia statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 47 alin. (2) privind nivelul de trai, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 74 alin. (3) potrivit căruia Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată, art. 82 alin. (2) care reglementează validarea mandatului şi depunerea jurământului de către Preşedintele României, art. 94 referitor la alte atribuţii ale Preşedintelui României, art. 114 privind angajarea răspunderii Guvernului, art. 115 alin. (1), (4), (5) şi (6) privind delegarea legislativă şi art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei. De asemenea sunt invocate art. 3 şi art. 14 privind interzicerea torturii şi a discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 1 privind protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţie, precum şi art. 7 şi art. 11 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 17 privind dreptul de proprietate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Totodată, se apreciază că prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 au fost nerespectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013, şi cele ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010.

41. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională reţine că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, şi, prin Decizia nr. 864 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2016, şi Decizia nr. 178 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016, a statuat conformitatea acestor norme cu prevederile Legii fundamentale.

42. Astfel, Curtea a reţinut că, în memoria celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de recunoaştere a meritelor celor care s-au remarcat în mod deosebit în lupta pentru răsturnarea regimului totalitar, ca recompensă a societăţii pentru contribuţia adusă la înfăptuirea Revoluţiei din 1989, a fost adoptată Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestei legi, titlurile care puteau fi acordate luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 erau: „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, precum şi drepturile ce se cuveneau beneficiarilor acestor titluri.

43. Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, a abrogat Legea nr. 42/1990, însă a menţinut unele dintre soluţiile legislative anterioare. Astfel, este păstrată denumirea titlurilor „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989” se referă, în noua reglementare, la trei categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”.

44. Curtea a reţinut că Legea nr. 341/2004 stabilea acordarea unor drepturi persoanelor care au obţinut titlurile prevăzute de lege, printre care, potrivit art. 4, şi dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, în condiţiile legii. Acordarea titlurilor se făcea prin preschimbarea certificatelor eliberate în perioada 1990-1997, privind calităţile şi titlurile atestate potrivit Legii nr. 42/1990.

45. Curtea a observat că, printr-o serie de acte normative, în perioada 2012-2014, indemnizaţia lunară reparatorie, prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, de care beneficiau, în condiţiile legii, persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din lege, respectiv titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, nu s-a acordat.

46. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 au fost modificate şi completate unele dispoziţii din Legea nr. 341/2004, care stabilesc categoriile de titluri ce se pot acorda luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi drepturile corespondente deţinerii acestor titluri. Astfel, surit păstrate denumirile titlurilor de „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”, în noua formă a legii, se referă la patru categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut”, „Luptător cu Rol Determinant” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”. În acest sens, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, titlurile instituite se vor acorda în condiţiile legii, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului şi titular al brevetului de atestare a titlului, acordat de către Preşedintele României, prin decret prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Totodată, noul conţinut normativ al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 prevede acordarea unei indemnizaţii de gratitudine lunare persoanelor care au obţinut titlurile de „Luptător cu Rol Determinant”, cărora li s-au eliberat noile certificate, potrivit noii reglementări.

47. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia Guvernul nu avea abilitarea de a modifica Legea nr. 341/2004 printr-o ordonanţă, Curtea a constatat că, potrivit prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (1), „Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice” Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 a fost adoptată în baza art. 1 pct. 1.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 29 decembrie 2014, lege care a permis Guvernului să adopte ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004. Ca atare, Curtea a reţinut caracterul neîntemeiat al acestei critici de neconstituţionalitate.

48. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate extrinsecă, raportată la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea a reţinut că, potrivit jurisprudenţei sale (spre exemplu, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005), Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ: existenţa unei situaţii extraordinare; reglementarea acesteia să nu poată fi amânată; urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţei.

49. Curtea a constatat că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate raportată la art. 115 alin. (4) din Constituţie este neîntemeiată, având în vedere cele prezentate în expunerea de motive, precum şi faptul că legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale şi economice, de o marjă de apreciere, pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public, care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 49).

50. Referitor la invocarea prevederilor art. 115 alin. (5) din Constituţie, potrivit jurisprudenţei Curţii, acestea condiţionează intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă de îndeplinirea cumulativă a două cerinţe: depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reglementările constituţionale sunt transpuse la nivel legal de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit căruia „Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioar㔠(a se vedea în acest sens Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014). Astfel, potrivit fişei legislative, se observă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 29 decembrie 2014, iar proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a fost transmis Senatului României, în calitate de primă Cameră sesizată, pentru dezbatere, cu Adresa nr. E201/30/12/2014. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014. Prin urmare, au fost întrunite cele două condiţii cumulative necesare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, astfel încât nu a putut fi reţinută critica privind încălcarea art. 115 alin. (5) din Constituţie.

