MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 267/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 267         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 14 aprilie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

346. - Decizie privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

89. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind inspectorii fitosanitari īmputerniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

492. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu īn calitate de membru - preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

 

Īn temeiul art. 15 lit. c) şi d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Grigore se eliberează din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

(2) īncepānd cu aceeaşi dată, domnul Mihai Grigore se numeşte īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 334/2017 pentru numirea domnului Grigore Mihai Giurgiu īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 256 din 12 aprilie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general adjunct al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 14 aprilie 2017.

Nr. 346.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind inspectorii fitosanitari īmputerniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 1.144 din 5 aprilie 2017 al Autorităţii Naţionale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

avānd īn vedere prevederile:

- art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie īmpotriva introducerii şi răspāndirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale īn Romānia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.898/2015 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare;

- art. 9 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin (6) din Hotărārea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte inspectorii fitosanitari īmputerniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului, prevăzuţi īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) Sunt īmputerniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului, conform prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie īmpotriva introducerii şi răspāndirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale īn Romānia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorii fitosanitari din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare cu atribuţii īn domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare

(2) Inspectorii din cadrul Inspectoratelor de Carantină Fitosanitară Vamală Constanţa şi Galaţi sunt īmputerniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care se exportă īn mod centralizat prin respectivele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a Romāniei.

(3) Inspectorul fitosanitar care efectuează inspecţia īn vederea eliberării certificatului fitosanitar este persoana responsabilă cu redactarea, facturarea şi eliberarea certificatului fitosanitar.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2007 privind inspectorii fitosanitari īmputerniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 634 din data de 14 septembrie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 7 aprilie 2017.

Nr. 89.

 

 

ANEXĂ

 

Inspectorii fitosanitari din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare īmputerniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetate sau alte obiecte destinate exportului

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Funcţia

1

ALBA

BUDRALĂ MONICA ANGELA

Consilier superior

GALATĀR DAN

Consilier superior

2

ARAD

COSTAN ŞTEFAN

Consilier superior

GORNIC FLORIN

Consilier superior

KISZEL IOAN

Consilier superior

3

ARGEŞ

PITEA NICOLETA

Consilier superior

SMARANDA ŞTEFAN

Consilier superior

ZINCĂ LIVIA

Consilier superior

4

BACĂU

IRIMIAVERONICA

Consilier superior

RĂDESCU CEZAR

Consilier superior

VARTIC MIHAELA-RODICA

Consilier superior

5

BIHOR

LASLĂU AMALIA LAURA

Consilier superior

POP DANIELA IOANA

Consilier superior

CĂRBUNAR DANA CECILIA

Consilier superior

RUGEA NICOLAE

Consilier superior

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD

BAIAŞ MARIA

Consilier superior

GRIGER SILVIU VASILE

Consilier superior

7

BOTOŞANI

APOSTOL OVIDIU CORNELIU

Consilier superior

MIHALACHE OVIDIU CONSTANTIN

Consilier superior

UNGUREANU CORNELIA CĂTĂLINA

Consilier superior

8

BRAŞOV

BUNA ALEXANDRU

Consilier superior

MANOLE LILIANA

Consilier superior

SĪRBU RODICA

Consilier superior

9

BRĂILA

RAD CRISTEL

Consilier superior

ROŞCULEŢ BOGDAN

Consilier superior

VELICHI EUGEN

Consilier superior

10

BUZĂU

COMAN NICOLAE

Consilier superior

IANCU MARGARETA

Consilier superior

MĂNTOIU ADRIAN

Consilier superior

11

CARAŞ-SEVERIN

CRISTESCU NICOLAE

Consilier superior

NOVĂCESCU MARIA

Consilier superior

12

CĂLĂRAŞI

ENE ELENA

Consilier superior

NICA NICOLETA

Consilier principal

POPESCU LENUŢA

Consilier superior

STANCIU SORINA

Consilier superior

13

CLUJ

SUCIU ELENA

Consilier superior

VASILACHE CARMEN

Consilier superior

14

CONSTANŢA

BĪRSU ONORJU

Consilier superior

HUSARIU VIOLETA

Consilier superior

MĂRIŞOIU MARIANA

Consilier superior

MIHEŢANA

Consilier superior

PAVEL MONICA

Consilier superior

VASILE MARINELA

Consilier superior

15

COVASNA

IFTIMIE MARIA

Consilier superior

TOTH KINGA

Consilier superior

VRĪNCEANU STEJĂREL

Consilier superior

16

DĀMBOVIŢA

BIBANU MARIANA

Consilier superior

NIŢESCU FLORINA

Consilier superior

ŞERBAN VICTORIA ELISABETA

Consilier superior

 

