MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 957/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 957         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 decembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

847. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 

848. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 

852. - Hotărâre privind aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.440. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l/nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 238;

b) se modifică următoarele poziţii după cum urmează:

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă - Direcţia Economie şi Finanţe - Consiliul Judeţean Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Eroilor nr. 16, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; clădire demisol + parter + pod, zidărie cărămidă, acoperiş tablă; suprafaţa construită la sol 290,00 m p.; suprafaţa desfăşurată 737.00 m.p., 27 de camere, alimentare cu apă, încălzire cu energie electrică, canalizare, carte tehnică, Teren intravilan 1.162.00 m.p. Vecinătăţi: N - Proprietar Călina Ioan, S - Str. Eroilor nr. 16, V - Str. Eroilor, E - Teatrul de păpuşi”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.823.238,58, din care 1.076.432,06 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 112639”;

- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă - Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. M Kogălniceanu nr. 35, Tecuci, judeţul Galaţi, suprafaţă construită 754,00 m.p. din care: C1 - magazii parter, din cărămidă, suprafaţă construită 355,00 m.p,; C2 - magazie desfiinţată, suprafaţă construită 70 m.p.; C3 - beci, suprafaţa construită 72,00 m.p.; C4 - magazie + garaj, suprafaţa construită 33,00 m.p.; C5 - magazie, suprafaţa construită 125,00 m.p.; C6 - bale + hol, suprafaţa construită 34.00 m.p.; C7 - WC, suprafaţa construită 7,00 m.p.; C8 - laborator + magazie, suprafaţa construită 58,00 m.p. Teren aferent 2.256,00 m.p Alimentare cu apă, energie electrică şi telefonie.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „472.737,00, din care 274.203,00 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 105508”;

- la poziţia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins; „Clădire administrativă - Biblioteca «V A. Urechia»“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Mihai Bravu nr. 16, Galaţi, judeţul Galaţi, C1 - Corp A (monument istoric), subsol + parter + 2 etaje, zidărie cărămidă, acoperiş tablă, dotată cu lift, suprafaţa construită 795,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 2.898.00 m.p.; C3 - atelier magazii, suprafaţa construită 227.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 227,00 m.p.; C2 - depozit de carte, subsol + parter + 2 etaje, zidărie cărămidă, suprafaţa construită 329,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 1.344,00 m.p., dotată cu lift; centrală termică, parter,  suprafaţa construită 37.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 37,00 m.p.; C4 - Garaj, parter, suprafaţa construită 53,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 53.00 m.p., teren aferent 3.780,00 m.p., împrejmuire gard din fier forjat partea de vest (intrare str. Mihai Bravu nr. 16) L = 38,08 m.l. vecinătăţi: N - proprietate Popa Lica; Gloteanu Gh., S - Proprietate S.C. ROYAL - S.A. ş.a., V - Str. M. Bravu nr. 16, E - proprietate publică municipiul Galaţi”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.472.000,28, din care 6.683.711,11 - teren.”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 111292”;

- la poziţia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă - Centru Multicultural Dunărea de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Domnească nr. 91, Galaţi, judeţul Galaţi, clădire parter, zidărie cărămidă şi acoperiş tablă, suprafaţa construită 781,00 m.p., din care: C1 - suprafaţa construită 517,00 m.p.; C2 - anexe, regim parter, suprafaţă construită 264,00 m.p., teren aferent 1.861,00 m.p., vecinătăţi: N - proprietate: Mitrofan Ion; Călin M. ş.a., S - proprietate: Tibanu Agripina, Paraschiv I. ş.a,, V - bl. Str. Gării nr. 28, E - Str. Domnească nr. 91”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.413.896,53, din care 1.717.474,22 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 110187”;

- la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii «Răsvan Angheluţă» Galaţi (Grădina Botanică)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Regiment 11 Şiret nr. 6 A, Galaţi, judeţul Galaţi, clădire muzeu - 82% finalizată, Poartă Nord muzeu, Poartă Vest muzeu, clădire sediu Grădina Botanică, suprafaţa construită 4.740.00 m.p., din care: C1 - Muzeu, suprafaţa construită 1.328.00 m.p , din cărămidă; C2 - corp legătură, suprafaţa construită 81,00 m.p., din cărămidă; C3 - corp de legătură, suprafaţa construită 325,00 m.p., din cărămidă; C4 - sere metalice, suprafaţa construită 763,00 m.p., din structură metalică, finalizate în anul 2008; C5 - Palmarium, suprafaţa construită 465,00 m.p, din structură metalică; C6 - punct termic, suprafaţa construită 82,00 m.p., din cărămidă; C7 - rezervor (apă dulce), parter, suprafaţa construită 126,00 m.p., din cărămidă; C8 - grădina japoneză, parter, bazin apă, suprafaţa construită 443,00 m.p.; C9 - cabină control (acces sud), suprafaţa construită la sol 47,00 m.p., din cărămidă, finalizată în anul 2008; C10 - punct termic, suprafaţa construită 9.00 m.p., din cărămidă; C11 - sere, suprafaţa construită 838.00 m.p., structură metalică; C12 - depozit vestiare personal, suprafaţa construită 110,00 m.p., din cărămidă; G13 - foişor din lemn, suprafaţa construită 32,00 m.p.; C14 - cabină poartă (acces nord), suprafaţa construită 42,00 m.p., din cărămidă, finalizată în anul 2008; C15 - grup sanitar, suprafaţa construită 37,00 m.p., din cărămidă; C16 - rezervor (apă sărată), suprafaţa construită 12,00 m.p., din cărămidă. Teren aferent 179.582,00 m.p., vecinătăţi: N - proprietate publică municipiul Galaţi, S - Str. Falezei, V - Str. Saturn, E - str. Regiment 11 Şiret”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „91.810.281,00, din care 77.372.145,00 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 116902”;

- la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul de Istorie «Paul Păltănea» Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Al. I. Cuza nr. 80,Galaţi, judeţul Galaţi, Muzeul «Casa Cuza Vodă»: C1 - clădire muzeu + atelier tâmplărie, parter + 1 etaj parţial, suprafaţa construită 388.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 537,00 m.p., C2 - depozit + laborator, beci parţial + parter, suprafaţa construită 228,00 m.p. Teren aferent 2.760,00 m.p., vecinătăţi: N - proprietate publică municipiul Galaţi, S - proprietate, V - Str. Al. I. Cuza nr. 80, E - proprietate publică municipiul Galaţi”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.092.174,00, din care 1.466.982,00 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 123497”;

- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul de Istorie «Paul Păltănea» Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi, C1 - LAPIDARIUM şi AGORA, parter + 1 etaj + parţial 2 etaje, suprafaţa construită 666,00 m.p. Teren intravilan 4.342.00 m.p., vecinătăţi: N - proprietate publică municipiul Galaţi, S - str. Mr. I Fotea nr. 2. V - bl, DELTA, E - Muzeul de Istorie”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.514,480,91, din care 505,551,80 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05,2017, nr. cadastral 113118”;

- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Brăilei nr. 177, Galaţi, judeţul Galaţi, C6 - clădire spital, subsol, demisol, parter şi 9 etaje, suprafaţa construită 2.346,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 28.152,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C5 - Pasaj de trecere (parter), suprafaţa construită 40,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 40,00 m.p., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C7 - Bufet incintă (magazin), parter, suprafaţa construită 106,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 106,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată; C9 - Amfiteatru (parter), suprafaţa construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă, tunel legătură; C2 - ambulatoriu de specialitate, clădire diagnostic tratament, subsol, demisol, parter şi 3 etaje, suprafaţa construită 3.622,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 21.732,00 m.p., din B.A., acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C25 - bloc locuinţe Sănătatea - 60 de apartamente, parter + 4 etaje, suprafaţa construită 448,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 2.290,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C24 - bloc locuinţe Sănătatea - 38 de apartamente, parter + etaje, suprafaţa construită 288,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 1.440,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C3 - clădire U.P.U. - parter, suprafaţa construită 687,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 687,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C23 - Staţie oxigen, parter, suprafaţa construită 102,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 102,00 m.p., din B A., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C20 - Staţie reglare gaze, parter, suprafaţa construita 45.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 45,00 m.p., din B.A. şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C21 - punct control acces Poarta 2, parter, suprafaţa construită 9,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 9,00 m.p., din BA şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C14 - centrală termică, parter, suprafaţa construită 702,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 702.00 m.p., din B.A. şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C19 - depozit ambalaje, parter, suprafaţa construită 57,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 57.00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C18 - seră flori, parter, suprafaţa construită 113.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 113,00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu sticlă; C17 - atelier, parter, suprafaţa construită 59,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 59.00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C12 - magazie materiale, parter, suprafaţa construită 399,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 399,00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C16- magazie, parter, suprafaţa construită 234,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 234,00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperit cu tablă cutată; C15 - garaje, parter, suprafaţa construită 78,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 78.00 m.p., din B.A. şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă, garaj metalic; C4 - punct control acces - intrarea principală, parter, suprafaţa construită 49.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 49,00 m.p., din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C27 - biserică, parter, suprafaţa construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 m.p., din B.A. şi zidărie din cărămidă, acoperită cu tablă lisă; C28 - clopotniţă, parter, suprafaţa construită 22,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 22.00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C29 - anexă, parter, suprafaţa construită 10.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 10,00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C30 - anexă, parter, suprafaţa construită 37,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 37.00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C31 - anexă, parter, suprafaţa construită 15.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 15,00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C1 - clădire subterană cobaltoterapie, demisol, suprafaţa construită 938.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 938,00 m.p., din B.A., acoperită cu biută de pământ; reţea canalizare; C11 - anexă acces beci, demisol, suprafaţa construită 30,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 30,00 m.p., din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperită cu tablă cutată, 4 puţuri de apă; C32 - grup electrogen, parter, suprafaţa construită 17,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 17,00 m.p., din B.A. şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C8 - grup electrogen, parter, suprafaţa construită 16,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 16,00 m.p., zidărie din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată; C13 - birouri Serviciu tehnic, parter, suprafaţa construită 91,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 91.00 m.p., din BA şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C26 - clădire bazine acumulare apă, parter, suprafaţa construită 20,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 20,00 m.p., din B.A., acoperită cu biută de pământ; C10 - anexe grup gospodăresc, demisol + parter, suprafaţa construită 1.088,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 2.176.00 m.p., din B.A. şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; drumuri, alei şi plantaţii. Teren intravilan 77.360,00 m.p.; teren 40,00 m.p. - Micro 19, parcare - lot 2; împrejmuire din panouri de beton; reţea alimentare cu apă, componentă pasivă - reţea LAN POS. Vecinătăţi: N - Str. Stadionului, S - proprietate publică a municipiului Galaţi, V - Str. Brăilei nr. 177, E - proprietate publică a municipiului Galaţi”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „128.614.379,44, din care 55.602.837,80 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 124744 şi nr. cadastral 121578 - lot 2”;