51. În ceea ce priveşte critica conform căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu a fost supusă dezbaterii publice, prin Decizia nr. 178 din 29 martie 2016, precitată, Curtea a observat că, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, „în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. Astfel, legiuitorul, ţinând cont de realitatea existenţei unor situaţii în care necesitatea protejării interesului impune în mod obiectiv adoptarea unor măsuri urgente, a permis adoptarea unor acte normative fără îndeplinirea tuturor cerinţelor privind asigurarea transparenţei decizionale. Prin urmare, Curtea a constatat că nici această critică de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

52. De asemenea, Curtea a constatat că dispoziţiile de lege deduse controlului de constituţionalitate, prin raportare la art. 15 alin. (2) din Constituţie, care consacră principiul neretroactivităţii legii civile, nu oferă temei unei atari critici, întrucât nu conţin, în Sine, nicio dispoziţie cu caracter retroactiv, textele urmând a-şi găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare. Astfel, susţinerile autorilor excepţiei, în sensul că se anulează vechile titluri, nu pot fi primite, deoarece prin noua reglementare nu se anulează vechile titluri, ci doar se stabilesc categoriile de persoane care vor beneficia, în condiţiile noii reglementări, de recunoştinţă şi gratitudine.

53. Cu privire la critica potrivit căreia dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate instituie o discriminare în cadrul aceleiaşi categorii de revoluţionari - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite -, prin sistarea plăţii indemnizaţiei lunare reparatorii, Curtea a constatat că normele supuse controlului de constituţionalitate se aplică tuturor destinatarilor lor, fără ca între aceştia să existe privilegii sau discriminări, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea prevederilor art. 16 din Constituţie şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. A nega posibilitatea legiuitorului de a modifica sau de a abroga o normă ar însemna negarea competenţei sale legislative, ceea ce este inadmisibil. Din contră, legiuitorul, fie originar, fie delegat, trebuie să vegheze la asigurarea stabilităţii economice a ţării şi să ia măsuri în consecinţă (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 90 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2012). Totodată, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că nu constituie o discriminare făptui că, prin aplicarea unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate ca atare prin prisma propriilor lor interese subiective.

54. Referitor la critica potrivit căreia sistarea plăţii indemnizaţiei lunare reparatorii contravine prevederilor constituţionale ale art. 44, Curtea a constatat netemeinicia acestor susţineri, întrucât, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, Decizia nr. 922 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013, Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014, ori Decizia nr. 419 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 18 august 2014, a statuat că dreptul la indemnizaţie reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, astfel c㠄legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii, precum şi a stabilirii condiţiilor şi criteriilor de acordare”. Ca atare, indemnizaţia se acordă în condiţiile Legii nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015.

55. În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate încalcă prevederile constituţionale care consacră demnitatea omului ca valoare supremă a statului român, analizând susţineri asemănătoare celor invocate în prezenta cauză, Curtea, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, a reţinut, în esenţă, că, deşi temeiul moral al acordării dreptului 3a indemnizaţie reparatorie, izvorât din sentimentul de recunoştinţă pentru cei care, prin jertfa şi contribuţia proprie, au condus la căderea regimului comunist şi la instaurarea democraţiei, este incontestabil, „acesta nu constituie totuşi, potrivit Constituţiei, o obligaţie de reglementare a statului în acest sens, neputându-se vorbi astfel de existenţa unui drept fundamental la obţinerea unor indemnizaţii în virtutea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revoluţiei Române din Decembrie 1989”. _

56. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele examinate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

57. Pentru argumentele menţionate anterior, Curtea constată că nu este întemeiată critica raportată la prevederile art. 115 alin, (6) din Constituţie.

58. Distinct de cele arătate, Curtea nu poate reţine nici criticile potrivit cărora „actul normativ nu a fost trecut pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din data de 29 decembrie 2014” şi „avizul Consiliului Legislativ a fost transmis Monitorului Oficial după publicarea lui”, întrucât aspectele invocate de autorii excepţiei excedează controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională.

59. În final, Curtea observă că prevederile art. 53 din Constituţie nu au incidenţă în cauză, deoarece nu s-a constatat restrângerea exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertăţi fundamentale şi, prin urmare, nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de norma constituţională invocată, iar celelalte dispoziţii din Constituţie invocate nu au relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

60. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Daniela Strat în Dosarul nr. 394/44/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Maria Pîrvan în Dosarul nr. 244/54/2015 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Asociaţia Tinerii Eroi ai Revoluţiei - 22 Decembrie 1989 din Galaţi în Dosarul nr. 188/44/2015, de Ion Stoica în Dosarul nr. 321/44/2015 şi de Romeo Lefter în Dosarul nr. 322/44/2015 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Silviu Florin Lazăr în Dosarul nr. 892/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal, de Viorel Bulete în Dosarul nr. 187/45/2015 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Cristian Daniel Mircea în Dosarul nr. 205/36/2015 şi de Marin Florian Nicola în Dosarul nr. 198/36/2015 ale Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de Romeo Lefter în Dosarul nr. 1.708/121/2015 şi de Ilie Plătică-Vidovici în Dosarul nr. 1.737/121/2015 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal, Curţii de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 iunie 2016.

