MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1012/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1012         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 decembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

903. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 

904. - Hotărâre privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

906. - Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi amenajări la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

 

918. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

919. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Maramureş

 

920. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 

921. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

1.267. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

34. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turda” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi nr. 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada 22 Decembrie 1989, situată în cartier Industrial, categoria III, suprafaţă măsurată: 35.820 mp, lungime stradă: 1.562,51 m, lungime trotuar vest: 1.320,68 m, lungime trotuar est: 1.508,72 m, conform C.F. nr. 62801 Turda”;

- la poziţia nr. 17, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Avram Iancu, situată în cartier Turda Nouă, categoria III, suprafaţa măsurată: 13.700 mp, lungime stradă: 740,41 m, lungime trotuar vest: 737,43 m, lungime trotuar est: 711,06 m, conform C.F. nr. 62820 Turda”;

- la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Alexandru Ioan Cuza, situată în cartier Turda Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată: 27.145 mp, lungime stradă: 1.472,65 m, lungime trotuar vest 1.303,13 m, lungime trotuar est: 981,91 m, conform C.F. nr. 62960 Turda şi C.F. nr. 62794 Turda”;

- la poziţia nr. 32, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Andrei Mureşanu, situată în cartier Turda Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată: 8.820 mp, lungime stradă: 435,95 m, lungime trotuar vest: 398,67 m, lungime trotuar est: 418 m, conform C.F. nr. 62805 Turda”;

- la poziţia nr. 33, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Andrei Şaguna, situată în cartier Centru Civic, categoria III, suprafaţă măsurată: 1.807 mp, lungime stradă: 164,63 m, lungime trotuar vest: 160,52 m, lungime trotuar est: 50,22 m, conform C.F. nr. 62813 Turda”;

- la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Axente Sever, suprafaţă măsurată: 5.433 mp, lungime stradă: 348,23 m, lungime trotuar vest: 330,67 m, lungime trotuar est: 299,38 m, conform C.F. nr. 62819 Turda”;

- la poziţia nr. 58, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Calea Victoriei, situată în cartier Oprişani, categoria III, suprafaţă măsurată: 45.786 mp, lungime stradă: 1.923,63 m, lungime trotuar vest: 1.727,08 m, lungime trotuar est: 1700,37 m, conform C.F. nr. 62809 Turda, C.F. nr. 63091 Turda, C.F. nr. 63098 Turda şi C.F. nr. 63099 Turda”;

- la poziţia nr. 71, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Clujului, situată în cartier Turda Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată: 37.020 mp, lungime stradă: 1.453,28 m, lungime trotuar vest: 1.054,50 m, lungime trotuar est: 1.423,55 m, conform C.F. nr. 62965 Turda şi C.F. nr. 62796 Turda”;

- la poziţia nr. 85, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Dr. i. Raţiu, situată în cartier Centru, categoria III, suprafaţă măsurată: 16.620 mp, lungime stradă: 970,72 m, lungime trotuar vest: 955,91 m, lungime trotuar est: 954,16 m, conform C.F. nr. 62847 Turda”;

- la poziţia nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada General Dragalina, situată în cartier Centru, categoria III, suprafaţă măsurată: 14.614 mp, lungime stradă: 1.126,14 m, lungime trotuar vest: 1.012,64 m, lungime trotuar est: 945,45 m, conform C.F. nr. 62808 Turda”;

- la poziţia nr. 108, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Gheorghe Lazăr, situată în cartier Centru, categoria III, suprafaţă măsurată: 7.965 mp, lungime stradă: 235,36 m, lungime trotuar vest: 175,1 m, lungime trotuar est: 228,13 m, conform C.F. nr. 62807 Turda”;

- la poziţia nr. 149, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Libertăţii, situată în cartier Centru, categoria II, suprafaţă măsurată: 22.910 mp, lungime stradă: 543,07 m, lungime trotuar vest: 415,62 m, lungime trotuar est: 423,67 m, conform C.F. nr. 62803 Turda, C.F. nr. 63093 Turda, C.F. nr. 63089 Turda, C.F. nr. 63092 Turda, C.F. nr. 63103 Turda şi C.F. nr. 63097 Turda”;