17

DOLJ

DANCIU IULIANA

Consilier superior

DRĂGĂNEANU ELISABETA

Consilier superior

NAIDIN CORNEL

Consilier superior

18

GALAŢI

CRISTIAN VIORICA

Consilier superior

HARŢUCHE SILVIA

Consilier superior

HUCIU MARIAANGELA

Consilier superior

HUCIU VALENTIN

Consilier superior

ION MIŢA CONSTANŢA

Consilier superior

JINGA ADRIANA

Consilier superior

VĪLCU DANIELA

Consilier superior

19

GIURGIU

POPESCU GEORGETA

Consilier superior

ŢĂRANU MIHAELA

Consilier superior

VOINEA OLIMPIA

Consilier superior

20

GORJ

GRIVEI ALINA

Consilier principal

TATU ION

Consilier superior

21

HARGHITA

ANDRAS TEREZ

Consilier superior

JAKAB ARPAD

Consilier superior

ROMFELD PAUNIŢA- AURELIA

Consilier superior

22

HUNEDOARA

COSMA LILIANA

Consilier superior

HURMUZ RAMONA GRAŢSANA

Consilier superior

IOJA MARINELA

Consilier superior

23

IALOMIŢA

BĂNĂŢEANU NEDA

Consilier superior

BLENDEA NICOLETA

Consilier superior

MANOLE STELA

Consilier asistent

24

IAŞI

DIAC AURORA

Consilier superior

FERENŢ PETRU

Consilier superior

POPESCU MARUSIA

Consilier superior

ULEASONIA ELENA

Consilier superior

25

ILFOV

GHEORGIU VASILE

Consilier superior

VOINESCU DANIELA FLORINA

Consilier superior

26

MARAMUREŞ

DĪRLE EUGEN

Consilier superior

OLTEAN MELANIA

Consilier superior

27

MEHEDINŢI

BENGULESCU MARIANA

Consilier superior

PETRESCU GHEORGHE DAN

Consilier superior

TRUŞCA MAGDALENA AURELIA ELENA

Consilier superior

28

MUREŞ

CRISTEAOLGA

Consilier superior

MEDAR CARMEN

Consilier superior

NEAGU MARIA

Consilier superior

POGACIAN MARIAN-CORNEL

Consilier superior

29

NEAMŢ

CHIRILĂ NICOLETA

Consilier superior

CREŢU IULIANA

Consilier superior

GHIUŢĂ-ŢARALUNGĂ ION

Consilier superior

30

OLT

BĂLOI MONALISAGILDA

Consilier superior

BUZATU MARIAN EMI

Consilier superior

NICOLAE TOMIŢA

Consilier superior

31

PRAHOVA

CEAMPELEA CARMEN

Consilier superior

DRĀGHICI MADALINAGEORGETA

Consilier superior

PENESCU ALEXANDRU

Consilier superior

ŞTEFAN MARIANA

Consilier superior

32

SATU MARE

MARE GHEORGHE

Consilier superior

SICHET DOREL

Consilier superior

 

