MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 645/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 august 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

585. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti

 

893. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.033. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. FB 4.866 din 24.05.2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Clinic Fundeni Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 24 mai 2017.

Nr. 585.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 7.657 din 2.08.2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 5840 se introduc 53 de noi poziţii, poziţiile nr. 5841-5893, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

"5841

W63141001

 

AULIN

100 mg

Compr.

100 mg

ANGELINI PHARMA OSTERREICH GMBH - AUSTRIA

NIMESULIDUM

Cutie cu blist. Al/PVC x 10 compr. (5 ani)

M01AX17

MI

inovativ

3.96

4.51

6.10

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5842

W63142009

 

AULIN

100 mg

Gran. pt. susp. orală

100 mg/plic

ANGELINI PHARMA OSTERREICH GMBH - AUSTRIA

NIMESULIDUM

Cutie cu 15 plicuri din Al/hârtie/PE sau Al/hârtie/PE/ folie Surlyn a câte 2 g granule pentru suspensie orală (5 ani)

M01AX17

MI

inovativ

5.93

6.76

9.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5843

W63257001

 

EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN

200 mg/245 mg

Compr. film.

200 mg/ 245 mg

MYLAN SAS - FRANȚA

COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)

Cutie cu blist. x 30 compr. film. (2 ani)

J05AR03

MG

generic

781.42

811.42

922.60

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018

5844

W63144001

 

ERDOMED

175 mg/5 ml

Gran. pt. susp. orală

175 mg/ 5 ml

ANGELINI PHARMA OSTERREICH GMBH - AUSTRIA

ERDOSTEINUM

Cutie cu 1 flac. din sticlă brună a 50 g pulb. pt. obţinerea a 100 ml susp. orală + 1 măsură dozatoare din PP (3 ani)

R05CB15

MI

inovativ

15.65

17.84

24.11

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5845

W63145001

 

ERDOMED

225 mg

Gran. pt. susp. orală

225 mg

ANGELINI PHARMA OSTERREICH GMBH - AUSTRIA

ERDOSTEINUM

Cutie cu 20 plicuri unidoză din hârtie Al/PE (3 ani)

R05CB15

MI

inovativ

19.49

22.22

30.03

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5846

W63143001

 

ERDOMED

300 mg

Caps.

300 mg

ANGELINI PHARMA OSTERREICH GMBH - AUSTRIA

ERDOSTEINUM

Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/ Al x 10 caps. (5 ani)

R05CB15

MI

inovativ

10.6

12.08

16.33

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5847

W62716002

 

ETORICOXIB TEVA

120 mg

Compr. film.

120 mg

TEVA PHARMACEUTICALS SRL - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x 7 compr. film. (3 ani)

M01AH05

MG

generic

13.46

15.34

20.74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5848

W62713004

 

ETORICOXIB TEVA 30 mg

Compr. film.

30 mg

TEVA PHARMACEUTICALS SRL - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA-Al- PVC/Al x 28 x 1 compr. film. (3 ani)

M01AH05

MG

generic

36.26

41.34

54.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5849

W62714002

 

ETORICOXIB TEVA

60 mg

Compr. film.

60 mg

TEVA PHARMACEUTICALS SRL - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x 14 compr. film. (3 ani)

M01AH05

MG

generic

19.51

22.24

30.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5850

W62715004

 

ETORICOXIB TEVA

90 mg

Compr. film.

90 mg

TEVA PHARMACEUTICALS SRL - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x 14 compr. film. (3 ani)

M01AH05

MG

generic

21.46

24.47

33.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5851

W63146001

 

HYALGAN

20 mg/2 ml

Sol. inj. în seringă preumplută

20 mg/2 ml

ANGELINI PHARMA OSTERREICH GMBH - AUSTRIA

ACIDUM HIALURONICUM

Cutie cu 1 seringă preumplută din sticlă incoloră cu dop din elastomer şi opritor x 2 ml sol. inj. (3 ani)

M09AX01

MI

inovativ

93.46

104.68

127.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5852

W62615002

 

IMESOL

120 mg

Compr. film.

120 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist. perforat unidoză Al/Al x 7 x 1 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

13.46

15.34

20.74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5853

W62615001

 

IMESOL

120 mg

Compr. film.

120 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist Al/Al x 7 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

13.46

15.34

20.74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5854

W62612002

 

IMESOL

30 mg

Compr. film.

