MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 958/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 958         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

90. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

DECRETE

 

1.143. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.144. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.145. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.146. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.147. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 630 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.535. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind înfiinţarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei acestuia

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Dumitru Chiriţă, ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 20 noiembrie 2017, data înscrisă în demisie, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat.

Potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Dumitru Chiriţă, ales deputat în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, începând cu data de 20 noiembrie 2017.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor În şedinţa din 29 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 90.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.131/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Camelia-Mioara Sprînceană, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.143.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.226/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 5 decembrie 2017, domnul George Popa, judecător la Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a

pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.144.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.060/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2018, doamna Anca Jeanina Niţă, judecător la Tribunalul Constanţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.145.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.056/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mariana Pascu, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.146.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.132/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2018, domnul Adrian-Doru Russu, judecător la Judecătoria Miercurea-Ciuc, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.147.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 630

din 17 octombrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii În aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Roxana Cinela Pârjan în Dosarul nr. 13.531/63/2014/a1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.426D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus note scrise, prin care solicită admiterea acesteia. De asemenea, a depus şi o solicitare privind desemnarea din oficiu a unui apărător care să îndeplinească condiţiile impuse de Curtea Constituţională, întrucât nu dispune de resurse financiare pentru transportul şi cazarea în Bucureşti şi nici pentru angajarea unui apărător, precizând că suferă de anumite afecţiuni medicale, sens în care a ataşat o scrisoare medicală.

4. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul cu privire la această cerere, pune concluzii de respingere, având în vedere că dispoziţiile legale referitoare la ajutorul public judiciar în materie civilă nu sunt aplicabile Curţii Constituţionale.

5. Curtea, având în vedere Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 20/2008 referitoare la compatibilitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu natura procedurii jurisdicţionale în faţa Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 685 din 7 octombrie 2008, act cu caracter jurisdicţional, respinge cererea, întrucât dispoziţiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă nu sunt compatibile cu natura procedurii în faţa Curţii Constituţionale.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă Cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa Curţii, spre exemplu, Decizia nr. 517 din 7 iulie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 9 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.531/63/2014/a1, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Roxana Cinela Pîrjan într-o cauză privind soluţionarea recursului formulat împotriva unei decizii a Curţii de Apel Craiova, având ca obiect contestaţie privind alte drepturi de asigurări sociale.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că este neconstituţional faptul ca o hotărâre definitivă prin care s-a soluţionat un litigiu de muncă să nu poată fi atacată cu recurs, acesta fiind calea extraordinară de atac prin care pot fi remediate deficienţele hotărârii atacate. Astfel, prin exceptarea anumitor hotărâri judecătoreşti de la calea de atac a recursului, se încalcă dreptul la apărare, consacrat prin art. 24 din Constituţie.

9. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia l civilă apreciază că excepţia de  neconstituţionalitate este neîntemeiată. Dispoziţiile legale criticate sunt norme de procedură, iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, procedura de judecată şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti sunt stabilite numai prin lege.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

12. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat, în sensul constituţionalităţii textului legal criticat, acesta fiind reţinut în deciziile nr. 375 din 7 iunie 2016 şi nr. 500 din 30 iunie 2015.

13 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, îl constituie prevederile art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 24 decembrie 2015. Din susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate reiese că aceasta critică numai teza referitoare la cererile privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale, astfel încât Curtea reţine că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013. Dispoziţiile legale criticate au următorul conţinut: (2) în procesele pornite începând cu data intrăm în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale. În materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului

16. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 24 privind dreptul la apărare.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea acesteia este nemulţumită de faptul că hotărârile pronunţate în cererile privitoare la conflicte de muncă şi asigurări sociale nu sunt supuse recursului, beneficiind, astfel, numai de calea de atac a apelului.

18. Astfel, prin Decizia nr. 661 din 8 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 28 februarie 2017, sau Decizia nr. 711 din 6 decembrie 2016. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2017, Curtea a reţinut că textul de lege criticat reglementează cu privire la faptul că hotărârile pronunţate în cererile privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale nu sunt supuse recursului. Potrivit art. 269 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, „Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii.” în acest sens, potrivit art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, „Conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal”, iar art. 214 din aceeaşi lege stabileşte că „Hotărârile instanţei de fond sunt supuse numai apelului”.