- la poziţia nr. 197, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Piaţa Romană, situată în cartier Centru, categoria III, suprafaţă măsurată: 13.583 mp, lungime stradă: 278,63 m, lungime trotuar vest: 137 m, lungime trotuar est: 78 m, lungime sens giratoriu: 225 m, lungime trotuar sud: 100 m, conform C.F. nr. 62804 Turda, C.F. nr. 63095 Turda şi C.F. nr. 63094 Turda”;

- la poziţia nr. 198, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Piaţa 1 Decembrie 1918, situată în cartier Centru, categoria III, suprafaţă măsurată: 6.765 mp, lungime stradă: 588,57 m, lungime trotuar vest: 265,20 m, lungime trotuar est: 305 m, conform C.F. nr. 62800 Turda şi C.F. nr. 62806 Turda”;

- la poziţia nr. 221, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Simion Bărnuţiu, situată în cartier Turda Nouă, categoria III, suprafaţă măsurată: 12.307 mp, lungime stradă: 509,21 m, lungime trotuar vest: 490,28 m, lungime trotuar est: 505,12 m, conform C.F. nr. 62814 Turda”;

- la poziţia nr. 226, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Ştefan cel Mare, situată în cartier Industrial, categoria III, suprafaţă măsurată: 30.905 mp, lungime stradă: 1.233,83 m, lungime trotuar vest: 1.157,25 m, lungime trotuar est: 1.155,51 m, conform C.F. nr. 62848 Turda, C.F. nr. 62795 Turda, C.F. nr. 62812 Turda, C.F. nr. 62849 Turda, C.F. nr. 63096 Turda”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 903.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute În anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 904.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea, descrierea tehnică şi valoarea bunului înainte de transmitere

Persoana juridică de la care se transferă bunul imobil

Persoana juridică la care se transferă bunul imobil

Caracteristicile tehnice şi valoarea bunului imobil care sa transfera

Caracteristicile tehnice şi valoarea bunului imobil care rămâne în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie (în cazul transmiterii parţiale)

62752

(parţial)

8.28.01

Teren staţia meteo Griviţa

S teren = 10.062 mp nr. cad. 958 CF nr. 20387

Valoarea = 87.715 lei

Administraţia Naţională de Meteorologie CU111672708

Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

CUI 34138203

- Suprafaţă totală teren = 400 mp, nr. cad. 22221,

CF nr. 22221, UAT Griviţa, judeţul Ialomiţa

- Valoarea = 3.487 lei

Suprafaţă teren = 9.662 mp, nr. cad. 22220, CF nr. 22220,

UAT Griviţa, judeţul Ialomiţa

Valoarea = 84.228 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi amenajări la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 223 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi amenajări la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzute la art. 1 se face din veniturile proprii ale Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 906.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Lucrări de consolidare, reparaţii capitale şi amenajări la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole” la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

 

Titular: Ministerul Educaţiei Naţionale

Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Amplasament: bd. Lacul Tei nr. 122-124, sectorul 2, Bucureşti

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile În luna martie 2017; 1 euro = 4,5482 lei),

din care:

mii lei

39.584

 

construcţii + montaj (C + M)

mii lei

33.706

 

Valoarea rest de executat a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile în luna martie 2017; 1 euro = 4,5482 lei),

din care:

mii lei

25.005

 

construcţii + montaj (C + M)

mii lei

20.409

 

Eşalonarea investiţiei INV/C + M

 

 

 

Anul I

mii lei

12.500

 

 

mii lei

10.200

 

Anul II

mii lei

12.505

 

 

mii lei

10.209

 

Capacităţi:

 

 

 

Suprafaţa construită

mp

1.990

 

Suprafaţa desfăşurată

mp

9.375

 

Durata de realizare a investiţiei rest de executat

luni

24

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013; Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din veniturile proprii ale Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 21.287 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 918.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea sumelor pentru plata cheltuielilor curente şi de capital

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocata

- mii lei -

 

Total Judeţul Covasna

 

2.061

1

Covasna

Consiliul Judeţean Covasna

845

2

Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe

715

3

Covasna

Oraşul întorsura Buzăului

501

 

Total Judeţul Giurgiu

 

3.150

4

Giurgiu

Municipiul Giurgiu

2.589

5

Giurgiu

Comuna Letca Nouă

561

 