33

SĂLAJ

G ROZA TRAIAN

Consilier superior

HOSU AURELIA

Consilier superior

JUGRESTAN NICOLAE

Consilier superior

STANA MARIUS

Consilier superior

34

SIBIU

ALDEA LIVIA

Consilier superior

STANCU ELENA

Consilier superior

TIMAR ANA

Consilier superior

35

SUCEAVA

ANTON CODRIN

Consilier superior

BODEA AURICA

Consilier superior

DANDEŞ ALBERT DANIELA

Consilier superior

JOSAN ANGELA

Consilier superior

TIMOFTE MIHAI

Consilier superior

36

TELEORMAN

MĂGUREANU ALEXANDRU

Consilier superior

PĂPURICĂ IULIAN DUMITRU

Consilier superior

OLTEANU FLORIAN

Consilier superior

VIDA AUREL

Consilier superior

37

TIMIŞ

COŞOVEANU MIHAELA

Consilier superior

HIDIŞAN ANCA

Consilier superior

MUNTEAN DOINA

Consilier superior

38

TULCEA

COARNĂ DUMITRU

Consilier superior

MLADIN VASILE

Consilier superior

PRODAN ALEXANDRU

Consilier superior

39

VASLUI

BORDEIANU GHEORGHE

Consilier superior

IFTENI MARIA MAGDALENA

Consilier superior

MIROIU CARMEN

Consilier superior

40

VĀLCEA

GHINEA NICOLETA

Consilier superior

IORDACHE NICOLAE

Consilier superior

MARINAŞ GHEORGHE

Consilier superior

41

VRANCEA

STAN IONICA

Consilier superior

ŞERBAN VALENTINA

Consilier superior

UDREA CONSTANTIN

Consilier superior

42

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

DULGHERU LAURENŢIA

Consilier superior

GABOR PAULINA

Consilier superior

IZADI ELENA

Consilier superior

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu īn calitate de membru - preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul īn Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar R083TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, īn calitate de preşedinte, īn conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară īn activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,

īn baza hotărārii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate īn şedinţa din data de 27.03.2017, īn cadrul căreia a fost dezbătută nota privind analizarea modului şi stadiului de īndeplinire a planului de redresare financiară pe bază de plan a Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., precum şi analizării aplicării dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,

avāndu-se īn vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016 a fost dispusă deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., īn temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 7 lit. a) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, iar planul de redresare financiară elaborat şi transmis de către societate a fost aprobat prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1,458 din 21.07.2016.

Īn conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016, conducerea administrativă a asigurătorului avea obligaţia implementării următoarelor măsuri prudenţiale:

a) inventarierea şi evaluarea, conform normelor legale īn vigoare, a creanţelor īnregistrate īn evidenţele societăţii, cu īnregistrarea īn contabilitatea acesteia a ajustărilor de depreciere corespunzătoare;

b) inventarierea dosarelor de daună īnregistrate īn evidenţele asigurătorului la data de 31.03.2016 şi evaluarea, cu ocazia inventarierii, a rezervei de daună avizată, precum şi recalcularea rezervei de daună neavizată, pe categorie de asigurări, īn vederea stabilirii obligaţiilor faţă de beneficiarii contractelor de asigurare, īn termen de 60 de zile calendaristice de la emiterea deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară;

c) cuantificarea necesarului de reasigurare, reducerea riscurilor de concentrare şi de credit prin reanalizarea politicii de reasigurare şi plasarea riscurilor către reasiguratori cu rating acordat de agenţii de rating recunoscute;

d) recuperarea īmprumuturilor acordate societăţilor afiliate şi interzicerea acordării de noi īmprumuturi;

e) recuperarea creanţelor neīncasate de la debitori diverşi;

f) asigurarea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa minimă de capital (MCR) calculată la data de 1.01.2016 sau modificarea profilului de risc, astfel īncāt īn termen de 3 luni de la data aprobării planului de redresare să fie respectată cerinţa minimă de capital;

g) asigurarea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) calculată la data de 1.01.2016 sau modificarea profilului de risc, astfel īncāt īn termen de 6 luni de la data aprobării planului de redresare să fie respectată cerinţa de capital de solvabilitate;

h) limitarea unităţilor de expunere brute aferente activităţii de asigurare RCA şi a valorii expunerilor brute corespunzătoare celorlalte activităţi de asigurare practicate de societate pentru anul 2016 la nivelul maxim de 75% din valorile īnregistrate īn cursul anului 2015;

i) interzicerea efectuării de investiţii īn valori mobiliare şi imobiliare, cu excepţia plasamentelor īn depozite bancare, titluri de stat şi certificate de trezorerie;

j) interzicerea subscrierii de noi contracte de asigurare şi a īncasării primelor aferente clasei B.15 - asigurări de garanţii;

k) inventarierea şi conservarea tuturor bunurilor şi/sau activelor asigurătorului pe toată perioada procedurii de redresare financiară, precum şi interzicerea posibilităţii de a dispune liber de acestea.

