MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 620/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 620         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 august 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

783. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

784. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

785. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

786. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

787. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

788. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

789. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

790. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

791. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

792. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

261. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

860. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

1.176. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Zărnescu Gheorghe Daniel trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 783.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Ceauşu Gheorghe Gheorghe trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 784.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicata, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Cozma Afanase Sorin-Gabriel trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 785.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având In vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna general de brigadă cu o stea Istode Ilie Elena trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 786.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Stan Vasile Viorel-Adrian trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 787.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de informaţii

 

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna general de brigadă cu o stea Morgoş Ion Marioara trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 788.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de flotilă aeriană cu o stea Babiuc Petru Vasilică trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 789.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Văleanu Ion Cornel trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. {2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 790.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna general de brigadă cu o stea Posaştiuc Mihai Emilia-Cristina trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 791.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Stoica Toma Constantin-Marius trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. {2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 792.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 289.172/2017 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, având în vedere prevederile art. 293 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă procedura de predare către Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită  sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 261.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de predare către Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

Art. 1. - Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia aparţinând domeniului public sau domeniului privat al statului, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare.

Art. 2. - În sensul prezentei proceduri, predarea-primirea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, aparţinând domeniului public sau domeniului privat al statului, se realizează între:

a) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare sau federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare predători.

b) Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare primitor.

Art. 3. - Obiectul predării-primirii îl constituie:

a) infrastructura de îmbunătăţiri funciare primită în folosinţă gratuită sau în proprietate;

b) suprafeţele de teren aferente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a zonelor de protecţie ale acestei infrastructuri.

Art. 4. - Predarea-primirea se face pe baza următoarelor documente:

a) inventarul fizic şi valoric, înregistrat în contabilitatea predătorului, al infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se predă;

b) lista obiectelor de inventar din dotarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se predă, a instalaţiilor şi echipamentelor aferente, cu specificarea gradului de uzură şi amortizare şi evidenţierea stării tehnice a acestora;

c) inventarul suprafeţelor de teren aferente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a zonelor de protecţie ale acestei infrastructuri;

d) regulamentul de exploatare;

 

ANEXA

la procedură

 

(model)

 

PROTOCOL

de predare-primire a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat sau domeniului public, aflată în proprietatea/folosinţă gratuită a Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii/Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii ...................................... judeţul ......................................, situată pe teritoriul acestei organizaţii/federaţii, în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, încheiat la data de ......................................

 

1. Preambul

În temeiul prevederilor art. 293 alin. (1) şi (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

2. Părţile

Protocolul de predare-primire în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare (ANIF) a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aflată în proprietatea/folosinţă gratuită organizaţiei/federaţiei, se realizează între:

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii/Federaţia de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, cu sediul în ......................................, judeţul ......................................, nr. de înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare ...................................... din data de ......................................, reprezentată prin domnul ......................................, având funcţia de preşedinte, şi domnul ......................................, având funcţia de director economic, nr. de înregistrare fiscală: ......................................, nr. cont ...................................... deschis la ......................................, Sucursala ......................................, în calitate de predător, şi

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, cu nr. de înregistrare fiscală CIF 29275212 şi contul deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................, având funcţia de director general, şi domnul ......................................, având funcţia de director economic, în calitate de primitor.

 

3. Obiectul

Prin prezentul protocol se anulează, în condiţiile legii, dreptul de proprietate/folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din amenajarea de irigaţii ......................................, constituită din bunuri mobile şi imobile înscrise în anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E şi anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul protocol, pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, şi a obligaţiilor stabilite prin protocolul de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, din domeniul privat sau domeniul public al statului, din administrarea ANIF, în proprietatea/folosinţă gratuită organizaţiilor/federaţiilor, încheiat între ANIF şi organizaţie/federaţie, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, încheiat la data ......................................

 

4. Teritoriul federaţiei

Predătorul îşi desfăşoară activitatea de irigaţii pe teritoriul declarat, în suprafaţă brută totală de ...................................... ha, din care suprafaţa netă este de ha, situat în Amenajarea ...................................... pe teritoriul comunelor ......................................, judeţul ......................................, respectiv ploturile SPP ...................................... în cazul infrastructurii de irigaţii, având următoarele vecinătăţi:

- la nord ......................................

- la sud ......................................

- la est ......................................

- la vest ......................................

