MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 760/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 septembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.075. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse În Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1.134. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

1.644. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti

 

1.171. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 4.074 din 23 septembrie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Ioana Ursu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 septembrie 2016.

Nr. 1.075.

 

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări ale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 5597 se introduc 83 de noi poziţii, poziţiile nr. 5598-5680, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţi

Valabilitate preţ

„5598

W62493001

 

ACOFAX

100 mg

Compr. Film.

100 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

ACECLOFENACUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x  20 comprimate filmate (2 ani)

M01AB16

MG

generic

5.83

6.64

8.98

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5599

W62982004

 

AZILECT

1 mg

Compr.

1 mg

TEVA BV - OLANDA

RASAGILINUM

Cutie x

30 comprimate (blistere Al/Al)

N04BD02

Ml

inovativ

175.53

193.09

235.72

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016

5600

W62548001

 

BENDAMUSTINA

ACCORD

2.5 mg/ml

Pulb. pt. conc. pt. sol perf.

2.5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 5 flacoane din sticlă brună, cu capacitate de 10 ml cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă care conţine 25 mg bendamustină (2 ani)

L01AA09

MG

generic

929.79

959.79

1084.32

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5601

W62548005

 

BENDAMUSTINA

ACCORD

2.5 mg/ml

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

2.5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 5 flacoane din sticlă brună, cu capacitate de 50 ml cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă care conţine 100 mg bendamustină (2 ani)

L01AA09

MG

generic

3674.95

3704.95

4076.55

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5602

W61662001

 

BENDAMUSTINA ACTAVIS

2.5 mg/ml

Pulb. pt. conc.  pt. sol. perf.

2.5 mg/ml

ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitate de 26 ml cu dop din cauciuc brombutilic şi capsă din Al prevăzut cu capsă din PP care conţine 25 mg clorhidrat de bendamustină (2 ani)

L01AA09

MG

generic

185.76

204.33

249.45

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5603

W61662005

 

BENDAMUSTINA ACTAVIS

2.5 mg/ml

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

2.5 mg/ml

ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitate de 60 ml, cu dop din cauciuc brombutilic şi capsa din Al prevăzut cu capsă din PP care conţine 100 mg clorhidrat de bendamustină (2 ani)

L01AA09

MG

generic

743.06

773.06

880.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5604

W62832001

 

BENEPALI

50 mg

Sol. inj. în seringa preumplută

50 mg

SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED - MAREA BRITANIE

ETANERCEPTUM

Ambalaj colectiv x 4 seringi preumplute conţinând fiecare 50 mg/1 ml soluţie injectabilă

L04AB01

MB

biosimilar

2812.67

2842.67

3136.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

5605

W62833001

 

BENEPALI

50 mg

Sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut

50 mg

SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED - MAREA BRITANIE

ETANERCEPTUM

Ambalaj colectiv x 4 stilouri injectoare (pen) preumplute conţinând fiecare 50 mg/1 ml soluţie injectabilă

L04AB01

MB

biosimilar

2812.67

2842.67

3136.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5606

W13629005

 

BISOGAMMA 5

Compr. film.

5 mg

WQRWAG PHARMA GMBH & CO, KG- GERMANIA

BISOPROLOLUM

Cutie cu

10 blistere PVC- PVDC/Al x  10 comprimate filmate (2 ani)

C07AB07

MG

generic

9.72

11.08

14.98

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5607

W61990001

 

BORTEZOMIB ACTAVIS

3.5 mg

Pulb. pt. sol. inj.

3.5 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

BORTEZOMIBUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă (2 ani)

L01XX32

MG

generic

1608.06

1638.06

1823.64

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5608

W62911004

 

CARBONAT DE

SEVELAMER HEATON

800 mg

Compr. film.

800 mg

HEATON KS - REPUBLICA CEHĂ

SEVELAMER

Cutie cu 1 flacon din PEID cu capac PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii şi desicant cu 180 comprimate filmate (2 ani)

V03AE02

MG

generic

278.48

306.33

372.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5609

W08581002

 

CEFUROXIMA PAN PH ARMA

1.5 g

Pulb. pt. sol. perf. i.v.

1.5 0

PANPHARMA - FRANŢA

CEFUROXIMUM

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, a câte 1.5 g

pulbere pentru soluţie perfuzabilă i.v. (2 ani)

J01DC02

MG

generic

68.60

76.83

97.15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5610

W06580002

 

CEFUROXIMA PANPHARMA

750 mg

Pulb. pt. susp. inj. im/sol. inj. i.v.

750 mg

PANPHARMA - FRANŢA

CEFUROXIMUM

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, a câte 750 mg pulbere pentru suspensie injectabilă im sau soluţie injectabilă i.v. (2 ani)

J01DC02

MG

generic

21.11

24.07

32.53

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5611

W12051004

 

CIALIS

20 mg

Compr. film.

20 mg

ELI LILLY

NEDERLAND BV - OLANDA

TADALAFILUM

Cutie x 1 blister Al/PVC/PE/A clar x 2 comprimate filmate (3 ani)

G04BE08

Ml

inovativ

67.23

75.30

95.21

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5812

W62739001

 

CODEINA SLAVIA

15 mg

Compr.

15 mg

SLAVIA PHARMM SRL-ROMÂNIA

COOEINUM

Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (3 ani)

R05DAO4

MG

generic

2.25

2.57

3.47

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5613

W59671002

 

COLOBREATHE

Pulb. de inhal.

1662500 UI

FOREST

LABORATORIES UK LTD- MAREA BRITANIE

COLISTIMETATDE

SODIU

Cutie cu 7 blistere OPA/Al/PVC x 8 capsule + inhalator de pulbere Turbospin (3 ani)

J01XB01

Ml

inovativ

3717.70

3747.69

4123.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5614

W62674001

 

COSOPT

20 mg/l + 5 mg/ml

Pic. oft., sol.

20 mg/ml+ 5 mg/ml

SANTEN OY- FINLANDA

COMBINAŢII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)

Cutie cu 1 flacon de tip

OCUMETER PLUS x 5 ml picături oftalmice, soluţie (2 ani)

S01ED51

Ml

inovativ

24.09

27X6

35.92

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5615

W61012001

 

DORZOIAMIDA ARENA

20 mg/ml

Pic. oft., sol.