19. Curtea a statuat că, în noua lege procesual civilă, legiuitorul a reaşezat căile de atac, recursul constituind o cale extraordinară de atac, ce poate fi exercitată de partea nemulţumită pentru motive de nelegalitate şi numai în condiţiile prevăzute de lege. Apelul reprezintă calea ordinară de atac care are un caracter devolutiv, instanţa de apel statuând aţâţ în fapt, cât şi în drept (art. 476 din Codul de procedură civilă). În ceea ce priveşte reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, Curtea a reţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul are competenţa exclusivă de a institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi speciale de exercitare a drepturilor procedurale, semnificaţia accesului liber la justiţie nefiind aceea a accesului, în toate cazurile, la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac. În acest sens sunt Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia nr. 1.132 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008, şi Decizia nr. 396 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012.

20. Curtea a mai reţinut că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, accesul liber la justiţie implică, prin natura sa, o reglementare din partea statului şi poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă substanţa dreptului. În acest sens a fost invocată Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci împotriva României, paragraful 36, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 588 din 7 iulie 2006.

21. De asemenea, cu privire la raţiunea instituirii unei singure căi de atac în materia conflictelor de muncă, Curtea a reţinut că, având în vedere specificul şi implicaţiile lor sociale, conflictele de muncă se judecă după o procedură caracterizată prin celeritate. De aceea, legiuitorul a prevăzut pentru soluţionarea acestora două grade de jurisdicţie, respectiv o singură cale de atac. Nicio dispoziţie constituţională sau reglementare internaţională nu stabileşte gradele de jurisdicţie şi numărul căilor de atac care trebuie prevăzute pentru judecarea diferitelor litigii, reglementarea acestor probleme intrând în atribuţiile exclusive ale legiuitorului naţional. Stabilirea unor reguli diferenţiate în această materie, ţinând seama de specificul unor litigii sau chiar de situaţia deosebită, specifică în care se află persoanele implicate, nu are semnificaţia instituirii unor privilegii ori discriminări.

22. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură Să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţiile şi considerentele deciziei mai sus invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

23. De asemenea, Curtea, prin Decizia nr. 292 din 4 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 3 august 2017, a reţinut că legiuitorul, în materia căilor extraordinare de atac, are posibilitatea de a reglementa condiţii de admisibilitate a acestora, care sunt circumscrise materiei în care a fost pronunţată hotărârea, precum în cazul de faţă.

24. Prin urmare, Curtea apreciază ca fiind neîntemeiată şi critica de neconstituţionalitate formulată prin raportare la art. 24 din Constituţie referitor la dreptul la apărare.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Roxana Cinela Pîrjan în Dosarul nr. 13.531/63/2014/a1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 octombrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

privind înfiinţarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei acestuia

 

Luând în considerare prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 şi art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) La nivelul fiecărei agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Iaşi şi Constanţa) se constituie un consiliu consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional, denumit în continuare CCANR.

(2) CCANR este un organism fără personalitate juridică, aflat sub coordonarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA).

Art. 2. - Din fiecare CCANR vor face parte: directorii executivi şi personalul din cadrul celor 8 agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, reprezentanţi din partea camerelor de comerţ şi industrie, ai patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai partenerilor sociali, ai organizaţiilor neguvernamentale ale mediului de afaceri, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale.

Art. 3. - CCANR astfel constituit are rol consultativ în aprobarea programelor şi măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, contribuind la consolidarea parteneriatului dintre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi mediul de afaceri privat.

Art. 4. - Secretariatul CCANR va funcţiona în cadrul fiecărei AIMMAIPE şi va fi finanţat din bugetul alocat acestora.

Art. 5. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCANR este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Componenţa CCANR este prevăzută în anexele nr. 2-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - CCANR îndeplineşte şi atribuţiile Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Han Laufer

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2017.

Nr. 1.535.

 

ANEXA Nr.1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional

 

CAPITOLUL I

Organizarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional

 

Art. 1. - Consiliul consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional, denumit în continuare Consiliu, funcţionează în cadrul agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (AIMMAIPE), ca organism consultativ, de nivel regional, fără personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Consiliul va acţiona ca o structură participativă menită să faciliteze implicarea actorilor regionali - instituţii publice, reprezentanţi ai asociaţiilor întreprinzătorilor, antreprenori, reprezentanţi din partea camerelor de comerţ şi industrie, ai partenerilor sociali şi ai IMM-urilor, ai organizaţiilor neguvemamentale ale mediului de afaceri, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale - în dezbaterea situaţiei mediului de afaceri, comerţului, investiţiilor şi a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, unde aceştia vor avea ocazia să îşi exprime punctele de vedere şi propunerile sau să îşi manifeste interesul, acordul şi susţinerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor şi strategiilor de dezvoltare ale mediului de afaceri în general şi ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în special.