 

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. MONA-MARIA PIVNICERU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 9 şi 10, cu următorul cuprins:

„9. «General-inspector Dimitrie M. Sturdza» pentru Comenduirea Garnizoanei Bucureşti.

10. «Ştefan Cicio-Pop» pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.”

2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:

„25. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Tudor Vladimirescu» Gorj în data de 15 iulie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 21 septembrie 2016.

Nr. 146.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 1.026.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi operatorii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, Stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Programul urmăreşte:

- dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci şi fonduri de garantare;

- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshopuri în cadrul evenimentului;

- dezvoltarea abilităţilor inovative şi consolidarea unui mediu economic competitiv;

- creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse economiei naţionale de către aplicanţi.

Programul este parte integrantă a Săptămânii europene a IMM-urilor 2016. Săptămâna europeană a IMM-urilor este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora Săptămâna europeană a IMM-urilor încurajează şi ajută IMM-urile să îşi atingă potenţialul maxim, fiind una dintre măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Smail Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.

Săptămâna europeană a IMM-urilor urmăreşte:

- să informeze: să difuzeze informaţii în legătură cu asistenţa oferită de UE şi autorităţile naţionale întreprinderilor mici şi mijlocii;

- să ofere asistenţă: să creeze un parteneriat EU-IMM, subliniind, pe de o parte, faptul că Europa este mai puternică dacă există IMM-uri competitive, iar, pe de altă parte, faptul că UE este gata să le susţină şi să le ofere consiliere;

- să inspire: să motiveze IMM-urile existente să îşi lărgească orizonturile şi să îşi dezvolte şi extindă activitatea;

- să împărtăşească: să difuzeze idei şi să împărtăşească experienţa în domeniul antreprenoriatului cu alţi antreprenori;

- să încurajeze: să încerce să convingă tinerii că antreprenoriatul este o opţiune profesională atractivă.

2. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în organizarea la Bucureşti a celei de-a VII l-a ediţii naţionale a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, pe o perioadă de minimum 3 zile.

2.2. Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii va fi organizat de Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti (OTIMMC Ploieşti), cu sprijinul Unităţii de Implementare a Proiectului, ale cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite şi aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient de promovată, în condiţiile legii.

2.3. Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:

2.3.1. organizarea unei expoziţii structurate pe secţiuni concomitente dedicate.

- instituţiilor şi operatorilor economici care furnizează facilităţi, produse şi servicii de asistenţă pentru IMM;

- promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii româneşti;

- promovării debutanţilor în afaceri;

- promovării IT, inventică şi creaţie ştiinţifică;

- promovării educaţiei antreprenoriale;

- promovării produselor şi serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România;

2.3.2. organizarea de conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor româneşti, precum şi stimulării şi susţinerii internaţionalizării IMM;

2.3.3. diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

2.4. În vederea desfăşurării evenimentului, Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

2.5. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: publicitate TV şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere echipamente necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

3. Bugetul Programului

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, este de 3.000.000 lei. Din bugetul total alocat programului suma de 1.380.000 lei va fi transferată Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente organizării TIMM 2016, iar suma de 1.620.000 lei va fi transferată celor opt oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea şi transportul produselor/beneficiarilor.

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 450 de beneficiari.

4. Tipurile de ajutor financiar de minimis

4.1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program.

4.2. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz). Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi pentru târg 2000 lei. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul, în cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte plafonul maxim diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari, în cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

4.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei ţării din care provine, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta procedură;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii.

5. Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile Programului aplicanţii, operatori economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii:

a) au capital social integral privat;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;

c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;

d) au completat formularul de înscriere (anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta procedură) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

e) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012t al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de 1

risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie. 1

6. În cadrul Programului nu sunt eligibile la finanţare:

- societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare;

- activităţile de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţile auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţile juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69);

- selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78);

- activităţile de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);

- activităţile de pescuit şi acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/20002;

- activităţile legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultura prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

- activităţile de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

a) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).

Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

- activităţile legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

- ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

- operatorii economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

- ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.


1 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - .Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500.000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali.*)

2 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

7. Modalitatea de derulare a Programului

7.1. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la târg se fac completând formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1), accesând site-ul www.aippimm.ro.

7.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere, precum şi perioada de înscriere se comunică pe site-ul www.aippimm.ro cu cel puţin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

7.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participare la târg, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de preselecţie (anexa nr. 1 la prezenta procedură), începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii on-line,

7.4. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va putea fi transmis o singură dată.

7.5. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 7.3 se va publica pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii înscrişi în Program.

(2) întreaga documentaţie va fi încărcată on-line, în cadrul aplicaţiei electronice.

8. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

8.1. Verificarea şi selecţia aplicanţilor se vor face de către Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare, denumită în continuare UPSEC, din cadrul OTIMMC Ploieşti, în baza documentaţiei depuse on-line.

8.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul OTIMMC Ploieşti se constituie UPSEC, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia şefului OTIMMC.