Total Judeţul Iaşi

 

649

6

Iaşi

Comuna Mogoşeşti-Iaşi

649

 

Total Judeţul Mureş

 

518

7

Mureş

Oraşul Sângeorgiu de Pădure

518

 

Total Judeţul Neamţ

 

14.909

8

Neamţ

Municipiul Piatra-Neamţ

6.096

9

Neamţ

Comuna Borca

2.526

10

Neamţ

Comuna Dochia

134

11

Neamţ

Comuna Farcaşa

1.086

12

Neamţ

Comuna Pipirig

361

13

Neamţ

Comuna Sagna

376

14

Neamţ

Comuna Stăniţa

4.330

 

TOTAL

 

21.287

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 5.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia judeţului Maramureş, pentru finanţarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Maramureş.

Art. 2 - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 919.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2017 de un ajutor anual în cuantum de 370 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele aprobate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor interne,

Gheorghe Nucu Marin,

secretar de stat

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 920.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 71 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 921

 

ANEXĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R014273221

 

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

29.786,35

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.676,35

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

110,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

29.100,06

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

29.098,06

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.439,77

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

445,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19.700,29

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

15.900,09

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

15.157,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

743,09

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

255,36

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.544,84

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.513,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

686,29

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

109,81

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

576,48

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

576,48

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

602.001,91

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

582.398,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

602.001,91

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

170

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

170

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

7.719,09

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

7.429,90

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

174,57

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0,00

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

976,96

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

0,00

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 1.267.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind acordarea indemnizaţiilor de performanţă

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) şi art. 31 alin. (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte criteriile şi procedura referitoare la modalitatea de acordare a indemnizaţiei de performanţă, prevăzută la art. 31 alin. (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii;

a) indemnizaţie de performanţă - recompensă financiară de care poate beneficia personalul Consiliului Concurenţei pentru obţinerea unor rezultate profesionale deosebite;

b) criterii de performanţă - standardele care evaluează nivelul performanţei profesionale;

c) caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului - rezultate, indicatori, competenţe, comportamente pe baza cărora sunt evaluate performanţele profesionale.

Art. 3. - (1) Indemnizaţia de performanţă are un caracter nepermanent, fiind acordată o singură dată pe an, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, pe baza rezultatelor profesionale obţinute în anul anterior.

(2) Indemnizaţia de performanţă nu reprezintă premiul de excelenţă reglementat de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind stabilită şi acordată potrivit prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996.

Art. 4. - Finanţarea indemnizaţiilor de performanţă se face, conform prevederilor art. 31 alin. (5) lit. c) din lege, din veniturile proprii realizate de Consiliul Concurenţei, în condiţiile legii

Art. 5. - (1) Sunt eligibili pentru a beneficia de indemnizaţia de performanţă angajaţii care au obţinut o notă peste media notelor obţinute la nivelul instituţiei, la evaluarea anuală a performanţelor profesionale din anul anterior celui în care se acordă indemnizaţia de performanţă.

(2) În mod excepţional, în baza unei motivări corespunzătoare a situaţiei de excepţie, pot fi eligibili şi angajaţi care nu au obţinut o notă peste media notelor obţinute la nivelul instituţiei.

(3) Nu pot beneficia de indemnizaţie de performanţă:

a) persoanele care, în anul de referinţă, au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoanele care ocupă o funcţie de grad profesional debutant.

Art. 6. - (1) în funcţie de nivelul performanţei profesionale stabilit potrivit criteriilor prevăzute de prezentul regulament se pot acorda, în condiţiile legii, următoarele tipuri de indemnizaţii:

a) indemnizaţie de performanţă de tip 1, în cuantum de un venit mediu lunar brut, calculat ca medie a veniturilor obţinute în anul anterior celui în care se acordă indemnizaţia de performanţă;

b) indemnizaţie de performanţă de tip 2, în cuantum de două venituri medii lunare brute.

(2) în mod excepţional, ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, directorul general şi secretarul general, poate suplimenta indemnizaţia de tip 2 cu valoarea unui venit mediu lunar brut, pentru recompensarea angajaţilor care au avut contribuţii de excepţie şi cu impact deosebit asupra performanţei, progresului şi/sau reputaţiei instituţiei.