- la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Pneumoftiziologie nr. 2 T.B.C. Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Str. Ştiinţei nr. 117, Galaţi, judeţul Galaţi, C1 - CORP PRINCIPAL (CORPURI A, B, C, D, E, F, G)- C1 - suprafaţa construită 5.219,00 m.p., din care: Corp A - demisol, parter şi 1 etaj, suprafaţa construită 364,00 m.p., Corp B-demisol, parter şi 1 etaj, suprafaţa construită 996,00 m.p., Corp C - parter, suprafaţa construită 722,00 m.p., Corp D - parter şi 1 etaj, suprafaţa construită 358,00 m.p., Corp E - subsol parţial şi parter, suprafaţa construită 585,00 m.p., Corp F - parter, suprafaţa construită 540,00 m.p., Corp G - parter, suprafaţa construită 1.125,00 m.p., corp clădire PLOMBA - parter şi 1 etaj, suprafaţa construită 310,00 m.p.; C5 - pavilion magazie alimente, parter, suprafaţa construită 263,00 m.p.; C7 - pavilion magazie materiale, parter, suprafaţa construită 246.00 m.p.; C9 - pavilion administrativ, parter, suprafaţa construită 237,00 m.p.; C10 - pavilion spălătorie, parter, suprafaţa construită 350,00 m.p.; C6 - pavilion ateliere, parter şi 1 etaj, suprafaţa construită 195,00 m.p.; C4 - pavilion centrală termică, parter, suprafaţa construită 268,00 m.p.; C11 - pavilion centrală aburi, parter, suprafaţa construită 130.00 m.p.; C14 - pavilion centrală telefonică + cabină poartă, parter, suprafaţa construită 111,00 m.p.; C15 - pavilion staţie oxigen, parter, suprafaţa construită 34,00 m.p.; C13 - pavilion staţie compresoare, parter, suprafaţa construită 33,00 m.p.; C8 - pavilion magazie dezinfectante, parter, suprafaţa construită 157,00 m.p.; C12 - pavilion prosectură (morgă), parter, suprafaţa construită 72,00 m.p.; C16 - staţie de clorinare pentru dezinfectarea apelor uzate, subteran şi parter, suprafaţa construită 22,00 m.p.; depozit carburanţi, parter, suprafaţa construită 18,00 m.p.; C2 - magazie ambalaje, parter, suprafaţa construită 39,00 m.p.; C3 - beci alimente, parter, suprafaţa construită 38,00 m.p.; C17 - capelă, În suprafaţă de 208 m.p.; C18 - magazie capelă, în suprafaţă de 48 m.p.; instalaţie termomecanică tip ATHINA 1000 STEEL PRESS - seria 100001015; reţea de apă în incintă, branşament din Str. Ştiinţei şi reţea de hidranţi; reţea de apă nr. 2 în incintă, branşament nr. 2 din Str. Afinului şi reţea de hidranţi; instalaţie în centrala de abur ABBA - instalaţie distribuţie abur tehnologic cazan ABBA. Teren intravilan 44.700.00 m.p, (850 m.p. - Capela ortodoxă «Sf. Spiridon»). Împrejmuire teren spital, lungime 214 m l. Împrejmuire curte interioară spital, lungime 121 m.l. Vecinătăţi: N - Grup Şcolar «Radu Negru»; Şc. Gen. nr. 27, S - prop.: Lazăr Vasile ş a. de pe str. Fundătura Grădina Veche nr. 140-154, V - Str. Ştiinţei nr. 117, E - U.M. 01889; Penitenciar Galaţi”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.726.511,14, din care 15.081.037,00 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 108038”;

- la poziţia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Traian nr. 393, Galaţi, judeţul Galaţi; Pavilion A Contagioase, suprafaţa 1.324.00 m.p., din care: Terapie intensivă - C2, suprafaţa construită 197,00 m.p., parter, Corp A, structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelită cu tablă; Hol - C3, suprafaţa construită 79,00 m.p,, parter, structură de beton armat şi zidărie; laborator analize - C4, suprafaţa construită 359.00 mp, parter, Corp A, structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelită cu tablă; Corp A - C5, suprafaţa construită 226,00 m.p., parter + 1 etaj, structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelită cu tablă; Corp  - C6, suprafaţa construită 324,00 m.p., parter + 1 etaj, structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelită cu tablă; hol, Corp A - C7, suprafaţa construită 139,00 m.p., parter, structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelită cu tablă; pavilion B Hepatită - C15, parter + 1 etaj, suprafaţa construită 353.00 m.p., structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelită cu tablă; pavilion administrativ C - C24, parter, suprafaţa construită 256,00 m.p., structură din zidărie, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; pavilion D - C21, parter, suprafaţa construită 662,00 m.p., structură din zidărie, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; pavilion internări - camera de gardă - C1, parter + etaj, suprafaţa construită 320,00 m.p., structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din tablă; pavilion administrativ şi bloc alimentar - C8, suprafaţa construită 176,00 m.p., parter + 1 etaj, structură de beton armat şi zidărie, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelită cu tablă; spălătorie - C20, parter, suprafaţa construită 218,00 m.p., structură din beton armat şi zidărie, învelită cu tablă; centrală termică - C18, parter, suprafaţa construită 219,00 m.p., din beton armat, planşeu din beton armat; staţie clorinare + atelier mecanic - C14, parter, suprafaţa construită 71,00 m.p., zidărie din cărămidă; gheţărie + magazie alimente - C16, parter, suprafaţa 10,00 m.p., din beton şi piatră; pivniţă - beci - C17, parter, suprafaţa 76.00 m.p., clădire auxiliară izolată, pereţi din zidărie; crematoriu - C22, parter, suprafaţa 35,00 m.p., structură din beton armat, zidărie din cărămidă, planşeu de beton armat; morgă (prosectură) - C25, parter, suprafaţa 45,00 m.p., structură din zidărie, şarpantă din lemn, învelită cu tablă; atelier tâmplărie - C19, parter, suprafaţa 123,00 m.p., clădire din cărămidă, învelitoare carton; pavilion informaţii telefoane - centrală telefoane - C12, parter, suprafaţa 53,00 m.p., structură din zidărie, şarpantă din lemn acoperită cu tablă; gheretă poartă - C13, suprafaţa 17,00 m.p., construcţie din zidărie, planşee din beton; garaj - C23, parter, suprafaţa 93,00 m.p., construcţie din cărămidă, planşeu din beton; staţie hidrofor (bazin apă), suprafaţa 111,00 m.p. (bazin apă, parter, construcţie din beton, C10 - 87 m.p., C11 - 24 m.p.), gard împrejmuire incintă 561 m.(.; cabină poartă - C9, parter, suprafaţa 34.00 m.p., construcţie din zidărie, planşee beton. Teren aferent 19.460.00 m.p. Sistem propriu de colectare şi tratare a apei uzate; instalaţie electrică subterană. Vecinătăţi: N - Str. Ştefan cel Mare, S - Str. Tunelului, V - bd. G. Coşbuc, E - Str. Traian nr. 393”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.359.969,25, din care 7.060.582,28 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 110508”;

- la poziţia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centru Transfrontalier pentru Protecţia Mediului Vlădeşti, judeţul Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi; cabană, parter, zidărie cărămidă, acoperiş ţiglă metalică Lindab - C1, suprafaţa construită 354.00 m.p. (tarla 4, parcela 19), 5 camere, sală protocol, 7 băi, 1 bucătărie, centrală termică, alimentare G.P.L., oficiu, 2 terase, alimentare cu apa din reţea, fosă septică, incintă + reţele apă - canal - electrice, gard împrejmuire din beton, cărămidă şi plasă. Teren extravilan 726,00 m.p. Construcţie din beton în formă de stea, structură de beton armat, în aer liber, acoperiş de stuf, suprafaţa construită 12,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 12.00 m.p. Bucătărie de vară (grătar), suprafaţa construită 38.00 m.p., suprafaţa desfăşurată 38,00 m.p. Cabină pompă apă, suprafaţa construită 4,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 4.00 m.p “, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.590.489,34, din care 300.709,50 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111 /26.05.2017, nr. cadastrale 100417 şi 100196”;

- la poziţia nr. 36, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă C.R.R.P.H.A. nr. 2 (Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Micro 20, Bd. Furnaliştilor nr. 7 (Dunărea), municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, C1 + C2, suprafaţa construită 914,00 m.p., din care: C1 - clădire compusă din subsol tehnic, parter şi un etaj, suprafaţa construită 704,45 m.p., suprafaţa desfăşurată 1.408,90 m.p.; C2 - clădire compusă din subsol tehnic, parter şi un etaj, suprafaţa construită 210,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 413,00 m.p. Teren intravilan - 5.294.00 m.p. Alimentare cu apă, termoficare, energie electrică, canalizare, gaze naturale. Vecinătăţi: N - alee, S - bl. G4, V - bd. Dunărea, E - bl. J5”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.277.279,75, din care 739.698,36-teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 103775”;