20 mg/ml

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

DORZOLAMIDUM

Cutie cu 1 flacon alb, opac din PE de densitate medie, cu capacitatea de 10 ml, prevăzut cu picurător sigilat şi un capac asamblate din două piese, cu 5 ml picături oftalmice, soluţie (2 ani)

S01EC03

MG

generic

9.43

10.75

14.53

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

5616

W56397005

 

DOXORUBICINA

ACCORD

2 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

2 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANÎE

DOXORUBICINUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră 8 50 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţinând 100 mg doxorubicină (18 luni)

L01DB01

MG

generic

65.10

72.91

92.19

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5617

W62683001

 

ELOCTA

1000 UI

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)-SUEDIA

EFMOROCTOCOG

ALFA

1 flacon

cu pulbere, 3 ml de solv. În seringa preumplută. 1 tijă a pistonului,

1 adaptor pi. flac.. 1 set de perfuzie, 2 tampoane cu alcool, 2 plasturi, 1 compresă (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

4199.00

4228.99

4647.76

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5616

W62684001

 

ELOCTA

1500 UI

Pulb. + solv pt. sol. inj.

1500 UI

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)-SUEDIA

EFMOROCTOCOG

ALFA

1 flacon cu pulbere, 3 ml de solv. În seringă preumplută. 1 tija a pistonului,

1 adaptor pt. flac.. 1 set de perfuzie, 2 tampoane cu alcool, 2 plasturi, 1 compresa (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

6298.50

6328.50

6936.22

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5619

W62685001

 

ELOCTA

2000 UI

Pulb. t solv pt. sol. inj,

2000 UI

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)-SUEDIA

EFMOROCTOCOG

ALFA

1 flacon cu pulbere, 3 ml de solv în seringă preumplută, 1 tijă a pistonului.

1 adaptor pi flac.. 1 set de perfuzie, 2 tampoane cu alcool. 2 plasturi. 1 compresă (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

8398.00

8427.99

9224.67

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5620

W62680001

 

ELOCTA

250 UI

Pulb. t solv pt. sol. inj.

250 UI

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)-SUEDIA

EFMOROCTOCOG

ALFA

1 flacon cu pulbere, 3 ml de solv în seringă preumplută. 1 tijă a pistonului,

1 adaptor pt. flac.,

1 set de perfuzie,

2 tampoane cu alcool. 2 plasturi,

1 compresă (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

1049.75

1079.75

1215.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5S21

W62686001

 

ELOCTA

3000 UI

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

3000 UI

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUMAB (PUBL)- SUEDIA

EFMOROCTOCOG

ALFA

1 flacon cu pulbere, 3 ml de solv. În seringă preumplută, 1 tijă a pistonului.

1 adaptor pt. flac.. 1 set de perfuzie, 2 tampoane cu alcool, 2 plasturi, 1 compresă (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

12597.00

12626.98

13801.58

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5622

W62681001

 

ELOCTA

500 UI

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUMAB (PUBL)-SUEDIA

EFMOROCTOCOG

ALFA

1 flacon cu pulbere, 3 ml de solv. În seringă preumplută, 1 tijă a pistonului,

1 adaptor pt. flac.. 1 set de perfuzie. 2 tampoane cu alcool, 2 plasturi, 1 compresă (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

2099.50

2129.50

2359.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

5623

W61018003

 

ETOPOSID ACCORD

20 mg/ml

Conc. pt. sol perf.

20 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ETOPOSIDUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră a 10 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (3 ani)

L01CB01

MG

generic

29.40

33.52

43.84

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5624

W55888004

 

EXEMESTAN ACCORD

25 mg

Compr. film.

25 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

EXEMESTANUM

Cutie cu blistere PVC-PVDC/Al x 30 comprimate filmate (30 luni)

L02BG06

MG

generic

62.01

69X5

87.81

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5625

W60729001

 

FLUOXETIN ARENA

10 mg

Caps.

10 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

FLUOXETINUM

Cutie cu 1 blister PVC/Al x  10 capsule (3 ani)

N06AB03

MG

generic

4.52

5.15

6.96

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5626

W60729002

 

FLUOXETIN ARENA

10 mg

Caps.

10 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

FLUOXETINUM

Cutie cu 10 blistere PVC/Al x  10 capsule (3 ani)

N06AB03

MG

generic

45.20

51.53

65.15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5627

W60730001

 

FLUOXETIN ARENA

20 mg

Caps.

20 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

FLUOXETINUM

Cutie cu 1 blister PVC/Al x  10 capsule (3 ani)

N06AB03

MG

generic

5.20

5.93

8.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5826

W60730002

 

FLUOXETIN ARENA

20 mg

Caps.

20 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

FLUOXETINUM

Cutie cu 10 blistere PVC/Al x  10 capsule (3 ani)

N06AB03

MG

generic

50.00

57.00

72.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5629

W62574001

 

FOSTER NEXTHALER

200 micrograme/

6 micrograme

Pulb. de inhal.

200

micrograme/ 6 micrograme

CHIESI

PHARMACEUTICALS GMBH- AUSTRIA

COMBINAŢII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM)

Cutie cu 1 inhalator multidoză introdus într-un săculeţ protector din PET/Al/PE conţinând 120 doze pulbere de inhalat (2 ani)

R03AK08

Ml

inovativ

156.99

174.89

213.50

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5630

W62792001

 

GENVOYA

150 mg/ 150mg/200 mg/10 mg

Compr. film.

150 mg/ 150 mg/

200 mg/ 10 mg

GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD-MAREA BRITANIE

ELVITEGRAVIR + CQBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR

Cutie cu 1 flacon din PEID x 30 comprimate filmate (2 ani)

J05AR18

Ml

inovativ

4066.18

4096.18

4502.99

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5631

W62766004

 

HIPERAVIA

1 mg

Compr.