(2) Consiliul va întări coeziunea regională a actorilor implicaţi şi va accentua capacitatea transformativă a acestora, prin găsirea unor soluţii optime în domeniile supuse dezbaterii, asumarea rezultatelor în urma unui proces de negociere, implicarea în acţiunea subsecventă.

(3) Va contribui la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a membrilor Consiliului în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative cu efecte asupra mediului de afaceri şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în special.

Art. 3. - (1) CCANR are următoarea componenţă:

a) preşedintele: directorul executiv al AIMMAIPE;

b) membrii: reprezentanţi ai instituţiilor prevăzute în anexele nr. 2-9 la ordin, desemnaţi de conducerea acestora;

c) secretariatul funcţionează în cadrul agenţiilor şi este asiguratele persoanele desemnate de conducerea acestora.

(2) La şedinţele Consiliului pot participa cu statut de invitat - observator şi fără drept de vot şi invitaţi din mediul de afaceri sau societatea civilă, interesaţi de subiectele ce urmează a fi dezbătute, cu acordul preşedintelui CCANR.

(3) Instituţiile publice menţionate în anexele nr. 2-9 la ordin vor fi invitate la şedinţele Consiliului în funcţie de subiectele care sunt supuse dezbaterii.

(4) Instituţia publică menţionată în anexele nr. 2-9 la ordin, membră a CCANR, este reprezentată de persoana desemnată în acest sens sau de către un supleant al acesteia, în cazul în care a fost nominalizat. Instituţia publică poate nominaliza o alta persoană pentru a participa la lucrările CCANR în cazul în care persoana desemnată sau supleantul acestuia (dacă este cazul) nu pot să participe la întâlnire.

(5) în cazul în care o instituţie publică membră se retrage, CCANR poate lansa invitaţii către instituţii similare pentru a se alătura CCANR, pe locul rămas vacant.

(6) în cazul în care un membru CCANR încalcă normele etice, deontologice sau privitoare la conflictul de interese sau nu se implică, plenul CCANR sau Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), în calitate de coordonator, poate decide revocarea din funcţie a acestuia. Se consideră că un membru nu se implică în mod sistematic dacă, pe parcursul unui an, nu participă la cel puţin o reuniune a CCANR sau nu îşi exprimă opinia în minimum 50% din procedurile scrise desfăşurate.

(7) Componenţa CCANR poate fi modificată, în sensul reducerii sau măririi numărului de membri. Iniţiativa de modificare o poate avea plenul CCANR sau MMACA, în calitate de coordonator, după consultarea plenului Consiliului.

(8) Procedura de revocare poate fi iniţiată de oricare dintre membrii Consiliului. Revocarea trebuie decisă de plenul CCANR, prin votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul în care nu se întruneşte numărul de voturi necesare, procedura de revocare va fi închisă.

(9) Locul rămas vacant ca urmare a retragerii sau revocării unui membru poate fi ocupat de o altă instituţie publică, la propunerea plenului Consiliului sau a MMACA. Plenul CCANR decide prin vot asupra propunerii. În cazul în care numărul de propuneri este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi considerate acceptate acele propuneri care întrunesc cel mai mare număr de voturi. Noua componenţă va fi validată, prin dispoziţie a preşedintelui CCANR.

Art. 4. - Conducerea Consiliului este asigurată de directorul executiv al AIMMAIPE.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Consiliului şi alo Secretariatului

 

Art. 5. - Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) dezbate şi elaborează recomandări în vederea fundamentării strategiilor privind dezvoltarea mediului de afaceri, comerţului, investiţiilor, politicilor antreprenoriale şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel regional, în scopul realizării Programului de guvernare;

b) dezbate şi elaborează recomandări privind definirea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivităţii mediului de afaceri, comerţului şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în concordanţă cu cerinţele pieţei unice şi necesităţile creşterii calităţii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, şi asigură corelarea cu celelalte politici sectoriale;

c) dezbate şi elaborează recomandări privind iniţierea şi implementarea de programe pentru stimularea antreprenoriatului, înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel regional şi local;

d) dezbate propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi administrativ, cu impact asupra mediului de afaceri şi a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru mediul de afaceri şi întreprinderile mici şi mijlocii;

f) monitorizează valorificarea de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu.