- la poziţia nr. 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist şi Centrul de plasament nr. 3”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Micro 40, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 13 (fostă Str. Măslinului nr. 12-13), municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; clădire compusă din subsol, parter şi un etaj, C1 - suprafaţa construită 956,00 m.p., C2 - suprafaţa construită 77.00 m.p. Teren aferent construcţiei 6.558,00 m.p. Alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, gaze naturale. Vecinătăţi: N - bl. 03 şi alee, S - bl. 11,12, Dispensar, V - bl. T4, E - Şcoala generală nr. 30”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.530.696,10, din care 861.169,78 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 123875”;

- la poziţia nr. 39, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă Centrul de plasament «NEGRU VODĂ» Galaţi, corp dormitoare, bloc alimentar “, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Radu Negru nr. 3, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi: clădire compusă din subsol, parter, etaj I şi etaj II, C1 - suprafaţa construită 716,00 m.p., alimentare cu apă, termoficare, energie electrică, canalizare şi gaze naturale, C2 - suprafaţa construită 430,00 m.p. Teren aferent 5.540,00 m.p. (5.007,00 m.p. curţi, construcţii şi 533,00 m.p. drum)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.661.444,51, din care 779.273,09 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 123880”;

- la poziţia nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Brăilei nr. 138 bis, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; Corp A - clădire compusă din subsol tehnic, beci alimente, demisol, parter, etaj I şi etaj II, C1 - suprafaţa construită 626,00 m.p.; C2- suprafaţa construită 337,00 m.p. Teren aferent 7.722.00 m.p. C5 - construcţie garaj parţial, suprafaţa construită 102,00 m.p.: C4 - magazie, suprafaţa construită 134.00 m.p.; C6 - construcţie, suprafaţa construită 43,00 m.p.; C7 - construcţie mic interes, suprafaţa construită 44,00 m.p.; C3 - suprafaţa construită 104,00 m.p.; C8 - garaj, suprafaţa construită 22,00 m.p.; C9 - garaj, suprafaţa construită 22.00 m.p.; C10 - garaj, suprafaţa construită 22,00 m.p.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.775.886,37, din care 1.126.861,49 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 123879”;

- la poziţia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean DJ 255; Independenţa - Piscu - Slobozia Conachi - Cuza Vodă - Pechea - Rediu - Fârţăneşti Măstăcani”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „din DN 25 până în DN 26; lungime clasificată 0-54,520; tronson 1: 0- 0,716; tronson 2: 0,796-9,662; tronson 3: 16,845-34,460; tronson 4: 34,650-45,835; tronson 5: 45,900-”54,520; lungime totală - 47,002 km, lăţime drum - 6 m, ampriză şi zona de siguranţă - 16 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.708.967,77”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/24.08.2017, nr. cadastrale: 104025, 103330, 102161, 102162, 102160, 100632,100953,101575,101574,101576,100865 şi 100863”;

- la poziţia nr. 87, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Pechea, sat Pechea, judeţul Galaţi; cvartal nr. 105, parcela nr. 2.780; canton - C1, parter, suprafaţa construită la sol 37,00 mp, teren aferent - 449,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „99.507,95, din care 99.465,45 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 103841 “;

- la poziţia nr. 88, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Bereşti-Meria, sat Bereşti-Meria, judeţul Galaţi; cvartal nr. 62, parcela nr. 22, suprafaţa construită la sol C1 + C2 = 92,00 mp, din care: canton - C1, parter, suprafaţa construită la sol 45,00 mp; anexă - magazie - C2, parter, suprafaţa construită la sol 47.00 mp, teren aferent - 425,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.351,38, din care 98.308,88 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 101609”;

- la poziţia nr. 89, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Buciumeni, sat Hănţeşti, judeţul Galaţi; tarla nr. 99, parcela nr. 1.409, suprafaţa construită la sol C1 + C2 = 94,00 mp, din care: canton - C1, parter, suprafaţa construită la sol 62,00 mp; anexă - magazie - C2, parter, suprafaţa construită la sol 32.00 mp. Teren aferent - 1.360,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „314.630,90, din care 314,588,40 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 100749”;

- la poziţia nr. 186, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire administrativă - Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. E. Grigorescu nr. 51, oraşul Târgu Bujor, judeţul Galaţi; suprafaţa construită (C1 - C4 ) 445 mp, din care: birou, parter, din cărămidă - C1, suprafaţa construită 58.00 mp; magazie + laborator, parter, din cărămidă - C2, suprafaţa construită 128,00 mp; magazie + anexe, parter, din cărămidă - C3, suprafaţa construită 106,00 mp; magazie, parter, din cărămidă - C4, suprafaţa construită 153,00 mp. Teren intravilan 3.367,00 mp. Alimentare cu apă, energie electrica, telefonie”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „84.049,00, din care 55.948,00 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 101233”;

- la poziţia nr. 236, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. M. Sadoveanu nr. 10, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; clădire compusă din: subsol, parter şi 1 etaj, C1 - suprafaţa construită 460,00 mp, C2 - suprafaţa construită 168,00 mp, suprafaţă construită (C1 + C2) - 625,00 mp; teren intravilan 3.019,00 mp; împrejmuire; alimentare cu energie electrică, canalizare, apă, gaze naturale. Vecinătăţi: N - bloc F6, S - bloc F3, V - spaţiu de joacă, E - grădiniţă”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.431.043,11, din care 439.250,46 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 110957”;

- la poziţia nr. 237, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Sindicatelor nr. 50, Cartier Port, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; clădire compusă din parter şi 1 etaj, suprafaţa construită 391,00 mp, din care: C1 - suprafaţa construită la sol 368,00 mp, suprafaţa desfăşurată 736,00 mp; C2 - suprafaţa construită la sol 23.00 mp, suprafaţa desfăşurată 46,00 mp; teren intravilan 2.045.00 mp. Alimentare apă, termoficare, energie electrică, canalizare, gaze naturale. Vecinătăţi: N - Str. Sindicatelor, S - proprietate particulară, V - proprietate particulară, E - bloc SN Galaţi”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.319.017,95, din care 312.994,51 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 117879”;

- la poziţia nr. 239, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de asistenţă copii cu dizabilităţi neuropsihomotorii (C.A.C.D.N. Tecuci)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 75, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi; clădire compusă din subsol şi parter. C1 - construcţie cu regim de înălţime parter, suprafaţa construită 184,00 mp (din suprafaţa măsurată de 184,00 mp, 55,93 mp aparţin domeniului public al municipiului Tecuci); C2 - construcţie cu regim de înălţime parter şi beci, suprafaţa construită 262,00 mp; C3 - anexe, suprafaţa construită 48,00 mp; alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, gaze naturale. Teren aferent construcţiei - 953,00 mp. Vecinătăţi: N - Parchetul Tecuci, S - sediul R.S.D., V - Str. 1 Decembrie 1918, E - blocuri locuinţe”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „406.279,38 lei, din care 57.893,97 lei - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 108836”;

- la poziţia nr. 240, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Tehnologic «Simion Mehedinţi» Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. N. Bălcescu nr. 19, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; total suprafaţă construită 1.769,00 mp, din care: - corp Â, parter şi 1 etaj - C1, suprafaţa construită la sol 1.035,00 mp, din cărămidă acoperită cu tablă;corp B, demisol, parter şi 1 etaj - C2, suprafaţa construită la sol 464,00 mp, din cărămidă acoperită cu tablă; garaj - C3, suprafaţa construită 33,00 mp; magazie din cărămidă - C4, suprafaţa construită 86,00 mp; cabină poartă - C5, suprafaţa construită 10,00 mp; sală gimnastică, parter - C6, suprafaţa construită 141,00 mp. Teren aferent construcţiei: 3.640,00 mp; alimentare apă, termoficare, energie electrică, canalizare. Vecinătăţi: N - proprietate particulară. S - bloc Albatros, V - proprietate particulară, E - str. N. Bălcescu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.228.707,56, din care 2.899.446,75 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 119835”;

- la poziţia nr. 243, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Profesională Specială «Paul Popescu Neveanu» Galaţi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Regiment 11 Şiret nr. 7 bis, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; clădire şcoală, parter, etaj I şi etaj II - C1, suprafaţa construită 605,00 mp, suprafaţa desfăşurată 1 815,00 mp, din cărămidă acoperită cu tablă; grup alimentar, parter - C2, suprafaţa construită 309,00 mp; cabină poartă - C3, suprafaţa construită 6,00 mp; magazii tablă 3 bucăţi - C4 + C5 + C6, suprafaţa construită 77,00 mp; garaj din tablă cu beci - C7, suprafaţa construită 55,00 mp, Teren aferent: 6.240,00 mp; alimentare apă, energie electrică, canalizare, gaze naturale, termoficare. Vecinătăţi: N - Colegiul Naţional M. Kogălniceanu, S - Grădiniţa nr. 38, V - bloc E1, E - Şcoala nr. 2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.900.079,00, din care 3.410.000,00 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 111323”;

- la poziţia nr. 244, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Imobil (fost Centrul de Plasament nr. 9, fost Centrul de găzduire temporară a tinerilor P.H.A.R.E.)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Traian nr. 203, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; clădire compusă din subsol parţial, parter, 2 etaje - C1, suprafaţă construită parter 692,00 mp, suprafaţă construită etaj 692.00 mp, suprafaţa construită subsol 346,00 mp, suprafaţa desfăşurată 2.422,00 mp. Teren aferent 2.182,00 mp; alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, gaze naturale. Vecinătăţi: N - Grup Şcolar Industrial nr. 2, S - Piaţa Rizer, V - Grup Şcolar Industrial nr. 2, E - Str. Traian”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.870.239,96, din care 333.962,85 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 119138”;