1 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

RASAGILINUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x  30 comprimate (2 ani)

N04BD02

MG

generic

192.00

211.20

257.83

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5632

W62621001

 

IKERVIS

1 mg/ml

Pic. oft., emulsie

1 mg/ml

SANTEN OY- FINLANDA

CICLOSPORINUM

Cutie cu 6 folii protectoare sigilate din Al a câte 5 recipiente unidoză din PEJD x 0.3 ml

picături oftalmice, emulsie (3 ani)

S01XA18

Ml

inovativ

344.76

374.76

446.64

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5633

W62621002

 

IKERVIS

1 mg/ml

Pic. oft., emulsie

1 mg/ml

SANTEN OY- FINLANDA

CICLOSPORINUM

Cutie cu 18 folii protectoare sigilate din Al a câte 5 recipiente unidoză din PEJD x 0.3 ml picături oftalmice, soluţie (3 ani)

S01XA18

Ml

inovativ

1034.28

1064.28

1198.22

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5634

W57400001

 

INCRELEX

10 mg/ml

Sol. inj.

10 mg/ml

IPSEN PHARMA - FRANŢA

MECASERMINUM

Cutie x 1 flacon x 4 ml soluţie injectabilă (3 ani)

H01AC03

MO

orfan

2443.29

2473.29

2734.04

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5635

W62619001

 

ITRACONAZOL FARMEX

100 mg

Caps.

100 mg

FARMEX COMPANY SRL-ROMÂNIA

ITRACONAZOLUM

Cutie cu 3 blistere PVC/Al x  5 capsule (2 ani)

J02AC02

MG

generic

20.88

23.80

32.17

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

5636

W62522002

 

LAMIVUDIME TEVA

100 mg

Compr. film.

100 mg

TEVA BV- OLANDA

LAMIVUDINUM

Cutie cu blistere PVC/PVDC/Al x  30 comprimate filmate (2 ani)

J05AF05

MG

generic

60.09

67.30

85.10

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5637

W62775001

 

LEVOFLOXACINA ACTAVIS

5 mg/ml

Pic. oft. sol

5 mg/ml

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

LEVOFLOXACINUM

Cutie cu 1 flacon PEJD cu picurător din PEJD x 5 ml picături oftalmica

soluţie (3 ani)

S01AE05

MG

generic

14.00

15.96

21.57

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5638

W60574001

 

LEVOFLOXACINA ARENA

250 mg

Compr. film.

250 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

LEVOFLOXACINUM

Cutie cu 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x  5 comprimate filmate (5 ani)

J01MA12

MG

generic

5.07

5.78

7.81

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5639

W60574002

 

LEVOFLOXACINA ARENA

250 mg

Compr. film.

250 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

LEVOFLOXACINUM

Cutie cu 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x  10 comprimate filmate (5 ani)

J01MA12

MG

generic

10.00

11.40

15.41

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5640

W60575001

 

LEVOFLOXACINA ARENA

500 mg

Compr. film.

500 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

LEVOFLOXACINUM

Cutie cu 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x  5 comprimate filmate (5 ani)

J01MA12

MG

generic

14.35

16.36

22.11

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5641

W60575002

 

LEVOFLOXACINA ARENA

500 mg

Compr. film.

500 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

LEVOFLOXACINUM

Cutie cu 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x  10 comprimate filmate (5 ani)

J01MA12

MG

generic

28.00

31.92

41.75

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5642

W62533002

 

MEROPENEM AUROBINDO

1g

pulb. pt. sol. Inj. perf.

1 g

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

MEROPENEMUM

Cutie

cu 10 flacoane din. sticla incoloră, cu capacitatea de 30 ml care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (2 ani)

J01DH02

MG

generic

200.00

220.00

268.58

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5643

W62532002

 

MEROPENEM AUROBINDO

500 mg

Pulb. pt. sol. inj. perf.

500 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

MEROPENEMUM

Cutie

cu 10 flacoane din sticlă incoloră, cu capacitatea de 30 ml care conţin pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (2 ani)

J01DH02

MG

generic

120.00

132.00

161.15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5644

W61418001

 

NALBUPHINE ŞERB

20 mg/2 ml

Sol. inj.

20 mg/2 ml

HYPERICUM SRL - ROMÂNIA

NALBUFINUM

Cutie x 10 fiole x 2 ml (3ani)

N02AF02

 

 

295.25

324.77

392.15

N

| Cant. 2000 cutii |

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5645

W62233002

 

NAMAXIR

10 mg

Sol. inj. în seringa preumplută

10 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0.40 mi soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

116.44

130.28

159.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5646

W62235002

 

NAMAXIR

15 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

15 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Gulie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0.38 ml soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

116.44

130.28

159.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

5647

W62239002

 

NAMAXIR

25 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

25 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.- ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0,63 ml soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

197.40

217.14

265.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5648

W62232002

 

NAMAXIR

7.5 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

7.5 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF.- ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0.30 ml soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

84.08

94.17

119.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5649

W62898002

 

NEJROSSEN

300 mg

Compr. film.

300 mg

AAA.PHARMA GMBH - GERMANIA

BENFOTIAMINUM

Cutie x 3 blistere PVC-PVPC/Al x  10 comprimate filmate (3 ani)

A11DAN1

Ml

generic

54.37

60.89

76.99

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5650

W62895003

 

NEJROSSEN INJEKT

Sol. inj.

 

AAA-PHARMA GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 10 fiole din sticlă brună prevăzute cu punct de rupere x 2 ml soluţie injectabilă (3 ani)

A11DBN1

Ml

generic

24.90

28.39

37.13

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5651

W60293001

 

NICARDIPINE

AGUETTANT

10 mg/10 ml

Sol. inj.

10 mg/10 ml

HYPERICUM SRL - ROMÂNIA

NICARDIPINUM

Cutie x 10 fiole a câte 10 ml (2 ani)

C08CA04

 

 

327.08

357.08

427.37

N

| Cant. 2000 cutii |

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5652

W62811001

 

NORFLOXACIMAATB

400 mg

Compr. film.