Art. 6. - Secretariatul Consiliului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Consiliului;

b) primeşte propunerile membrilor Consiliului pentru problemele necesar a fi dezbătute în plenul şedinţelor Consiliului;

c) întocmeşte, cu consultarea membrilor Consiliului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl supune aprobării directorului executiv al AIMMAIPE;

d) asigură convocarea membrilor Consiliului şi ai comisiilor de specialitate;

e) îi informează pe membrii Consiliului cu privire la lucrările acestuia şi le transmite ordinea de zi şi materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;

f) asigură redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului şi transmiterea lor, prin poştă electronică şi/sau în formă tipărită, membrilor acestuia;

g) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii Consiliului şi derularea acţiunilor prevăzute în planul de acţiuni al Consiliului;

h) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor comisiilor de specialitate şi asigură transmiterea rapoartelor acestora membrilor Consiliului;

i) asigură arhivarea documentelor privind activitatea Consiliului;

j) întocmeşte şi prezintă în plen raportul anual al activităţii Consiliului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a şedinţelor, situaţia prezenţei şi participării membrilor la lucrările Consiliului, recomandările formulate, rezultatele monitorizării de către membrii Consiliului a valorificării de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu;

k) asigură publicarea pe site-ul AIMMAIPE şi al MMACA a ordinii de zi, a concluziilor şedinţelor Consiliului şi a raportului anual al activităţii Consiliului;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul MMACA sau/şi de preşedintele (directorul executiv) AIMMAIPE, pentru buna desfăşurare a activităţii acestuia.

 

CAPITOLUL III

Modul de funcţionare a Consiliului

 

Art. 7. - Consiliul se întruneşte, de regulă, semestrial în şedinţe ordinare, respectiv în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului executiv al AIMMAIPE sau la convocarea MMACA.

Art. 8. - (1) în vederea pregătirii pe probleme specifice a lucrărilor Consiliului se poate decide constituirea de comisii de specialitate.

(2) Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Consiliului şi vor avea ca obiect de activitate analizarea în detaliu a problemelor specifice identificate de către membrii Consiliului cu privire la mediul de afaceri, comerţ, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel regional şi local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovării şi transferului de tehnologie, dezvoltarea producţiei şi serviciilor, investiţiilor, dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ.

(3) Componenţa comisiilor de specialitate va fi aprobată în funcţie de problemele specifice pentru care se constituie.

(4) Din comisiile de specialitate pot face parte şi reprezentanţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, ai organizaţiilor internaţionale active în România (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială sau alte organizaţii), reprezentanţi ai băncilor comerciale din România şi ai instituţiilor de învăţământ superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate în domeniul economic sau al întreprinderilor mici şi mijlocii.

(5) După încheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrării aflate în examinare, comisia de specialitate va întocmi un raport care va cuprinde, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei, şi părerile contrare, motivate, după caz.

(6) Rapoartele întocmite de comisiile de specialitate sunt transmise spre consultare membrilor Consiliului, iar apoi prezentate şi analizate în cadrul şedinţelor Consiliului.

Art. 9. - (1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de către Secretariatul Consiliului, pe baza propunerilor membrilor, se aprobă de către preşedintele Consiliului şi se afişează pe site-ul AIMMAIPE şi pe site-ul MMACA cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.

(2) Convocarea şedinţelor Consiliului se face cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, de către Secretariatul Consiliului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare, ordinea de zi şi, dacă este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.

Art. 10. - Şedinţele Consiliului sunt conduse de preşedinte sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 11. - (1) în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 5 Consiliul elaborează recomandări.

(2) Recomandările elaborate de Consiliu au rol consultativ şi se emit cu votul majorităţii simple a participanţilor. În cazul egalităţii de voturi, votul directorului executiv al AIMMAIPE sau al înlocuitorului acestuia este hotărâtor.

(3) Votul membrilor Consiliului este nominal deschis. Consiliul poate decide ca anumite recomandări să fie luate prin vot secret.

Art. 12. - (1) Secretariatul Consiliului va consemna dezbaterile şedinţei, punctele de vedere şi propunerile formulate de membrii Consiliului, precum şi recomandările elaborate în procesul-verbal al şedinţei.