- la poziţia nr. 247, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Gimnazială Specială «Emil Gârleanu»“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Gării nr. 66, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; imobil şcoală format din: corp şcoală - C1 + C4, suprafaţa construită 1.053 mp (corp vechi 556,00 mp + corp nou 497.00 mp) (parter + 1 etaj parţial D + P + 2 E) - construcţie din cărămidă acoperită cu tablă, corp legătură (parter), corp modernizare, extindere şi dotare şcoală (demisol + parter + 2 etaje + mansardă); cantină - C2, parter, suprafaţa construită la sol 143,00 mp; magazie + atelier - C3, parter, suprafaţa construită la sol 127,00 mp. Teren aferent 3.442,0 mp; alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, gaze naturale. Vecinătăţi: N - casă particulară, S - casă particulară, V - Asociaţie nevăzători, E - Str. Gării”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1979”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.362.709,19 din care 2.741.970,68 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 111057”;

- la poziţia nr. 250, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi - Sediul central”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Focşani nr. 1, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; suprafaţa totală teren intravilan 5.756,00 mp; sediu şi garaj - C8, suprafaţa construită 322,00 mp, din beton armat, terasă tâmplărie metalică; centrală termică - C9, suprafaţa construită - 31,00 mp, confecţie metalică şi panou tip sandwich; magazie oxigen - C1, suprafaţa construită - 24.00 mp, confecţie metalică; vestiar + sală curs - C2, suprafaţa construită - 199,00 mp, clin beton armat şi B.C.A.; cabină poartă (P) - C3, suprafaţa construită - 10,00 mp, din beton armat şi B CA; garaje pentru 20 de ambulanţe - C6, suprafaţa construită - 437,00 mp, din beton armat, uşi termoizolante; garaje pentru 10 ambulanţe - C5, suprafaţa construită - 253,00 mp, din beton armat, uşi termoizolante; copertină metalică cu garaj - C7 + C4, suprafaţa construită - 282.00 mp (197,00 mp + 85,00 mp), confecţie metalică, beton armat şi uşi termoizolante; magazie carburanţi, suprafaţa construită - 32,00 mp; confecţie metalică, spălătorie auto şi cameră tehnică (baracă metalică) - C10 + C11, suprafaţa construită - 77,00 mp, confecţie metalică şi panou tip sandwich; copertină metalică, suprafaţa construită 408,00 mp; pilon metalic antenă, suprafaţa construită 16,00 mp (confecţie metalică)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.466,127,91, din care 1.793.339,36 - teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017, nr. cadastral 110784”;

c) după poziţia nr. 251 se introduc 14 noi poziţii, poziţiile nr. 252-265, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 847.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Poz.

înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării

în folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

252.

1.6.4.

Clădire administrativă - Direcţia de Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţean Galaţi

Str. Eroilor nr. 13 A, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Clădire compusă din: subsol + parter Suprafaţa construită 240,00 m.p. (C1)

Suprafaţa desfăşurată 320,00 m.p.

Teren aferent 897,00 m.p.

Imobil împrejmuit cu gard de beton

Alimentare cu energie electrică, canalizare, apă, încălzire

cu centrală termică

Vecinătăţi: N - Str. Eroilor, S - proprietar Stoica Ionică; chiriaşi Primăria Municipiului Galaţi, V - proprietate particulară, E - proprietate particulară - Carte tehnică pentru imobil, Str. Eroilor nr. 13A

2010

1.511.039,00

957.360,00

2.240,00

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 104400

253.

 

Teren pentru construire heliport

Bd. Dunărea nr. 63D, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Teren (lot nr. 4) - 480,00 m.p.

2015

23.936,56

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 120780

254.

 

Teren pentru construire hangar

Bd. Dunărea nr. 63E, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Teren (lot nr. 5) - 200,00 m.p.

2015

9.973,57

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 120781

255.

 

Teren

Municipiu] Galaţi, judeţul Galaţi, 95.000 m.p.

(tarlaua nr. 177, parcela nr. 1.254), în vederea construirii Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor

2016

349.861,00

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 123991

256.

 

Teren

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi Teren extravilan - 150.001 m.p. (15,0001 ha) pentru construirea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor, tarlaua nr. 12, parcela nr. 167/1

2015

441.759,31

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 11043

257.

 

Teren

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi Teren extravilan, lot nr. 1, tarlaua nr. 50, parcela nr. 529, suprafaţa 60,00 m.p.

2016

30,18

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 11218

258.

 

Teren

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi Teren extravilan, lot nr. 1, tarlaua nr. 49, parcela nr. 148, suprafaţa 164,00 m.p.

2016

82,49

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 11220

259.

 

Teren

Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi Teren extravilan, lot nr. 1, tarlaua nr. 48/1, parcela nr. 510/1/172, suprafaţa 160,00 m.p.

2016

80,48

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 11222

260.

1.6.2.

Parcul Rizer

Str. Traian nr. 226 B, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi (Consiliul Local al Municipiului Galaţi - administrare)

Teren aferent - 4.600,00 m.p. (teren lot nr. 2)

2007

1.017.016,48

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 20386

261.

1.5.12.

Punct de protecţie Vlădeşti Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi

Comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi

Teren intravilan 13.805,00 m.p., din care: 10.841,00 m.p. - curţi, construcţii şi 2.964,00 m.p. arabii C1 - anexă gospodărească, cabină şi magazie, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, umbrar Suprafaţa construită la sol 124,00 m.p.

C2 - grătar, bucătărie de vară, construită din cărămidă Suprafaţa construită la sol 38 m.p,

C3 - cabină, pompă apă, construită din cărămidă Suprafaţa construită la sol 4 m.p.

1998

1998

66.512,00

174.469,00

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 100196

262.

1.6.2.

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi Muzeul „Casa Colecţiilor”

Str. Eroilor nr. 64, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Clădire cu subsol, parter şi 2 etaje Suprafaţa construită 288,00 m.p.

Suprafaţa desfăşurată 1.152,00 m.p.

Teren intravilan 380,00 m.p.

1900

1.759.708,00

203.386,00

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111)26.05.20^7 Nr. cadastral 123422

263.

1.6.2.

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi Casa imemorială „Hortensia Papadat-Bengescu”

Comuna Iveşti, satul iveşti, judeţul Galaţi Cvartalul nr. 49, parcela nr. 23 Casa memorială, S + P, construită în anul 1876 Suprafaţa construită la sol - 229,00 m.p. Suprafaţa desfăşurată - 250,00 m.p.

Teren aferent - 1.346,00 m.p.

2003

1.057.879,00

115.863,00

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 102910

264.

1.6.2.

Clădire administrativă (fost Centrul de Plasament „LICURICI” Galaţi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Str. Brăilei nr. 138 bis, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Corp B - centrul maternal Clădire compusă din: parter, etaj I şi etaj II Suprafaţa construită la sol 217,00 m.p.

Suprafaţa desfăşurată 651,00 m.p.

Teren intravilan 3.073,00 m.p.

1998

961.826,11

447.107,21

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 121726

265.

1.6.2.

Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi (fost Centrul de Plasament nr. 5)

Anexe:

Str. Serei nr. 39, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Total suprafaţă construită 412,00 m.p., din care:

- Atelier tâmplărie - C1 Parter şi etaj I

Suprafaţa construită 220,00 m.p.

Suprafaţa desfăşurată 440,00 m.p.

Construcţie zidărie, acoperiş tip terasă

- Magazie - C3

Suprafaţa construită 104,00 m.p.

Construcţie zidărie parter

- Uscător cherestea - C2 Suprafaţa construită 82,00 m.p.

Construcţie parter din tablă

- Cabină poartă - C4

Suprafaţa construită 6,00 m.p., zidărie Teren aferent construcţiei 1.004,00 m.p.

Alimentare cu apă, termoficare, energie electrică, canalizare Vecinătăţi: N - Str. Serei, S - proprietate particulară,

V - Str. Română, E - proprietăţi particulare

2008

789.799,10

67.180,29

44.695,56

2.454,76

449.407,35

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 Nr. cadastral 119651

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna” la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la anexa nr. I, secţiunea I Bunuri imobile, punctul i „Drumuri vicinale, străzile cu trotuarele aferente, poduri şi podeţe” la poziţia 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la 2-234 şi de la 1-167. Drum alcătuit din două tronsoane. Tronsonul I cuprins între nr. 1 şi 2 până la intersecţia cu str. Fântâna cu apă rece, respectiv nr. 49 şi 78, în suprafaţă de 11.134 m p., din care: suprafaţă carosabilă - 6.230 m,p,, lungime = 1.090 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 2.130 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 2.909 mp - nr. cadastral - 63318, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.308.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63318, HCL nr. 36/1999”.

b) la anexa nr. I, secţiunea I litera B „Străzile cu trotuarele, podurile şi podeţele aferente” se modifică după cum urmează:

b.1) la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 2-6, cu suprafaţă de 1.373 m.p., din care: suprafaţă carosabilă - 910 m.p., lungime = 130 m, lăţime carosabil - 7,0 m; trotuare cu lungime - 260 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 203 mp - nr. cadastral 63319”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „156.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63319, HCL nr. 36/1999”;

b.2) la poziţia 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Nicolae Arbanaş”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-7 şi de la nr. 2-8, cu suprafaţă de 2.647 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 990 m.p., lungime = 260 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 660 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 537 mp, nr. cadastral - 63321”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „312.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63321, HCL nr. 36/1999”;

b.3) la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, în suprafaţă de 14.845 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 10.396 m.p., lungime = 1.755 m, lăţime carosabil - 5,5 m; acostament = 4.449 mp - nr. cadastral 63334”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „526.500”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63334, HCL nr. 36/1999”;

b.4) la poziţia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria IV, balastată, cu o singură bandă de circulaţie, în suprafaţă de 756 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 530 m.p., lungime - 153 m, lăţime carosabil - 3,5 m; acostament = 226 mp, nr. cadastral 63326”, coloana 4 va avea următorul cuprins; „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins; „30.600”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63326, HCL nr. 36/1999”;

b.5) la poziţia 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la 2-28, în suprafaţă de 2.387 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.435 m.p., lungime = 410 m, lăţime carosabil - 3,5 m; trotuare cu lungime - 400 m, lăţime - 1,0 m; acostament = 552 m.p., nr. cadastral - 63327”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „82.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63327, HCL nr. 36/1999”;

b.6) la poziţia 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, betonată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-31A şi de la 2-36, în suprafaţă de 5.046 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.430 m.p., lungime =490 m, lăţime carosabil - 7,0 m; trotuare cu lungime = 960 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 153 mp, tronson I cu nr. cadastral 63335 şi tronson II cu nr. cadastral 63333”, coloana4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „343.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63335 şi nr. 63333, HCL nr. 36/1999”;

b.7) la poziţia 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu o singură bandă de circulaţie, se întinde de la nr. 1-17 şi de la nr. 2-20, suprafaţă de 1.847 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1,015 m.p., lungime = 290 m, lăţime carosabil - 3,5 m; acostament = 832 m.p., nr. cadastral - 63336”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „58.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63336, HCL nr. 36/1999”;

b.8) la poziţia 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată şi balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-30, în suprafaţă de 2.886 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.660 m.p., lungime = 315 m, lăţime carosabil - 8,5 m; trotuare cu lungime - 230 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 766 mp, nr. cadastral - 63323”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „138.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63323, HCL nr. 36/1999”.