400 mg

ANTIBIOTICE SA- ROMÂNIA

NORFLOXACINUM

Cutie cu 2 blistere PVC-PVDC/AJ a câte 10 comprimate filmate (3 ani)

J01MA06

MG

generic

1142

13.02

17.60

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5653

W53138002

 

OMEPRAZOL FARMEX 20 mg

Caps. gastrorez.

20 mg

SC FARMEX COMPANY SRL-

ROMÂNIA

OMEPRAZOLUM

Cutie x 3 blistere Al/Al x 10 capsule gastrorezistente

A02BC01

MG

generic

13.53

15.43

20.85

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5654

W62946001

 

PALONOSETRON ACCORD

250 mcg

Sol. inj.

250 mcg

ACCORD HEALTH LIMITED-MAREA BRITANIE

PALONOSETRONUM

Cutie cu 1 flacon care conţine 5 ml soluţie  palonosetron

250 mcg (3 ani)

A04M05

MG

generic

159.59

175.55

214.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5655

W62937001

 

PAPAVERINE SOPHARMA

20 mg/ml

Sol. inj.

20 mg/ml

CN UNI FARM SA - ROMÂNIA

PAPAVERINI

HYDROCHLORIDUM

Cutie x 10 fiole x 1 ml soluţie injectabilă (2 ani)

A03AD01

 

 

11.50

13.11

17.72

N

| 200 cutii |

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5656

W58030008

 

PIOGLITAZONA

TORRENT

15 mg

Compr.

15 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

PIOGLITAZONUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x  30 comprimate (5 ani)

A10BG03

MG

generic

25.19

28.72

37.56

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5657

W56031008

 

PIOGLITAZONA TORRENT

30 mg

Compr.

30 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

PIOGLITAZONUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x  30 comprimate (5 ani)

A10BG03

MG

generic

34.74

39.60

51.80

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5658

W58032008

 

PIOGLITAZONA TORRENT

45 mg

Compr.

45 mg

TORRENT PHARMA SRL-ROMÂNIA

PIOGLITAZONUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x  30 comprimate (5 ani)

A10BG03

MG

generic

52.38

58.67

74.18

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

559

W60168003

 

PREVENAR 13, vaccin pneumocociczaharidic conjugat

(13-valent: adsorbit)

Susp. inj. în seringă preumplută

 

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

VACCIN

PNEUMOCOCIC

POLIZAHARIDIC

CONJUGAT

Cutie x 10 seringi preumplute, cu ace separate x 0.5 ml suspensie injectabilă (3 ani)

J07AL02

Ml

inovativ

1875.40

1905.40

2115.04

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

 

5660

W53030001

 

PRIVIGEN

100 mg/ml

Sol. perf

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH -GERMANIA

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PI ADM. INTRAVASCULARĂ

Cutie x 1 flacon x 50 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

J06BA02

Ml

inovativ

829.08

859.08

974.55

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5661

W53030002

 

PRIVIGEN

100 mg/ml

Sol perf.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH - GERMANIA

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARÂ

Cutie x 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

J06BA02

Ml

inovativ

1658.16

1688.15

1878.24

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5662

W53030004

 

PRIVIGEN

100 mg/ml

Sol. perf.

100 mg/ml

CSL BEHRING GMBH-GERMANIA

IMUNOGLOBULINĂ NORMALA pt. adm. INTRAVASCULARĂ

Cutie x 1 flacon x 25 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

J06BA02

Ml

inovativ

414.54

444.54

522.70

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5663

W59124001

 

RHOPHYIAC

300 micrograme/2 ml

Sol. inj. în seringă preumplută

300 micrograme/ 2 ml

CSL BEHRING GMBH - GERMANIA

IMUNOGLOBULINĂ

ANÎI-D

Cutie cu 1 seringa preumplută din sticlă care conţine 2 ml soluţie injectabilă +1 ac de injecţie (3 ani)

J06BB01

Ml

inovativ

156.78

172.46

210.54

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5664

W62677001

 

SAFLUTAN

15 micrograme/ml

Pic. oft. sol., fiolă unidoză

15 micrograme/

ml

SANTEN OY - FINLANDA

TAFLUPROSTUM

Cutie cu 3 pungi a câte 10 fiole unidoză din PEJD x 0.3 ml picături oftalmice soluţie (30 fiole)

(3 ani)

S01EE05

Ml

inovativ

44.77

51.04

64.53

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5665

W62556010

 

SAGILIA

1 mg

Compr.

1 mg

MEDOCHEMIE LTD- CIPRU

RASAGILINUM

Cutie cu blistere PVC-PE-PVDC/Al x 30 comprimate (3 ani)

N04BD02

MG

generic

214.46

235.90

287.99

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5666

W61572003

 

SASTRAVI

100 mg/ 25 mg/200 mg

Compr. film.

100 mg/ 25 mg/ 200 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie cu 1 flacon PEID x 100 comprimate filmate (2 ani)

N043A03

MG

generic

132.74

146.01

178.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5667

W61573003

 

SASTRAVI

125 mg/31.25 mg/ 200 mg

Compr. film.

125 mg/ 31.25 mg/ 200 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie cu 1 flacon PEID x 100 comprimate filmate (2 ani)

N04BA03

MG

generic

132.74

146.01

178.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5668

W61574003

 

SASTRAVI

150 mg/37.5 mg/ 200 mg

Compr. film.

150 mg/ 37.5 mg/ 200 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie cu 1 flacon PEID x 100 comprimate filmate (2 ani)

N04BA03

MG

generic

135.74

149.31

182.28

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5669

W61575003

 

SASTRAVI

175 mg/43.75 mg/ 200 mg

Compr. film.

175 mg/ 43.75 mg/ 200 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie cu 1 flacon PEID x 100 comprimate filmate (2 ani)

NO4SA03

MG

generic

128.89

141.78

173.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5670

W61576003

 

SASTRAVI

200 mg/ 50 mg/200 mg

Compr. film.

200 mg/ 50 mg/ 200 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie cu 1 flacon PEID x 100 comprimate filmate (2 ani)

N04BA03

MG

generic

126.89

141.78

173.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5871

W61570003

 

SASTRAVI

50 mg/ 12.5 mg/200 mg

Compr. film.