(2) La sfârşitul şedinţei toţi participanţii vor semna procesul-verbal încheiat.

(3) Procesele-verbale împreună cu documentele informative se comunică membrilor Consiliului, prin grija Secretariatului, în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei.

(4) Recomandările elaborate de Consiliu se transmit de către Secretariatul Consiliului, în scris, instituţiilor publice competente să le analizeze şi să le valorifice, membrilor Consiliului, precum şi altor organizaţii interesate stabilite în şedinţa Consiliului.

(5) Concluziile şedinţelor Consiliului se aduc la cunoştinţa publicului, integral sau în extras, de către Secretariat, prin publicare pe site-ul AIMMAIPE şi a MMACA, în termen de maximum 10 zile de la data şedinţei, precum şi prin transmiterea lor către mass-media centrală sau locală, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - Membrii Consiliului îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.

Art. 14. - Prezentul regulament poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Braşov

 

1. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM

2. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP

3. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

4. Patronatul Tinerilor întreprinzători din România - PTIR

5. Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii - ANIS

6. Romanian Bussines Leaders - RBL

7. Consiliul Investitorilor Străini

8. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

9. Confederaţia Patronală din Industria României - CONPIROM

10. Patronatul Naţional Român

11. Patronatul Român

12. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

13. Asociaţia Română a Băncilor

14. Camerele de Comerţ Braşov/Sibiu/Covasna

15. Blocul Naţional Sindical - BNS

16. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

17. Consiliul Judeţean Braşov

18. Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerţ şi Antreprenoriat

19. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru

20. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România - APAR

21. Asociaţia Femeilor Antreprenor

22. Liga întreprinzătorului Român

23. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

24. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO

25. Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT

26. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

27. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR

28. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”

29. Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”

30. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România „Frăţia”

31. Asociaţia Naţională a Antreprenorilor

32. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Făinoase - ROMPAN

33. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei - FEPAIUS

34. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini - FEPACM

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Cluj-Napoca

 

1. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM

2. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP

3. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

4. Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM

5. Patronatul Tinerilor întreprinzători din România - PTIR

6. Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii - ANIS

7. Romanian Business Leaders - RBL

8. Consiliul Investitorilor Străini

9. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

10. Confederaţia Patronală din Industria României - CONPIROM

11. Consiliul Naţional al Patronilor din România - CONPR

12. Patronatul Naţional Român

13. Patronatul Român

14. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

15. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

16. Confederaţia Patronală Concordia

17. Asociaţia Română a Băncilor

18. Camera de Comerţ şi Industrie a României

19. Uniunea Camerelor de Comerţ Bilaterale din România

20. Blocul Naţional Sindical

21. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR

22. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”

23. Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”

24. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - „Frăţia”

25. Asociaţia Naţională a Antreprenorilor

26. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN

27. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei - FEPAIUS

28. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini - FEPACM

29. Federaţia „Coaliţia pentru Educaţie”

30. Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT

31. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO

32. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

33. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA

34. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

35. Liga întreprinzătorului Român

36. Asociaţia Femeilor Antreprenor

37. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România - APAR

38. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord-Est

39. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 Sud-Est

40. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 Sud

41. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 Sud-Vest

42. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 Vest

43. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 Nord-Vest

44. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru

45. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 Bucureşti-Ilfov

46. Ministerul pentru Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

47. Consiliul judeţean din raza căruia face parte Agenţia pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, de Atragere de Investiţii şi Promovare a Exporturilor

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Constanţa

 

1. Consiliul Judeţean Constanţa

2. Consiliul Judeţean Focşani

3. Consiliul Judeţean Tulcea

4. Consiliul Judeţean Brăila

5. Consiliul Judeţean Galaţi

6. Consiliul Judeţean Buzău

7. ADR Sud-Est Brăila

8. Patronatul întreprinderilor Mici şi Mijlocii Constanţa

9. Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din întreprinderi Mici şi Mijlocii