 

5. Documentele însoţitoare

Predarea-primirea se face pe baza următoarelor documente anexate:

a) inventarul fizic şi valoric, înregistrat în contabilitate, al infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia în administrare din amenajarea de irigaţii ......................................, împreună cu obiectele de inventar din dotarea infrastructurii preluate şi, după caz, a instalaţiilor şi echipamentelor aferente, cu specificarea gradului de uzură şi amortizare şi evidenţierea distinctă a stării tehnice a acesteia, care se predau în termen de 30 de zile de la data emiterii de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului adoptate în temeiul art. 293 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D şi 1E la prezentul protocol;

b) inventarul suprafeţelor de teren aferente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi zonelor de protecţie ale acestei infrastructuri, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul protocol;

c) regulamentul de exploatare;

d) lista planurilor cu caracteristicile tehnice ale infrastructurii preluate:

1. Plan de ansamblu - ...................................... - scara 1:100.000

2. Plan de situaţie - ...................................... - scara 1:50.000

 

6. Obligaţiile părţilor

Potrivit prezentului protocol, părţilor le revin următoarele obligaţii:

a) pentru predător:

- să predea bunurile al căror drept de proprietate/folosinţă gratuită se anulează prin prezentul protocol, potrivit prevederilor acestuia şi anexelor care fac parte integrantă din prezentul protocol;

- să predea infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior;

b) pentru primitor:

- să preia, să gestioneze, să întreţină, să repare şi să exploateze în interesul public al tuturor beneficiarilor deţinători de terenuri situate pe teritoriul acestuia infrastructura de îmbunătăţiri funciare, inclusiv suprafeţele de teren aferente care includ şi zonele de protecţie ale acesteia, preluată conform anexelor nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul protocol;

- să menţină infrastructura preluată în stare de funcţionare, potrivit prevederilor normelor tehnice şi regulamentului de exploatare şi întreţinere;

- să asigure un nivel optim al apei pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, cu executare succesivă, încheiate pe termen lung şi pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, pentru un sezon de irigaţii.

 

7. Dispoziţii finale

Condiţiile predării-primirii în administrare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care face obiectul prezentului protocol se pot modifica numai prin acordul scris al ambelor părţi.

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

Documentele însoţitoare menţionate la pct. 5 sunt prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predător, unul pentru primitor şi unul pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi intră în vigoare la data aprobării lui, potrivit legii.

 

Primitor,

Predător,

ANIF

OUAI/FOUAI ......................................

Director general,

 

......................................

Preşedinte

Director general adjunct,     Director economic,

OUAI/FOUAI,

......................................          ......................................

......................................

Director tehnic

 

Director economic

 

Birou juridic

 

 

 

Filiala Teritorială ......................................

 

Director Filială

 

......................................

 

Contabil-şef

 

......................................

 

Serviciul plan, exploatare, patrimoniu

 

......................................

 

Director unitate de administrare

 

Serviciul plan, exploatare, patrimoniu

 

 

ANEXA Nr. 1A

la protocol

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

 

OUAI/FOIF ......................................

 

INVENTARUL FIZIC ŞI VALORIC

al canalelor şi jgheaburilor de distribuţie a apei şi construcţiile hidrotehnice aferente din amenajările interioare de irigaţii

 

Nr.

cit

Denumire mijloc fix (canal, jgheab)

Suprafaţa deservită

– ha -

Lungimea totală

- ml -

din care:

Suprafaţa

din care:

Stăvilar

- buc. -

Vanete

- buc. -

Căderi

- buc. -

Podeţe

- buc. -

Golire fund

- buc. -

Deversor lateral

- buc. -

Valoarea totală

- lei -

Valoarea

amortizată

- lei -

Valoarea

neamortizată

- lei -

Anul punerii în funcţiune

Grad de uzură

Stare

tehnică

necăptuşite

- ml -

căptuşite

- ml -

desfăşurată

- ha -

necăptuşite

- ha -

căptuşite

- ha -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIF Filiala de îmbunătăţiri Funciare ......................................

OUAI/FOIF ......................................

Director,

Contabil-şef,

Preşedinte,

Contabil-şef,

......................................

......................................

......................................

......................................

 

ANEXA Nr.1B

la protocol

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

 

 

OUAI/FOIF ......................................

 

INVENTARUL FIZIC ŞI VALORIC

al conductelor îngropate sub presiune, cămine de vizită, accesorii şi dispozitive de protecţie aferente din amenajările interioare de irigaţii

 

Nr. crt.

Denumire CP, CS, antene

Suprafaţa deservită

- ml -

Lungime totală

- ml -

Din care pe materiale

Hidranţi

Dispozitiv

 

Vane de linie

- buc. -

Valoare totală

- lei -

Valoare amortizată

- lei -

Valoare neamortizată

- lei -

Anul punerii în funcţiune

Grad de uzură

Stare tehnică

PREMO

- ml -

AZBO

- ml -

PVC

- ml -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIF Filiala de îmbunătăţiri Funciare ......................................

OUAI/FOIF ......................................

Director,

Contabil-şef,

Preşedinte,

Contabil-şef,

......................................

......................................

......................................

......................................

 

ANEXA Nr. 1C

la protocol

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

 

 

OUAI/FOIF ......................................

 

INVENTARUL FIZIC ŞI VALORIC

al staţiilor de irigaţii/desecare cu liniile electrice şi posturile de transformare aferente acestora din amenajările interioare de irigaţii/desecare

 

Nr. crt.