30 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist. perforat unidoză Al/Al x 28 x 1 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

36.26

41.34

54.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5855

W62612001

 

IMESOL

30 mg

Compr. film.

30 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist. Al/Al x 28 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

36.26

41.34

54.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5856

W62613002

 

IMESOL

60 mg

Compr. film.

60 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist. perforat unidoză Al/Al x 14 x 1 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

19.51

22.24

30.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5857

W62613001

 

IMESOL

60 mg

Compr. film.

60 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist. Al/Al x 14 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

19.51

22.24

30.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5858

W62614002

 

IMESOL

90 mg

Compr. film.

90 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist. perforat unidoză Al/Al x 14 x 1 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

21.46

24.47

33.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5859

W62614001

 

IMESOL

90 mg

Compr. film.

90 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blist. Al/Al x 14 compr. film. (30 luni)

M01AH05

MG

generic

21.46

24.47

33.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5860

W62718004

 

KVENTIAX EP

50 mg

Compr. Elib. Prel.

50 mg

KRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/ Al x 60 compr. elib. prel. (2 ani)

N05AH04

MG

generic

17.97

20.49

27.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5861

W62233002

 

NAMAXIR

10 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

10 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,40 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

101.85

112.03

136.77

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5862

W62235002

 

NAMAXIR

15 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

15 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,38 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

120.52

132.57

161.84

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5863

W62237002

 

NAMAXIR

20 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

20 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,50 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

160.68

176.74

215.77

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5864

W62239002

 

NAMAXIR

25 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

25 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,63 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

200.88

220.97

269.76

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5865

W62232002

 

NAMAXIR

7,5 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

7,5 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,30 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

76.13

85.27

107.81

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5866

W08121001

 

PAN - GENTAMICINE 80 mg/2 ml

Sol. Inj.

80 mg/2 ml

LAB. PANPHARMA - FRANȚA

GENTAMICINUM

Cutie x 10 fiole din sticlă incoloră x 2 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J01GB03

MG

generic

6.45

7.35

9.94

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5867

W63338002

 

PARSABIV

10 mg

Sol. Inj.

10 mg

AMGEN EUROPE BV - OLANDA

ETELCALCETIDUM

Cutie x 6 flacoane pt. utilizare unică care conţine 2 ml sol. inj. (2 ani)

H05BX04

MI

inovativ

1652.42

1682.42

1871.99

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5868

W63336002

 

PARSABIV

2,5 mg

Sol. Inj.

2,5 mg

AMGEN EUROPE BV - OLANDA

ETELCALCETIDUM

Cutie x 6 flacoane pt. utilizare unică care conţine 0,5 ml sol. inj. (2 ani)

H05BX04

MI

inovativ

413.71

443.71

521.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5869

W63337002

 

PARSABIV

5 mg

Sol. Inj.

5 mg

AMGEN EUROPE BV - OLANDA

ETELCALCETIDUM

Cutie x 6 flacoane pt. utilizare unică care conţine 1 ml sol. inj. (2 ani)

H05BX04

MI

inovativ

827.42

857.42

972.74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5870

W63186001

 

SIRANALEN

150 mg

Caps.

150 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC/Al x 14 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

7.98

9.10

12.30

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5871

W63186008

 

SIRANALEN

150 mg

Caps.

150 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 14 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

7.98

9.10

12.30

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5872

W63186004

 

SIRANALEN

150 mg

Caps.

150 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC/Al x 56 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

31.92

36.39

47.60

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5873

W63186011

 

SIRANALEN

150 mg

Caps.

150 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 56 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

31.92

36.39

47.60

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5874

W63187001

 

SIRANALEN

300 mg

Caps.

300 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC/Al x 14 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

16.27

18.55

25.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5875

W63187008

 

SIRANALEN

300 mg

Caps.

300 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 14 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

16.27

18.55

25.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5876

W63187004

 

SIRANALEN 300 mg

Caps.

300 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC/Al x 56 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

65.1

72.91

92.19

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5877

W63187011

 

SIRANALEN

300 mg

Caps.

300 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 56 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

65.1

72.91

92.19

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5878

W63185001

 

SIRANALEN

75 mg

Caps.

75 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC/Al x 14 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

7.18

8.18

11.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5879

W63185008

 

SIRANALEN 75 mg

Caps.

75 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 14 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

7.18

8.18

11.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5880

W63185004

 

SIRANALEN

75 mg

Caps.