b.9) la poziţia 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Eremia Grigorescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-23 şi de la nr. 2-6A, în suprafaţă de 2.389 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.380 m.p., lungime = 230 m, lăţime carosabil-6,0 m; trotuare cu lungime-450 m, lăţime - 1.5 m; acostament = 249 mp, nr. cadastral - 63337”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „335.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63337, HCL nr. 36/1999”;

b.10) la poziţia 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-27 şi de la nr. 2-30, cu suprafaţă de 3.559 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.309 m.p., lungime = 352 m, lăţime carosabil-6,0 m; trotuare cu lungime - 678 m, lăţime - 1,5 m; tronson I cu nr. cadastral - 63309 şi tronson II cu nr. cadastral - 63314”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „140.800”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63309 şi nr. 63314, HCL nr. 36/1999”;

b.11) la poziţia *72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Petre Ispirescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-57 şi de la nr. 2-22, în suprafaţă de 9.482 m.p., din care: suprafaţa carosabilă S - 5.115 m.p., lungime = 930 m, lăţime carosabil - 5.5 m; şanţ cu lungime = 200 m; acostament = 3.367 mp, nr. cadastral - 63313”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „325.500”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63313, HCL nr. 36/1999”;

b.12) la poziţia 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-6, cu suprafaţă de 2.268 mp., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.020 m.p., lungime = 170 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 340 m, lăţime - 2.0 m; acostament = 548 mp, nr. cadastral - 63320”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins ^408.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63320, HCL nr. 36/1999”;

b.13) la poziţia 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Poet Andrei Mureşanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-4, cu suprafaţa de 1.696 m.p,, din care: suprafaţă carosabilă S -1.080 m.p., lungime = 180 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 360 m, lăţime - 1.0 m; acostament = 256 mp, nr. cadastral - 63338”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „54.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63338, HCL nr. 36/1999”;

b.14) la poziţia 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Constantin Muşat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-7 şi de la nr. 2-8, cu suprafaţă de 1.415 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 960 m.p,, lungime = 160 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 300 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 95 mp, nr. cadastral - 63302”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „80.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63302, HCL nr. 36/1999”;

b.15) la poziţia 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-12, în suprafaţă de 3.176 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.970 m.p., lungime = 350 m, lăţime carosabil-6,0 m; trotuare cu lungime-700 m, lăţime - 1.5 m; acostament - 6 mp, nr. cadastral - 63310” coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „420.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63310, HCL nr. 36/1999”;

b.16) la poziţia 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-35 şi de la nr. 2-68, în suprafaţă de 5.616 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.400 m.p., lungime = 780 m, lăţime carosabil-4,0 m; trotuare cu lungime-520 m, lăţime - 1.2 m; acostament = 1.466 mp, nr. cadastral - 63330”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „468.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63330, HCL nr. 36/1999”;

b.17) la poziţia 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-14 bis, în suprafaţă de 7.327 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.982 m.p., lungime = 670 m, lăţime carosabil-6,0 m; trotuare cu lungime - 755 m, lăţime - 1.2 m; acostament = 2.115 mp, nr. cadastral - 63331 “, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „804.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea fandară nr. 63331, HCL nr. 36/1999”;

b.18) la poziţia 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-19 şi de la nr. 2-8, în suprafaţă de 3.677 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.380 m.p., lungime = 230 m, lăţime carosabil-6,0 m; trotuare cu lungime-670 m, lăţime - 2.0 m; acostament = 847 mp, nr. cadastral - 63328”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „276.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63328, HCL nr. 36/1999”;

b.19) la poziţia 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-21 şi de la nr. 2-12, în suprafaţă de 4.779 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.920 m.p., lungime = 330 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 630 m, lăţime - 2.0 m; acostament = 659 mp, nr. cadastral - 63317”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „363.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63317, HCL nr. 36/1999”;

b.20) la poziţia 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Locotenent Sion”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV. balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-9 şi de la nr. 2-10, în suprafaţă de 880 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 550 m.p., lungime = 100 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 180 m, lăţime - 1.2 m; acostament = 40 mp, nr. cadastral - 63322”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63322, HCL nr. 36/1999”;

b.21) la poziţia 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-2, în suprafaţă de 1.797 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 840 m.p., lungime = 140 m, lăţime carosabil - 6.0 m; trotuare cu lungime - 270 m, lăţime - 1,8 m; acostament = 437 mp, nr. cadastral - 63315”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „168.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63315, HCL nr. 36/1999”;

b.22) la poziţia 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-19 şi nr. 2, în suprafaţă de 1.594 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 880 m.p., lungime = 220 m, lăţime carosabil - 4,0 m; trotuare cu lungime -170 m, lăţime - 1.2 m; acostament = 514 mp, tronson f cu nr. cadastral 63311 şi tronson II cu nr. cadastral 63312”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „132.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63311 şi nr. 63312, HCL nr. 36/1999”;

b.23) la poziţia 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-5 şi de la nr. 2-6, în suprafaţă de 932 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 932 m.p., lungime = 115 m, lăţime carosabil - 5,5 m; nr. cadastral - 63332”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.500”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63332, HCL nr. 36/1999”;

b.24) la poziţia 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-8, în suprafaţă de 2.142 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.140 m.p., lungime = 280 m, lăţime carosabil-5,5 m; trotuare cu lungime-260 m, lăţime - 1.5 m; acostament = 612 mp, nr. cadastral - 63308”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins „168.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63308, HCL nr. 36/1999”;

b.25) la poziţia 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, pavată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-37 şi de la nr. 2-32, în suprafaţă de 4.182 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S-2.460 m.p., lungime = 410 m, lăţime carosabil-6,0 m; trotuare cu lungime-800 m, lăţime - 1.5 m; acostament = 472 mp, nr. cadastral - 63316”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „328.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63316, HCL nr. 36/1999”;

b.26) Sa poziţia 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, pavată, reamenajată pietonal, se întinde de la nr. 1-49 şi de la nr. 2-74, din care: tronsonul II în suprafaţă de 1.864 m.p., nr. cadastral - 63329”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul  cuprins: „372.800”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63329, HCL nr. 36/1999”;

b. 27) la poziţia 169, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Tudor Vladimirescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-18, în suprafaţă de 3.623 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S -1.925 m.p., lungime = 350 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 700 m, lăţime - 1.5 m; acostament = 548 mp, nr. cadastral - 63325”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „385.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63325, HCL nr. 36/1999”;

c) la anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile dejoacă pentru copii, terenuri de sport şi baze sportive” se modifică după cum urmează:

c.1) la poziţia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Piaţeta Costache Negri” - coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţetă cu pavaj din plăci ceramice şi mozaicate, ronduri îmbordurate pentru flori, lămpi de iluminat (în mijlocul piaţetei este amplasat bustul unionistului Costacbe Negri cu placă memorială, lucrare aparţinând Patrimoniului Naţional), amenajată pe terenul în suprafaţă de 6.055 m.p., situată în faţa Palatului administrativ, nr. cadastral - 63303”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.636.185”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63303, HCL nr. 36/1999”;

c. 2) la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc cu alei, ronduri cu flori, loc de joacă pentru copii amenajat pe terenul în suprafaţă de 4.203 m.p., situat la intersecţia Str. Victoriei cu str. General Eremia Grigorescu şi str. Alexandru cel Bun, nr. cadastral - 60073”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949, reamenajat în 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „764.946”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60073, HCL nr. 36/1999”;

c.3) la poziţia 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc amenajat cu alei, îmbordurate, spaţii verzi, locuri dejoacă pentru copii, piste de role, situat pe terenul în suprafaţă de 132.180 m.p., din Str. Semicercului, nr. cadastral - 62702”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1908, reamenajat în anul 2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.035.475”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 36/1999”;

c.4) la poziţia 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de izvoare minerale din Parcul Măgura”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „7 izvoare minerale, în suprafaţă de 349 m.p., nr. cadastral 62702 - C3”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910, reamenajat în anul 2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „704.857”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 36/1999”.