(3) Pentru stabilirea venitului mediu lunar brut prevăzut la alin, (1) şi (2) nu se ia în calcul indemnizaţia de performanţă acordată în anul anterior.

(4) în situaţia în care prin dispoziţii ale organelor de control se constată abateri de la legalitatea şi regularitatea acordării indemnizaţiilor de performanţă şi se dispune recuperarea acestora, persoanele beneficiare sunt obligate la rambursarea valorii nete a indemnizaţiilor de performanţă primite.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acordare a indemnizaţiilor de performanţă

 

Art. 7. - (1) Din fondul constituit pentru indemnizaţiile de performanţă, ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, directorul general şi secretarul general, distribuie, procentual, direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din cadrul Consiliului Concurenţei sumele ce vor fi destinate indemnizaţiilor de performanţă pentru funcţiile de execuţie din cadrul acestora, în funcţie de performanţele instituţiei şi contribuţia respectivelor structuri la îndeplinirea obiectivelor instituţiei.

(2) Ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, directorul general şi secretarul general, stabileşte, pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de prezentul regulament şi în funcţie de modalitatea şi gradul de îndeplinire a sarcinilor din planul de acţiuni, persoanele şi cuantumul indemnizaţiilor de performanţă ce vor fi acordate angajaţilor cu funcţii de conducere.

(3) Ordonatorul principal de credite, după consultarea cu membrii Plenului Consiliului Concurenţei, stabileşte, pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de prezentul regulament şi în funcţie de modalitatea şi gradul de îndeplinire a sarcinilor din planul de acţiuni, acordarea indemnizaţiei de performanţă şi nivelul acesteia pentru directorul general, secretarul general şi secretarul general adjunct.

Art. 8. - (1) Conducătorii direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din cadrul Consiliului Concurenţei propun, pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de prezentul regulament, persoanele şi tipul indemnizaţiilor de performanţă ce pot fi acordate angajaţilor din subordine, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi cu încadrarea în bugetele alocate conform prevederilor art. 7 alin. (1).

(2) Propunerile directorilor vor fi înaintate ordonatorului principal de credite în vederea aprobării şi emiterii actului administrativ de acordare a indemnizaţiilor de performanţă.

Art. 9. - Persoanele cu atribuţii în întocmirea propunerilor privind acordarea indemnizaţiei de performanţă şi nivelul acesteia, prevăzute la art. 7 şi 8, vor justifica respectivele propuneri pe baza criteriilor de performanţă stabilite de prezentul regulament.

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data emiterii actului administrativ de acordare a indemnizaţiilor de performanţă, directorii, şefii de servicii, coordonatorii de compartimente, după caz, vor aduce la cunoştinţa angajaţilor Consiliului Concurenţei numele persoanelor recompensate şi tipul indemnizaţiilor de performanţă acordate în cadrul compartimentului/serviciului/ direcţiei.

 

CAPITOLUL III

Criterii de performanţă

 

Art. 11. - (1) Criteriile de performanţă pe baza cărora se acordă indemnizaţiile de performanţă sunt următoarele:

a) contribuţie semnificativă la îndeplinirea obiectivelor instituţiei/realizarea unor lucrări cu impact semnificativ;

b) dezvoltarea proceselor, a instrumentelor şi a proiectelor/procedurilor cu efect în creşterea calităţii activităţilor derulate sau cu caracter de noutate;

c) proactivitate în cadrul grupurilor de lucru, al seminarelor interne, al proceselor de formare şi diseminare a activităţii derulate;

d) promptitudine în reacţie şi capacitate de a găsi rapid soluţii eficiente.

(2) Criteriile de performanţă prevăzute la alin. (1) nu sunt cumulative în determinarea performanţei unui angajat.

Art. 12. - (1) Criteriul de performanţ㠄Contribuţie semnificativă la îndeplinirea obiectivelor instituţiei/Realizarea unor lucrări cu impact semnificativ” are în vedere rezultatele de impact pe care le-au avut angajaţii în derularea activităţii Consiliului Concurenţei care s-au concretizat în consolidarea politicii de concurenţă, a politicilor în domeniul ajutorului de stat, concurenţei neloiale, supravegherii din domeniul feroviar şi creşterea capacităţii instituţionale a organizaţiei.