75 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC/Al x 56 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

28.75

32.78

42.87

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5881

W63185011

 

SIRANALEN

75 mg

Caps.

75 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

PREGABALINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 56 caps. (30 luni)

N03AX16

MG

generic

28.75

32.78

42.87

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5882

W63256001

 

TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN

Compr. film.

245 mg

MYLAN SAS - FRANȚA

TENOFOVIRUM DISOPROXIL

Cutie x 1 flac. din PEID x 30 compr. film. (2 ani)

J05AF07

MG

generic

551.64

581.64

672.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5883

W63282004

 

UNIQUET 200 mg

Compr. cu elib. prel.

200 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 60 compr. cu elib. prel. (3 ani)

N05AH04

MG

generic

119.52

131.47

160.50

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5884

W63284004

 

UNIQUET

300 mg

Compr. cu elib. prel.

300 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 60 compr. cu elib. prel. (3 ani)

N05AH04

MG

generic

179.27

197.20

240.74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5885

W63286004

 

UNIQUET

400 mg

Compr. cu elib. prel.

400 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 60 compr. cu elib. prel. (3 ani)

N05AH04

MG

generic

239.03

262.93

320.99

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5886

W63280009

 

UNIQUET

0 mg

Compr. cu elib. prel.

50 mg

TERAPIA SA - ROMANIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/ Al x 60 compr. cu elib. prel. (30 luni)

N05AH04

MG

generic

29.88

34.06

44.55

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5887

W63280004

 

UNIQUET

50 mg

Compr. cu elib. prel.

50 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/ Al x 60 compr. elib. prel. (30 luni)

N05AH04

MG

generic

29.88

34.06

44.55

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5888

W63552001

 

VEMLIDY 25 mg

Compr. film.

25 mg

GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD - MAREA BRITANIE

TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA

Cutie cu 1 flac. din PEID x 30 compr. film. (2 ani)

J05AF13

MI

inovativ

1821.84

1851.84

2056.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5889

W63379001

 

VENCLYXTO

100 mg

Compr. film.

100 mg

ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE

VENETOCLAX

Cutie cu blist. din Al din PVC/PE/ PCTFE x 7 compr. film. (2 ani)

L01XX52

MO

orfan

1673.1

1703.10

1894.53

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5890

W63379002

 

VENCLYXTO

100 mg

Compr. film.

100 mg

ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE

VENETOCLAX

Cutie cu blist. din Al din PVC/PE/ PCTFE x 14 compr. film. (2 ani)

L01XX52

MO

orfan

3346.2

3376.20

3718.21

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5891

W63379003

 

VENCLYXTO

100 mg

Compr. film.

100 mg

ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE

VENETOCLAX

Cutie cu blist. din Al din PVC/PE/ PCTFE x 112 compr. film. (4 cutii x 28 compr. film.) ambalaj multiplu (2 ani)

L01XX52

MO

orfan

26769.47

26799.43

29249.57

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5892

W63377002

 

VENCLYXTO

10 mg

Compr. film.

10 mg

ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE

VENETOCLAX

Cutie cu blist. din Al din PVC/PE/ PCTFE x 14 compr. film. (2 ani)

L01XX52

MO

orfan

334.62

364.62

435.59

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5893

W63378002

 

VENCLYXTO

50 mg

Compr. film.

50 mg

ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE

VENETOCLAX

Cutie cu blist. din Al din PVC/PE/ PCTFE x 7 compr. film. (2 ani)

L01XX52

MO

orfan

836.52

866.52

982.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018."

 

2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 537, 538, 1742, 1743, 1787, 2175, 2451, 3922, 4100, 4404, 4794, 5181, 5244, 5714, 5715, 5756 şi 5801 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

"537

W06788002

 

AXETINE

1,5 g

Pulb. pt. sol. inj. I.V./Perf.

1,5 g

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

CEFUROXIMUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră tip I prevăzute cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu (2 ani)

J01DC02

MG

generic

43.43

49.51

64.76

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

538

W06796002

 

AXETINE

750 mg

Pulb. pt. sol. inj. sau sol. inj. I.M./I.V.

750 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

CEFUROXIMUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră tip I prevăzute cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu (2 ani)

J01DC02

MG

generic

24.10

27.48

35.94

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1742

W52082005

 

ENGERIX B 10 mcg/0,5 ml

Susp. inj.