c.5) la poziţia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stadion cu teren de fotbal, piste atletism, poligon P.S.I. şi C1 - tribune Stadion Măgura, în suprafaţă de 334 m.p., nr. cadastral 63106 - C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.609”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999”;

c.6) la poziţia 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren amplasament Stadionul „Măgura”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Stadionului Măgura, situat lângă Parcul Măgura şi râul Trotuş, în suprafaţă de 39.720 m.p., nr. cadastral - 63106”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.807.260”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999”;

c.7) la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P, din cărămidă şi ţiglă, în suprafaţă de 220 mp, nr. cadastral 63106-C2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „73.200”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999”;

c.8) la poziţia 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P din cărămidă şi ţiglă, în suprafaţă de 167 m.p., nr. cadastral 63106-C3”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999”;

c. 9) la poziţia 16, coloana 2 va avea următorul cuprins „Parcul Casa de Cultură”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc cu alei, ronduri cu flori, bănci şi loc de joacă pentru copii, în suprafaţă de 5.009 m.p., nr. cadastral 60072”, coloana 4 va avea următorul cuprins „1970, reamenajat în anul 2016”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „911.638”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60072, HCL nr. 36/1999”;

d) la anexa nr. VII, litera A „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria” se modifică după cum urmează:

d. 1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1 din piatră şi cărămidă, în suprafaţă de 533 m.p., cu nr. cadastral 63344-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „955.963”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999”;

d.2) la poziţia 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă şi lemn, acoperită cu lindab şi tablă, în suprafaţă de 263 m.p., cu nr. cadastral 63344-C5 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999”;

d.3) la poziţia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „C2 - centrala termică din cărămidă şi lemn, acoperită cu tablă, în suprafaţa de 75 m.p., cu nr. cadastral 63344-C2 şi C3 - garaj din cărămidă şi lemn, acoperit cu tablă, în suprafaţă de 50 m.p. cu nr. cadastral 63344-C3”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999”;

d.4) la poziţia 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire garaj - remiză PSI”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, situată în strada Gh. As ac hi”, cu suprafaţa construită 49 m.p., cu nr. cadastral 63363-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.350”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63363, HCL nr. 36/1999”;

d. 5) la poziţia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent remiză pompieri”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în strada Gh. Asachi, în suprafaţă de 175 m.p., cu nr. cadastral 63363”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.831”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63363”, HCL nr. 36/1999”;

e) la anexa nr. VII, litera B. „Clădiri şi terenuri ale unităţilor din învăţământ preuniversitar” se modifică după cum urmează:

e. 1) la poziţia 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Costache Negri»“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă cu P + 2 situată în strada Costache Negri nr. 39, în suprafaţă de 778 mp, cu număr cadastral 62355-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.222.271”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999”;

e.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă Colegiul Naţional «Costache Negri»“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă cu parter, fosta Şcoală de fete nr. 2, situată lângă Colegiul Naţional «Costache Negri», în suprafaţă de 485 mp cu număr cadastral 62355-C2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „490.402”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999”;

e.3) la poziţia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Colegiului Naţional «Costache Negri»“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 5.603 m.p , cu nr. cadastral 62355”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „254.953”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999”.

e.4) la poziţia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire fost internat de fete - Costache Negri”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie S+P din cărămidă, acoperită cu tablă, fost internat de fete al liceului, situată în Bd. Republicii nr. 19, în suprafaţă de 425 m.p., nr. cadastral 63358-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358, HCL nr. 36/1999 ;

e.5) la poziţia 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire fostă sală de mese a internatului de fete - Costache Negri”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie S + P, din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţă de 207 m.p., nr. cadastral 63358-C2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.800”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358, HCL nr. 36/1999”;

e.6) la poziţia 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent fostului internat de fete - Costache Negri”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Republicii nr. 19, în suprafaţă de 1.477 m.p., cu nr. cadastral 63358”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „302.416”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358”, HCL nr. 36/1999”;

e.7) la poziţia 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexa Colegiul Naţional «Costache Negri» Clădire (fostă Şcoală Profesională)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 2, din beton şi cărămidă, în suprafaţă de 317 m.p., cu nr. cadastral 60263-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „257.447”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60263, HCL nr. 36/1999”;

e.8) la poziţia 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Anexei Colegiului Naţional «Costache Negri» (fostă Şcoală Profesională)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii situat în str. Costache Negri nr. 37, în suprafaţă de 908 m.p., cu nr. cadastral 60263”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.314”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60263, HCL nr. 36/1999”;

e.9) la poziţia 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Şcoală nr. 1”, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„C1 - construcţie P + 1, P, P + 2 din beton + cărămidă, în suprafaţă de 1.086 m.p. cu nr. cadastral - 62398-C1 şi C2 - magazie P din cărămidă, în suprafaţă de 111 m.p. cu nr. cadastral 62398-C2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.060.880”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea fondară nr. 62398, HCL nr. 36/1999”;

e.10) la poziţia 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Şcolii nr. 1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. N. Arbănaş nr. 4-6, în suprafaţă de 8.980 m.p. cu nr. cadastral 62398”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „407.225”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea fondară nr. 62398, HCL nr. 36/1999”;

e.11) la poziţia 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clubul elevilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 636 m.p., cu nr. cadastral 63342-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea fondară nr. 63342, HCL nr. 36/1999”;

e.12) la poziţia 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Clubului elevilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Trandafirilor, nr. 6, în suprafaţă de 1,415 m.p,, cu nr. cadastral 63342”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.721”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63342, HCL nr. 36/1999”;

e.13) la poziţia 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „C1 - construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 605 m.p., cu nr. cadastral - 63345-C1, C2 - construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 175 m.p,, cu nr. cadastral 63345-C2, şi C3 - magazie din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 75 m.p., cu nr. cadastral 63345-C3”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.443.291”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63345, HCL nr. 36/1999”;

e. 14) la poziţia 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Şcolii nr. 2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Oituz nr. 13, în suprafaţă de 4.415 m.p, cu nr. cadastral 63345”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.883”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63345”, HCL nr. 36/1999”;

f) la anexa nr. VII, litera D „Clădiri şi terenuri aparţinând unităţilor de cultură” se modifică după cum urmează:

f. 1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1, în suprafaţă de 554 m.p. şi nr. cadastral 60774-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „585.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60774, HCL nr. 36/1999”.;

f. 2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Casei de cultură”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Trandafirilor nr. 2, în suprafaţă de 1.200 m.p., cu nr. cadastral 60774”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „245.700”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60774”, HCL nr. 36/1999”;

g) anexa nr. Vili „Terenuri şi construcţii declarate monumente istorice” se modifică după cum urmează:

g. 1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1 din piatră cioplită, situată pe dealul Măgura în vecinătatea Mănăstirii Măgura ce adăposteşte o secţie a muzeului local de istorie, în suprafaţă de 97 mp, cu nr. cadastral 63214-C1 şi construcţie P (Cabană ghid), din lemn, în suprafaţă de 33 mp, cu nr. cadastral 63214-C2”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63214, HCL nr. 36/1999”;

g.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români de pe Dealul Măgura (1916-1918)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat pe Dealul Măgura, în suprafaţă de 450 m.p., cu nr. cadastral 63214”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.237”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63214, HCL nr. 36/1999”;

g.3) la poziţia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră, beton şi mozaic, formată din obelisc, plăci memoriale ale ostaşilor sovietici şi împrejmuire cu zid din piatră, în suprafaţă de 13 m.p., cu nr. cadastral 63215-CT, coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63215, HCL nr. 36/1999”;

g.4) la poziţia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor sovietici (1940-1945)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Republicii nr. 12, în suprafaţă de 1.024 m.p., cu nr. cadastral 63215”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „209.664”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63215, HCL nr. 36/1999”;

g.5) la poziţia 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră formată din postament, obelisc, vultur, placă memorială, împrejmuită cu gard viu, în suprafaţă de 6 mp, cu nr. cadastral 63211-C1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „140.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63211, HCL nr. 36/1999”;

g.6) la poziţia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români (1877) din Războiul de Independenţă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Răducanu nr. 1, în suprafaţă de 750 m.p., cu nr. cadastral 63211”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.125”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63211, HCL nr. 36/1999”;

g.7) la poziţia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră cioplită formată din obelisc şi placă memorială, cruci din piatră, osuar şi zid de incintă din piatră, în suprafaţă de 11 mp, cu nr. cadastral 63212-CT, coloana 5 va avea următorul cuprins: „210.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63212, HCL nr. 36/1999”;

g. 8) la poziţia 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români (1916-1918) Osuarul de la Poieni, Cireşoaia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Poieni nr. 3, în suprafaţă de 685 m.p., cu nr. cadastral 63212”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.584”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63212, HCL nr. 36/1999”;

h) se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna după cum urmează:

h. 1) la anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile dejoacă pentru copii, terenurile de sport şi baze sportive”, după poziţia nr. 42 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 43 şi 44, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

h. 2) la anexa nr. VIII „Terenuri şi construcţii declarate monumente istorice”, după poziţia nr. 14 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 15 şi 16, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

i) se abrogă din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna următoarele poziţii:

i. 1) din anexa nr. I, litera A „Drumuri vicinale cu trotuarele aferente, poduri şi podeţe”, poziţia 11;

1.2) din anexa nr. I, litera B „Străzile cu trotuarele, podurile şi podeţele aferente”, poziţiile: 6, 10. 53, 60, 63, 65, 73, 79, 89, 104, 115, 123, 136, 140,158, 160, 162 şi 170;

1.3) din anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile dejoacă pentru copii, terenuri de sport şi baze sportive”, poziţiile: 4, 8 şi 10;

1.4) din anexa nr. VII, litera A „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria”, poziţia 9;

1.5) din anexa nr. VII, litera B „Clădiri şi terenuri din învăţământ preuniversitar”, poziţiile: 11, 12, 17 şi 18,

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 848.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea imobilului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

ANEXA NR. VI

I. SISTEMELE DE INFRASTRUCTURĂ PRIVIND ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC CU TERENURILE AFERENTE

B. PARCURI PUBLICE, ZONELE DE AGREMENT, SPATIILE VERZI, PARCĂRILE, LOCURILE DE JOACĂ PENTRU COPII, TERENURILE DE SPORT ŞI BAZE SPORTIVE

43

1.6.4.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică

Construcţie în suprafaţă De 417m.p.,

cu nr. cadastral 62702-C1

2009

996.306,44

Cartea funciară nr. 62702,

HCL nr. 39/2017

44

1.6.4.

