MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 759/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 759         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.129. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

 

1.131. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

53. - Ordin privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 115/2013

 

59. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-34*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-34 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 1.129.


*) Anexele nr. 2-34 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr.1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Abrud

Alba

1, 2, 3, 4

2

Alba Iulia

Alba

1, 2, 5, 7, 8, 9

3

Albac

Alba

1

4

Arieşeni

Alba

1, 2, 3, 4, 5

5

Avram Iancu

Alba

1, 2, 3, 4, 5

6

Berghin

Alba

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

7

Bistra

Alba

1, 2, 3, 4

8

Blandiana

Alba

1, 2. 3, 4

9

Cetatea de Baltă

Alba

1, 2r 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

10

Ciuruleasa

Alba

1

11

Cugir

Alba

1, 2, 3

12

Galda de Jos

Alba

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

13

Gārda de Sus

Alba

1, 2, 3

14

Hopārta

Alba

1, 2

15

Jidvei

Alba

1, 2

16

Livezile

Alba

1, 2, 3, 4, 5

17

Lunca Mureş

Alba

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

18

Meteş

Alba

5, 6, 7, 8

19

Mirăslău

Alba

1, 2, 3, 4, 5, 6

20

Mogoş

Alba

1, 2

21

Noşlac

Alba

1, 2, 3, 4

22

Ocoliş

Alba

1

23

Ohaba

Alba

1, 2, 3, 4, 5

24

Ponor

Alba

1

25

Rimetea

Alba

1, 2

26

Roşia de Secaş

Alba

1, 2, 3, 4

27

Sălciua

Alba

1, 2, 3, 4

28

Sāncel

Alba

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

29

Sohodol

Alba

1, 2, 3, 4

30

Şona

Alba

1, 2, 3, 4, 5, 6

31

Unirea

Alba

1

32

Vadu Moţilor

Alba

1, 2

33

Zlatna

Alba

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-17*) la prezentul ordin.

Art. 3, - Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti. 20 septembrie 2016.

Nr. 1.131.


*) Anexele nr. 2-17 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Bălăci

Teleorman

1, 2, 3, 4

2

Bogdana

Teleorman

1

3

Călmăţuiu

Teleorman

1, 2

4

Călmăţuiu de Sus

Teleorman

1, 2

5

Crāngu

Teleorman

1

6

Crāngeni

Teleorman

1, 2

7

Dideşti

Teleorman

1

8

Dobroteşti

Teleorman

1, 2

9

Drăcşenei

Teleorman

1, 2, 3,4

10

Mavrodin

Teleorman

1

11

Plopii-SIăviteşti

Teleorman

1

12

Poroschia

Teleorman

1

13

Seaca

Teleorman

1,2

14

Salcia

Teleorman

1

15

Ţigăneşti

Teleorman

1,2,3

16

Vedea

Teleorman

1

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 115/2013

 

Avānd īn vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile

art. 6 lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de īnaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Hotărārii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Pentru anul 2016, termenele prevăzute la art. 5 aţin. (2) lit. b) şi c) şi art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 115/2013, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă astfel:

a) termenele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi c) se prorogă pānă la data de 30 noiembrie 2016;

b) termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) se prorogă pānă la data de 15 decembrie 2016;

c) termenul prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b) se prorogă pānă la data de 30 noiembrie 2016.

Art. II. - (1) Operatorii economici care derutează proiecte investiţionale pentru unităţi noi sau retehnologizate īn centrale de cogenerare, operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare. furnizorii clienţilor casnici şt Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- SA duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 27 septembrie 2016.

Nr. 53.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 64/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 125/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 65/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 137/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 629 din 19 august 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 154/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 795 din 27 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 81/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 123/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. VIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI -S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 71/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 143/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 73/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările

ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 82/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 76/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 77/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 126/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 74/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 142/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru fumizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de

S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 79/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 72/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea l, nr. 296 din 30 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 20, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 146/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 730 din 29 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 133/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ- S R L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare IM Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 141/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 23, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 127/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 116/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - SA., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 144/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 26, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 80/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 27, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 117/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 132/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 624 din 17 august 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 122/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 572 din 30 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXI. - Operatorii economici din sectorul gazelor naturale, prevăzuţi la art. I - XXX, vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. XXXII. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 octombrie 2016,

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 septembrie 2016,

Nr. 59.

 

ANEXA Nr.

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 64/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

120,29

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,54

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

116,67

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 125/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

122,76

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,29

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,30

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 65/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizata de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

118,68

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,80

 

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 137/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

101,73

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

100,94

B.3. Cu un consum anual īntre 116

,29 MWh şi 1.162,78 MWh

99,86

B.4. Cu un consum anual īntre 1,162,79 MWh şi 11,627,78 MWh

99,20

 

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 154/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L, pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1, Cu un consum pānă la 23,25 MWh

106,90

B.2. Cu un consum anual īntre 23

,26 MWh şi 116,28 MWh

105,70

 

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 81/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

118,62

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,78

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,14

 

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 123/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială EURO SEVENINDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

103,59

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,15

 

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 111/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

119,21

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,55

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,92

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

117,31

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 71/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1 . Cu un consum pānă la 23,25 MWh

87,32

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

86,54

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

86,15

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

84,98

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 143/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,05

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,16

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,37

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,64

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 73/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizata de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

127,05

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,49

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

122,54

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 82/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

111,75

B.2, Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,88

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

109,93

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,41

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 76/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,43

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,53

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

121,89

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 77/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

125,38

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

124,33

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 126/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,97

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,80

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 74/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

124,86

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

123,15

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

121,44

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 142/20150)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

122,56

B 2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,67

 

ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 131/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

110,47

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

106,83

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 79/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

94,17

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

93,11

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

91,96

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 72/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

128,79

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

127,16

 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 146/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

97,87

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

96,53

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 133/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

103,05

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,71

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

99,54

 

ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 141/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

138,26

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

137,19

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

136,06

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 127/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY-S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

108,95

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,18

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,45

 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 3/a Ordinul nr. 116/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,92

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,03

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,50

 

ANEXA Nr. 26

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 144/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

123,73

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,99

 

ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 80/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

126,75

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

124,53

 

ANEXA Nr. 28

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 117/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială TULCEA GAZ - SA. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

106,64

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

105,42

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

104,56

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

103,40

 

ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 132/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

121,93

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,38

 

ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 122/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

101,54

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

100,38

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

99,33

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.