50 mg/ 12.5 mg/ 200 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie cu 1 flacon PEID x 100 comprimate filmate (2 ani)

N04BA03

MG

generic

122.59

134.85

184.62

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5672

W61571003

 

SASTRAVI

75rng/18 75 mg/ 200 mg

Compr. film.

75 mg/ 18.75 mg/ 200 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF-ISLANDA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie cu 1 flacon PEID x 100 comprimate filmate (2 ani)

N04BA03

MG

generic

137.49

151.24

184.63

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

5673

W62865001

 

SUBOXONE

2 mg/ 0.5 mg

Compr. subling.

2 mg/0,5 mg

INDIVIOR UK LIMITED-MAREA BRITANIE

COMBINAŢII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

Cutie x 7 comprimate sublinguale (blist de hârtie/Al/Nylon/ Al/

PVC)

N07BC51

Ml

inovativ

16.35

18.64

25.19

 

 

Preţurile sunt valabila până la data da 1 noiembrie 2016.

5674

W62866001

 

SUBOXONE

8 mg/ 2 mg

Compr. subling.

8 mg/2 mg

INDIVIOR UK LIMITED-MAREA BRITANIE

COMBINAŢII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

Cutie x 7 comprimate sublinguale (blist. de hârtie/Al/Nylon/ Al/ PVC)

N07BC51

Ml

inovativ

49.46

56.38

71.29

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

 

5675

W58988001

 

TOPOTECAN ACCORD

1 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

1 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

TOPOTECAMUM

Cutie cu 1 flacon de capacitate 2 ml, din sticlă brună prevăzut cu sigiliu din Al flip-off a ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă care conţine 1 mg topotecan 3 ani)

L01XX17

MG

generic

60.20

67.42

85.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5676

W58988003

 

TOPOTECAN

ACCORD

1 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

1 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

TOPOTECAMUM

Cutie cu 1 flacon de capacitate 5 ml, din sticlă brună prevăzut cu sigiliu din Al flip-off a 4 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă care conţine 4 mg topotecan (3 ani)

L01XX17

MG

generic

234.23

257.65

314.54

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5877

W62676001

 

TRUSOPT

20 mg/ml

Pic. oft. sol.

20 mg/ml

SANTEN OV - FINLANDA

DORZOLAMIDUM

Cutie cu 1 flac, de tip OCUMETER PLUS alcătuit dintr-un flac. translucid din PEID, cu capacit. de 8 ml, cu picurător din PEID, închis cu capac alcătuit din 2 componente şi prevăzut cu bandă de siguranţă, ca parte a etichetei prod. x 5 ml sol. oft.

(2 ani)

S01EC03

Ml

inovativ

14.50

16.53

22.34

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5678

W62771001

 

VIROFOB

245 mg

Compr. Film,

245 mg

ALVOGEN IPCO SARL - LUXEMBURG

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

Cutie cu 1 flacon PEID cu capac din PP x 30 comprimate filmate (30 luni)

J05AF07

MG

generic

691.20

721.20

824.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5679

W62122001

 

VORICONAZOL FRESENIUS KABI

200 mg

Pulb. pt. sol perf.

200 mg

FRESENIUS KABI ROMÂNIA SRL - ROMÂNIA

VORICONAZOLUM

Cutie cu un flacon din sticlă

transparentă tip I, cu capacitatea de 25 ml, prevăzut cu dop din cauciuc bromobulilic, capsă detaşabilă din Al şi un capac din plastic de culoare albastră, cu pulbere pentru soluţie perfuzabilă (18 luni)

J02AC03

MG

generic

263.62

289.98

354.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5680

W62930001

 

ZEPATIER

50 mg/ 100 mg

Compr. film.

50 mg/ 100 mg

MERCK SHARP & DOHMELTD - MAREA BRITANIE

COMBINAŢII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM)

Cutie x 2 cârduri din carton x 2 blistere Al/Al x  7 comprimate filmate

(2B comprimata filmate)

J05AX68

Ml

inovativ

53164.00

53193.93

58019.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.”

 

2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 534, 1171, 1234, 1235, 1248,1260, 1293,  2697, 2877,  3114,  3272,  3273, 3698, 3699, 3700, 3843, 3844, 3845, 4159, 4295, 4774, 4775, 5009, 5186, 5505 şi 5506 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ

producător

(lai)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţi

Valabilitate preţ

„534

W42418004

I

AZILECT

1 mg

Compr.

1 mg

TEVA PHARMA GMBH - GERMANIA

RASAGILINUM

Cutie x 3 blistere din Al/Al x 10 comprimate (2 ani)

N04BD02

MI

Inovativ

175.53

193.09

235.72

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1171

W42290001

1

CODEINA FOSFAT

Compr.

15 mg

SLAVIA PHARM SRL - ROMÂNIA

CODE I NUM

Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 comprimate (2 ani)

R05DAO4

MG

generic

2.25

2.57

3.47

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1234

W60955001

 

COREFLUX

250 ULS

Caps. moi

250 ULS

SANIENCES

S.R.L./ROMÂNIA

SULODEXIDUM

50 capsule moi (Cutie x 5 blistere PVC/Al x 10 capsule)

B01AB11

MB

biosimilar

58.08

65.05

82.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

1235

W60954001

 

COREFLUX

600 ULS/2ML

Sol. inj.

600 ULS

SANIENCES

S.R.L./ROMÂNIA

SULODEXIDUM

10 fiole (Cutie x 10 fiole sticlă brună x 2 ml)

B01AB11

MB

biosimilar

43.50

49.59

64.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1248

W51271001

1

COSOPT

Pic. oft., sol.

20 mg/ml+ 5 mg/ml

MERCK SHARP & DOHME ROMÂNIA SRL-ROMÂNIA

COMBINAŢII (OORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)

Cutie x 1 flacon de tip OCUMETER PLUS x 5 ml picături oftalmice, soluţie (2 ani)

S01ED51

MI

inovativ

24.09

27/6

35.92

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

W61063001

 

CUPRIPEN

250 mg

Caps.