10 mcg/ 0,5 ml

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN HEPATITIC B

Cutie x 1 seringă preumplută x 0,5 ml suspensie injectabilă şi 1 ac (3 ani)

J07BC01

MI

imunologic

27.48

31.33

40.98

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

1743

W52085004

 

ENGERIX B

20 mcg/1 ml

Susp. inj.

20 mcg/ 1 ml

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN HEPATITIC B

Cutie x 1 seringă preumplută x 1 ml suspensie injectabilă şi 1 ac (3 ani)

J07BC01

MI

imunologic

38.87

44.31

57.96

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1787

W56293001

!

ERDOMED (R) 175

Pulb. pt. susp. Orală

175 mg/ 5 ml

CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH - AUSTRIA

ERDOSTEINUM

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru suspensie orală 100 ml (3 ani)

R05CB15

MI

inovativ

15.65

17.84

24.11

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 17 august 2017.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2175

W12614002

!

GERODORM ®

Compr.

40 mg

GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

CINOLAZEPAMUM

Cutie x 3 blistere Al/PVDC-PVC x 10 comprimate (5 ani)

N05CD13

MG

generic

15.00

17.10

23.11

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2451

W52744005

 

INFANRIX HEXA

Pulb. + susp. pt. susp. inj.

 

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN COMBINAT DTPA-HBV-IPV+HIB

Cutie x 1 seringă preumplută monodoză (componenta DTPa-HBV- IPV) + 1 flacon monodoză (componenta HIB) + 2 ace (3 ani)

J07CA09

MI

imunologic

145.78

160.36

195.77

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3922

W03051001

!

PETINIMID CAPS. MOI

Caps. moi

250 mg

GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

ETHOSUXIMIDUM

Cutie x 10 blistere PVC-PVDC/ Al x 10 capsule moi (5 ani)

N03AD01

MG

generic

30.21

34.44

45.05

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4100

W58947005

 

PRIORIX, VACCIN RUJEOLIC – URLIAN -RUBEOLIC, VIU ATENUAT

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

 

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă şi 1 seringă preumplută cu solvent şi cu 2 ace (2 ani)

J07BD52

MI

imunologic

35.45

40.41

52.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4404

W53550004

 

ROTARIX

Susp. orală

 

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN ROTAVIRUS

Cutie x 1 aplicator oral preumplut x 1,5 ml suspensie orală (3 ani)

J07BH01

MI

imunologic

192.85

212.13

258.97

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4794

W54158003

 

SYNFLORIX

Susp. inj. în seringă preumplută

0,5 ml

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN PNEUMOCOCIC POLIZAHARIDIC CONJUGAT

Cutie x 1 seringă preumplută x 0,5 ml suspensie + 1 ac (3 ani)

J07AL52

MI

imunologic

141.33

155.46

189.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5181

W59323002

 

TYPHERIX

Susp. inj. în seringă preumplută

 

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN TIFOIDIC, POLIZAHARIDIC PURIFICAT

Cutie x 1 seringă preumplută din sticlă x 0,5 ml soluţie injectabilă x 2 ace (3 ani)

J07AP03

MI

imunologic

46.12

52.58

66.48

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5244

W55459014

 

VARILRIX vaccin varicelic viu, atenuat

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

 

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA

VACCIN VARICELIC VIU ATENUAT

Cutie x 1 flacon monodoză din sticlă cu pulbere pentru soluţie injectabilă şi o seringă preumplută cu solvent şi 2 ace (2 ani)

J07BK01

MI

imunologic

126.81

139.49

170.29

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5714

W43559003

 

ALYOSTAL PRICK

Sol. testare cutanată

100 IR/ml

STALLERGENES SA - FRANȚA

EXTRACT ALERGENIC STANDARDIZAT

Cutie cu 4 flac. din sticlă incoloră a câte 3 ml sol. pt. testare cutanată cont. extracte alergenice, 1 flac. sticlă incoloră a 3 ml sol. control negativ şi 1 flac. din sticlă incoloră a 3 ml sol. control pozitiv (3 ani)

V01AA20

MI

inovativ

183.20

201.52

246.02

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5715

W43559004

 

ALYOSTAL PRICK

Sol. testare cutanată

100 IR/ml

STALLERGENES SA - FRANȚA

EXTRACT ALERGENIC STANDARDIZAT

Cutie cu 18 flac. din sticlă incoloră a câte 3 ml sol. pt. testare cutanată cont. extracte alergenice, 1 flac. sticlă incoloră a 3 ml sol. control negativ şi 1 flac. din sticlă incoloră a 3 ml sol. control pozitiv (3 ani)

V01AA20

MI

inovativ

824.40

854.40

969.45

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5756

W63237002

 

GERODORM

40 mg

Compr.