(2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:

a) grad ridicat de încărcare (investigaţii, analize, plângeri, operaţiuni de concentrare economică, metodologii, sinteze, consultanţă, opinii, puncte de vedere, avize, sesizări, proiecte, inspecţii etc.);

b) anchete sectoriale care vizează cunoştinţe complexe legate atât de sector, cât şi de tehnicile analitice utilizate, la care contribuţia personală este semnificativă;

c) identificarea şi folosirea studiilor, jurisprudenţei europene, analizelor în fundamentarea cazurilor/speţelor;

d) depunerea unor eforturi considerabile în colectarea şi administrarea probelor pentru dovedirea unor încălcări, în cazuri de complexitate ridicată (eventual care s-au soldat cu amenzi pentru nefurnizarea informaţiilor şi/sau refuzul de a se supune inspecţiei);

e) complexitatea activităţii desfăşurate (număr mare de părţi implicate; pieţe relevante multiple şi/sau complexe; reglementări complexe; probarea mai multor practici în aceeaşi investigaţie; sector economic de interes din perspectivă concurenţială; propunere şi implementare de angajamente la concentrări; remediile găsite la cazurile cu nocivitatea practicii ridicată - efecte pozitive ale intervenţiei în piaţa analizată; perioadă mare a faptelor analizate; monitorizare cazuri cu angajamente; cazuri supuse atenţiei Comisiei Europene; cazuri de interes naţional; folosirea unor cunoştinţe avansate de analiză economică sau de 1T; analiza, prelucrarea şi interpretarea unui volum mare de informaţii; studiul unor mecanisme de piaţă complexe; utilizarea de metode şi tehnici cantitative avansate etc.);

f) realizarea de studii de impact;

g) contribuţie la soluţionarea unor cazuri instrumentate la nivel european;

h) formularea şi susţinerea poziţiei oficiale a României/ Consiliului Concurenţei privind modificarea legislaţiei europene sau transpunerea în legislaţia naţională;

i) procent de soluţii favorabile/nefavorabile în instanţă, apreciat prin prisma complexităţii cazului;

j) argumentele din apărările formulate reţinute de instanţele de judecată în hotărârile pronunţate;

k) derulare de proiecte şi/sau sarcini cu grad mare de responsabilitate şi impact financiar;

l) soluţia oferită prin consultanţă/activităţi de suport şi validare aduce plus valoare cazului;

m) contribuţie deosebită la reprezentarea şi menţinerea poziţiei şi statutului instituţiei la nivel extern şi intern (schimb de experienţă, diseminare de bune practici, formulare de poziţie, iniţiere şi menţinere relaţii bilaterale şi multilaterale, documente de sinteză etc.).

Art. 13. - (1) Criteriul de performanţ㠄Dezvoltarea proceselor, a instrumentelor şi a proiectelor/procedurilor cu efect în creşterea calităţii activităţilor derulate sau cu caracter de noutate” are în vedere gradul de inovare şi dezvoltare din cadrul activităţii angajaţilor Consiliului Concurenţei concretizat în creşterea calităţii rezultatelor obţinute de instituţie, dezvoltarea instrumentelor de analiză şi investigaţie folosite în activitatea curentă şi eficientizarea proceselor derulate.

(2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:

a) studii cu relevanţă în monitorizarea unor pieţe/măsuri de sprijin, determinarea comportamentului întreprinderilor dintr-o piaţă, tendinţele de concentrare etc.;

b) proiecte care îmbunătăţesc baza de date a instituţiei şi pot fi valorificate în activitatea de detectare a practicilor anticoncurenţiale/monitorizare pieţe/eficientizarea folosirii resurselor etc.;

c) metodologii/ghiduri care pot folosi în activitatea curentă sau contribuţia la elaborarea unor astfel de documente în cazul grupurilor de lucru constituite la nivel naţional pe o anumită problematică;

d) optimizarea unor formulare/documente/procese;

e) implementarea de instrumente de investigare noi;

f) automatizarea de procese;

g) utilizarea unor resurse de obţinere a informaţiilor care excedează practicii obişnuite;

h) implementarea de tehnici noi/inovative de depistare a practicilor anticoncurenţiale;

i) identificarea unor soluţii noi în abordarea unor cazuri/instrumente de monitorizare a unor pieţe;

j) gradul în care au fost preluate observaţiile formulate faţă de o anumită problemă supusă atenţiei sau faţă de un raport şi motivaţia pentru care au fost sau nu preluate.