8.3. UPSEC din cadrul OTIMMC Ploieşti va verifica documentele încărcate on-line. După finalizarea verificării, UPSEC din cadrul OTIMMC Ploieşti va transmite aplicanţilor prin fax, e-mail, poştă, o scrisoare de respingere în cazul în care se constată că;

- documentaţia depusă este incorectă;

- solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale;

- solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;

- activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu fac obiectul prezentului program.

Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UPSEC, OTIMMC Ploieşti va transmite scrisoarea de înştiinţare privind participarea la târg în limita locurilor disponibile/în afara locurilor disponibile. Solicitanţii care au primit scrisoare de înştiinţare privind participarea la târg în limita locurilor disponibile vor transmite, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării la OTIMMC Ploieşti, Acordul de participare la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

8.4. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târg.

8.5. OTIMMC Ploieşti va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24 decembrie 2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

9.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

9.2. Astfel, solicitantul se poate adresa OTIMMC Ploieşti, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.

9.3. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- denumirea operatorului economic;

- obiectul contestaţiei;

- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

- dovezile pe care se întemeiază;

- semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.

9.4. Termenul de soluţionare este de 5 zile de la data primirii contestaţiei.

9.5. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/e-mail/poştă.

9.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul OTIMMC o Comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.

9.7. Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al OTIMMC.

10. Decontarea cheltuielilor cu transportul beneficiarilor

10.1. Participanţii vor depune la OTIMMC în raza căruia

beneficiarul îşi are sediul social (anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta procedură) cererea-tip de decontare (anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta procedură) însoţită de documentele justificative menţionate în secţiunea B a anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta procedură, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC o Unitate de Plată, denumită în continuare UP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia şefului OTIMMC. Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei şefului OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport pe perioada celor 3 zile de participare la târg se va face pe baza unei Cereri-tip de decontare (anexa nr. 7 la prezenta procedură), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul OTIMMC în raza căruia beneficiarul îşi are sediul social, împreună cu următoarele documente justificative:

- documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;

- pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 2000 lei. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se va rambursa contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoană fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Codului fiscal, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative pentru transport trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: să fie emise cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia.

- copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România sau Uniunea Europeană pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- angajamentul beneficiarului (anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezenta procedură) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2017, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC, conform formularului de raportare (anexa nr. 9) la prezenta procedură;

- opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN, secţiunea B a anexei nr. 8 la prezenta procedură, semnat de către reprezentantul legal/împuternicit.

10.3. Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 (două) exemplare:

- un original şi o fotocopie certificată; cele 2 (două) exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile OTIMMC.

Destinatar.

- OTIMMC;

- UPSEC - pentru „Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2016”.

Expeditor:

- denumirea completă a firmei solicitante;

- nr. de înregistrare în registrul comerţului;

- CUI/codul de înregistrare fiscală;

- suma decontată;

- adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

- numărul de înregistrare.

10.4. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor în baza unui proces-verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.

10.5. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

10.6. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

10.7. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.aippimm.ro. şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

10.8. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

10.9. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

10.10. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

10.11. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

10.12. Pe baza unei cereri scrise, ministerul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

11. Confidenţialitate

11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

11.2. Ministerul şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).

12. Precizări

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 30 iunie 2017.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

PS-04.03.01

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Denumirea completă a solicitantului

Adresa solicitantului

Judeţul

Telefon

Fax

Adresă de e-mail

Numele reprezentatului legal

Funcţia reprezentatului legal

Cod unic de înregistrare (după caz)

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului (după caz)

Nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (după caz)

Certificat de înmatriculare/de înregistrare (după caz)

Încarcă

Browse

Actul constitutiv (după caz)

Încarcă

Browse

Statutul (după caz)

Încarcă

Browse

OTIMMC de care aparţine

Categoria solicitantului

Microîntreprindere

întreprindere mică

întreprindere mijlocie

Societate cooperativă

Societate meşteşugărească mixtă

întreprindere familială

întreprindere individuală

PFA

Asociaţie profesională

Fundaţie

Codul CAEN principal al firmei

Obiectul de activitate pe care se accesează Programul

Obiectivul general/scopul societăţii asociaţiei - fundaţiei

Tipuri de cheltuieli:

Transport solicitant

Transport produse

Cazare

Suma solicitată pentru decontare cheltuieli (fără TVA);

Valoarea TVA

 

Ataşează minimum 3 (trei) fotografii cu produse realizate/comercializate care vor fi prezentate la târgul naţional - TIMM 2016

 

Aplicaţia informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul secţiunii A din anexa nr. 8 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.026/2016.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

PS-04.03.02

 

CERERE-TIP DE PARTICIPAE

la TIMM-2016

 

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română.)

 

SECŢIUNEA A

Date solicitant

 

Operatori economici

Subscrisa, ........................................., având datele de identificare menţionate în Formularul de înscriere (anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii TIMM-2016, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.026/2016) reprezentantă legal prin dl/dna .........................................,  având calitatea de ........................................., solicit participarea în condiţiile prevederilor Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii TIMM-2016 (Program), la târgul IMM din 2016.

Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr. În condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

........................................................................................................................................

Forma juridică: .........................................

Forma de proprietate 100% privată                DA               NU 

Capitalul social: .......................... lei deţinut de

- persoane fizice .......................... %

- persoane juridice .......................... %

 

Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) .........................................

Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate) ......................................... lei

Precizaţi numărul de persoane care participă la târgul din partea solicitantului ......................................... şi completaţi datele de mai jos pentru toţi însoţitorii.

Dl/Dna ........................................., având funcţia de ........................................., identificat(ă) cu BI/CI  seria .............. nr. .........................................

Dl/Dna ........................................., având funcţia de ........................................., identificat(ă) cu BI/CI  seria .............. nr. .........................................

Dl/Dna ........................................., având funcţia de ........................................., identificat(ă) cu BI/CI  seria .............. nr. .........................................

Dl/Dna ........................................., având funcţia de ........................................., identificat(ă) cu BI/CI  seria .............. nr. .........................................

 

SECŢIUNEA B

Categoria solicitantului

Bifaţi categoria în care vă încadraţi:

 

Microîntreprindere

Întreprindere familială

Întreprindere mică

Întreprindere individuală

Întreprindere mijlocie

Persoană fizică autorizată

Societate cooperativă

Societate meşteşugărească mixtă

Asociaţii profesionale

 

Fundaţii/Asociaţii

 

 

Codul CAEN principal al firmei este .........................................

Obiectul de activitate pe care se accesează Programul este .........................................

Obiectivul general/scopul asociaţiei-fundaţiei: .........................................

Descrieţi produsele/serviciile pe care dumneavoastră le realizaţi/societatea dumneavoastră le dezvoltă prin activitatea desfăşurată

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Menţionaţi produsele/serviciile cu care participaţi la TIMM 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA C

Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea

 

 Decontare transport solicitant

(de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur)

Specificaţi mijlocul de transport cu care vă deplasaţi:

Pentru autoturism vă rugăm să menţionaţi numărul de înmatriculare:

Vă rugăm să menţionaţi traseul:

 

 Decontare transport pentru produsele solicitantului (în cazul în care produsele necesită transport separat)

(de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur)

Specificaţi mijlocul de transport cu care transportaţi produsele:

Menţionaţi numărul de înmatriculare:

Vă rugăm să menţionaţi traseul:

 

 Decontare cazare în ......................................... pe perioada târgului

 

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare nu va depăşi 1.600 lei pe perioada târgului.

În limita sumei de 2.000 lei beneficiarul îşi poate deconta una dintre cheltuieli (transportul şi transportul produselor) sau ambele cheltuieli menţionate. Se acordă finanţare pentru transportul produselor în vederea prezentării acestora la târg, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu solicitantul.

În cazul în care suma totală cheltuită cu cazarea depăşeşte 1.600 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar, în cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 2 000 lei TVA este cheltuială neeligibilă şi nu se decontează.

 

SECŢIUNEA D

Declaraţie pe propria răspundere

 

Operatori economici

Subsemnatul(a), ......................................... , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........................................., eliberat(ă) de ......................................... la data de .........................., cu domiciliul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ........................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul îi curs:

 nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

 am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului

Forma ajutorului

Instituţia finanţatoare

Programul prin care a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.

Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul îh care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale.

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

Semnătura autorizată

Numele .........................................

Semnătura .........................................

Data semnării .........................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

PS-04.03.03

 

Activităţile de susţinere a participării la TIMM 2016 şi cheltuielile eligibile aferente, care constituie obiectul finanţării

 

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activităţi

Documente justificative în original şi copie certificată pentru decont

(fotocopie cu semnătura şi cu menţiunea „conform cu originalul” în cazul persoanelor fizice /fotocopie cu semnătura solicitantului, cu menţiunea „conform cu originalul*)

1.

Transport persoane

Autoturism, microbuz, autocar, tren

Cheltuieli legate de transport persoane

2000* lei

Bon fiscal pentru combustibil /Bilet de tren/Bilet de autocar/Bilet de microbuz, în termenul specificat în procedura programului, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, În interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; foale de parcurs după caz.

2.

Transport produse

Cheltuieli legate de transportul produselor care vor fi prezentate la târg

2000* lei

Bon fiscal pentru combustibil în termenul specificat în procedura programului; se va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare; foale de parcurs, după caz; aviz însoţire marfă.

3.

Cazare

Cheltuieli legate de cazare

1600 lei**

Factura unităţii de cazare; dovada plăţii

 

* Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei.

** Cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari, în cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

PS-04.03.04

 

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

 

I. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii .........................................

Adresa sediului social .........................................

Cod unic de înregistrare .........................................

Numele şi funcţia .........................................

(preşedintele Consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

 

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

 Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.026/2016 (procedură).

 Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

 Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1

 

Exerciţiul financiar de referinţă 2

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior,  datele financiare au înregistrat modificări care determină  încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 Nu

 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic 3

Numele .........................................

Funcţia .........................................

Semnătura .........................................

Data semnării .........................................


1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2015.

3 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

PS-04,03.05

 

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referinţă - anul 2015

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

( mii lei/mii €)

Total active

(mii lei/mii €)

1. Dateîe1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B 2)

 

 

 

2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Datele incluse în secţiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.026/2016.

 

1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate îh care întreprinderea este indusă.

 

SECŢIUNEA A

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat㠄fişa de parteneriat” (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

 

Date de identificare şi date financiare preliminare

 

Tabelul A.1

 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

 

FIŞA DE PARTENERIAT

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii .........................................

Adresa sediului social .........................................

Codul unic de înregistrare .........................................

Numele, prenumele şi funcţia .........................................

(preşedintele Consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

Perioada de referinţă - anul 2015

 

Numărul mediu anual de salariaţi 3

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totala 4

(mii lei/ mii €)

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. * * *


3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

4 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

 

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută3 * 5 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

 

Tabelul de parteneriat - A.2

 

Procent

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale 5

(mii lei/mii €)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

 

SECŢIUNEA B

Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Cazul 1: întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare3 * 5 6.

 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

 

Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual de salariaţi 7

Cifra de afaceri anuala netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

TOTAL:

 

 

 

 

Datele introduse în secţiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

 

Identificarea întreprinderilor induse prin consolidare

Întreprinderea legată

(denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalentului acestuia

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o „fişă de parteneriat” trebuie adăugate la secţiunea A.


3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

5 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

6 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea dalelor de la

întreprinderile legate.

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fişă privind legătura dintre întreprinderi” şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.

 

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

1.*)

 

 

 

2.*)

 

 

 

3.*)

 

 

 

4.*)

 

 

 

5.*)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 


*) Ataşaţi câte o „fişă privind legătura dintre întreprinderi” pentru fiecare întreprindere.

 

NOTĂ:

Datele rezultate în secţiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate).

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic 8

Numele .........................................

Funcţia .........................................

Semnătura .........................................

Data semnării .........................................

 

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. .................. din tabelul B2 al secţiunii B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

 

1. Date de identificare a întreprinderii

 

Denumirea întreprinderii .........................................

Adresa sediului social .........................................

Codul unic de înregistrare .........................................

Numele, prenumele şi funcţia .........................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referinţă

 

Numărul mediu anual de salariaţi 9

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/ mii €)

TOTAL:

 

 

 

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat” trebuie introduse în secţiunea A.

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic 10

Numele .........................................

Funcţia .........................................

Semnătura .........................................

Data semnării .........................................


8 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

9 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

10 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

PS-04.03.06

 

LISTA

oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.)

 

Nr. crt.

O.T.I.M.M.C. (judeţe arondate)

Adresa

Telefon/Fax

1.

Braşov

Braşov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 1, Braşov,

C.P. 500152

tel. 0268-548.018

fax 0268-548.017

www.aippimm.ro

oficiubrasov@imm.gov.ro

2.

Cluj-Napoca

Bihor

Bistriţa-Năsăud

Cluj

Maramureş

Satu Mare

Sălaj

Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca,

C.P. 400174

tel. 0264-487.224

fax 0264-487.244

www.aippimm.ro

oficiucluj@imm.gov.ro

3.

Constanţa

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Vrancea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 6, Constanta,

C.P. 900669

tel. 0241-661.253

fax 0241-661.254

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@imm.gov.ro

4.

Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Str. Ştefan cel Mare nr. 93, et. 1,

Craiova, C.P. 200129

tel./fax 0251510.785

www.aippimm.ro

oficiucraiova@imm.gov.ro

5.

Iaşi

Bacău

Botoşani

Iaşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

Str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2, Iaşi,

C.P. 700398

tel./fax 0232-46 43 43

www.aippimm.ro

oficiuiasi@imm.gov.ro

6.

Ploieşti

Argeş

Bucureşti

Călăraşi

Dâmboviţa

Giurgiu

Ialomiţa

Ilfov

Prahova

Teleorman

Ploieşti, str. Trei Ierarhi nr. 9-11,

judeţul Prahova

C.P. 100010

tel. 0244-522.085

fax 0244-544.054

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@imm.gov.ro

 

7.

Târgu Mureş

Harghita

Mureş

Alba

Strada Cuza Vodă nr. 22, Târgu Mureş,

C.P. 540027

tel. 0265-311.660

fax 0265-260.818

www.aippimm.ro

oficiutargumures@imm.gov.ro

8.

Timişoara

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timişoara,

C.P. 300575

tel. 0256-292.739

fax 0256-292.767

www.aippimm.ro

otimmctimisoara@imm.gov.ro

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

PS-04.03.07

 

CERERE-TIP DE DECONTARE

(de eliberare AFN)

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română.)