Centrul balnear Parc Măgura, Târgu Ocna

Construcţie în suprafaţă de 3.164m.p.,

cu nr. cadastral 62702-C2

2009

6.884.774,21

Cartea funciară nr. 62702,

HCL nr. 39/2017

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea imobilului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoare de inventar (lei)

Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

ANEXA NR. VIII

TERENURI ŞI CONSTRUCŢII DECLARATE MONUMENTE ISTORICE

15

1.6.4.

Casa Borisof

Construcţie administrativă şi socioculturală, cu suprafaţa construită de 379 mp - nr. cadastral 61874-C1 şi construcţie anexă, cu suprafaţa construită de 80 mp - nr. cadastral 61874-C2, situată în oraşul Târgu Ocna, strada 9 Mai nr. 5, clasificată în grupa B, cod BC-II-m-B-20910, conform Ordinului nr. 2.035/26.01.2006

2014

65.000

Cartea funciară nr. 61874,

HCL nr. 39/2017

16

-

Teren aferent imobilului Casa Borisof

Imobil teren în suprafaţă de 1137 mp, cu nr. cadastral 61874

2014

54.992,2

Cartea funciară nr. 61874,

HCL nr. 39/2017

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”. prevăzute în anexa nr. 1, în vederea atribuirii unui acord-cadru de furnizare a 227 de transportoare blindate pentru trupe 8x8 şi derivate pe platforma PIRANHA5 şi a suportului logistic iniţial către General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, în considerarea calităţii de parte în acordul de cooperare cu Compania Naţională ROMARM - S A. - Filiala Uzina Mecanică Bucureşti - SA, a Hotărârii Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor nr. 313 din 18.10.2017, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S-147/2Q07, nr. 174/2016 şi nr. 113/2017, precum şi a aprobării Parlamentului României nr. XXV/351 şi nr. 4c-12/1119 din 6.11.2017.

Art. 2. - Fondurile necesare realizării programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8” se asigură, în condiţiile legii, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naţionale, iar graficul de derulare estimat este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 852.

 

ANEXA Nr. 1

 

CIRCUMSTANŢELE ŞI PROCEDURA SPECIFICĂ

aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”

 

A. Circumstanţele realizării programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”

1. Pentru Armata României este fundamental să fie consolidată şi creată o capacitate de producţie pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională privind fabricarea transportoarelor blindate, pentru satisfacerea cerinţelor de securitate a aprovizionării ale forţelor armate române.

2. În temeiul prevederilor art. 2 lit. b), f) şi g) şi ale art. 5 lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, interesul esenţial de securitate pentru statul român îl constituie realizarea unei capacităţi de producţie pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională, care să constituie un centru de producţie şi mentenanţă pe întreg ciclul de viaţă al transportoarelor, astfel încât cel puţin următoarele subsisteme esenţiale militare din compunerea transportoarelor să fie fabricate în România: sistemul de protecţie balistică şi antimină (carcasă blindată), sistemul de armament, sistemul de comunicaţii şi informatică, aparatura de ochire şi observare şi sistemele de senzori.

3. Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor, organul deliberativ prin care se realizează managementul activităţilor din cadrul sistemului de emitere a cerinţelor la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a hotărât achiziţia/înzestrarea forţelor terestre ale Armatei României cu 227 de transportoare 8x8 şi derivate pe platforma PIRANHA 5, cu suportul logistic iniţial aferent, prin Documentul cu Cerinţele Operaţionale actualizat pentru „Transportor blindat pentru trupe” nr. RpS 1.183 din 18.10.2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor nr. 313 din 18.10.2017. Potrivit acestui document s-a avut în vedere ca prin această achiziţie să se realizeze operaţionalizarea completă a Brigăzii Multinaţionale de Sud-Est, precum şi îndeplinirea cerinţelor de interoperabilitate cu cele 31 TBT Piranha INC, intrate în înzestrarea acestei structuri în perioada 2008-2015.

4. Din prisma atribuţiilor avute cu privire la industria de apărare şi având în vedere discuţiile purtate de reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai Ministerului Apărării Naţionale cu reprezentanţii General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, operatorul economic producător al transportorului 8x8 PIRANHA 5, Ministerul Economiei susţine Programul esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8X8”, prin achiziţia a 227 de transportoare 8x8 şi derivate pe platforma PIRANHA 5 şi a suportului logistic iniţial,

5. Prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S-147/2007, modificată prin hotărârile nr. 174/2016 şi nr. 113/2017, s-a aprobat achiziţia a 227 de transportoare 8x8 şi derivate pe platforma PIRANHA 5 şi a suportului logistic iniţial, dintre care 197 să fie integrate în România. Un prim contract subsecvent la acordul-cadru ce se încheie între Ministerul Apărării Naţionale şi General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH vizează achiziţia a 94 de transportoare 8x8 şi derivate pe platforma PIRANHA 5, dintre care 36 de bucăţi să fie furnizate în regim de urgenţă, în maximum 12 luni de la data semnării primului contract subsecvent.

6. Prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul operatorului economic menţionat se dezvoltă/consolidează pe teritoriul naţional o capacitate de producţie pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională, în care să se producă vehiculele aferente programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”, în vederea furnizării şi intrării acestora în înzestrarea forţelor armate române. Ulterior, această capabilitate de pe teritoriul naţional va trebui să fie în măsură să execute lucrările de mentenanţă a produselor pe durata de viaţă a acestora, dar şi lucrări de mentenanţă pentru produse similare din dotarea forţelor armate române, asigurându-se o creştere considerabilă a securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

7. De asemenea se va constitui o capacitate pentru apărare în industrie, astfel cum este aceasta definită la art. 18 şi art. 19 lit. a) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, avându-se în vedere, cumulativ, cel puţin următoarele: transferul de tehnologie pentru integrarea transportoarelor, precum şi includerea acestei tehnologii în inventarul de capabilităţi tehnologice la mobilizare; crearea/consolidarea/dezvoltarea unui centru de mentenanţă în România, cu responsabilităţi în realizarea mentenanţei pe ciclul de viaţă al transportoarelor, avându-se astfel în vedere concentrarea, eficientizarea şi consolidarea pe teritoriul naţional a unei capabilităţi credibile, flexibile şi eficiente, pentru a reacţiona la provocările actuale şi viitoare ale mediului de securitate.

8. O asemenea capacitate de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic este vitală pentru susţinerea pe termen lung a capacităţii de apărare a statului, iar absenţa sau pierderea acesteia ar aduce prejudicii semnificative capacităţii acţionate a forţelor sistemului naţional de apărare şi posibilităţilor de susţinere logistică a structurilor Armatei României.

9. Satisfacerea interesului esenţial de securitate de mai sus se poate realiza numai prin atribuirea, potrivit procedurii specifice prevăzute la lit. B, a acordului-cadru de furnizare. Această măsură este necesară şi proporţională pentru atingerea obiectivelor de apărare şi satisfacerii interesului esenţial de securitate, astfel cum este prevăzut în art. 346 TFUE, întrucât permite continuarea activităţilor de producţie/mentenanţă esenţiale în domeniul militar şi nu depăşeşte ceea ce este strict necesar acestui scop.

10. Aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, care transpune în legislaţia naţională dispoziţiile comunitare specifice materiei achiziţiilor publice în domeniul apărării şi securităţii, duce la neprotejarea şi afectarea interesului esenţial de securitate în cauză.

11. În ceea ce priveşte stabilirea eventualului impact asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor nemilitare, plecând de la faptul că achiziţia prevăzută de programul esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8” are ca obiect produse strategice şi servicii legate de acestea şi luând în considerare că interesul esenţial de securitate menţionat priveşte exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact.

B. Procedura specifică aferentă programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”

I. Organizarea procedurii specifice

1. Procedura de atribuire se iniţiază în condiţiile prevăzute de art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.

2. Procedura de atribuire va avea două etape, respectiv:

a) etapa de calificare;

b) etapa de negociere şi evaluare a ofertei depuse.

3. Limba de derulare a procedurii este limba română. Se admit părţi ale propunerii tehnice redactate în limba engleză, cum ar fi fişe şi prospecte.

4. La procedură va fi invitat să participe General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH.

5. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura specifică, fără obligaţia de a suporta daune, în următoarele cazuri:

a) operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele de calificare;

b) documentele prezentate de operatorul economic conţin date false sau dacă operatorul economic nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă;

c) operatorul economic nu depune o ofertă în termenul stabilit;

d) operatorul economic se retrage pe parcursul negocierilor;

e) oferta depusă de operatorul economic este declarată neconformă;

f) preţul total ofertat este mai mare decât valoarea estimată şi nu se identifică fondurile necesare;

g) neacceptarea clauzelor obligatorii din acordul-cadru/ contractul subsecvent, inclusiv cele asumate prin angajamente.

6. Perioada de derulare a procedurii specifice nu poate depăşi, în principiu, 60 de zile de la transmiterea invitaţiei de participare operatorului economic.

7. Autoritatea contractantă are obligaţia, în principiu, de a lua decizia privind atribuirea acordului-cadru în cel mult 90 de zile de la data depunerii ofertei finale,

II. Derularea procedurii specifice

11.1. Etapa de calificare

1. Iniţierea procedurii specifice se face prin transmiterea unei invitaţii de participare către General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH.

2. Invitaţia de participare va conţine, cel puţin, următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale autorităţii contractante;

b) criteriile de calificare în vederea participării la etapa de negociere;

c) data-limită, ora şi locul depunerii ofertei;

d) caietul de sarcini;

e) modelul de acord-cadru şi contract subsecvent (cu menţionarea clauzelor nenegociabile);

f) modalitatea de realizare a negocierilor;

g) limba în care trebuie redactate documentele şi în care se desfăşoară procedura specifică;

h) criteriul de atribuire a acordului-cadru;

i) termenul de răspuns la solicitările de clarificări, care va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

3. General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH va prezenta oferta, compusă din documentele de calificare şi propunerea tehnică însoţită de propunerea financiară, ce va constitui punct de plecare în derularea negocierilor.

