MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 236/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 236         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

320. - Decizie privind numirea domnului Cornel Brezuică în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

321. - Decizie privind numirea domnului Eugen-Gabriel Mazilu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

322. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

323. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

324. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

325. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Petru Dudaş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

326. - Decizie privind numirea domnului Sorin Cristian Giuvelea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

327. - Decizie privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială

 

328. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

329. - Decizie pentru înfiinţarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

85. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Comei Brezuică în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul mediului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cornel Brezuică se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 259/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 15 martie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 320.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Eugen-Gabriel Mazilu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen-Gabriel Mazilu se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 321

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 198.361 din 3 aprilie 2017, înregistrată la Cabinetul  prim-ministrului cu nr. 5/2.468 din 3 aprilie 2017, şi Avizul favorabil nr. 19.209/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Ilie Aprodu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 322.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Adresa nr. 198.359 din 3 aprilie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2,467 din 3 aprilie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 15.555/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul George Sava,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George Sava exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 323.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Transportului nr. 11.853 din 31 martie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/6.185/M.B. din 31 martie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 324.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Dorn Petru Dudaş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere cererea domnului Doru Petru Dudaş, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.543 din 5 aprilie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (41) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Petru Dudaş se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 325.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Sorin Cristian Giuvelea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (41) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Cristian Giuvelea se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 326.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială

 

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se desemnează în calitate de membri ai Consiliului general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială următorii reprezentanţi ai Guvernului:

- ministrul finanţelor publice;

- secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabil cu coordonarea promovării cadrului legal aferent pieţelor financiare;

- secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabil cu coordonarea managementului trezoreriei şi datoriei publice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretar general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 327.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 5.974 din 15 februarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. â) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 11 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor” la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„11. Maria-Cristina Manda - subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne”.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 328.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru înfiinţarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii

 

Având în vedere Memorandumul pentru demararea demersurilor privind crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 9 februarie 2017, precum şi Memorandumul cu tema „Continuarea demersurilor privind crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii”, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 2 martie 2017,

în temeiul art. 18 alin (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia interministerială pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), denumită în continuare Comisia, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, desemnaţi prin ordin de către conducătorii acestor instituţii publice, precum şi un reprezentant al aparatului de lucru al Guvernului, desemnat de prim-ministru.

(2) Comisia este condusă de reprezentantul Ministerului Economiei, care are calitatea de preşedinte.

(3) La lucrările Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ar altor ministere şi instituţii publice cu atribuţii în domeniu.

(4) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1)-(3) pot fi însoţiţi la lucrările Comisiei de unul sau doi experţi.

Art. 3. - (1) Comisia are ca obiectiv elaborarea cadrului legal de înfiinţare şi funcţionare a FSDI.

(2) în vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) analiza cadrului normativ naţional şi comunitar aplicabil pentru constituirea FSDI;

b) analiza scopului, guvernantei, surselor de finanţare şi a principiilor de investiţii ale FSDI astfel încât, potrivit normelor europene, activitatea şi funcţionarea fondului să nu afecteze deficitul bugetar şi datoria publică;

c) asistenţă în domeniile specifice pe perioada corespondenţei cu instituţiile europene competente, obţinerea opiniei ex-ante a Eurostat cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea FSDI;

d) analiza şi formularea de propuneri privind portofoliul de companii care vor face parte din FSDI;

e) identificarea şi prezentarea opţiunilor privind sursele de finanţare ale FSDI şi analiza riscurilor alocării surselor în acest scop;

f) elaborarea unui proiect de act normativ privind înfiinţarea şi funcţionarea FSDI;

(3) Punctul de vedere unitar al Comisiei în relaţia cu organismele externe va fi susţinut de către reprezentantul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia opiniei ex-ante a Eurostat, pentru care instituţia competentă va fi Institutul Naţional de Statistică.

(4) Comisia va elabora un raport final privind activitatea desfăşurată pe care îl va supune aprobării Guvernului.

Art. 4. - (1) Comisia se întruneşte bilunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Ministerul Economiei şi are următoarele atribuţii:

a) asigură convocarea Comisiei şi transmite ordinea de zi;

b) pregăteşte şi transmite documentele şi materialele necesare convocării şi desfăşurării şedinţelor Comisiei;

c) redactează procese-verbale ale şedinţelor, care se semnează de către membrii prezenţi.

Art. 5. - (1) Deciziile cu privire la aprobarea raportului final se iau prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Raportul final se supune aprobării Guvernului sub formă de memorandum avizat de toate instituţiile implicate.

Art. 6. - Comisia înaintează Guvernului, bilunar sau ori de câte ori i se solicită acest lucru, informări cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 329.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 258/80/2017 al Direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/ 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 43.477.519,254 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 78.151.029,00 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 4 aprilie 2017.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

N. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină (*)

(litri)

Valoarea ajutorului de stat rotunjit, fără subdiviziuni (**)

(lei)

1

Sectorul vegetal

37.020.338,630

66.544.229,00

2

Sectorul zootehnic

6.120.125,934

11.000.944,00

3

Sectorul îmbunătăţiri funciare

337.054,690

605.856,00

 

Total

43.477.519,254

78.151.029,00

 

(*) Pentru anul 2016, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7975 lei/litru.

(**) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.