Art. 14. - (1) Criteriul de performanţ㠄Proactivitate în cadrul grupurilor de lucru, al seminarelor interne, al proceselor de formare şi diseminare a activităţii derulate” are în vedere capacitatea de conlucrare şi iniţiativă în activitatea derulată de angajaţii Consiliului Concurenţei concretizată în dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe diseminarea cunoştinţelor, asumarea de responsabilităţi şi dezvoltare profesională.

(2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:

a) participări, prin realizarea şi susţinerea de prezentări, în cadrul unor activităţi interne/externe;

b) iniţiativă în dezvoltarea de proiecte interdepartamentale;

c) contribuţii/articole în publicaţii de specialitate;

d) colaborare susţinută şi eficientă cu alte autorităţi (organe de cercetare penală, autorităţi de reglementare, ministere etc.);

e) iniţiative concretizate în acţiuni finalizate cu aplicabilitate în activitatea curentă, pentru eficientizarea acesteia;

f) prezentarea/susţinerea de seminare interdepartamentale;

g) preluarea în analizele proprii a rezultatelor, metodologiilor dezvoltate la nivelul altor direcţii din cadrul Consiliului Concurenţei sau de către alte organisme relevante pentru activitatea instituţiei;

h) participarea regulată la cursuri, seminare interne şi externe pentru dezvoltarea continuă a cunoştinţelor profesionale, a abilităţilor şi expertizei profesionale în domeniul aferent activităţii sale;

i) feedback pozitiv: prestaţia angajatului este apreciată de către terţii cu care interacţionează în cadrul activităţilor desfăşurate (alte direcţii din cadrul Consiliului Concurenţei, ministere, primării, companii, Comisia Europeană etc.);

j) participarea activă în grupuri de peer review (contribuţie efectivă, identificare corectă a problemelor).

Art. 15. - (1) Criteriul de performanţ㠄Promptitudine în reacţie şi capacitate de a găsi rapid soluţii eficiente” are în vedere aprecierea abordărilor analitice, a raţionamentelor logice şi evaluarea corectă a riscurilor în situaţii de criză sau în situaţii în care varianta optimă nu este evidentă, concretizate în luarea unor decizii rapide cu rezultate favorabile instituţiei.

(2) Evaluarea acestui criteriu se face în funcţie de următoarele caracteristici/rezultate ale activităţii angajatului nominalizat pentru indemnizaţia de performanţă, în funcţie de domeniul de activitate în care activează:

a) a depăşit cu succes situaţiile de criză apărute în relaţiile cu alte autorităţi naţionale/europene, întreprinderi, avocaţi, mass-media etc.;

b) poate elabora un document de sinteză relevant solicitării formulate, în termen scurt;

c) identifică uşor cele mai potrivite surse de informaţii relevante pentru o anumită speţă şi foloseşte eficient datele pentru a-şi argumenta punctul de vedere;

d) face parte frecvent din colectivele de soluţionare a unor probleme complexe de serviciu. Este un membru de bază al echipei din care face parte;

e) identifică încă de la început, în mod corect, problemele dintr-un/dintr-o caz/speţă invocate în apărări şi răspunde acestora în termen;

f) finalizează corect lucrările alocate, în mod frecvent înainte de termenele-limită;

g) gestionează cu succes situaţiile cu caracter urgent/cu risc ridicat pentru instituţie;

h) stabileşte direcţii de acţiune adecvate;

i) decide corect/eficient, în timp scurt şi pe baza unor informaţii incomplete, dacă este cazul;

j) are un grad ridicat de autonomie în rezolvarea sarcinilor, nefiind impusă o coordonare constantă din partea şefului ierarhic.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene

 

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

 

Art. I. - Se aprobă Procedura de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene

 

Art. 1. - Formularele-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene sunt emise de State terţe, cuprind întrebări privind calificarea şi statusul profesional al titularului şi se completează de către autoritatea competentă din statul de origine sau, după caz, de stabilire al acestuia.