250 mg

CN UNI FARM SA- ROMÂNIA

PENICILLAMINUM

Cutie x flacon x 30 capsule

M01CC01

 

 

27.40

31.24

40.86

N

Cant. 15.000 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1293

W62335001

 

DAROB

80 mg

Compr.

80 mg

MYLAN HEALTHCARE GMBH - GERMANIA

SOTALOLUM

Cutie x 2 blistere PVC/Al x  10 comprimate (3 ani)

C07AA07

MI

inovativ

6.72

7.66

10.35

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2697

W55472002

!

LAMIVUDINE TEVA

100 mg

Compr. film.

100 mg

TEVA PHARMA BV- OLANDA

LAMIVUDINUM

Cutie x blistere PVC/PVDC/Al x  30 comprimate filmate

(2 ani)

J05AF05

MG

generic

60.09

67.30

85.10

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2877

W54312001

 

LITHIUM

CARBONICUM GSK

compr.

250 mg

CN UNI FARM SA - ROMÂNIA

LITHII CARBONAS

Cutie x 1 flacon x 60 comprimate (3 ani)

N05AN01

 

 

10.50

11.97

16.18

N

Cant. 109 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3114

W53758022

 

METOJECT

50 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

50 mg/ml

MEDAC

GESELLSCAFT FUR KLINISCHE - GERMANIA

METHOTREXATUM

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.30 ml soluţie injectabilă prevăzută cu ac şi tampoane cu alcool (2 ani)

L01BA01

MG

generic

52.88

59.22

74.88

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3272

W58990005

 

MONTE LIIKAST AUROBINDO

4mg

Compr. mast.

4 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

MONTELUKASTUM

Cutie x blistere PVC-PA- Al-PVC- Al x 28 comprimate masticabile (2 ani)

R03DC03

MG

generic

13.06

14.89

20.12

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

3273

W58989005

 

MONTELUKAST AUROBINDO

5 mg

Compr. mast.

5 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

MONTELUKASTUM

Cutie x blistere PVC-PA- AFPVC- Al x 28 comprimate masticabile (2 ani)

R03DC03

MG

generic

14.06

16.03

21.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3698

W12910001

 

OXACILINĂ FORTE

500 mg

Caps.

500 mg

S.C. FARMEX CQMPANY S.R.L

OXACILLINUM

Cutie x 2 blist. x 10 caps. (3 ani)

J01CF04

MG

generic

7.25

8.26

11.17

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

3699

W12910002

 

OXACILINĂ FORTE

500 mg

Caps.

500 mg

S.C. FARMEX COMPANY S.R.L.

OXACILLINUM

Cutie x 50 blist. x 10 caps. (3 ani)

J01CF04

MG

generic

177.36

195.09

238.17

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

3700

W12910003

 

OXACILINĂ FORTE

500 mg

Caps.

500 mg

FARMEX COMPANY SRL-ROMÂNIA

OXACILLINUM

Cutie cu 1 blister PVC/Al a câte 10 capsule (3 ani)

J01CF04

MG

generic

4.87

5.55

7.50

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3843

W58030002

 

PIOGLITAZONA TORRENT 15 mg

Compr.

15 mg

TORRENTPHARMA SRL-ROMÂNIA

PIOGLITAZONUM

Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/Al x  30 comprimate (3 ani)

A10BG03

MG

generic

25.19

28.72

37.56

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

3844

W58031002

 

PIOGLITAZONA TORRENT 30 mg

Compr.

30 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

PIOGLITAZONUM

Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/Al x 30 comprimate (3 ani)

A10BG03

MG

generic

34.74

39.60

51.80

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

3845

W58032002

 

PIOGLITAZONA

TORRENT 45 mg

Compr.

45 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

PIOGLITAZONUM

Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/Al x  30 comprimate (3 ani)

A10BG03

MG

generic

52.38

58.67

74.18

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4159

W61374009

 

RIBAVIRINA AUROBINDO

200 mg

Compr. film.

200 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

RIBAVIRINUM

Cutie x blistere PVC/Al x  168 comprimate filmate (2 ani)

J05AB04

MG

generic

246.00

270.60

330.35

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4295

W54771001

!

SAFLUTAN

15 micrograme/ml

Pic. oft, sol., fiolă unidoză

15mcg/ml

MERCK SHARP & DOHME ROMÂNIA SRL-ROMÂNIA

TAFLUPROSTUM

Cutie x 3 pungi x 10 fiole uni doză din PEJD x0.3 ml picături oftalmice, soluţie (3 ani)

S01EE05

Ml

inovativ

44.77

51.04

64.53

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4774

W60828015

 

TENOFOVIR

DISOPROXILTEVA

245 mg

Compr. film.

245 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS SRL-ROMÂNIA

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

Cutie x 1 flacon din PEID cu capac prevăzut cu sistem securizat pentru copii din PP şi recipient cu desicant x 30 comprimate

J05AF07

MG

generic

691.20

721.20

824.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

4775

W60828017

 

TENOFOVIR DISOPROXILTEVA

245 mg

Compr. film.

245 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS SRL - ROMÂNIA

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

Cutie x 1 flacon din PEID cu pereţii îngroşaţi cu capac prevăzut cu sistem securizat pentru copii din PP şi recipient cu desicant. a 30 comprimate filmate

(2 ani - după prima deschidere a flaconului - 30 de zile)

J05AF07

MG

generic

691.20

721.20

824.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5009

W02860001

!

TRUSOPT

20 mg/ml

Sol. or.

20 mg/ml

MERCK SHARP & DOHME ROMÂNIA SRL-ROMÂNIA

DORZOLAMIDUM

Cutie cu 1 flac. de tip OCUMETER PLUS, alcătuit dintr-un flac.

translucid din PExD, cu capacitatea de 8 ml, cu picurător din PE*D, închis cu un capac alcătuit din 2 componente şi prevăzut cu bandă de siguranţă, ca parte a etichetei prad. x 5 ml sol. oft,

(2 ani)

S01EC03

Ml

inovativ

14.50

16.53

22.34

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5186

W51800001

 

VIREAD

245 mg

Compr. film.