 

Operatori economici

Subscrisa, ........................................., având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......................., eliberat(ă) la data de ........................................., cu domiciliul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................., cod poştal ........................................., solicit decontarea sumei de ......................., reprezentând cheltuieli eligibile în condiţiile prevederilor Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TI MM 2016, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.026/2016.

Datele de identificare ale operatorului economic;

Denumirea operatorului economic .........................................

Data înregistrării .........................................

Nr. de ordine la oficiul registrului comerţului .........................................

Codul unic de înregistrare .........................................

Sediul/Adresa .........................................

Telefon ........................................., fax ........................................., e-mail .........................................

Nr. cont (5070)1 în care se solicita transferarea sumei decontate (RO) ....................., deschis la Trezoreria .........................................

Cont bancar 2 ......................................... deschis la Banca .........................................

Nr. RUE .........................................

Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în OPIS-ul din anexa nr. 8 secţiunea B la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii TIMM - 2016, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.026/2016.

 

Semnătură .........................................

Funcţia .........................................

Data întocmirii .........................................

 

FORMULARUL DE DECONT3

 

Denumirea operatorului economic .........................................

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii 4

Codul de clasificare 5

Factura

Instrumente de plată 6

Valoare solicitată

Valoare aprobată de Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare7

Nr. factură

Data

facturii

Valoare factură cu TVA

Felul documentului

Nr.

Data

Valoare cu TVA

Valoare factură fără TVA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic

Numele .........................................

Funcţia .........................................

Semnătura .........................................

Data semnării .........................................


1 Pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei

Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2 În conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3 La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.

4 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.

5 Unde este cazul.

6 Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foale de vărsământ, bilet la ordin trecut prin bancă.

7 Se va completa de oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

 

Viza UPSEC 7

 

 

Coordonator

Verificator

Verificator

Numele şi prenumele

 

 

 

Semnătura

 

 

 

Data

 

 

 

Aprobat (lei)

 

 

 

 

7 Se va completa de oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

PS-04.03.08

 

OPIS*

 

SECŢIUNEA A

Documente care însoţesc cererea-tip de participare la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii /anexa nr. 2 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.026/2016 (procedură)]  şi care se încarcă on-line

 

Operatori economici:

 

a) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2014 (dacă este cazul) (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, Stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare), conform anexelor nr. 4 şi 5 la procedură

b) copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al operatorului economic/împuternicitului

 

c) împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (anexa nr. 2 la procedură)

 

d) cererea de participare la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (anexa nr. 2 la procedură)

 

e) fotografii cu minimum 3 produse realizate/comercializate de către solicitant

 

f) OPIS conform prezentei secţiuni, semnat

 

 

Operatorul economic - Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic1

 

Numele .........................................

Funcţia .........................................

Semnătura.........................................

Data semnării.........................................


* Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins În dosar. Oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind induse în cuprinsul acestuia.

1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

OPIS*

 

SECŢIUNEA B

Documenta care însoţesc Cererea-tip de decontare

 

a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 7 la procedură

 

b) documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original şi 1 fotocopie certificată; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare, prin semnătura reprezentantului Unităţii programare, selecţie, evaluare şi contractare

 

c) copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

d) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2015, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, conform anexei nr. 9 la procedură

 

e) opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a Ajutorului financiar nerambursabil, întocmit conform prezentei secţiuni, semnat

 

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic2

 

Numele .........................................

Funcţia (operatorul economic) .........................................

Semnătura .........................................

Data semnării .........................................


* Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

2 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

PS-04.03.09

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a), ........................................., domiciliat(ă) în  ........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......................., eliberat(ă) la data de ........................................., reprezentant legal/împuternicit al ........................................., cu sediul în ........................................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ........................................ pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor participării la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul angajament.

 

Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea .........................................

 

Data întocmirii .........................................

Semnătura .........................................

 

ANEXĂ

la angajament

 

FORMULAR DE RAPORTARE^

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

 

(Se completează toate rubricile în limba română.)

Perioada pentru raportare: anul .........................................

Datele de identificare a solicitantului: .........................................

Denumirea solicitantului .........................................

Adresa .........................................

Telefon/fax .........................................

E-mail .........................................

Cod poştal .........................................

Data înregistrării operatorului economic .........................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz) .........................................

Codul unic de înregistrare (după caz) .........................................

Am participat la târgul organizat de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) .........................................

iar decontarea s-a efectuat pe baza Cererii-tip de decontare nr. ....................... din data de .........................................

Date de raportare tehnică:

- Cifra de afaceri ......................................... lei

- Profitul brut ......................................... lei

- Numărul mediu scriptic anual de personal .........................................

- Număr de locuri de muncă nou-create .........................................

- În perioada considerată aţi încheiat contracte cu noi parteneri?

NU 

DA 

- în perioada considerată aţi exportat pe noi pieţe

NU 

DA                                                   în următoarele ţări: ...............................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......................., eliberat/eliberată de ........................................., la data de ........................................., cu domiciliul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................., în calitate de reprezentant legal al societăţii  .........................................declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

 

Semnătura autorizată a solicitantului

Funcţia .........................................