Art. 2. - Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, prin filialele sale judeţene şi a municipiului Bucureşti, soluţionează cererile privind completarea formularelor prevăzute la art. 1 după cum urmează:

a) Cererile asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt sau, după caz, care au fost membrii OAMGMAMR se soluţionează de către filiala OAMGMAMR la care aceştia sunt sau au fost înscrişi în calitate de membru.

b) în cazul în care solicitantul format în România în una din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical nu a obţinut calitatea de membru OAMGMAMR, cererea se soluţionează de către filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază.

Art. 3. - (1) Preşedintele fiecărei filiale OAMGMAMR numeşte prin decizie persoana responsabilă cu activităţile de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene, precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise.

(2) Pentru completarea şi eliberarea formularului prevăzut la art. 1, filialele OAMGMAMR percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art. 4. - (1) Completarea formularelor menţionate la art. 1 se face în baza documentelor solicitantului după cum urmează:

a) cerere întocmită conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) formularul în cauză, însoţit de traducerea autorizată în limba română;

c) copia actului de identitate/paşaportului aflat în termen de valabilitate;

d) după caz, copia actului de căsătorie/de schimbare a numelui;

e) copia titlului de calificare (după caz, diplomă, certificat însoţită/însoţit de foaia matricolă, respectiv de suplimentul la diplomă);

f) adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ formatoare din care rezultă autenticitatea titlului de calificare, perioada de înmatriculare la studii, sesiunea de promovare a examenului final;

g) după caz, copia documentelor din care rezultă formarea postbază în profesie;

h) în situaţia în care solicitantul beneficiază, la data cererii în România, de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat: documente - în original, din care să rezulte:

(i) denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF);

(ii) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;

(iii) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază Sa data solicitării;

i) certificat de sănătate fizică şi psihică aflat în termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii;

j) cazier judiciar aflat în termen de valabilitate de 6 luni de la data emiterii;

k) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de completare a formularului prevăzut la art. 1;

l) dovada achitării taxei de eliberare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e) şi f), în situaţiile în care formarea în una din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical s-a făcut în afara graniţelor României, la completarea formularului prevăzut la art. 1 se vor utiliza copia şi traducerea legalizată de pe titlul de calificare obţinut în străinătate, precum şi copia documentului românesc de recunoaştere a acestuia.

Art. 5. - Procedura de completare a formularelor prevăzute la art. 1 cuprinde:

1. verificarea documentelor solicitantului la depunere şi autentificarea copiilor actelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d),

e) şi g) „conform cu originalul” pe baza documentelor originale prezentate de acesta. În situaţia în care solicitantul deţine sau a deţinut calitatea de membru, acesta va depune la filiala OAMGMAMR, la care este sau a fost înscris în această calitate, numai documentele care nu se află în evidenţa acesteia sau care nu sunt actualizate;

2. completarea formularelor prevăzute la art. 1 în limba de redactare a acestora, utilizând datele furnizate de documentele anexate coroborate, în cazul solicitanţilor membri ai OAMGMAMR, cu datele înscrise în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

3. semnarea de către preşedintele filialei OAMGMAMR în cauză cu semnătură olografă şi aplicarea ştampilei filialei respective.

Art. 6. - La cererile de furnizare a informaţiilor privind restrângerea dreptului solicitantului de exercitare a profesiei pe motive de sănătate, conţinute de formularele prevăzute la art. 1, se va răspunde în baza documentelor medicale depuse de acesta şi a datelor privind dreptul acestuia de exercitare a profesiei înscrise în Registrul unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România. În acest sens:

a) în cazurile în care nu s-au aplicat măsuri de restrângere a dreptului de exercitare a profesiei pentru motive de sănătate se va preciza „nu deţinem informaţii privind afecţiuni fizice sau psihice care să limiteze dreptul titularului de a exercita profesia”;

b) în cazurile în care s-au aplicat măsurile prevăzute la lit. a) se va preciza măsura de limitare a dreptului titularului de exercitare a profesiei, cu menţiunea „pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei”, precum şi intervalul de aplicare.