40 mg

LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. - AUSTRIA

CINOLAZEPAMUM

Cutie cu 3 blistere Al/PVDC-PVC x 10 comprimate (5 ani)

N05CD13

MG

generic

15.00

17.10

23.11

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5801

W63240001

 

PETINIMID

250 mg

Caps. moi

250 mg

LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. - AUSTRIA

ETHOSUXIMIDUM

Cutie cu 10 blistere PVC-PVDC/ Al x 10 capsule moi (5 ani)

N03AD01

MG

generic

30.21

34.44

45.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018."

 

3. În anexa nr. 2, în lista B, după poziţia nr. 1334 se introduc 8 noi poziţii, poziţiile nr. 1335-1342, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs.

Denumire produs

forma

Concentraţie

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

stare

Preţ producător (lei)

Preţ referinţă generic (PRG)

Preţ referinţă generic (PRG)

= actualizare 2017 =

"1335

W63237002

 

GERODORM 40 mg

Compr.

40 mg

LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. - AUSTRIA

CINOLAZEPAMUM

Cutie cu 3 blistere Al/PVDC-PVC x 10 comprimate (5 ani)

N05CD13

MG

generic

 

15.00

-

15.00

1336

W63257001

 

EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg

Compr. film.

200 mg/ 245 mg

MYLAN SAS - FRANȚA

COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)

Cutie cu blist. x 30 compr. film. (2 ani)

J05AR03

MG

generic

 

781.42

-

781.42

1337

W63240001

 

PETINIMID 250 mg

Caps. moi

250 mg

LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. - AUSTRIA

ETHOSUXIMIDUM

Cutie cu 10 blistere PVC-PVDC/Al x 10 capsule moi (5 ani)

N03AD01

MG

generic

 

30.21

-

30.21

1338

W62233002

 

NAMAXIR 10 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

10 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,40 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

101.85

-

101.85

1339

W62235002

 

NAMAXIR 15 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

15 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,38 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

120.52

-

120.52

1340

W62237002

 

NAMAXIR 20 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

20 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,50 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

160.68

-

160.68

1341

W62239002

 

NAMAXIR 25 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

25 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,63 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

200.88

-

200.88

1342

W62232002

 

NAMAXIR 7,5 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

7,5 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

METHOTREXATUM

Cutie cu 4 seringi preumplute din sticlă incoloră, prevăzute cu ac pt. injecţie şi tampon cu alcool a 0,30 ml sol. inj. (2 ani)

L01BA01

MG

generic

 

76.13

-

76.13"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 2 august 2017.

Nr. 893.

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 12.07.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Brăila, Str. Industriei nr. 2, bl. A12, sc. 1, ap. 8, judeţul Brăila, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J09/327/1996, cod unic de înregistrare 8419404/1996 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 762/2014, reprezentată de către doamna Enescu Elena, în calitate de administrator,

si a constatat următoarele:

Societatea ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare în baza Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 234/2014.

Prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 3/21.01.2017 s-au decis următoarele:

- „... Încetarea activităţii de broker de asigurare începând cu data de 1.03.2017”;

- asociatul unic renunţă la activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare şi solicită în mod expres retragerea autorizaţiei.”

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 31.12.2016, aceasta a înregistrat profit în valoare de 11.443 lei.

3. Societatea ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat, cu privire la denunţarea contractelor de intermediere/brokeraj/mandat.

4. Societatea ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate nedecontate şi documente cu regim special nepredate).

5. Societatea ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înştiinţat clienţii/asiguraţii cu privire la faptul că, începând cu data de 1.03.2017, îşi încetează activitatea ca broker de asigurare, aceştia fiind îndrumaţi totodată ca, pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare în curs de derulare, să se adreseze direct societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare emitente ale acestora.

6. Societatea ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj sau alte persoane fizice sau juridice.

7. La data de 31.03.2017, Societatea ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Brăila, Str. Industriei nr. 2, bl. A12, sc. 1, ap 8, judeţul Brăila, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J09/327/1996, cod unic de înregistrare 8419404/1996 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 762/2014, reprezentată de către doamna Enescu Elena, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare,

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 1.033.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.