Nr. inventar

Nr. cod

Denumirea mijlocului fix

U.M.

Cantitate

Suprafaţa deservită

- ha -

Valoare totală

- lei -

Valoare amortizată

- lei -

Valoare neamortizată

- lei -

Anul punerii în funcţiune

Grad de uzură

Stare tehnică

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIF Filiala de îmbunătăţiri Funciare ......................................

OUAI/FOIF ......................................

Director,

Contabil-şef,

Preşedinte,

Contabil-şef,

......................................

......................................

......................................

......................................

 

ANEXA Nr. 1D

la protocol

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

 

 

OUAI/FOIF ......................................

 

INVENTARUL

instalaţiilor de udare ce urmează a fi transferate

 

Nr. crt.

Denumirea instalaţiei de udare

Nr. inventar

Anul PIF

U.M.

Cantitate

Va bare totală

- lei -

Valoare amortizată

- lei -

Valoare neamortizată

- lei -

Anul punerii în funcţiune

Grad de uzură

- % -

Stare tehnică funcţionare/ nefuncţionare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIF Filiala de îmbunătăţiri Funciare ......................................

OUAI/FOIF ......................................

Director,

Contabil-şef,

Preşedinte,

Contabil-şef,

......................................

......................................

......................................

......................................

 

ANEXA Nr. 1E

la protocol

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

 

 

OUAI/FOIF ......................................

 

INVENTARUL FIZIC ŞI VALORIC

al obiectelor de inventar din dotarea infrastructurii preluate

 

Nr. crt.

Denumirea obiectelor de inventar

Nr. inventar

Cod clasificare

Anul PIF

U.M.

Cantitate

Valoare totală

- lei -

Valoare amortizată

- lei -

Valoare neamortizată

- lei -

Grad de uzură

%

Stare tehnică funcţionare/ nefuncţionare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIF Filiala de îmbunătăţiri Funciare ......................................

OUAI/FOIF ......................................

Director,

Contabil-şef,

Preşedinte,

Contabil-şef,

......................................

......................................

......................................

......................................

 

ANEXA Nr. 2

la protocol

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

 

 

OUAI/FOIF ......................................

 

INVENTARUL SUPRAFEŢELOR DE TEREN

aferente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi zonelor de protecţie ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare

 

Nr. crt.

Denumirea infrastructurii

Suprafaţa totală

Suprafaţa de teren aferentă infrastructurii de îmbunătăţiri funciare

Lăţimea zonei de protecţie

Lăţimea zonei de protecţie împrejmuite

Lăţimea zonei de protecţie neîmprejmuite

(mp)

(mp)

(m)

(m)

(m)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIF Filiala de îmbunătăţiri Funciare ......................................

OUAI/FOIF ......................................

Director,

Contabil-şef,

Preşedinte,

Contabil-şef,

......................................

......................................

......................................

......................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 7.358/2017 al Direcţiei generale juridic, resurse umane şi salarizare şi Direcţiei management şi structuri sanitare,

având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează;

- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Pentru anul 2016, prin excepţie de la art. 2, la evaluarea activităţii managerului spitalului public, indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de management prevăzuţi la lit. C «indicatori economico-financiari» din anexa nr. 1, respectiv indicatorii prevăzuţi la pct. 2-5 nu se vor evalua.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 860.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2017 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.100 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 345 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iulie 2017.

Nr. 1.176.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoare emisiune

- lei -

RO1718CTN0D1

10.08.2017

16.08.2017

15.08.2018

364

800.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016, pentru aplicarea Regulamentului nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – ( d x r )/360

Y = r/P,

în care:

P= preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 5, 7, 10 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN *)

Daca licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă - lei -

Valoare nominală SSON

- lei  -

R01720DBN072

3,08.2017

4,08,2017

7.08.2017

26,10.2020

3

3,22

2,30

89,79

500.000,000

75.000.000

RO1227DBN011

7.08.2017

8.08.2017

9.08.2017

26.07.2027

15

9,97

5,80

22,25

200.000.000

30.000.000

RO1522DBN056

17.08.2017

18.08.2017

21.08.2017

19.12.2022

7

5,33

3,50

117,47

300.000.000

45.000.000

RO1425DBN029

21.08.2017

22.08.2017

23.08.2017

24.02.2025

10

7,51

4,75

117,12

300.000.000

45.000.000

RO1722DBN045

24.08.2017

25.08.2017

28.08.2017

8.03.2022

5

4,53

3,40

80,58

500.000,000

75,000.000

RO1619DBN035

28.08.2017

29.08.2017

30.08.2017

25.02.2019

2

1,49

1,35

34,40

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti* - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pa piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

RO1522DBN056

1.415/29.10.2015

Noiembrie 2015

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

RO1619DBN035

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

 

(2) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN R01720DBN072, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 26 octombrie 2017 şi terminând cu 26 octombrie 2020 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN * r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului,

(4) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul notaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFiR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.