4. Pe parcursul evaluării îndeplinirii criteriilor de calificare, comisia de evaluare are dreptul de a solicita precizări în legătură cu documentele depuse, precum şi depunerea unor documente suplimentare pentru verificarea informaţiilor prezentate de operatorul economic în documentele respective.

5. Criteriile de calificare se referă la:

5.1. situaţia personală a operatorului economic:

- În ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, corupţie, fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativa de a comite aceste acţiuni, spălare de bani şi/sau

finanţarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; în ultimii 2 ani şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, îndeosebi pe cele referitoare la securitatea informaţiei şi securitatea aprovizionării; să fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componenteale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit.

Îndeplinirea criteriului de calificare se justifică printr-o declaraţie pe propria răspundere, însoţită de documente/înscrisuri probante.

5.2. satisfacerea şi protejarea interesului esenţial de securitate de către operatorul economic:

- angajamentul ferm, încheiat în formă autentică, privind integrarea şi producerea în România a 197 de transportoare 8x8 şi derivate pe platforma PIRANHA 5, precum şi fabricarea în România a următoarelor subsisteme: sistemul de protecţie balistică şi antimină (carcasă blindată), sistemul de armament, sistemul de comunicaţii şi informatică, aparatura de ochire şi observare şi sistemele de senzori.

5.3. Îndeplinirea de către operatorul economic a obligaţiilor de securitate a aprovizionării:

- angajamentul ferm, încheiat în formă autentică, privind executarea lucrărilor de mentenanţă a transportoarelor pe durata ciclului de viaţă a acestora, pe teritoriul naţional;

- angajamentul ferm, încheiat în formă autentică, privind:

- realizarea transferului tehnologic către un operator economic de producţie din România, pentru fabricarea, dotarea şi mentenanţa transportoarelor pe durata ciclului de viaţă;

- modernizare/upgrade pentru produsele TBT 8x8 PIRANHA MIC aflate în dotarea forţelor armate române.

La sfârşitul etapei de calificare, autoritatea contractantă transmite operatorului economic decizia de continuare sau anulare a procedurii.

II.2. Etapa de negociere şi evaluare a ofertei depuse

1. Derularea procedurii se realizează prin negocieri succesive, pe baza cerinţelor din documentaţia de atribuire şi a propunerilor depuse prin ofertă, până în momentul în care operatorul economic General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH declară că oferta nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă.

2. La finalul fiecărei runde de negociere, părţile încheie o minută, care conţine cel puţin aspectele discutate, concluziile rezultate, precum şi data începerii următoarei runde de negociere.

3. Pe timpul etapei de negociere, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informaţii cu privire la valorile estimate şi preţurile unitare aferente produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei.

4. Evaluarea ofertei constă în verificarea de către comisia de evaluare a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini şi ale specificaţiei tehnice pentru achiziţie.

5. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi precizări referitoare la oferta depusă.

6. În etapa de negociere se stabilesc, cel puţin, următoarele:

a) preţul unitar al produselor (avându-se în vedere fundamentarea economică de către ofertant a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate);

b) detalierea integrării şi producerii produselor în România;

c) montajul financiar şi contractual (plăţi în avans, modalităţi de plată, garanţii etc.);

d) operaţiunile de mentenanţă şi estimarea costurilor asociate pe ciclul de viaţă;

e) clauzele obligatorii din acordul-cadru/contractele subsecvente, după caz;

f) graficul de desfăşurare a activităţilor şi termenele de livrare;

g) procedura de acceptanţă, audituri tehnice şi omologare;

h) procedura de recepţie cantitativă şi calitativă;

i) serviciile de instruire ce vor fi prestate;

j) sancţiuni care să constea în perceperea de penalităţi, daune-interese, inclusiv privind rezilierea acordului-cadru, în situaţia în care operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile privind integrarea şi producerea în România a 197 de transportoare 8x8 şi derivate pe platforma PIRANHA5, precum şi fabricarea în România a următoarelor subsisteme: sistemul de protecţie balistică şi antimină (carcasă blindată), sistemul de armament, sistemul de comunicaţii şi informatică, aparatura de ochire şi observare şi sistemele de senzori, potrivit celor convenite prin memorandumul de înţelegere şi acordul de cooperare semnate în data de 10.10.2017 între C.N. ROMARM - S.A. - Filiala Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. şi General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH.

7. Comisia de evaluare întocmeşte raportul procedurii specifice de achiziţie care se auditează de structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale şi se aprobă de către secretarul de stat pentru armamente.

8. În situaţia în care oferta corespunde din punct de vedere tehnic şi preţul total ofertat este mai mic sau egal cu valoarea totală estimată a acordului cadru, oferta este declarată câştigătoare.

9. Operatorul economic primeşte o comunicare scrisă cu privire la rezultatul procedurii specifice.

III. Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare

1. Comisia de evaluare este formată din reprezentanţi ai Departamentului pentru armamente, structurii beneficiare şi ai Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A. Ca urmare a necesităţii identificate de autoritatea contractantă şi la solicitarea acesteia, în comisie pot fi cooptaţi, conform domeniului de competenţă propriu, experţi din cadrul unităţilor aflate sub autoritatea şi/sau în subordinea Ministerului Economiei, în condiţiile legii.

2. Structura comisiei de evaluare se aprobă de către secretarul de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Nominalizarea membrilor comisiei se va efectua de către fiecare structură reprezentată în comisie din

Ministerul Apărării Naţionale şi din Compania Naţională „Romtehnica” - S.A., iar aprobarea componenţei acesteia se face de către secretarul de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei proceduri specifice.

4. De regulă, comisia îşi desfăşoară activitatea în plen. Orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 din membrii săi. În cazul în care nu se poate întruni votul a cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei din cauza unor divergenţe de păreri între aceştia, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a evaluării propunerii/ofertei. În cazul în care comisia nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează la minuta şedinţei/raportul procedurii specifice.

5. În situaţii justificate în care comisia nu se poate întruni în plen sau unii membri nu pot participa la şedinţe, acestea se vor desfăşura dacă este asigurată participarea a 2/3 din membri, iar documentele care se întocmesc vor fi prezentate fiecărui membru absent la şedinţă pentru a fi însuşite pe bază de semnătură sau pentru a-şi exprima în scris opinia, după caz, în termen de două zile lucrătoare,

6. Pe lângă comisie pot fi cooptaţi alţi experţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., pentru probleme specifice. Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi va preciza atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi va justifica necesitatea participării lor la procesul de evaluare. Experţii cooptaţi nu au drept de vot, dar au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnico-operaţionale, financiare, comerciale sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.

7. Orice modificare a componenţei comisiei se face cu aprobarea secretarului de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

8. Comisia de evaluare îşi încetează activitatea la momentul semnării de către aceasta a raportului procedurii specifice.

 

Secretar de stat pentru armamente,

p. Secretar de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale,

Şeful Statului Major al Apărării,

Florin Lazăr Vlădică

Vasile Bucur

general Nicolae Ciucă

 

ANEXA Nr. 2

 

Graficul estimat de livrări şi plăţi aferente acordului-cadru şi contractelor subsecvente ce se vor încheia între Ministerul Apărării Naţionale şi General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH*)

 

Detaliu

Cantitatea totală

Valoare totală fără TVA

Valoare totală cu TVA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Livrări

Plăţi cu TVA

Livrări

Plăţi cu TVA

Livrări

Plăţi cu TVA

Livrări

Plăţi cu TVA

Livrări

Plăţi cu TVA

Livrări

Plăţi cu TVA

Livrări

Plăţi cu TVA

Livrări

227

 

 

0

 

36

 

32

 

26

 

47

 

56

 

30

 

Credite de angajament

 

4.163.973

4.955.128

 

1.804.139

 

95.294

 

88.568

 

2.627.489

 

120.410

 

147.882

 

71.346

 

Credite bugetare

 

 

4.163.973

4.955.128

 

500.000

 

596.844

 

554.713

 

1.176.369

 

754.148

 

926.206

 

446.848


*) Graficul are caracter estimativ, urmând ca valoarea exactă a livrărilor şi plăţilor să fie stabilită prin contractele subsecvente.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administraţi v-teritoriale din judeţul Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea, după cum urmează;

a) unitatea administrativ-teritorială Alunu - sectoarele cadastrale nr. 94, 95, 96, 106, 107 şi 108;

b) unitatea administrativ-teritorială Amărăşti - sectoarele cadastrale nr. 8, 18, 29, 34, 53, 63, 68, 69 şi 70;

c) unitatea administrativ-teritorială Buneşti - sectorul cadastral nr. 2;

d) unitatea administrativ-teritorială Dănicei - sectoarele cadastrale nr. 75, 84 şi 91;

e) unitatea administrativ-teritorială Galicea - sectoarele cadastrale nr. 26, 27, 51, 55, 57, 59, 60, 63, 64 şi 70;

f) unitatea administrativ-teritorială Laloşu - sectoarele cadastrale nr. 21, 22, 37, 38 şi 44;

g) unitatea administrativ-teritorială Lădeşti - sectoarele cadastrale nr. 6 şi 7;

h) unitatea administrativ-teritorială Lungeşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 5, 6, 19, 34, 42, 43, 44, 49, 52, 54 şi 55;

i) unitatea administrativ-teritorială Nicolae Bălcescu - sectoarele cadastrale nr. 2, 4 şi 46;

j) unitatea administrativ-teritorială Olanu - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 16, 17, 28, 32, 34, 35, 36, 37 şi 39;

k) unitatea administrativ-teritorială Pietrari - sectoarele cadastrale nr. 22, 23 şi 34;

l) unitatea administrativ-teritorială Popeşti - sectoarele cadastrale nr. 45, 46 şi 47;

m) unitatea administrativ-teritorială Stoileşti - sectoarele cadastrale nr. 24, 41,45 şi 47.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-13 la prezentul ordin,

Art. 3. - Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănascu

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2017.

Nr. 1.440.


*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Alunu

Sectoare: 94,95,96,106,107,108


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.