Data semnării .........................................


1 Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2017. Prezentul formular de raportare se trimite la OTIMMC de care aparţine operatorul economic până la sfârşitul lunii iunie a anului de raportare menţionat.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015

 

Având în vedere prevederile art. II din Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), protocol la care România a aderat prin Legea nr. 308/2007, precum şi ale art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi art. VIII(b)(vii)(2) din SOLAS 1974, convenţie la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 13 septembrie 2016.

Nr. 1.120.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.394(95)

(adoptată la 11 iunie 2015)

 

Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Convenţia*) şi articolul II din Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Protocolul din 1978 la SOLAS*) referitor la procedura de amendare aplicabilă Protocolului din 1978 la SOLAS,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi cincea sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1978 la SOLAS, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1978 la SOLAS, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VMI(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2016, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1978 la SOLAS sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat secretarului general obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile interesate să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în aplicarea articolului VIII(b)(v) din Convenţie şi articolului II din Protocolul din 1978 la SOLAS, să transmită tuturor părţilor la Protocolul din 1978 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă; şi

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1978 la SOLAS.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.394f95)

 

Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări la Anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

APENDICE

 

MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVELE DE MĂRFURI CERTIFICAT DE SIGURANŢA A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVA DE MĂRFURI

 

Paragraful 2 existent este înlocuit cu următorul:

„2 În urma inspecţiei s-a constatat că:

.1 starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mai sus, este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor 11-1 şi II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor); şi

.2 nava respectă cerinţele din partea G a capitolului 11-1 al Convenţiei cu privire la utilizarea ca şi combustibil/NA. 4”

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 14 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov”

2. La articolul 1, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 11 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 21 septembrie 2016.

Nr. 1.142.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.083/2016)

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor

1.

Afumaţi

Ilfov

1

2.

Bragadiru

Ilfov

1

3.

Buftea

Ilfov

1

4.

Cernica

Ilfov

1

5.

Ciolpani

Ilfov

1

6.

Ciorogârla

Ilfov

1

7.

Dascălu

Ilfov

1

8.

Găneasa

Ilfov

1

9.

Glina

Ilfov

1

10.

Gruiu

Ilfov

1

11.

Moara Vlăsiei

Ilfov

1

12.

Măgurele

Ilfov

1

13.

Nuci

Ilfov

1

14.

Otopeni

Ilfov

1

15.

Petrăchioaia

Ilfov

1

16.

Snagov

Ilfov

1

17.

Tunari

Ilfov

1

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.646/AC din 8 august 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.125/CJ din 9 iunie 2016,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de 20 de exemplare din specia urs (Ursus arctos) de pe raza judeţelor Braşov, Prahova şi Dâmboviţa.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoarea prezentului ordin până la 30 septembrie 2019,

(2) Recoltarea exemplarelor din specia urs prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip ladă, cu eliberarea ulterioară a acestora.

(3) Capturarea exemplarelor din specia urs în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultur㠄Marin Drăcea”, denumit în continuare beneficiarul, în cadrul proiectului LIFE13 NAT/RO/001154, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului Cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 23 august 2016.

Nr. 1.662.

 

ANEXĂ

 

- model -

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

Solicitant

................................................................................................

................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea .........................................

Numărul exemplarelor .........................................

Stadiul de dezvoltare .........................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare. .........................................

Starea exemplarelor după prelevare .........................................

Locul de prelevare

................................................................................................

................................................................................................

Data prelevării .........................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere

................................................................................................

................................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor

................................................................................................

................................................................................................

Motivul recoltării/derogării

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data .........................................

Semnătura .........................................

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1,a), b) 2, pct. 10 şi pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii scadente în data de 26 mai 2028, cupon 2.875%, denumit în continuare emisiune. Suma finală, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Emisiunea este administrată de către Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan Securities pic, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale şi Unicredit Bank AG.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 septembrie 2016.

Nr. 2.301.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RSL LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către Societatea RSL LEASING IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 458 din 8 martie 2016, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii RSL LEASING IFN -S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 20, et. 3-5, sectorul 3, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/11902/1998, cod unic de înregistrare 11277520, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare la secţiunea h) „Leasing financiar” cu nr. RG-PJR-41-080088.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 6 septembrie 2016.

Nr. 731.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare formulată de către Societatea GENERAL MAX LEASING IFN - S,A. prin Scrisoarea nr. 1 din 7 iunie 2016, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Joseph Lister nr. 55, ap. 2, sectorul 5, înregistrată la registrul comerţului CU nr. J40/9063/2003, cod unic de înregistrare 15558782, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare la secţiunea h) „Leasing financiar1 cu nr. RG-PJR-41-080097.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 6 septembrie 2016.

Nr. 732.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de Societatea FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. prin scrisoarea f.n. din 9 martie 2016, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 20, et. 1, ap. 2, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/706/2013, cod unic de înregistrare 31121070, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41 -110293.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 6 septembrie 2016.

Nr. 733.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.