10. Patronatul Tinerilor întreprinzători din Regiunea Sud-Est

11. Centrul de Dezvoltare SMART Galaţi

12. Bloc Naţional Sindical Constanţa

13. Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

14. Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

15. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Focşani

16. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea

17. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila

18. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

19. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău

20. Uniunea Judeţeană de Societăţi Cooperative Meşteşugăreşti - UJSCM Brăila

21. Asociaţia Cooperativelor Meşteşugăreşti Buzău

22. Uniunea Judeţeană a Organizaţiilor Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UJCM Constanţa

23. Uniunea Judeţeană a Organizaţiilor Cooperaţiei Meşteşugăreşti Galaţi - UJCM

24. Asociaţia Meşteşugarilor Tulceni

25. Societatea Cooperativă Meşteşugărească Focşani „Arta Modei”

26. Prestarea Societate Cooperativă Meşteşugărească Focşani

27. Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Igiena Constanţa”

28. Societatea Cooperativă Meşteşugărească - ARCOM Focşani

29. Uniunea sindicală teritorială Constanţa

30. Uniunea sindicală teritorială Tulcea

31. Uniunea sindicală teritorială Brăila

32. Uniunea sindicală teritorială Galaţi

33. Uniunea sindicală teritorială Buzău

34. Uniunea sindicală teritorială Focşani

35. Uniunea judeţeană CNSLR „Frăţia”

36. Centru regional - OSIM Constanţa

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Craiova

 

1. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM

2. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

3. Patronatul Tinerilor întreprinzători din România - PTIR

4. Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii - ANIS

5. Romanian Business Leaders - RBL

6. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

7. Patronatul Naţional Român

8. Patronatul Român

9. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

10. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

11. Asociaţia Română a Băncilor

12. Camera de Comerţ şi Industrie a României

13. Blocul Naţional Sindical

14. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR

15. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”

16. Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”

17. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - „Frăţia”

18. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN

19. Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT

20. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

21. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

22. Agenţia pentru Dezvoltare 4 Sud-Vest

23. Consiliul Judeţean Dolj

24. Federaţia Patronatelor din Regiunea Oltenia

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Iaşi

 

1. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM

2. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP

3. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

4. Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM

5. Patronatul Tinerilor întreprinzători din România - PTIR

6. Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii - ANIS

7. Romanian Business Leaders

8. Consiliul Investitorilor Străini

9. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

10. Confederaţia Patronală din Industria României - CONPIROM

11. Consiliul Naţional al Patronilor din România - CONPR

12. Patronatul Naţional Român

13. Patronatul Român

14. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

15. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

16. Confederaţia Patronală „Concordia”

17. Asociaţia Română a Băncilor

18. Camera de Comerţ şi Industrie a României

19. Uniunea Camerelor de Comerţ Bilaterale din România

20. Blocul Naţional Sindical

21. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR

22. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”

23. Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”

24. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - .Frăţia”

25. Asociaţia Naţională a Antreprenorilor

26. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN

27. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei - FEPAIUS

28. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini - FEPACM

29. Federaţia „Coaliţia pentru Educaţie”

30. Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT

31. Asociaţia de Standardizare din România- ASRO

32. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

33. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA

34. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

35. Liga întreprinzătorului Român

36. Asociaţia Femeilor Antreprenor

37. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România - APAR

38. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

39. Ministerul pentru Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

40. Consiliul Judeţean Iaşi

41. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest

42. Federaţia Regională a Patronatelor întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Regiunea Nord-Est

43. Camera de Comerţ şi Industrie Bacău

44. Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani

45. Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ

46. Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

47. Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

48. Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui

49. Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

50. Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi

51. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

52. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoşani

53. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Econeamţ (ADI)

54. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Suceava

55. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Vaslui

56. Asociaţia Română pentru Smart City şi Mobilitate

57. Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Ploieşti

 

1. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM

2. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP

3. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

4. Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM

5. Patronatul Tinerilor întreprinzători din România - PTIR

6. Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii - ANIS

7. Romanian Business Leaders

8. Consiliul Investitorilor Străini

9. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

10. Confederaţia Patronală din Industria României - CONPIROM

11. Consiliul Naţional al Patronilor din România - CONPR

12. Patronatul Naţional Român

13. Patronatul Român

14. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

15. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

16. Confederaţia Patronală Concordia

17. Asociaţia Română a Băncilor

18. Uniunea Camerelor de Comerţ Bilaterale din România

19. Blocul Naţional Sindical

20. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR

21. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”

22. Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”

23. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - „Frăţia”

24. Asociaţia Naţională a Antreprenorilor

25. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN

26. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei - FEPAIUS

27. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini - FEPACM

28. Federaţia „Coaliţia pentru Educaţie”

29. Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT

30. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO

31. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

32. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA

33. Oficiul registrului comerţului din cele 7 judeţe arondate

34. Liga întreprinzătorului Român

35. Asociaţia Femeilor Antreprenor

36. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România (APAR.)

37. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 Sud

38. Ministerul pentru Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

39. Consiliul judeţean din raza căruia face parte Agenţia pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, de Atragere de Investiţii şi Promovare a Exporturilor

40. Camera de Comerţ şi Industrie Prahova

41. Camera de Comerţ şi Industrie - Argeş

42. Camera de Comerţ şi Industrie - Călăraşi

43. Camera de Comerţ şi Industrie - Dâmboviţa

44. Camera de Comerţ şi Industrie - Teleorman

45. Camera de Comerţ şi Industrie - Ialomiţa

46. Camera de Comerţ şi Industrie - Giurgiu

47. Instituţia prefectului din cele 7 judeţe arondate

 

ANEXA Nr. 8

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Timişoara

 

1. Agenţia pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exportului

2. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti UCECOM

3. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP

4. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

5. Patronatul Tinerilor întreprinzători din România - PTIR

6. Consiliul Investitorilor Străini

7. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

8. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

9. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

10. Federaţia Patronală din Industria uşoară

11. Patronatul Român

12. Patronatul Naţional Român

13. Romanian Business Leaders

14. Centrul pentru Acces la Expertiza Studenţilor şi Absolvenţilor Români CAESAR

15. Urbanize HUB

16. Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş

17. Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Arad

18. Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Caraş-Severin

19. Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Hunedoara

20. Blocul Naţional Sindical

21. Cartel Alfa

22. Asociaţia Naţională a Antreprenorilor

23. Registrul Comerţului Timiş

24. Registrul Comerţului Hunedoara

25. Asociaţia Femeilor Antreprenor

26. Asociaţia Naţională a Antreprenorilor

27. Fundaţia Independentă pentru Tineret Timiş

28. Universitatea de Vest Timişoara

29. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

30. Universitatea Vasile Goldiş Arad

31. ADR Vest

32. Consiliul Judeţean Timiş

33. Consiliul Judeţean Arad

34. Consiliul Judeţean Caraş-Severin

35. Consiliul Judeţean Hunedoara

 

ANEXA Nr. 9

 

COMPONENŢA

Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel Regional Târgu Mureş

 

1. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM

a) ELECTROMECANICA - Societate Cooperativă Meşteşugărească Târgu Mureş

b) Uniunea Judeţeană a Organizaţiilor Cooperaţiei Meşteşugăreşti Alba - UJCM

c) Asociaţia Teritorială a Societăţilor Cooperative Meşteşugăreşti Harghita

2. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP

a) U.J.C.C. Mureş;

b) U.J.C.C. Harghita;

c) U.J.C.C. Alba.

3. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR

4. Patronatul Tinerilor întreprinzători din România - PTIR Patronatul Tinerilor întreprinzători din Regiunea Centru

5. Consiliul Investitorilor Străini Azomureş

6. Confederaţia Naţională a Patronatului Român

a) Filiala Judeţeană Alba;

b) Filiala Judeţeană Harghita.

7. Patronatul Naţional Român - filiala Mureş

8. Patronatul Român

a) Filiala Patronatul Român din judeţul Alba;

b) Filiala Patronatul Român din judeţul Harghita;

c) Filiala Patronatul Român din judeţul Mureş.

9. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

a) UGIR Mureş;

b) UGIR Alba;

c) UGIR Harghita.

10. Asociaţia Română a Băncilor

11. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

12. Federaţia Patronatelor IMM Regiunea Centru

13. Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din Regiunea Centru

14. Camera de Comerţ şi Industrie a României

a) Camera de Comerţ şi Industrie Alba;

b) Camera de Comerţ şi Industrie Mureş;

c) Camera de Comerţ şi Industrie Harghita.

15. Blocul Naţional Sindical;

a) Filiala Alba;

b) Filiala Harghita;

c) Filiala Mureş.

16. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:

a) Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş;

b) Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba;

c) Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita.

17. Consiliul Judeţean Mureş

18. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

19. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România

20. Patronatul Femeilor Antreprenor Mureş

21. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

22. Asociaţia de Standardizare din România

23. Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

24. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

25. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”

26. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din Romania „Frăţia”

27. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Făinoase Rompan

28. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei „FEPAIUS”

29. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.