Art. 7 - în cazurile în care solicitantul figurează în Registrul unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România cu măsuri de restrângere, de suspendare sau de retragere a dreptului de exercitare a profesiei, secţiunea din formularele prevăzute la art. 1 referitoare la onorabilitatea profesională a acestuia se completează cu precizarea măsurii aplicate, a motivelor care au condus la situaţia în cauză şi respectiv cu perioada pe care măsura produce efecte.

Art. 8. - Completarea formularului prevăzut la art. 1 se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor necesare soluţionării cererii, formularul prevăzut la art. 1, completat conform prezentei hotărâri, se eliberează, după caz:

a) titularului;

b) persoanei împuternicite de titular prin procură notarială;

c) emitentului din statul terţ, la cererea scrisă a acestuia sau a solicitantului.

Art. 11. - Filialele judeţene/municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România transmit semestrial aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România raportul numeric al formularelor prevăzute la art. 1, completate.

 

ANEXA

la procedură

 

OAMGMAMR - Filiala .........................................

 

CERERE

 

Domnule/Doamnă preşedinte,

Subsemnatul(a),  numele ........................................., prenumele ........................................., profesia ........................................., domiciliat(ă) în str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., localitatea ........................................., sectorul/judeţul ........................................., telefon nr. ........................................., după caz, prin împuternicit nume ........................................., prenume ........................................., posesor/posesoare al/a CI seria ........... nr. ........................................., cu împuternicirea notarială ......................................... nr. ........................................., data ........................................., vă rog să binevoiţi a-mi aproba completarea formularului-chestionar necesar în vederea exercitării profesiei în afara graniţelor Uniunii Europene.

Menţionez că:

 sunt membru OAMGMAMR – Filiala ......................................... şi titular al Certificatului de membru seria ........... nr. .........................................;

 exercit în prezent profesia de ........................................., după caz, în calitate de:

 salariat la (denumirea unităţii de încadrare, adresa, tel., e-mail)

...........................................................................................................................................

 titular al cabinetului individual (denumirea, adresa, tel., e-mail)

...........................................................................................................................................

 persoană fizică independentă în cadrul (denumirea unităţii sanitare, adresa, tel., e-mail)

...........................................................................................................................................

 Am deţinut calitatea de membru OAMGMAMR – Filiala ......................................... cu Certificatul de membru seria ........... nr. ........................................., până la data de ......................................... şi am exercitat profesia de ......................................... pe teritoriul României, până la data de ......................................... în cadrul (denumirea unităţii sanitare, adresa, tel., e-mail) ........................................., în calitate de  salariat  titular de cabinet  persoană fizică independent㠁 voluntar.

 Nu sunt membru OAMGMAMR.

 Declar pe propria răspundere că în prezent nu exercit profesia de ......................................... în România.

 Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale, de către OAMGMAMR – Filiala ......................................... în vederea completării formularului-chestionar necesar în vederea exercitării profesiei de ......................................... în afara graniţelor Uniunii Europene.

Solicit transmiterea formularului-chestionar necesar în vederea exercitării profesiei în afara graniţelor Uniunii Europene către ......................................... (denumirea autorităţii competente din statul terţ) adresă ......................................... .

Anexez prezentei cereri următoarele acte:

 copia C.I./paşaport;

 copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui;

 copii de pe documentele de studii care atestă formarea în profesia de .........................................;

 copia titlului de calificare de ......................................... obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării în România;

 copia foii matricole/suplimentului la diplomă;

 adeverinţa, eliberată de unitatea de învăţământ formatoare din care rezultă autenticitatea titlului de calificare, perioada de înmatriculare la studii, sesiunea de promovare a examenului final, în original;

 adeverinţă din care rezultă:

 denumirea oficială a unităţii sanitare de încadrare;

 denumirea oficială a unităţii de exercitare a profesiei pe bază de contract de voluntariat;

 denumirea oficială a cabinetului de practică independentă de exercitare a profesiei, la data cererii;

 data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de voluntar, de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;

 concediile, la data solicitării:

 pentru incapacitate temporară de muncă;

 pentru îngrijire copil;

 fără plată;

 certificat de cazier judiciar, în original;

 dovada achitării taxei de eliberare.

 

Data

Semnătura

.........................................

.........................................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.