245 mg

GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED-MAREA BRITANIE

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

Cutie x 1 flacon din PEID x 30 comprimate filmate (3 ani)

J05AF07

Ml

inovativ

1063.38

1093.37

1229.93

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 noiembrie 2016.

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5505

W62498002

 

FEIBA

25 U/ml

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

25 U/ml

BAXALTA INNOVATIONS GMBH- AUSTRIA

COMPLEX DE AMTIINHIBITORI Al  COAGULĂRII

Cutie x 1 fl. st. incoloră cu capac.

de 50 ml care eoni. 500 UFEIBA pulb. pt. sol. perf, + 1 flac, din st, incoloră, cu capac, de 20 ml care cont. 20 ml apă purificată pt. prep. inj.,1 disp. BAXJECTII HIFLOW (2 ani)

B02BD03

Ml

inovativ

1429.22

1459.22

1628.70

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016.

5506

W62499002

 

FEIBA

50 U/ml

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

50 U/ml

BAXALTA INNOVATIONS GMBH- AUSTRIA

COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII

Cutie x 1 fl. st. incoloră cu capac, de 50 ml care cont. 1000 UFEIBA pulb. pt. sol. perf. + 1 flac. din st. incoloră, cu capac, de 20 ml, care cont. 20 ml apă purificată pt. prep. inj., 1 disp.

BAXJECT II HIFLOW (2 ani)

B02BD03

Ml

inovativ

2859.82

2889.81

3188.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016*.

 

3. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 856, 967, 968, 1183, 1760, 1770, 2129, 2130, 2131, 2374, 2376, 2378, 2783, 2784, 2785, 2.786, 2808, 3884, 3974, 4322, 4622, 4623 şi 5431 se abrogă.

4. În anexa nr. 2, în lista A, după poziţia nr. 442 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 443-446, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stane

Preţ

producător

(lei)

PRG (lai) pentru

medicamente

generice

65%

PRG

(lei)

pentru

medicamente

biosimilare

80%

„443

W62676001

 

TRUSOPT

20 mg/ml

Pic. oft.. sol

20 mg/ml

SÂNTE N OY - FINLANDA

DORZOLAMIDUM

Cutie cu 1 flac. de tip OCUMETER PLUS alcătuit dintr-un flac. translucid din PEID, cu capacitate de 8 ml, cu picurător din PEID, închis cu capac alcătuit din 2 componente şi prevăzut cu bandă de siguranţă, ca parte a etichetei prod. x 5 ml sol. oft. (2 ani)

S01EC03

Ml

inovativ

 

14.5

9.43

 

444

W61300002

 

ENBREL

50 mg

Sol inj. in seringă preumplută

50 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANI E

ETANERCEPTUM

Cutie x 4 seringi preumplute + 4 tampoane cu alcool medicinal

L04AB01

Ml

inovativ

 

3515.84

 

2612.67

445

W61303002

 

ENBREL

50 mg

sol inj. în stilou injector preumplut

50 mg

PFIZER LIMITED- MAREA BRITANIE

ETANERCEPTUM

Cutie x 4 stilouri injectoare preumplute (pen) +

4 tampoane cu alcool medicinal

L04AB01

Ml

inovativ

 

3515.84

 

2812.67

446

W43177001

 

ALOXI

Sol. inj.

250 mcgy5 ml

HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD - IRLANDA

PALONOSETRONUM

Cutie x 1 flacon din sticlă tip I cu dop din cauciuc clorobutilic siliconat şi capsa din aluminiu x 5 ml soluţie injectabilă (3 ani)

AO4AA05

Ml

inovativ

 

245.53

159.59

 

 

5. În anexa nr. 2, în lista A, poziţia nr. 397 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ referinţă generic

(PRG)

„397

W51800001

 

VIREAD

245 mg

Compr. film.

245 mg

GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE

TENOFOVIRUM

DISOPROXIL

Cutie x 1 flacon din PEID x 30 comprimate filmate (3 ani)

J05AF07

Ml

inovativ

 

1,063.38

691.20”

 

6. În anexa nr. 2, în lista A, poziţiile nr. 183, 414 şi 441 se abrogă.

7. În anexa nr. 2, în lista B, după poziţia nr. 1296 se introduc 14 noi poziţii, poziţiile nr. 1297-1310, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ referinţă generic

(PRG)

„1297

W62548001

 

BENDAMUSTINA ACCORD 2.5 mg/ml

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

2.5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 5 flacoane din sticlă brună, cu capacitate de 10 ml cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă care conţine 25 mg bendamustină (2 ani)

L01AA09

MG

generic

 

929.79

929.79

1298

W62548005

 

BENDAMUSTINA ACCORD

2.5 mg/ml

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf

2.5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 5 flacoane din sticlă brună, cu capacitate de 50 ml cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă care conţine 100 mg bendamustină (2 ani)

L01AA09

MG

generic

 

3674.95

3674.95

1299

W52903002

 

SINDROXOCIN®

2mg/ml

Pulb. pt. sol. perf.

2 mg/ml

ACTAVIS SRL - ROMANIA

DOXORUBICINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu capacitate de 50 ml x 50 mg chlorhidrat de doxorubidnă (4 ani)

L01DB01

MG

generic

 

97.88

97.88

1300

W60729001

 

FLUOXETIN ARENA

10 mg

Caps.

10 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

FLUOXETINUM

Cutie cu 1 blister PVC/Al x  10 capsule (3 ani)

N06AB03

MG

generic

 

4.52

4.52

1301

W60729002

 

FLUOXETIN ARENA

10 mg

Caps.

