MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 657/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 657         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 august 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

838. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

839. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

574. - Decizie privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

575. - Decizie pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

576. - Decizie pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

577. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

 

578. - Decizie privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

579. - Decizie privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

580. - Decizie pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

581. - Decizie privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

582. - Decizie privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru prodigioasa sa activitate în domeniul dezvoltării de noi terapii cu celule stern adulte şi pentru ingeniozitatea în translaţia dintre ştiinţă şi medicină clinică, pentru realizările ştiinţifice din domeniul biotehnologiei,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului profesor doctor Silviu Itescu (Australia).

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 838.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia deosebită avută la întărirea securităţii României în cadrul Alianţei Tratatului Atlanticului de Nord, pentru eforturile depuse în vederea implementării Operaţiei „Atlantic Resolve” şi a Iniţiativei de Reasigurare Europeană, în contextul măsurilor destinate întăririi flancului estic al Alianţei,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer; cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent Frederick Benjamin Ben Hodges, comandantul United States Army Europe.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 839.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Trocaru se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 574.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cercel Ninel se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 575.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Florin Biban se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 576.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. - Decizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 27 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către viceprim-ministru, domnul Ion-Marcel Ciolacu, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.”

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Grupurile de lucru de la nivel tehnic sunt conduse de o persoană desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului, Grupul de lucru privind logistica primară şi siguranţă naţională este condus de viceprim-ministru.”

3. La articolul 5, alineatele (2), (21) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Comitetul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea viceprim-ministrului, secretarului general al Guvernului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului.

(21) Grupurile de lucru se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea viceprim-ministrului sau a secretarului general al Guvernului.

(3) Secretariatul tehnic al Comitetului şi al grupurilor de lucru este asigurat de către o persoana desemnată de viceprim-ministru, care trebuie să deţină certificat de securitate sau autorizaţie de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni.”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 577.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1Ia Decizia nr. 312/2015)

 

COMPONENŢA

Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

 

1. Secretariatul General al Guvernului

2. Ministerul Afacerilor Interne

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

5. Ministerul Apărării Naţionale

6. Ministerul Finanţelor Publice

7. Ministerul Economiei

8. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

9. Ministerul Energiei

10. Ministerul Justiţiei

11. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

12. Ministerul Transporturilor

13. Ministerul Sănătăţii

14. Ministerul Mediului

15. Ministerul Apelor şi Pădurilor

16. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

17. Ministerul Educaţiei Naţionale

18. Ministerul Cercetării şi Inovării

19. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

20. Ministerul Tineretului şi Sportului

21. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

22. Inspectoratul General pentru Imigrări

23. Serviciul Român de Informaţii

24. Serviciul de Informaţii Externe

25. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

26. Asociaţia Comunelor din România

27. Asociaţia Oraşelor din România

28. Asociaţia Municipiilor din România

29. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ştefan Irimia Popescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 578.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian-Gabriel Winzer se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PR1M-MIN1STRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 579.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Dumitrescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 580.

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tiberius-Marius Brădăţan se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 581.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

Având în vedere Adresa Ministerului Mediului nr. 5.366/GLG din 7 iulie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/12.283/MB din 7 iulie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petre Ionel se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 august 2017.

Nr. 582.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a Imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 8 mai 2017, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 186, la coloana nr. 4 „Numele proprietarului”, în loc de: „Creţ Vasile, Creţ Violeta Brigita”se va citi: „Cătălin Ovidiu”;

- la nr. crt. 186, la coloana nr. 10 „CF”, în loc de: „161808”se va citi: „165255”şi „156799”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.