Din analiza stadiului de īndeplinire a măsurilor cuprinse īn planul de redresare financiară aprobat prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458 din 21.07.2016, precum şi din raportul prezentat de către asigurător prin Adresa nr. 1.446 din 13.03.2017, īnregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 9.135 din 15.03.2017, rezultă că au fost neīndeplinite sau īndeplinite īn mod necorespunzător următoarele:

(1) īn ceea ce priveşte interzicerea efectuării de investiţii īn valori mobiliare şi imobiliare, cu excepţia plasamentelor īn depozite bancare, titluri de stat şi certificate de trezorerie, conducerea administrativă a asigurătorului a convocat Comitetul de management al riscurilor pentru a amenda temporar politica de investiţii, fără să prezinte procesul-verbal de şedinţă. Prin contractul de subscriere īncheiat īntre Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. (subscriitor) şi Mandarin Fixed Income S.A.R.L. (emitent) īn data de 29.09.2016, emitentul s-a angajat necondiţionat şi irevocabil la emiterea a 300 de obligaţiuni corporatiste pentru suma de 30.000.000 euro, astfel nefiind respectată interdicţia cu privire la efectuarea de investiţii īn valori mobiliare şi imobiliare menţionată īn decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Aplicarea necorespunzătoare a măsurii prevăzute la art. 5 lit. i) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016 constituie contravenţie conform dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare.

(2) īn ceea ce priveşte limitarea unităţilor de expunere brute RCA la nivelul maxim de 75% din expunerea īnregistrată īn cursul anului 2015 se constată că organul de conducere administrativă nu a respectat interdicţia, după cum urmează:

a) expunerea totală īnregistrată de societate īn cursul anului 2015 a fost de 931.312 lei, din care 832.172 lei (Romānia) şi 99.140 lei (Grecia);

b) expunerea totală īnregistrată de societate īn cursul anului 2016 este de 1.347.183 lei, din care 1.274.230 lei (Romānia) şi 72.953 lei (Grecia);

c) creşterea expunerii īn anul 2016 cu 45% faţă de anul 2015.

Nerespectarea limitării unităţilor de expunere brute RCA pentru anul 2016 reprezintă īncălcarea măsurii stabilite la art. 5 lit. h) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 163 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare.

(3) īn ceea ce priveşte recuperarea īmprumuturilor acordate societăţilor afiliate şi interzicerea acordării de noi īmprumuturi se constată că īn bilanţul sub regim Solvabilitate 2, īntocmit la data de 31.12.2016, Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. a transformat īmprumuturile acordate unei entităţi afiliate īn cesiune de drepturi litigioase pentru suma de 105.108.086 lei Totodată, suma de 105.108.086 lei a fost īnregistrată eronat la poziţia obligaţiuni guvernamentale, īntrucāt activul īn cauză nu poate fi considerat de natura titlurilor de stat. Creanţele provenite din drepturile litigioase nu sunt certe, lichide şi exigibile pentru a fi puse īn executare imediat. De asemenea, asigurătorul nu a prezentat informaţiile legate de procentul de recuperare a acestor drepturi litigioase, respectiv posibilitatea de retrocedare īn natură sau de obţinere a unor despăgubiri. Creanţele provenite din drepturi litigioase nu pot fi considerate fonduri proprii eligibile, astfel cum sunt prevăzute īn art. 67 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, īntrucāt acestea nu vor fi disponibile şi apelabile pentru a acoperi pierderile prezente şi viitoare.

Prin urmare, asigurătorul nu a respectat obligaţia de recuperare a īmprumuturilor scadente acordate unei entităţi afiliate, prin neexecutarea garanţiei reale instituite asupra unui reasigurator (garant) conform garanţiei de credit existente, īn termenul stabilit prin planul de redresare, respectiv pānă la data de 30.09.2016.

Īn documentele prezentate īn cadrul planului de redresare financiară, asigurătorul menţionează că reasigurătorul (garant) nu a acceptat prelungirea garanţiei de credit existente, astfel īncāt Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. a īncheiat o altă garanţie de credit, emisă de un alt reasigurător (garant), cu valabilitate pānă īn data de 31.12.2017, cu posibilitate de reīnnoire automată anuală.