10 mg

ARENA GROUP SA - ROMÂNIA

FLUOXETINUM

Cutie cu 10 blistere PVC/Al x 10 capsule (3 ani)

N06AB03

MG

generic

 

45.2

45.2

1302

W54468001

 

LACTULAK

660 mg/ml

Sol. orala

660 mg/ml

ROMPHARM COMPANY SRL - ROMÂNIA

LACTULOSUM

Cutie x 1 flacon PEID x 200 ml soluţie orală şi o linguriţă dozatoare (3 ani)

A06AD11

MG

generic

 

4.37

4.37

1303

W62233002

 

NAMAXIR

10 mg

Sol. inj. în seringa preumplută

10 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0,40ml soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

118.44

118.44

1304

W62235002

 

NAMAXIR

15 mg

Sol. inj. în seringa preumplută

15 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0.38 ml soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

118.44

118.44

1305

W62239002

 

NAMAXIR

25 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

25 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0.63 ml soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

197.4

197.4

1306

W62232002

 

NAMAXIR

7.5 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

7.5 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pentru injecţie şi tampon cu alcool a 0.30 ml soluţie injectabilă (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

84.08

84.08

1307

W54750001

 

TOPOTECAN TEVA

1 mg/ml

Conc. pt.  sol. perf.

1 mg/1 ml

TEVA PHARMA BV - OLANDA

TOPOTECAMUM

Cutie x 1 flacon din sticlă transparentă a 1 ml (18 luni)

L01XX17

MG

generic

 

157.5

157.5

1308

W61605001

 

ALVANOCYT

450 mg

Compr. film.

450 mg

ALVOGEN IPCO SARL-LUXEMBURG

VALGANCICLOVIRUM

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 60 comprimate filmate (3 ani)

J05AB14

MG

generic

 

2928.39

2928.39

1309

W61515001

 

VALGANCICLOVIR AUROBINDO

450 mg

Compr. film.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

VALGANCICLOVIRUM

Cutie x blist. PA- Al-PVC/Al x   60 comprimate filmate (2 ani)

J0SAB14

MG

generic

 

2928.39

2928.39

1310

W60756001

 

VALGAMCICLOVIR

TEVA

450 mg

Compr. film.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS SRL-ROMÂNIA

VALGANCICLOVIRUM

Cutie x blistere PVC- A clar - PVC/Al x  60 comprimate filmate (2 ani)

J05AB14

MG

generic

 

2928.39

2928.39”

 

8. În anexa nr. 2, în lista B, poziţia nr. 135 se abrogă.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare

şi ale zonelor de ancoraj

 

În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 15 septembrie 2016.

Nr. 1.134.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 982/2011)

 

LISTA

cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Nr. crt.

Denumire punct/loc de operare

Operator portuar

Limite punct/ loc de operare

Suprafaţă teritoriu

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Limite radă portuară

Limite zonă de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Siloz

Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

S.C. Cargill Agricultura - S.R.L.

Km 933 + 172

Km 933 + 372

Dunăre, mal stâng

22.851,15 mp

N - S.C. Forsev - S.A.,

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Trans Europa - S.A. şi municipiul Drobeta-Turnu Severin

V -S.C. Euroboiler - S.R.L.

 

Km 929 - km 930 Km 931 + 700 - km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

2.

Port

Şantier Gura Văii,

Drobeta-Turnu Severin,

Judeţul Mehedinţi

S.C. Hidroconstrucţia - S.A. - Bucureşti, Sucursala Porţile de Fier

Km 939 + 970

Km 939 + 877

Dunăre, mal stâng

6.503 mp

N - teren prop. Staţie S.C. Hidroconstrucţia - S.A. (P22, T10)

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Unicom Holding - S.A. - terminal petrolier

V - S.C. Romcim Târgu Jiu - S.A.

 

Km 929- km 930 Km 931 + 700- km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

3.

Terminal petrolier

Gura Văii,

Drobeta-Turnu Severin,

Judeţul Mehedinţi

S.C. Unicom Holding - S.A.

Km 939 + 780

Km 939 + 680

Dunăre, mal stâng

16.900 mp

N - District drumuri naţionale, S.C. Mecanoenergetica - SA, DN 6 şi Stancu Şt. Rachitan

S - fluviul Dunărea

E - Stancu Şt. Rachitan

V - S.C. Hidroconstrucţia - S.A., District Drumuri Naţionale, S.C. Mecanoenergetic - SA

 

Km 929- km 930 Km 931 + 700-km 932 + 700 Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

4.

Punct turistic Coral - Mila 35,

judeţul Tulcea

S.C. Europolis – S.A.

Mm 35, Dunăre, mal stâng

8.250 mp

N -S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

V -S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

 

Mm 43%- Mm 35 + 1600

Dunăre, mal drept Mm 36 + 500-Mm 37

Dunăre, mal drept

Mm 40 ˝ - Mm 41˝

Dunăre, mal drept

Căpitănia Zonală Tulcea

Loc de operare deschis accesului public

5.

Punct turistic

Feteşti - km 41

S.C. Karpaten Turism - SRL

Km 41, Dunăre, mal stâng

4.000 mp

N - Popescu Marian

S - Popescu Marian

E - fluviul Dunărea

V - Popescu Marian

 

Km 39 + 500-Km 40 + 200 Braţul Borcea, Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Galaţi

Loc de operare deschis accesului public

6.

Punct de acostare Feteşti - Saligny

S.C. Danube Cruises Romania - S.R.L.

Km 42 + 600-Km 42 + 800 Braţul Borcea, Dunăre, mal stâng

3.380 mp

N - Poliţia de frontieră

S - domeniul privat UAT Feteşti

E - fluviul Dunărea

V - drum exploatare 1094

 

Km 39 + 500-Km 40 + 200 Braţul Borcea, Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Galaţi

Loc de operare deschis accesului public

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.072/AC din 10 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj nr. 5.404 din 15 aprilie 2016, Decizia nr. 53 din 28 iunie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.550 din 25 iulie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 74.677 din 10 august 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 225.051/225.595 din 28 iulie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 29.023/ES din 25 iulie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 1.644.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică îh Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 760 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-8*) la prezentul ordin,

Art. 3. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 septembrie 2016,

Nr. 1.171.


*) Anexele nr. 2-8 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Aleşd

Bihor

1

2

Astileu

Bihor

1, 2

3

Ceica

Bihor

1

4

Nojorid

Bihor

1

5

Popeşti

Bihor

1, 2, 3, 4, 5

6

Sânnicolau Român

Bihor

1

7

Sâmbăta

Bihor

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.