Garanţia de credit este condiţionată, īntrucāt aceasta este plătibilă īn totalitate sau parţial, ulterior compensării finale şi irevocabile a drepturilor asupra statului romān pe care entitatea afiliată le deţine şi numai īn cazul īn care Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. este īn imposibilitatea recuperării creanţelor sale asupra entităţii afiliate. Condiţionarea garanţiei s-a făcut fără a se preciza documentele pe care trebuie să le prezinte asigurătorul īn cazul neīndeplinirii condiţiilor contractuale de bază.

Avānd īn vedere aspectele prezentate mai sus, se constată menţinerea riscului de credit, īntrucāt creanţele provenite din drepturi litigioase nu pot fi recuperate īntr-un termen scurt pentru a acoperi obligaţiile asigurătorului ce rezultă din contractele de asigurare īncheiate.

Nerecuperarea īmprumuturilor acordate societăţilor afiliate reprezintă īncălcarea măsurii stabilite la art. 5 lit. d) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 163 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare.

(4) Referitor la asigurarea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerinţele de capital MCR şi SCR calculate la data de 31,12.2016 se constată un risc de solvabilitate semnificativ, īntrucāt societatea nu deţine fonduri proprii de bază eligibile care să acopere cerinţa de capital minim (MCR) şi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR). Īn conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, pragul absolut pentru cerinţa de capital minim este de 3.700.000 EUR. Astfel, la data de 31.12.2016, activele sunt inferioare obligaţiilor īnregistrate de către asigurător, iar fondurile proprii sunt insuficiente pentru acoperirea cerinţei minime de capital (MCR).

Ca urmare a administrării defectuoase şi a nerespectării principiului prudenţialităţii īn conducerea şi gestionarea activităţii societăţii, nu a fost asigurat nivelul fondurilor proprii eligibile care să acopere cerinţa minimă de capital (MCR) şi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR), ceea ce reprezintă īncălcarea măsurii stabilite la art. 5 lit. f) şi lit. g) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901 din 18.04.2016 şi a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 163 alin . (1) lit. p) şi r) din Legea nr. 237J2Q15, cu modificările ulterioare.

Prin faptul că nu a asigurat respectarea prevederilor legale īn vigoare, punerea īn aplicare a măsurilor dispuse prin deciziile Autorităţii de Supraveghere Financiară, īn conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, responsabil de faptele menţionate mai sus este domnul Dan Odobescu, īn calitate de membru - preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., persoană care asigură īndeplinirea prevederilor legale şi ale actului constitutiv.

Totodată, potrivit prevederilor art. 16 - secţiunea II din actul constitutiv, precum şi a dispoziţiilor pct. 2.2. - capitolul 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S .A., Consiliul de administraţie asigura desfăşurarea activităţii societăţii īn condiţiile respectării prevederilor legale, a hotărārilor adunării generale şi ale actului constitutiv, stabileşte atribuţiile şi competenţele şi supraveghează activitatea directorului general.

Astfel, luānd īn considerare natura şi gravitatea faptelor săvārşite, situaţia financiară a asigurătorului, se constată că domnul Dan Odobescu, īn calitate de membru şi preşedinte al Consiliului de administraţie al societăţii, persoană care asigură şi conducerea executivă a asigurătorului, nu a efectuat demersurile necesare īn vederea asigurării stabilităţii financiare a societăţii.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, īn scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare īn Romānia,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) īn conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară īn activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, se sancţionează cu amendă īn cuantum de 30.000 lei domnul Dan Odobescu īn calitate de membru - preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., născut la data de 8.12.1953, cu domiciliul īn Bucureşti, sectorul 1, Str. Menuetului nr. 3, legitimat cu C.I. seria RD nr. 761741, emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 12.01.2012, cod numeric personal 1531208400201.

(2) Amenda se face venit integral la bugetul local, respectiv D.I.T.L. Sector 1, īn contul RO48TREZ70121A350102XXXX.

Art. 2. - Īn conformitate cu prevederile art. 163 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 80 alin. (4) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnul Dan Odobescu, pentru exercitarea calităţii de membru - preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

Art. 3. - (1) īmpotriva prezentei decizii domnul Dan Odobescu, preşedinte - membru īn Consiliul de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A., poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, īn termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.

(2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, īn conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 492.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.